N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
uvodnik
medijska politika
medijska industrija
raziskovalno novinarstvo
medijsko pravo
medijske reprezentacije
medijska etika
zaščita otrok
splet
kliping
novinarji
mediji in življenjski slog
iz zgodovine medijev
združene države amerike
recenzije in prikazi
ekskrementi
fotografija
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Tomaž Klipšteter
(Ne)občutljivost medijev za varstvo zasebnosti
Če sta storilec in žrtev v istem družinskem krogu, ima zaščita žrtvine pravice do zasebnosti prednost pred pravico javnosti do obveščenosti. Zato se priimka storilca ne sme objaviti.
Ko je bila svetovna javnost v pričakovanju sojenja »pošasti iz Amstettna«, je slovenski prostor doživel svoje škandalozno razkritje incesta. Zgodba o »ptujskemu F.«, kot so 62-letnega moškega poimenovali slovenski rumeni mediji, pa ni razkrila samo grozljivosti, ki da jih je počel večkratni oče. Pokazalo se je, da v večini slovenskih medijskih hiš primanjkuje občutljivosti za varstvo zasebnosti mladoletnih oškodovancev ali oškodovank, čeprav bi si jo lahko poprej priučili iz izkušenj, ki jih je avstrijski medijski prostor pridobil v primeru Josefa F..

Zgodba o visoko noseči 15-letni osnovnošolski iz Ptuja je prišla v javnost 29. januarja 2009 v Večeru. Sprva še ni bilo potrjeno, ali je njen oče dejansko tudi oče še nerojenega otroka. Ko so zgodbo povzeli ostali mediji, so bile uradne informacije še zelo skope. Edini, ki je tedaj uradno komuniciral z mediji, je bil direktor ptujskega centra za socialno delo, ki je govoril o postopkih, s katerimi so zaščitili nosečo dekle in njeno družino.

Že tedaj se je sprožila razprava o tem, kaj smejo in česa ne smejo poročati mediji, ki se je pregrevala po zaslugi medijsko prodornega odvetnika iz Kopra. Ta je prevzel pravno zastopanje soproge osumljenca in je že napovedal tožbe zoper državne organe, ker da so javnosti razkrili identiteto oškodovanih. Prestrašeni zaradi te grožnje so se uradni državni uradniki zaprli kot školjke in mediji od njih niso izvedeli ničesar več, čeprav je bilo ime ptujske družine slovenski javnosti še zmeraj prikrito.

»Zaradi strogega varovanja tajnosti postopka o primeru ne morem in ne smem govoriti,« je tedaj za Dnevnik dejala Vlasta Nussdorfer, predsednica Belega obroča, društva za zaščito žrtev kaznivih dejanj. Prav Beli obroč je mariborsko tožilstvo opozoril na zlorabe in nasilje v tej ptujski družini in je nato oče pristal v priporu. Mediji naj ravnajo posebej rahločutno in naj pri poročanju o domnevnem incestu na Ptujskem upoštevajo etične standarde, ki zagotavljajo varstvo zasebnosti mladoletnikov, je pozvala tudi varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek-Travnik. Pravica javnosti do informiranosti ne sme imeti večje teže kot pravica otrok do zasebnosti, je še poudarila. Pri tem je treba upoštevati pravice vseh družinskih članov, ki jim nepooblaščeno objavljanje osebnih podatkov lahko povzroči trajne posledice.

Ta opozorila pa tedaj niso slišali ali razumeli v brezplačniku Žurnal24, ki je prvi javno objavil ime in priimek osumljenca in je zato slovenska javnost spoznala tudi priimek oškodovanke ter vseh njenih bratov in sester, med katerimi so tudi šoloobvezni otroci. Celo slika družinske hiše se je znašla v omenjenem časniku.

Uredništvo brezplačnika je to svoje početje opravičevalo z okoliščino, da se je ime osumljenca že objavilo na svetovnem spletu in da so zanj na Ptuju itak vedeli že skoraj vsi. Z objavo imena so tudi želeli vzbuditi strah med pedofili, s čimer naj bi obvarovali druge potencialne žrtve. Goran Novković, glavni in odgovorni urednik omenjenega časnika, se je pozneje javno opravičil zaradi razkritja identitete, razloge, zakaj so objavili ime in priimek osumljenca, pa je obširno predstavil tudi v Medijski preži (april 2009).

Previdnost pri pisanju
Od takrat Žurnal24 ne razkriva več imena obtoženega, pri poročilih s sojenja pa objavlja njegovo sliko. Zanimivo pa je to, da se v Žurnalovem spletnem iskalniku celotno ime osumljenca še zmeraj pojavlja kot ključna beseda tudi v tistih januarskih člankih, v katerih sprva še niso razkrili identitete domnevnega krvoskrunitelja.

Pri večini ostalih medijev je bilo sprva opaziti precej previdnosti pri pisanju o tragični zgodbi. Najbolj konservativen je bil Večer. Do septembra 2009 – ko se je začelo sojenje – ni objavil imena obtoženega. Šele v drugem poročilu o sodnem postopku na ptujskem sodišču se je ta praksa opustila in je anonimni storilec postal Peter R., a njegove slike niso objavili.

Slovenske novice so vztrajale pri Petru R. do maja, nakar so začeli objavljati tudi priimek. Ime in priimek obtoženega po prvi glavni obravnavi objavlja tudi časnik Delo. Nekateri komercialni elektronski mediji so že pred sojenjem objavljali celotno ime obtoženega očeta. Devetega septembra, ko je bila prva glavna obravnava na Okrožnem sodišču na Ptuju, so se elektronski mediji poenotili v načinu poročanja. Celotno ime so objavili v oddaji Svet na Kanalu A, v oddaji 24 ur na POP TV, tudi v osrednjem Dnevniku javne RTV Slovenija, v poročilih Radia City ...

Časnik Dnevnik je tudi po tem, ko se je začelo sojenje in ko je objavil sliko storilca, ime domnevnega storilca vztrajno zapisoval kot »Peter R.« Zakaj? Zgled mi je bil nemški tednik Der Spiegel, ki pri poročanju o domačih kriminalnih primerih ne objavi priimka storilca/osumljenca/obsojenca, nima pa pomislekov pri objavi njegove slike. Tednik se drži stališča, da je z objavo slike storilca zadostil potrebi obveščanja javnosti, hkrati pa s tem ne posegajo pregloboko v intimni prostor njegovih bližnjih sorodnikov, saj priimek storilca ostaja skrit za inicialko.

Ostra debata o zaščiti žrtev
Der Spiegel se je v preteklosti vztrajno držal tega novinarskega pravila, v zagati se je znašel šele pri avstrijskem primeru F. Josef F. iz Amstettna do aretacije ni bil medijsko znana oseba, a je njegov priimek postal globalno razvpit tako hitro in naglo, da so tudi v hamburškem uredništvu uglednega tednika ocenili, da ga ne bi bilo smiselno skrivati za črko F. Zato je potem v primeru Amstetten Der Spiegel to prakso opustil. K njej se je vrnil šele v poročilih s sodnega postopka.

Večina avstrijskih medijskih hiš je ravnala podobno kot Der Spiegel in je najprej objavljala ime sadističnega upokojenca, ki je desetletja dolgo imel zaprte svoje otroke v kleti hiše. Ko pa se je F. marca pojavil na zatožni klopi sodišča v St. Pöltnu, se je v večini avstrijskih tiskanih medijev transformiral spet v Josefa F., 73 let, iz Amstettna. Čemu takšen preobrat, ki ga večina tujih medijev ni zaznala in je še naprej objavljala celotno ime »pošasti«?

V nemško govorečem prostoru se je že po grozljivem razkritju F.-ovega početja razvnela ostra debata o zaščiti žrtev takšnih dejanj. Pod plazom kritik so se znašli mediji pa tudi policisti, saj je vodja policijske preiskave Franz Polzer v televizijskih prenosih razkril celotna imena žrtev in iz zapisnikov zaslišanj prič bral najbolj intimne podrobnosti nepredstavljivo krutega dogajanja v plesnivi kleti.

Kritikam je sledilo približno dvajset odškodninskih tožb Elisabethe F., ki jo je oče 24 let imel ujeto v kleti. Zahtevane vsote zaradi kršenje zasebnosti so bile za avstrijske razmere visoke že samo zato, ker je bilo kar sedem oškodovancev. Na prvi sodni stopnji je ženska že dobila nekaj pravd, čeprav so ona in njeni v incestu spočeti otroci medtem že dobili novo identiteto in živijo v kraju, skritem javnosti, njihovih fotografij pa ni še objavil nihče. Dasiravno so torej neznani, so se čutili prizadete, ko so mediji poročali o početju njihovega očeta/dedka.

Zanimiva je tudi podrobnost, da je tovrstno odškodninsko tožbo vložila in dobila tudi soproga Josefa F.. Tožila je berlinski časnik Taz. Ker so novinarji kršili pravico do zasebnosti ženske in ker so prekršili obvezo o zaščiti identitete, je sodišče tožeči dosodilo odškodnino 600 evrov.

Zoper objavo celotnega imena obtoženca in imen njegovih otrok so v avstrijskih javnosti protestirali številni strokovnjaki medijskega prava: »Žrtve imajo v tem primeru absolutno pravico do zaščite tajnosti njihove identitete,« je za avstrijsko agencijo APA dejal Michael Pilz. »Zaradi tako imenovane dvojne konstelacije, ko je storilec hkrati oče oziroma dedek žrtve, je družinsko ime Rubikon, ki se ga ne sme prestopiti.«

Objava priimka ali podrobnosti iz življenja
Po besedah Marie Windhager, odvetnice z Dunaja, tudi strokovnjakinje za medijsko pravo, je avstrijska judikatura zelo jasna. Če sta storilec in žrtev v istem družinskem krogu, ima zaščita žrtvine pravice do zasebnosti prednost pred pravico javnosti do obveščenosti. Zato se priimka ne sme objaviti.

Kljub temu pa so v primeru Amstetten mediji ravnali vsak po svoje. Časnik Der Standard je bil edini, ki nikoli ni objavil tega svetovno znanega družinskega imena. »Nekateri drugi mediji, na primer Das Kurier, ga je sprva objavljal, potem pa ne več, tudi tabloidni časnik Kronen Zeitung je v poročilih s sodnega postopka zapisal samo črko F., kar je bilo vsekakor hvalevredno,« je za Medijsko prežo razložila Windhagerjeva. Drugačno prakso je zavzel ORF, ki je od vsega začetka objavljal celotno ime. »To je sprožilo ostre debate, bil je prepir tudi med novinarji. Po moji oceni so na ORF postopali napačno,« ocenjuje Windhagerjeva. Najbolj ekstremen je bil tednik News, ki je na naslovnici celo objavil slike tistih otrok družine F., ki so smeli živeti v prostosti. »To je bil škandal,« se spominja odvetnica.

Seveda imajo oškodovanci pri takšnih kršitvah pravico do odškodnine. Po obstoječi sodni praksi v Avstriji je za razsodbo v prid tožniku odločilno to, če so mediji hkrati z razkritjem imena žrtev objavili tudi podrobnosti iz zasebne sfere. O posilstvu se sme poročati, a ne kako in kako pogosto so se ta dejanja zgodila, ponuja primer Windhagerjeva. To načelo velja tudi v primeru, če se ti dogodki premlevajo v javnem sodnem postopku. Medij se mora odločiti, ali bo v poročilo s sodišča objavil priimek storilca in žrtve, ali pa da se bo odrekel podrobnostim iz njunega intimnega življenja. Argument proti objavi podrobnosti tudi ne more biti ta, da so dogodki in njihovo ozadje znani že celotni javnosti – kot se je zgodilo v zgodbi o Josefu F. »Če nekaj že vsi vedo, to ni argument za to, da se smejo kršitve ponavljati. Če vdor v zasebnost povzroča bolečine, morajo biti ta protipravna dejanja ustrezno sankcionirana.« To oceno je upošteval tudi ORF. Ko je poročal o sojenju, je objavljal ime storilca, ni pa objavljal podrobnosti o storjenih dejanjih in ničesar o zasebnosti žrtev.

Še zdaleč pa ni rečeno, da so se avstrijski mediji iz primera F. priučili več dovzetnosti za ščitenje pravic zasebnosti. Najprej se bodo morali pravnomočno končati sodni spori v zvezi z odškodninskimi tožbami družine F. Na prvih sodnih stopnjah so jim bile prisojene odškodnine nekaj tisoč evrov za posamezne kršitve, a so se medijske hiše pritožile na razsodbe. Ali je bila ta učna praksa uspešna, bo še bolj razvidno, ko se bo zgodil kakšen nov izjemno odmeven kriminalni delikt v najožjem družinskem krogu.

Novela medijskega zakona v Avstriji
Avstrijska pravosodna ministrica Claudia Bandion-Ortner je zato že napovedala novelo medijskega zakona, ki bo dopuščal bistveno višje odškodnine zoper medije. »Doslej zagrožene kazni so očitno bile nižje od obetane finančne koristi, ki bi jo mediji dosegli s kršitvijo predpisov,« pojasnjuje Windhagerjeva. Ali bodo te zakonske spremembe, ki naj bi omogočile boljšo zaščito prič, tudi uveljavljene, še ni znano, saj ji mnogo strokovnjakov nasprotuje zaradi bojazni, da bi se na ta način pregloboko poseglo v medijsko svobodo.

Našteti pravni, medijski in ne nazadnje tudi moralni nauki, ki so jih v Avstriji in Nemčiji potegnili iz primera F., pa več kot očitno niso prečkali naše severne meje. Naglušnost našega medijskega prostora se je toliko bolj razkrila, ko se je Peter R. – kot smo že omenili – znašel na sodišču. RTV Slovenija, POP TV in Kanal A so prišle posnet storilca in so potem v prispevkih objavile tudi njegovo celotno ime. »Saj je bilo tako tudi objavljeno na razporedu glavnih obravnav sodišča,« je bilo preprosto opravičilo novinarjev za to početje. Ali pa okoliščina, da obtoženi iz zapora vztrajno kliče in piše medijem. Res je sodišče objavilo ime obtoženca, saj je začetek vsakega sojenja javno, dokler se s sklepom senata ne izključi javnost. Res je tudi, da imajo nekateri novinarji redni stik s pripornikom, a to – kot je razvidno iz avstrijske izkušnje – ni argument za kršenje zasebnosti žrtev, saj se prihodnost celotne družine z vsako njegovo omembo še bolj potiska v negotovost. (Ne)posredne žrtve storilčevega početja pa vse bolj travmatizira.

Kdo bi se utegnil vprašati, zakaj tudi pri nas oškodovanka ne sproži podobnih množičnih odškodninskih tožb zoper slovenske medije, ki so njej in njenim otrokom kršili pravico do zasebnosti. Odgovor gotovo ni v drugačni (medijski) zakonodaji.

izpis

Ranka Ivelja

Pasti »konkretizacije in personalizacije« incesta
Novinarsko častno razsodišče se ni moglo strinjati z argumentom, da je bila odločitev za objavo polnega imena osumljenca uredniška, zato podpisana novinarja nista odgovorna. Če bi NČR sprejelo ta argument, bi novinarje,em> de facto razglasilo za neodgovorne za vsebino svojih člankov in s tem za neavtonomne. Ponižalo bi jih v samoobrtnike, ki pišejo po nareku uredništva.
Kaj so preživljali otroci osumljenega P. R., potem ko so bili po zaslugi medijev v širokem krogu prepoznani kot otroci »ptujskega Fritzla«, je mogoče le ugibati. Na srečo, bi lahko rekli z nekaj cinizma. Mediji te razsežnosti tragične družinske zgodbe – trpljenja mladoletnih žrtev zaradi medijskega poročanja – doslej niso »konkretizirali in personalizirali«, vsaj ne tako, kot so »konkretizirali in personalizirali« (početje) osumljenca. S tem so se hote ali nehote izognili skušnjavi, da bi konkretne koristi konkretnih otrok spet žrtvovali za načelne koristi vseh otrok in družbe na sploh, kar se je primerilo kar številnim slovenskim medijem.

Novinarsko častno razsodišče (NČR) je v zadnjih letih praviloma v vseh primerih poročanja o družinskih tragedijah, po temeljitem tehtanju med javnim interesom in pravicami konkretnih otrok, dalo prednost slednjim. Ključni členi novinarskega kodeksa, ki napotujejo k takšni presoji, so 20., 21., in 22. člen. Tako je ravnalo tudi v zadnjem tovrstnem primeru – varuhinja človekovih pravic proti novinarjema Mojci Marot in Andražu Sodji ter odgovornemu uredniku tednika Žurnal Goranu Novkoviću.

Tednik Žurnal ni bil edini, ki je objavil polno ime osumljenca v ptujskem primeru – da je NČR razsojalo le o tem tedniku, je zato po svoje krivično –, bil pa je prvi. K temu dodajmo, da je bil njegov odgovorni urednik Goran Novković obenem prvi, če ne celo edini, ki se je žrtvam (»če smo jih z objavo imena osumljenca prizadeli«) javno opravičil, in prvi, ki je kot odgovorni urednik javnosti podrobno razgrnil motive in načela, ki so vplivali na odločitev, da objavijo ime in priimek osumljenca, sliko družinske hiše in nekatere druge osebne okoliščine osumljenca oziroma otrok. S tem je posredno prispeval k širšemu premisleku o etičnih dilemah, ki zadevajo poročanje medijev o tem in podobnih primerih družinskega nasilja.

Ker je Goran Novković razloge za objavo obširno pojasnil tudi v Medijski preži, bom navedla le tiste navedbe iz odgovora Žurnala na pritožbo varuhinje, ki se jim je NČR še posebej posvetil ali pa prinašajo v razpravo nekatere nove poudarke.

Opravičevanje objave polnega imena osumljenca
V tem odgovoru (za Žurnal ga je pripravila odvetniška pisarna Rojs, Peljhan & partnerji) so ne glede na že omenjeno opravičilo žrtvam incesta in nasilja na Ptuju zanikali vse očitke varuhinje človekovih pravic Zdenke Čebašek - Travnik o neupravičenem razkrivanju zasebnosti otrok v javnosti. Vztrajali so pri upravičenosti »konkretizacije in personalizacije« primera, s čimer naj bi javnost soočili s hudim problemom v družbi in vplivali na to, da bi se tako posamezniki kot pristojni upravni organi bolj odgovorno odzivali na sume spolnega oziroma družinskega nasilja. Namen in javni interes objave članka s polnim imenom osumljenca naj bi bil »ob najmanjši možni škodi zbuditi slovensko javnost in jo opozoriti na šokantne tragedije v slovenskih družinah«. S tega vidika naj ne bi bilo sporno, da bralec iz članka izve za ime in priimek osumljenca, njegovo poklicno dejavnosti, kje je družina živela, poklic očeta osumljenca, dejstvo, da ima osumljenec sedem hčera, časovne okoliščine, v katerih je družina bivala v tujini, starost žrtve in okoliščine njenega šolanja, se seznani z zdravstvenim stanjem mladoletnice in njenim spolnim življenjem, ob čemer si lahko ogleda še fotografijo družinske hiše, sicer zamegljeno in z zbrisano hišno številko.

Objavo vseh teh podatkov, ki po mnenju varuhinje in NČR nedvoumno omogočajo razkritje identitete mladoletne žrtve in njenega otroka – in ju s tem v javnosti trajno zaznamujejo in prizadevajo –, so pri Žurnalu opravičili s tem, da so bile številne informacije o tem primeru že razkrite v drugih medijih in da so nekatere informacije posredovali uradni viri. Glede slednjega se sklicujejo na sodbo vrhovnega sodišča iz leta 2001, v kateri je to menilo, da novinar, ko objavi informacijo, ki jo je izvedel na tiskovni konferenci državnega organa, ni dolžan še sam ocenjevati, kateri ustavni pravici je treba dati prednost: ali varstvu tožnikove osebnosti in osebnostnih pravic ali pravici javnosti do obveščenosti. Sicer pa v odgovoru na pritožbo varuhinje poudarjajo, da »sporni članek niti v najmanjši meri ne objavlja kakršnih koli osebnih podatkov žrtve oz. otroka, temveč govori zgolj o osumljencu moralno sprevrženega dejanja«. Pri utemeljevanju mnenja, da je »prav razkritje imena osumljenca izredno ekscesnega dejanja tisto, kar konstruktivno vpliva na učinkovitost članka«, pa so se sklicevali na »v Nemčiji splošno sprejeto stališče, po katerem je treba pri presoji, ali je nekdo, ki je osumljen oz. obtožen kaznivega dejanja, t. i. relativna javna oseba, o kateri je dopustno poročati v zvezi s posameznim dogodkom, upoštevati predvsem težo očitanega dejanja, pomen dejanja v javnosti, osebo storilca in druge okoliščine, ki dejanje izločajo iz kroga vsakodnevne kriminalitete«.

Trajna škoda članom družine
Navedeni argumenti NČR niso prepričali. Žurnal je po soglasnem mnenju kršil 20., 21. in 22. člen. Ne videti, da objavljeni podatki o osumljencu (pri)zadevajo trajno škodo članom njegove družine, pomeni ne videti očitnega in ignorirati posledice svojih odločitev. Javni interes, smo poudarili ob tem, bi bilo mogoče v tem primeru zadovoljiti tudi drugače – odmeven in tehten članek je namreč mogoče napisati brez objave imena in priimka osumljenca in fotografije družinske hiše. Kar zadeva sklicevanje na poprejšnje objave spornih podatkov v drugih medijih, pa NČR meni, da odgovornost za objavo podatkov nosi vsak, ki jih zapiše oziroma objavi, ne samo tisti, ki to stori prvič. Če bi obveljalo slednje, bi to pomenilo, da bi lahko neetično ravnanje kolegov postalo alibi za lastno sporno ravnanje.

Priloženo mnenje strokovnjaka za medijsko pravo Jurija Žureja, ki na podlagi nekaterih tujih sodnih primerov meni, da »v kolikor gre za razkritje v krogu, ki je že prej vedel za informacijo, ne more iti za razkritje, ki bi kršilo zasebnost«, stališča NČR o neupravičeni objavi imena in fotografije ni omajalo. Morda je sicer res, da je lokalno okolje že vedelo za določene informacije, toda z objavo polnega imena očeta je identifikacija žrtev olajšana najširšemu krogu celotne države. Prav zaradi objave priimka bo ta toliko lažja tudi v prihodnosti.

Sklicevanje Žurnala na poročanje s polnimi imeni v primeru Fritzl, ki naj bi postal »mednarodni standard poročanja« in po katerem so se zgledovali tudi sami, je po mnenju NČR prej oteževalna kot olajševalna okoliščina. To, da je toliko avstrijskih medijev – nikakor pa vsi! – podleglo senzacionalizmu, je bilo bolj ali manj sočasno z dogajanjem tematizirano in obsojano tako v avstrijski kot v slovenski javnosti. Pri Žurnalu bi se torej morali toliko bolj zavedati pasti, v katere so se ujeli avstrijski mediji, žal tudi najvplivnejši med njimi, ne pa jih nekritično posnemati.

Novinarji da niso ogovorni za vsebino člankov?
NČR se ni moglo strinjati niti z argumentom v odgovoru na pritožbo, češ da je bila odločitev za objavo polnega imena uredniška, zato podpisana novinarja nista odgovorna. Če bi NČR sprejelo ta argument, bi novinarje de facto razglasilo za neodgovorne za vsebino svojih člankov in s tem za neavtonomne. Ponižalo bi jih v samoobrtnike, ki pišejo po nareku uredništva. Tudi dejstvo, da se je na razporedu glavnih obravnav na sodišču znašlo polno ime osumljenca, novinarjev ne odvezuje odgovornosti, da avtonomno presodijo, ali je objava polnega imena etična ali ne. NČR je v preteklosti podobno razmišljalo leta 2006, v primeru Marja Zalokar Hrovatin in Bojana Caf proti Damijani Žist, Večer. Tudi v tem primeru se je novinarka sklicevala na to, da je sporne podatke, ki jih je uporabila v članku o spolnih zlorabah, slišala na sodišču (pri javni ustni obrazložitvi sodbe po sicer za javnost zaprtem sodnem postopku).

izpis

 S O R O D N E   T E M E

mediji in pravo

Medijska preža
Sandra Bašić-Hrvatin
Slovenija: En korak naprej, dva nazaj*
Zrinjka Peruško
Kaj je bilo narobe z reformami medijev v postsocialistični Evropi?*
Snežana Trpevska
Razdrobljenost trga v jugovzhodni Evropi in degradacija profesionalnega novinarstva*
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Tarik Jusić
Bosna in Hercegovina: Med stagnacijo in tranzicijo*
Judit Bayer
Nauki medijskih reform v srednji in vzhodni Evropi: Vsaka družba ima tak medijski sistem, kot si ga zasluži*
Paolo Mancini
Reforme medijev ne nastanejo v praznem prostoru*
Guillermo Mastrini
Napredne vlade in mediji v Južni Ameriki*
Rodrigo Gómez García
Reforme medijev v Latinski Ameriki: med dekomodifikacijo in marketizacijo javnih komunikacijskih politik*
Larbi Chouikha
Mediji v ogledalu »tunizijske pomladi«: reforme, ki jih je težko izpeljati*
Justin Schlosberg
Reforma lastništva medijev v Veliki Britaniji: kako naprej?*
Brankica Petković
Zakaj primerjati reforme medijskih sistemov?
Gorazd Kovačič
Kaj so mediji za Janšo in Pahorja?
Andrej Pavlišič
Mediji ne delujejo v praznem prostoru
Domen Savič
Zapiranje pašnika: spletna cenzura doma in po svetu
Tomaž Gregorc
Onemogočanje avtonomnih digitalnih praks – »trda plat« zgodbe
Brankica Petković
Človekove pravice in mediji
Andreja Tratnik
»Na tisoče Madžarov pije to sranje s ponosom, celo s predanostjo«
Zoran Medved
Prihodnost ali pogreb javne RTV?
Gregor Strojin
Javnost sodnih postopkov v zadevi Patria
Andreja Tratnik
Kdo naj presodi, ali naj se od novinarja zahteva razkritje vira?
Brankica Petković
Slaba vest evropske medijske politike
Renata Šribar
Regulacija avdiovizualnih medijev: kompleksnost in izmuzljivost potencialno spornih vsebin
Tanja Kerševan-Smokvina
Evropsko orodje za merjenje neodvisnosti regulatorjev
Toby Mendel
Uvrstitev Slovenije v mednarodni raziskavi o dostopu do informacij javnega značaja
Saša Banjanac Lubej
Inšpektorat za delo novinarjem odgovarja na svoji spletni strani
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako je privatizacija medijev omogočila privatizacijo politike
Gorazd Kovačič
Polom reforme medijske zakonodaje
Andreja Tratnik
Korak naprej pri varovanju pravice novinarjev do nerazkritja vira informacij
Lenart J. Kučić
Jezdeci medijske apokalipse
Blaž Zgaga
Po stopnji svobode medijev Evropa razdeljena na dva dela
Jernej Rovšek
Čas za soglasje o samoregulacijski obliki medijske industrije
Sandra Bašić-Hrvatin
Kriza časopisne industrije je posledica napačnih odločitev lastnikov
Lana Zdravković
Sprejemanje medijske zakonodaje: In temu pravite javna razprava?
Rina Klinar
Lokalni mediji v Sloveniji: nacionalna mreža, medijske regije ali umiranje na obroke?
Jasna Babić
Osnutek zakona o medijih: Bluz slovenskih glasbenikov
Renata Šribar
Zaščita otrok pred spornimi vsebinami v osnutku zakona o medijih: nadaljevanje regulacijske stihije
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Slovenskih medijskih 20 let: Quid pro quo
Gojko Bervar
Nova oblast in mediji – Kaj se je spremenilo?
Brankica Petković
Slovenija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja 200.000 ljudi
Sandra Bašić-Hrvatin
Vztrajati pri vsebini in načinu sprejemanja medijskih zakonov
Roman Kuhar
V imenu družine potvarjajo podatke
Nina Zidar Klemenčič
Dva primera, množica stališč, problem nerešen
Andraž Teršek
Pasti in spodrsljaji svobode izražanja[1]
Andrej Stopar
Rusija: »V tem primeru ste nas prehiteli!«
Jernej Rovšek
Posledica spremenjene sestave Ustavnega sodišča?
Jure Aleksič
Mozaik neke gangrene
Andreja Tratnik
Evropsko sodišče za človekove pravice o nedopustnosti političnih pritiskov na medije
Ustavno sodišče
Del odločbe Ustavnega sodišča v primeru Prijatelj proti Mladini[1]
Ciril Ribičič, Marija Krisper Kramberger
Prijatelj proti Mladini: Zastraševalni učinek obsodbe Mladine
Iztok Jurančič
Kanarčki v rudniku demokracije
Zoran Medved
Novi zakon o RTV Slovenija: Potrebujemo popolnoma nov koncept
Peter Lah
Pluralizem medijev: predmet arbitrarnih ocen ali empiričnih meritev?
Tadej Praprotnik
Nizozemska: Učinkovit sistem zaščite otrok pred škodljivimi medijskimi vsebinami
Sonja Merljak Zdovc
Novinarska zbornica
Tomaž Klipšteter
(Ne)občutljivost medijev za varstvo zasebnosti
Ranka Ivelja
Pasti »konkretizacije in personalizacije« incesta
Brankica Petković
Narobe
William Gore
Nesprejemljivost predlogov za vseevropski sistem urejanja medijske odgovornosti(1)
Daphne Koene
Na Nizozemskem vsak dan bolj cenimo dobro delovanje tiskovnega sveta(1)
Marko Milosavljević
Razsodba delovnega sodišča odpira možnosti za odpuščanje neposlušnih novinarjev
Bojan Dobovšek, Jure Škrbec
Novinarji in korupcija
Goran Novković
Kje so meje pravice? Kje so meje molka?
Jože Vogrinc
Spremenimo informativne medije v javna glasila!(1)
Nataša Pirc Musar
Pravica vedeti – Prvi mednarodno zavezujoči akt na področju dostopa do javnih informacij na svetu
Toby Mendel
Ali sprejeta konvencija izpolnjuje pričakovanja?
Helen Darbishire
Prepoznavanje pravice
Simona Zatler
Ali je učinkovita regulacija sploh možna?
Tanja Kerševan-Smokvina
Direktiva kot preskus za medijske politike držav članic EU
Renata Šribar
Protiregulacijski kompleks bo med pripravo novele zakona o medijih gotovo še živ
Marko Milosavljević
Napake, iz katerih bi se (že) morali kaj naučiti
Nika Susman
Francija: Usoda javne televizije odvisna od dobičkov komercialne tekmice
Renata Šribar
Ko mediji premikajo meje v prid pornokapitala
Mateja Boldin
Sistem koregulacije na preizkušnji
Renata Šribar
Različno branje zakona izgovor za neukrepanje
Renata Šribar
Kdo je pristojen za ukrepanje, če oglaševanje vsiljuje porno seksualnost otrokom?
Miran Lesjak
Človekove pravice zatirane države in nemočnih gospodarskih družb
Cene Grčar
Hudobni mediji in uboga država: ali lahko državni organi zahtevajo objavo popravka?
Janez Markeš
Zakon, ki popravlja mnenja
Jernej Rovšek
Od pravice do popravka do medijskega sveta
Barbara Verdnik
»Tožena stranka redno objavlja članke ...«
Sandra Bašić-Hrvatin
Kakšen javni medij potrebujejo državljanke in državljani Slovenije?
Sandra Bašić-Hrvatin, Iztok Jurančič, Brankica Petković, Grega Repovž, Jernej Rovšek, Špela Stare, Matej Šurc, Blaž Zgaga, Društvo novinarjev Slovenije, Sindikat novinarjev Slovenije
Za prenovo medijske politike
Ian Mayes
Samoregulacija informativnih medijev: pot do novega razmerja z bralci
Ian Mayes
Dejstva v zadevi
Ian Mayes
Po navedbah vira
Slavko Vizovišek
Guardianov zgled in slovenska realnost
Viktor Ivančić
1996: Kako je bil obrekovan Feral Tribune
Jernej Rovšek
Pot do zaupanja vrednega regulatorja medijev
Jernej Rovšek, Brankica Petković
Ali je v primeru Stres proti POP TV medijski inšpektor prevzel vlogo sodišča?
Ivan Pal
Več prijav inšpektorju za medije
Neva Nahtigal
Problemi s socialno, pravno in profesionalno varnostjo novinarjev v jugovzhodni Evropi
Iztok Jurančič
Dninarstvo na novinarskem trgu delovne sile
Sandra Bašić-Hrvatin
Politika razvoja radia in televizije v Sloveniji – Tiranija status quo
Sandra Bašić-Hrvatin
Paralelni svetovi
Iztok Jurančič
Pravna zaščita kaznovanih novinarjev – Novinarji kot postranska škoda?
Jože Vogrinc
Medijska politika kot demokratura
Renata Šribar
Mobitel, WTF?
Blaž Zgaga
Pismo o cenzuri: v tujini objavljeno, doma cenzurirano
Boris Vezjak
Še vedno neutemeljen disciplinski ukrep proti novinarju
Matej Šurc
Peticija – da nam ne bo žal za to, česar nismo storili
Brankica Petković
Njihova svoboda, naša pravica
Mateja Boldin
Vsebine za odrasle, promocija za otroke
Zoran Medved
Zakaj je zahteva po uravnoteženosti javne televizije neutemeljena?
Iztok Jurančič
Tehnologije obvladovanja slovenskih medijev v letih 2006–2007
Barbara Verdnik
Primorske novice – Plen političnih in ekonomskih interesov
Klavdija Figelj
Kje so pristali novinarji?
Predlog ureditve poklicne avtonomije v kolektivni pogodbi za poklicne novinarje
Sandra Bašić-Hrvatin
V Sloveniji brez javne razprave o novi medijski direktivi
Renata Šribar
Škodljive vsebine na mobilnih telefonih
Hans-Martin Tillack
Ali uradniki EU pretepajo pse?
Mediji za državljane – Priporočila
Jasmina Potokar Rant
Novinarske usode: Delo preko avtorskih pogodb
Sandra Bašić-Hrvatin
Po razpisu za subvencije medijem: Uravnoteženi in komunikativni
Andrew Taussig
Organizirajte Glas poslušalca in gledalca
Boris Vezjak
Dedemokratizacija Slovenije pod krinko demokratizacije RTV Slovenija
Neva Nahtigal
Kdaj oddaje za Rome na RTV Slovenija?
Maja Bogataj Jančič, Maja Lubarda
Licence Creative Commons tudi v Sloveniji
Jasmina Potokar Rant
Avtorske pravice v pogodbah med mediji in novinarji
Jernej Rovšek, Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
Kakšen sklad za medije?
Špela Stare
O subvencijah za medije naj ne odloča komisija
Gorazd Perenič
Na poti od odprtega k preglednemu javnemu sektorju
Nataša Pirc Musar
Zakonske novosti in dostop do informacij za novinarje
Pavel Gantar
Lahkotnost sprememb v dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Neskladje glede zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Lenart J. Kučić, Aljaž Marn
Proti terorizmu z nadzorom državljanov
Aljaž Marn
Kronologija sprejemanja evropske direktive o hrambi telekomunikacijskih podatkov
Aljaž Marn
Iniciativa "Hramba prometnih podatkov ni rešitev!"
Saša Bojc
Napad na novinarski vir
Brankica Petković
Ministri evropskih držav o medijski politiki
Jaka Repanšek
Bo prenovljeni kolektivni pogodbi za novinarje uspelo?
Miha Trampuž
Varstvo avtorskih pravic v predlogu dopolnitev in sprememb kolektivne pogodbe
Živa Humer, Mojca Sušnik
Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti
Jernej Rovšek
Nihalo se je od svobode izražanja obrnilo v prid varstvu zasebnosti
Janez Tekavc
Odškodninska odgovornost novinarja
Jernej Rovšek
Pravica do popravka ali odgovora v medijih – Primer Vladislava Stresa
Lucija Bošnik
Poročanje medijev s sodišč
Urška Prepeluh
Procesni labirint do informacij javnega značaja
Urška Prepeluh
Dostop do javnih informacij pri organih EU
Jaka Repanšek
Pravni okvir avdiovizualne industrije v EU
Sandra Bašić-Hrvatin
Delo in izbrisani: kdo »zlorablja« medijski prostor?
Jaka Repanšek
Varovanje avtorskih pravic v kolektivni pogodbi: kako se miš spreminja v mačko
Jaka Repanšek
Kraja avtorskih del: avtorji lajajo, karavana gre dalje
Jaka Repanšek
Avtorske pogodbe zaposlenih v medijih
Renata Šribar
Ta lahki predmet manipulacije: oblast in regulacija pornografije
Melita Zajc
Mediji in avdiovizualna politika v strateških dokumentih ministrstva za kulturo
Rina Klinar
Medijska raznolikost v nacionalnem programu za kulturo 2004-2007
Brankica Petković
Razpršenost lastništva in raznolikost vsebin
Gojko Bervar
Velika Britanija: Prenova pritožne komisije za tisk?
Alison Harcourt
Regulacija medijskega lastništva - slepa ulica EU
Gojko Bervar
V zapor zaradi klevete?
Gojko Bervar
Mediji vzbudijo strah, politiki zahtevajo višje kazni
Rok Kajzer
Klevetanje in praksa Novinarskega častnega razsodišča
Neva Nahtigal
»Obrekovalci« pred Evropskim sodiščem
Sandra Bašić-Hrvatin
Zakon o RTVS za 20. ali 21. stoletje?
Miro Petek
Velika Britanija: Lastništvo zagotavlja neodvisnost Guardiana
Karol Jakubowicz
Zavrnite predloge o politični delitvi javne radiotelevizije!
Serge Halimi
Nova cenzura
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Medijska koncentracija v Sloveniji
Sonja Merljak
Interni etični kodeksi v medijih
Dušan Rebolj
Nianse nasilja: ulovimo in ubijmo Billyja Raya Cyrusa!
Milada Mirković
Sprejet zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Ali zakon o dostopu do informacij res ni pomemben za novinarje?
Saša Banjanac Lubej
Novinarji so za direktorje kakor delavci v tovarni
Sonja Merljak
Piarovci so dodatna ovira na poti do informacij
Gorazd Kovačič
Nato: »Zaustavite levico!«
Gal Kirn, Ana Jereb
Nato: Vidni in nevidni pritiski
Sandra Bašić-Hrvatin
Nato: Civilna družba proti državi
Renata Šribar
Pornografija: Po protipornografskemu ukrepu medijskega inšpektorja
Ian Mayes
Naš cilj je biti odgovoren časopis
Gašper Lubej
Svoboda tiska ogrožena povsod po svetu
Judit Bayer
Madžarska: Položaj medijev po volitvah 2002
Jaka Repanšek
Je moje res tvoje?
Neva Nahtigal
Tehnologija zahteva dodatno zaščito avtorskih pravic
Urša Chitrakar
Ko javna osebnost laže
Marko Milosavljević
Zakaj je dobro, da je ukinjena avtorizacija intervjuja
Jernej Rovšek
Je to zakonska podlaga za bolj odprto javno upravo?
Milada Mirković
Pomanjkljivosti predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Boris Vezjak
Primer Petek: simptom zloma medijske avtonomije
Brankica Petković
Kaj smejo početi novinarji?
Lucija Bošnik
Svoboda tiska v rokah policije
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija
Polemike o novi medijski zakonodaji
Rajko Gerič
Postali smo javni uslužbenci
Tatjana Pirc
Bodimo uslužbenci javnosti
Jaka Repanšek
Konkurenčna klavzula v novinarskem poklicu
Saša Banjanac Lubej
Vpis v razvid medijev
Gorazd Kovačič
Pronatovski napadi na demokratični pluralizem
Ksenija Horvat
Josri Fouda
Nikoli se ne bom vključil v propagandno vojno
Senko Pličanič
Ustavna pravica doslej neuresničena
Milada Mirković
Zakon bi moral veljati za vse državne organe
Simona Zatler
Vsak je lahko novinar
Jaka Repanšek
Konkurenčna prepoved v novinarskem poklicu
Saša Banjanac Lubej
Medijski inšpektor - one man band
Aldo Milohnić
Oglaševalska pornografija na Kanalu A in POP TV
Karina Cunder
Delo po novem restriktivno pri oglaševanju vročih linij
Borut Zajc
Prikrito oglaševanje je zloraba medijev
Nika Deu
Spoštujemo zakonodajo
Rastko Močnik
Svoboda izražanja kot farsa
Darijan Košir
Delo ni zaprt medij
Simona Zatler
Kako zagotoviti dostop do medijev
Igor Ž. Žagar
Pet minut za (novinarski) suspenz
Maja Breznik
Kulturni krogi
Simona Zatler, Sandra Bašić-Hrvatin
Programski deleži po novi medijski zakonodaji
Marjan Moškon
Žagajo mar avtorji vejo, na kateri sedijo?
Špela Mežnar
Parodija je dopustna predelava tujega avtorskega dela
Brane Maselj
Pooblastila državi, omejitve medijem
Boris Bergant
Izrazito politični zakon
Rina Klinar, Irma Benko
Več vprašanj kot odgovorov
Aleš Gaube
Dopolnila za lažji spanec
Sandra Bašić-Hrvatin
Past prekomerne regulacije
Špela Šipek
Ko država prikriva informacije, jo lahko tožimo
Matjaž Jarc
Paranoja o državnem nadzoru nad mediji
Peter Jančič
Ozka zakonska ureditev dostopa do informacij
Rina Klinar
Naj lokalni radio ugasne?
Marjan Moškon
Zatreti lokalne programe je lahko
Dejan Jelovac
To bo konec Radia Študent
Petra Oseli
Prodajajo šampon v informativnih oddajah
Tanja Kerševan-Smokvina
Oglasi na televizijah po pravilih
Branko Čakarmiš
Samoregulativni korak slovenskih televizij
Cene Grčar
Beseda velja
Druga in tretja obravnava zakona o medijih
Bojan Golčar
Radio Marš naj bo!
Matevž Krivic
Lastniški poseg v uredniško politiko?
Simona Zatler
Uredniška neodvisnost in ugovor vesti
Aleš Gaube
Novinarski ceh na preži
Gojko Bervar
Novinarska zaščita ali jarem
Marjan Moškon
Onemogočiti lokalne televizije?
Simona Zatler
Brez sodne prakse, brez politične volje
Tomaž Ranc
Nadzorovani novinarji
Rainer Reichert
Nadzor zasebnih pogovorov
Boris Rašeta
Novinarjem so v Tuđmanovem obdobju redno prisluškovali
Jaka Repanšek, Simona Zatler
Intervjuvanec lahko preverja le natančnost
Boris Čibej
Želja po umiku ostrih izjav
Lidija Koman Perenič
Odškodninske tožbe naraščajo
Renata Šribar
Oglaševanje »vročih linij«
Igor Mekina
Daleč od brezhibnosti
Tatjana Mandić
Nadzorovanje in kaznovanje novinarjev
Gabor Holmai
Državni uradniki morajo prenesti kritiko
Senad Pećanin
Skrivanje za zasebnimi tožbami
Zlatan Karabegović
Razkrivanje nepravilnosti je brez odmeva
Matjaž Gerl
Za pravice gledalca
Tanja Kerševan-Smokvina
Kako prehiteti daljinca
Alexander Scheuer
Televizija čez državne meje
Simona Zatler
Pravica medijev in javnosti
Gojko Bervar
Izgubljena bitka za soglasje
Nadire Mater
Srečna sem, da sem obtožena
Rajko Muršič
Ženska in mati, Cerkev in podgana
Za svobodo umetniškega izražanja in proti represiji
Milka Pance
Konkurenčna prepoved in svoboda dela
Matjaž Jarc
Zlati rez
Borut Mehle
Poti slovenske medijske zakonodaje
Zoran Medved
Vrnitev k abecedi
Milada Mirković
(Ne)dostopnost javnih informacij
Stojan Zdolšek
Brez vrtoglavih odškodnin
Barbara Kelbl
Država proti novinarju
Na začetku je bil Zakon
Edicija MediaWatch
Jernej Rovšek
Zasebno in javno v medijih
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Brankica Petković
Medijsko lastništvo
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijska politika v Sloveniji v devetdesetih
Matevž Krivic, Simona Zatler
Svoboda tiska in pravice posameznika
Novinarski večeri
29.05.2003
Snježana Milivojević, Dejan Anastasijević
Srbski mediji po atentatu
28.01.1999
Alexandre Lévy
Novinarji brez meja
18.12.1998
Vesna Alaburić, Stojan Zdolšek
Pod udarom zakona
23.06.1998
Andras Sajo, Sandra Bašić-Hrvatin
Sedma sila na povodcu
18.02.1998
Jochen Frowein, Igor Mekina
Kako prerezati globoko grlo?
Omizja
29.03.2011
Sandor Orban, Attila Mong, Sandra Bašić Hrvatin, Grega Repovž, Marko Milosavljević, Vojko Stopar, Zdenko Duka, Gordana Vilović
Pasti medijske regulacije in očitki o političnem obvladovanja medijev – Madžarska, Slovenija, Hrvaška, podobnosti in razlike
22.04.2008
Zdenka Čebašek Travnik, Uroš Slak, Alma M. Sedlar, Elizabeta Zorman, Zoran Pavlovič, Liana Kalčina, Brankica Petković, Kristina Plavšak Krajnc
Omizje: Poročanje medijev o otrocih
29.09.2007
Snježana Milivojević, Snežana Trpevska, Sandra Bašić-Hrvatin, Vildana Selimbegović, Milka Tadić, Brankica Petković, Drago Hedl, Željko Bodrožić, Peter Preston, Jani Sever, Aleksandar Damovski, Stjepan Malović, Vanja Sutlić, Mehmed Agović, Dragoljub Vuković, Dubravka Valić Nedeljković, Mirko Štular, Saša Banjanac Lubej
Omizje: Oblike politične instrumentalizacije in klientelizma v medijih v državah jugovzhodne Evrope – primer držav nekdanje Jugoslavije
03.04.2007
Venčeslav Japelj, Barbara Verdnik, Peter Kolšek, Veso Stojanov, Simona Rakuša
Omizje: Tehnologija obvladovanja medijev v Sloveniji
25.11.2002
Aidan White, Ian Mayes, Grega Repovž, Peter Jančič, Gojko Bervar
Samoregulacija in odgovornost medijev
27.02.2002
Aljoša Pečan Gruden, Senko Pličanič, Alja Brglez, Marjan Antončič, Špela Šipek
Dostop do informacij javnega značaja
24.09.2001
Božidar Zorko, Irma Benko, Marjan Moškon, Bojan Veselinovič, Bojan Petan, Goran Novkovič, Marko Milosavljević
Država in mediji v Sloveniji
15.02.2001
Božidar Zorko, Rudolf Moge, Sandra Bašić-Hrvatin, Matevž Krivic, Janez Čadež, Gojko Bervar, Cene Grčar, Rosvita Pesek, Peter Jančič
Zakon o medijih v slepi ulici - Kakšen izhod obeta nov predlog, pripravljen v novi vladi?
zaščita vira
Medijska preža
Andreja Tratnik
Kdo naj presodi, ali naj se od novinarja zahteva razkritje vira?
Andreja Tratnik
Korak naprej pri varovanju pravice novinarjev do nerazkritja vira informacij
Kaja Jakopič
Wikileaks – brezdomec med virom in medijem
Tadej Praprotnik
Nizozemska: Učinkovit sistem zaščite otrok pred škodljivimi medijskimi vsebinami
Tomaž Klipšteter
(Ne)občutljivost medijev za varstvo zasebnosti
Ranka Ivelja
Pasti »konkretizacije in personalizacije« incesta
Goran Novković
Kje so meje pravice? Kje so meje molka?
Ian Mayes
Po navedbah vira
Saša Bojc
Napad na novinarski vir
Jernej Rovšek
Spremeniti sistem varstva osebnih podatkov v Sloveniji
Simona Zatler
Brez sodne prakse, brez politične volje
Tomaž Ranc
Nadzorovani novinarji
Rainer Reichert
Nadzor zasebnih pogovorov
Boris Rašeta
Novinarjem so v Tuđmanovem obdobju redno prisluškovali
Omizja
22.04.2008
Zdenka Čebašek Travnik, Uroš Slak, Alma M. Sedlar, Elizabeta Zorman, Zoran Pavlovič, Liana Kalčina, Brankica Petković, Kristina Plavšak Krajnc
Omizje: Poročanje medijev o otrocih
profesionalna etika in samoregulacija
Medijska preža
Andrej Pavlišič
Mediji ponovno gradijo legitimnost politike, ki so jo vstaje razgradile
Renata Šribar
Ženski vstop: Vstajništvo in spol v medijih
Jernej Rovšek
Zahteva, da se preveri in zagotovi integriteta tudi v medijski industriji
Renata Šribar
Premalo in preveč spola
Darja Kocbek
V medijih krizo razlagajo vedno isti ljudje
Blaž Zgaga
Izobčene vrednote
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Gregor Strojin
Megleni predlog neposrednih prenosov kazenskih obravnav
Alenka Arko
Opiranje na kodeks in zavedanje, da vplivamo na življenja ljudi
Boris Vezjak
Politična pristranost medijev in njena imputacija
Gojko Bervar
Morda smo imeli srečo: nauk posnemanja modelov samoregulacije v državah nekdanje Jugoslavije
Brankica Petković
Človekove pravice in mediji
Gorazd Kovačič
Medijska vaja hujskanja proti javnemu sektorju in socialni državi
Mirt Komel
Sektorji ali bojna polja
Sandra Bašić-Hrvatin
Odnos med mediji in politiko je »pokvarjen«
Simona Habič
Slovenija: Nizka ocena integritete medijev
Goran Ivanović
Hrvaška televizija in očitki korupcije
Goran Ivanović
Hrvaška: Mediji kot zavezniki korupcije
Snježana Milivojević
Srbija: Prvo in zadnje poročilo o medijih in korupciji
Ranka Ivelja
Kakor da mrtvi v medijih nimajo nobenih pravic
Renata Šribar
Regresija javnega diskurza o spolih, spolni usmerjenosti, starševstvu in družini
Renata Šribar
Portretiranje »levih« političark in potentnost desne politike
Janez Markeš
V čigavem imenu torej?
Grega Repovž
Gibanje 99 odstotkov ima sporočilo tudi za novinarje
Stefano Lusa
Čas tranzicije brez premisleka o novi vlogi novinarstva
Viktor Ivančić
Prodor v odlagališče demonov
Gojko Bervar
Bojan Kranjc: Rupel bo živi spomenik, Janković gostilničar
Mirko Lorenci
Trpki (po)smeh
Darinko Kores Jacks
Za hec? Ne se hecat'!
Andrej Pavlišič, Nikolai Jeffs
Nujnost radikalnih medijev
Andrej Pavlišič
Stavka, droben medijski eksperiment in možnosti novih medijev
Gregor Strojin
Javnost sodnih postopkov v zadevi Patria
Nenad Jelesijević
Medijske ukane levega kapitalo-parlamentarizma
Gorazd Kovačič
Je razlog za razredno zmedenost novinarjev v izobrazbi?
Sandra Bašić-Hrvatin
Medijska kriza? Udarec nameriti proti koreninam!
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Neprofitno novinarstvo financirati iz javnih virov
Eva Vrtačič
Neslane internetne šale z veliko soli
Jernej Rovšek
Ali je sovražni govor sploh mogoče omejiti?
Sonja Merljak Zdovc
Samoregulacija spletnih medijev: kodeks, moderiranje in celostna registracija uporabnikov
Špela Mihevc
So situacije z mediji, ki bi jih želeli spremeniti
Erik Valenčič
Osebna izpoved skesanega dopisnika
Gojko Bervar
Ogledalo medijev
Saša Banjanac Lubej
Novinarji nismo mrhovinarji, če terjamo odgovore od institucij socialne skrbi
Sonja Merljak Zdovc
Novinarji nismo usposobljeni za odkrivanje zlorab otrok
Jernej Rovšek
Čas za soglasje o samoregulacijski obliki medijske industrije
Gojko Bervar
Nova praksa v novinarskem samoomejevanju
Dejan Jontes
Od psov čuvajev do čuvajev psov: Novinarstvo, tabloidizacija in moralna panika
Gorazd Kovačič
Otroške sanje vrhunskih športnikov in slovenska nacija
Sonja Merljak Zdovc
Novinar kot človek
Viktor Ivančić
Devet točk proti raziskovalnemu novinarstvu[1]
Sonja Merljak Zdovc
Novinarska zbornica
Saša Banjanac Lubej
Odgovornost novinarjev v vojni v nekdanji Jugoslaviji – Lustracija, sojenje ali pozaba
Tomaž Klipšteter
(Ne)občutljivost medijev za varstvo zasebnosti
Ranka Ivelja
Pasti »konkretizacije in personalizacije« incesta
William Gore
Nesprejemljivost predlogov za vseevropski sistem urejanja medijske odgovornosti(1)
Daphne Koene
Na Nizozemskem vsak dan bolj cenimo dobro delovanje tiskovnega sveta(1)
Bojan Dobovšek, Jure Škrbec
Novinarji in korupcija
Sonja Merljak Zdovc
Preiskovalci ali razpihovalci: družbena odgovornost novinarjev, ki poročajo o družinskem nasilju
Matic Munc
Na dnu se srečata sociala in mediji
Dušan Rebolj
Ali je prav, da novinarji volijo?
Gorazd Kovačič
So mediji odločili volitve?
Gorazd Kovačič
Slovenski mediji o Kosovu – skozi prizmo velikih sil
Sonja Merljak Zdovc
ZDA: Za Amy Goodman je naloga novinarjev, da gredo tja, kjer vlada molk
Marta Gregorčič
Morebiti pa
Igor Vobič
Medosebna interaktivnost – redkost v slovenskem spletnem novinarstvu
Eva Vrtačič
Svoboda je suženjstvo
Rok Praprotnik
Resnica o vlogi novinarjev v aferi Patria
Ian Mayes
Samoregulacija informativnih medijev: pot do novega razmerja z bralci
Gojko Bervar
Novinarstvo: kaj je prav in kaj ne
Ian Mayes
Cena zgodbe iz prve roke
Ian Mayes
Senegal: oddaljena katastrofa
Ranka Ivelja
Časopisi zahtevajo transparentnost in odgovorno ravnanje od drugih, kaj pa glede tega naredijo sami?
Taja Kramberger
Afera Dreyfus in tiskani mediji
Tanja Petrović
Spomin, izkušnja in raba jezika: primer Jugoslovanske ljudske armade
Lana Zdravković
Za antihumanizem človekovih pravic ali kdo dopušča dve plati enega sveta
Gojko Bervar
Združevanje ali cepljenje novinarskih moči
Gorazd Kovačič
Zunanjepolitično ali svetovno novinarstvo?
Julija Somrak, Aleš Zobec
Selekcija informativnih vsebin na televizijah
Jože Vogrinc
Ostanek sveta: kolateralna škoda poročevalskih rutin
Boštjan Nedoh
Antiintelektualizem in destrukcija javne razprave v medijih
Simón Tecco
Krivična in nevarna demonizacija novinarjev – Odgovor na članek Marte Gregorčič
Boris Vezjak
»Vroči stol« kot paradigma politično pristranske oddaje
Robert Bobnič
Nezdrava mitologija tv-oddaje Na zdravje!
Iztok Jurančič
Virus politične zarote v medijski diagnozi predsednika vlade Janeza Janše
Janez Polajnar, Marko Zajc
»Brcajo, rohne in škripajo z zobmi«
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Hvala za trud, toda ostanimo raje pri dejstvih
Nika Nikolič, Danijela Tamše
Vloga medijev pri marginaliziranju avtonomnih družbenih gibanj
Gorazd Kovačič
Janez Markeš – Izstop iz sence
Sonja Zdovc
Nagrada Saharov sudanskemu borcu za človekove pravice
Gorazd Kovačič
Nežmahova rdeča nit
Marta Gregorčič
Izbrisani – Afirmacija revolucionarnih praks na političnem plakatu?
John Pilger
Svoboda pa prihodnjič
Sonja Zdovc
Brezplačniki
Uroš Blatnik
Vloga urednikov v množičnih medijih
Marta Gregorčič
O diktaturi medijev in kontrarevolucionarnih učinkih
Nina Djordjević
Medijske reprezentacije kosovske krize v letu 1999
Jurij Popov
O prostituciji in trgovini z ljudmi površno in senzacionalistično
Renata Šribar
Pornografizacija spolnosti
Mateja Boldin
Vsebine za odrasle, promocija za otroke
Brankica Petković
NMS – Naš mali svet
Kaja Jakopič
Big Brother: proizvodnja resničnosti
Igor Vobič
Je RTS Janeza Ujčiča res medij, najbolj v »javnem interesu«?
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Ksenija H. Vidmar
Medijski spektakel o družini Strojan
Dejan Pušenjak
Ko je novinar na oblasti
Lucija Bošnik
Gaspari za guvernerja – Delo vs. Dnevnik
Andrea Kosenjak
Drnovšek in mediji
Renata Šribar
Škodljive vsebine na mobilnih telefonih
Renata Šribar
Zaščita otrok in mladoletnikov v noveli zakona o medijih
Ana Jud
Tabloid Direkt, orožje posameznikov
Sonja Merljak
O samocenzuri, cenzuri in ustrahovanju
Britanski multikulturalizem, samoregulacija in mediji
Vili Einspieler
Ključnega pomena je učinkovitost samoregulacije
Neva Nahtigal
Ni samo regulacija
Lana Zdravković
Medijska slika delavskih demonstracij
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Narisani izbrisani
Renata Šribar
Oglaševanje časopisa Direkt - Nemoč regulacijskih orodij
Brankica Petković
Bi lahko zdaj ustanovili tiskovni svet v Sloveniji?
Brankica Petković
Raznovrstnost tiskovnih svetov v Evropi
Brankica Petković
Družba se spreminja in z njo tudi meje sprejemljivega v medijih
Ben Wilson
Nuja samoregulacije v finančnem novinarstvu
Gojko Bervar
Svoboda in odgovornost
Renata Šribar
Destruktivno razmerje med feminizmom in mediji
Vlasta Nussdorfer
Kje so meje medijskega poročanja o kaznivih dejanjih?
Maks Kaš
Ponuditi bralcu, kar bo kupil
Sonja Merljak
Ko so novinarji v moralnih dvomih
Kaja Jakopič
Realna televizija kot laboratorijski eksperiment
Majda Hrženjak
»Materinstvo in kariera« kot oglasna priloga
Tanja Taštanoska
Pravica do imena, do jezika in do medija
Iztok Šori
Medijska percepcija smrti Olene Popik
Boštjan Nedoh
Neoliberalizem kot izhodišče medijskega diskurza o delu
Tomaž Dimic
Ali lahko kupiš prispevek v elektronskem mediju posebnega pomena?
Saša Banjanac Lubej
Dopisniki kot bojevniki za nove slovenske trge
Sanja Prelević
O Črni gori črno …
Sonja Merljak
Mediji in travmatični dogodki
Zlatko Skrbiš
Avstralija: Zaliv Guantanamo in politika avstralske pripadnosti1
Nika Susman
Francija: Kako nadaljevati poročanje iz Iraka?
Branka Bezjak, Matija Stepišnik
Tiranija "radovednosti"
Matija Stepišnik
Kaj sploh lahko štejemo za novinarstvo?
Jernej Rovšek
Nihalo se je od svobode izražanja obrnilo v prid varstvu zasebnosti
Renata Šribar
Simobilove prsi in Severinin video
Janez Tekavc
Odškodninska odgovornost novinarja
Primož Krašovec
Zakaj so mediji nujno nevtralni in kaj je s tem narobe?
Gojko Bervar
Kdaj varuh poklicne etike na slovenski javni radioteleviziji?
Sonja Merljak
Časopisni ombudsmani – da se sliši glas bralcev
Sabina Žakelj
Samoregulacija oglaševanja
Nina Nagode
Prikrito oglaševanje v slovenskem tisku
Maks Kaš
Proizvodnja javnega jezika – Mi o Romih
Primož Krašovec
Mediji, propaganda, manipulacija, zarota
Brankica Petković
Medijski linč – Domnevni posiljevalec osumljen, obtožen in obsojen
Urška Mlinarič
O silhueti džamije in trpljenju Slovencev
Gorazd Kovačič
Izbrisani prikazani kot problem, ne kot oškodovanci
Lea Širok
Medijska slika odstopa italijanskega poslanca v slovenskem parlamentu
Matej Kovačič
Zmago Jelinčič na RGL
Sandra Bašić-Hrvatin
Delo in izbrisani: kdo »zlorablja« medijski prostor?
Vladislav Stres
Preverjeno prevaran
Jaka Repanšek
Kraja avtorskih del: avtorji lajajo, karavana gre dalje
Gojko Bervar
Velika Britanija: Prenova pritožne komisije za tisk?
Gojko Bervar
V zapor zaradi klevete?
Gojko Bervar
Mediji vzbudijo strah, politiki zahtevajo višje kazni
Rok Kajzer
Klevetanje in praksa Novinarskega častnega razsodišča
Neva Nahtigal
»Obrekovalci« pred Evropskim sodiščem
Marta Gregorčič
Medi(k)alije o Živem ščitu
Alenka Kotnik
Poročanje o Iraku: "Naši lepo napredujejo"
Matevž Krivic
Mediji o izbrisanih
Tonči Kuzmanić
Potrošniška ali kapitalska suverenost
Mojca Pajnik
Polarizacija prostitucije: biznis ali javna nemorala
Olga Cvetek
Nasilje v medijih - da ne zatiskamo oči
Nikola Janović
Balkan v podobi
Simona Bandur
Mit o Balkanu v poročilih o umoru Đinđića
Barbara Bizjak
Antiintelektualizem v prispevkih o kulturi
Neva Nahtigal
Pravila brez nadzora
Sonja Merljak
Interni etični kodeksi v medijih
Neva Nahtigal
Sistemi medijske odgovornosti v Sloveniji
Claude-Jean Bertrand
Odličen kodeks, toda …
Claude-Jean Bertrand
Pregled sistemov medijske odgovornosti
Gojko Bervar
Novinarska etika v arabskih državah: tako daleč, a tako znano
Dušan Rebolj
Nianse nasilja: ulovimo in ubijmo Billyja Raya Cyrusa!
Suzana Žilič-Fišer
Urad za komunikacije – nov medijski regulator v Veliki Britaniji
Urša Chitrakar
Ko javna osebnost laže
Saša Bojc
Koregulacija medijev v Evropi – naslednja epizoda Velikega brata iz EU?
Neva Nahtigal
Ombudsmani, največji samotarji z najvišjimi cilji
Novi kodeks slovenskih novinarjev
Peter Jančič
Kako je nastal novi kodeks novinarske etike?
Marko Milosavljević
Zakaj je dobro, da je ukinjena avtorizacija intervjuja
Peter Frankl
Ples ene pomladi?
Boris Vezjak
Primer Petek: simptom zloma medijske avtonomije
Brankica Petković
Kaj smejo početi novinarji?
Gojko Bervar
So-regulacija na pohodu?
Brankica Petković
Kdo se noče pogovarjati o tiskovnem svetu?
Lucija Bošnik
Po čem sta Zahović in Katanec?
Renata Šribar
Nezgode s spolom
Mojca Pajnik
Kaj je ekstra v oddaji Ekstra magazin?
Dragan Petrovec
Poročanje o spolnih zlorabah
Barbara Šurk
Sovražijo novinarje
Aldo Milohnić
Oglaševalska pornografija na Kanalu A in POP TV
Karina Cunder
Delo po novem restriktivno pri oglaševanju vročih linij
Petra Šubic
Pritisk Porsche Slovenija na Delo
Nika Deu
Spoštujemo zakonodajo
Igor Ž. Žagar
Pet minut za (novinarski) suspenz
Gojko Bervar
Kako deluje nemški tiskovni svet?
Grega Repovž
Iskanje lastne pasti
Matthew A. Killmeier
Mobiliziranje ameriške javnosti
Sonja Merljak
Si Američan ali novinar
Zoran Kanduč
Srhljiva ideološka sporočila vojne proti terorizmu
Rastko Močnik
Posredna propaganda
Saša Bojc
Pri Fairu se sprašujejo, kaj sploh je terorizem
Rok Kajzer
Kakovostno, hitro, cenejše
Brankica Petković
Pobuda za ustanovitev tiskovnega sveta v Sloveniji
Borut Bernik Bogataj
Novinarji ne poznajo svojih pravic
Branko Maksimovič
Vrste znanih novinarjev ni v DNS
Gojko Bervar
Kdo je izgubil ugled – društvo ali novinarji?
Grega Repovž
Profesionalizacija je nujna
Roman Kuhar
Tabloidna metaforika v črni kroniki Dela – Drugič
Barbara Bizjak, Barbara Kelbl, Alenka Veler
Modeli tiskovnih svetov
Gojko Bervar
Kdaj bomo ustanovili medijski svet v Sloveniji?
Branko Čakarmiš
Samoregulativni korak slovenskih televizij
Cene Grčar
Beseda velja
Barbara Bizjak
So novinarji podkupljivi?
Špela Šipek
Skaggsova »lekcija« za novinarje
Jaka Repanšek
Svoboda tiska in pošteno sojenje
Janez Tekavc
Medijsko sojenje
Vlado Miheljak
Zloraba v »piarovske« namene
Suzana Tratnik
Kot da prvič slišijo za pravice homoseksualcev
Branko Maksimovič
Ustreznejši bi bil medijski svet
Zoran Medved
Najprej ustanovimo varuha medijskih pravic
Rajko Gerič
Kdo potrebuje tiskovni svet - mediji ali javnost?
Matea Verhovčak
Vprašalnik o tiskovnem svetu
Matevž Krivic
Lastniški poseg v uredniško politiko?
Simona Zatler
Uredniška neodvisnost in ugovor vesti
Mojca Lorenčič
Novinarji pa, kot da so izgubili spomin
Nikolai Jeffs
Podoba Afrike v slovenskih medijih
Lord Wakeham
Globalni novinarski kodeks? Ne, hvala.
Zoran Medved
Nova pravila igre
Uroš Lipušček
Naj to postane notranja ustava
Rosvita Pesek
Strožja pravila za javno RTV
Matevž Krivic
Kdo bo bdel nad uresničevanjem kodeksa?
Sandra Bašić-Hrvatin
Pritožna komisija za tisk - Ljudem služi hitro in brez stroškov
Sandra Bašić-Hrvatin
Vladavina številk
Mojca Pajnik
Boj za vernike tudi z mediji
Jana Nadoh
Posilstvo v dokumentarni drami
Zoran Kanduč
Dramatizacija nasilja na televiziji
Roger Blum
Kdo naj bi nadzoroval medije?
Zoran Medved
Na razpotju
Diana Zajec
Za odličnost v novinarstvu
Ana-Marija Bosak
Zaščititi novinarstvo ali novinarje?
Mojca Širok
Medijske selitve
Boris Čibej
Prihodnost neke iluzije
Marjeta Doupona Horvat
Nedoslednost pri pisanju o Kosovu
Proti evropskem novinarskem kodeksu
Gojko Bervar
Komu koristi samoregulacija?
Sandra Bašić-Hrvatin
Novinarsko častno razsodišče v Sloveniji
Lord Wakeham
Svoboden tisk je odgovoren tisk
V službi javnosti - zaščita ranljivih
Robert Warren
Naše vodilo je resnica
Brian McArthur
Kodeks je del novinarske pogodbe o delu
Par-Arne Jigenius
Ne obstaja en sam evropski model
Alan Chastagnol
Želimo dekriminalizirati tisk v Franciji
Frank Cullen
Zastareli irski zakoni
Licence za novinarje
Lutz Tillmanns
Uspešnost samoregulacije v Nemčiji
Ronald Koven
Svetovna komisija za svobodo tiska
Posvet o samoregulaciji v Saarbrücknu
Borut Mehle
Konkurenčna klavzula po slovensko
Borut Cajnko
Pravila novinarjevega delovanja
Gašper Lubej
Naj bi, menda, govori se...
Polona Križnar
»Pa še kaj lepega o meni zapiši.«
Sonja Merljak
Neupravičene in odvečne zahteve
Tonči Kuzmanić
Holmec: zmaga slovenskih timokratov
Gregor Fras
Riba, imenovana Zofa
Darja Zaviršek
Benettonova telesa
Sandra Bašić-Hrvatin
Trideset let pozneje
Mojca Lorenčič
Mediji o spolnem zlorabljanju
Saša Banjanac Lubej
Zaupniki, strokovnjaki ali preusmerjevalci klicev?
Edo Pajk
Fotoblamaža
Sandra Bašić-Hrvatin
Višja matematika novinarske korektnosti
Sandra Bašić-Hrvatin
Primer Jonesboro
Suzana Žilič-Fišer
Zakaj potrebujemo nadzornika medijskih vsebin
Edo Pajk
»Poroča neki Otto Grum iz Prištine«
Katja Bašič
Ko mediji obmolknejo
Vito Flaker
Duševna bolezen kot novinarska raca
Saš Jovanovski
Razlike so bile v poudarkih
Edo Pajk
Sumljivi državljani
Goran Ivanović
Zgaga nikogaršnja zmaga
Zavezujem se...
Aidan White
Novinarji so del družbe
Branko Podobnik
Boj za zaupanje bralcev
Edicija MediaWatch
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Roman Kuhar
Medijske podobe homoseksualnosti
Dragan Petrovec
Mediji in nasilje
Gojko Bervar
Svoboda neodgovornosti
Matevž Krivic, Simona Zatler
Svoboda tiska in pravice posameznika
Novinarski večeri
21.11.2005
David Brindle, Ervin Hladnik-Milharčič, Stephen Whittle, Mojca Menart
Vloga medijev v večkulturni družbi
04.03.2004
Peter Preston, Darijan Košir
Kaj dela odgovorni urednik?
22.10.2003
Ilinka Todorovski, Aleksander Stanković, Bruno Lopandić
Hrvaška in Slovenija v medijskem ogledalu
05.12.2002
Serge Halimi, Rastko Močnik
Novinarji – čigavi psi čuvaji?
04.09.2000
Gojko Bervar, Claude-Jean Bertrand, Roger Blum
Samoregulacija - up ali pokora sodobnega novinarstva
24.09.1998
Paul Johnson, Darijan Košir
Kaj je novica dneva?
08.05.1998
Joey Skaggs
Kako naplahtati novinarje? Drugič.
24.03.1998
Velimir Veka Ilić, Igor E. Bergant
Šport. Kaj so ti storili!
04.12.1997
Rick Thompson
Nasilje v medijih
25.04.1997
Joey Skaggs
Kako naplahtati novinarje
Omizja
22.04.2008
Zdenka Čebašek Travnik, Uroš Slak, Alma M. Sedlar, Elizabeta Zorman, Zoran Pavlovič, Liana Kalčina, Brankica Petković, Kristina Plavšak Krajnc
Omizje: Poročanje medijev o otrocih
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
02.02.2006
Boris Bergant, Vili Einspieler, Ranka Ivelja, Neva Nahtigal, Admir Baltić
Mediji, samoregulacija in multikulturalizem
18.09.2003
Suzana Tratnik, Tatjana Pirc, Katarina Stojanović, Jani Sever, Gorazd Suhadolnik, Miha Lobnik, Marko Milosavljević, Roman Kuhar
Mediji in homoseksualnost
15.05.2003
Ivan Pal, Sandra Bašić-Hrvatin, Marjan Bauer, Uroš Šoštarič, Tomaž Perovič, Vlado Miheljak
Nasilje, pornografija, mediji in poklicna etika
25.11.2002
Aidan White, Ian Mayes, Grega Repovž, Peter Jančič, Gojko Bervar
Samoregulacija in odgovornost medijev