N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
uvodnik
medijska politika
medijska industrija
raziskovalno novinarstvo
medijsko pravo
medijske reprezentacije
medijska etika
zaščita otrok
splet
kliping
novinarji
mediji in življenjski slog
iz zgodovine medijev
združene države amerike
recenzije in prikazi
ekskrementi
fotografija
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Gorazd Kovačič
Štrajk v treh slikah
Razloček med blaginjo prebivalcev in med poslovanjem podjetij je ideološki konstrukt, ki sugerira, da se ta dva parametra gibljeta po medsebojno ločenih logikah – Tej ideološki delitvi sledi tudi redakcijska struktura medijskih hiš: gospodarske redakcije poročajo o poslovnih rezultatih podjetij, sindikati spadajo v sfero notranje politike, delavci kot ljudje pa nastopijo le v izjemnih primerih, in še takrat v kroniki
Septembrski delavski štrajk v Gorenju je šokiral najširšo javnost, poznavalci pa so v njem prepoznali pokazatelj razmer v slovenskem gospodarstvu. So bili med temi poznavalci tudi novinarji in uredniki? Kako so pomen stavke v Gorenju videli in interpretirali mediji? Kaj nam medijske recepcije tega dogodka povedo o analitični kondiciji medijev? Osredotočimo se na tri najbolj povedne pristope.

Delavci kot ekonomski problem
Prvi, zgledni pristop je izvedel Dnevnik. Poročila o dogodkih in odzivih vplivnih funkcionarjev je nadgradil z analitičnim komentarjem vodilnega gospodarskega novinarja Primoža Cirmana (»Vsi smo Gorenje«, 17. 9. 2009). Cirman je razpoloženje štrajkajočih ocenil kot splošni obup nad prihodnostjo in kot obup nad vsemi relevantnimi institucijami socialnega dialoga. Obupni položaj slovenskih industrijskih delavcev je povezal s preusmeritvijo menedžerskih ciljev od usklajevanja interesov vseh deležnikov podjetja (vključno ali zlasti z delavci) k učbeniškim tržnim strategijam, k ustvarjanju dobička za lastnike in k nepreglednemu lastninjenju. Vrhunec komentarja je avtorjeva ocena, da so elite izgubile stik z gospodarsko realnostjo, ki jo živi večina prebivalcev, in da je to nerazumevanje položaja ključno tveganje za poglabljanje krize.

Nadgradnjo Cirmanovega komentarja je prinesel intervju, ki ga je odgovorni urednik Ali Žerdin pripravil za Objektiv (»Če je počilo v Gorenju, je to znamenje, da je situacija v vsej državi dramatična«, 19. 9. 2009). Intervju je napravil s pravim človekom za razumevanje razmerij med delavci, sindikati in podjetji, z vodilnim industrijskim sociologom Miroslavom Stanojevićem. Stanojević je razložil, da je štrajk v Gorenju pokazatelj izčrpanosti dosedanjega razvojnega modela precejšnega dela slovenskega gospodarstva, v katerem so delavci za enake plače delali vse več. Model je postal eksistenčno nemogoč, ker so se delovne obremenitve zajedle v prosti čas, v katerem so si delavske družine doslej krpale proračun s samooskrbo in delom na črno, hkrati pa jih je udarila še inflacija po vstopu v EU. Menedžerji so se zatekli k represiji, a z grožnjami delavcem s selitvijo proizvodnje na vzhod so le še dodatno spodkopali pogoje za soglasje delavcev z omenjenim razvojnim modelom. Odrekli so jim stabilnost zaposlitve kot eno ključnih bonitet, zaradi katere so bili pripravljeni potrpeti. Isto velja za vladne napovedi višanja upokojitvene starosti in krčenja pravic iz dela ter za nezmožnost znižati pred nekaj leti podivjane cene osnovnih življenjskih dobrin. Delavci so oropani vseh sistemskih kompenzacij za garanje: stabilnih služb, varne starosti, prostega časa in nizke inflacije, ideološke kompenzacije (nacionalna samostojnost, EU) pa so se izpele. Slovensko gospodarstvo redi lastnike kapitala, dostojno blaginjo pa zmore nuditi vse manjšemu delu prebivalstva. Kot celota drsi v periferni položaj v globalni delitvi dela. Socialna stiska industrijskih delavcev je zato le pokazatelj temeljnih razvojnih problemov in razmerij sil v gospodarstvu in državi.

Delavci kot nevšečnost za voditelje
Drugi pristop in drugačne novinarske kapacitete najdemo v Delu. Dva od treh ključnih komentatorskih prispevkov je Delo poverilo svojemu lokalnemu dopisniku iz Celja Branetu Pianu, enega pa Marku Pečauerju. Piano se je v komentarju, objavljenem 17. 9. 2009 (»Gorenje ali tlenje?«), zbegano spraševal predvsem to, ali je štrajk v Gorenju lahko sprožilec širših nemirov in kaosa in ali za njim morda stojijo zlonamerne sile, ki hočejo destabilizirati državo oz. demokracijo. Bralci berejo komentarje zato, da bi bolje razumeli vzroke dogodkov – komentar, ki sam ne razume vzrokov in ozadij, pa lahko spodbuja strahove in paniko. Namigovanje v smeri možnega »požiga slovenskega političnega pašnika« ni problematično le zato, ker ni temeljilo na kakršnihkoli resnih podatkih, ampak le na govoricah in ugibanjih, temveč zlasti zato, ker je komentator zavzel stališče, da nas mora skrbeti predvsem za apriorno legitimnost in ugled državnih in poslovnih institucij. Iz tega zornega kota je obup delavcev, upokojencev, študentov idr. obroben, pa tudi razumeti ga ni treba. Kar je po Pianu pomembno, je to, da vse ostane v najlepšem redu. Tega, da so ignorantske elite že bile razdejale ta red in spodkopale razvojno perspektivo, pa sploh ni opazil.

Piano je v svojem komentarju tudi namigoval, da naj bi do štrajka v Gorenju prišlo zato, ker so delavci lahko izkoristili domnevno preteklo prijaznost uprave in domnevno lahkomiselnost vlade, ki je več mesecev subvencionirala polno plačano nedelo. Da ti namigi niso naključni, postane jasneje ob pregledu Sobotne priloge 19. 9. 2009. Vse, kar je ta edicija pripravila o dogodku Gorenje, sta bila Pečauerjev uvodnik in Pianov Portret tedna. Uvodnik (»Pahorjeva nočna mora«) je bil podobno kot predhodni komentar zapisan skrbi za politično preživetje Pahorjeve vlade in drugih institucij, na primer sindikatov. Pečauer je tudi glavno vlogo pri razreševanju kočljivega položaja pripisal institucijam in njihovim voditeljem: vladi, upravi in nadzornemu svetu. Spontani štrajki zanj niso pokazatelj strukturnih problemov, ki terjajo spremembo paradigme in nemara tudi prevetritev elit, temveč so začasne neprijetnosti, ki naj jih obstoječe elite prekrmarijo z modrim manevriranjem, kajpak po recepturah obstoječe paradigme. V to logiko se vpisuje tudi Pianov drugi prispevek (»Franjo Bobinac«): v njem je osrednja osebnost velenjskih dogodkov predsednik uprave Gorenja. Ob branju o njegovih izvrstnih referencah se zdi, da bo velenjska neprijetnost kmalu minila, saj bo voditelj kos še enemu izzivu.

Dnevnik vs. Delo
V čem je razlika med in pristopom Dnevnika in Dela? Razliki sta vsaj dve: razlika v medredakcijski delitvi dela in razlika v zornem kotu.

Oba časopisa sta dogodke kot take najprej pokrila z lokalnimi dopisniki in z novinarji za splošne zadeve, ki so dokumentirali odzive vplivnih akterjev v Ljubljani (ministra za gospodarstvo, direktorja gospodarske zbornice, sindikalne voditelje). Toda za analizo pomena dogodkov je Dnevnik angažiral novinarja gospodarske redakcije, Delo pa lokalnega dopisnika in notranjepolitičnega komentatorja. Dnevnik je torej dejanje delavcev Gorenja opredelil kot gospodarsko zadevo (in ne le kot socialni problem!), Delo pa ga je opredelilo kot lokalni dogodek, ki ima implikacije za vlado in politične stranke.

Hrbtna plat takšnih uredniških direktiv sta različna zorna kota. Dnevnikovi interpreti so poskušali prisluhniti in razumeti delavce – toda ne le na humanitarni ravni sočutja, temveč v kontekstu anomalij gospodarskega in političnega sistema. Dnevnikov intervjuvanec Stanojević je tudi pojasnil, da so delavci v podjetjih tipa Gorenje ključni gospodarski dejavnik (in ne le gospodarski problem), saj podjetje stoji na njihovih specializiranih znanjih in predanosti. Kombinacija resne obravnave delavskega štrajka kot praktične diagnoze razmer na eni strani in razumevanja strukturnih procesov v slovenskem kapitalizmu zadnjih 20 let na drugi je proizvedla globinsko razlago, ki daje misliti. Zorni kot Dela pa je zavzel obratno perspektivo: delavce Gorenja je obravnaval kot material, ki povzroča nevšečnosti bistvenim akterjem, to je poslovnim in političnim voditeljem. Ni mu šlo za položaj navadnih ljudi, ki jim sistem ne omogoča več preživetja in optimizma; šlo mu je za obrambo sistema, šlo mu je za prihodnost Pahorjeve, Bobinčeve in Semoličeve kariere. Iz tega zornega kota delavci še največ štejejo v vlogi neprijetnega »stroška dela«, če že niso povsem odpisani.

Omenimo lahko še to, da je Dnevnik angažiral dva novinarska težkokategornika – kakršnih Delo po Slivnikovem cunamiju žal nima več. Dnevnik je v zgodbi o Gorenju združil svojo tradicijo časopisa s posluhom za vsakdanje težave malega človeka z analitičnimi kapacitetami svoje gospodarske redakcije, ki je trenutno najkvalitetnejši novinarski koncentrat v Sloveniji. V primerjavi s tem se zdi Delo dokaj izgubljeno.

Delavci kot objekt sočutja
In tretja podoba štrajka v Gorenju? Sem lahko uvrstimo vso tisto množico poročil, zlasti televizijskih, ki so poudarjala dramatizacijo in sočutje, a so ravno v tem zagrešila naslednjo ideološko operacijo: položaj delavcev so intepretirala kot socialni in ne kot gospodarski problem. Najprimernejši tip novinarja za to nalogo je lokalni dopisnik ali leteči reporter. Vrhunec tovrstnih sentimentov je (gotovo iskreno) uprizoril dopisnik TV Slovenija iz Pomurja Bojan Peček z javljanjem s prizorišča reprize velenjskega štrajka v propadajoči Muri. Njegove solzne oči in pretresen glas so ponazarjali stisko, ki jo je čutil skupaj s svojim lokalnim okoljem. A tisto, kar je tu manjkalo, je kritična ekonomska analiza vzrokov za socialno stisko.

Razloček med blaginjo prebivalcev in med poslovanjem podjetij je ideološki konstrukt, ki sugerira, da se ta dva parametra gibljeta po medsebojno ločenih logikah. Ključni akter socialnega vprašanja naj bi bila socialna države, medtem ko je gospodarski razvoj menda v domeni lastnikov kapitala in njihovih menedžerskih nameščencev. V prvi sferi naj bi se izvajala redistribucija zavoljo nekakšne pravičnosti ali sočutja ali kupovanja socialnega miru; v drugi sferi pa da veljajo tržna konkurenca in nedotakljivost privatne lastnine. Trik je kakopak v tem, da lastnikom kapitala v imenu nedotakljivosti privatne lastnine ni legitimno postavljati vprašanj o njihovi odgovornosti za blaginjo delavcev. Če ti ne zaslužijo dovolj za spodobno preživetje, se jih napoti na državne centre za socialno delo in k humanitarnim organizacijam. Ista ideološka delitev dela je uveljavljena tudi v vladi, ki organizacijsko ločuje pristojnosti ministrstva za gospodarstvo, ki je zadolženo za spodbujanje podjetništva, in ministrstva za socialo, ki skrbi za izvržke iz svobodnega gospodarstva. Tej ideološki delitvi dela sledi tudi redakcijska struktura medijskih hiš: gospodarske redakcije poročajo o poslovnih rezultatih podjetij in, če so dobre, o kadrovskih in lastniških manevrih; sindikati spadajo v sfero notranje politike; delavci kot ljudje pa nastopijo le v izjemnih primerih – in še takrat v rubriki kronika.

izpis

Suzana Oreški

Hendikep kot parodija – Primer razvedrilne oddaje As ti tud not padu?
Tudi razvedrilni žanri so pomembni sooblikovalci portretov o hendikepu in sooblikovalci predstav in prepričanj o hendikepiranih osebah. Četudi gre za parodijo, katere namen ni objektivno informativno poročanje, njen učinek na zaznavo splošne javnosti ni nič manjši.
V naš vsakdan prek različnih medijev prihajajo informacije o hendikepiranih[1] skupinah prebivalstva. Informacije o hendikepu so nam posredovane prek medijskih zvrsti ali žanrov; na primer informativnih oddaj (poročila), dokumentarnih (Obrazi drugačnosti), pogovornih oddaj, tudi prek fiktivnih žanrov (filma Sijaj, Čudoviti um) in seveda lahkotnih, zabavnih oz. razvedrilnih medijskih zvrsti (As ti tud not padu).

Ker je vloga medijev pomembna prav pri prenašanju različnih družbenih vsebin v javnost, je zelo pomembno, kako so te vsebine predstavljene, oblikovane, torej reprezentirane. Ravno tako ni zanemarljivo dejstvo, da je delež medijev precejšen pri oblikovanju mnenj, stališč in prepričanj o določenih družbenih temah in pojavih. Kljub temu da se vse od nastanka medijev pojavljajo različne teorije o medijskem vplivu na zaznavo javnosti, ni nobena od njih zavrnila stališča, da mediji imajo dolgoročen vpliv na prepričanja, znanja in posledično ravnanja ljudi v njihovih vsakdanih (Verša 1996).

Z vidika medijske sporočilne vrednosti in njenih učinkov na zaznavo javnosti so namreč skrb zbujajoče vse medijske reprezentacije, ki dodatno diskriminirajo in prispevajo k stigmatizaciji hendikepa. Za vse zagovornike vključujočih družbenih praks je izjemno moteče, ko se v medijskih konstruktih dolgotrajno in kontinuirano pojavljajo netočne, trivialne, komične in žaljive, torej stigmatizirajoče reprezentacije hendikepa. Gre za skupino prebivalstva, ki je že tako izključena zaradi diskriminatornih družbenih praks, in pri katerih imajo tudi mediji pomembno vlogo. Ti dodatno spodbujajo in ohranjajo stereotipne predstave. So pomembni sooblikovalci prepričanj in stališč. Gre tudi za skupino prebivalstva, ki ji je onemogočen dostop do medijev ter tako tudi okrnjena možnost posredovanja njihovega konstrukta realnosti medijem.

Ker laična javnost redko bere raziskave, strokovne članke, redko hodi na kongrese, seminarje, tudi kampanje in edukacije ne dosežejo širšega kroga, ampak le posameznike, ki imajo izkušnjo, njihove svojce in simpatizerje; zato je zato še toliko bolj pomembno, kakšen je portret hendikepa v medijih. Laična javnost se namreč večinoma poučuje iz virov, ki so blizu njihovemu domu – časnikov, novic, poročil, filmov, oddaj itn., kot to dokazujeta referenčna avtorja v preučevanju medijskih konstruktov o duševnih motnjah Philo (1996) in Wahl (1995). Tem ugotovitvam se pridružuje tudi raziskava, ki so jo izvedli v fundaciji Robert Wood Johnson v devetdesetih letih, v kateri so ugotovili, da se o tematiki duševnega (ne)zdravja večina ljudi v 87 odstotkih pouči prek medijev, v 51 odstotkih od znancev in šele v 29 odstotkih tudi od strokovnjakov.

Raziskave, ki potrjujejo hipotezo, da so mediji primarni vir informiranja ljudi o duševnih motnjah, so temeljile na različnih vzorcih in analizah različnih medijskih zvrsti in žanrov. Tako, na primer, avtorji iz različnih držav in celin trdijo, da je televizija najmočnejši medij pri formiranju javnega mnenja o duševnem zdravju (Rose 1998 v Edney 2004; Wahl 1995); drugi trdijo, da v medijskem diskurzu vsak teden nastajajo teme v povezavi z duševnim zdravjem (Cutcliffe, Hannigan 2001); tretji pa so uspeli dokazati, da je učinek negativnih reprezentacij v medijih lahko tako močen, da prevladujejo stališča in že izoblikovana mnenja, ki jih imajo ljudje o duševnem zdravju (Philo 1996).

Razvedrilna oddaja As ti tud not padu?
Razvedrilne oddaje oz. lahkotni in zabavni žanri so del tiskanih in elektronskih medijev. Njihova priljubljenost je precejšnja, saj se ljudje ob njih sprostijo – imajo sproščujoč emotiven učinek. Komične reprezentacije in razvedrilne podobe, ki so sicer namenjene sprostitvi in oddihu, niso nič manj označujoče kot resne informativne oddaje, poročila ali novice v tiskanih medijih, ki zavajajoče in netočno poročajo o osebah s hendikepom. Tudi razvedrilni žanri so pomembni sooblikovalci portretov o hendikepu in sooblikovalci predstav in prepričanj o prizadetih osebah. Četudi gre za parodijo, katere namen ni objektivno-informativno poročanje, ta neposredno informira javnost o oviranih osebah. Njen učinek na zaznavo splošne javnosti zaradi neresne vsebine, komičnosti in pretiravanja v opisu smešnih situacij ni nič manjši. Ravno obratno, čustveno nabit prizor je lahko pomembnejši od korektne informacije. Ljudje smo do resnih izjav, dokumentarcev, pogovornih oddaj, knjig o hendikepu bolj kritični kot do komedij in drugih zabavnih žanrov. Ti so morda res malo omejeni (mindless), vendar lahko vplivajo na splošno javnost bolj sofisticirano in s prijetnejšim emotivnim učinkom.

V nadaljevanju bomo prikazali portret hendikepa v razvedrilni oddaji A si tud not padu? Le-ta se upodablja v skeču Joc in Joc. Glavna teza tega prispevka je, da je skeč Joc in Joc diskriminatoren do ljudi s težavami v duševnem razvoju. Tezo bomo utemeljili s kriteriji, ki jih je priporočljivo uporabljati pri analizi medijskih reprezentacij hendikepa (več v Oreški 2008).

Razvedrilna oddaja As ti tud not padu? se že peto sezono predvaja na komercialni televiziji POP TV, ob nedeljah zvečer. Prvič so jo predvajali jeseni 2007 in od takrat se vsako leto predvaja od jeseni do začetka poletja. Vodilna nit oddaje so skeči, presenečenja, zabavni vložki, pogovori z gosti, s pomočjo katerih, po podatkih uradne spletne strani oddaje, Jurij Zrnec in Lado Bizovičar skrbita za nepozabne nedeljske večere.[2]

Oddaja je priljubljena! Pritegne širši krog gledalcev in glede na dejstvo, da je na sporedu ob nedeljah zvečer, lahko sklepamo, da zajema celo širši starostni razpon gledalcev, četudi je namenjena ciljni skupini med 18 in 49 let, kot je o tem zaslediti v podatkih raziskave AGB Nielsen Media Research. Po njihovi raziskavi je 8. 3. 2009 dosegla odličen rating (14,6) in rekordni, 44-odstotni delež sezone. Na ta dan je bila celo najbolj gledana oddaja v svojem terminu.[3] Priljubljenost oddaje je moč razbrati tudi iz komentarjev, ki jih lahko najdemo na svetovnem spletu:

»Skratka, dobrodošla kontra Mariju in podobnim šovom. Pa verjetno prva slovenska oddaja tega tipa, pri kateri sem se smejal, pa ne zaradi debilnosti voditeljev ali nastopajočih, ampak ker je dejansko bilo smešno. Big up in upam da ni bila dobra le prva oddaja.« (p4b.nu/as-ti-tud-not-padu/, 25.10.2009)

»Ekipa bo predvidoma ustvarila 14 novih oddaj, pri katerih se bodo bolj ali manj držali ustaljene forme in se raje ukvarjali z vsebino. »Ja, seveda bo veliko novega,« pravi Lado. »Novi štosi, nove zafrkancije, novi gosti, nove skladbe, novi liki, nove peripetije, nove zgodbe, nove travme, nove katastrofe, novi podvigi! Pokazali vam bomo prvi svetovni pornič muzikal, odigrali kaj na playstation, naročali hrano po telefonu … Če hočete kaj bolj konkretnega: Jurij ima tudi novo kravato, jaz pa nov čevelj!« (www.revijastop.si/Tv/Novosti/Nagrade-As-ti-tud-not-padu.html, 25.10.2009)

»Spet je jesen in čas za nedeljsko zabavo: na Pop TV prihaja nova sezona šova As ti tud not padu?! z Jurijem Zrnecem in Ladom Bizovičarjem, ki bosta zopet modrovala z gosti, prepevala svoje unikatne pesmice, zaigrala v številnih skečih, seveda pa se še posebej veselimo ponovnega snidenja z Jocom in Jocom, Marijo in drugimi starimi znanci!« (www.revijastop.si/Tv/Novosti/Nagrade-As-ti-tud-not-padu.html, 25.10.2009)

1.2 Brez Joca in Joca seveda ne gre!
Skeč Joc in Joc se je začel predvajati v četrti sezoni predvajanja oddaje. Traja od 3 do 8 minut. V njem sta glavna lika brata z enakim imenom Joc. V vseh skečih sta portretirana kot duševno manj razvita, prizadeta posameznika. Scenografija gledalcem daje vedeti, da živita na podeželju, v preprosto opremljeni, napol lovski sobi, kjer stene krasijo nagačene živali. Skeč ima v vseh sezonah podoben scenarij, kar pomeni 1) da ju večinoma obiskujejo gostje, ki so sicer vabljeni v oddajo (na primer pevka Lepa Brena, igralka Milena Zupančič, pevec Pero Lovšin itn.); 2) da sta občasno vabljena gosta v oddajah, ki so popularne (na primer udeležila sta se kviza Lepo je biti vsaj malo brihten, ki se v izvirniku sicer imenuje Lepo je biti milijonar, ter oddaje Popolna preobrazba); 3) bodisi odigrata venček zimzelenih pesmi oz. oponašata pesmi znanih pevcev, kot na primer Majklovi songi (Michael Jackson).

1.2.1 Portret hendikepa
Skupno vsem skečem Joc in Joc, v vseh sezonah, je, da so diskriminatorni do ljudi s hendikepom in njihovih bližnjih. Avtorji oddaje v vseh prizorih enačijo hendikep z nenavadnim zunanjim videzom in bizarnim vedenjem. Predvsem ga enačijo z nenavadnimi in nevsakdanjimi dejanji, s sprevrženimi spolnimi praksami, z nasiljem in nevarnostjo za druge in z nezmožnostjo empatije in vzpostavljanja odnosov, kot tudi z nezanesljivostjo in s kaznivimi ter kriminalnimi dejanji.

1.2.1.1 Pozunanjena posebneža
Enačenje hendikepa z nenavadnim zunanjim videzom in bizarnim vedenjem se reprezentirata tako, da sta Joc in Joc ves čas predvajanja oddaje oblečena enako. Njuna oblačila so popackana, umazana, premajhna in neokusna. Nikoli se ne preoblečeta. Njun videz je zanemarjen, sta razkuštrana, zlepljena, umazana po obrazu, brez zob; dajeta tudi splošen vtis zanemarjenosti, delujeta, kot da se redko umivata. Njuna telesna drža in obrazna mimika delujeta groteskno, bizarno; govorita dokaj neartikulirane stavke, malo jecljajta, se slinita ali nekontrolirano smejeta. Njune asociacije ter odgovori na vprašanja ne premorejo logičnega sklepanja ali razumevanja. Kot primer tega je npr. skeč Lepo je bit vsaj malo brihten in je tudi dosegljiv na Youtubu.[4]

Gostje, ki ju obiskujejo, so v nasprotju z njima vljudni, prijazni, ustrežljivi, urejeni, naličeni, odrasli, zelo močno si želijo z njima vzpostaviti kontakt, se trudijo komunicirati z njima in vzpostaviti nekakšen dialog. A žal so pri tem več ali manj neuspešni, saj Joc in Joc ne zmoreta skorajda nikakršne odzivnosti, blizu jima je le njuna medsebojna komunikacija. Ne zmoreta razumeti vprašanj in dajati odgovore, vsebinsko in tvorno prispevati k pogovoru; prikazana sta kot precej distancirana, v svojem svetu, neodzivna oz. odzivna na infantilen način. Gostje njuno infantilizacijo dodatno krepijo in ohranjajo, ko s preprostimi podvprašanji in načinom govora dajejo vtis, kot da ju je izjemno težko razumeti; včasih so vidno ogorčeni in zgroženi, opaziti je tudi, da se nekateri v njuni družbi počutijo neprijetno in nelagodno. Tak primer bi bil, na primer, tudi skeč, v katerem od Milene Zupančič prejmeta darilo – bombončke, ovite v papir, ki pa jih ne znata odviti in pojesti brez ovitka. Nelagodje ob njuni »bistroumnosti« gostje običajno pospremijo tudi s komentarji, ki jih podajajo na dokaj pokroviteljski način.

Sporno pri takšnem opisovanju in upodabljanju hendikepa je, da mu pripisujejo telesne, vedenjske in socialne karakteristike, ki da so zanj tipične. Želijo ga narediti tipično prepoznavnega. Temu strokovnjaki pravimo, da izkoriščajo moč vizualnih reprezentacij[5] , ki imajo veliko moč na zaznavo javnosti. Vizualne reprezentacije hendikepa običajno temeljijo na nenavadnosti posameznikovega zunanjega videza in vedenja kot »simptom« hendikepa. Z vizualnimi podobami poskušajo prikazati, da je zunanja podoba človeka »resnični dokaz« mentalnega in fizičnega stanja človeka. Nenavaden zunanji videz tako postaja referenca ljudi, ki imajo hendikep. Med slednje tudi sodijo groteskna drža telesa, bizarna mimika obraza, neartikuliran govor, ki ga komajda razumeš ipd. Vse te kombinacije tudi dodatno krepijo njihovo »zaostalost«, ki jih je menda ob takšnih vsiljenih reprezentacijah mogoče prepoznati že od daleč.

1.2.1.2 Spolna iztirjenca
V skeču je ravno tako žaljivo enačenje hendikepa z nenavadnimi in sprevrženimi spolnimi praksami, saj občasno upodabljajo brata Joca in Joca kot moška, ki nadvse rada občujeta z domačimi živalmi. Scenarij je v tem primeru prirejen tako, da Joc in Joc na dobronamerna vprašanja gostov o njunih domačih živalih in življenju na kmetiji začneta živahno in navdušeno pripovedovati o ovčkah in kozah kot o spolnih prijateljicah. Pri tem opisovanju predvsem Jurij Zrnec na dokaj ilustrativen način prikazuje občevanje z njimi.

Da imata nenavadno spolno slo, ki jo težko nadzorujeta, opazimo tudi na njunem vedenju ob nekaterih ženskih gostjah. Opaziti je, da spolni apetit težko nadzorujeta, oziroma celo več, da nimata nobenih moralnih zadržkov pri izkazovanju zgolj tovrstne naklonjenosti do nasprotnega spola. Na primer: ženskemu oprsju se direktno približata, ga opazujeta, delata razne gibe z jezikom, z rokami oddaljenimi nekaj centimetrov stran pa oponašata gnetenje, otipavanje; kot tudi sicer s celotnim telesom na momente oponašata občevanje.

Povezovanje hendikepa s takšnimi spolnimi praksami je sporno, saj spodbuja prepričanje, da so ljudje s hendikepom sprevrženi, spolni iztirjenci, nemoralni, nagnjeni h grehu, tudi nekultivirani in nesocializirani. Tovrstne medijske reprezentacije dodatno oblikujejo, ohranjajo in utrjujejo prepričanje, da hendikepirani ljudje ne premorejo čustvenega in emotivnega vživljanja ter vzpostavljanja odnosov. Celo več: so bestialni, bizarni in neokusni pri osvajanju, ki je sicer del rituala, ki lahko vodi v spolnost. Ženske so za njih zgolj in samo objekt potešitve spolnega nagona.

1.2.1.3 Nepredvidljiva in potencialna nasilneža
Enačenje hendikepa z nasiljem in nevarnostjo se tudi prikazuje v večini skečev, saj so nevarni predmeti, kot so nož, sekira, motorka, žaga, železna palica, del celostne podobe oz. portreta Joca in Joca. Oko gledalca pritegneta v slikovitih, igranih prizorih, ko v njuni sobi, nagačenimi z živalmi, goste večkrat pričakata z motorno žago ob stolu, sekiro v rokah, nožem na mizi. Včasih gledalec dobi občutek, da bosta izvedla nenadzorovan, nehoten gib proti sogovorniku in ga nenamerno poškodovala ali kar zabodla. In to bosta naredila kar mimogrede.

Povezovanju hendikepa z nevarnostjo in nasiljem je sporno in netočno. Občinstvo se tudi zavaja in s takšnim portretiranjem in upodabljanjem vsiljuje stališče, da so ljudje s hendikepom nepredvidljivi in agresivni posamezniki, nagnjeni k brutalnosti, nasilju in nehumanim dejanjem. Nenehno povezovanje Joca in Joca s hladnim orožjem gledalca napeljuje k razmišljanju, da imata morda tudi naravna, prirojena nagnjenja do orožja. Javnosti se tako dodatno vsiljuje še prepričanje in krepi stigma, da ti posebneži zaradi svoje prizadetosti oz. težav, ki jih imajo, niso zmožni nadzorovanega vedenja in da je življenje ljudi v njihovi družbi lahko ogroženo.

Poznamo raziskave, ki dokazujejo nasprotno! Nekatere so, na primer, dokazale, da ljudje s hendikepom v primerjavi z »zdravo in normalno» populacijo ne zgrešijo več nasilnih, kaznivih in kriminalnih dejanj (Sayce 2000, Monahan v Edney 2004: 3). Kljub znanstvenim dokazom in ugotovitvam strok, se v medijskih žanrih, tako v kriminalnih filmih, grozljivkah, kot tudi v razvedrilnih oddajah ideja o nasilnih, hendikepiranih posebnežih ohranja in vzdržuje. To je izjemno škodljivo, saj mediji tako dodatno prispevajo, krepijo in ohranjajo stereotipne predstave v javnosti. Podobe o ljudeh s hendikepom kot nevarnih in k umoru in nehumanim dejanjem nagnjenih oseb uvrščamo med najpogostejše in najtrdovratnejše reprezentacije hendikepa!

Kritični raziskovalci medijskih reprezentacij skušamo pojasniti, da mediji v takšnih primerih, iščejo vire svojega navdiha v zastarelih in srednjeveških pogledih. Ti so netočni, saj slonijo na preteklih obravnavanjih in pojmovanjih ljudi, ki so kakorkoli odstopali od povprečja. V njih so namreč hendikep, kot je to bilo v srednjem veku, povezovali s puščavniki, primitivci, z zastrašujočimi posamezniki, s potepuhi in z grozljivimi bestialnimi ljudmi, ki tavajo po nikogaršnji zemlji. Iz teh časov tudi prihajajo asociacije, da so, na primer, duševne bolezni povezane z zlom. Tudi zgodnje predmoderne družbe so pogosto videle norost kot manifestacijo obsedenosti z zli duhovi, katero je vključevalo tudi njihovo različno odpravljanje, na primer stradanje ali pretepanje, da bi zli demoni odšli. Takšen pogled na hendikep se pozneje delno nadaljuje v t. i. norišnicah, azilih, ki so postajale odlagališča za vse dela nezmožne posameznike, nevernike, potepuhe ipd. Pri slednjih so izganjali demone, neposlušnost in druge »deviacije« z brutalnimi mučenji, imeli so jih pritrjene z okovi na zidove ali pa so jih imeli na verigah, kot pse; tudi zaprte v kamnitih, hladnih, umazanih, nehumanih celicah. Zunanji svet si jih je ponekod hodil ogledovat, kot danes hodimo v živalski vrt. Tam so bili razstavljeni t. i. najstrahotnejši primeri človeštva. Med drugim so tudi verjeli, da nori ljudje nikoli ne morejo okrevati, temveč obratno, da se jim stanje lahko samo slabša in da njihov razum lahko pade na nivo živali. Da so se zmožni preobraziti v živali.

Zagovorniki vključujočih in antidiskirminatornih družbenih praks v takšnih primerih skušamo prikazati, da gre v medijski produkciji za prepletenost popularnih (laičnih) prepričanj kot tudi mitov in stereotipov, ki so zgolj pokazatelj tega, kako so včasih razumeli norost, telesne in druge oviranosti. Temu pravimo, da gre za medijski konstrukt hendikepa, ki je produkt celotnega medijskega procesa. Slednjim gre tudi očitek, da niso aktualni – ne vključujejo novodobnih strokovnih pogledov in pristopov, kot tudi ne zajemajo osebnih pričevanj in pogledov ljudi.

Sklep
Za vse zagovornike skupnostnih služb in vključujočih družbenih praks so negativne in netočne reprezentacije hendikepa v medijih skrb zbujajoče. Takšno prikazovanje močno vpliva na kakovost življenja ljudi s hendikepom in na oblikovanje predstav, prepričanj in stališč v javnosti o njih, kar dodatno ovira njihovo vključevanje in družbeno participacijo.

Mediji s produkcijo komičnih prizorov o ljudeh s hendikepom in z netočnim portretiranjem likov vplivajo in utrjujejo prepričanja in stereotipe o ljudeh z raznolikimi prizadetostmi in oviranostmi. Takšne reprezentacije poudarjajo, da so njihove osebne in socialne lastnosti drugačne, nenavadne, misteriozne, nevsakdanje. Mediji redko poročajo o družbenih dejavnikih in objektivnih okoliščinah, ki so prispevale k takšnemu stanju. Tovrstne zgodbe so za medije nezanimive, saj so interesi medijskih lastnikov zaradi tržnih zakonitosti postali tendenciozni. S senzacionalnimi, nenavadnimi, parodičnimi in strah zbujajočimi zgodbami o hendikepu povečujejo gledanost, posledično prodajo oglasnega prostora in ne nazadnje – kapital. Igrajo na učinke, ki imajo namen privabiti, šokirati, presenetiti, užaliti. Logika medijskih lastnikov je povsem jasna: več kot je gledalcev, več je oglaševalcev, več zaslužka je v igri.

Takšne reprezentacije hendikepa poskušamo razumeti tudi z vidika priljubljenosti in gledanosti med ciljno skupino. Gledalci z gledanjem takšnih žanrov namreč soprispevajo k njihovemu nadaljnjemu razvoju in obstoju. To napeljuje tudi k razmišljanju, da posamezniki potrebujejo separacijo med razumnimi in nerazumnimi, med pametnimi in »debilnimi retardiranci«. Če gremo še korak dalje, lahko sklepamo, da potrebujejo psihološki obliž in definicijo normalnosti, četudi si takšno védenje oblikujejo zgolj s pomočjo razvedrilih oddaj in parodij. S takšnim konformističnim sprejemanjem žaljivih in predvsem diskriminatornih medijskih konstruktov prispevajo k ohranjanju in utrjevanju statusa hendikepiranih v družbi kot drugačnih skupin prebivalstva. Kot tistih, ki so na drugem bregu, v nekih drugih življenjih, ki s povprečnim državljanom nimajo nič skupnega. Na ta način jim dodelijo novo socialno identiteto, s katero vzpostavijo distanco, ki omogoča pogled »od zgoraj navzdol«. Pogled na tiste, ki imajo svoje običaje, svoje folklore in drugačno identiteto od drugih državljanov. So na svojem ozemlju, so na drugem bregu, med nami in njimi je meja. To ozemlje se dodatno potrjuje tudi z nameščanjem in zdravljenjem v starih graščinah na obrobju mest.

Dobro je ozaveščati, da so tudi ljudje s hedikepom tako kot vsi drugi, da so uporabniki množičnih medijev, da so zmožni globokih čustev, občutkov žalosti in prizadetosti, ko se jim godi krivica. Ravno tako se dobro počutijo v družbi prijaznih, naklonjenih in toplih ljudi, radi imajo ugodje, bojijo se zavrnitve, čutijo krivdo, želijo biti sprejeti, so tudi žalostni in trpijo ob izgubah v življenju. Borijo se za okrevanje! To je jasno iz mnogih osebnih pričevanj in tudi uporabniških gibanj po vsem svetu. Želijo si dobrega življenja in dobrega počutja. Kljub izboljšavam v medicinskem zdravljenju in učinkovitejši medikamentozni terapiji boj ostaja enak. Njihove potrebe in pričakovanja so povezana s povsem vsakdanjimi željami, kot so imeti službo, zapraviti denar za kaj lepega, obleči novo obleko, se zabavati, zbuditi ob osebi, ki jo ljubiš, iti na sprehod in podobno.

Skrb zbujajoče je, da so viri navdiha medijskim hišam starodavne predstave o hendikepu, ki nimajo nič skupnega z novodobnimi strokovnimi in znanstvenimi dognanji na področju zdravljenja, rehabilitacije in obravnave ljudi. Ti danes vključujejo celostni pogled na človeka ter poudarjajo njegovo okrevanje v skupnosti. Prizadevanja gredo v smer, da ljudje lahko ustrezno okrevajo zgolj v skupnosti, da niso iz nje izključeni, temveč vključeni v interakcije z drugimi.

V novodobnih pogledih na človeka pa se seveda odgovornost prenaša na ključne družbene akterje, ki so dolžni zagotavljati takšne vire v družbi, s pomočjo katerih se je možno vanjo polnovredno vključevati. Danes v tem smislu ne govorimo o statusih duševnih bolnikov, duševno prizadetih, saj ti posameznika dodatno diskreditirajo na poti njegovega opolnomočenja, temveč razmišljamo v smeri aktivnega državljanstva in participacije v družbi.

Mediji imajo kot pomembni in soodgovorni nosilci sooblikovanja javnega mnenja tudi precejšnji delež pri opolnomočenju ljudi s hendikepom. Nosijo precejšnjo odgovornost pri reprezentacijah hednikepa v svojih žanrih. Slednjo bi bilo dobro na novo razmisliti, osvežiti in redefinirati – tudi v razvedrilnih oddajah, ki niso nič manjši sooblikovalci stališč in prepričanj o hendikepiranih skupinah prebivalstva. Tako, kot lahko pripomorejo k stigmatizaciji posameznih skupin prebivalstva, lahko pripomorejo tudi k destigmatizaciji le-teh.

Literatura
Cutcliffe, John R., Hannigan, Ben (2001) Mass media, »monsters« and mental health clients: The need for increased lobbying. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 8 (4), 315–321.
Edney, Dara Roth (2004) Mass Media and Mental Illness: A Literature Review. Ontario: Canadian Mental Health Association.
Gilman, Sander (1995) Picturing Health and Illness. Images of Identity and Difference. John Hopkins University Press, Baltimore, London.
Oreški Suzana (2008) Družbeno pojmovanje duševnega zdravja: primer dveh slovenskih medijev. Doktorska disertacija. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Philo, Greg (1996) Media and Mental Distress. Addison Wesley Longman: Harlow.
Sayce, Liz (2000) From Psychiatric Patient to Citizen: Overcoming Discrimination and Social Exclusion. New York: Palgrave.
Verša, Dorotea (1996) Medijska podoba spolov. Ljubljana: Vlada Republike Slovenije, Urad za žensko politiko.
Wahl, Otto F. (1995) Media Madness: Public Images of Mental Illness. New Jersey: Rutgers University Press.
Zaviršek, Darja (2000): Hendikep kot kulturna travma: Historizacija podob, teles in vsakdanjih praks prizadetih ljudi. Ljubljana: Založba /* cf.


1 V slovenskem prostoru se je izraz hendikep uveljavil kot sinonim za pojem prizadetost (glej Zaviršek 200: 7) in označuje poškodovanosti, kakršne so gibalne (mišična distrofija, paraplegija), senzorne (težave s sluhom, vidom) in intelektualne (lažja, zmerna in težka duševnem prizadetosti) ter posameznike s težavami v duševnem zdravju (depresija, shizofrenija, psihoza) (ibid). V strokovni terminologiji se srečujemo tudi z izrazi, kot so motnje v duševnem razvoju, težave v duševnem zdravju; ter njunimi predhodnimi izrazi duševno prizadeti, duševno bolni, desetletja nazaj pa z diagnozami imbecili, debili ipd. V ljudski terminologiji pa tudi kljub preimenovanju v strokah, še dandanes srečujemo označujoče in negativne izraze, kot so zaostali, idioti, bolni na živcih, retardirani itn. Sociološki in širši izraz hendikep se uporablja v primerih, ko želimo zajeti skupine prebivalstva z zgoraj opisanimi poškodovanostmi. Ti pa so v družbi dodatno segregirani, ker le-ta svojimi podsistemi vzpodbuja diskriminacijske procese. Diskriminacija se namreč kot širši družbeni proces na mikro ravni kaže kot nespoštovanje dostojanstva in osebne integritete posameznika, neupoštevanje njegovih pravic do svobode lastne izbire in osebne samostojnosti ter tudi kot pomanjkljivo zagotavljanje storitev in programov, ki omogočajo socialno vključevanje. Na makroravni predvsem uvrščamo med pokazatelje diskriminatorne prakse nezagotavljanje virov v okolju, ki bi omogočali razvoj spretnosti in veščin potrebnih za dvig kvalitete življenja oseb s težavami v duševnem zdravju, ter vzpodbujal njihovo nadaljnjo participacijo v družbi (Oreški, 2008).
2 Vir: www2.24ur.com/bin/article.php?article_id=31067339 (25.10.2009).
3 Vir: 24ur.com/ekskluziv/domaca-scena/lado-in-jurij-nabrisala-maria.html (27.10.2009).
4 www.youtube.com/watch?v=HE5bfwlGkMo
5 Več o vizualnih reprezentacijah v Zaviršek, 2000, Gilman, 1995 ter Wahl, 1995.

izpis

Renata Šribar

Spol kot spotika Mladine
Z Mladino imamo, kar se relacij spola tiče, težave od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja dalje, ko se je z zasmehom in zanikanjem pomena lotila razcveta tedaj novega slovenskega feminizma. Poleg tradicionalne spolno diskriminatorne vsebinske organizacije medijev, se je pred dobrima dvema desetletjema odločila še za vizualno promoviranje seksizma. Pravi zamah je prišel s tranzicijsko pornografizacijo Slovenije in rednim poročanjem Mladine s porno scene brez ustreznega uredniškega konteksta.
Uredniška politika načrtovano ali »spontano« vključuje odnos do vseh razsežnosti družbenega življenja, ki jih v določenem zgodovinskem in kulturnem kontekstu razumemo kot pomembne. Hkrati naj bi ozavestila in oblikovala tudi medosebne odnose v samem uredništvu, z zunanjimi sodelavci/sodelavkami, intervjuvanimi osebami in drugimi žurnalističnimi tarčami – z ljudmi torej, o katerih se poroča, ali katerih delovanje se komentira. Referenca , ki združuje tako odnos do tematik kot do ljudi, je danes v Sloveniji že povsem izpraznjen, zgolj še retoričen koncept etika. Poskušajmo – da bi racionalno in čuteče zadeli snov, ki jo želimo obdelati – najti druge pojme: recimo pogum za premišljeno, avtonomno in demokratično uredniško držo oziroma kompetence, tj. sposobnosti, spretnosti in znanja za plavanje proti toku, ki ga oblikuje katerikoli vladajoči think tank.

Zadnjih nekaj let se je dogajalo, da je marsikatera številka Sobotne priloge Dela ali Dnevnikovega Objektiva med urednikovanjem Irene Štaudohar v prvem in Alija Žerdina v drugem primeru (če upoštevamo intelektualno solidno kotirajoče in hkrati visokotiražno časopisno čtivo) obrnila nekatere utečene paradigme uredniške politike na področju, s katerim se ukvarjamo. Izdane so bile priloge z nenavadno velikim številom predstavljenih znanih ali še ne znanih žensk; običajna tematska hierarhija tem, ki je povezana s tradicionalnimi, diskriminirajočimi moškimi in ženskimi pristojnostmi v slogu »moški najprej« (institucionalna politika, gospodarstvo …), nato ženske (socialna država, zasebne zgodbe…), je bila mnogokrat preobrnjena. In to ne samo zato, ker imamo notranjo in obrambno ministrico. To je za slovenski tisk presežek in lažje je prenesti posamezne povsem falogocentrično (mačistično) zastavljene številke (kar je, mimogrede, v nasprotju z načelom družbenega življenja, ki se mu po birokratsko reče gender mainstreaming). Tudi glede odnosa do intervjuvanih ali navedenih oseb, ki sta ga izkazala omenjena urednica in urednik ali notranji sodelavci/sodelavke, bolj ali manj ni bilo izkusiti drugega kot korekten in profesionalen odnos.

Spolno diskriminatorna uredniška politika
Tretje za nas referenčno čtivo, in tu smo zdaj v jedru problematike, je Mladina. Z njo imamo, kar se relacij spola tiče, težave od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja dalje, ko se je z zasmehom in zanikanjem pomena lotila razcveta tedaj novega slovenskega feminizma.[1] Poleg vladajoče, tradicionalne spolno diskriminatorne vsebinske organizacije medijev,[2] se je pred dobrima dvema desetletjema odločila še za vsebinsko rumeno, »zabavno« dopolnilo, vizualno promoviranje seksizma. Pravi zamah je prišel s tranzicijsko pornografizacijo Slovenije in rednim poročanjem Mladine s porno scene brez dodane vrednosti, ustreznega uredniškega konteksta. Po začetnem obdobju novega urednikovanja Gregorja Repovža na mestu glavnega urednika se je zdelo, da obstaja nova zavest o obravnavani, spolni dimenziji uredniške politike, ki vzbuja upanje; in to toliko bolj po ukinitvi rednih strani s konstrukcijami pornografske spolnosti. Vendar spol/gender ni preprosta zadeva, kot pravi ena vodilnih teoretičark, ki mu je dala nov družbeni in osebni, telesni pomen.[3] Ga pa v našem primeru ne komplicira sodobna teorija queer, ki demokratično širi možnosti spolnih samoidentifikacij do neinteligibilnosti. Zapleta ga preprosta, dobro znana spolna hierarhija. Težko je namreč razumeti nekaj, česar razumevanje bi zamajalo samoumevnost družbeno privilegirane pozicije (»biti na moškem položaju v moškem svetu«).

Da bo tole izvajanje osmišljeno, je nujno dokazati aktualno spolno diskriminatorno uredniško politiko Mladine. Lotimo se hot shop (hitre priložnostne) analize vsebine s kombinacijo kvantitativne in kvalitativne metode na številkah zadnjega meseca pred oddajo tega teksta, torej na treh oktobrskih številkah. Najprej pozitivizem:

št. 39, 2. 10. 2009: na naslovnici premier Borut Pahor, v »resnem« delu številke vključno z rubriko umetnost s fotografijo in hkrati v besedi (z izjemo oglasov) opazno indeksiranih 8 žensk med 25 s fotografijo in imenom predstavljenimi avtorji in drugimi »nastopajočimi«;[4] med imenovanimi in hkrati fotografiranimi ženskami sta na poziciji vednosti in kredibilnosti dr. Marta Gregorič in kanclerka Angela Merkel, obe pa sta prikazani na manjših ali neostrih fotografijah, posebej prva; številka vključuje tematizacijo sodnega pregona režiserja Romana Polanskega zaradi pedofilskega akta; slednjega novinar povsem relativizira in krivdo v veliki meri naprti dekličini materi;

št. 40, 9. 10. 2009: naslovnica kaže na »žensko temo«; na njej je fotomontaža etno opanka s peto, naslov se glasi »Emancipirane in nesrečne«. Naslovni tekst v kombinaciji s fotografijo pove, da žensko »povzdigovanje« iz (še tako patriarhalne) tradicije njih same vodi v nesrečo. Naslovna tema se nadaljuje na notranji strani ob kazalu s fotografijo bodibilderke (tj. z metaforo za »močno« žensko, ki v skladu s podobo potemtakem ne more biti drugega kot »možača«); tu je tudi notranji naslov nosilnega prispevka številke »Ženski paradoks«. Med relevantnimi vsebinami je 30 indeksacij z imenom in fotografijo (interni in eksterni nastopajoči) moških; 8 indeksacij je ženskih, pri čemer 4 pripadajo intervjuvankam v okviru nosilne teme (oglasov nismo upoštevali);

št. 41, 16. 10. 2009: v »resnem« delu brez oglasov je ob hkratni indeksaciji s fotografijo in imenom 24 primerov moških in 6 ženskih; ta številka Mladine v spolnem razmerju po kvaliteti izstopa zaradi obširnega intervjuja z biologinjo, »evolucionistko« dr. Evo Jablonko iz Izraela, in komentarja Maje Novak.

Razmerje med »pomembnimi« moškimi in ženskami 4 : 1
Kot je razvidno iz zgornjih podatkov, je najboljše razmerje med »pomembnimi« moškimi in ženskami, ki se pojavljajo v tvorjenju družbeno relevantnih vsebin Mladine, 4 : 1. Ker vrednosti tudi navzgor v prid moškim ne odstopajo bistveno, smemo sklepati na relativno konstantnost tega Mladininega odnosa dveh spolov, ki kaže na moški privilegij.

V nadaljevanju se soočimo s problematiko na kvalitativni ravni, spet s kratkim priložnostnim vpogledom: pobliže si oglejmo kar ženske kot nosilno temo, bolje novinarski ženski objekt v številki 40. Še prej si dovolimo poljudno pripombo o kontekstu. Kolikor nam seže spomin, so se pred »Emancipiranimi in nesrečnimi« ženske kot družbena skupina – bodisi celovita ali v segmentu – znašle na naslovnici v obdobju, ki ga pomnimo, le v vlogi porno starlet. Mimo tega privilegiranega mesta so neopazno defilirale tako delavke in upokojenke kot (lezbične) članice družin ali tiste, ki so preživele družinsko nasilje, če pomislimo le na zadnje, za ženske še posebej pomembne dogodke v družbi.

Članek »Emancipirane in nesrečne« se začne s tezo, vredno preverjanja, da se je položaj žensk v zadnjih desetletjih »korenito izboljšal« in da t. i. »prepad med spoloma izginja«. V skladu z začetkom tekst dobo, v kateri živimo, označuje za postfeministično, implicirano torej kot dobo, v kateri je feminizem oziroma delovanje v smeri uresničevanja ženskih pravic postalo odveč. V nadaljevanju je omenjena raziskava ameriškega para Stevenson & Wolfers iz Pensilvanije o življenjskem zadovoljstvu. Sledi prehod na druga raziskovanja sreče in počutja, tudi v Sloveniji, pri čemer se v novinarjevem prispevku pojma zadovoljstva in sreče ter drugih razpoloženj in celo praks (plastične operacije žensk) v interpretaciji izenačijo in družno iztečejo v ugotovitev, da moški na različnih koncih sveta, vključno s Slovenijo, začenjajo 21. stoletje bolj zadovoljni od žensk, »kljub velikim spremembam pri položaju žensk v družbi«. Med vzroki avtor najprej navaja razpad tradicionalnih institutov in praks: domnevni »razpad družine«, manjše število otrok, pa da so se »tipično ženske in moške vloge … pomešale«. Spomni na del sociologije osemdesetih preteklega stoletja in tezo o »tragediji emancipacije« zaradi dvojne obremenitve; slednjo kot vzrok nesrečnosti zanika s povzemanjem navedenega ameriškega para, ki meni, da se ženska nesrečnost ne da pripisati posameznemu dejavniku. Novinar nato avtonomno sklene, da je za ženski manko sreče odgovoren en sam velik dejavnik, emancipacija, razlago pa kani poiskati pri intervjuvankah. Naj bo na tem mestu povzemanja članka, ki pripelje do zaključne misli o morebitni prehodnosti ženske nesreče, dovolj. Ustavimo se pri avtorjevem uvodu v navajanje intervjuvank; slednje že predhodno umesti tako, da ne morejo storiti bistveno drugega kot pritrditi njegovi tezi o emancipaciji kot dejavniku nesreče. Pa je bilo v resnici res tako?

Preklopimo na temo odnosa do intervjuvanih oseb.[5] Tri med intervjuvankami ob telefonskem klicu novinarja niso bile seznanjene z natančnim namenom klica. Eni od njih je na koncu pogovora omenil, da bo povedano oblikoval v izjavo, drugi je izjavo kar poslal v vpogled. Naknadno sta/sva imeli priložnost potrditi svoji izjavi, obe sta/sva jo zaradi izvornega »klepetavega« tona dopolnili oziroma popravili, pri eni je ostala vsebinska napaka, pri drugi so v novinarjevi selekciji izostale kritične pripombe na tovrstno raziskovanje in tiste interpretativne poudarke, ki jih je med pogovorom izpostavil sam novinar. Prav tako je izražanje skepse do raziskave s strani tretje intervjuvanke v novinarjevem zapisu izostalo. Ta se je sicer ob drugem klicu novinarja dogovorila za avtonomno pisanje izjav, a je kljub obsežni tematizaciji ostala reducirana na dve izjavi. Četrta intervjuvanka je bila povabljena k sodelovanju dan pred običajnim rokom za oddajo teksta, odzvala naj bi se takoj oziroma isti dan. Uspela se je dogovoriti za kratek odlog in pripraviti tekst določene dolžine. Uporabljen je bil parcialno.

Način sodelovanja je bil oblastniški
Kljub razumevanju značaja novinarskega dela velja ugotoviti, da je način (so)delovanja Mladine v tem primeru oblastniški. Predvsem je umanjkal osnovni pogoj dobrega sodelovanja, uvodno jasno izrečena umestitev izjavljanja v realni in načrtovani kontekst (na primer pripravljam članek o … v njem želim raziskati/povedati … ste pripravljeni sodelovati z izjavo); hkrati s to temeljno vljudnostjo v treh primerih ni bilo dovolj časa – intervjuvana oseba ga potrebuje, če gre za znanje, ki ga mora še urediti oziroma znova premisliti glede na izhodišče. Poleg opisanega načina pristopa ima še večjo problemsko težo ravnanje z vsebino izjav in pričakovanje oziroma odnos novinarja do stroke/znanosti. Tudi v tem primeru je bila izpričana oblastniška drža, skozi katero se znanje izrablja/zlorablja, ne pa uporablja za žurnalistični in s tem tudi javnomnenjski korak naprej v pojmovanju določene problematike in v razgradnji tradicionalističnih, nazadnjaških predstav. V tem konkretnem primeru je tako izostalo vsaj resno problematiziranje pojmov sreče in zadovoljstva ter relevantnosti ponavljajočih se raziskav z enakimi (etnografskimi) vprašanji zaradi hitre menjave družbenih okoliščin;[6] umanjkalo je tudi preizpraševanje ideoloških ozadij prevladujočih interpretacij. Že hitro brskanje po internetu namreč pokaže, da sta »ženski paradoks« in »ženska nesrečnost« priljubljena populistična tema. Ta spominja na osemdeseta leta preteklega stoletja, pa ne zaradi sociološkega ugotavljanja »dvojnega bremena«, ampak zaradi znamenitega medijskega backlasha (mačistične reakcije) na dosežene pravice žensk. To so, z naše perspektive, pravi poudarki. Klik (women, happiness) pa odkrije še drugo novinarjevo nepoštenost (poleg odnosa do intervjuvank in njihovih znanj), spočeto že v viru. Navedena pensilvanska raziskovalka novinarju nekoliko starejšega članka v New York Timesu namreč izjavlja, da so dekleta nesrečna – ne zaradi emancipacije in (pretiranih) kariernih ter zasebnih pričakovanj, temveč zaradi pritiska na področju seksualnosti. Torej čista tradicija v novi preobleki (predpis »biti hot«). Isti članek nosi informacijo o raziskavi dr. Kruegerja s Princetona, ki v raziskovanju razpoloženj ugotovi, da so moški vse od šestdesetih let naprej mnogo bolj ležerni in vse manj opravljajo stvari, ki so jim odvečne in jim ne zbujajo zadovoljstva. Skratka, novinar ni mogel mimo informacij istega ranga, kot so tiste, ki ga uporablja, »spregledane« pa prinašajo nasprotne argumentacije in interpretacije.

Naj zaključimo: problem analiziranega članka ni le neosveščenost glede spola in slep, napol nezavedni odpor proti vsemu, kar bi utegnilo prinesti več pravičnosti na področju. Gre za manko etike, pravzaprav poguma upreti se skušnjavi plavanja s tokom, in tudi lastni želji po zlorabljanju. Tu pa uredniška odgovornost presega novinarjevo.

Literatura
Butler, Judith (2004) Undoing Gender. London in New York: Routledge.
Jalušič, Vlasta (2002) Kako smo hodile v feministično gimnazijo. Ljubljana: cf.
Hrženjak, Majda in Šribar, Renata (2004) Priročnik za medije o upoštevanju načela enakih možnosti spolov. Ljubljana: Mirovni inštitut.
Leonhardt, David (2007) He’s Happier, She’s Less So. The New York Times, 26. september, dostopno na www.nytimes.com/2007/09/26/business/26leonhardt.html?_r=1.
Monaghan, John in Just, Peter (2008) Socialna in kulturna antropologija. Ljubljana: Krtina.


1 Gl. Jalušič, 2002, 34.
2 Hrženjak in Šribar, 2004.
3 Butler, 2004, »Introduction«.
4 Če gre za osebo, ki je najprej z imenom in fotografijo indeksirana v kazalu in nato v intervjuju ali članku, štejemo dvakrat. Za štetje fotografij, opremljenih z imeni, smo se odločili zaradi moči prvega vtisa.
5 Sklicujemo se na elektronsko komunikacijo med intervjuvankami dr. Maco Jogan, dr. Tanjo Rener in dr. Milico Antić Gaber ter pobudnico, avtorico pričujočega prispevka, v dneh 14.–15. 10. 2009. Osebni arhiv R. Š.
6 Monaghan in Just, 2008, 37.

izpis

Roman Kuhar

V imenu družine potvarjajo podatke
Javna razprava o predlogu novega družinskega zakonika zožena na vprašanje posvojitve otrok s strani istospolnih parov, mediji s svojim vztrajanjem na formatu pro et contra pa prispevajo k neskončni reprodukciji populizmov – Tednik Družina zlorabljal podatke raziskav o homoseksualnosti
Javna razprava o predlogu novega družinskega zakonika, ki je potekala septembra in oktobra 2009, je bila pogosto zožena zgolj na vprašanje posvojitve otrok s strani istospolnih parov. Čeprav je se je razprava o tem vprašanju zdela živahna, je bila pravzaprav nadvse dolgočasna. Mediji so s svojim vztrajanjem na formatu pro et contra, ki ga zagovarjajo z argumentom »uravnoteženosti poročanja« (v ozadju pa zagotovo stoji tudi pričakovanje spektakla), prispevali k neskončni reprodukciji populizmov, ki jih poznamo že iz razprave o tem vprašanju pred petimi leti. Strokovni argumenti so bili le redko soočeni, pa še takrat so bili pogosto utišani z glasnimi in dramatičnimi govori demagogov, kot je na primer Aleš Primc, ki je sicer član SLS, a se v javnosti raje predstavlja kot pobudnik referenduma o umetni oploditvi. Svoj nastop v parlamentu ob javni predstavitvi predloga novega družinskega zakonika je začel z ugotovitvijo, da si nikoli ni mislil, da bo v državnem zboru prvič govoril »s tako častno nalogo: braniti družino in temelje naše kulture«.

Če ponovno preberete izjave predstavnikov RKC iz leta 2003 in 2004, ko so na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve pripravljali predlog zakona o istospolnih partnerskih zvezah, boste videli, da so se tudi v letošnji razpravi v neskončnost ponavljali isti argumenti kot takrat in da se razprava pravzaprav ne premakne z mrtve točke. Družina je bila vedno polje ideoloških spopadov, zato je tudi tokrat strokovno razpravo o teh vprašanjih utišala ideološka govorica, saj je, tako se je zdelo, kar čez noč vsak postal strokovnjak za družinsko in ustavno pravo, sociologijo družine, psihologijo otrokovega razvoja, demografijo in tako naprej. Javna razprava je bila pravzaprav, z redkimi izjemami, cirkuška predstava prepričanih. Zato besedni spodrsljaj, ki ga je ob javni predstavitvi družinskega zakonika v parlamentu izrekla predsednica Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide dr. Andreja Črnak Meglič – rekla je, da smo na »predstavi« (namesto predstavitvi) družinskega zakonika – pravzaprav točna. Javna predstavitev družinskega zakonika v parlamentu je bila namreč bolj ali manj orkestrirana predstava sovraštva proti določeni skupini ljudi v družbi, skrita pod krinko skrbi za otroke in prihodnost slovenskega naroda.

Čeprav se vrtimo bolj ali manj na mrtvi točki, primerjava med razpravo leta 2003 in letošnjo razpravo vendarle kaže nekaj sprememb. Prva je gotovo ta, da tokrat homoseksualne poroke niso toliko v zobeh kot posvojitve. Včasih se celo zdi, da tudi nasprotniki posvojitev nimajo nič proti pravni ureditvi istospolnih partnerskih zvez, le da jim (gejem in lezbijkam) otrok ne damo blizu. A druga, bolj zanimiva sprememba, je v taktiki, ki so jo ubrali nekateri nasprotniki, začenši s tednikom Družina. Medtem ko so se leta 2003 predstavniki RKC še sklicevali na Boga in Sveto pismo, tega v letošnji razpravi skorajda ni opaziti; Boga in Sveto pismo so nadomestili izsledki znanstvenih raziskav. A ker te najpogosteje ne podpirajo njihovih argumentov, so jih, kot bomo videli na primeru tednika Družina, priložnostno priredili ali obrnili na tak način, da so potrdili njihove argumente.

Preden si natančno pogledamo, kako je tednik Družina letos poleti lansiral omenjeni novi trend v argumentaciji proti istospolnim družinam, za osvežitev spomina zgolj nekaj izbranih delčkov iz razprave leta 2003.[1] Takrat je najbolj odmevala izjava nadškofa dr. Franca Rodeta v televizijski oddaji Aktualno (TVS, 19. avgust 2003), kjer je, skladno s tretjo Mojzesovo knjigo, zatrdil, da je homoseksualnost »gnusoba«, pri tem pa ni omenil nadaljevanja istega citata, kjer je za homoseksualnost predvidena smrtna kazen. Skladno s tem, a nekoliko drugače, je homoseksualnost opisal dr. Ivan Štuhec, ki je v intervjuju za Ono (7. maj 2002, str. 9–12) povedal, da »Bog ni homoseksualcev ustvaril, ampak so nastali zaradi takšnih in drugačnih kombinacij, ki se zgodijo v naravi. Le-ta ni popolna. Ima tudi svoje defekte. Vprašanje je, ali je to naravno ali je posledica česa drugega. Zame in za teološko razumevanje narave je rezultat tistega poseganja v človekovo naravo, ki si ga Bog ni želel. Teološko bi temu rekel, da je posledica izvirnega greha. Ko človek poseže v naravo proti volji Boga, se seveda začnejo dogajati protinaravne stvari.«

Takratno izhodišče RKC v argumentaciji proti zakonu, ki bi urejal partnersko razmerjem med osebama istega spola, temelji na bojazni pred redukcijo pomena družine v simbolnem smislu. Družina v klasični nuklearni obliki (oče+mati+otrok) je edina, ki naj bi izpolnjevala Stvarnikov načrt (nadaljevanje rodu) in mora zaradi tega imeti primat v družbi. Konkretizacija tega strahu se je v takratnem cerkvenem tisku in javnih nastopih kazala v obliki zaskrbljenosti nad demografsko podobo Slovenije, v obliki svarjenja pred propadom slovenskega naroda, ki naj bi bil ogrožen, grožnja pa ni samo demografska, pač pa tudi moralna. Vse to je bilo moč zaslediti tudi v letošnji razpravi o novem predlogu družinskega zakonika, le da je bil »strah« tokrat pogosto preoblečen v rezultate znanstvenih raziskav, ki naj bi dokazovale, da so istospolne družine nevarne za otroke. Poglejmo, kako so bili rezultati teh raziskav predstavljeni in interpretirani.

Družina o novem družinskem zakoniku
Novi trend prikrojitve rezultatov in dejstev je najbolj odmevno vpeljala novinarka tednika Družine Barbara Kastelec.[2] Ta je v komentarju »Modernejša definicija družine«, ki je izšel 19. julija 2009, v podporo svoji tezi, da so istospolne družine nevarno in nezdravo okolje za otroka, popačila vrsto podatkov.

Zavajanje z razmerji in primerjavami
Kastelčeva se je v komentarju sklicevala na raziskavo Intimate Partner Violence in the United States in trdila, da je »v homoseksualnih skupnostih dokazano za več kot sto odstotkov več partnerskega nasilja«. Ko je novinarka Dnevnika Ranka Ivelja želela pri avtorici raziskave preveriti citirani podatek, se je izkazalo, da je Kastelčeva napačno navedla ime raziskave, iz katere je povzemala podatke, poleg tega pa je zamolčala pomembne informacije. Prva napaka, ki jo je novinarka Družine pozneje priznala, je, da je v komentarju govorila o homoseksualni skupnosti na splošno, medtem ko podatek, ki ga je citirala, velja zgolj za gejevske partnerske zveze, ne pa tudi lezbične. Raziskava je namreč pokazala na razliko v pojavnosti nasilja v partnerskih zvezah dveh moških oziroma dveh žensk. Bralke in bralci Družine na to razliko niso bili opozorjeni, čeprav je, ob upoštevanju dejstva, da je večina istospolnih družin v Sloveniji lezbičnih, ta razlika zagotovo pomembna. Vendar je novinarka ob navedbi tega rezultata zamolčala še vrsto drugih informacij, ki podatek postavljajo v popolnoma nov kontekst, in ki, seveda, njeno argumentacijo naredijo za manj prepričljivo.

Novinarka tako ni navedla dejstva, da je primerjala nasilje med moškima v istospolni partnerski vezi in nasilje ženske nad moškim v heteroseksualni partnerski vezi (ne pa tudi nasilja moških nad ženskami v heteroseksualnih vezah, ki ga je seveda bistveno več). Vprašanje, zakaj nasilja v istospolnih partnerskih vezah ni primerjala z nasiljem moških nad ženskami v heteroseksualnih partnerskih vezah, je skoraj retorično. A poglejmo si od bliže podatek o še enkrat več nasilja v gejevskih zvezah. Podatek je, ob upoštevanju prej omenjenih dejstev, točen, a avtorica ni navedla, kakšen je ta delež. Raziskava je namreč pokazala, da ima izkušnjo nasilja s strani svojega istospolnega partnerja 15,4 % moških v istospolni zvezi, v heteroseksualnih vezah pa ima 7,7 % moških izkušnjo nasilja s strani svoje partnerke. Ne gre torej samo za to, da je primerljivost podatkov vprašljiva, temveč je zavajajoč tudi zapis rezultata: v istospolnih partnerskih vezah je vendarle 75 % partnerjev, kjer do tovrstnega nasilja ni prišlo (česar iz zapisa, da je »v homoseksualnih skupnostih dokazano za več kot sto odstotkov več partnerskega nasilja« ni mogoče razbrati). Takšno navedbo podatka bi lahko označili vsaj za tendenciozno, če ne že popačeno. Avtorica hkrati ni navedla tudi velikosti vzorca raziskave, kar je osnova vsakega navajanja statističnih podatkov in zagotovo ena od prvih lekcij, ki jo študentke in študenti družboslovja dobijo na svojih fakultetah. V raziskavi je namreč sodelovalo 14.072 heteroseksualcev in le 144 homoseksualcev. Razmerje med heteroseksualci in homoseksualci v raziskavi je tudi po najbolj konservativnih ocenah o deležu homoseksualcev v populaciji problematično. A vse to je seveda novinarka odmislila, da bi le dosegla svoj cilj in namen.

Zavajanje z izpostavitvijo le dela podatkov
Novinarka je v komentarju navedla tudi ameriško raziskavo Gay & Lesbian Consumer Online Census 2003-2004, narejeno na vzorcu skoraj 8000 gejev in lezbijk. Zanimivo je, da je v tem primeru poudarila velikost vzorca, medtem ko pri raziskavi Intimate Partner Violence in the United States, v katero je bilo vključenih 144 homoseksualcev, vzorca ni omenila. A tudi pri Gay & Lesbian Consumer Online Census 2003-2004 je napačno predstavila rezultate raziskave. Navedla je namreč podatek, da »samo 5 % istospolnih partnerstev vztraja več kot dvajset let.« Pri tem ni povedala, da je bilo vprašanje v raziskavi zastavljeno drugače: respondente in respondentke so namreč spraševali, koliko časa traja njihova trenutna partnerska veza. Pet odstotkov vprašanih je odgovorilo, da so trenutno v partnerski vezi 20 ali več let. Vendar iz tega podatka ne moremo sklepati na statistično povprečno dolžino istospolnih partnerskih vez na splošno, čeprav avtorica ta podatek predstavi prav na ta način. Devetindvajset odstotkov vprašanih v omenjeni raziskavi je, na primer, odgovorilo, da so trenutno v partnerski vezi od 4 do 7 let – vendar nihče ne ve, koliko časa bodo te veze še trajale. Povprečja o dolžini partnerskih vez so torej odvisna od starostne razporeditve respondentov v vzorcu. Novinarka je torej napačno interpretirala izbrani podatek, hkrati pa ni navedla vseh podatkov, pridobljenih iz tega vprašanja (objavljeni so bili v isti tabeli). Navedla je le izbrani podatek, za katerega se je zdelo, da podpira njen cilj: prikazati istospolna partnerstva kot kratkotrajna, nestabilna in zato nevarna za otroke. Novinarka tako ni navedla, da je raziskava pokazala, da je bilo 29 % vprašanih v času anketiranja v istospolni vezi od 4 do 7 let, 14 % od 8 do 11 let, 6 % od 12 do 15 let in 4 % od 16 do 19 let.

Novinarka se je pozneje v pismih bralcev, ki jih je objavil Dnevnik, branila, da v tekstu nikjer ne sklepa, »koliko časa v okviru te raziskave v povprečju trajajo istospolne skupnosti«, vendar iz zapisa »samo 5 % istospolnih partnerstev vztraja več kot dvajset let« ni mogoče razbrati, da so avtorji raziskave respondente spraševali po dolžini trenutne partnerske veze. Prav nasprotno: novinarka Družine je trditev zapisala, kot da na splošno velja za istospolna partnerstva. Da je avtorica s takim zapisom namenoma hotela zavajati in namigniti na kratkotrajnost istospolnih partnerskih vez, potrjuje tudi dejstvo, da je v pismu bralcev v Dnevniku in pozneje tudi v Družini v potrditev svoje teze navedla še en podatek iz raziskave, ki jo v izvirnem komentarju ne navaja, a je tudi s tem podatkom, kot se je pozneje izkazalo, zavajala. Zapisala je namreč, da je raziskava Marie Xiridou o incidenci HIV (2003) »dejansko pokazala, da moška partnerstva v povprečju trajajo 1,5 leta«. Kontaktiral sem avtorico raziskave Marii Xiridou in jo prosil za pojasnilo tega podatka. V odgovoru je raziskovalka obžalovala, da je ponovno prišlo do zlorabe njene raziskave, kar se je zgodilo že nekajkrat. Pojasnila je, da so, tako kot v prej omenjeni raziskavi, respondente spraševali po dolžini trenutne partnerske veze in to, pravi Xiridou, »dejansko ni točna ocena povprečne dolžine partnerske zveze«. Hkrati je pojasnila, da je bil vzorec, ker so se ukvarjali z vprašanjem okužbe z virusom HIV, temu prilagojen: v vzorcu so bili samo mlajši od trideset let iz Amsterdama in okolice, ki so bili v zadnjih šestih mesecih spolno aktivni. Xiridou zato poudarja, da njenega podatka nikakor ni možno generalizirati na gejevske veze na splošno. Nenazadnje osebe, ki so mlajše od trideset let (tak je bil vzorec) že zaradi svoje starosti ne morejo biti v partnerski vezi 20 let in več. Podatek, ki ga je navedla Barbara Kastelec, je bil torej ponovno napačen oziroma napačno predstavljen, novinarka pa se je požvižgala na vzorec raziskave, metodologijo in raziskovalno vprašanje.

Zavajanje z viri raziskav
Ob razpravi o rezultatih raziskave Gay & Lesbian Consumer Online Census 2003-2004 je novinarka Družine zapisala, da je taista raziskava pokazala, da je v istospolnih zvezah »že kar v prvem letu partnerstva 66 % nezvestobe«. Vendar tega podatka v raziskavi, ki jo citira, ni, kar je novinarka pozneje tudi priznala. Izkazalo se je, da je podatek vzela iz študije iz leta 1984 (Gay couples, avtor Harry J.), torej študije, ki je stara že 25 let in vsekakor ni bila opravljena na vzorcu 8000 gejev in lezbijk, kot v komentarju v potrditev svoje teze trdila novinarka in s tem zavaja bralstvo. Četudi se novinarka sklicuje na 25 let staro študijo, tega iz njenega teksta ni bilo mogoče razbrati, saj te raziskave nikjer ne omenja kot vira podatkov, ki jih navaja.

Napačno navajanje dejstev
Novinarka je v komentarju napačno predstavila tudi trenutno stanje glede zakonodaje na področju istospolnih partnerskih vez. Trdila je, da le na Nizozemskem dovoljujejo homoseksualne poroke, kar seveda ni res. Poleg Nizozemske homoseksualne poroke v Evropi poznajo še v Belgiji, Španiji, na Norveškem in Švedskem, v svetu pa v Kanadi, Južnoafriški republiki in v šestih ameriških zveznih državah: Maine, Iowa, Vermont, Connecticut, Massachusetts in New Hampshire. Zdi se skoraj neverjetno, da novinarka ne bi poznala teh podatkov (sploh če se na področje, ki ga komentira, spozna), saj informacij o tem, katere države priznavajo homoseksualne poroke niso skrite ali težko dostopne. Ne nazadnje množični mediji pogosto poročajo o teh vprašanjih. Poleg tega se omenjene zakonske spremembe niso zgodile pred kratkim. V pregovorno katoliški Španiji so zakon o homoseksualnih porokah in posvojitvah sprejeli leta 2005. Je možno, da ta informacija do novinarke Družine, ki je specializirana za področje družinskega življenja, v štirih letih ni prišla?

Z gotovostjo lahko rečemo, da je novinarka svojo nalogo opravila vsaj malomarno, če podatkov ni že namenoma prekrila, da bi potrdila svojo tezo. Vsekakor ni preverila točnosti zbranih informacij. Neresnična je bila tudi njena trditev, da je obstoječi Zakon o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti v Sloveniji primerljiv z vrsto zakonov iz drugih evropskih držav, med njimi našteva tudi Veliko Britanijo in Madžarsko. Vsaj za te dve državi to ne drži, saj so pravice istospolnih parov v Veliki Britaniji popolnoma izenačene z raznospolnimi pari, vključujoč posvojitve, le institucija se ne imenuje »zakonska zveza«, pač pa »civilno partnerstvo«. Tudi na Madžarskem so istospolnim parom priznane vse pravice, ki pripadajo tudi raznospolnim parom, z izjemo dveh: niso dovoljene posvojitve in ni dovoljeno prevzeti priimka svojega partnerja. Natančnejši pregled zakonodaj bi pokazal, da slovenski zakon v primerjavi z evropskimi ne prinaša »zajetnega svežnja pravic«, kot trdi avtorica. Zagotovo ne prinaša skoraj nobene socialne pravice.

Raziskave in javna razprava
Čeprav je Barbara Kastelec po razkritju napačnega ali zavajajočega navajanja podatkov iz raziskav nekatere napake priznala, so se podatki, ki jih je navajala (in za katere je bilo dokazano, da so napačni), v naslednjih tednih v javni razpravi in na internetnih blogih večkrat ponovno pojavljali in v poenostavljenih oblikah reproducirali v neskončnost. Postalo je jasno, da dejstva niso pomembna, ampak le spretno obračanje besed in nekritično navajanje podatkov, pogosto brez navedbe vira. Prepričan sem, da je večina avtorjev teh zapisov podatke navajala brez da bi prebrali izvirni članek ali analizo raziskave. Tudi novinarka Družine je najverjetneje – čeprav tega ne morem dokazati – podatke nekritično jemala iz dokumenta 'Gay marriage' and homosexuality: Some medical comments, ki ga je moč dobiti na internetu in ki povsem nekritično in netočno navaja prav te podatke, ki jih je novinarka uporabila v komentarju. Pomenljivo je namreč dejstvo, da sta raziskavi Gay & Lesbian Consumer Online Census 2003-2004 in Gay couples v dokumentu povzeti ena za drugo in da je novinarka pri navedbi podatkov pomešala prav ti dve raziskavi.

Jasno je, da kakršenkoli dokument, ki ga najdemo na internetu, ne moremo vzeti za verodostojen vir, še posebej v primeru vprašanj, ki tako zelo delijo javnost. Skorajda odveč se zdi poudariti, da je v primeru navajanja rezultatov raziskav pomembno upoštevati, kako so bile izvedene, na kakšnem vzorcu, kdo jih je izvedel, v katerem kulturnem okolju so nastale, kakšne so pomanjkljivosti raziskave in podobno. Prodajanje statističnih podatkov kot suhega zlata – kar je prepogosta praksa medijev – brez ustreznega razumevanja ozadja teh podatkov in brez upoštevanja interpretacij avtoric in avtorjev raziskav, je zelo problematična. A kot je pokazala dosedanja javna razprava o novem družinskem zakoniku, je takšno žongliranje s statističnimi podatki lahko ideološko zelo učinkovito. Tisto, kar je torej novo v tokratni razpravi o istospolnih partnerskih in družinah, je prodajanje populizma pod krinko navidezne znanstvenosti. Ta pa vzdrži le toliko časa, dokler domnevno podpira argumente proti. Ko so namreč zagovorniki pravne ureditve istospolnih družin predstavili rezultate raziskav, ki govorijo v prid istospolnim družinam, raziskave kar naenkrat niso bile več pomembne.

Simon Maljevac (Legebitra), Mitja Blažič (DIH) in avtor pričujočega zapisa smo po objavi komentarja Barbare Kastelec na Družino naslovili prošnjo po objavi popravka v skladu s 26. členom Zakona o medijih. Odgovorni urednik nas v 24 urah ni obvestil o objavi popravka, kot zahteva zakon, poleg tega popravek tudi ni bil objavljen v naslednji številki, kar prav tako zahteva omenjeni zakon. Ko je Družina le objavila naše pismo, so ga objavili kot pismo bralcev, ne pa kot besedilo, ki bi bilo označeno »Popravek« ali »Prikaz nasprotnih dejstev«, kot predvideva zakon. Poleg tega popravek ni bil objavljen na enakovrednem mestu znotraj iste rubrike in v enako veliki pisavi kot članek, na katerega se nanaša. Družina je hkrati v isti izdaji objavila komentar Barbare Kastelec na naš popravek, kar je v nasprotju z zakonom, čeprav je bil ta komentar naslovljen kot pismo varuhinji človekovih pravic. A vendarle je šlo za komentar na popravek, saj se avtorica v besedilu odziva na očitane ji napake. Zaradi vsega tega je primer pristal pred novinarskim častnim razsodiščem, ki še ni izreklo svoje sodbe. A ne glede na to, kakšna bo razsodba sodišča, vse to ne bo bistveno vplivalo na razpravo o novem družinskem zakoniku. Ta »ne-dialog« bo v javnosti še naprej cirkuška predstava moralne panike, daleč stran od konkretnih težav in problemov, s katerimi se zaradi pravne neureditve socialnega starševstva soočajo otroci (in starši) v istospolnih družinah. V avgustovskem pismu bralcev v Dnevniku, v katerem sem se odzval na napake v Družininem komentarju, sem zapisal, da se zavedam potrebe po razpravi o istospolnih družinah in da si želim, da bi bila ta argumentirana in bi natančno povzemala podatke znanstvenih raziskav. Po zaključku javne razprave o novem družinskem zakoniku ugotavljam, da v tej želji ne bi mogel biti bolj naiven, kot sem bil.

1 Več o tem glej Kuhar, Roman (2004), Pravična in nepravična diskriminacija. Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti 3. Ljubljana: Mirovni inštitut, str. 28–55.
2 Na napake v komentarju Barbare Kastelec je prva opozorila novinarka Dnevnika Ranka Ivelja v članku »Homoseksualnost pod cerkveno lupo: greh, laži in zlorabe podatkov« (Dnevnik, 29. 7. 2009). V nadaljevanju povzemam epizodo dopisovanja z omenjeno novinarko prek pisem bralcev v časopisu Dnevnik, v katero je bila vključena novinarka Dnevnika Ranko Ivelja in avtor pričujočega zapisa.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

medijski trg

Medijska preža
Janez Polajnar
Medijski skladi nekdaj in zdaj: »Naj se vrne cenzura, ljubša bi nam bila.«
Iztok Jurančič
Bliža se razpad lastniških skupin tiskanih medijev
Sonja Merljak Zdovc
Poslovni modeli in preživetje medijskih hiš
Darja Kocbek
V medijih krizo razlagajo vedno isti ljudje
Blaž Zgaga
Izobčene vrednote
Saša Banjanac Lubej
Z ustanovitvijo medijskih zadrug do delovnih mest po svoji meri
Sandra Bašić-Hrvatin
Slovenija: En korak naprej, dva nazaj*
Zrinjka Peruško
Kaj je bilo narobe z reformami medijev v postsocialistični Evropi?*
Snežana Trpevska
Razdrobljenost trga v jugovzhodni Evropi in degradacija profesionalnega novinarstva*
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Tarik Jusić
Bosna in Hercegovina: Med stagnacijo in tranzicijo*
Judit Bayer
Nauki medijskih reform v srednji in vzhodni Evropi: Vsaka družba ima tak medijski sistem, kot si ga zasluži*
Paolo Mancini
Reforme medijev ne nastanejo v praznem prostoru*
Munkhmandakh Myagmar
So novinarji pobudniki in aktivni udeleženci gibanj za reformo medijev?*
Guillermo Mastrini
Napredne vlade in mediji v Južni Ameriki*
Rodrigo Gómez García
Reforme medijev v Latinski Ameriki: med dekomodifikacijo in marketizacijo javnih komunikacijskih politik*
Larbi Chouikha
Mediji v ogledalu »tunizijske pomladi«: reforme, ki jih je težko izpeljati*
Justin Schlosberg
Reforma lastništva medijev v Veliki Britaniji: kako naprej?*
Brankica Petković
Zakaj primerjati reforme medijskih sistemov?
Iztok Jurančič
Fiskalno uničevanje medijskega prostora
Saša Banjanac Lubej
Grški vstop na televizijski trg v Sloveniji: Nafta, ladjedelništvo, šport in mediji
Biljana Žikić
S skuterji do televizije:TV Pink Si – TV3 Pink – TV3 Medias
Igor Vobič
Piano v Sloveniji: malo muzike, malo denarja
Sonja Merljak Zdovc
Ko spletno uredništvo prosjači svoje kolege iz tiska za kosti
Marko Milosavljević, Tanja Kerševan Smokvina
Vpliv digitalizacije na medije v Sloveniji
Tanja Kerševan Smokvina
Spremljanje vpliva digitalizacije na medije v Sloveniji
Boris Vezjak
Politična pristranost medijev in njena imputacija
Lucio Magri
Revolucija na Zahodu*
Goran Lukič
Postaviti se po robu privatizaciji informacij
Uroš Lubej
Vse drugo nam bodo ministri tvitnili
Lana Zdravković
Ali iščete kaj določenega?
Nenad Jelesijević
Biti nekulturen
Marko Milosavljević
Giganti in palčki slovenskih medijev (če krematorijev raje ne omenjamo)
Andrej Pavlišič
Internet hočejo transformirati v še eno lovišče kapitala
Domen Savič
Zapiranje pašnika: spletna cenzura doma in po svetu
Tomaž Gregorc
Onemogočanje avtonomnih digitalnih praks – »trda plat« zgodbe
Aleksandra K. Kovač
Reševanje tradicionalnih medijev: reševanje industrije ali novinarstva?
Alma M. Sedlar
Mehanizmi zatiranja novinarske sindikalne dejavnosti
Mirt Komel
Sektorji ali bojna polja
Nenad Jelesijević
Odhod iz kulture
Sandra Bašić-Hrvatin
Odnos med mediji in politiko je »pokvarjen«
Simona Habič
Slovenija: Nizka ocena integritete medijev
Goran Ivanović
Hrvaška: Mediji kot zavezniki korupcije
Snježana Milivojević
Srbija: Prvo in zadnje poročilo o medijih in korupciji
Lenart J. Kučić
Iskanje čudežne rešitve
Janez Markeš
V čigavem imenu torej?
Grega Repovž
Gibanje 99 odstotkov ima sporočilo tudi za novinarje
Stefano Lusa
Čas tranzicije brez premisleka o novi vlogi novinarstva
Igor Mekina
Društvo novinarjev Slovenije: kaj je za pokazati v zadnjih 20 letih?
Kaja Jakopič
Razvid propadlih medijev
Goran Ivanović
Ali je WAZ izgubil sapo na Balkanu?
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Bistvo radikalne družbene spremembe je redistribucija moči
Andrej Pavlišič, Nikolai Jeffs
Nujnost radikalnih medijev
Andrej Pavlišič
Stavka, droben medijski eksperiment in možnosti novih medijev
Nenad Jelesijević
Medijske ukane levega kapitalo-parlamentarizma
Nenad Jelesijević
Naslovnice Mladine
Sandra Bašić-Hrvatin
Medijska kriza? Udarec nameriti proti koreninam!
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Neprofitno novinarstvo financirati iz javnih virov
Marko Milosavljević
Neprijetne številke
Iztok Jurančič
Medijska podjetja v primežu gospodarskih in političnih tveganj
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako je privatizacija medijev omogočila privatizacijo politike
Majda Juvan
Včasih je radijski novinar moral biti tam, kjer se kaj dogaja
Igor Vobič
Konec odprtega spleta tudi v slovenskem novinarstvu?
Gorazd Kovačič
Polom reforme medijske zakonodaje
Lenart J. Kučić
Jezdeci medijske apokalipse
Marko Milosavljević
Ali zagotoviti sistemsko pomoč časopisom v času krize? [1]
Sandra Bašić-Hrvatin
Kriza časopisne industrije je posledica napačnih odločitev lastnikov
Brankica Petković
Prispevek k razpravi o novinarstvu
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako rešiti medije?
Igor Bijuklič
Mediji v pospeševanju – Paul Virilio in totalitarnost medijske infrastrukture
Gorazd Kovačič
Štrajk v treh slikah
Jasna Babić
Slovenske glasbene revije
Iztok Jurančič
Kanarčki v rudniku demokracije
Gordan Malić
Hrvaška: Sodni dan neodvisnega časopisnega založništva
Luka Osolnik
Pristop pa tak!
Lucija Petavs
Delo so premagali »kšeftarsko-politični« interesi
Jožica Dorniž
Lokalne novice bodo ljudi vedno zanimale
Gojko Bervar
Veliki mediji so zdavnaj izgubili dušo
Zoran Medved
Poslovni model za lokalne medije: poroka z razlogom
Igor Vobič
Konvergenca v novinarstvu: integracija uredništev v časopisnih hišah Delo in Žurnal
Nikola Janović
Od spektakla do odgovornosti: hrbtna stran oglaševanja
Lana Zdravković
Je bolj škodljiva pornografija ali oglaševanje?
Anuška Delić
Ali lahko kriza stimulira odgovornost medijev?
Sandra Bašić-Hrvatin
Mediji, ponižani v obrt
Boris Čibej
Združene države Amerike: Kako so propadli časopisi
Jože Vogrinc
Spremenimo informativne medije v javna glasila!(1)
Gorazd Kovačič, Lenart J. Kučić
Kriza kot priložnost za revizijo medijskega sistema
Peter Frankl
Mediji v Sloveniji niso opravili nadzora nad »neoliberalnim« dogajanjem
Boštjan Nedoh
Medijska reprezentacija delovnega ljudstva
Marko Zajc, Janez Polajnar
»Za mastne dohodke lastne«
Gojko Bervar
Nevarnost sistemske korupcije
Sanja Prelević
Fikser – desna roka tujemu novinarju
Ferenc Horváth
Perspektive časopisa madžarske manjšine v Sloveniji
Saša Panić
Na silo izgnani s tako imenovanega medijskega trga
Boštjan Nedoh
Antiintelektualizem in destrukcija javne razprave v medijih
Marko Prpič
Raba medijev med študenti[1]
Nika Susman
Francija: Mediji na Sarko(1) pogon. Konec neodvisnega novinarstva?
Tanja Kerševan-Smokvina
Strategija razvoja radijskih in televizijskih programov – bolje pozno kot nikoli?
Miha Krišelj
Digitalizacija in novi frekvenčni spekter – izziva za razvoj radijskih in televizijskih programov
Zoran Trojar
Trendi spletnega oglaševanja
Iztok Jurančič
Pravna zaščita kaznovanih novinarjev – Novinarji kot postranska škoda?
Lev Kreft
Klientelizem kot eksces ali sistem
Senad Pećanin
Bosna in Hercegovina: Klientelizem in mediji
Snežana Trpevska
Makedonija: Največje televizijske postaje v službi političnih obračunov
Milka Tadić Mijović
Črna gora: Mediji brez distance do vladajočih krogov
Sonja Zdovc
Brezplačniki
Miran Zupanič
Bo filmska kultura temeljila na ustvarjalnosti kimavcev?
Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
Pluralnost po meri politike
Renata Šribar
Mobitel, WTF?
Uroš Blatnik
Vloga urednikov v množičnih medijih
Jurij Popov
O prostituciji in trgovini z ljudmi površno in senzacionalistično
Lev Centrih
»Cigo iz Ambrusa«, dojenčkov smeh, vrtnice iz srčka in »jedi govna«
Roman Kuhar
Kako je začela izhajati »revija, kjer je vse prav«?
Lucija Bošnik
Gaspari za guvernerja – Delo vs. Dnevnik
Andrea Kosenjak
Drnovšek in mediji
Jani Sever
Ni medijskih lastnikov brez političnih interesov. Vprašajte odgovorne urednike.
Venčeslav Japelj
Prevzem Primorskih novic
Klavdija Figelj
Kje so pristali novinarji?
Sonja Merljak
Prihodnost časopisov
Iztok Jurančič
Skromna raznolikost v butični ponudbi medijskega trga
Marko Milosavljević
Vrnitev TV 3 – Največ koristi bo še vedno imel Holivud
Brankica Petković
Mediji za državljane
Lana Zdravković
Kakšna javnost so mediji?
Julija Magajna
Kaj bi lahko bilo alternativnega v delovanju medijev?
Sandra Bašić-Hrvatin
Po razpisu za subvencije medijem: Uravnoteženi in komunikativni
Suzana Žilič-Fišer
Javnega interesa ne zagotavlja le RTV Slovenija
Boris Vezjak
Kdo so člani strokovne komisije?
Lou Lichtenberg
Nizozemska: Državna podpora le, če je obstoj medija ogrožen
Tomaž Zaniuk
Radio Študent: Despotizem 1996–2006?
Boris Čibej
Demokratične čistke
Sandra Bašić-Hrvatin
Ali snovalci medijske politike razlikujejo pluralnost, različnost in raznolikost medijev?
Luna Jurančič
Bo Kraljem ulice uspelo?
Neva Nahtigal
Medijska kronika
Neva Nahtigal
Pregled kadrovskih sprememb
Neva Nahtigal
Novinarska avtonomija utopljena v kozarcu piva, temnega
Boris Vezjak
Argumentativno varanje učinkuje politično pristransko
Dejan Pušenjak
Zmagoslavna vrnitev ali poprava krivice
Lucija Bošnik
Dva človeka: eden pred, drugi pa za televizijsko kamero
Ana Kus
Mediji da niso kulturni fenomen, temveč gospodarske družbe
Lenart J. Kučić
Neznanke digitalne televizije
Sandra Bašić-Hrvatin
Čigavo bo Delo?
Renata Šribar
Oglaševanje časopisa Direkt - Nemoč regulacijskih orodij
Poul Erik Nielsen
Brezplačni časopisi - Izziv ali grožnja demokraciji?
Martín Becerra, Guillermo Mastrini
Koncentracija medijskega lastništva
Gojko Bervar
Svoboda in odgovornost
Barbara Bizjak
Založniška industrija v EU
Franja Arlič
Milijarda tolarjev letno za izvajanje zakona o medijih
Boštjan Šaver
Šport, mediji in družbena konstrukcija junaštva - Primer Humar
Gašper Lubej
Lahko bi bilo boljše Dobro jutro
Dušan Rebolj
Orwell se obrača v grobu
Iztok Jurančič
Gospodarski vestnik – Ko mediji obmolknejo
Marko Milosavljević
Novinar Zmago Jelinčič – Plemeniti
Sandra Bašić-Hrvatin
Delničarji pomembnejši od bralcev
Klara Škrinjar
Samostojni in svobodni novinarji v primorskih lokalnih medijih
Maja Breznik
Spletna stran Index prohibitorum
Rina Klinar
Delodajalec – tako odveč a hkrati potreben?
Neva Nahtigal
Zakaj so stavkali novinarji?
Igor Drakulič
(Ne)samostojni in (ne)svobodni?
Neva Nahtigal, Uroš Škerl
Novinarski večer o stavki
Jaka Repanšek
Bo prenovljeni kolektivni pogodbi za novinarje uspelo?
Živa Humer, Mojca Sušnik
Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti
Sandra Bašić-Hrvatin
Zmeda zaradi Zmed-a
Tomaž Dimic
Ali lahko kupiš prispevek v elektronskem mediju posebnega pomena?
Alexander Baratsits
Zahteva za priznanje tretjega medijskega sektorja v Evropi
Regionalna konferenca o koncentraciji lastništva v medijih
Ignatius Haryanto
Indonezija: Iz avtokracije v vojni kapitalizem
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako WAZ pritiska na novinarje v jugovzhodni Evropi?
Branka Bezjak, Matija Stepišnik
Tiranija "radovednosti"
Matija Stepišnik
Kaj sploh lahko štejemo za novinarstvo?
Renata Šribar
Simobilove prsi in Severinin video
Dušan Rebolj
South Park: Egiptovski skakači in svete krave
Aidan White
V viziji nove Evrope so mediji na zadnjem mestu
Lenart J. Kučić
Styria v Sloveniji – kaj pa je Styria?
Boris Rašeta
Styria na Hrvaškem
Gorazd Kovačič
Politika zaposlovanja v medijih in očitano blodenje mladih novinarjev
Sabina Žakelj
Samoregulacija oglaševanja
Nina Nagode
Prikrito oglaševanje v slovenskem tisku
Primož Krašovec
Mediji, propaganda, manipulacija, zarota
Saša Panić
Mediji in gibanje za globalno pravičnost
Peter Preston
Bodo mediji boljši, ko bomo v Evropski uniji?
Sandra Bašić-Hrvatin
Moč medijskih lastnikov v EU
Tomaž Zaniuk
Klic po celostni sanaciji Radia Študent
Saša Banjanac Lubej
Lokalne radijske postaje: Vse novice in oglasi iz istega računalnika
Alenka Kotnik
Sizifove muke sofinanciranja medijev
Mediji in avdiovizualna kultura v osnutku nacionalnega kulturnega programa 2004-2007
Rina Klinar
Medijska raznolikost v nacionalnem programu za kulturo 2004-2007
Brankica Petković
Razpršenost lastništva in raznolikost vsebin
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija: Državno financiranje in naročnina slabi neodvisnost in svobodo televizije
Alison Harcourt
Regulacija medijskega lastništva - slepa ulica EU
Petra Šubic
Skrivnostne poteze DZS
Brankica Petković
Bojan Petan: »Ni prostora za vse«
Lucija Bošnik, Nataša Ručna
Evropski medijski trg - veliki se povezujejo
Suzana Lovec, Katja Šeruga
Koncentracija medijskega lastništva v Evropi, ZDA in globalno
Dušan Rebolj
Tuji lastniki medijev v srednji in vzhodni Evropi
Saša Bojc
Regulacija medijskega lastništva v državah vzhodne Evrope
Miro Petek
Velika Britanija: Lastništvo zagotavlja neodvisnost Guardiana
Saša Bojc
ZDA: Lokalne televizije – na poti k nepomembnosti
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija: Channel 4 kot model javne komercialne televizije
Petra Šubic
Novi lastniki medijev: zakaj je Laško kupil delež v Delu?
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Medijska koncentracija v Sloveniji
Saša Banjanac Lubej
Novinarji so za direktorje kakor delavci v tovarni
Brankica Petković
Romi
Ian Mayes
Naš cilj je biti odgovoren časopis
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Monopoly – družabna igra trgovanja z mediji
Petra Šubic
Nemški časopisni založnik v Sloveniji, slovenski v Makedoniji
Božidar Zorko
Nič več ni zastonj
Poul Erik Nielsen
Danska državna televizijska služba na prodaj
Uroš Urbas
Nemčija: Süddeutsche Zeitung – globoko v rdečih številkah
Tomaž Trplan
K praksi alternativnih medijev: Independent Media Center
Dušan Rebolj
Prihodki radiotelevizij naraščajo
Peter Frankl
Ples ene pomladi?
Polona Bahun
Novinarji - odvečna delovna sila?
Petra Šubic
Boj med Delom in Dnevnikom
Alenka Veler
Otroška periodika in trg
Sonja Merljak
Vse, kar boste gledali ali brali, bo prihajalo od iste korporacije
Tomaž Trplan
K praksi alternativnih medijev
Brankica Petković
Koliko medijev manjšinam?
Natalia Angheli
Moldova
Etnična razpoka med mediji
Marta Palics
Vojvodina
Izgubljen ugled manjšinskih medijev
Suzana Kos
Na drugo stran
Petra Šubic
Kmalu novi časniki?
Barbara Bizjak
Distribucija tiska v Sloveniji
Zoran Trojar
Nova nacionalna raziskava branosti
Saša Banjanac Lubej
Medijski inšpektor - one man band
Bojan Golčar
Radio Marš - konec ali začetek?
Suzana Žilič-Fišer
Neprivlačnost slovenskega televizijskega trga
Petra Šubic
Lastniški premiki
Petra Šubic
Osvajalci južnih medijskih trgov
Gojko Bervar
Kako deluje nemški tiskovni svet?
Petra Šubic
Premirje med Infondom in DZS
Zoran Trojar
Mediji morajo sami financirati raziskave
Tomaž Drozg
Tudi moški berejo
Lucija Bošnik
V naši branži globalizacija ne velja
Petra Oseli
Je TV 3 res »nezaželena« televizija?
Medijski pregled
Bojan Golčar
V reševanje Marša se je vključila občina
Jurij Giacomelli
Bo Financam uspelo?
Petra Oseli
Prodajajo šampon v informativnih oddajah
TV3 bo preživela
Novi dnevnik
RTV Slovenija
Druga in tretja obravnava zakona o medijih
Petra Šubic
Nova razmerja med dnevniki
Matjaž Gerl
Logika kapitala na televizijskem trgu
Kaja Jakopič
Kdo so lastniki Mladine?
Medijski pregled
Medijski pregled
Mojca Pajnik
Boj za vernike tudi z mediji
Peter Frankl
Švedski kapital v Financah
Arturas Mankevicius
Ugled in uspeh gresta skupaj
Boris Rašeta
Brutalna akumulacija kapitala
Grega Repovž
Medijski pregled
Slavko Vizovišek
Selektivno uničevanje časnikov
Sandra Bašić-Hrvatin, Tanja Kerševan-Smokvina
Lastniške mreže slovenskih časopisov in radijskih postaj
Miklós Sükösd
Največ tujega lastništva
Petio Zekov
Waz narekuje pravila bolgarskega časopisnega trga
German Filkov
Elektronski »bum« v makedonskih medijih
Jure Apih
Temelji papirnate hiše
Božidar Zorko
Dnevniki danes in jutri
Branko Bergant
Kako uravnati trg?
Gregor Fras
Riba, imenovana Zofa
Boris Čibej
Vojno novinarstvo
Igor Vezovnik
S poplavo tožb nas poskušajo izločiti
Marjan Jurenec
Hočemo subvencioniranje svojega informativnega programa
Iztok Lipovšek
Koliko in kje se bo oglaševalo, lahko odloča le gospodarstvo
Pro Plus
Za POP TV so najbolj pomembni gledalci
Marjan Moškon
Kaj naredi denar
Branko Podobnik
Boj za zaupanje bralcev
Edicija MediaWatch
Tanja Petrović
Dolga pot domov
Brankica Petković, Marko Prpič, Neva Nahtigal, Sandra Bašić-Hrvatin
Spremljanje in vrednotenje medijev
Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
In temu pravite medijski trg?
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Brankica Petković
Medijsko lastništvo
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijska politika v Sloveniji v devetdesetih
Novinarski večeri
04.03.2004
Peter Preston, Darijan Košir
Kaj dela odgovorni urednik?
24.02.2004
Brigitta Busch, Lajos Bence, Antonio Rocco, Ilija Dimitrievski
Mediji in manjšine
05.12.2002
Serge Halimi, Rastko Močnik
Novinarji – čigavi psi čuvaji?
14.04.2000
Rainer Reichert, Peter Frankl
Medijska industrija v novi Evropi
23.06.1998
Andras Sajo, Sandra Bašić-Hrvatin
Sedma sila na povodcu
29.05.1998
Patrick White, Tadej Labernik
Tiskovne agencije v krizi
Omizja
29.09.2007
Snježana Milivojević, Snežana Trpevska, Sandra Bašić-Hrvatin, Vildana Selimbegović, Milka Tadić, Brankica Petković, Drago Hedl, Željko Bodrožić, Peter Preston, Jani Sever, Aleksandar Damovski, Stjepan Malović, Vanja Sutlić, Mehmed Agović, Dragoljub Vuković, Dubravka Valić Nedeljković, Mirko Štular, Saša Banjanac Lubej
Omizje: Oblike politične instrumentalizacije in klientelizma v medijih v državah jugovzhodne Evrope – primer držav nekdanje Jugoslavije
03.04.2007
Venčeslav Japelj, Barbara Verdnik, Peter Kolšek, Veso Stojanov, Simona Rakuša
Omizje: Tehnologija obvladovanja medijev v Sloveniji
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
24.04.2006
Judit Takacs, Miha Lobnik, Brane Mozetič
Pluralizacija medijev ali kje je prostor za gejevske in lezbične medije?
15.03.2004
Jure Apih, Miran Lesjak, Melita Forstnerič-Hajnšek, Grega Repovž, Iztok Jurančič, Peter Nikolič, Sašo Gazdić, Janez Damjan
S kapitalom nad novinarstvo
06.12.2000
Boris Cekov, Branko Pavlin, Peter Frankl, Branko Čakarmiš, Cene Grčar, Iztok Lipovšek, Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijski lastniki: boj za dobiček ali vpliv na uredniško politiko
socialni položaj novinarjev
Medijska preža
Jernej Rovšek
Zahteva, da se preveri in zagotovi integriteta tudi v medijski industriji
Blaž Zgaga
Izobčene vrednote
Saša Banjanac Lubej
Z ustanovitvijo medijskih zadrug do delovnih mest po svoji meri
Alma M. Sedlar
Mehanizmi zatiranja novinarske sindikalne dejavnosti
Grega Repovž
Gibanje 99 odstotkov ima sporočilo tudi za novinarje
Stefano Lusa
Čas tranzicije brez premisleka o novi vlogi novinarstva
Igor Mekina
Društvo novinarjev Slovenije: kaj je za pokazati v zadnjih 20 letih?
Kaja Jakopič
Razvid propadlih medijev
Igor Vobič
Pavperizacija spletnih novinarjev v Sloveniji
Gorazd Kovačič
Je razlog za razredno zmedenost novinarjev v izobrazbi?
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Neprofitno novinarstvo financirati iz javnih virov
Majda Juvan
Včasih je radijski novinar moral biti tam, kjer se kaj dogaja
Boštjan Nedoh
Kako stavkati brez materialnih posledic?
Saša Banjanac Lubej
Maltretiranje bralcev z resnico
Sonja Merljak Zdovc
O prihodnosti novinarstva, če ta sploh obstaja
Brankica Petković
Prispevek k razpravi o novinarstvu
Gojko Bervar
Nova oblast in mediji – Kaj se je spremenilo?
Sonja Merljak Zdovc
Novinar kot človek
Gorazd Kovačič
Štrajk v treh slikah
Viktor Ivančić
Devet točk proti raziskovalnemu novinarstvu[1]
Gojko Bervar
Na črnem seznamu
Sonja Merljak Zdovc
Novinarska zbornica
Gordan Malić
Hrvaška: Sodni dan neodvisnega časopisnega založništva
Luka Osolnik
Pristop pa tak!
Gojko Bervar
Veliki mediji so zdavnaj izgubili dušo
Igor Vobič
Konvergenca v novinarstvu: integracija uredništev v časopisnih hišah Delo in Žurnal
Bojan Dobovšek, Jure Škrbec
Novinarji in korupcija
Boštjan Nedoh
Medijska reprezentacija delovnega ljudstva
Rok Praprotnik
Resnica o vlogi novinarjev v aferi Patria
Ranka Ivelja
Časopisi zahtevajo transparentnost in odgovorno ravnanje od drugih, kaj pa glede tega naredijo sami?
Saša Panić
Feral Tribune: Ugasnil forum kritične javnosti
Gojko Bervar
Združevanje ali cepljenje novinarskih moči
Simón Tecco
Krivična in nevarna demonizacija novinarjev – Odgovor na članek Marte Gregorčič
Neva Nahtigal
Problemi s socialno, pravno in profesionalno varnostjo novinarjev v jugovzhodni Evropi
Iztok Jurančič
Dninarstvo na novinarskem trgu delovne sile
Nika Susman
Francija: Mediji na Sarko(1) pogon. Konec neodvisnega novinarstva?
Sonja Merljak Zdovc
Novinarstvo, ki se bere kot roman
Martin Tomažin
Čedalje manj redno zaposlenih v medijih
Brankica Petković
Njihova svoboda, naša pravica
Lana Zdravković
Študentski radijski postaji – neprilagojeni in potrebni
Jani Sever
Ni medijskih lastnikov brez političnih interesov. Vprašajte odgovorne urednike.
Iztok Jurančič
Tehnologije obvladovanja slovenskih medijev v letih 2006–2007
Venčeslav Japelj
Prevzem Primorskih novic
Klavdija Figelj
Kje so pristali novinarji?
Predlog ureditve poklicne avtonomije v kolektivni pogodbi za poklicne novinarje
Boris Vezjak
Poskusi ideologizacije in politično motiviran novinarski suspenz
Jasmina Potokar Rant
Novinarske usode: Delo preko avtorskih pogodb
Tomaž Zaniuk
Radio Študent: Despotizem 1996–2006?
Neva Nahtigal
Kolektivna pogodba za vse novinarje
Igor Drakulič
Svobodni novinarji: kako urediti svoj status?
Brankica Petković
Kadrovski vrtiljak
Neva Nahtigal
Novinarska avtonomija utopljena v kozarcu piva, temnega
Igor Drakulič
Evropska konferenca svobodnih novinarjev: Položaj se slabša
Iztok Jurančič
Pogajanja o novinarski kolektivni pogodbi
Igor Drakulič
Svobodni novinarji podpisali škodljive pogodbe
Jasmina Potokar Rant
Avtorske pravice v pogodbah med mediji in novinarji
Klara Škrinjar
Samostojni in svobodni novinarji v primorskih lokalnih medijih
Brankica Petković
Novinarska stavka – znanilka novega vala medijske tranzicije?
Rina Klinar
Delodajalec – tako odveč a hkrati potreben?
Neva Nahtigal
Zakaj so stavkali novinarji?
Igor Drakulič
(Ne)samostojni in (ne)svobodni?
Neva Nahtigal, Uroš Škerl
Novinarski večer o stavki
Jaka Repanšek
Bo prenovljeni kolektivni pogodbi za novinarje uspelo?
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako WAZ pritiska na novinarje v jugovzhodni Evropi?
Neva Nahtigal
Prenova kolektivne pogodbe za novinarje
Jaka Repanšek
Varovanje avtorskih pravic v kolektivni pogodbi: kako se miš spreminja v mačko
Jaka Repanšek
Avtorske pogodbe zaposlenih v medijih
Sonja Merljak
Piarovci so dodatna ovira na poti do informacij
Gašper Lubej
Ustanovljena sekcija samostojnih in svobodnih novinarjev
Neva Nahtigal
Tehnologija zahteva dodatno zaščito avtorskih pravic
Iztok Jurančič
Novinarski sindikat pred izzivi priprave nove kolektivne pogodbe
Grega Repovž
Leto 2003 – leto medijskega preloma
Sonja Merljak
Je izobraževanje novinarjev v interesu medijskih hiš?
Bogdan Jugovič
Izobraževanje je za novinarje nuja
Polona Bahun
Novinarji - odvečna delovna sila?
Matjaž Pikalo
Kdo bo še pisal?
Gašper Lubej
Ko novinarji delajo brez pogodb in zavarovanja
Neva Nahtigal
Samostojni novinarji so ranljiva skupina delavcev v Evropi
Rajko Gerič
Postali smo javni uslužbenci
Tatjana Pirc
Bodimo uslužbenci javnosti
Ljuba Babič Košir
Vsi na isti veji
Simona Zatler
Vsak je lahko novinar
Hannu-Pekka Laiho
Samostojni novinarji na Finskem
Barbara Bizjak
Stavka na Delu
Mateja Hrastar
Kratek premislek o statusu svobodnjaka
Dejan Pušenjak
Izgubljene novinarjeve utopije
Marinka Boljkovac-Borković
Profesionalna solidarnost je temelj zaščite novinarjev
Brankica Petković
Ko pridejo hudi časi
Novinarski večeri
11.10.2004
Wolfgang Soergel, Simona Rakuša, Edi Pucer, Igor Drakulić
Zakaj novinarska stavka?
05.12.2002
Serge Halimi, Rastko Močnik
Novinarji – čigavi psi čuvaji?
03.10.2002
Arne König, Alenka Burja
Samostojno novinarstvo – stvar izbire ali nuje?
17.03.1998
Aidan White, Marjan Sedmak
Novinarji vseh dežel, združite se!
Omizja
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
15.03.2004
Jure Apih, Miran Lesjak, Melita Forstnerič-Hajnšek, Grega Repovž, Iztok Jurančič, Peter Nikolič, Sašo Gazdić, Janez Damjan
S kapitalom nad novinarstvo
sovražni govor in medijski diskurz
Medijska preža
Renata Šribar
Ženski vstop: Vstajništvo in spol v medijih
Melita Zajc
Ne le nevarnosti, glejmo raje prednosti novih prostorov javne komunikacije
Jernej Rovšek
Najbolje, da je odziv takojšen in tam, kjer je bila sovražnost izrečena
Lija Mihelič
Z dvotirno obravnavo nad sovražni govor na spletu
Kaja Jakopič
Profesionalni razpihovalci sovražnega govora na spletu
Renata Šribar
Premalo in preveč spola
Ekskrementi
Renata Šribar
»Diskretne« medijske diskriminacije in prisilni androcentrizmi
Iztok Šori, Veronika Bajt
Novi digitalni mediji, seksualnost in migracije
Ekskrementi
Janez Polajnar
Corruptio optimi pessima ali kako je končalo prvo slovensko gledališče
Lija Mihelič, Miha Glavač
Prijavitelji dojemajo govor kot kazniv v zelo širokem obsegu
Sonja Merljak Zdovc
Spletni komentarji: kako pregnati sovražni govor?
Jernej Rovšek
Splet ne more biti izjema
Danijela Tamše
Bosanski delavec ni več prikazan kot tat služb, je pa zreduciran na nemočno žrtev
Tanja Petrović
Tako evropsko
Roman Kuhar
S sovražnim govorom je križ
Veronika Bajt
Onkraj metodološkega rasizma in privilegija koncepta belskosti
Renata Šribar
Regresija javnega diskurza o spolih, spolni usmerjenosti, starševstvu in družini
Renata Šribar
Portretiranje »levih« političark in potentnost desne politike
Ekskrementi
Eva Vrtačič
(Kulturni) Boj na računalnik
Marko Zajc
Zakaj sodobna homofobija spominja na nekdanji antisemitizem?
Viktor Ivančić
Prodor v odlagališče demonov
Ekskrementi
Mitja Velikonja
»TU JE SLO!« »JEBI GA I MI SMO TU« – (Anti)balkanski grafiti in street art slovenske urbane krajine
[1]
Tomaž Pušnik
Konstrukcija Balkana skozi vic v Sloveniji
Jernej Rovšek
Ali je sovražni govor sploh mogoče omejiti?
Sonja Merljak Zdovc
Samoregulacija spletnih medijev: kodeks, moderiranje in celostna registracija uporabnikov
Vesna Kobal
Čakajoč na »pravega«: reprezentacija samskih žensk v reviji Cosmopolitan
Suzana Oreški
Reprezentacije norosti: Privabljanje gledalcev z omalovaževanjem podobe ljudi, potisnjenih na rob
Suzana Oreški
Diskurzi družbenih avtoritet o duševnem zdravju – ovira vključujočim družbenim praksam
Špela Mihevc
So situacije z mediji, ki bi jih želeli spremeniti
Ekskrementi
Marko Zajc
»Tista neverjetna glupost«
Sonja Merljak Zdovc
Mednarodna nagrada za pogum v novinarstvu Claudii Julieti Duque in Vicky Ntetema
Ekskrementi
Andreja Trdina
Spet doma: zamolčevanje razrednih razlik v konstrukciji slovenske običajnosti
Andrej Motl
Sovražni govor v slovenskih medijih na spletu
Renata Šribar
Globalni monitoring medijev: komaj vsaka peta intervjuvana ekspertna oseba ženskega spola
Andrej Motl
Rasizem na internetu
Gorazd Kovačič
Otroške sanje vrhunskih športnikov in slovenska nacija
Brankica Petković
Slovenija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja 200.000 ljudi
Claire Frachon
Francija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja milijonov ljudi
Ekskrementi
Lana Zdravković
Ljudje niso edine živali, ki se smejijo!
Marko Zajc
»Zamorcev ne bomo umivali«
Suzana Oreški
Hendikep kot parodija – Primer razvedrilne oddaje As ti tud not padu?
Renata Šribar
Spol kot spotika Mladine
Roman Kuhar
V imenu družine potvarjajo podatke
Andraž Teršek
Pasti in spodrsljaji svobode izražanja[1]
Saša Banjanac Lubej
Odgovornost novinarjev v vojni v nekdanji Jugoslaviji – Lustracija, sojenje ali pozaba
Ekskrementi
Viktor Ivančić
Hrvaška in Slovenija: Nacionalistična jugonostalgija
Gojko Bervar
Islam in mediji
Gojko Bervar
Muslimanska skupnost ne obstaja, obstajajo muslimanske skupnosti
Nina A. Vobič
Razprava o gradnji džamije in konstrukti o slovenski kulturni podobi
Vesna Vravnik
Lezbična seksualnost prikazana s fotografijami, gejevska zakrita v karikaturah
Marko Zajc, Janez Polajnar
»Za mastne dohodke lastne«
Ekskrementi
Gorazd Kovačič
Slovenski mediji o Kosovu – skozi prizmo velikih sil
Enisa Brizani
Zakaj RKC na spletni strani ne uprablja izraza Rom, temveč Cigan?
Taja Kramberger
Afera Dreyfus in tiskani mediji
Tanja Petrović
Spomin, izkušnja in raba jezika: primer Jugoslovanske ljudske armade
Robert Bobnič
Nezdrava mitologija tv-oddaje Na zdravje!
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Hvala za trud, toda ostanimo raje pri dejstvih
Ekskrementi
Nena Močnik
Mitološke koncepcije v zahodni Evropi živečih Turkov
Nina A. Vobič
Nelagodje, ko bo »komunistični drugi« postal središče sveta
Lana Zdravković
O pravici, ki jo hočemo uveljaviti
Ana Podvršič
Romi v Grosuplju: Romano Čačipe – Namišljene podobe
Tina Cigler
Romi v Novem mestu: Spregledani pozitivni premiki
Ekskrementi
Renata Šribar
Vloga medijev pri (ne)enakih možnostih žensk za politično participacijo v Sloveniji
Nina Djordjević
Medijske reprezentacije kosovske krize v letu 1999
Jurij Popov
O prostituciji in trgovini z ljudmi površno in senzacionalistično
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Ksenija H. Vidmar
Medijski spektakel o družini Strojan
Lev Centrih
»Cigo iz Ambrusa«, dojenčkov smeh, vrtnice iz srčka in »jedi govna«
Eva Batista, Tea Golob
Medijska podoba centra za tujce – Utiranje poti za kulturni rasizem
Andrea Kosenjak
Podoba Balkancev v slovenskih medijih – Umazani, brezzobi, zli
Roman Kuhar
Kako je začela izhajati »revija, kjer je vse prav«?
Ekskrementi
Renata Šribar
Predvolilni primer medijske spolne diskriminacije
Nataša Čebular
Politizacija v medijih: primer džamije
Emina Zejnić
Lokalne volitve – Medijsko sprenevedanje
Brankica Petković
Romi v medijih – priložnost za ozaveščanje o diskriminaciji
Ekskrementi
Ksenija H. Vidmar
Multikulturna Evropa?
Bashy Quraishy
Danska, kako pogrešam tvojo humanost
Anne Knudsen
Danska: Karikature v luči priseljenske politike
Nika Susman
Francija: dvojna merila boja proti cenzuri
Sonja Merljak
O samocenzuri, cenzuri in ustrahovanju
Admir Baltić
Kaplja čez rob
Gojko Bervar
Evropske mule, karikatura in kodeks
Neva Nahtigal
Ni samo regulacija
Ekskrementi
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Narisani izbrisani
Tonči Kuzmanić
Razkosanje žensk ali l'homme n'existe pas
Lilijana Burcar
»Razočarane feministke, razočarane ženske, razočarani moški«
Kaja Jakopič
Boj proti sovraštvu na medmrežju ali boj z mlini na veter
Alenka Bezjak
Medijske reprezentacije Afrike
Ekskrementi
Gojko Bervar
Mediji in manjšine, Slovenija in Velika Britanija
Renata Šribar
Političarke in medijski stereotipi
Majda Hrženjak
»Materinstvo in kariera« kot oglasna priloga
Lilijana Burcar
Seks v mačo cityju
Ekskrementi
Dušan Rebolj
Mrtvi ilegalci in preplašeni ostali
Gorazd Kovačič
Srce v breznu, amnezija in rasizem
Alenka Kotnik
Mediji o Bršljinu: Učitelj domnevno nasilen, Romi zagotovo
Tanja Taštanoska
Pravica do imena, do jezika in do medija
Iztok Šori
Medijska percepcija smrti Olene Popik
Marko Savić
Globalizacija in nacionalizmi v športu1
Živa Humer, Mojca Sušnik
Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti
Zlatko Skrbiš
Avstralija: Zaliv Guantanamo in politika avstralske pripadnosti1
Ciril Oberstar
Teorija bistvenih stranskih proizvodov razprave – Primer izbrisanih
Maks Kaš
Proizvodnja javnega jezika – Mi o Romih
Ignacio Ramonet
Za svobodne medije*
Ekskrementi
Brankica Petković
Medijski linč – Domnevni posiljevalec osumljen, obtožen in obsojen
Urška Mlinarič
O silhueti džamije in trpljenju Slovencev
Gorazd Kovačič
Izbrisani prikazani kot problem, ne kot oškodovanci
Lea Širok
Medijska slika odstopa italijanskega poslanca v slovenskem parlamentu
Matej Kovačič
Zmago Jelinčič na RGL
Nataša Velikonja
Spopad stališč kot medijski konstrukt
Ekskrementi
Matevž Krivic
Mediji o izbrisanih
Mojca Pajnik
Polarizacija prostitucije: biznis ali javna nemorala
Jasminka Dedić
Hrvaška: Tisk o diskriminaciji Romov
Gorazd Kovačič
Nato: »Zaustavite levico!«
Alenka Kotnik
Islam: Bav bav Alah(1)
Tonči Kuzmanić
Nato: Leninismo, blanquismo e natoismo – senza gusto!
Mojca Pajnik
Islam: Spektakularno o džamiji
Simona Zavratnik Zimic
Islam: Človekove pravice kot ljubiteljska dejavnost
Renata Šribar
Pornografija: Po protipornografskemu ukrepu medijskega inšpektorja
Mojca Pajnik
Pornografija: Ženske med spolnostjo in pornografijo
Brankica Petković
Romi: Lahko je nič ne vedeti o Romih
Lucija Bošnik
Islam v zahodnih medijih
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Brankica Petković
Boj med politiko vključevanja in zavračanja Romov
Roman Kuhar
Homoseksualnost brez obraza
Antipoezija v reviji Maturant&ka
Tonči Kuzmanić
Cannibalismo con gusto ali nacionalna pojedina à la Jelinčič (kulinarična analiza)
Roman Kuhar
Moč besed Borisa Ježa
Špela Šebenik
Protiglobalizacijsko gibanje – medijski konstrukt
Dušan Rebolj
Pritožbe zoper diskriminacijsko poročanje
Peter Stankovič
Nacionalistična prisvojitev nogometnega preporoda v Sloveniji
Roman Kuhar
Pedri, čefurji, pa še rdeče oblečeni
Lea Širok
Italijani in italijanska manjšina v slovenskih medijih
Simona Zavratnik Zimic
(Nove) etnične manjšine v Sloveniji?
Georgios N. Papadakis
Grčija
Mediji brez manjšin
Maria Yaneva
Bolgarija
Romi osovraženi tudi ko so bogati
Gordana Vilović
Hrvaška
Manjšine in novinarska etika
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Lucija Bošnik
Svetovni mediji o 11. septembru in vojni v Afganistanu
Gorazd Kovačič
Za Nato z vsemi sredstvi
Marta Gregorčič
Poročanje Dela o nenasilju v Münchnu
Borut Osonkar
Spontana ideologija novinarstva
Denis Mancevič, Marjana Grčman, Živa Pogačnik
Vojna medijskega spektakla
Lucija Bošnik
Novinarji proti Miloševiću
Polona Movrin
Domneva nedolžnosti v medijih
Alenka Kotnik
Romi v medijih še vedno le kot problem
Majda Hrženjak
Konzervativnost kljub navidezni sodobnosti
Vesna Leskošek
Legalizacija ali dekriminalizacija prostitucije
Matej Kos
Drugačna vizija Pohorja ne dobi medijske pozornosti
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Gorazd Kovačič
Razcvet natoskepticizma v vodilnih medijih
Alenka Kotnik
"Skrajneži" v slovenskih medijih
Roman Kuhar
Geji in lezbijke vam želijo lep dan
Gašper Malej
Legitimiziranje antikulturnega diskurza dr. Ruglja
Nevenka Dobljekar
Položaj žensk v medijih
Sabina Mihelj
Podobe žensk v medijih
Roman Kuhar
Misice kot piščančje horde?
Alenka Kotnik
Otroci in mladostniki v medijih
Igor Ž. Žagar
Kolumnisti sami izbirajo teme
Tanja Keršmanc
Vsaka zavrnitev objave še ni cenzura
Saša Bojc
Slovenski negativni junak Slobodan Milošević
Matthew A. Killmeier
Mobiliziranje ameriške javnosti
Karina Cunder
Vzpon ekološkega novinarstva
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Alenka Kotnik
V slogu očitne agitacije
Mojca Sušnik
»Že tako je malo pravih Slovencev!«
Simon Delakorda
Gola telesa in prazne epruvete
Srečo Dragoš
Umetna oploditev v katoliških medijih
Majda Hrženjak
Legitimiziranje neenakosti
Saša Banjanac Lubej
Sabina Obolnar, Slovenka
Peter Jančič
Zlorabljen medijski interes
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Roman Kuhar
Tabloidna metaforika v črni kroniki Dela – Drugič
Barbara Vodopivec
Tajnice, čistilke, gospodinje…
Dejan Pušenjak
Katarza slovenskih medijev
Alenka Kotnik
Sovražna retorika medijev
Roman Kuhar
V obljubljeni deželi ksenofobije
Bojan Veselinovič
Radijski spot pripravilo uredništvo
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Nikolai Jeffs
Podoba Afrike v slovenskih medijih
Suzana Tratnik
Tabloidna metaforika v črni kroniki Dela
Marjan Ogrinc
Mediji ignorirajo rock
Ekskrementi
Edo Pajk
Ekskrementi
Sebastian Reinfeldt
Mi proti njim
Barbara Kelbl
Rome spet kriminalizirajo
Gregor Belušič
O beguncih površno in brezčutno
Miha Ceglar
Kdo je vandal?
Vine Bešter
Na strani gledalcev
Tonči Kuzmanić
To je mentalni rasizem!
Edo Pajk
Ekskrementi
»Čefurska golazen…«
Edo Pajk
Ekskrementi
Edo Pajk
Ekskrementi
Tonči Kuzmanić
Slovenska košarka ali košarka v Sloveniji
Tonči Kuzmanić
Strah in sovražnost v primeru »Veso«
Boris Čibej
Krivi so uredniki
Tonči Kuzmanić
»Hitler je dobro reševal problem brezposelnosti.«
Edo Pajk
Medijski stereotipi
Retorika begunske politike v Sloveniji
Edicija MediaWatch
Tanja Petrović
Dolga pot domov
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Roman Kuhar
Medijske podobe homoseksualnosti
Majda Hrženjak, Ksenija H. Vidmar, Zalka Drglin, Valerija Vendramin, Jerca Legan
Njena (re)kreacija
Marjeta Doupona Horvat, Jef Verschueren, Igor Ž. Žagar
Pragmatika legitimizacije - ponatis
Karmen Erjavec, Sandra Bašić-Hrvatin, Barbara Kelbl
Mi o Romih
Tonči Kuzmanić
Bitja s pol strešice
Marjeta Doupona Horvat, Jef Verschueren, Igor Ž. Žagar
Pragmatika legitimizacije
Spremljanje nestrpnosti
2004
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
2003
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
Gorazd Kovačič
2002
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
2001
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
Novinarski večeri
05.03.2003
Bashy Quraishy, Christian Moe, Uroš Slak, Ahmed Pašić
O džamijah v Sloveniji
16.10.2001
Melika Salihbeg Bosnawi
Živeti in razumeti islam
13.09.2001
Sanja Sarnavka, Tatjana Božić, Roman Kuhar
Ženske in mediji
27.03.2000
Andreas Unterberger, Ignac Golob
Naš sosed Haider
28.02.2000
Predrag Lucić, Tonči Kuzmanić, Petar Luković
Jezik gneva in sovraštva
22.05.1999
Orhan Galjus, Jožek Horvat, Marjan Dora
Če se rodiš cigan
Omizja
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
24.04.2006
Judit Takacs, Miha Lobnik, Brane Mozetič
Pluralizacija medijev ali kje je prostor za gejevske in lezbične medije?
21.03.2006
Admir Baltić, Ahmed Pašić, Beatriz Bedrija Tomšič Čerkez, Ilinka Todorovski, Ervin Hladnik Milharčič
Omizje o islamu in muslimanih v medijih
18.09.2003
Suzana Tratnik, Tatjana Pirc, Katarina Stojanović, Jani Sever, Gorazd Suhadolnik, Miha Lobnik, Marko Milosavljević, Roman Kuhar
Mediji in homoseksualnost
mediji in pravo
Medijska preža
Sandra Bašić-Hrvatin
Slovenija: En korak naprej, dva nazaj*
Zrinjka Peruško
Kaj je bilo narobe z reformami medijev v postsocialistični Evropi?*
Snežana Trpevska
Razdrobljenost trga v jugovzhodni Evropi in degradacija profesionalnega novinarstva*
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Tarik Jusić
Bosna in Hercegovina: Med stagnacijo in tranzicijo*
Judit Bayer
Nauki medijskih reform v srednji in vzhodni Evropi: Vsaka družba ima tak medijski sistem, kot si ga zasluži*
Paolo Mancini
Reforme medijev ne nastanejo v praznem prostoru*
Guillermo Mastrini
Napredne vlade in mediji v Južni Ameriki*
Rodrigo Gómez García
Reforme medijev v Latinski Ameriki: med dekomodifikacijo in marketizacijo javnih komunikacijskih politik*
Larbi Chouikha
Mediji v ogledalu »tunizijske pomladi«: reforme, ki jih je težko izpeljati*
Justin Schlosberg
Reforma lastništva medijev v Veliki Britaniji: kako naprej?*
Brankica Petković
Zakaj primerjati reforme medijskih sistemov?
Gorazd Kovačič
Kaj so mediji za Janšo in Pahorja?
Andrej Pavlišič
Mediji ne delujejo v praznem prostoru
Domen Savič
Zapiranje pašnika: spletna cenzura doma in po svetu
Tomaž Gregorc
Onemogočanje avtonomnih digitalnih praks – »trda plat« zgodbe
Brankica Petković
Človekove pravice in mediji
Andreja Tratnik
»Na tisoče Madžarov pije to sranje s ponosom, celo s predanostjo«
Zoran Medved
Prihodnost ali pogreb javne RTV?
Gregor Strojin
Javnost sodnih postopkov v zadevi Patria
Andreja Tratnik
Kdo naj presodi, ali naj se od novinarja zahteva razkritje vira?
Brankica Petković
Slaba vest evropske medijske politike
Renata Šribar
Regulacija avdiovizualnih medijev: kompleksnost in izmuzljivost potencialno spornih vsebin
Tanja Kerševan-Smokvina
Evropsko orodje za merjenje neodvisnosti regulatorjev
Toby Mendel
Uvrstitev Slovenije v mednarodni raziskavi o dostopu do informacij javnega značaja
Saša Banjanac Lubej
Inšpektorat za delo novinarjem odgovarja na svoji spletni strani
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako je privatizacija medijev omogočila privatizacijo politike
Gorazd Kovačič
Polom reforme medijske zakonodaje
Andreja Tratnik
Korak naprej pri varovanju pravice novinarjev do nerazkritja vira informacij
Lenart J. Kučić
Jezdeci medijske apokalipse
Blaž Zgaga
Po stopnji svobode medijev Evropa razdeljena na dva dela
Jernej Rovšek
Čas za soglasje o samoregulacijski obliki medijske industrije
Sandra Bašić-Hrvatin
Kriza časopisne industrije je posledica napačnih odločitev lastnikov
Lana Zdravković
Sprejemanje medijske zakonodaje: In temu pravite javna razprava?
Rina Klinar
Lokalni mediji v Sloveniji: nacionalna mreža, medijske regije ali umiranje na obroke?
Jasna Babić
Osnutek zakona o medijih: Bluz slovenskih glasbenikov
Renata Šribar
Zaščita otrok pred spornimi vsebinami v osnutku zakona o medijih: nadaljevanje regulacijske stihije
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Slovenskih medijskih 20 let: Quid pro quo
Gojko Bervar
Nova oblast in mediji – Kaj se je spremenilo?
Brankica Petković
Slovenija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja 200.000 ljudi
Sandra Bašić-Hrvatin
Vztrajati pri vsebini in načinu sprejemanja medijskih zakonov
Roman Kuhar
V imenu družine potvarjajo podatke
Nina Zidar Klemenčič
Dva primera, množica stališč, problem nerešen
Andraž Teršek
Pasti in spodrsljaji svobode izražanja[1]
Andrej Stopar
Rusija: »V tem primeru ste nas prehiteli!«
Jernej Rovšek
Posledica spremenjene sestave Ustavnega sodišča?
Jure Aleksič
Mozaik neke gangrene
Andreja Tratnik
Evropsko sodišče za človekove pravice o nedopustnosti političnih pritiskov na medije
Ustavno sodišče
Del odločbe Ustavnega sodišča v primeru Prijatelj proti Mladini[1]
Ciril Ribičič, Marija Krisper Kramberger
Prijatelj proti Mladini: Zastraševalni učinek obsodbe Mladine
Iztok Jurančič
Kanarčki v rudniku demokracije
Zoran Medved
Novi zakon o RTV Slovenija: Potrebujemo popolnoma nov koncept
Peter Lah
Pluralizem medijev: predmet arbitrarnih ocen ali empiričnih meritev?
Tadej Praprotnik
Nizozemska: Učinkovit sistem zaščite otrok pred škodljivimi medijskimi vsebinami
Sonja Merljak Zdovc
Novinarska zbornica
Tomaž Klipšteter
(Ne)občutljivost medijev za varstvo zasebnosti
Ranka Ivelja
Pasti »konkretizacije in personalizacije« incesta
Brankica Petković
Narobe
William Gore
Nesprejemljivost predlogov za vseevropski sistem urejanja medijske odgovornosti(1)
Daphne Koene
Na Nizozemskem vsak dan bolj cenimo dobro delovanje tiskovnega sveta(1)
Marko Milosavljević
Razsodba delovnega sodišča odpira možnosti za odpuščanje neposlušnih novinarjev
Bojan Dobovšek, Jure Škrbec
Novinarji in korupcija
Goran Novković
Kje so meje pravice? Kje so meje molka?
Jože Vogrinc
Spremenimo informativne medije v javna glasila!(1)
Nataša Pirc Musar
Pravica vedeti – Prvi mednarodno zavezujoči akt na področju dostopa do javnih informacij na svetu
Toby Mendel
Ali sprejeta konvencija izpolnjuje pričakovanja?
Helen Darbishire
Prepoznavanje pravice
Simona Zatler
Ali je učinkovita regulacija sploh možna?
Tanja Kerševan-Smokvina
Direktiva kot preskus za medijske politike držav članic EU
Renata Šribar
Protiregulacijski kompleks bo med pripravo novele zakona o medijih gotovo še živ
Marko Milosavljević
Napake, iz katerih bi se (že) morali kaj naučiti
Nika Susman
Francija: Usoda javne televizije odvisna od dobičkov komercialne tekmice
Renata Šribar
Ko mediji premikajo meje v prid pornokapitala
Mateja Boldin
Sistem koregulacije na preizkušnji
Renata Šribar
Različno branje zakona izgovor za neukrepanje
Renata Šribar
Kdo je pristojen za ukrepanje, če oglaševanje vsiljuje porno seksualnost otrokom?
Miran Lesjak
Človekove pravice zatirane države in nemočnih gospodarskih družb
Cene Grčar
Hudobni mediji in uboga država: ali lahko državni organi zahtevajo objavo popravka?
Janez Markeš
Zakon, ki popravlja mnenja
Jernej Rovšek
Od pravice do popravka do medijskega sveta
Barbara Verdnik
»Tožena stranka redno objavlja članke ...«
Sandra Bašić-Hrvatin
Kakšen javni medij potrebujejo državljanke in državljani Slovenije?
Sandra Bašić-Hrvatin, Iztok Jurančič, Brankica Petković, Grega Repovž, Jernej Rovšek, Špela Stare, Matej Šurc, Blaž Zgaga, Društvo novinarjev Slovenije, Sindikat novinarjev Slovenije
Za prenovo medijske politike
Ian Mayes
Samoregulacija informativnih medijev: pot do novega razmerja z bralci
Ian Mayes
Dejstva v zadevi
Ian Mayes
Po navedbah vira
Slavko Vizovišek
Guardianov zgled in slovenska realnost
Viktor Ivančić
1996: Kako je bil obrekovan Feral Tribune
Jernej Rovšek
Pot do zaupanja vrednega regulatorja medijev
Jernej Rovšek, Brankica Petković
Ali je v primeru Stres proti POP TV medijski inšpektor prevzel vlogo sodišča?
Ivan Pal
Več prijav inšpektorju za medije
Neva Nahtigal
Problemi s socialno, pravno in profesionalno varnostjo novinarjev v jugovzhodni Evropi
Iztok Jurančič
Dninarstvo na novinarskem trgu delovne sile
Sandra Bašić-Hrvatin
Politika razvoja radia in televizije v Sloveniji – Tiranija status quo
Sandra Bašić-Hrvatin
Paralelni svetovi
Iztok Jurančič
Pravna zaščita kaznovanih novinarjev – Novinarji kot postranska škoda?
Jože Vogrinc
Medijska politika kot demokratura
Renata Šribar
Mobitel, WTF?
Blaž Zgaga
Pismo o cenzuri: v tujini objavljeno, doma cenzurirano
Boris Vezjak
Še vedno neutemeljen disciplinski ukrep proti novinarju
Matej Šurc
Peticija – da nam ne bo žal za to, česar nismo storili
Brankica Petković
Njihova svoboda, naša pravica
Mateja Boldin
Vsebine za odrasle, promocija za otroke
Zoran Medved
Zakaj je zahteva po uravnoteženosti javne televizije neutemeljena?
Iztok Jurančič
Tehnologije obvladovanja slovenskih medijev v letih 2006–2007
Barbara Verdnik
Primorske novice – Plen političnih in ekonomskih interesov
Klavdija Figelj
Kje so pristali novinarji?
Predlog ureditve poklicne avtonomije v kolektivni pogodbi za poklicne novinarje
Sandra Bašić-Hrvatin
V Sloveniji brez javne razprave o novi medijski direktivi
Renata Šribar
Škodljive vsebine na mobilnih telefonih
Hans-Martin Tillack
Ali uradniki EU pretepajo pse?
Mediji za državljane – Priporočila
Jasmina Potokar Rant
Novinarske usode: Delo preko avtorskih pogodb
Sandra Bašić-Hrvatin
Po razpisu za subvencije medijem: Uravnoteženi in komunikativni
Andrew Taussig
Organizirajte Glas poslušalca in gledalca
Boris Vezjak
Dedemokratizacija Slovenije pod krinko demokratizacije RTV Slovenija
Neva Nahtigal
Kdaj oddaje za Rome na RTV Slovenija?
Maja Bogataj Jančič, Maja Lubarda
Licence Creative Commons tudi v Sloveniji
Jasmina Potokar Rant
Avtorske pravice v pogodbah med mediji in novinarji
Jernej Rovšek, Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
Kakšen sklad za medije?
Špela Stare
O subvencijah za medije naj ne odloča komisija
Gorazd Perenič
Na poti od odprtega k preglednemu javnemu sektorju
Nataša Pirc Musar
Zakonske novosti in dostop do informacij za novinarje
Pavel Gantar
Lahkotnost sprememb v dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Neskladje glede zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Lenart J. Kučić, Aljaž Marn
Proti terorizmu z nadzorom državljanov
Aljaž Marn
Kronologija sprejemanja evropske direktive o hrambi telekomunikacijskih podatkov
Aljaž Marn
Iniciativa "Hramba prometnih podatkov ni rešitev!"
Saša Bojc
Napad na novinarski vir
Brankica Petković
Ministri evropskih držav o medijski politiki
Jaka Repanšek
Bo prenovljeni kolektivni pogodbi za novinarje uspelo?
Miha Trampuž
Varstvo avtorskih pravic v predlogu dopolnitev in sprememb kolektivne pogodbe
Živa Humer, Mojca Sušnik
Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti
Jernej Rovšek
Nihalo se je od svobode izražanja obrnilo v prid varstvu zasebnosti
Janez Tekavc
Odškodninska odgovornost novinarja
Jernej Rovšek
Pravica do popravka ali odgovora v medijih – Primer Vladislava Stresa
Lucija Bošnik
Poročanje medijev s sodišč
Urška Prepeluh
Procesni labirint do informacij javnega značaja
Urška Prepeluh
Dostop do javnih informacij pri organih EU
Jaka Repanšek
Pravni okvir avdiovizualne industrije v EU
Sandra Bašić-Hrvatin
Delo in izbrisani: kdo »zlorablja« medijski prostor?
Jaka Repanšek
Varovanje avtorskih pravic v kolektivni pogodbi: kako se miš spreminja v mačko
Jaka Repanšek
Kraja avtorskih del: avtorji lajajo, karavana gre dalje
Jaka Repanšek
Avtorske pogodbe zaposlenih v medijih
Renata Šribar
Ta lahki predmet manipulacije: oblast in regulacija pornografije
Melita Zajc
Mediji in avdiovizualna politika v strateških dokumentih ministrstva za kulturo
Rina Klinar
Medijska raznolikost v nacionalnem programu za kulturo 2004-2007
Brankica Petković
Razpršenost lastništva in raznolikost vsebin
Gojko Bervar
Velika Britanija: Prenova pritožne komisije za tisk?
Alison Harcourt
Regulacija medijskega lastništva - slepa ulica EU
Gojko Bervar
V zapor zaradi klevete?
Gojko Bervar
Mediji vzbudijo strah, politiki zahtevajo višje kazni
Rok Kajzer
Klevetanje in praksa Novinarskega častnega razsodišča
Neva Nahtigal
»Obrekovalci« pred Evropskim sodiščem
Sandra Bašić-Hrvatin
Zakon o RTVS za 20. ali 21. stoletje?
Miro Petek
Velika Britanija: Lastništvo zagotavlja neodvisnost Guardiana
Karol Jakubowicz
Zavrnite predloge o politični delitvi javne radiotelevizije!
Serge Halimi
Nova cenzura
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Medijska koncentracija v Sloveniji
Sonja Merljak
Interni etični kodeksi v medijih
Dušan Rebolj
Nianse nasilja: ulovimo in ubijmo Billyja Raya Cyrusa!
Milada Mirković
Sprejet zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Ali zakon o dostopu do informacij res ni pomemben za novinarje?
Saša Banjanac Lubej
Novinarji so za direktorje kakor delavci v tovarni
Sonja Merljak
Piarovci so dodatna ovira na poti do informacij
Gorazd Kovačič
Nato: »Zaustavite levico!«
Gal Kirn, Ana Jereb
Nato: Vidni in nevidni pritiski
Sandra Bašić-Hrvatin
Nato: Civilna družba proti državi
Renata Šribar
Pornografija: Po protipornografskemu ukrepu medijskega inšpektorja
Ian Mayes
Naš cilj je biti odgovoren časopis
Gašper Lubej
Svoboda tiska ogrožena povsod po svetu
Judit Bayer
Madžarska: Položaj medijev po volitvah 2002
Jaka Repanšek
Je moje res tvoje?
Neva Nahtigal
Tehnologija zahteva dodatno zaščito avtorskih pravic
Urša Chitrakar
Ko javna osebnost laže
Marko Milosavljević
Zakaj je dobro, da je ukinjena avtorizacija intervjuja
Jernej Rovšek
Je to zakonska podlaga za bolj odprto javno upravo?
Milada Mirković
Pomanjkljivosti predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Boris Vezjak
Primer Petek: simptom zloma medijske avtonomije
Brankica Petković
Kaj smejo početi novinarji?
Lucija Bošnik
Svoboda tiska v rokah policije
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija
Polemike o novi medijski zakonodaji
Rajko Gerič
Postali smo javni uslužbenci
Tatjana Pirc
Bodimo uslužbenci javnosti
Jaka Repanšek
Konkurenčna klavzula v novinarskem poklicu
Saša Banjanac Lubej
Vpis v razvid medijev
Gorazd Kovačič
Pronatovski napadi na demokratični pluralizem
Ksenija Horvat
Josri Fouda
Nikoli se ne bom vključil v propagandno vojno
Senko Pličanič
Ustavna pravica doslej neuresničena
Milada Mirković
Zakon bi moral veljati za vse državne organe
Simona Zatler
Vsak je lahko novinar
Jaka Repanšek
Konkurenčna prepoved v novinarskem poklicu
Saša Banjanac Lubej
Medijski inšpektor - one man band
Aldo Milohnić
Oglaševalska pornografija na Kanalu A in POP TV
Karina Cunder
Delo po novem restriktivno pri oglaševanju vročih linij
Borut Zajc
Prikrito oglaševanje je zloraba medijev
Nika Deu
Spoštujemo zakonodajo
Rastko Močnik
Svoboda izražanja kot farsa
Darijan Košir
Delo ni zaprt medij
Simona Zatler
Kako zagotoviti dostop do medijev
Igor Ž. Žagar
Pet minut za (novinarski) suspenz
Maja Breznik
Kulturni krogi
Simona Zatler, Sandra Bašić-Hrvatin
Programski deleži po novi medijski zakonodaji
Marjan Moškon
Žagajo mar avtorji vejo, na kateri sedijo?
Špela Mežnar
Parodija je dopustna predelava tujega avtorskega dela
Brane Maselj
Pooblastila državi, omejitve medijem
Boris Bergant
Izrazito politični zakon
Rina Klinar, Irma Benko
Več vprašanj kot odgovorov
Aleš Gaube
Dopolnila za lažji spanec
Sandra Bašić-Hrvatin
Past prekomerne regulacije
Špela Šipek
Ko država prikriva informacije, jo lahko tožimo
Matjaž Jarc
Paranoja o državnem nadzoru nad mediji
Peter Jančič
Ozka zakonska ureditev dostopa do informacij
Rina Klinar
Naj lokalni radio ugasne?
Marjan Moškon
Zatreti lokalne programe je lahko
Dejan Jelovac
To bo konec Radia Študent
Petra Oseli
Prodajajo šampon v informativnih oddajah
Tanja Kerševan-Smokvina
Oglasi na televizijah po pravilih
Branko Čakarmiš
Samoregulativni korak slovenskih televizij
Cene Grčar
Beseda velja
Druga in tretja obravnava zakona o medijih
Bojan Golčar
Radio Marš naj bo!
Matevž Krivic
Lastniški poseg v uredniško politiko?
Simona Zatler
Uredniška neodvisnost in ugovor vesti
Aleš Gaube
Novinarski ceh na preži
Gojko Bervar
Novinarska zaščita ali jarem
Marjan Moškon
Onemogočiti lokalne televizije?
Simona Zatler
Brez sodne prakse, brez politične volje
Tomaž Ranc
Nadzorovani novinarji
Rainer Reichert
Nadzor zasebnih pogovorov
Boris Rašeta
Novinarjem so v Tuđmanovem obdobju redno prisluškovali
Jaka Repanšek, Simona Zatler
Intervjuvanec lahko preverja le natančnost
Boris Čibej
Želja po umiku ostrih izjav
Lidija Koman Perenič
Odškodninske tožbe naraščajo
Renata Šribar
Oglaševanje »vročih linij«
Igor Mekina
Daleč od brezhibnosti
Tatjana Mandić
Nadzorovanje in kaznovanje novinarjev
Gabor Holmai
Državni uradniki morajo prenesti kritiko
Senad Pećanin
Skrivanje za zasebnimi tožbami
Zlatan Karabegović
Razkrivanje nepravilnosti je brez odmeva
Matjaž Gerl
Za pravice gledalca
Tanja Kerševan-Smokvina
Kako prehiteti daljinca
Alexander Scheuer
Televizija čez državne meje
Simona Zatler
Pravica medijev in javnosti
Gojko Bervar
Izgubljena bitka za soglasje
Nadire Mater
Srečna sem, da sem obtožena
Rajko Muršič
Ženska in mati, Cerkev in podgana
Za svobodo umetniškega izražanja in proti represiji
Milka Pance
Konkurenčna prepoved in svoboda dela
Matjaž Jarc
Zlati rez
Borut Mehle
Poti slovenske medijske zakonodaje
Zoran Medved
Vrnitev k abecedi
Milada Mirković
(Ne)dostopnost javnih informacij
Stojan Zdolšek
Brez vrtoglavih odškodnin
Barbara Kelbl
Država proti novinarju
Na začetku je bil Zakon
Edicija MediaWatch
Jernej Rovšek
Zasebno in javno v medijih
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Brankica Petković
Medijsko lastništvo
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijska politika v Sloveniji v devetdesetih
Matevž Krivic, Simona Zatler
Svoboda tiska in pravice posameznika
Novinarski večeri
29.05.2003
Snježana Milivojević, Dejan Anastasijević
Srbski mediji po atentatu
28.01.1999
Alexandre Lévy
Novinarji brez meja
18.12.1998
Vesna Alaburić, Stojan Zdolšek
Pod udarom zakona
23.06.1998
Andras Sajo, Sandra Bašić-Hrvatin
Sedma sila na povodcu
18.02.1998
Jochen Frowein, Igor Mekina
Kako prerezati globoko grlo?
Omizja
29.03.2011
Sandor Orban, Attila Mong, Sandra Bašić Hrvatin, Grega Repovž, Marko Milosavljević, Vojko Stopar, Zdenko Duka, Gordana Vilović
Pasti medijske regulacije in očitki o političnem obvladovanja medijev – Madžarska, Slovenija, Hrvaška, podobnosti in razlike
22.04.2008
Zdenka Čebašek Travnik, Uroš Slak, Alma M. Sedlar, Elizabeta Zorman, Zoran Pavlovič, Liana Kalčina, Brankica Petković, Kristina Plavšak Krajnc
Omizje: Poročanje medijev o otrocih
29.09.2007
Snježana Milivojević, Snežana Trpevska, Sandra Bašić-Hrvatin, Vildana Selimbegović, Milka Tadić, Brankica Petković, Drago Hedl, Željko Bodrožić, Peter Preston, Jani Sever, Aleksandar Damovski, Stjepan Malović, Vanja Sutlić, Mehmed Agović, Dragoljub Vuković, Dubravka Valić Nedeljković, Mirko Štular, Saša Banjanac Lubej
Omizje: Oblike politične instrumentalizacije in klientelizma v medijih v državah jugovzhodne Evrope – primer držav nekdanje Jugoslavije
03.04.2007
Venčeslav Japelj, Barbara Verdnik, Peter Kolšek, Veso Stojanov, Simona Rakuša
Omizje: Tehnologija obvladovanja medijev v Sloveniji
25.11.2002
Aidan White, Ian Mayes, Grega Repovž, Peter Jančič, Gojko Bervar
Samoregulacija in odgovornost medijev
27.02.2002
Aljoša Pečan Gruden, Senko Pličanič, Alja Brglez, Marjan Antončič, Špela Šipek
Dostop do informacij javnega značaja
24.09.2001
Božidar Zorko, Irma Benko, Marjan Moškon, Bojan Veselinovič, Bojan Petan, Goran Novkovič, Marko Milosavljević
Država in mediji v Sloveniji
15.02.2001
Božidar Zorko, Rudolf Moge, Sandra Bašić-Hrvatin, Matevž Krivic, Janez Čadež, Gojko Bervar, Cene Grčar, Rosvita Pesek, Peter Jančič
Zakon o medijih v slepi ulici - Kakšen izhod obeta nov predlog, pripravljen v novi vladi?
zakon o medijih
Medijska preža
Sandra Bašić-Hrvatin
Slovenija: En korak naprej, dva nazaj*
Zrinjka Peruško
Kaj je bilo narobe z reformami medijev v postsocialistični Evropi?*
Snežana Trpevska
Razdrobljenost trga v jugovzhodni Evropi in degradacija profesionalnega novinarstva*
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Tarik Jusić
Bosna in Hercegovina: Med stagnacijo in tranzicijo*
Judit Bayer
Nauki medijskih reform v srednji in vzhodni Evropi: Vsaka družba ima tak medijski sistem, kot si ga zasluži*
Paolo Mancini
Reforme medijev ne nastanejo v praznem prostoru*
Guillermo Mastrini
Napredne vlade in mediji v Južni Ameriki*
Rodrigo Gómez García
Reforme medijev v Latinski Ameriki: med dekomodifikacijo in marketizacijo javnih komunikacijskih politik*
Larbi Chouikha
Mediji v ogledalu »tunizijske pomladi«: reforme, ki jih je težko izpeljati*
Justin Schlosberg
Reforma lastništva medijev v Veliki Britaniji: kako naprej?*
Brankica Petković
Zakaj primerjati reforme medijskih sistemov?
Gorazd Kovačič
Kaj so mediji za Janšo in Pahorja?
Andrej Pavlišič
Mediji ne delujejo v praznem prostoru
Domen Savič
Zapiranje pašnika: spletna cenzura doma in po svetu
Tomaž Gregorc
Onemogočanje avtonomnih digitalnih praks – »trda plat« zgodbe
Renata Šribar
Regulacija avdiovizualnih medijev: kompleksnost in izmuzljivost potencialno spornih vsebin
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako je privatizacija medijev omogočila privatizacijo politike
Brankica Petković
Konferenca Evropske komisije o svobodi medijev v državah Zahodnega Balkana in Turčiji
Gorazd Kovačič
Polom reforme medijske zakonodaje
Judit Bayer
Madžarska medijska reforma – diktat politične večine
Lenart J. Kučić
Jezdeci medijske apokalipse
Jernej Rovšek
Čas za soglasje o samoregulacijski obliki medijske industrije
Sandra Bašić-Hrvatin
Kriza časopisne industrije je posledica napačnih odločitev lastnikov
Lana Zdravković
Sprejemanje medijske zakonodaje: In temu pravite javna razprava?
Rina Klinar
Lokalni mediji v Sloveniji: nacionalna mreža, medijske regije ali umiranje na obroke?
Jasna Babić
Osnutek zakona o medijih: Bluz slovenskih glasbenikov
Renata Šribar
Zaščita otrok pred spornimi vsebinami v osnutku zakona o medijih: nadaljevanje regulacijske stihije
Gojko Bervar
Nova oblast in mediji – Kaj se je spremenilo?
Brankica Petković
Slovenija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja 200.000 ljudi
Sandra Bašić-Hrvatin
Vztrajati pri vsebini in načinu sprejemanja medijskih zakonov
Roman Kuhar
V imenu družine potvarjajo podatke
Iztok Jurančič
Kanarčki v rudniku demokracije
Zoran Medved
Novi zakon o RTV Slovenija: Potrebujemo popolnoma nov koncept
Peter Lah
Pluralizem medijev: predmet arbitrarnih ocen ali empiričnih meritev?
Simona Zatler
Ali je učinkovita regulacija sploh možna?
Renata Šribar
Protiregulacijski kompleks bo med pripravo novele zakona o medijih gotovo še živ
Marko Milosavljević
Napake, iz katerih bi se (že) morali kaj naučiti
Renata Šribar
Ko mediji premikajo meje v prid pornokapitala
Mateja Boldin
Sistem koregulacije na preizkušnji
Renata Šribar
Različno branje zakona izgovor za neukrepanje
Renata Šribar
Kdo je pristojen za ukrepanje, če oglaševanje vsiljuje porno seksualnost otrokom?
Miran Lesjak
Človekove pravice zatirane države in nemočnih gospodarskih družb
Cene Grčar
Hudobni mediji in uboga država: ali lahko državni organi zahtevajo objavo popravka?
Janez Markeš
Zakon, ki popravlja mnenja
Jernej Rovšek
Od pravice do popravka do medijskega sveta
Barbara Verdnik
»Tožena stranka redno objavlja članke ...«
Sandra Bašić-Hrvatin
Kakšen javni medij potrebujejo državljanke in državljani Slovenije?
Sandra Bašić-Hrvatin, Iztok Jurančič, Brankica Petković, Grega Repovž, Jernej Rovšek, Špela Stare, Matej Šurc, Blaž Zgaga, Društvo novinarjev Slovenije, Sindikat novinarjev Slovenije
Za prenovo medijske politike
Jernej Rovšek
Pot do zaupanja vrednega regulatorja medijev
Jernej Rovšek, Brankica Petković
Ali je v primeru Stres proti POP TV medijski inšpektor prevzel vlogo sodišča?
Ivan Pal
Več prijav inšpektorju za medije
Sandra Bašić-Hrvatin
Politika razvoja radia in televizije v Sloveniji – Tiranija status quo
Brankica Petković
Njihova svoboda, naša pravica
Mediji za državljane – Priporočila
Brankica Petković, Jernej Rovšek, Sandra Bašić-Hrvatin
Sporna določila o financiranju programskih vsebin
Predlog amandmajev Mirovnega inštituta na člene o proračunskih sredstvih za medije
Predlog Mirovnega inštituta za spremembo člena o zaščiti otrok in mladoletnikov
Renata Šribar
Zaščita otrok in mladoletnikov v noveli zakona o medijih
Renata Šribar
Predlog Renate Šribar in koordinacije nevladnih organizacij za spremembo člena o zaščiti otrok in mladoletnikov
Jurij Žurej
Reguliranje medijskih vsebin za odrasle
Jernej Rovšek
Kaj je na medijskem področju mogoče urejati z zakonom?
Marta Gregorčič
Novi zakon o medijih: žrtve o žrtvah
Sandra Bašić-Hrvatin
Ali snovalci medijske politike razlikujejo pluralnost, različnost in raznolikost medijev?
Boris Vezjak
Dedemokratizacija Slovenije pod krinko demokratizacije RTV Slovenija
Neva Nahtigal
Kdaj oddaje za Rome na RTV Slovenija?
Maja Bogataj Jančič, Maja Lubarda
Licence Creative Commons tudi v Sloveniji
Jernej Rovšek, Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
Kakšen sklad za medije?
Špela Stare
O subvencijah za medije naj ne odloča komisija
Gorazd Perenič
Na poti od odprtega k preglednemu javnemu sektorju
Nataša Pirc Musar
Zakonske novosti in dostop do informacij za novinarje
Pavel Gantar
Lahkotnost sprememb v dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Neskladje glede zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Lenart J. Kučić, Aljaž Marn
Proti terorizmu z nadzorom državljanov
Aljaž Marn
Kronologija sprejemanja evropske direktive o hrambi telekomunikacijskih podatkov
Aljaž Marn
Iniciativa "Hramba prometnih podatkov ni rešitev!"
Marko Milosavljević
Novinar Zmago Jelinčič – Plemeniti
Sandra Bašić-Hrvatin
Delničarji pomembnejši od bralcev
Brankica Petković
Dodatna politizacija in državni nadzor nad RTV Slovenija
Gojko Bervar
Kdaj omdusman na javni radioteleviziji?
Brankica Petković
Nova vlada – nova medijska politika
Jaka Repanšek
Pravni okvir avdiovizualne industrije v EU
Renata Šribar
Ta lahki predmet manipulacije: oblast in regulacija pornografije
Melita Zajc
Mediji in avdiovizualna politika v strateških dokumentih ministrstva za kulturo
Rina Klinar
Medijska raznolikost v nacionalnem programu za kulturo 2004-2007
Brankica Petković
Razpršenost lastništva in raznolikost vsebin
Sandra Bašić-Hrvatin
Zakon o RTVS za 20. ali 21. stoletje?
Karol Jakubowicz
Zavrnite predloge o politični delitvi javne radiotelevizije!
Sandra Bašić-Hrvatin
Nato: Civilna družba proti državi
Judit Bayer
Madžarska: Položaj medijev po volitvah 2002
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija
Polemike o novi medijski zakonodaji
Simona Zatler
Vsak je lahko novinar
Saša Banjanac Lubej
Medijski inšpektor - one man band
Karina Cunder
Delo po novem restriktivno pri oglaševanju vročih linij
Nika Deu
Spoštujemo zakonodajo
Simona Zatler
Kako zagotoviti dostop do medijev
Simona Zatler, Sandra Bašić-Hrvatin
Programski deleži po novi medijski zakonodaji
Brane Maselj
Pooblastila državi, omejitve medijem
Boris Bergant
Izrazito politični zakon
Rina Klinar, Irma Benko
Več vprašanj kot odgovorov
Aleš Gaube
Dopolnila za lažji spanec
Sandra Bašić-Hrvatin
Past prekomerne regulacije
Matjaž Jarc
Paranoja o državnem nadzoru nad mediji
Peter Jančič
Ozka zakonska ureditev dostopa do informacij
Rina Klinar
Naj lokalni radio ugasne?
Marjan Moškon
Zatreti lokalne programe je lahko
Dejan Jelovac
To bo konec Radia Študent
Druga in tretja obravnava zakona o medijih
Aleš Gaube
Umakniti slab predlog zakona o medijih
Matevž Krivic
Lastniški poseg v uredniško politiko?
Simona Zatler
Uredniška neodvisnost in ugovor vesti
Aleš Gaube
Novinarski ceh na preži
Gojko Bervar
Novinarska zaščita ali jarem
Marjan Moškon
Onemogočiti lokalne televizije?
Gojko Bervar
Izgubljena bitka za soglasje
Matjaž Jarc
Zlati rez
Borut Mehle
Poti slovenske medijske zakonodaje
Zoran Medved
Vrnitev k abecedi
Na začetku je bil Zakon
Edicija MediaWatch
Jernej Rovšek
Zasebno in javno v medijih
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Brankica Petković
Medijsko lastništvo
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijska politika v Sloveniji v devetdesetih
Matevž Krivic, Simona Zatler
Svoboda tiska in pravice posameznika
Novinarski večeri
29.05.2003
Snježana Milivojević, Dejan Anastasijević
Srbski mediji po atentatu
Omizja
24.09.2001
Božidar Zorko, Irma Benko, Marjan Moškon, Bojan Veselinovič, Bojan Petan, Goran Novkovič, Marko Milosavljević
Država in mediji v Sloveniji
15.02.2001
Božidar Zorko, Rudolf Moge, Sandra Bašić-Hrvatin, Matevž Krivic, Janez Čadež, Gojko Bervar, Cene Grčar, Rosvita Pesek, Peter Jančič
Zakon o medijih v slepi ulici - Kakšen izhod obeta nov predlog, pripravljen v novi vladi?