N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
uvodnik
medijska politika
medijski trg
analize medijskega poročanja
zasebno in javno v medijih
spol in mediji
mediji v svetu
av kultura
recenzije in prikazi
seminarji in obvestila
ekskrementi
fotografija
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Gašper Lubej
TV Slovenija praviloma »pokrije« več dogodkov kot POP TV
Primerjava vsebine osrednjih informativnih oddaj TVS in POP TV od 28. februarja do 6. marca 2005 – POP TV je v dveh oddajah namenila skoraj 19 minut poročanju o zapletih s poukom romskih otrok v novomeški osnovni šoli Bršljin, medtem ko v osrednji informativni oddaji javne televizije takrat ni bilo niti sekunde obdelave te problematike
Analiza vsebin obeh osrednjih televizijskih oddaj TV Slovenija (Dnevnik) in POP TV (24 ur) v času od 28. februarja do 6. marca je pokazala, da televiziji kot ključne dogodke dneva večinoma izbirata iste dogodke, predvsem v prvem delu obeh informativnih oddaj. Večkrat pa je opaziti različne poudarke in vrstni red novic, ki so uvrščeni v oddaji. Med prvimi petimi najpomembnejšimi dogodki ponedeljka, 28. februarja, tako na obeh televizijah najdemo novinarsko konferenco notranjega ministra Dragutina Mateja in obisk Romana Prodija v Sloveniji, skupno pa je bilo v ponedeljek v televizijskih prispevkih več polovica dogodkov, ki so se obema televizijama zdeli vredne pozornosti. Enak začetek informativnih oddaj na obeh televizijah smo opazili drugi, tretji in šesti dan analize (polarni mraz, obisk vlade v Pomurju, izpustitev italijanske novinarke v Iraku).

TVS več informativnih minut, POP TV več gostov
TV Slovenija praviloma »pokrije« več dogodkov kot POP TV in ima tudi večjo minutažo prispevkov z informativno vsebino (pri tem ne upoštevam športa in družabne kronike na POP TV oz. borznega in kulturnega dodatka ter športa na TVS). Pri primerjavi je sicer treba upoštevati dejstvo, da ima nacionalka tudi več drugih informativnih oddaj – predvsem oddajo Odmevi –, zaradi česar ima POP TV v edini informativni oddaji praviloma nekoliko daljše prispevke in tudi večkrat goste v studiu. V zvezi s celovitostjo poročanja je analiza pokazala na prednost TVS, saj novinarji bolj natančno poročajo z dogodkov, predvsem novinarskih konferenc. To se je pokazalo, na primer, pri predstavitvah dela ministrstev, kjer se POP TV večinoma omeji na eno ali dve temi. Tako, na primer, gledalci POP TV z novinarske konference notranjega ministra niso dobili informacij o novostih pri potnih listinah ali o načrtih v zvezi z uvedbo schengenskega režima. Kljub daljšemu prispevku od TVS (za 45 sekund), je bilo v njem govora le o zamenjavi generalnega direktorja policije in o izbrisanih. Prednost TVS je tudi v boljši mreži dopisnikov, ki se kaže predvsem pri poročanju iz tujine. Tako je imel, na primer. Dnevnik v sredo, 2. marca, blok treh prispevkov dopisnikov, dveh iz Bruslja o hrvaških prizadevanji za vstop v EU in o obisku palestinskega premiera, in iz Iraka, medtem ko je POP TV pokrila le enega od teh treh dogodkov in še to le z vestjo iz Iraka. Problem dopisniške mreže POP TV se je pokazal tudi ob poročanju o volitvah župana Slovenske Bistrice in Brežic v nedeljo, 6. marca, saj so bili gledalci v obliki prispevka obveščeni le o bistriških volitvah. Hkrati pa je POP TV dokazala, da ni vse v dopisnikih. Pri poročanju o zapletih s poukom romskih otrok v novomeški osnovni šoli Bršljin v četrtek in petek, 3. in 4. marca, je namreč veliko bolj celovito poročala od javne televizije, ki tej temi v Dnevniku ni posvetila nobene pozornosti (tema je bila obširneje obdelana šele v petkovih Odmevih). POP TV, ki je v Novo mesto praviloma pošiljala novinarje iz Ljubljane, velja pohvaliti predvsem zaradi uravnoteženega poročanja o konfliktu, saj so imeli Romi priložnost razložiti svojo perspektivo dogajanja na šoli, kjer so nastale zahteve po selitvi dela romskih učencev na druge novomeške šole. Pri tem velja omeniti, da je POP TV v preteklosti o Romih velikokrat poročala enostransko oziroma tako, da v prispevkih ni bilo izjav predstavnikov te manjšine. Tokrat smo lahko slišali obe plati zgodbe, v studiu sta se soočila predstavnik nezadovoljnih staršev in predstavnik Romov, v petek pa je bilo v 24 urah poleg dveh prispevkov moč videti tudi primer dobre prakse iz Prekmurja, kjer otroci romskih in drugih otrok živijo v sožitju, v studiu pa so gostili varuha človekovih pravic Matjaža Hanžka. POP TV je temi v dveh oddajah namenila skoraj 19 minut, medtem ko v osrednji informativni oddaji javne televizije ni bilo niti sekunde obdelave te problematike.

Malo tem, neodvisnih od tekočih dogodkov
Vsebino obeh oddaj narekujejo predvsem dogodki, ki jih pripravijo njihovi akterji (novinarske konference, izjave, sporočila), predvsem v drugem delu oddaj in konec tedna pa so bolj v ospredju teme, ki jih uredniki in novinarji pripravljajo bolj ali manj neodvisno od tekočih dogodkov. Pri tem je boljša POP TV, ki se ji to včasih ne posreči najbolje. Tako smo v četrtek, dan po obisku vlade v Pomurju, na relativno visokem mestu pomembnosti (šesti prispevek po vrsti, 20. minuta) gledali prispevek dopisnika, ki ni imel informativne vrednosti. Med drugim smo izvedeli, da v tistih krajih že dolgo niso videli toliko dobrih avtomobilov, da je obisk spominjal na Titove obiske in da ima predsednik vlade visoko mnenje o gostoljubnosti domačinov. Deležni smo bili še komentarja, da je ministrska ekipa delovala pripravljeno in prepričljivo ter da je opozorila domačine, da se morajo »zganiti tudi sami«.

Komentiranje in patriotizem v poročanju obeh televizij
Tudi sicer je v nekaterih prispevkih POP TV pri poročanju opaziti komentiranje, na primer v četrtkovem prispevku dopisnice s Primorske o srečanju tamkajšnjih županov glede odnosov med Italijo in Slovenijo oziroma do filma Srce v breznu. Tako je po mnenju poročevalke »nerazumljivo«, da so se župani na aktualne dogodke odzvali »šele po mesecu dni«. Komentiranja na TVS je manj oziroma se včasih pojavlja predvsem pri napovedih prispevkov, v katerih je mogoče večkrat zaslediti tudi uporabo prve osebe množine. Tako je voditelj četrtkovega Dnevnika po prispevku o neuspešnih prizadevanju po vrnitvi umetnin, ki so jih pred desetletji Slovenije odnesli Italijani, napovedal naslednji prispevek z besedami, da »smo neuspešni« tudi pri zahtevah, da bi bila vsa slovenska zemljišča vpisana v »našo zemljiško knjigo« (gre za kraj Pregara, ki je vpisan v buzetsko zemljiško knjigo). Konec Dnevnika v sredo, 2. marca, pa je bil obarvan tudi nekoliko patriotsko, ko je voditelj po kritiki kulturnega ministrstva, ki je neko pošto poslalo v Šempeter, misleč, da se nahaja že v Italiji, v napovedi naslednjega prispevka dejal, da se selimo v »kljub drugačnim željam v preteklosti prav tako slovenski Maribor«, kjer je potekala premiera nekega dokumentarnega filma. V obeh informativnih oddajah je tudi (pre)večkrat zaslediti izraz Slovenci namesto državljani, prebivalci ali podobno. V zvezi z uravnoteženostjo poročanja je analiza pokazala, da v prispevkih praviloma nastopajo vse vpletene strani in da se obe televiziji ob informacijah z novinarskih konferenc ali izjav, ko akterji sporočajo svojo plat zgodbe, potrudita najti drugo stran. Velikokrat so bolj zapletene teme gledalcu pojasnjene z ozadjem dogodka (dober primer je TVS ob obletnici napada na Mira Petka v ponedeljek, 28. februarja) ali pa s pojasnili, ko želijo akterji dogodka prikriti celovito informacijo (primer POP TV v sredo, ko je televizija sicer z enodnevno zamudo poročala o primeru Zupan, ki je želel javnost prepričati, da mu je sodišče dalo prav zaradi napak v postopku in ne zaradi podeljene imunitete, kar je novinarka dokazala s citati iz sodbe višjega sodišča). Pri poročanju obeh televizij o vladi in vladajoči koaliciji večinoma ni bilo opaziti očitne naklonjenosti vladajočim ali opoziciji, čeprav bi kakšen gledalec morda pri pogovorih v studiih obeh televizij pogrešal nekoliko več vztrajanja voditeljev pri odgovorih sogovornikov na postavljena vprašanja (primer nedeljskega TV-kluba na POP TV in gostovanja predsednika vlade, ko novinar ni dobil odgovora na vprašanje o žaljivem napisu o izbrisanih na vratih poslanske skupine SNS).

Tri minute oglasov na TVS, 10 minut na POP TV
Dnevnik TVS sicer v povprečju traja 50 minut, od katerih je bilo v ponedeljek, 28. februarja, moč videti 15 prispevkov, sedem kratkih vesti in tri napovedi vsebine. Znotraj tega časa so gledalce dvakrat prekinili oglasi (pred vremensko napovedjo in pred rubriko Magnet) v skupni dolžini tri minute. Športna rubrika je ločena od Dnevnika, pred njo pa se zavrtijo oglasi. POP TV ima malo drugačno strukturo oddaje, ki traja nekaj več kot 60 minut, v njej pa smo v ponedeljek videli 13 prispevkov, šest vesti in dve napovedi vsebine oddaje. V oddaji je tudi športna rubrika, oglasov je bilo za dobrih deset minut. Zaradi oglasov se je oddaja prekinila štirikrat, vsakič naslednjič pa je oglasni blok daljši.

izpis

Alenka Kotnik

Mediji o Bršljinu: Učitelj domnevno nasilen, Romi zagotovo
O dejanju Romov po videnju dopisnice Dela ni dvomov, o početju učitelja pa je izrazila dvom
Strpni Slovenci in nasilni Romi, tako bi lahko označili prevladujoč podton v nekaterih medijskih poročilih o dogajanju v dolenjski Osnovni šoli Bršljin. Pri poročanju o dejanjih učiteljev, ravnatelja ali staršev neromskih otrok se novinarji odločajo za slovnično obliko naj bi, ki izraža dvom v dejanja, za opis dejanj Romov (ki so z vidika verjetnosti enako dvomljiva) pa uporabijo trdilno obliko. Ja, Romi so se »s pestmi /…/ lotili učitelja«1, čeprav sta tudi pri tej zgodbi dve plati. Zgodba, ki pravzaprav še ni končana, saj se v času zaključevanja članka romski starši pripravljajo na bojkot pouka, se je začela s sporom med Romi in učiteljem Osnovne šole Bršljin, ki se je končal s telesnim obračunom. Kot je poročal Večer2, so »Romi napadli« zaradi »domnevnega učiteljevega nasilja nad romskim učencem«. Svojo različico zgodbe so menda potrdili vsi udeleženi, če naj bi bil članek novinarsko uravnovešen, toda … Romu je »prekipelo«, piše v članku, učitelj pa ni želel komentirati dogodka. Toda novinar se je kljub temu postavil na (kot je v nekem televizijskem prispevku ujela Vlasta Jalušić) stran »našega učitelja«3: »Kot smo neuradno izvedeli, je zgodba o nasilju učitelja nad učencem bolj ali manj privlečena za lase.«2 (podč. a.) Navedena vrednostna sodba pa nima opore dokazih. V že citiranem članku Slovenskih novic »Romi s pestmi nad učitelja angleščine«1 pa je novinar dosledno »pobral« izjave ravnatelja in predstavnika lokalne skupnosti, ki si že nekaj časa prizadeva za odstranitev Romov, »pozabil« pa je na vpletene Rome. Članek se zaključi s kritiko države, ki bržkone v primeru domnevnega telesnega obračuna ni povsem na mestu: »Romom zagotavlja precejšnjo socialno pomoč, ki je včasih večja od plače prenekaterega državljana.«1 Zgodba je nato dosegla vrelišče na začetku marca, ko so starši neromskih otrok napovedovali bojkot pouka. Mimogrede, oznako Neromi uporabljajo skoraj vsi mediji za razločevanje akterjev v zgodbi, čeprav Jalušićeva ob tem opozarja na (institucionalni) rasizem: »Uvedba razlike med Romi in nerazlikovanimi Neromi je neposredna uvedba rasnega razlikovanja.«3 Konflikt se po pisanju Dela ni razrasel zaradi januarskega (bržkone pa tudi drugih in starejših) konflikta, ampak »zaradi nasilja Romov«.4 Staršem neromskih otrok je namreč dokončno »prekipelo po januarskem obračunu treh odraslih Romov z enim od učiteljev na šoli, ker naj bi ‘maltretiral’ in celo pretepel enega izmed romskih učencev«.5 (podč. a) O dejanju Romov po videnju dopisnice Dela ni dvomov, o početju učitelja pa je izrazila dvom in ga zapisala v navednice. Njeno osebno stališče do romske tematike lahko razberemo tudi iz sosednjega komentarja, v katerem je zapisala, da je nestrinjanje Romov z ločenim poukom »pač napredek«, saj jih je šola doslej »zanimala le toliko, da so dobivali na obiskovanje šole vezano državno denarno pomoč.«6

Fantomskih 400 podpisov
Novinarjeva osebna stališča se seveda ne bi smela kazati v njegovem poročanju, čeprav včasih ravno novinarjeva osebnost vpliva na kvaliteto pridobljenih podatkov. Denimo v članku »Mehka segregacija«7 beremo o 400 zbranih podpisih neromskih staršev, ki so grozili z bojkotom pouka in od ravnatelja, občine in šolskega ministra zahtevali, da romske otroke prešolajo na druge osnovne šole. Razen novinarke Mladine ni nihče zahteval dokaza o 400 zbranih podpisih. Izkazalo se je, da jih pobudniki bojkota niso mogli dokazati. Je bila akcija v Bršljinu potemtakem res plod dela »članov SDS«7, kot meni Mladina?! Ob navajanju razlogov za napovedani bojkot neromskih otrok se mediji sicer niso podali v past vrednotenja in so dosledno pripisovali vire izjav ali pa uporabili obliko »naj bi«, ki izraža dvom v trditve in vrednostno obarvane sodbe, kot so bile denimo tista, da so varnostne razmere na šoli slabše zaradi Romov ali pa, da je kvaliteta pouka zaradi njih nižja. Mladinin članek »Pravice, ki bolijo«8 bi lahko služil kot zgled uravnovešenega in objektivnega novinarskega pristopa, saj vsebuje izjave vseh vpletenih v dogodek pretepa (kot pravijo Romi, jih doslej novinarji še niso bili pripravljeni poslušati). Podobno velja za poznejši prispevek, objavljen v oddaji Preverjeno9, v katerem je novinarka ne le izprašala vse vpletene strani ter »zaslišala« šolskega ministra Zvera, pač poudarila, da je krizni sestanek (kot so imenovali sestanek po incidentu) potekal brez predstavnikov Romov, o ukrepu ločevanja pa je vprašala tudi tiste, ki se jih odločitev najbolj dotika – romske in neromske šolarje.

Etnično ločevanje kot »rešitev«
In »salomonska«10, kot jo je označil Mag, rešitev? V nekaterih časopisih je bilo, če si sposodim ugotovitev Mladine, moč »prebrati skorajda oglaševalske slogane Konec zapleta na OŠ Bršljin: minister Zver je ponudil rešitev«.7 Dnevnik »Rešitev: ločene učne skupine«11 pa dan pozneje vendarle objavi drugo videnje: »Ne ločujte, za Rome je prava pot vključevanje« in piše o »nezakoniti«12 predlagani rešitvi, v komentarju pa Ranka Ivelja bralcem s preprosto metaforo pojasni vse posledice ministrove ideje: »Tako kot ognja ni mogoče pogasiti z ognjem, tako ni mogoče mirnega, strpnega sobivanja doseči s segregacijo ene od etničnih skupin.«13

Obravnavali smo naslednje prispevke:
1 Romi s pestmi nad učitelja angleščine, Slovenske novice, 20. januar 2005.
2 Rom prijavil učitelja, učitelj pa Roma, Večer, 20. januar 2005.
3 Hvala bogu, da smo relativno etnično čisti!, Mladina, 21. marec 2005.
4 Bojkot pouka preklican, Delo, 5. marec 2005.
5 Romski in neromski šolarji ostanejo skupaj, Delo, 10. marec 2005.
6 Bršljinski kompromis, Delo, 10. marec 2005.
7 Mehka segregacija, Mladina, 14. marec 2005.
8 Pravice, ki bolijo, Mladina, 7. marec 2005.
9 Preverjeno, POP TV, 15. marec 2005.
10 Ločitev od Romov, Mag, 16. marec 2005.
11 Rešitev: ločene učne skupine, 10. marec 2005.
12 Ne ločujte, za Rome je prava pot vključevanje, 11. marec 2005.
13 Kompromis razdora, Dnevnik, 11. marec 2005.

izpis

Tanja Taštanoska

Pravica do imena, do jezika in do medija
Poročanje o pripadnikih narodov nekdanje Jugoslavije – Naslovi člankov, kot so »Poročilo o manjšinah pod embargom?«, »Sprenevedanje o manjšinah«, »Stop! Objave pa ne bo!« in »Skrivnostni trdi oreh« kažejo, da je medije bolj kot poziv manjšin samih k urejanju položaja pritegnilo skrivanje rezultatov družboslovne raziskave, financirane iz državnega proračuna.
V Mladini je 18. oktobra v rubriki »pisma« izšlo pismo s podpisom predsednika Koordinacije zvez in kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti razpadle SFRJ v Republiki Sloveniji.1 V njem je predsedujoči dr. Ilija Dimitrijevski obvestil slovensko javnost o obstoju koordinacije in želji tukaj živečih pripadnikov narodnosti, da se narodi bivše Jugoslavije kot konstitutivni del državljanskega telesa Slovenije vpišejo v slovensko ustavo in da se pravno uredi njihov status.

Tajna raziskava
Odziv na pismo je bil beden, razprave o pobudi za priznanje statusa manjšine pripadnikom narodov in narodnosti bivše Jugoslavije ni bilo. Vse dokler ni uredništev – enega za drugim – pritegnila novica, da v predalih Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani z oznako zaupno že dobro leto leži raziskava z naslovom Položaj in status pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v Republiki Sloveniji, ki jo je naročil vladni Urad za narodnosti. Naslovi člankov, kot so »Poročilo o manjšinah pod embargom?«2, »Sprenevedanje o manjšinah«3, »Stop! Objave pa ne bo!«4 in »Skrivnostni trdi oreh«5 kažejo, da je medije bolj kot poziv manjšin samih k urejanju položaja pritegnilo skrivanje rezultatov družboslovne raziskave, financirane iz državnega proračuna. Učinek tovrstnega medijskega poročanja in pritiska na Urad za narodnosti prek pooblaščenke za javne informacije je bila objava raziskave na spletni strani Urada za narodnosti 20. januarja 2005. Uradna pojasnila, zakaj je morala slovenska javnost tako dolgo čakati na objavo rezultatov raziskave, so bile navedbe Janeza Obreze, da se morajo pristojni organi najprej seznaniti z rezultati raziskave, šele nato pa so ti lahko dostopni javnosti. Zato ne čudi satira, objavljena v Večeru v rubriki Toti list pod naslovom »Slovenska kokoška je ogrožena«6, v kateri avtor – podpisan kot Tropinovec – takrat še tajno raziskavo opredeljuje kot »raziskavo s področja državi nevarnih elementov – neavtohtonih narodih, ki povsem nekontrolirano naseljujejo naše prostrane slovenske ravnice«. Članek je prežet s stereotipi o narodih bivše Jugoslavije in se sklene tako: »Rezultati raziskave so nas naravnost osupnili in tudi šokirali – narodi bivše Jugoslavije, ki živijo v Sloveniji, očitno predstavljajo permanentno nevarnost za ozemeljsko celovitost, duhovni mir ter ekonomsko stabilnost ter nenazadnje tudi za brezskrbno prihodnost Republike Slovenije.«

Asimilacija kot pravica posameznika?
Čeprav je članek v Večeru neposrečena satira, kar nam sicer lahko da vedeti le objava v rubriki in podpis, se lahko bere tudi kot povsem resno branje in zatorej bralca, ki je neuk branja v kontekstu, spodbuja k nestrpnosti; povsem drugače je s člankom Marka Crnkoviča (objavljenim na mnenjski strani Dnevnika) »ABČHMS sem, je mati d’jala«.7 Crnkovič pavšalno in vnaprej spodbija vrednost raziskave: »Že vnaprej si upam trditi, da raziskava, ki jo napovedujejo z nakladanjem o ‘nasilni’ ali ‘prikriti’ asimilaciji, že ne more biti relevantna.«8 Crnkovič je tako v članku prepričan, da za javno debato »ni pametnega razloga in še manj potrebe« in da formalizacija odnosov lahko stvari še poslabša in da se »tako začne valiti snežena kepa«. Prepričan je, da »asimilacija ali getoizacija Neslovencev ni moj problem, še manj pa problem slovenske države«. Zagovarja tezo, da je asimilacija pravica posameznika in tako povsem sprevrača dejstvo, da gre pri asimilaciji za prisilno (in nikakor ne prostovoljno) brisanje identitete skupnosti ali posameznika, ki je v nasprotju s proklamirano toleranco in multikulturnostjo slovenske države.

Terminologija avtohtonosti
Uveljavljena zaščita manjšin v slovenskem prostoru se je po vzoru iz Evrope doslej opirala na pojmovanje o tako imenovanih tradicionalnih oziroma avtohtonih manjšinah, kot sta italijanska in madžarska, ki živita na strnjenem ozemlji ob državnih mejah. Enotne definicije avtohtonosti ni. Nekateri trdijo, da gre za najmanj tri generacije, drugi za stoletno bivanje, tretji za 130 let … Raba termina avtohtonost je že povzročila razcep v romski skupnosti, ki jo ob Romih iz Prekmurja in Dolenjske v Sloveniji sestavljajo tudi pripadniki romske skupnosti iz drugih delov nekdanje Jugoslavije. Jezikovni in pravni koncepti namreč še zdaleč niso samo odsev stvarnosti, temveč tudi njeni kreatorji. Dejstvo je, da so Slovenci z ostalimi narodi živeli v skupni državi več kot tri generacije. Priseljevanje, ki so ga spodbudili tudi slovenski delodajalci, pa je bilo v času skupne države pojmovano kot notranja migracija. Pred razpadom Jugoslavije so imeli vsi narodi konstitutivno vlogo in so bili torej enakopravni. Ob osamosvojitvi Slovenije Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Srbi in Makedonci niso bili poimensko vpisani v slovensko ustavo, temveč so se znašli v kategoriji »ostali«. Tukaj so živeli še preden je nastala nova država. Termin neavtohton so avtorji pri poročanju o pripadnikih narodov nekdanje Jugoslavije sicer večinoma uporabljali s previdnostjo. Vodja raziskave Vera Kržišnik Bukić se je na mnenjski strani Dela9 tako razpisala pod naslovom, v katerem je termin »neavtohton« postavljen v navednice, saj avtorica verjame, da je treba v sodobnem manjšinskem varstvu koncept avtohtonosti preseči. Nadnaslov članka10 Boruta Mekine v Večeru se glasi »Težave neavtohtonih manjšin: Bo Janša zadevo uredil bolje«, toda avtor v članku pred besedno zvezo neavtohtone manjšine dosledno pristavlja še »tako imenovane« in s tem relativizira pomen besedne zveze. Jurij Gustinčič, voditelj oddaje Omizje11 na TV Slovenija, se je ob rabi besede neavtohton celo opravičil: »To je zelo nesrečen izraz, ker se postavlja vprašanje, koliko časa mora nekdo živeti v eni deželi, da bi postal avtohtoni prebivalec ... Izraz uporabljamo samo začasno dokler se ne najde bolj posrečen izraz.« V Studiu ob 17h so pozorni poslušalci lahko ujeli tudi pojasnilo soavtorice raziskave Vere Klopčič, da je koncept avtohtonosti vezan na teritorialni princip varstva manjšin, vendar »to varstvo manjšin po teritorialnem principu dopolnjuje z varstvom manjšinskih pravic v sklopu človekovih pravic, mednarodnega pravnega varstva človekovih pravic. Kot sem že omenila, konvencija za varstvo narodnih manjšin, ki obvezuje tudi Slovenijo, okvirno določa, da je sklop varstva manjšin del mednarodnega pravnega varstva človekovih pravic.«12 Opiranje na upravičenost do manjšinske zaščite na podlagi koncepta avtohtonosti je seveda voda na mlin tistim, ki odrekajo manjšinske pravice pripadnikom tistih narodov, za katere na splošno velja, da v Sloveniji (ali kje drugje) ne živijo že stoletja.13 Takšen je bil, na primer, odziv bralca članka Uroša Škerla »Mati Hrvatica, oče Bošnjak, brat Slovenec«, ki je bil objavljen v Sobotni prilogi Dela:14 »Žal g. Škerl ne upošteva, da se bodo morali tukajšnji priseljenci iz drugih republik bivše Jugoslavije navaditi, da živijo sedaj v drugi državi, zaradi česar njihov odnos do večinskega prebivalstva ne more več biti enak, kot je bil prej, ko so kar naprej zahtevali, zahtevali in zahtevali, večino od tega pa tudi dobili. Naš državni proračun, ki je že sedaj preobremenjen, ne more prenesti še dodatnih stroškov za priseljene manjšine.«15 V Večeru je v pod nadnaslovom Pogled izza meje v članku »Manjšine in ‘nove’ manjšine« Bojan Brezigar iz Trsta zapisal: »Vključevanje emigrantov oziroma ‘novih manjšin’ v skupino tradicionalnih manjšin bi bilo izven standardov Evropske unije in tudi izven standardov Sveta Evrope, to je menda vsem jasno. To seveda ne pomeni, da tem skupnostim ne gre priznati nikakršnih pravic; nasprotno, v Sloveniji je kar nekaj problemov nerešenih, gre pa za probleme človekovih pravic, ki s klasičnimi manjšinami nimajo nič skupnega.«16 Podoben pogled odseva tudi odgovor vlade, povzet v Delovem članku avtorja Matjaža Albrehta z naslovom »Manjšinske pravice niso kratene«; pisanje ima podnaslov Pripadniki narodov nekdanje Jugoslavije živijo v Sloveniji »kot posledica novejših in najnovejših migracij«.17 Avtor v članku povzema enega redkih odzivov vlade na zahteve narodnih skupnosti: »Po mnenju vlade, mednarodne pogodbe ne vsebujejo definicije pojma narodne manjšine, zato je vsaki državi podpisnici prepuščena odločitev o določitvi etnične skupine, ki se šteje za narodno manjšino na njenem območju ... V klasični teoriji varstva manjšin, še navaja vlada, se izraz etnična, narodna ali jezikovna manjšina ne nanaša na kategorijo migrantov in njihovih družinskih članov.«18

Dialog brez sogovornika ali bob ob steno?
Objavljeno pismo v Mladini, o katerem smo govorili na začetku članka, je bil odkrit poziv k razpravi o priznavanju manjšinskih pravic narodom nekdanje Jugoslavije v Sloveniji. A tudi po objavi poročila je med državnimi funkcionarji očitno zavladal tihi konsenz, da o tej temi ne bodo soočali mnenj s predstavniki manjšine. Viri, ki se pojavljajo v poročanju o položaju manjšin, so neverjetno skopi in se ponavljajo. Vključujejo vse tri avtorje raziskave – dr. Vero Kržišnik Bukić, dr. Vero Klopčič in dr. Mirana Komaca ter za področje pravic nemške manjšine dr. Dušana Nečaka; s tem je področje ekspertov, vsaj tako se zdi, izčrpano. Kot viri se s strani zastopnikov manjšinskih interesov pojavljajo predsednik koordinacije zvez in društev narodov nekdanje Jugoslavije dr. Ilija Dimitrievski, Fahir Gutić, predsednik Bošnjaške kulturne zveze, Admir Baldić, član Bošnjaške kulturne zveze, Milenko Vakanjac, Roberto Battelli, poslanec italijanske narodne skupnosti. V zvezi s pravicami obravnavanih skupnosti se oglašata še varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek in njegov namestnik Jernej Rovšek. V pregledanih prispevkih in člankih ni opaziti, da bi se člani vlade oglašali – z izjemo dr. Milana Zvera, ki je potrdil, da se je pred volitvami srečal s člani koordinacije.19 Med državnimi funkcionarji je edino izpostavljeno ime Janez Obreza, vršilca dolžnosti direktorja Urada za narodnosti, ki se pojavlja kot naročnik raziskave. Toda po objavi raziskovalnega poročila tudi Obreza ni več pripravljen dajati odgovorov na vprašanja novinarjev, saj pravi, da tema ne sodi v področje delovanja urada, kar navajajo različni mediji. Ministrstvo za kulturo, ki je po navedbah vlade pristojno za uresničevanje pravic omenjenih skupnosti, pa je še mesec dni po objavi raziskave na spletni strani zavrnilo udeležbo predstavnika v radijski oddaji Studio ob 17 z utemeljitvijo, »da bodo na javno razpravo o tem pripravljeni šele, ko bodo zadeve dovolj preučene«.20 Iz tega sledi, da se je vlada načrtno izločila iz javne debate in ji s tem odvzela težo.

Pravica do učenja maternega jezika
Mediji so sicer navajali, da imajo pripadniki narodov nekdanje Jugoslavije v sklopu svojih pravic tudi pravico do učenja maternega jezika.21 Toda natančnega pregleda stanja ni bilo moč najti v nobenem članku. Analiza pa bi nedvomno pokazala, da tudi tisti pripadniki manjšin drugih in tretjih generacij, ki sicer obvladajo pogovorni jezik, v jezikih svoje manjšine večinoma niso pismeni. Precej je okrnjeno tudi poznavanje kulturne zgodovine matičnih narodov. Melita Steiner, ki je na ministrstvu za šolstvo pristojna za jezikovno izobraževanje po meddržavnih pogodbah, je potrdila, da možnosti učenja jezikov manjšin obstajajo. A realna slika kaže, da so te zelo okrnjene. Kot izbirni predmet v zadnjem triletju osnovne šole si lahko otroci izberejo le pouk hrvaškega jezika. Pouk vseh ostalih jezikov poteka zunaj šolskega programa, torej so otroci v neenakem položaju. Trenutno v Sloveniji obstaja možnost fakultativnega učenja makedonskega jezika v Ljubljani, Novi Gorici, Kranju in na Jesenicah; po meddržavni pogodbi učitelja plačuje Republika Makedonija. Srbsko se otroci lahko učijo v Mariboru, učitelja pa plačuje tamkajšnje srbsko kulturno društvo. Ministrstvo za šolstvo se po navedbah Steinerjeve dogovarja z Bošnjaško kulturno zvezo o uvedbi pouka jezika kot izbirnega predmeta, menda pa pripravljajo tudi načrte za srbščino. Dopolnilni pouk albanskega jezika je, tako Steirerjeva, nekdaj financirala Slovenija iz proračuna, vendar zanj ni bilo dovolj interesa, zato ga ni več. Obetal pa naj bi se tudi pouk nemškega jezika za nemško govorečo manjšino v Sloveniji. Slednje je obveznost, ki jo Sloveniji nalaga direktiva EU o obvezni ponudbi maternega jezika za državljane vseh članic EU, sprejeta že davnega 25. julija 1977. V isti direktivi je tudi enako priporočilo za državljane tretjih držav, ki v večjem številu bivajo v državi članici. Ker pa gre le za priporočilo, je od interpretaciji in odločitev oblasti odvisno, ali jih bo tudi uresničila.

Medijska (ne)dejavnost
Predsednik koordinacije dr. Ilija Dimitrijevski je v času zaključevanja redakcije Medijske preže povedal, da se aprila obeta sestanek s predstavniki na ministrstvu za kulturo, na katerem naj bi se pogovarjali o sredstvih za kulturne dejavnosti in medijskem udejstvovanju pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije. Kdo ve, če bo ta novica prišla na ušesa članom skupnosti? Za obveščanje oziroma medijsko dejavnost so društva in zveze vseh narodov nekdanje Jugoslavije in Kočevarsko društvo skupaj iz proračuna ministrstva za kulturo v letu 2003 pridobila približno štiri milijone sredstev.22 Tako podhranjeni so mediji manjšin iz Jugoslavije bolj ali manj le na fotokopirnem stroju razmnoženi ljubiteljski bilteni, ki obsegajo v najboljšem primeru 20 strani in izhajajo neredno. Svoj prostor so manjšine našle še v programih Radia Študent in Radia MARŠ; zanju se zdi, da edina uresničujeta funkcijo javnega medija v slovenskem prostoru, saj odstopata prostor marginalnim skupinam in avtorjem oddaj ponujata uredniško avtonomijo. V osrednjih medijih temam, ki bi zadevale manjšine, namenijo le malo prostora. Uredniška politika pa seveda ni v rokah pripadnikov manjšin. Medijska dejavnost je v sodobni družbi eden ključnih oblikovalcev identitet in skupnosti, naj gre za nacionalne ali kakšne druge. Pravica do ohranjanja identitete pa je zapisana v slovenski ustavi. Reduciranje ohranjanja manjšinskih identitet na folkoristična društva na eni in elitistične kulturne izmenjave na drugi strani je najperfidnejši način, s katerim država mlade pripadnike manjšin odvrača od ohranjanja lastne identitete. V ohranjanje kulture sicer sodi tudi petje narodnih pesmi, toda težko je pričakovati, da se bo velik del mlade manjšinske populacije vključeval v takšne dejavnosti. Sveže čtivo v maternem jeziku na knjižnih policah knjigarn in knjižnic, filmi v televizijskem programu in na platnih kinodvoran, koncerti, ki kupcem vstopnic ne bodo izvrtali lukenj v žepih, in informacije o dogajanju v širšem kulturnem prostoru nekdanje Jugoslavije so poleg pouka jezikov in letovanj v »matični« domovini tisti, ki bodo pripomogli k ohranjanju manjšinskih kulturnih identitet pri generacijah, ki prihajajo. Sistematična podpora in prilagoditev zakonodaje za možnost delovanja medijev v maternih jezikih za zdaj nepriznanih manjšin je torej nujna. Odtod tudi zahteva po prostoru v programu RTV Slovenija, ki doslej ni doživela nikakršnega odziva vrhov nacionalke. Da bi si TV Slovenija spet prislužila naziv »javna« in ne »nacionalna« televizija, je nujna vsaj uvedba oddaje z informacijami in v jezikih državljanov Slovenije, ki predstavljajo desetino prebivalstva in so del slovenske javnosti.

1 Po podatkih iz popisa prebivalstva Republike Slovenije v letu 2002 se je 1,631.363 prebivalcev Slovenije opredelilo za Slovence, kar pomeni dobrih 83 odstotkov prebivalstva. V ustavi zapisani manjšinski skupnosti Italijanov in Madžarov dosegata 0,11 in 0,32 odstotkov prebivalstva, skupaj 0,43 odstotka. Za Rome se je opredelilo 0,17 odstotkov prebivalstva. Za pripadnike narodov nekdanje Jugoslavije se je opredelilo 127.502 prebivalcev, kar znese nekaj več kot 6,5 odstotka prebivalstva. V okolju, ki je do manjšin odbojno, se mnogi ne želijo opredeliti. Neuradni podatki o populaciji pripadnikov narodov in narodnosti bivše Jugoslavije, ki so jih v poročanju navajali tudi vsi mediji, segajo do 200.000, oziroma 10 odstotkov prebivalstva.
2 Borut Mekina, Poročilo o manjšinah pod embargom?, Večer, 18. 11. 2004.
3 Matjaž Albreht, Sprenevedanje o manjšinah, Delo, 28. 12. 2004.
4 Tatjana Pihlar, Stop! Objave ne bo!, Dnevnik, 19. 1. 2005.
5 Andraž Gombač, Skrivnostni trdi oreh, Primorske novice, 7. 1. 2005.
6 Večer, 16. 12. 2004.
7 Marko Crnkovič, ABČHMS sem je mati d’jala, Dnevnik, 20. 1. 2005.
8 Marko Crnkovič, ABČHMS sem je mati d’jala, Dnevnik, 20. 1. 2005.
9 Vera Kržišnik Bukić, »Neavtohtone« narodne manjšine v Sloveniji, Delo, 19. 11. 2004.
10 Borut Mekina, Poročilo o manjšinah pod embargom?, Večer, 18. 11. 2004.
11 Jurij Gustinčič, Omizje, RTV SLO 1, 24. 11. 2004.
12 Vera Klopčič, Studio ob 17h, VAL 202, 23. 2. 2005.
13 Ta argument pa pade vsaj pri srbski skupnosti, za katero je znano, da v Beli krajini že izpolnjuje pogoje še tako razširjenega koncepta avtohtonosti.
14 Uroš Škerl, Mati Hrvatica, oče Bošnjak, brat Slovenec, Sobotna priloga Dela, 29. 1. 2005.
15 Peter Starič, Poštni predal, Delo, 5. 2. 2005.
16 Bojan Brezigar, Manjšine in »nove« manjšine, Večer, 8. 1. 2005.
17 Matjaž Albreht, Manjšinske pravice niso kratene, Delo, 4. 1. 2005.
18 Matjaž Albreht, Manjšinske pravice niso kratene, Delo, 4. 1. 2005.
19 Andraž Gombač, Skrivnostni trdi oreh, Primorske novice, 7. 1. 2005.
20 Gojko Bervar povzema predstavnico za stike z javnostjo MK Nino Orel, Studio ob 17h, VAL 202, 23. 2. 2005.
21 62. člen slovenske ustave zagotavlja vsakomur pravico do ustne in pisne rabe maternega jezika.
22 Oddelek za podporo narodnim skupnostim, Romski skupnosti, drugim manjšinskim skupnostim in priseljencem je leta 2003 za kulturne dejavnosti, vključno z medijskimi, razdelil sredstva v višini: italijanski skupnosti 42,079.000 SIT, madžarski skupnosti 69,694.211 SIT, romski skupnosti 12,600.000 SIT, drugim 18,210.091 SIT. Vir: Letno poročilo Ministrstva za kulturo 2003.

izpis

Iztok Šori

Medijska percepcija smrti Olene Popik
Delo je o Oleni Popik pisalo v članku z naslovom »Medicinska atomska bomba«, v Mladini smo lahko brali, da v nočnih lokalih pri nas pleše »600 tempiranih bomb«, bosanski magazin Walter jo je imenoval »kužna bomba« (23. 11. 2004), mostarski Monitor pa »ekološka bomba« – Novinarjem pa se ni zdelo vredno poudariti, da je nekdo okužil tudi Oleno Popik.
V Bosni in Hercegovini je prvega novembra lani neznani moški v mostarsko bolnišnico pripeljal 21-letno žensko, ki je nekaj ur zatem umrla. Obdukcija je pokazala, da je bila okužena z virusom HIV, hepatitisom C, tuberkulozo in sifilisom. Kratka vest o prostitutki Oleni Popik iz Ukrajine, ki je bila po pisanju medijev »okužena skoraj z vsemi mogočimi spolno prenosljivimi boleznimi in umrla tako rekoč na nogah« (Večernji list, 10. 11. 2004) ter imela doma triletnega otroka, se je takoj pojavila tudi v Sloveniji. Dogodek je sprožil pravo medijsko kampanjo, ki je bila namenjena vsem drugim temam, le kruti usodi te žrtve trgovine z ljudmi ne. Že prva komentarja bralcev, objavljena v Mladini (10. 11. 2004), sta nakazala, v katero smer bo šla medijska gonja. Neki bralec je tako sočutno zapisal: »Ne bi bil rad v koži njenih strank.« Nakar mu je bralka odgovorila: »A v njeni bi pa rad bil, teslo!« Ko je mostarska policija objavila Olenino fotografijo in poziv, da naj se vsi moški, ki so bili v seksualnem stiku z njo, nemudoma testirajo, se je sprožil pravi medijski vrtinec pomilovanja njenih klientov in njihovih družin. Tudi predstavniki nevladne organizacije La Strada, ki so z Oleno preživeli njene zadnje ure, so ob poplavi medijskih poročil na svoji internetni strani ugotavljali, da je bilo za medije najvažnejše to, da je verjetno okužila desetine strank, ne pa da je bila žrtev trgovine z ljudmi in izkoriščana vse do svoje smrti. Kot kaže pregled poročanja v slovenskih, hrvaških, bosansko-hercegovskih, srbskih in črnogorskih medijev, je bilo res zelo malo sočustvovanja z nepredstavljivo krutim ravnanjem z Oleno, zato pa toliko bolj z moškimi, ki so plačevali zvodnikom za seks z njo.

Spodbujanje panike in histerije
Paniko in histerijo so mediji spodbujali tudi z matematičnimi izračuni, da bi lahko v zadnjem letu okužila 1000 ljudi, ti še 5000 in tako dalje (Monitor, 7. 11. 2004). Hkrati so potekala razkrivanja njene poti po državah bivše Jugoslavije, z dnevno novimi odkritji in tako imenovanimi veznimi členi pa se je širilo tudi sejanje strahu. Tega so mediji začeli kmalu izkoriščati tudi v Sloveniji, saj so odkrili, da se je Olenina pot začela v nočnih klubih v Dobrni pri Celju in Podovi pri Mariboru. Jezik, ki so ga v svojem senzacij željnem poročanju uporabljali nekateri novinarji, je služil spodbujanju panike, pokazal pa je tudi zaničujoč odnos do prostitutk – v tem primeru do nesrečne Olene Popik. Delo je 9. 11. 2004 o njej pisalo v članku z naslovom »Medicinska atomska bomba«, v Mladini smo šest dni za tem lahko brali, da v nočnih lokalih pri nas pleše »600 tempiranih bomb«, bosanski magazin Walter jo je imenoval »kužna bomba« (23. 11. 2004), mostarski Monitor pa »ekološka bomba« (7. 11 .2004). Ta tednik je v istem članku strah in sumničenja, da bi lahko vsi bili v stiku z Oleninimi boleznimi, spodbujal tudi s takšnimi zapisi: »Vsak dan je osem ‘tistih’ moških prejemalo dozo 4–5 nalezljivih bolezni, potem so odšli v svoja »normalna življenja«, se družili s prijatelji, soprogami, hodili v iste lokale, restavracije, toalete kot oni ‘ostali’«. Predvsem časopisi so histerijo stopnjevali z vedno bolj osebnimi in konkretnimi primeri, ki da so se zgodili. Večernji list je 11. 11. 2004 poročal, da se je v patriarhalni in konservativni Imotski krajini menda okužil 41-letni moški, ki je virus prenesel tudi na svojo nosečo 16-letno ženo, s katero se je pravkar poročil. Isti časnik je tudi pisal, da je bila Olena atraktivno dekle, pa je zato lahko hitro izzvala hrepenenje moških, s čimer je v svetu dvojne morale, ki prežema odnos do seksualnosti in prostitucije, spet prevalil »krivdo« z že po naravi promiskuitetnih moških, ki se ne morejo upreti ženski lepoti, na ženske same (Večernji list, 20. 12. 2004). Svoj gnev so zlivali tudi na Milana Galića, Oleninega zvodnika, ker je »klientom za 100 mark nudil neozdravljivo bolezen«. Objavili so govorice, da se je šlo v Posušju, kjer jo je prodajal omenjeni zvodnik, testirat 15 ljudi, trije naj bi bili okuženi, eden oče treh otrok, drugi naj bi se ravno nameraval poročiti (Večernji list, 20. 12. 2004). Slobodna Dalmacija je objavila čustveni zapis, da je Olena Popik vzela nedolžnost katoliški Hercegovini. »Ker se nič ne dogaja slučajno, mednarodni upravitelji v BIH (a tudi v Hrvaški) namerno zastrupljajo prebivalstvo,« so še klavstrofobično dodali in pozvali k odgovornosti tudi cerkvene dostojanstvenike, naj razkrijejo organizatorje prostitucije (13. 11. 2004).

Klienti: nedolžni, preveč zaupljivi in predvsem slepi
Eden izmed sadov takšnih novinarskih prispevkov je bilo res povečano število testiranj za spolne bolezni, o čemer so mediji ponovno obširno poročali. Takoj po objavi policijskega poziva je v Mostarju prišlo na testiranje 29 občanov, kar je bilo po besedah pomočnika županijskega ministrstva za zdravje nad pričakovanji, je sporočila agencija NINA (17. 11. 2004). Večina slovenskih medijev je poročala, da je v Ljubljani v ponedeljek po objavi tragične zgodbe prišlo na Infekcijsko kliniko 48 namesto običajnih 20 ljudi. Težko je reči, ali so prišlo zato, ker so bili res v stiku z Oleno, ali pa jih je nekaj kratko malo ob vsem medijskem pompu postalo zaskrbljenih. Vendar pa smo v Sloveniji podobne situacije v preteklosti že beležili, denimo leta 1999, ko je policija na podlagi okužb dveh barskih plesalk iz mariborskega in celjskega območja objavila, da se je med prostitutkami v Sloveniji pojavila okužba s HIV. Pozneje se je izkazalo, da nobeden izmed novih primerov okužb ni bil povezan z barskima plesalkama. Okužbo s HIV so pri Oleni Popik menda odkrili vsaj že junija lani, ko je v mostarski bolnišnici opravljala abortus. Takrat naj bi zdravnikom povedala, da je prostitutka in da ima z večino strank nezaščitene odnose. Mediji so te informacije hitro razgrabili in začeli krivdo za okužbe med strankami iskati med zdravniki, češ da niso ukrepali in javnosti zaščitili pred Oleno (Svijedok, 16. 12. 2004). Ko je postalo jasno, da je Olena gotovo delala tudi v nočnem klubu v Dobrni pri Celju, je njegov lastnik hitel v izjemno odmevni oddaji POP TV Preverjeno (18. 11. 2004) zatrjevati, da je imela v tem času ukrajinsko potrdilo, da ni okužena s HIV. Seveda se je takoj zastavilo vprašanje, zakaj ga je sploh potrebovala, če se je ukvarjala le s tako imenovanim »table danceom«. Verjetno pa je bil njegov cilj dosežen – ohranjanje dobrega imena kluba. Če je Olena Popik prodajala ali morala prodajati spolne usluge tudi v Sloveniji, za zdaj ni potrjeno, nedvomno pa je bila prisiljena v prostitucijo na njeni nadaljnji poti. A zakaj bi se klienti sploh spuščali v nezaščitene spolne odnose s prostitutkami? Eden izmed bošnjaških komentatorjev je pisal, da je kriva neumnost bosanskih moških, ki da »odhajajo v javne hiše, kot da bi šli v svate«, razen tega naj bi dojemali »kurbe kot ženske, njihovo fizično lepoto pa kot čistost« (Walter, 23. 11. 2004). Brali smo lahko celo, da so stranke kratko malo nasedle lastnikom lokalov oziroma Oleni, da je še nedolžna. Tako smo bili ponovno priča opravičevanja moških, ki da so preveč nedolžni ali zaupljivi, da bi razumeli svet prostitucije. Novinarjem pa se ni zdelo vredno poudariti, da je nekdo okužil tudi Oleno. Novice, ki so pretresale javnost in predvsem zaskrbljene starše, so sklicevale tudi na informacije, da so bili menda njeni klienti večinoma mladoletniki (Večernji list, 10. 11. 2004). Naj so bili mladi ali starejši, kljub temu še vedno ostaja fenomen, da niso opazili katastrofalnega stanja, v katerem je bilo Olenino telo in še več – imeli z njo nezaščitene spolne odnose. Žal je res, da klienti v prostitutkah in prostitutih vidijo le seksualne objekte, ki jih morajo za določeno vsoto denarja primerno zadovoljiti. Potrošniško blago torej, ki mora ustrezati svojemu opisu. Kaj vse stoji za tem, da se nekdo ukvarja s prostitucijo, jih ne zanima, ne zavedajo se (ali se nočejo zavedati) realnega ekonomskega položaja, zvodništva, trgovine z ljudmi, psihičnih in fizičnih obremenitev, zlorab in ostalih težav, s katerimi se srečujejo seksualni delavci. In novinarji? Ta analiza je pokazala, da so neobčutljiv odnos do teh problemov ne le širili, ampak celo spodbujali. Eksploatacija negativno zaznamovane, obsojane in zaničevane Olene Popik se je tako nadaljevala tudi po njeni smrti z ustvarjanjem histerije, ki je hotela pritegniti več bralcev oziroma gledalcev.

izpis

Boštjan Nedoh

Neoliberalizem kot izhodišče medijskega diskurza o delu
Z nastopom diskurza strateškega sveta vlade v medijih so postale pomoči za brezposelne »potuha nedelu«, varne zaposlitve »ovira produktivnosti«, sindikalno organiziranje in minimalne plače pa »ovira tržnemu delovanju« - Neoliberalizem je postal osrednji miselni aparat tudi v številnih medijih
Medtem ko naj bi v ZDA vzpostavili skrajno neoliberalen kapitalistični red, ki zajema visoko stopnjo t. i. fleksibilnosti trga delovne sile, nizko stopnjo socialne pomoči in drugih olajšav za brezposelne in tiste, ki živijo na robu revščine, se Evropa menda od tega razlikuje po svoji socialni naravnanosti družbe; to pomeni večjo skrb za ljudi v slabšem socialno-ekonomskem položaju in zavzemanje za bolj egalitarno družbo. S tega vidika je bil (tudi v Sloveniji) neoliberalni diskurz pogosto postavljen v ekscentrično pozicijo, kar je lahko povezano s programskimi usmeritvami političnih oblasti v posameznih evropskih državah. Na vprašanje socialne države pa lahko po menjavi oblasti pogledamo s stališča nosilcev neoliberalne misli (Mrkaić, Damijan, Masten, Polanec itd.), imenovanih v t. i. Strateški svet nove vlade, ki deluje kot vladni svetovalni organ. Tak pogled pokaže, da kar je bilo nekdaj ekcentrično, vse bolj zaseda centralno – temeljno pozicijo. Poglejmo zato nekaj primerov iz slovenskih medijev.

Negotovost zaposlitve kot zdravilo proti »zabušavanju«
Teme, ki se neposredno dotikajo področja dela in odnosa do delavcev in se v Sloveniji v zadnjem obdobju pogosto odpirajo, se vrtijo okoli konceptov, kot so: kako uveljaviti lažje odpuščanje delavcev, kako zmanjšati socialno pomoč in znižati olajšave, najpomembnejše pa je, kako znižati plače delavcev in vseh dodatkov, ki jim ob plači pripadajo. Čeprav sedanja delovna zakonodaja omogoča kontinuirano zaposlovanje za določen čas, pa po mnenju neoliberalcev problem nastaja pri odpuščanju: »Dejstvo je, da zakon sedaj zelo ščiti delavce in ne omogoča delodajalcu, da se jih znebijo. Zakon dopušča odpuščanje iz krivdnih razlogov, vendar ne dopušča nekega normalnega odpuščanja.«1 Seveda je debata o odpuščanju tesno povezana z zahtevami po večji produktivnosti delavca, kar edino omogoča razvpito konkurenčnost našega gospodarstva. Z lažjim odpuščanjem »bi se produktivnost delavca lahko povečala, ker trenutno lahko nekateri mirno ‘zabušavajo’ na delovnem mestu, pa jim delodajalci ne morejo do živega. Na ta način, ko bi imeli večjo negotovost zaposlitve, pa bi bili bolj prizadevni.«2 Seveda se moramo tukaj spomniti na to, čemur je Marx rekel eksploatacija delovne sile.3 Med kapitalistično logiko, ki je bila predmet Marxove analize, in neoliberalnim novorekom lahko potegnemo vzporednice. Zadeva je še bolj jasna, če k tem pritiskom po »večji produktivnosti« dodamo grožnje z »uvozom« cenejše delovne sile, saj se brezposelni v Sloveniji naenkrat preobrazijo v »odvečno armado delovne sile«, »rezervna armada« pa postane cenejša delovna sila.

Socialni sistem podpira nedelo
Poglejmo sedaj primere s področja socialnih pomoči za nezaposlene. Po mnenju neoliberalcev, ki jim asistira vlada (na primer Drobnič), in sedaj celo neprikrito novinarji, je Slovenija preveč socialna država. V oddaji Tarča (22. 2. 2005) na prvem programu TV Slovenija je po predvajanju prispevka, v katerem je novinar dokazoval, kako štiričlanska družina z enim zaposlenim zasluži »zgolj« okoli 30.000 tolarjev več (skupaj z vsemi olajšavami, dodatki, štipendijami) kot enaka družina z obema staršema brez zaposlitve (ceteris paribus), voditeljica Lidija Hren predstavnika sindikatov začela spraševati, »ali nismo prišli do nekega absurda, da praktično ni razlike med družino, kjer je en zaposlen in tisto, kjer sta oba nezaposlena?«4 Da bi še bolj poudarila svoje prepričanje v preveč socialno naravnan sistem pomoči, ki da »podpira nedelo«, je postavila dodatno vprašanje: »Ali je razlog ta (da nezaposleni odklanjajo delo), da če je doma, dobiva približno enako, kot če dela?«5 Odgovor je bil pritrdilen: »Ker so ta nadomestila in socialne pomoči tako visoke, se delavec noče zaposliti na najnižjih delovnih mestih. Socialna varnost je tako visoka, da se brezposelnim ne splača delati.«6 S tega vidika so za neoliberalce problematične tudi minimalne plače in sindikati kot sredstvo boja za delavske pravice. »Zaradi tega bi se morale minimalne plače in pa sindikalno določene plače odpraviti, trgu pa prepustiti oblikovanje plač in obsega zaposlenosti. Posledica tega je seveda povečanje neenakosti.«7

Delavci, ki izkoriščajo delodajalce
Namerni cilj ali pa zgolj »bistven stranski proizvod razprave«8 neoliberalcev je predvsem prikazovanje dejanskih socialnih razmer kot pravičnih ali celo preveč ugodnih za delavce. Zdi se, kot da so marksistično razumevanje kapitalističnega izkoriščanja delavcev postavili na glavo. Po njihovih izjavah delavci izkoriščajo delodajalce. Vprašanje »v kakšni državi živimo, da so plače tako nizke, da jih dohitijo socialni transferji za brezposelne«, se obrne v »kam smo prišli, da država s socialnimi pomočmi nagrajuje in spodbuja nedelo«. Zdi se, da se na ta način poskuša popolnoma razvrednotiti človeško delo in ga izenačiti z ostalimi produkcijskimi sredstvi, torej s predmeti. Z ukinjanjem dodatkov na delovno dobo, nižanjem plač, podaljševanjem delovnega časa in delovne dobe ter podobnimi ukrepi v resnici poskušajo zabrisati razliko med strojem kot produkcijskim sredstvom in delavcem kot delovno silo. Karl Marx9 je kot edinega producenta dodane ali presežne vrednosti, ki pomeni dobiček kapitalistu, postavil delavca oziroma delovno silo. Medtem ko se vrednost strojev in ostalih produkcijskih sredstev v delovnem procesu z njihovim trošenjem s strani delavca zgolj prenaša na produkt, pa delavec v delovnim procesu opravlja »dvojno delo«. Hkrati ko s trošenjem delovnih sredstev in surovin prenaša njihovo vrednost na produkt, istočasno dodaja produktu neko novo, dodano vrednost. Tako poteka temeljna razlika med udejstvujočo se delovno silo (delavci) in ostalimi produkcijskimi faktorji. Za razliko od slednjih, ki se ne reproducirajo, se človeška delovna sila mora reproducirati, da bi bila v določenem obdobju (delovna doba) zmožna opravljati delo za delodajalca. Toda ravno zniževanje ali celo ukinjanje postavk, kot je recimo dodatek na delovno dobo zaposlenega, nasprotuje tej logiki in je na ta način tudi sam v protislovju. Bolj kot je delovna sila starejša in iztrošena, več sredstev potrebuje za lastno reprodukcijo. Zato je samo po sebi razumljivo, da delavec prejema dodatek na delovno dobo, ki je seveda iz leta v leto višji.

Socialni diskurz kot neperspektiven
Tu velja opozoriti še na eno glavno novost, ki jo opazimo v tej medijski zgodbi. Če smo na začetku pojasnjevali, da se je še ne dolgo tega na tleh Stare celine takšne neoliberalne ideje razumelo kot ekscentričnost – (večina) medijev pa jih je tudi predstavljala na takšen način –, so sedaj v Sloveniji razmere bistveno drugačne. Neoliberalizem je postal osrednji miselni aparat tudi v medijih (sicer ne vseh). Vzporedno s tem pa se vsaj delno marginalizira socialni diskurz, ki se ga označuje za neperspektivnega in zaostalega. Predlagane ukrepe neoliberalnih ekonomistov vladnega Strateškega sveta se v medijih predstavlja kot edino razumno rešitev za izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva, katerega zgolj kolateralna škoda naj bi bilo drastično poslabšanje socialnega položaja delavcev. S takim načinom medijske naracije se dosega dvoje:
  1. Z grožnjami delavcem, da bodo namesto njih za bistveno manjše mezde delo opravljali tujci in da bodo tako izgubili zaposlitev, dosegajo podrejanje delavcev ter vzpostavljajo prostor, v katerem se s sklicevanjem na težnje po konkurenčnosti (ki v kapitalizmu edina omogoča preživetje) lahko uveljavi nižanje skozi stoletja pridobljenih socialnih in delavskih pravic.
  2. Glede na svetovalno vlogo strateškega sveta lahko pričakujemo spremembe vladne politike v skladu z zgoraj omenjenimi stališči članov sveta. Centraliziranje pozicije radikalno liberalističnega diskurza lahko tako v bodoče služi kot podlaga za legitimizacijo predlogov vladnih ukrepov, ki utegnejo temeljito poseči v pojmovanje socialne države in s tem socialne pravice prebivalcev Slovenije.


1 Sašo Polanec, Izzivi, TVS1, 7. 3. 2005.
2 Sašo Polanec, Izzivi, TVS1, 7. 3. 2005.
3 Glej Karl Marx, Kapital. Kritika politične ekonomije (prvi zvezek; prva knjiga, druga izdaja), Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986.
4 Lidija Hren, Tarča, TVS1, 22. 2. 2005.
5 Lidija Hren, Tarča, TVS1, 22. 2. 2005.
6 Jože P. Damijan, Tarča, TVS1, 22. 2. 2005.
7 Jože P. Damijan, citat v Mladini, 10. 1. 2005.
8 Za razumevanje teorije stanj, ki so bistveni stranski proizvodi, glej Ciril Oberstar, Teorija bistvenih stranskih proizvodov – Primer izbrisanih, Medijska preža 20:21, Ljubljana: Mirovni inštitut, 2004.
9 Glej Karl Marx, Kapital. Kritika politične ekonomije (prvi zvezek; prva knjiga, druga izdaja). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986, str. 184–194.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

radio in televizija

Medijska preža
Renata Šribar
Ženski vstop: Vstajništvo in spol v medijih
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Biljana Žikić
S skuterji do televizije:TV Pink Si – TV3 Pink – TV3 Medias
Zoran Medved
Spregledano zavezništvo z državljani
Pia Majbritt Jansen
Danska javna radiotelevizija – primerjalna zgodba o uspehu
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Marko Milosavljević
Giganti in palčki slovenskih medijev (če krematorijev raje ne omenjamo)
Gorazd Kovačič
Medijska vaja hujskanja proti javnemu sektorju in socialni državi
Goran Ivanović
Hrvaška televizija in očitki korupcije
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Brankica Petković
Kar ni romantika
Admir Baltić
Pa tako lepo govorite naš jezik …
Saša Banjanac Lubej
TV Slovenija: pozitivne programske spremembe, a še veliko prostora za izboljšave
Zoran Medved
Prihodnost ali pogreb javne RTV?
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Brankica Petković
Odpiranje RTV Slovenija za nove narodne skupnosti?
Jasna Babić
Spet se rola – Vrnitev »urbanih« glasbenih oddaj na TV Slovenija
Matjaž Ambrožič
Kdo pa je pri vas kreativni?
Dejan Jontes
Lepo je biti preprost: stereotipne reprezentacije razreda v situacijskih komedijah
Suzana Oreški
Reprezentacije norosti: Privabljanje gledalcev z omalovaževanjem podobe ljudi, potisnjenih na rob
Goran Ivanović
»Krezubi trozubac« danes: kje so pristale tri nekdanje mladinske radijske postaje iz Ljubljane, Zagreba in Beograda?
Andraž Poeschl
O Sloveniji na svetovnem prvenstvu
Zvezdan Martič
Vizija TV Slovenija: Strogi profesionalni standardi, več urbanih vsebin, večja vključenost gledalcev ...
Zoran Medved
Stavka na RTV Slovenija: Ostajajo problemi, zaradi katerih še nihče ni stavkal
Boštjan Nedoh
Kako stavkati brez materialnih posledic?
Jovana Mihajlović Trbovc
»Jugosfera« pod televizijo Pink: od pozabe problematične preteklosti do povezovanja v potrošništvu in zabavi
Jasna Babić
Osnutek zakona o medijih: Bluz slovenskih glasbenikov
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Andreja Trdina
Spet doma: zamolčevanje razrednih razlik v konstrukciji slovenske običajnosti
Eva Vrtačič
Telo kot stroj, dr. House kot genialni mehanik
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Eva Vrtačič
Zakaj se sploh igramo, če že vse vemo?
Claire Frachon
Francija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja milijonov ljudi
Eva Vrtačič
Ideologija v kuharskih oddajah
Eva Vrtačič
Razkrinkane izbire
Boris Čibej
Združene države Amerike: Lisičje novinarstvo
Iztok Jurančič
Kanarčki v rudniku demokracije
Zoran Medved
Novi zakon o RTV Slovenija: Potrebujemo popolnoma nov koncept
Dušan Rebolj
Ali je prav, da novinarji volijo?
Nika Susman
Francija: Usoda javne televizije odvisna od dobičkov komercialne tekmice
Eva Vrtačič
Svoboda je suženjstvo
Marko Milosavljević
Razdruženi propadajo
Sandra Bašić-Hrvatin
Kakšen javni medij potrebujejo državljanke in državljani Slovenije?
Brankica Petković
Glas poslušalcev in gledalcev
Miro Samardžija, Julija Sardelić
Preveč se ukvarjamo z visoko formalno politiko, dela na terenu je vedno manj
Julija Somrak, Aleš Zobec
Selekcija informativnih vsebin na televizijah
Robert Bobnič
Nezdrava mitologija tv-oddaje Na zdravje!
Roman Kuhar
»Voditelj oddaje pa ni Rom«
Enisa Brizani
Amare Droma, Amare Drumija, Mengere Droma, Naše poti
Zvezdan Martič
Medijske hiše srečajo nove medije
Sandra Bašić-Hrvatin
Politika razvoja radia in televizije v Sloveniji – Tiranija status quo
Tanja Kerševan-Smokvina
Strategija razvoja radijskih in televizijskih programov – bolje pozno kot nikoli?
Miha Krišelj
Digitalizacija in novi frekvenčni spekter – izziva za razvoj radijskih in televizijskih programov
Majda Juvan
Zakaj je v frizerskem salonu frizer in kaj ima s tem pokojni RGL?
Irena Vide
Lokalna novica je kraljica
Gojko Bervar
Radijsko tekmovanje Prix Europa 2007
Nagrada novinarju Gašperju Lubeju
Snežana Trpevska
Makedonija: Največje televizijske postaje v službi političnih obračunov
Milka Tadić Mijović
Črna gora: Mediji brez distance do vladajočih krogov
Kaja Jakopič
Bum časopisnih spletnih televizij
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Spletne televizije izziv za medijske regulatorje
Marta Gregorčič
O diktaturi medijev in kontrarevolucionarnih učinkih
Anita Mikulič
Zakaj bi bili otroci žrtve medijev?
Marko Jenšterle
Venezuela: Napoved odvzema frekvence nastarejši zasebni televiziji
Brankica Petković
NMS – Naš mali svet
Kaja Jakopič
Big Brother: proizvodnja resničnosti
Igor Vobič
Je RTS Janeza Ujčiča res medij, najbolj v »javnem interesu«?
Lana Zdravković
Študentski radijski postaji – neprilagojeni in potrebni
Brankica Petković
Zakaj ni odzivov na procese zatona RŠ in Marš?
Zoran Medved
Zakaj je zahteva po uravnoteženosti javne televizije neutemeljena?
Marko Milosavljević
Vrnitev TV 3 – Največ koristi bo še vedno imel Holivud
Boris Vezjak
Poskusi ideologizacije in politično motiviran novinarski suspenz
Špela Stare
Zgovoren obseg kadrovskih menjav na RTV Slovenija
Gojko Bervar
Varuh poslušalcev in gledalcev RTV Slovenija
Boris Bergant
Avstrija: Vihar na javni radioteleviziji
Suzana Žilič-Fišer
Javnega interesa ne zagotavlja le RTV Slovenija
Brankica Petković
Kadrovski vrtiljak
Boris Vezjak
Dedemokratizacija Slovenije pod krinko demokratizacije RTV Slovenija
Tanja Taštanoska
Mlačna drža novinarjev RTVS
Boris Vezjak
Resnica sklicevanja na dr. Hoffmann-Riema
Marta Gregorčič
Javni prostor: Negujmo ga tam, kjer je in odpirajmo tam, kjer se je zaprl
Neva Nahtigal
Kdaj oddaje za Rome na RTV Slovenija?
Neva Nahtigal
Romi o medijskih vsebinah za Rome
Zoran Medved
Komentar - napačno pojmovanje ali ideološki konstrukt?
Kaja Jakopič
Realna televizija kot laboratorijski eksperiment
Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
Javna radiotelevizija za vse!
Brankica Petković, Helmut Peissl
Monopoli premaknejo medije v desno
Maruša Krese
Najboljše, kar lahko da radio
Brankica Petković
Dodatna politizacija in državni nadzor nad RTV Slovenija
Gojko Bervar
Kdaj omdusman na javni radioteleviziji?
Brankica Petković
Nova vlada – nova medijska politika
Gašper Lubej
TV Slovenija praviloma »pokrije« več dogodkov kot POP TV
Marko Milosavljević
Predvolilna soočenja na RTV Slovenija – Bi lahko bila ožja, a bolj relevantna?
Tonči Kuzmanić
Televiziranje kot ničenje sveta
Bojan Golčar
»Mrtvorojeni otrok« države s prevelikim številom rtv-organizacij?
Boštjan Nedoh
Italija: Televizije trdno v Berlusconijevih vajetih
Gojko Bervar
Kdaj varuh poklicne etike na slovenski javni radioteleviziji?
Renata Šribar
Toliko o samoregulaciji pornografije
Bojan Golčar
Bo v etru še kaj programov posebnega pomena?
Andrej Stopar
Kako bo poslej EU odmevala v programih Radia Slovenija?
Gorazd Kovačič
Izbrisani prikazani kot problem, ne kot oškodovanci
Matej Kovačič
Zmago Jelinčič na RGL
Nataša Velikonja
Spopad stališč kot medijski konstrukt
Tomaž Zaniuk
Klic po celostni sanaciji Radia Študent
Saša Banjanac Lubej
Lokalne radijske postaje: Vse novice in oglasi iz istega računalnika
Anita Mikulič
Otroci in televizija
Melita Zajc
Mediji in avdiovizualna politika v strateških dokumentih ministrstva za kulturo
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija: Državno financiranje in naročnina slabi neodvisnost in svobodo televizije
Rok Kajzer
Klevetanje in praksa Novinarskega častnega razsodišča
Sandra Bašić-Hrvatin
Zakon o RTVS za 20. ali 21. stoletje?
Marko Milosavljević
Nuja transparentnosti na RTV Slovenija
Tonči Kuzmanić
Potrošniška ali kapitalska suverenost
Saša Bojc
ZDA: Lokalne televizije – na poti k nepomembnosti
Ksenija Horvat
John Simpson: Poročila z nikogaršnje zemlje – Poročanje o svetu (1)
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija: Channel 4 kot model javne komercialne televizije
Karol Jakubowicz
Zavrnite predloge o politični delitvi javne radiotelevizije!
Petra Šubic
Novi lastniki medijev: zakaj je Laško kupil delež v Delu?
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Medijska koncentracija v Sloveniji
Neva Nahtigal
Pravila brez nadzora
Neva Nahtigal
Sistemi medijske odgovornosti v Sloveniji
Saša Banjanac Lubej
Novinarji so za direktorje kakor delavci v tovarni
Gal Kirn, Ana Jereb
Nato: Vidni in nevidni pritiski
Mojca Pajnik
Islam: Spektakularno o džamiji
Simona Zavratnik Zimic
Islam: Človekove pravice kot ljubiteljska dejavnost
Renata Šribar
Pornografija: Po protipornografskemu ukrepu medijskega inšpektorja
Mojca Pajnik
Pornografija: Ženske med spolnostjo in pornografijo
Brankica Petković
Romi: Lahko je nič ne vedeti o Romih
Poul Erik Nielsen
Danska državna televizijska služba na prodaj
Petra Oseli
Nove socialne dimenzije televizije
Dušan Rebolj
Prihodki radiotelevizij naraščajo
Rajko Gerič
Postali smo javni uslužbenci
Tatjana Pirc
Bodimo uslužbenci javnosti
Tomaž Gerden
Celina z imenom Slovenija
Marta Palics
Vojvodina
Izgubljen ugled manjšinskih medijev
Ksenija Horvat
Josri Fouda
Nikoli se ne bom vključil v propagandno vojno
Marko Prpič
Zgodovina radiotelevizije v Veliki Britaniji
Bojan Golčar
Radio Marš - konec ali začetek?
Simona Zatler, Sandra Bašić-Hrvatin
Programski deleži po novi medijski zakonodaji
Suzana Žilič-Fišer
Neprivlačnost slovenskega televizijskega trga
Rajko Gerič
Najlažje se je odreči programu
Katja Škoberne
Javna televizija in profilirane oddaje
Marjan Moškon
Žagajo mar avtorji vejo, na kateri sedijo?
Alenka Kotnik
Otroci in mladostniki v medijih
Petra Oseli
Ima tretji radijski sektor v Sloveniji prihodnost?
Goran Ivanović
Vpliv ameriškega skupnostnega radia
Boris Bergant
Izrazito politični zakon
Rina Klinar, Irma Benko
Več vprašanj kot odgovorov
Petra Oseli
Je TV 3 res »nezaželena« televizija?
Lucija Bošnik
Ameriški mediji – tempirana bomba?
Ksenija Horvat
Ko tudi dva novinarska vira nista dovolj
Bojan Golčar
V reševanje Marša se je vključila občina
Barbara Vodopivec
Tajnice, čistilke, gospodinje…
Rina Klinar
Naj lokalni radio ugasne?
Marjan Moškon
Zatreti lokalne programe je lahko
Dejan Jelovac
To bo konec Radia Študent
Suzana Žilič-Fišer
Prihodnost televizije
Ksenija H. Vidmar
Televizijska konstrukcija 20. stoletja
Petra Oseli
Prodajajo šampon v informativnih oddajah
Tanja Kerševan-Smokvina
Oglasi na televizijah po pravilih
Branko Čakarmiš
Samoregulativni korak slovenskih televizij
Cene Grčar
Beseda velja
Kaja Jakopič, Saša Banjanac Lubej
V etru Nove Evrope
Jan Moláček, Petr Kopecky
Svet in generalni direktor – generatorja krize
Rajko Gerič
Civilna družba rada glasuje tajno
Danail Danov
Upor na nacionalnem radiu
Damir Matković
HRT ostaja gospodar medijskega prostora
Peter Bajomi-Lazar
Državna televizija na kolenih
Tadej Labernik
Ukinitev sedanje Radiotelevizije BiH
Ahmed Burić
Reformo diktira mednarodna skupnost
TV3 bo preživela
RTV Slovenija
Bojan Golčar
Radio Marš naj bo!
Grega Repovž
Televizijska soočenja in podobe političnih tekmecev
Bojan Krajnc
Zakaj bi televizija bila servis lova na volilce?
Matjaž Gerl
Logika kapitala na televizijskem trgu
Marjan Ogrinc
Mediji ignorirajo rock
Bojan Golčar
Zakaj si univerza lasti Radio Marš?
Barbara Bizjak
Število obiskov razkriva edino Večer
Omejevanje je nedemokratično
Gregor Belušič
TV Duh
Beata Klimkiewicz
Medijski imperij Radio Maryja
Sandra Bašić-Hrvatin
British Journalism Review
Sandra Bašić-Hrvatin
The Baltic Media Monitor
Marjan Moškon
Priložnost za primerjanje
Mojca Širok
Medijske selitve
Boris Čibej
Prihodnost neke iluzije
Matjaž Gerl
Kakšno javno televizijo potrebujemo in kakšno si lahko privoščimo
Brankica Petković
Usoda »vaških televizij«
Goran Ivanović
Televizija na internetu
Kaja Jakopič
Neuradno o medijih
Sandra Bašić-Hrvatin
Trideset let pozneje
Goran Ivanović
Radio v vsako vas
Vera Grebenc
Radio-aktivna civilna družba
Matjaž Gerl
Veliki bratje slovenske radiodifuzije
Zoran Medved
Gledanost informativnih oddaj upada
Matjaž Gerl
Gneča v etru
Igor Brlek
Utapljanje v valu komerciale
Borut Savski
Internetovska radijska kreativnost
Marko Prpič
Več omejitev in večji pritiski
Veran Matić
Moč in smisel mreže sorodnih medijev
Pro Plus
Za POP TV so najbolj pomembni gledalci
Marjan Moškon
Kaj naredi denar
Matjaž Gerl
Med cenzuro in anarhijo
Rastko Močnik
Javne betice
Breda Luthar
Kakšen je politični učinek apolitičnega žurnalizma
Edicija MediaWatch
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Sandra Bašić-Hrvatin
Državni ali javni servis
Breda Luthar
Politika teletabloidov
Novinarski večeri
15.09.2005
Mirko Galić, Sandra Bašić-Hrvatin
Javne radiotelevizije in učinki zakonodaje
11.10.2004
Wolfgang Soergel, Simona Rakuša, Edi Pucer, Igor Drakulić
Zakaj novinarska stavka?
10.05.2002
Josri Fouda
Al Džezira – arabski CNN?
23.11.2001
Gwyneth Henderson, Veran Matić, Danail Danov, Goran Gavrilov, Sandra Bašić-Hrvatin
Privatni vs. javni elektronski mediji: kdo bolje služi javnosti?
12.03.2001
Vlasta Jeseničnik, Aleksander K. Simonov
Kdo obvladuje rusko "glasnost"?
01.02.2001
Petr Kopecky, Rajko Gerič
Ne dam svoje televizije!
12.09.2000
Denis Latin, Bojan Krajnc
Televizijsko odpiranje tabujev
17.02.2000
Velibor Čović, Uroš Lipušček
Dober večer, gospod predsednik
23.09.1999
Robert Ottenhoff, Boris Bergant
Javnovizija
25.09.1997
Peter Knowles, Tomaž Perovič
Televizija hitre prehrane
Omizja
25.11.2008
Edvard Žitnik, Miha Lampreht, Miha Drozg, Ervin Hladnik Milharčič, Gorazd Kovačič, Marta Gregorčič, Jože Vogrinc
Podoba sveta v televizijskih poročilih
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
12.05.2005
Karol Jakubowicz, Werner Rumphorst, Branko Grims, Sašo Gazdić, Boris Bergant, Rosvita Pesek, Tatjana Pirc
Prihodnost javne radiotelevizije v Sloveniji
19.04.2001
Janez Kocjančič, Božidar Zorko, Vlado Senica, Rajko Gerič, Matevž Krivic, Marko Milosavljević
Perspektive javne radiotelevizije v Sloveniji
sovražni govor in medijski diskurz
Medijska preža
Renata Šribar
Ženski vstop: Vstajništvo in spol v medijih
Melita Zajc
Ne le nevarnosti, glejmo raje prednosti novih prostorov javne komunikacije
Jernej Rovšek
Najbolje, da je odziv takojšen in tam, kjer je bila sovražnost izrečena
Lija Mihelič
Z dvotirno obravnavo nad sovražni govor na spletu
Kaja Jakopič
Profesionalni razpihovalci sovražnega govora na spletu
Renata Šribar
Premalo in preveč spola
Ekskrementi
Renata Šribar
»Diskretne« medijske diskriminacije in prisilni androcentrizmi
Iztok Šori, Veronika Bajt
Novi digitalni mediji, seksualnost in migracije
Ekskrementi
Janez Polajnar
Corruptio optimi pessima ali kako je končalo prvo slovensko gledališče
Lija Mihelič, Miha Glavač
Prijavitelji dojemajo govor kot kazniv v zelo širokem obsegu
Sonja Merljak Zdovc
Spletni komentarji: kako pregnati sovražni govor?
Jernej Rovšek
Splet ne more biti izjema
Danijela Tamše
Bosanski delavec ni več prikazan kot tat služb, je pa zreduciran na nemočno žrtev
Tanja Petrović
Tako evropsko
Roman Kuhar
S sovražnim govorom je križ
Veronika Bajt
Onkraj metodološkega rasizma in privilegija koncepta belskosti
Renata Šribar
Regresija javnega diskurza o spolih, spolni usmerjenosti, starševstvu in družini
Renata Šribar
Portretiranje »levih« političark in potentnost desne politike
Ekskrementi
Eva Vrtačič
(Kulturni) Boj na računalnik
Marko Zajc
Zakaj sodobna homofobija spominja na nekdanji antisemitizem?
Viktor Ivančić
Prodor v odlagališče demonov
Ekskrementi
Mitja Velikonja
»TU JE SLO!« »JEBI GA I MI SMO TU« – (Anti)balkanski grafiti in street art slovenske urbane krajine
[1]
Tomaž Pušnik
Konstrukcija Balkana skozi vic v Sloveniji
Jernej Rovšek
Ali je sovražni govor sploh mogoče omejiti?
Sonja Merljak Zdovc
Samoregulacija spletnih medijev: kodeks, moderiranje in celostna registracija uporabnikov
Vesna Kobal
Čakajoč na »pravega«: reprezentacija samskih žensk v reviji Cosmopolitan
Suzana Oreški
Reprezentacije norosti: Privabljanje gledalcev z omalovaževanjem podobe ljudi, potisnjenih na rob
Suzana Oreški
Diskurzi družbenih avtoritet o duševnem zdravju – ovira vključujočim družbenim praksam
Špela Mihevc
So situacije z mediji, ki bi jih želeli spremeniti
Ekskrementi
Marko Zajc
»Tista neverjetna glupost«
Sonja Merljak Zdovc
Mednarodna nagrada za pogum v novinarstvu Claudii Julieti Duque in Vicky Ntetema
Ekskrementi
Andreja Trdina
Spet doma: zamolčevanje razrednih razlik v konstrukciji slovenske običajnosti
Andrej Motl
Sovražni govor v slovenskih medijih na spletu
Renata Šribar
Globalni monitoring medijev: komaj vsaka peta intervjuvana ekspertna oseba ženskega spola
Andrej Motl
Rasizem na internetu
Gorazd Kovačič
Otroške sanje vrhunskih športnikov in slovenska nacija
Brankica Petković
Slovenija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja 200.000 ljudi
Claire Frachon
Francija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja milijonov ljudi
Ekskrementi
Lana Zdravković
Ljudje niso edine živali, ki se smejijo!
Marko Zajc
»Zamorcev ne bomo umivali«
Suzana Oreški
Hendikep kot parodija – Primer razvedrilne oddaje As ti tud not padu?
Renata Šribar
Spol kot spotika Mladine
Roman Kuhar
V imenu družine potvarjajo podatke
Andraž Teršek
Pasti in spodrsljaji svobode izražanja[1]
Saša Banjanac Lubej
Odgovornost novinarjev v vojni v nekdanji Jugoslaviji – Lustracija, sojenje ali pozaba
Ekskrementi
Viktor Ivančić
Hrvaška in Slovenija: Nacionalistična jugonostalgija
Gojko Bervar
Islam in mediji
Gojko Bervar
Muslimanska skupnost ne obstaja, obstajajo muslimanske skupnosti
Nina A. Vobič
Razprava o gradnji džamije in konstrukti o slovenski kulturni podobi
Vesna Vravnik
Lezbična seksualnost prikazana s fotografijami, gejevska zakrita v karikaturah
Marko Zajc, Janez Polajnar
»Za mastne dohodke lastne«
Ekskrementi
Gorazd Kovačič
Slovenski mediji o Kosovu – skozi prizmo velikih sil
Enisa Brizani
Zakaj RKC na spletni strani ne uprablja izraza Rom, temveč Cigan?
Taja Kramberger
Afera Dreyfus in tiskani mediji
Tanja Petrović
Spomin, izkušnja in raba jezika: primer Jugoslovanske ljudske armade
Robert Bobnič
Nezdrava mitologija tv-oddaje Na zdravje!
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Hvala za trud, toda ostanimo raje pri dejstvih
Ekskrementi
Nena Močnik
Mitološke koncepcije v zahodni Evropi živečih Turkov
Nina A. Vobič
Nelagodje, ko bo »komunistični drugi« postal središče sveta
Lana Zdravković
O pravici, ki jo hočemo uveljaviti
Ana Podvršič
Romi v Grosuplju: Romano Čačipe – Namišljene podobe
Tina Cigler
Romi v Novem mestu: Spregledani pozitivni premiki
Ekskrementi
Renata Šribar
Vloga medijev pri (ne)enakih možnostih žensk za politično participacijo v Sloveniji
Nina Djordjević
Medijske reprezentacije kosovske krize v letu 1999
Jurij Popov
O prostituciji in trgovini z ljudmi površno in senzacionalistično
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Ksenija H. Vidmar
Medijski spektakel o družini Strojan
Lev Centrih
»Cigo iz Ambrusa«, dojenčkov smeh, vrtnice iz srčka in »jedi govna«
Eva Batista, Tea Golob
Medijska podoba centra za tujce – Utiranje poti za kulturni rasizem
Andrea Kosenjak
Podoba Balkancev v slovenskih medijih – Umazani, brezzobi, zli
Roman Kuhar
Kako je začela izhajati »revija, kjer je vse prav«?
Ekskrementi
Renata Šribar
Predvolilni primer medijske spolne diskriminacije
Nataša Čebular
Politizacija v medijih: primer džamije
Emina Zejnić
Lokalne volitve – Medijsko sprenevedanje
Brankica Petković
Romi v medijih – priložnost za ozaveščanje o diskriminaciji
Ekskrementi
Ksenija H. Vidmar
Multikulturna Evropa?
Bashy Quraishy
Danska, kako pogrešam tvojo humanost
Anne Knudsen
Danska: Karikature v luči priseljenske politike
Nika Susman
Francija: dvojna merila boja proti cenzuri
Sonja Merljak
O samocenzuri, cenzuri in ustrahovanju
Admir Baltić
Kaplja čez rob
Gojko Bervar
Evropske mule, karikatura in kodeks
Neva Nahtigal
Ni samo regulacija
Ekskrementi
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Narisani izbrisani
Tonči Kuzmanić
Razkosanje žensk ali l'homme n'existe pas
Lilijana Burcar
»Razočarane feministke, razočarane ženske, razočarani moški«
Kaja Jakopič
Boj proti sovraštvu na medmrežju ali boj z mlini na veter
Alenka Bezjak
Medijske reprezentacije Afrike
Ekskrementi
Gojko Bervar
Mediji in manjšine, Slovenija in Velika Britanija
Renata Šribar
Političarke in medijski stereotipi
Majda Hrženjak
»Materinstvo in kariera« kot oglasna priloga
Lilijana Burcar
Seks v mačo cityju
Ekskrementi
Dušan Rebolj
Mrtvi ilegalci in preplašeni ostali
Gorazd Kovačič
Srce v breznu, amnezija in rasizem
Alenka Kotnik
Mediji o Bršljinu: Učitelj domnevno nasilen, Romi zagotovo
Tanja Taštanoska
Pravica do imena, do jezika in do medija
Iztok Šori
Medijska percepcija smrti Olene Popik
Marko Savić
Globalizacija in nacionalizmi v športu1
Živa Humer, Mojca Sušnik
Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti
Zlatko Skrbiš
Avstralija: Zaliv Guantanamo in politika avstralske pripadnosti1
Ciril Oberstar
Teorija bistvenih stranskih proizvodov razprave – Primer izbrisanih
Maks Kaš
Proizvodnja javnega jezika – Mi o Romih
Ignacio Ramonet
Za svobodne medije*
Ekskrementi
Brankica Petković
Medijski linč – Domnevni posiljevalec osumljen, obtožen in obsojen
Urška Mlinarič
O silhueti džamije in trpljenju Slovencev
Gorazd Kovačič
Izbrisani prikazani kot problem, ne kot oškodovanci
Lea Širok
Medijska slika odstopa italijanskega poslanca v slovenskem parlamentu
Matej Kovačič
Zmago Jelinčič na RGL
Nataša Velikonja
Spopad stališč kot medijski konstrukt
Ekskrementi
Matevž Krivic
Mediji o izbrisanih
Mojca Pajnik
Polarizacija prostitucije: biznis ali javna nemorala
Jasminka Dedić
Hrvaška: Tisk o diskriminaciji Romov
Gorazd Kovačič
Nato: »Zaustavite levico!«
Alenka Kotnik
Islam: Bav bav Alah(1)
Tonči Kuzmanić
Nato: Leninismo, blanquismo e natoismo – senza gusto!
Mojca Pajnik
Islam: Spektakularno o džamiji
Simona Zavratnik Zimic
Islam: Človekove pravice kot ljubiteljska dejavnost
Renata Šribar
Pornografija: Po protipornografskemu ukrepu medijskega inšpektorja
Mojca Pajnik
Pornografija: Ženske med spolnostjo in pornografijo
Brankica Petković
Romi: Lahko je nič ne vedeti o Romih
Lucija Bošnik
Islam v zahodnih medijih
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Brankica Petković
Boj med politiko vključevanja in zavračanja Romov
Roman Kuhar
Homoseksualnost brez obraza
Antipoezija v reviji Maturant&ka
Tonči Kuzmanić
Cannibalismo con gusto ali nacionalna pojedina à la Jelinčič (kulinarična analiza)
Roman Kuhar
Moč besed Borisa Ježa
Špela Šebenik
Protiglobalizacijsko gibanje – medijski konstrukt
Dušan Rebolj
Pritožbe zoper diskriminacijsko poročanje
Peter Stankovič
Nacionalistična prisvojitev nogometnega preporoda v Sloveniji
Roman Kuhar
Pedri, čefurji, pa še rdeče oblečeni
Lea Širok
Italijani in italijanska manjšina v slovenskih medijih
Simona Zavratnik Zimic
(Nove) etnične manjšine v Sloveniji?
Georgios N. Papadakis
Grčija
Mediji brez manjšin
Maria Yaneva
Bolgarija
Romi osovraženi tudi ko so bogati
Gordana Vilović
Hrvaška
Manjšine in novinarska etika
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Lucija Bošnik
Svetovni mediji o 11. septembru in vojni v Afganistanu
Gorazd Kovačič
Za Nato z vsemi sredstvi
Marta Gregorčič
Poročanje Dela o nenasilju v Münchnu
Borut Osonkar
Spontana ideologija novinarstva
Denis Mancevič, Marjana Grčman, Živa Pogačnik
Vojna medijskega spektakla
Lucija Bošnik
Novinarji proti Miloševiću
Polona Movrin
Domneva nedolžnosti v medijih
Alenka Kotnik
Romi v medijih še vedno le kot problem
Majda Hrženjak
Konzervativnost kljub navidezni sodobnosti
Vesna Leskošek
Legalizacija ali dekriminalizacija prostitucije
Matej Kos
Drugačna vizija Pohorja ne dobi medijske pozornosti
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Gorazd Kovačič
Razcvet natoskepticizma v vodilnih medijih
Alenka Kotnik
"Skrajneži" v slovenskih medijih
Roman Kuhar
Geji in lezbijke vam želijo lep dan
Gašper Malej
Legitimiziranje antikulturnega diskurza dr. Ruglja
Nevenka Dobljekar
Položaj žensk v medijih
Sabina Mihelj
Podobe žensk v medijih
Roman Kuhar
Misice kot piščančje horde?
Alenka Kotnik
Otroci in mladostniki v medijih
Igor Ž. Žagar
Kolumnisti sami izbirajo teme
Tanja Keršmanc
Vsaka zavrnitev objave še ni cenzura
Saša Bojc
Slovenski negativni junak Slobodan Milošević
Matthew A. Killmeier
Mobiliziranje ameriške javnosti
Karina Cunder
Vzpon ekološkega novinarstva
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Alenka Kotnik
V slogu očitne agitacije
Mojca Sušnik
»Že tako je malo pravih Slovencev!«
Simon Delakorda
Gola telesa in prazne epruvete
Srečo Dragoš
Umetna oploditev v katoliških medijih
Majda Hrženjak
Legitimiziranje neenakosti
Saša Banjanac Lubej
Sabina Obolnar, Slovenka
Peter Jančič
Zlorabljen medijski interes
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Roman Kuhar
Tabloidna metaforika v črni kroniki Dela – Drugič
Barbara Vodopivec
Tajnice, čistilke, gospodinje…
Dejan Pušenjak
Katarza slovenskih medijev
Alenka Kotnik
Sovražna retorika medijev
Roman Kuhar
V obljubljeni deželi ksenofobije
Bojan Veselinovič
Radijski spot pripravilo uredništvo
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Nikolai Jeffs
Podoba Afrike v slovenskih medijih
Suzana Tratnik
Tabloidna metaforika v črni kroniki Dela
Marjan Ogrinc
Mediji ignorirajo rock
Ekskrementi
Edo Pajk
Ekskrementi
Sebastian Reinfeldt
Mi proti njim
Barbara Kelbl
Rome spet kriminalizirajo
Gregor Belušič
O beguncih površno in brezčutno
Miha Ceglar
Kdo je vandal?
Vine Bešter
Na strani gledalcev
Tonči Kuzmanić
To je mentalni rasizem!
Edo Pajk
Ekskrementi
»Čefurska golazen…«
Edo Pajk
Ekskrementi
Edo Pajk
Ekskrementi
Tonči Kuzmanić
Slovenska košarka ali košarka v Sloveniji
Tonči Kuzmanić
Strah in sovražnost v primeru »Veso«
Boris Čibej
Krivi so uredniki
Tonči Kuzmanić
»Hitler je dobro reševal problem brezposelnosti.«
Edo Pajk
Medijski stereotipi
Retorika begunske politike v Sloveniji
Edicija MediaWatch
Tanja Petrović
Dolga pot domov
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Roman Kuhar
Medijske podobe homoseksualnosti
Majda Hrženjak, Ksenija H. Vidmar, Zalka Drglin, Valerija Vendramin, Jerca Legan
Njena (re)kreacija
Marjeta Doupona Horvat, Jef Verschueren, Igor Ž. Žagar
Pragmatika legitimizacije - ponatis
Karmen Erjavec, Sandra Bašić-Hrvatin, Barbara Kelbl
Mi o Romih
Tonči Kuzmanić
Bitja s pol strešice
Marjeta Doupona Horvat, Jef Verschueren, Igor Ž. Žagar
Pragmatika legitimizacije
Spremljanje nestrpnosti
2004
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
2003
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
Gorazd Kovačič
2002
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
2001
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
Novinarski večeri
05.03.2003
Bashy Quraishy, Christian Moe, Uroš Slak, Ahmed Pašić
O džamijah v Sloveniji
16.10.2001
Melika Salihbeg Bosnawi
Živeti in razumeti islam
13.09.2001
Sanja Sarnavka, Tatjana Božić, Roman Kuhar
Ženske in mediji
27.03.2000
Andreas Unterberger, Ignac Golob
Naš sosed Haider
28.02.2000
Predrag Lucić, Tonči Kuzmanić, Petar Luković
Jezik gneva in sovraštva
22.05.1999
Orhan Galjus, Jožek Horvat, Marjan Dora
Če se rodiš cigan
Omizja
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
24.04.2006
Judit Takacs, Miha Lobnik, Brane Mozetič
Pluralizacija medijev ali kje je prostor za gejevske in lezbične medije?
21.03.2006
Admir Baltić, Ahmed Pašić, Beatriz Bedrija Tomšič Čerkez, Ilinka Todorovski, Ervin Hladnik Milharčič
Omizje o islamu in muslimanih v medijih
18.09.2003
Suzana Tratnik, Tatjana Pirc, Katarina Stojanović, Jani Sever, Gorazd Suhadolnik, Miha Lobnik, Marko Milosavljević, Roman Kuhar
Mediji in homoseksualnost
profesionalna etika in samoregulacija
Medijska preža
Andrej Pavlišič
Mediji ponovno gradijo legitimnost politike, ki so jo vstaje razgradile
Renata Šribar
Ženski vstop: Vstajništvo in spol v medijih
Jernej Rovšek
Zahteva, da se preveri in zagotovi integriteta tudi v medijski industriji
Renata Šribar
Premalo in preveč spola
Darja Kocbek
V medijih krizo razlagajo vedno isti ljudje
Blaž Zgaga
Izobčene vrednote
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Gregor Strojin
Megleni predlog neposrednih prenosov kazenskih obravnav
Alenka Arko
Opiranje na kodeks in zavedanje, da vplivamo na življenja ljudi
Boris Vezjak
Politična pristranost medijev in njena imputacija
Gojko Bervar
Morda smo imeli srečo: nauk posnemanja modelov samoregulacije v državah nekdanje Jugoslavije
Brankica Petković
Človekove pravice in mediji
Gorazd Kovačič
Medijska vaja hujskanja proti javnemu sektorju in socialni državi
Mirt Komel
Sektorji ali bojna polja
Sandra Bašić-Hrvatin
Odnos med mediji in politiko je »pokvarjen«
Simona Habič
Slovenija: Nizka ocena integritete medijev
Goran Ivanović
Hrvaška televizija in očitki korupcije
Goran Ivanović
Hrvaška: Mediji kot zavezniki korupcije
Snježana Milivojević
Srbija: Prvo in zadnje poročilo o medijih in korupciji
Ranka Ivelja
Kakor da mrtvi v medijih nimajo nobenih pravic
Renata Šribar
Regresija javnega diskurza o spolih, spolni usmerjenosti, starševstvu in družini
Renata Šribar
Portretiranje »levih« političark in potentnost desne politike
Janez Markeš
V čigavem imenu torej?
Grega Repovž
Gibanje 99 odstotkov ima sporočilo tudi za novinarje
Stefano Lusa
Čas tranzicije brez premisleka o novi vlogi novinarstva
Viktor Ivančić
Prodor v odlagališče demonov
Gojko Bervar
Bojan Kranjc: Rupel bo živi spomenik, Janković gostilničar
Mirko Lorenci
Trpki (po)smeh
Darinko Kores Jacks
Za hec? Ne se hecat'!
Andrej Pavlišič, Nikolai Jeffs
Nujnost radikalnih medijev
Andrej Pavlišič
Stavka, droben medijski eksperiment in možnosti novih medijev
Gregor Strojin
Javnost sodnih postopkov v zadevi Patria
Nenad Jelesijević
Medijske ukane levega kapitalo-parlamentarizma
Gorazd Kovačič
Je razlog za razredno zmedenost novinarjev v izobrazbi?
Sandra Bašić-Hrvatin
Medijska kriza? Udarec nameriti proti koreninam!
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Neprofitno novinarstvo financirati iz javnih virov
Eva Vrtačič
Neslane internetne šale z veliko soli
Jernej Rovšek
Ali je sovražni govor sploh mogoče omejiti?
Sonja Merljak Zdovc
Samoregulacija spletnih medijev: kodeks, moderiranje in celostna registracija uporabnikov
Špela Mihevc
So situacije z mediji, ki bi jih želeli spremeniti
Erik Valenčič
Osebna izpoved skesanega dopisnika
Gojko Bervar
Ogledalo medijev
Saša Banjanac Lubej
Novinarji nismo mrhovinarji, če terjamo odgovore od institucij socialne skrbi
Sonja Merljak Zdovc
Novinarji nismo usposobljeni za odkrivanje zlorab otrok
Jernej Rovšek
Čas za soglasje o samoregulacijski obliki medijske industrije
Gojko Bervar
Nova praksa v novinarskem samoomejevanju
Dejan Jontes
Od psov čuvajev do čuvajev psov: Novinarstvo, tabloidizacija in moralna panika
Gorazd Kovačič
Otroške sanje vrhunskih športnikov in slovenska nacija
Sonja Merljak Zdovc
Novinar kot človek
Viktor Ivančić
Devet točk proti raziskovalnemu novinarstvu[1]
Sonja Merljak Zdovc
Novinarska zbornica
Saša Banjanac Lubej
Odgovornost novinarjev v vojni v nekdanji Jugoslaviji – Lustracija, sojenje ali pozaba
Tomaž Klipšteter
(Ne)občutljivost medijev za varstvo zasebnosti
Ranka Ivelja
Pasti »konkretizacije in personalizacije« incesta
William Gore
Nesprejemljivost predlogov za vseevropski sistem urejanja medijske odgovornosti(1)
Daphne Koene
Na Nizozemskem vsak dan bolj cenimo dobro delovanje tiskovnega sveta(1)
Bojan Dobovšek, Jure Škrbec
Novinarji in korupcija
Sonja Merljak Zdovc
Preiskovalci ali razpihovalci: družbena odgovornost novinarjev, ki poročajo o družinskem nasilju
Matic Munc
Na dnu se srečata sociala in mediji
Dušan Rebolj
Ali je prav, da novinarji volijo?
Gorazd Kovačič
So mediji odločili volitve?
Gorazd Kovačič
Slovenski mediji o Kosovu – skozi prizmo velikih sil
Sonja Merljak Zdovc
ZDA: Za Amy Goodman je naloga novinarjev, da gredo tja, kjer vlada molk
Marta Gregorčič
Morebiti pa
Igor Vobič
Medosebna interaktivnost – redkost v slovenskem spletnem novinarstvu
Eva Vrtačič
Svoboda je suženjstvo
Rok Praprotnik
Resnica o vlogi novinarjev v aferi Patria
Ian Mayes
Samoregulacija informativnih medijev: pot do novega razmerja z bralci
Gojko Bervar
Novinarstvo: kaj je prav in kaj ne
Ian Mayes
Cena zgodbe iz prve roke
Ian Mayes
Senegal: oddaljena katastrofa
Ranka Ivelja
Časopisi zahtevajo transparentnost in odgovorno ravnanje od drugih, kaj pa glede tega naredijo sami?
Taja Kramberger
Afera Dreyfus in tiskani mediji
Tanja Petrović
Spomin, izkušnja in raba jezika: primer Jugoslovanske ljudske armade
Lana Zdravković
Za antihumanizem človekovih pravic ali kdo dopušča dve plati enega sveta
Gojko Bervar
Združevanje ali cepljenje novinarskih moči
Gorazd Kovačič
Zunanjepolitično ali svetovno novinarstvo?
Julija Somrak, Aleš Zobec
Selekcija informativnih vsebin na televizijah
Jože Vogrinc
Ostanek sveta: kolateralna škoda poročevalskih rutin
Boštjan Nedoh
Antiintelektualizem in destrukcija javne razprave v medijih
Simón Tecco
Krivična in nevarna demonizacija novinarjev – Odgovor na članek Marte Gregorčič
Boris Vezjak
»Vroči stol« kot paradigma politično pristranske oddaje
Robert Bobnič
Nezdrava mitologija tv-oddaje Na zdravje!
Iztok Jurančič
Virus politične zarote v medijski diagnozi predsednika vlade Janeza Janše
Janez Polajnar, Marko Zajc
»Brcajo, rohne in škripajo z zobmi«
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Hvala za trud, toda ostanimo raje pri dejstvih
Nika Nikolič, Danijela Tamše
Vloga medijev pri marginaliziranju avtonomnih družbenih gibanj
Gorazd Kovačič
Janez Markeš – Izstop iz sence
Sonja Zdovc
Nagrada Saharov sudanskemu borcu za človekove pravice
Gorazd Kovačič
Nežmahova rdeča nit
Marta Gregorčič
Izbrisani – Afirmacija revolucionarnih praks na političnem plakatu?
John Pilger
Svoboda pa prihodnjič
Sonja Zdovc
Brezplačniki
Uroš Blatnik
Vloga urednikov v množičnih medijih
Marta Gregorčič
O diktaturi medijev in kontrarevolucionarnih učinkih
Nina Djordjević
Medijske reprezentacije kosovske krize v letu 1999
Jurij Popov
O prostituciji in trgovini z ljudmi površno in senzacionalistično
Renata Šribar
Pornografizacija spolnosti
Mateja Boldin
Vsebine za odrasle, promocija za otroke
Brankica Petković
NMS – Naš mali svet
Kaja Jakopič
Big Brother: proizvodnja resničnosti
Igor Vobič
Je RTS Janeza Ujčiča res medij, najbolj v »javnem interesu«?
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Ksenija H. Vidmar
Medijski spektakel o družini Strojan
Dejan Pušenjak
Ko je novinar na oblasti
Lucija Bošnik
Gaspari za guvernerja – Delo vs. Dnevnik
Andrea Kosenjak
Drnovšek in mediji
Renata Šribar
Škodljive vsebine na mobilnih telefonih
Renata Šribar
Zaščita otrok in mladoletnikov v noveli zakona o medijih
Ana Jud
Tabloid Direkt, orožje posameznikov
Sonja Merljak
O samocenzuri, cenzuri in ustrahovanju
Britanski multikulturalizem, samoregulacija in mediji
Vili Einspieler
Ključnega pomena je učinkovitost samoregulacije
Neva Nahtigal
Ni samo regulacija
Lana Zdravković
Medijska slika delavskih demonstracij
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Narisani izbrisani
Renata Šribar
Oglaševanje časopisa Direkt - Nemoč regulacijskih orodij
Brankica Petković
Bi lahko zdaj ustanovili tiskovni svet v Sloveniji?
Brankica Petković
Raznovrstnost tiskovnih svetov v Evropi
Brankica Petković
Družba se spreminja in z njo tudi meje sprejemljivega v medijih
Ben Wilson
Nuja samoregulacije v finančnem novinarstvu
Gojko Bervar
Svoboda in odgovornost
Renata Šribar
Destruktivno razmerje med feminizmom in mediji
Vlasta Nussdorfer
Kje so meje medijskega poročanja o kaznivih dejanjih?
Maks Kaš
Ponuditi bralcu, kar bo kupil
Sonja Merljak
Ko so novinarji v moralnih dvomih
Kaja Jakopič
Realna televizija kot laboratorijski eksperiment
Majda Hrženjak
»Materinstvo in kariera« kot oglasna priloga
Tanja Taštanoska
Pravica do imena, do jezika in do medija
Iztok Šori
Medijska percepcija smrti Olene Popik
Boštjan Nedoh
Neoliberalizem kot izhodišče medijskega diskurza o delu
Tomaž Dimic
Ali lahko kupiš prispevek v elektronskem mediju posebnega pomena?
Saša Banjanac Lubej
Dopisniki kot bojevniki za nove slovenske trge
Sanja Prelević
O Črni gori črno …
Sonja Merljak
Mediji in travmatični dogodki
Zlatko Skrbiš
Avstralija: Zaliv Guantanamo in politika avstralske pripadnosti1
Nika Susman
Francija: Kako nadaljevati poročanje iz Iraka?
Branka Bezjak, Matija Stepišnik
Tiranija "radovednosti"
Matija Stepišnik
Kaj sploh lahko štejemo za novinarstvo?
Jernej Rovšek
Nihalo se je od svobode izražanja obrnilo v prid varstvu zasebnosti
Renata Šribar
Simobilove prsi in Severinin video
Janez Tekavc
Odškodninska odgovornost novinarja
Primož Krašovec
Zakaj so mediji nujno nevtralni in kaj je s tem narobe?
Gojko Bervar
Kdaj varuh poklicne etike na slovenski javni radioteleviziji?
Sonja Merljak
Časopisni ombudsmani – da se sliši glas bralcev
Sabina Žakelj
Samoregulacija oglaševanja
Nina Nagode
Prikrito oglaševanje v slovenskem tisku
Maks Kaš
Proizvodnja javnega jezika – Mi o Romih
Primož Krašovec
Mediji, propaganda, manipulacija, zarota
Brankica Petković
Medijski linč – Domnevni posiljevalec osumljen, obtožen in obsojen
Urška Mlinarič
O silhueti džamije in trpljenju Slovencev
Gorazd Kovačič
Izbrisani prikazani kot problem, ne kot oškodovanci
Lea Širok
Medijska slika odstopa italijanskega poslanca v slovenskem parlamentu
Matej Kovačič
Zmago Jelinčič na RGL
Sandra Bašić-Hrvatin
Delo in izbrisani: kdo »zlorablja« medijski prostor?
Vladislav Stres
Preverjeno prevaran
Jaka Repanšek
Kraja avtorskih del: avtorji lajajo, karavana gre dalje
Gojko Bervar
Velika Britanija: Prenova pritožne komisije za tisk?
Gojko Bervar
V zapor zaradi klevete?
Gojko Bervar
Mediji vzbudijo strah, politiki zahtevajo višje kazni
Rok Kajzer
Klevetanje in praksa Novinarskega častnega razsodišča
Neva Nahtigal
»Obrekovalci« pred Evropskim sodiščem
Marta Gregorčič
Medi(k)alije o Živem ščitu
Alenka Kotnik
Poročanje o Iraku: "Naši lepo napredujejo"
Matevž Krivic
Mediji o izbrisanih
Tonči Kuzmanić
Potrošniška ali kapitalska suverenost
Mojca Pajnik
Polarizacija prostitucije: biznis ali javna nemorala
Olga Cvetek
Nasilje v medijih - da ne zatiskamo oči
Nikola Janović
Balkan v podobi
Simona Bandur
Mit o Balkanu v poročilih o umoru Đinđića
Barbara Bizjak
Antiintelektualizem v prispevkih o kulturi
Neva Nahtigal
Pravila brez nadzora
Sonja Merljak
Interni etični kodeksi v medijih
Neva Nahtigal
Sistemi medijske odgovornosti v Sloveniji
Claude-Jean Bertrand
Odličen kodeks, toda …
Claude-Jean Bertrand
Pregled sistemov medijske odgovornosti
Gojko Bervar
Novinarska etika v arabskih državah: tako daleč, a tako znano
Dušan Rebolj
Nianse nasilja: ulovimo in ubijmo Billyja Raya Cyrusa!
Suzana Žilič-Fišer
Urad za komunikacije – nov medijski regulator v Veliki Britaniji
Urša Chitrakar
Ko javna osebnost laže
Saša Bojc
Koregulacija medijev v Evropi – naslednja epizoda Velikega brata iz EU?
Neva Nahtigal
Ombudsmani, največji samotarji z najvišjimi cilji
Novi kodeks slovenskih novinarjev
Peter Jančič
Kako je nastal novi kodeks novinarske etike?
Marko Milosavljević
Zakaj je dobro, da je ukinjena avtorizacija intervjuja
Peter Frankl
Ples ene pomladi?
Boris Vezjak
Primer Petek: simptom zloma medijske avtonomije
Brankica Petković
Kaj smejo početi novinarji?
Gojko Bervar
So-regulacija na pohodu?
Brankica Petković
Kdo se noče pogovarjati o tiskovnem svetu?
Lucija Bošnik
Po čem sta Zahović in Katanec?
Renata Šribar
Nezgode s spolom
Mojca Pajnik
Kaj je ekstra v oddaji Ekstra magazin?
Dragan Petrovec
Poročanje o spolnih zlorabah
Barbara Šurk
Sovražijo novinarje
Aldo Milohnić
Oglaševalska pornografija na Kanalu A in POP TV
Karina Cunder
Delo po novem restriktivno pri oglaševanju vročih linij
Petra Šubic
Pritisk Porsche Slovenija na Delo
Nika Deu
Spoštujemo zakonodajo
Igor Ž. Žagar
Pet minut za (novinarski) suspenz
Gojko Bervar
Kako deluje nemški tiskovni svet?
Grega Repovž
Iskanje lastne pasti
Matthew A. Killmeier
Mobiliziranje ameriške javnosti
Sonja Merljak
Si Američan ali novinar
Zoran Kanduč
Srhljiva ideološka sporočila vojne proti terorizmu
Rastko Močnik
Posredna propaganda
Saša Bojc
Pri Fairu se sprašujejo, kaj sploh je terorizem
Rok Kajzer
Kakovostno, hitro, cenejše
Brankica Petković
Pobuda za ustanovitev tiskovnega sveta v Sloveniji
Borut Bernik Bogataj
Novinarji ne poznajo svojih pravic
Branko Maksimovič
Vrste znanih novinarjev ni v DNS
Gojko Bervar
Kdo je izgubil ugled – društvo ali novinarji?
Grega Repovž
Profesionalizacija je nujna
Roman Kuhar
Tabloidna metaforika v črni kroniki Dela – Drugič
Barbara Bizjak, Barbara Kelbl, Alenka Veler
Modeli tiskovnih svetov
Gojko Bervar
Kdaj bomo ustanovili medijski svet v Sloveniji?
Branko Čakarmiš
Samoregulativni korak slovenskih televizij
Cene Grčar
Beseda velja
Barbara Bizjak
So novinarji podkupljivi?
Špela Šipek
Skaggsova »lekcija« za novinarje
Jaka Repanšek
Svoboda tiska in pošteno sojenje
Janez Tekavc
Medijsko sojenje
Vlado Miheljak
Zloraba v »piarovske« namene
Suzana Tratnik
Kot da prvič slišijo za pravice homoseksualcev
Branko Maksimovič
Ustreznejši bi bil medijski svet
Zoran Medved
Najprej ustanovimo varuha medijskih pravic
Rajko Gerič
Kdo potrebuje tiskovni svet - mediji ali javnost?
Matea Verhovčak
Vprašalnik o tiskovnem svetu
Matevž Krivic
Lastniški poseg v uredniško politiko?
Simona Zatler
Uredniška neodvisnost in ugovor vesti
Mojca Lorenčič
Novinarji pa, kot da so izgubili spomin
Nikolai Jeffs
Podoba Afrike v slovenskih medijih
Lord Wakeham
Globalni novinarski kodeks? Ne, hvala.
Zoran Medved
Nova pravila igre
Uroš Lipušček
Naj to postane notranja ustava
Rosvita Pesek
Strožja pravila za javno RTV
Matevž Krivic
Kdo bo bdel nad uresničevanjem kodeksa?
Sandra Bašić-Hrvatin
Pritožna komisija za tisk - Ljudem služi hitro in brez stroškov
Sandra Bašić-Hrvatin
Vladavina številk
Mojca Pajnik
Boj za vernike tudi z mediji
Jana Nadoh
Posilstvo v dokumentarni drami
Zoran Kanduč
Dramatizacija nasilja na televiziji
Roger Blum
Kdo naj bi nadzoroval medije?
Zoran Medved
Na razpotju
Diana Zajec
Za odličnost v novinarstvu
Ana-Marija Bosak
Zaščititi novinarstvo ali novinarje?
Mojca Širok
Medijske selitve
Boris Čibej
Prihodnost neke iluzije
Marjeta Doupona Horvat
Nedoslednost pri pisanju o Kosovu
Proti evropskem novinarskem kodeksu
Gojko Bervar
Komu koristi samoregulacija?
Sandra Bašić-Hrvatin
Novinarsko častno razsodišče v Sloveniji
Lord Wakeham
Svoboden tisk je odgovoren tisk
V službi javnosti - zaščita ranljivih
Robert Warren
Naše vodilo je resnica
Brian McArthur
Kodeks je del novinarske pogodbe o delu
Par-Arne Jigenius
Ne obstaja en sam evropski model
Alan Chastagnol
Želimo dekriminalizirati tisk v Franciji
Frank Cullen
Zastareli irski zakoni
Licence za novinarje
Lutz Tillmanns
Uspešnost samoregulacije v Nemčiji
Ronald Koven
Svetovna komisija za svobodo tiska
Posvet o samoregulaciji v Saarbrücknu
Borut Mehle
Konkurenčna klavzula po slovensko
Borut Cajnko
Pravila novinarjevega delovanja
Gašper Lubej
Naj bi, menda, govori se...
Polona Križnar
»Pa še kaj lepega o meni zapiši.«
Sonja Merljak
Neupravičene in odvečne zahteve
Tonči Kuzmanić
Holmec: zmaga slovenskih timokratov
Gregor Fras
Riba, imenovana Zofa
Darja Zaviršek
Benettonova telesa
Sandra Bašić-Hrvatin
Trideset let pozneje
Mojca Lorenčič
Mediji o spolnem zlorabljanju
Saša Banjanac Lubej
Zaupniki, strokovnjaki ali preusmerjevalci klicev?
Edo Pajk
Fotoblamaža
Sandra Bašić-Hrvatin
Višja matematika novinarske korektnosti
Sandra Bašić-Hrvatin
Primer Jonesboro
Suzana Žilič-Fišer
Zakaj potrebujemo nadzornika medijskih vsebin
Edo Pajk
»Poroča neki Otto Grum iz Prištine«
Katja Bašič
Ko mediji obmolknejo
Vito Flaker
Duševna bolezen kot novinarska raca
Saš Jovanovski
Razlike so bile v poudarkih
Edo Pajk
Sumljivi državljani
Goran Ivanović
Zgaga nikogaršnja zmaga
Zavezujem se...
Aidan White
Novinarji so del družbe
Branko Podobnik
Boj za zaupanje bralcev
Edicija MediaWatch
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Roman Kuhar
Medijske podobe homoseksualnosti
Dragan Petrovec
Mediji in nasilje
Gojko Bervar
Svoboda neodgovornosti
Matevž Krivic, Simona Zatler
Svoboda tiska in pravice posameznika
Novinarski večeri
21.11.2005
David Brindle, Ervin Hladnik-Milharčič, Stephen Whittle, Mojca Menart
Vloga medijev v večkulturni družbi
04.03.2004
Peter Preston, Darijan Košir
Kaj dela odgovorni urednik?
22.10.2003
Ilinka Todorovski, Aleksander Stanković, Bruno Lopandić
Hrvaška in Slovenija v medijskem ogledalu
05.12.2002
Serge Halimi, Rastko Močnik
Novinarji – čigavi psi čuvaji?
04.09.2000
Gojko Bervar, Claude-Jean Bertrand, Roger Blum
Samoregulacija - up ali pokora sodobnega novinarstva
24.09.1998
Paul Johnson, Darijan Košir
Kaj je novica dneva?
08.05.1998
Joey Skaggs
Kako naplahtati novinarje? Drugič.
24.03.1998
Velimir Veka Ilić, Igor E. Bergant
Šport. Kaj so ti storili!
04.12.1997
Rick Thompson
Nasilje v medijih
25.04.1997
Joey Skaggs
Kako naplahtati novinarje
Omizja
22.04.2008
Zdenka Čebašek Travnik, Uroš Slak, Alma M. Sedlar, Elizabeta Zorman, Zoran Pavlovič, Liana Kalčina, Brankica Petković, Kristina Plavšak Krajnc
Omizje: Poročanje medijev o otrocih
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
02.02.2006
Boris Bergant, Vili Einspieler, Ranka Ivelja, Neva Nahtigal, Admir Baltić
Mediji, samoregulacija in multikulturalizem
18.09.2003
Suzana Tratnik, Tatjana Pirc, Katarina Stojanović, Jani Sever, Gorazd Suhadolnik, Miha Lobnik, Marko Milosavljević, Roman Kuhar
Mediji in homoseksualnost
15.05.2003
Ivan Pal, Sandra Bašić-Hrvatin, Marjan Bauer, Uroš Šoštarič, Tomaž Perovič, Vlado Miheljak
Nasilje, pornografija, mediji in poklicna etika
25.11.2002
Aidan White, Ian Mayes, Grega Repovž, Peter Jančič, Gojko Bervar
Samoregulacija in odgovornost medijev