N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
uvodnik
medijska politika
samoregulacija
zaščita novinarskih virov informacij
merjenje svobode medijev
rtv slovenija
medijski diskurzi
regija
iz zgodovine medijev
splet
medijski antiheroj
recenzije in prikazi
zasebno o javnem
ekskrementi
fotografija
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Saša Banjanac Lubej
Maltretiranje bralcev z resnico
Viktor Ivančić: Zašto ne pišem i drugi eseji, Fabrika, Beograd, 2010
Edina dobra stvar v vsesplošnem izginjanju novinarstva ali medijev (tistih, ki se niso hoteli preleviti v izdelke in se na trgu prodajati kot navaden pralni prašek) je namreč to, da so novinarji, ki so jih ustvarjali, postali pisatelji. Pri tem ne mislim na številne kolumniste, ki so svoje že v časopisih objavljene kolumne speli in objavili še v obliki knjige. V mislih imam tiste, ki so na svoji poklicni poti ostali zvesti pravilom izvirnega poklica, a so njihovi mediji medtem izumrli. Nekje med kapitalizmom in globalizacijo, po vojni na Hrvaškem, je ugasnil Feral Tribune. Zato je moral njegov dolgoletni odgovorni urednik in novinar Viktor Ivančič pet esejev objaviti kar v knjigi (Ivančić je sicer objavil tudi dva romana in vrsto zbirk publicističnih zgodb). Na srečo bralcev (malo manj znana kategorija človeških dinozavrov s konca 20. stoletja), ki še imajo dušo. In možgane. In jih morajo nahraniti s spodobnimi vsebinami. Ki terjajo k razmisleku o družbi, ki jih obkroža. Četudi znajo biti ugotovitve neprijetne.

Vsak esej je zgodba zase, a hkrati ena in ista zgodba o spremembah v družbi, ki je slovenski zelo podobna. V prvem eseju, napisanem v obliki pisma odgovornemu uredniku nekega dnevnega časopisa, Ivančić ugotavlja: »Veliki izdajatelji že zdavnaj ne služijo s prodajo lastnih časopisov, kvečjemu so srečni, da jih lahko zastonj dajo na splet; še več: vsak izvod časopisa, ki bo prodan v trafiki, pomeni izgubo določene vsote denarja. Toda produkt so bralci. Medijsko podjetje proizvaja občinstvo, ki ga prodaja oglaševalcem, oziroma drugemu podjetju.« Z neusmiljenim seciranjem spornih vsebin Jutarnjega lista (omenimo intervju, ki ga je imel s sedaj že nekdanjim hrvaškim predsednikom vlade Sanaderjem kar pisatelj Miljenko Jergović) Ivančić nazorno prikaže vzorce prikrajanja realnosti. »Namesto neobstoječega premiera smo dobili neobstoječega novinarja. Namen je, da režimski pisatelj izvleče kakšno bizarno podrobnost, ki bo priložena malomeščanskem dolgočasenju,« je neusmiljen Ivančić.

Brez zadržkov se kritično loteva tudi vizualne podobe novodobnih časopisov: prve štiri strani v glavnem sestavljajo signalizacija: puščica dol, plusi in minusi, masno natisnjeni znaki vzklikov in vprašanj, dobra novica, slaba novica, in in out, odstotki, trendi, številka dneva ... Realnost je pač treba predstaviti v enostavnih sporočilih: bralcem je treba novosti vliti v glavo, narisati, kaj naj si mislijo, jih opozoriti, česa naj se bojijo, opraviti je treba senzacionalno vizualno ponižanje teksta, pregnati zložene stavke, odpraviti vse, kar bi spodbujalo premislek in kar se razlikuje od prikimavanja ...

Ko piarovci postanejo novinarji in uredniki
Devet odsekov proti raziskovalnemu novinarstvu je esej, ki na boleče enostaven način razkriva nastajanje »raziskovalnih« zgodb v hrvaškem časopisju. Od županov, ki s sredstvi mestnih občin plačujejo PR-agencije, da bi jim zagotovile prostor v nacionalnih medijih, pa do trditve, da je razkrivanje pravzaprav zaslepljevanje (kot se je zgodilo v aferi Indeks, ko je pod močnimi medijskimi žarometi policija aretirala profesorje zaradi domnevne korupcije, a je bil rezultat zelo slab). Namen razkrivanja je torej prikrivanje drugih, zdaleč pomembnejših zgodb iz ozadja. »Za pričakovati je, da bodo v naslednji fazi profesionalci iz PR-agencij začeli prevzemat uredniške posle s ciljem preskoka ene faze v verigi in zmanjševanja nepotrebnih stroškov, saj se je novinarstvo v času tranzicije vzpostavilo kot dobičkonosna storitvena dejavnost – ne proti bralcem, ampak proti tistim, ki občinstvo želijo zasuti s svojimi resnicami,« napoveduje.

Kraja bolj razburja kot vojni zločini
Feral Tribune je bil dolgo časa edini, ki je o vojnih zločinih na Hrvaškem poročal v real timeu – v času, ko so se dogajali. Vlogo raziskovalnega novinarstva v tistem času Ivančič hudomušno demistificira z naslednjim stavkom: »Gledano profesionalno, od tega ni bilo lažjega dela. V velikem številu primerov je raziskovanje praktično pomenilo odločiti se, da bomo o tem pisali. Ne samo, da so bila dejstva pri roki, ampak jih je poznalo tudi veliko število prebivalcev Hrvaške. Toda njihova pojavnost v časopisu je izzivala splošno ogorčenje.« Ivančić je v množici primerov, ki so še kako burili duhove na Hrvaškem, izpostavil okoliščine po objavi reportaže mlade novinarke-začetnice Ferala. V njej je opisala kraje prebivalcev Splita, ki so se kar z vlakom množično peljali v »Krajino« po akciji Nevihta, s katero je območje znova postalo del Hrvaške. Poleg zločinov nad civilisti je tudi veliko bele tehnike, zaves, jedilnih priborov, posteljnine in drugega spremenilo lastnike. Prav ta članek, in ne poročila o grozovitih zločinih je, piše Ivančić, fizično ogrozil vse člane uredništva. Jezni bralci so v skupinah po trije grozili novinarjem kar v uredništvu; telefoni pa niso prenehali zvoniti.

Mit o raziskovalnem novinarstvu
»Raziskovalno novinarstvo največ velja takrat, ko razkriva tisto, kar je vsem najbolj znano, torej tisto, o čemer so vsi tiho,« piše naprej nekdanji šef Ferala. In odlično razkrije bistveno razliko med starimi in novimi mediji ali, če hočete, med včerajšnjim ali današnjim novinarstvom: »Vedno sem menil, da je dobro novinarstvo tisto, ki ustvarja nelagodje, ki vznemirja. Današnje novinarstvo namreč večinoma poskuša intrigirati, a ne vznemirjati. Intrigantno je kurentno in informacijsko hvaležno. Če pač ustvarjate nelagodje, vas bodo zapustili sponzorji, ekonomski in politični.«

V eseju Zakaj ne pišem ali Poročilo srečnega zamorca pa Ivančić kratko malo blesti, saj je spisan kot najbolj ironičen, skoraj humorističen kontrapunkt sedanjemu pojmovanju medijskih svoboščin: eno leto je namreč Ivančić preživel pri reškem Novem listu, kjer so ga plačevali, da ne piše. Seveda je pisal – esej, v katerem mrgoli duhovitosti na račun absurda enega vodilnih listov na Hrvaškem, ki se mu je »bolj izplačalo«, da eno najboljših hrvaških novinarskih peres sedi križem rok pri njih in za to prejema plačo, kot da bi zanj pisalo prestižne kolumne. Esej je tokrat v obliki pisma naslovljen na odgovornega urednika. Da se ga plačuje za to, da ne dela, pa Ivančič pripisuje odločitvi lastnika korporacije, ki se ukvarja tudi z medijskimi posli. Odnose med lastniki in odgovornimi uredniki v sodobnih medijih Ivančić mojstrsko opiše z naslednjim stavkom: »Ko lastnik ureja časopis, odgovorni urednik obstaja predvsem zato, da bi lastnik lahko imel živ dokaz, da ga ne ureja.« Poln ironije, absurda, spisan v najboljšem slogu partijske kritike in samokritike, je vrhunec razgaljenja cenzorskih mehanizmov v okviru (kvazi)demokratičnih sistemov. »In potem so čez noč, po abdikaciji vladarja (odstopa Iva Sanaderja), kolegi čez noč zahtevali, naj vendarle začnem pisati! Kar čez noč sem (spet) postal renomirani avtor. Kaj se je, za vraga, zgodilo?« se je smehljaje vprašal Ivančić in resno zahteval sporazumno odpoved delovnega razmerja.

Master flaster je esej-pismo, namenjeno Ivančićevim mlajšim novinarskim kolegom. Ti so zdaj, leta 2010, skupaj z nekaterimi opogumljenimi starejšimi novinarji začeli protestirati proti cenzuri. S simboličnimi lepilnimi trakovi na ustih. Ogorčen nad 18 let zapoznelim protestom in še bolj nesrečno izbiro simbola samolepilnega traku na ustih (lepilni trak je na Hrvaškem sinonim za poboje srbskih civilistov v Osijeku med vojno, saj ga je imela večina žrtev na ustih, preden so jih ustrelili in vrgli v Dravo). »Hrvaški medijski delavec takrat še ni bil Poškodovani Novinar (Ranjeni Novinar); počutil se je dovolj zdravega, da pridno nastavi dušilec na cev pištole.

Lahko bi kratko malo prikimali
Poseben prispevek je tudi zadnji esej z enostavnim naslovom Beležke, v katerem Ivančić v formi dialoga med mladim novinarjem in kadrovikom medijske korporacije na razgovoru o zaposlitvi v sodobnem časopisu prostovoljno privoli dobesedno v vse pogoje delodajalcev: na krajšanje tekstov; spremembo smisla teksta; privoli tudi v to, da ne bo »maltretiral bralce z resnico, ampak jim bo ponujal zanimive in kakovostne vsebine« itn. A mladi novinarski kandidat za zaposlitev se je uštel samo v enem: na vsa vprašanja je začel odgovarjati z »mislim, da« … Zaradi te besede, ki jo je v namišljenem pogovoru omenil prevečkrat, službe ni dobil. Kadrovik medijskega podjetja je povedal, da razmišljanje ni najboljše priporočilo, kajti gre za avtonomno dejanje. Lahko bi kratko malo prikimali z glavo ali uporabili besedo »Da«.

Prav v zadnjem eseju Ivančić razkrije še en vzvod delovanja večine sodobnih medijskih hiš: novinar mora brez upora privoliti v vse, sicer si lahko išče drugo službo, v kateri bo ravno tako obsojen na isto ali podobno ideologijo ugajanja in ne razburjanja bralcev. In prikimavanje kot način (eksistencialnega in poklicnega) obstoja. Alternativa temu je edino medijski mrk, ki se je zgodil Feral Tribuneu oziroma slaba ali nikakršna branost ali gledanost. Med tema dvema skrajnostma pa mora nekje biti srednja pot. Novinarji bi jo morali le iskati bolj zavzeto. Pri tem jim lahko kot odličen vodnik pomagajo Ivančićevi eseji.

izpis

Sonja Merljak Zdovc

O prihodnosti novinarstva, če ta sploh obstaja
Kamorkoli novinar danes gre, kjerkoli se ustavi, karkoli prebere, povsod naleti na isto vprašanje. Kakšna je prihodnost novinarstva? V času, ko so Američani postavili blog Paper Cuts, na katerem skrbno beležijo število odpuščenih novinarjev – od leta 2008 jih je brez dela ostalo čez 32.000 –, tudi novinarji drugod po svetu zaskrbljeno zrejo v prihodnost in neredko se zgodi, da mladim kolegom odločno svetujejo, naj si izberejo drugo pot.

Novinar Curtis Brainard je v ameriški strokovni reviji Columbia Journalism Review poleti zapisal, da se druge možnosti redko pojavijo, in če jih spustimo, se tretja morda ne bo več zgodila. V mislih je imel trženje digitalnih vsebin, predvsem pa možnosti, ki jih ponujajo tablični računalniki, kot je iPad.

O plačljivih vsebinah in prihodnosti novinarstva se sprašuje tudi spletna knjiga The Future of Journalism (Prihodnost novinarstva), ki nosi pomenljiv podnaslov If there is one, če ta sploh obstaja. Knjiga je objavljena na OurBlook, dinamični spletni strani, ki želi kombinirati raziskovalno in analitično globino knjig z interaktivnostjo blogov. Spletno skupnost ustvarjalcev sestavljajo znanstveniki, javni uradniki in novinarji, ki vsakodnevno sodelujejo v razpravah in iščejo odgovorne ideje, ki bi določile prihodnost novinarstva.

Spletna knjiga o prihodnosti novinarstva je le eden od projektov, ki jih pripravljajo. Na blogu, ki se predstavlja s sloganom Današnji glasovi, jutrišnje rešitve, med drugim razmišljajo o znanosti in družbi, ekonomiji in zdravstvu. Morda največ prostora pa namenjajo novinarstvu, in še posebej njegovi prihodnosti. V ta sklop sodi tudi spletna knjiga, ki temelji na številnih poglobljenih intervjujih. Ustvarjalci jo po potrebi spreminjajo in dopolnjujejo in pri njenem nastajanju je sodelovalo več kot 70 uglednih novinarjev. Ti so odgovarjali na različna vprašanja, kot so o prihodnosti profesije, preoblikovanju industrije informacij in brisanju meja med novinarskimi in oglasnimi vsebinami.

Knjiga je razdeljena na 12 poglavij, ki so posebej prirejena za branje po internetu; tista daljša so povzeta na osnovni strani knjige, obenem pa so v integralni različici na voljo na svoji podstrani. Že prvo poglavje, Preživetje tiska, zbudi pozornost; saj je v njem že napovedano, da je miselnost o nujnosti brezplačnih vsebin na spletu v zatonu. Tiskani mediji iščejo načine, kako bi iz spletnih izdaj iztržili največ. Spletne izdaje dobivajo vse pomembnejše mesto v paleti njihove ponudbe; splet kot platformo postavljajo ob bok tiskanim izdajam. Vse več časopisov spoznava, da je razdajanje vsebin na spletu, medtem ko so obenem za tiskano izdajo zaračunavali okoli en evro, ena najslabših poslovnih odločitev v zadnjih 25 letih.

S tem so uporabnikom sporočali, da informacije, ki jih ponujajo na spletu, nimajo nobene vrednosti. Zakaj bi kdo plačeval za nekaj, kar lahko dobi zastonj? Pomanjkljiva strategija je pripomogla, da so se tiskani mediji znašli v razmerah, zaradi katerih so morali številni časopisi zmanjševati stroške in celo odpuščati zaposlene.

V letu 2011 bo New York Times novinarske vsebine začel zaračunavati v celoti. Nenaročniki bodo imeli dostop do določenega števila prispevkov brezplačno, nato pa bo sistem onemogočil nadaljnje brskanje po njihovih spletnih straneh.

Veliko vprašanje ostaja, ali se bo na njihov račun steklo dovolj denarja, da bi z njim nadomestili izgubo prihodka od oglasov zaradi manjšega števila obiskanosti. Strokovnjaki v knjigi napovedujejo, da so lahko v časopisu optimistični, saj je njihovo izhodišče spodbudno: so najbolj priljubljena časopisna stran, ki ima zveste bralce ne le na Manhattnu, temveč tudi drugod po ZDA.

V knjigi sicer napovedujejo, da se bodo časopisi verjetno odločili za eno od treh možnosti, da bi izboljšali svoj težek finančni položaj. Prva je, da bodo ukinili tiskane izdaje (morda bi ohranili samo izdajo ob koncu tedna in tako prihranili pri tisku, distribuciji in tudi pri zaposlenih); druga je osredotočanje na lokalne vsebine (te so primerjalna prednost večine od njih); in tretja, da se osredotočijo na druge možnosti. Te seveda niso dorečene in gotove, vendar jih avtorji knjige kljub temu nekaj predlagajo. V New York Timesu se je, na primer, obneslo zaračunavanje križank, pri nekaterih britanskih časopisih pa interaktivna tombola.

Za slovenske bralce so zanimiva še poglavja Prihodnost družabnih omrežij, Prihodnost državljanskega novinarstva, Prihodnost branja,Prihodnost oglaševanja v tiskanih medijih, Prihodnost televizijskega novinarstva in Novinarji prihodnosti.

Še največja pomanjkljivost knjige je, da si je zanjo, kot za vsako drugo, treba vzeti čas. Obenem je takšno zahtevno, čeprav izredno zanimivo branje težko brati na računalniku. In tu se morda skriva odgovor na vprašanje o prihodnosti novinarstva.

izpis

Sonja Merljak Zdovc

Mednarodna nagrada za pogum v novinarstvu Claudii Julieti Duque in Vicky Ntetema
Dve ženski, dve celini, ena zgodba o nasilju, ustrahovanju, zasledovanju, ugrabitvah. Povezala ju je nagrada za novinarski pogum, ki ga podeljuje fundacija s tretje celine.

Claudia Julieta Duque in Vicky Ntetema se vsak dan soočata z njo. Prva je Kolumbijka. Piše o trgovini z otroki, o nelegalnih posvojitvah v svoji domovini ali o tem, da so se paravojaške enote infiltrirale v vse pore družbe. Druga je Tanzanijka in piše o albinih v deželi, kjer se albinizma sramujejo in ga skrivajo. V njeni domovini jim pravijo zeru-zeru – duhovi.

Novinarstvo je zaznamovalo njuno življenje, po ena novinarska zgodba pa ga je vsaki temeljito spremenila.

Za novinarko Radia Nizkor Claudio Julieto Duque je bil usoden skrivnostni umor političnega satirika in novinarja Jaimeja Garzona. Julija 2001, dve leti po umoru, so jo ugrabili, oropali in ji zagrozili, da mora nehati preiskovati omenjeno zgodbo. Ni se ustrašila. Nadaljevala je z odkrivanjem resnice.

Svobodno novinarko Vicky Nteteme, dolgoletno dopisnico britanskega BBC, je doletela zgodba o smrti albinov v Tanzaniji. Ko je izvedela zanjo, se ji je posvetila do te mere, da je nazadnje zapustila BBC in postala svobodnjakinja. Vicky Nteteme je med svojim preiskovanjem razkrila, da lokalni vrači kujejo dobiček s čarobnim napitkom iz organov, udov in tekočin albinov, ki da prinaša srečo. Da bi se dokopali do surovin, najemajo morilce. Vicky Nteteme se je lahko vračem približala samo tako, da je šla pod krinko in raziskala barbarsko ravnanje. Ko so jo razkrinkali, je ogrozila svoje življenje. Odkar je objavila svoje izsledke, so v Tanzaniji aretirali več kot 200 vračev, toda ona se mora skrivati za tančico, da zakrije svojo identiteto, saj je deležna nenehnih groženj.

Njuna prizadevanja so v ZDA počastili z nagrado za pogum v novinarstvu (Courage in Journalism Award), ki ga podeljujejo Mednarodna fundacija za ženske v medijih (International Women's Media Foundation). Fundacija, ki je bila ustanovljena leta 1990, si prizadeva za krepitev vloge žensk v medijskih hišah po vsem svetu in s tem za širjenje svobode tiska. Vsako leto počasti novinarke, ki v težkih oziroma nevarnih razmerah izkažejo neverjetno integriteto in moč značaja. Do zdaj je priznanje prejelo 69 novinark.

Grozijo tudi hčeri in materi
Claudia Julieta Duque in in Vicky Ntetema sta od malega želeli postati novinarki, čeprav sta vedeli, da v njunih državah to ni lahek poklic.

Claudia Julieta je že kot najstnica spremljala politično dogajanje in je slutila, v kakšno nevarnost se podaja. A, kot je zaupala politični novinarki ameriškega Los Angeles Timesa Marjorie Miller, ki jo je kot nagrajenko predstavila na spletni strani fundacije, je tako kot številni drugi novinarji želela opazovati zgodovino, ki se je dogajala pred njenimi očmi. »Vedela sem, da pobijajo novinarje. Od 80. let 20. stoletja so jih ubili več kot 140. Kljub temu si nisem mislila, da bom to sama izkusila.«

Devetintridesetletna novinarka je morala v prejšnjem desetletju trikrat zapustiti državo; dva od številnih avtomobilov, ki so jo v tem času zasledovali, je dokazano povezala z vladnimi organi; celo za telesne čuvaje, ki naj bi jo varovali, je pozneje izvedela, da so vohunili za vlado. »V državi, ki je na videz demokratična, ni svobode govora. Ko so ugotovili, da me ne morejo ustrahovati, so se lotili moje hčere.« Ni jim uspelo.

Domov se je nazadnje lahko vrnila, ko so se njena in prizadevanja njenih kolegov začela obrestovati. Tednik Semana je lani objavil zgodbo, da je nacionalni urad za varnost v letih 2003–2009 vohljal za novinarji, člani opozicije, sodniki vrhovnega sodišča, vladnimi uradniki, sindikalisti in predstavniki človekoljubnih organizacij. Nelegalno so prestregali njihovo elektronsko pošto in telefonske klice ter informacije posredovali kriminalnim združbam.

Policija je v sodelovanju z državnim tožilstvom aretirala deset članov urada, med njimi namestnika direktorja. Tega so letos obtožili sodelovanja pri umoru novinarja Garzona. Claudia Julieta s prstom kaže še višje. Pravi, da je za početje urada odgovoren nekdanji predsednik Alvaro Uribe. »Štirideset let so tisti, ki so bili na oblasti, izkoriščali trgovanje z mamili in oborožene spopade kot izgovor za svoj osebni boj proti nasprotnikom. Tajna policija je v tem času nekaznovano ustrahovala in mučila državljane. Vendar tega ne smemo izreči na glas, to je še vedno nevarno. Tvegano je raziskovati kršitve človekovih pravic.«

In čeprav je po razkritju zlorab v uradu njeno življenje postalo toliko varnejše, da se je lahko vrnila domov, ni varna. Lani je deset moških in žensk poskušalo vdreti v njeno hišo. Ni je bilo doma, a tam je bil njen brat, zato so se vlomilci prestrašili in pobegnili. Posnetki varnostnih kamer so nakazovali, da ni šlo za poskus vloma, ampak za ustrahovanje. »Groženj je manj, toda zdaj kličejo mojo mamo.«

»Lahko jih ustavimo, toda samo tako, da o njih ne molčimo.«
Vicky Ntetema je pri štirih letih uhajala zdoma v šolo, zato je morala njena mati zaklepati vhodna vrata. Desetletja pozneje so njena vrata znova zaklenjena. Njen dom je obdan z bodečo žico in štiriindvajset ur na dan ga varujejo stražarji.

Dvainpetdesetletna svobodna novinarka, ki še vedno poroča tudi za BBC, se boji za svoje življenje. Tanzanijski vrači, ki v tradicionalni afriški družbi zasedajo ugleden položaj, ne želijo, da bi jim Vicky pokvarila posel. Posamezen del telesa je lahko vreden tudi 2000 dolarjev.

Vicky se je zgodbe lotila, ker ni mogla razumeti, zakaj bi njeni sonarodnjaki pobijali albine. Več kot 90 odstotkov Tanzanijcev verjame v čarovnije in ugotovila je, da je bilo od leta 2007 pobitih več kot 50 albinov. Lokalna policija ščiti vrače, zato od nje ni mogla dobiti ustreznih informacij. Odločila se je, da se bo pogovorila z vrači. »To je nevarno početje, me je svarila mama. Ubijajo albine, ubili bodo tudi tebe,« je pripovedovala novinarki Lindsey Wray, ki je njeno zgodbo predstavila na spletni strani fundacije. »Odgovorila sem ji, naj moli zame.«

Obiskala je tiste predele Tanzanije okoli jezera Viktorija, kjer ima čarovništvo najmočnejše korenine. Pretvarjala se je, da je poslovna ženska, ki bi rada obogatela. Pridobila si je zaupanje različnih vračev in potrdilo se je, kar je ves čas sumila.

Izvedela je še druge srhljive podrobnosti: rudniki so v rokah duhov, pravijo vrači, ki jim je treba darovati kri albinov. Njihove nožne kosti iz nog delujejo kot detektor kovin. Po drugi strani ribičem na jezeru Viktorija prav pridejo odrezane dlani, saj pomagajo k dobremu dnevnemu ulovu.

Čeprav je skrbno pazila, da ne bi razkrila svoje prave identitete, bi jo dvakrat skoraj razkrili. Obakrat jo je za las izdal kasetofon. Enajstega julija 2008 ji je sreča dokončno obrnila hrbet. Ko je odhajala od vrača, je naletela na policista, s katerim se je pogovarjala kot novinarka.

Kmalu zatem je začela dobivati SMS-sporočila, naj se pazi; da opazujejo njo in njeno družino. Enaindvajsetega julija, ko je BBC objavil del njene zgodbe, so jo poklicali policisti iz lokalne skupnosti Mwanza. »Deželo si spravila v nevarnost,« so ji rekli in ji zagrozili, da jo bodo tožili. Takrat so ji na BBC predlagali, naj zapusti domovino. Najprej je odpotovala v London, nato v Kenijo. Zdaj se skriva v domovini.

Tudi zaradi njenega poročanja o pobojih albinov so v Tanzaniji na smrtno kazen že obsodili osem ljudi. Med njimi fanta, ki je ubil svojo mater. »Še veliko je treba postoriti, da bodo ljudje spremenili svoja prepričanja o albinih in ustavili poboje,« pravi Vicky. »Lahko jih ustavimo, toda samo tako, da o njih ne molčimo.«

Dve ženski, dve celini, ena zgodba. Dovolj daleč stran, vendar tudi zelo blizu. Samo pogum za njeno razkrivanje je potreben. Nasilje lahko ustavimo, če o njem ne molčimo.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

socialni položaj novinarjev

Medijska preža
Jernej Rovšek
Zahteva, da se preveri in zagotovi integriteta tudi v medijski industriji
Blaž Zgaga
Izobčene vrednote
Saša Banjanac Lubej
Z ustanovitvijo medijskih zadrug do delovnih mest po svoji meri
Alma M. Sedlar
Mehanizmi zatiranja novinarske sindikalne dejavnosti
Grega Repovž
Gibanje 99 odstotkov ima sporočilo tudi za novinarje
Stefano Lusa
Čas tranzicije brez premisleka o novi vlogi novinarstva
Igor Mekina
Društvo novinarjev Slovenije: kaj je za pokazati v zadnjih 20 letih?
Kaja Jakopič
Razvid propadlih medijev
Igor Vobič
Pavperizacija spletnih novinarjev v Sloveniji
Gorazd Kovačič
Je razlog za razredno zmedenost novinarjev v izobrazbi?
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Neprofitno novinarstvo financirati iz javnih virov
Majda Juvan
Včasih je radijski novinar moral biti tam, kjer se kaj dogaja
Boštjan Nedoh
Kako stavkati brez materialnih posledic?
Saša Banjanac Lubej
Maltretiranje bralcev z resnico
Sonja Merljak Zdovc
O prihodnosti novinarstva, če ta sploh obstaja
Brankica Petković
Prispevek k razpravi o novinarstvu
Gojko Bervar
Nova oblast in mediji – Kaj se je spremenilo?
Sonja Merljak Zdovc
Novinar kot človek
Gorazd Kovačič
Štrajk v treh slikah
Viktor Ivančić
Devet točk proti raziskovalnemu novinarstvu[1]
Gojko Bervar
Na črnem seznamu
Sonja Merljak Zdovc
Novinarska zbornica
Gordan Malić
Hrvaška: Sodni dan neodvisnega časopisnega založništva
Luka Osolnik
Pristop pa tak!
Gojko Bervar
Veliki mediji so zdavnaj izgubili dušo
Igor Vobič
Konvergenca v novinarstvu: integracija uredništev v časopisnih hišah Delo in Žurnal
Bojan Dobovšek, Jure Škrbec
Novinarji in korupcija
Boštjan Nedoh
Medijska reprezentacija delovnega ljudstva
Rok Praprotnik
Resnica o vlogi novinarjev v aferi Patria
Ranka Ivelja
Časopisi zahtevajo transparentnost in odgovorno ravnanje od drugih, kaj pa glede tega naredijo sami?
Saša Panić
Feral Tribune: Ugasnil forum kritične javnosti
Gojko Bervar
Združevanje ali cepljenje novinarskih moči
Simón Tecco
Krivična in nevarna demonizacija novinarjev – Odgovor na članek Marte Gregorčič
Neva Nahtigal
Problemi s socialno, pravno in profesionalno varnostjo novinarjev v jugovzhodni Evropi
Iztok Jurančič
Dninarstvo na novinarskem trgu delovne sile
Nika Susman
Francija: Mediji na Sarko(1) pogon. Konec neodvisnega novinarstva?
Sonja Merljak Zdovc
Novinarstvo, ki se bere kot roman
Martin Tomažin
Čedalje manj redno zaposlenih v medijih
Brankica Petković
Njihova svoboda, naša pravica
Lana Zdravković
Študentski radijski postaji – neprilagojeni in potrebni
Jani Sever
Ni medijskih lastnikov brez političnih interesov. Vprašajte odgovorne urednike.
Iztok Jurančič
Tehnologije obvladovanja slovenskih medijev v letih 2006–2007
Venčeslav Japelj
Prevzem Primorskih novic
Klavdija Figelj
Kje so pristali novinarji?
Predlog ureditve poklicne avtonomije v kolektivni pogodbi za poklicne novinarje
Boris Vezjak
Poskusi ideologizacije in politično motiviran novinarski suspenz
Jasmina Potokar Rant
Novinarske usode: Delo preko avtorskih pogodb
Tomaž Zaniuk
Radio Študent: Despotizem 1996–2006?
Neva Nahtigal
Kolektivna pogodba za vse novinarje
Igor Drakulič
Svobodni novinarji: kako urediti svoj status?
Brankica Petković
Kadrovski vrtiljak
Neva Nahtigal
Novinarska avtonomija utopljena v kozarcu piva, temnega
Igor Drakulič
Evropska konferenca svobodnih novinarjev: Položaj se slabša
Iztok Jurančič
Pogajanja o novinarski kolektivni pogodbi
Igor Drakulič
Svobodni novinarji podpisali škodljive pogodbe
Jasmina Potokar Rant
Avtorske pravice v pogodbah med mediji in novinarji
Klara Škrinjar
Samostojni in svobodni novinarji v primorskih lokalnih medijih
Brankica Petković
Novinarska stavka – znanilka novega vala medijske tranzicije?
Rina Klinar
Delodajalec – tako odveč a hkrati potreben?
Neva Nahtigal
Zakaj so stavkali novinarji?
Igor Drakulič
(Ne)samostojni in (ne)svobodni?
Neva Nahtigal, Uroš Škerl
Novinarski večer o stavki
Jaka Repanšek
Bo prenovljeni kolektivni pogodbi za novinarje uspelo?
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako WAZ pritiska na novinarje v jugovzhodni Evropi?
Neva Nahtigal
Prenova kolektivne pogodbe za novinarje
Jaka Repanšek
Varovanje avtorskih pravic v kolektivni pogodbi: kako se miš spreminja v mačko
Jaka Repanšek
Avtorske pogodbe zaposlenih v medijih
Sonja Merljak
Piarovci so dodatna ovira na poti do informacij
Gašper Lubej
Ustanovljena sekcija samostojnih in svobodnih novinarjev
Neva Nahtigal
Tehnologija zahteva dodatno zaščito avtorskih pravic
Iztok Jurančič
Novinarski sindikat pred izzivi priprave nove kolektivne pogodbe
Grega Repovž
Leto 2003 – leto medijskega preloma
Sonja Merljak
Je izobraževanje novinarjev v interesu medijskih hiš?
Bogdan Jugovič
Izobraževanje je za novinarje nuja
Polona Bahun
Novinarji - odvečna delovna sila?
Matjaž Pikalo
Kdo bo še pisal?
Gašper Lubej
Ko novinarji delajo brez pogodb in zavarovanja
Neva Nahtigal
Samostojni novinarji so ranljiva skupina delavcev v Evropi
Rajko Gerič
Postali smo javni uslužbenci
Tatjana Pirc
Bodimo uslužbenci javnosti
Ljuba Babič Košir
Vsi na isti veji
Simona Zatler
Vsak je lahko novinar
Hannu-Pekka Laiho
Samostojni novinarji na Finskem
Barbara Bizjak
Stavka na Delu
Mateja Hrastar
Kratek premislek o statusu svobodnjaka
Dejan Pušenjak
Izgubljene novinarjeve utopije
Marinka Boljkovac-Borković
Profesionalna solidarnost je temelj zaščite novinarjev
Brankica Petković
Ko pridejo hudi časi
Novinarski večeri
11.10.2004
Wolfgang Soergel, Simona Rakuša, Edi Pucer, Igor Drakulić
Zakaj novinarska stavka?
05.12.2002
Serge Halimi, Rastko Močnik
Novinarji – čigavi psi čuvaji?
03.10.2002
Arne König, Alenka Burja
Samostojno novinarstvo – stvar izbire ali nuje?
17.03.1998
Aidan White, Marjan Sedmak
Novinarji vseh dežel, združite se!
Omizja
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
15.03.2004
Jure Apih, Miran Lesjak, Melita Forstnerič-Hajnšek, Grega Repovž, Iztok Jurančič, Peter Nikolič, Sašo Gazdić, Janez Damjan
S kapitalom nad novinarstvo
mediji v vzhodni in jugovzhodni Evropi
Medijska preža
Zrinjka Peruško
Kaj je bilo narobe z reformami medijev v postsocialistični Evropi?*
Snežana Trpevska
Razdrobljenost trga v jugovzhodni Evropi in degradacija profesionalnega novinarstva*
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Tarik Jusić
Bosna in Hercegovina: Med stagnacijo in tranzicijo*
Judit Bayer
Nauki medijskih reform v srednji in vzhodni Evropi: Vsaka družba ima tak medijski sistem, kot si ga zasluži*
Brankica Petković
Zakaj primerjati reforme medijskih sistemov?
Saša Banjanac Lubej
Grški vstop na televizijski trg v Sloveniji: Nafta, ladjedelništvo, šport in mediji
Biljana Žikić
S skuterji do televizije:TV Pink Si – TV3 Pink – TV3 Medias
Rastko Močnik
Kaj je vse pomenil izraz »civilna družba«?
Lucio Magri
Revolucija na Zahodu*
Gojko Bervar
Morda smo imeli srečo: nauk posnemanja modelov samoregulacije v državah nekdanje Jugoslavije
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Komunikacijski modeli mirovnih gibanj v bivši Jugoslaviji: avtentični in spregledani
Tanja Petrović
Tako evropsko
Goran Ivanović
Hrvaška televizija in očitki korupcije
Snježana Milivojević
Srbija: Prvo in zadnje poročilo o medijih in korupciji
Ana Frank
Turčija: Mediji kot žrtev zgodovinskih notranjepolitičnih bojev
Goran Ivanović
Ali je WAZ izgubil sapo na Balkanu?
Janez Polajnar
Vse dobro o mrtvih ljudeh, vse slabo o mrtvih državah
[1]
Goran Ivanović
»Krezubi trozubac« danes: kje so pristale tri nekdanje mladinske radijske postaje iz Ljubljane, Zagreba in Beograda?
Zoran Pusić
O sodbah, pričah in krivcih
[1]
Sandra Bašić-Hrvatin
Kronika napadov na hrvaške novinarje
Jovana Mihajlović Trbovc
»Jugosfera« pod televizijo Pink: od pozabe problematične preteklosti do povezovanja v potrošništvu in zabavi
Ines Kuburović
Slovenski mediji o volitvah v Bosni in Hercegovini: Utrjevanje podobe brezperspektivne države
Saša Banjanac Lubej
Maltretiranje bralcev z resnico
Tanja Petrović
Strokovnjaki brez spomina: Slovenija in »zahodni Balkan«
Ivan Čolović
Kaj bi Srbija v Evropi?[1]
Marko Zajc, Janez Polajnar
»Noseč to zapadno kulturo doli na slovanski jug«
Andrej Stopar
Rusija: »V tem primeru ste nas prehiteli!«
Gordan Malić
Hrvaška: Sodni dan neodvisnega časopisnega založništva
Stipe Ćurković
Hrvaška: Mediji, javnost in študentska zasedba fakultet
Kaja Jakopič
Hrvaška: Novinarji kot tarče
Saša Banjanac Lubej
Odgovornost novinarjev v vojni v nekdanji Jugoslaviji – Lustracija, sojenje ali pozaba
Viktor Ivančić
Hrvaška in Slovenija: Nacionalistična jugonostalgija
Sanja Prelević
Fikser – desna roka tujemu novinarju
Saša Panić
Feral Tribune: Ugasnil forum kritične javnosti
Saša Panić
Na silo izgnani s tako imenovanega medijskega trga
Predrag Lucić
Laku moć, voljena Hrvatska
Viktor Ivančić
1996: Kako je bil obrekovan Feral Tribune
Senad Pećanin
Bosna in Hercegovina: Klientelizem in mediji
Snežana Trpevska
Makedonija: Največje televizijske postaje v službi političnih obračunov
Milka Tadić Mijović
Črna gora: Mediji brez distance do vladajočih krogov
Lana Zdravković
Ante Gavranović: Medijska obratnica – Novi čitatelji traže drugačije novine
Boris Čibej
Demokratične čistke
Neva Nahtigal, Nena Skopljanac, Martina Valdetara
Desetletje za vključitev Romov (2005–2015)
Brankica Petković
Raznovrstnost tiskovnih svetov v Evropi
Lana Zdravković
O televiziji v srednji in vzhodni Evropi
Lana Zdravković
Link, revija za razvoj elektronskih medijev
Ksenja Hahonina
Ukrajina Oranžni preobrat
Toni Gabrić
ZaMirZINE
Saša Bojc
Poročilo Mednarodnega tiskovnega inštituta (IPI)
Dušan Rebolj
Mrtvi ilegalci in preplašeni ostali
Regionalna konferenca o koncentraciji lastništva v medijih
Mojca Planšak
FM@dia Forum 2004
Saša Banjanac Lubej
Dopisniki kot bojevniki za nove slovenske trge
Sanja Prelević
O Črni gori črno …
Vlasta Jeseničnik
Rusija: Laž in resnica o Beslanu
Ksenja Hahonina
Rusija: Od Nord Osta do Beslana
Ksenja Hahonina
Rusija: Primer informacijskega boja – poročanje o številu prebivalcev Čečenije
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako WAZ pritiska na novinarje v jugovzhodni Evropi?
Boris Čibej
Rusija: Ponarejeni intervjuji in črni novinarski PR1
Dušan Rebolj
Tuji lastniki medijev v srednji in vzhodni Evropi
Saša Bojc
Regulacija medijskega lastništva v državah vzhodne Evrope
Petar Luković
Srbija: Polemika o soočenju s pretklostjo – Kdo bi še kopal po dreku?
Veran Matić
Srbija: Mediji in »zdravljenje« družbe – nerealna pričakovanja
Beata Klimkiewicz
Poljska
Od liberalizacije do stroge regulacije
Velislava Popova
WAZ osvojil bolgarski časopisni trg
Boris Rašeta
Štirinajst časopisov in distribucijska hiša
Dragan Novaković
WAZ v Beogradu
Petar Luković
Srbija - Povedati fašistu, da je fašist
Snježana Milivojević
Srbija - Molk ne zabriše preteklosti
Aleksandra Maček
Makedonija - Mediji kot "varuhi nacije"
Saša Banjanac Lubej
Hrvaška, Srbija - Konec ilegalnega uvoza tiska
Jasmina Popović
Ko novinarji čistijo stranišča
Zoya Dimitrova
Bolgarija - Preiskovalni novinarji, združite se
Gašper Lubej
Makedonija
Profesionalizem zamenjala etnična lojalnost
Ranko Vujović
Črna gora
Kako medije izmakniti državnem nadzoru
Goran Ivanović
Hrvaška
Nevihta nad Latinico
Tamara Spaić
Seksgate na srbski način
Ahmed Burić
Čigavo je Oslobođenje?
Lucija Bošnik
Novinarji, sodobni gladiatorji
Beata Klimkiewicz
Biti državen ali ne?
Peter Bajomi-Lazar
Cena za državno podporo
Kaja Jakopič, Saša Banjanac Lubej
V etru Nove Evrope
Jan Moláček, Petr Kopecky
Svet in generalni direktor – generatorja krize
Danail Danov
Upor na nacionalnem radiu
Damir Matković
HRT ostaja gospodar medijskega prostora
Peter Bajomi-Lazar
Državna televizija na kolenih
Tadej Labernik
Ukinitev sedanje Radiotelevizije BiH
Ahmed Burić
Reformo diktira mednarodna skupnost
Saša Andonovski
Predlog medijskega zakona kot skrivnost
Denis Latin
Soočenja okrog konkretnih problemov
Snježana Milivojević
Bila je to najbolj umazana kampanja doslej
Milan Milošević
Napovedi so bile točne
Beata Klimkiewicz
Neškodljiva parodija
Gordana Suša
Skozi gozd do nove televizije Srbija
Laszlo Seres, Barbara Bizjak
So javni mediji sredstvo vladanja?
Lucija Bošnik
Načrtno potiskanje v kaos
Snježana Milivojević
Kako uničiti javnost
Sandra Bašić-Hrvatin
Dosje o represiji
Ognjen Tvrtković
Analiza pisanja beograjske Politike
Remzi Lani
Pismo koordinatorju Pakta stabilnosti
Boris Rašeta
Kaj bo z državnimi mediji na Hrvaškem?
Beata Klimkiewicz
Medijski imperij Radio Maryja
Arturas Mankevicius
Ugled in uspeh gresta skupaj
Boris Rašeta
Brutalna akumulacija kapitala
Tatjana Mandić
Nadzorovanje in kaznovanje novinarjev
Gabor Holmai
Državni uradniki morajo prenesti kritiko
Senad Pećanin
Skrivanje za zasebnimi tožbami
Zlatan Karabegović
Razkrivanje nepravilnosti je brez odmeva
Sandra Bašić-Hrvatin
The Baltic Media Monitor
Hrvaške parlamentarne volitve 2000 - monitoring televizije
Dragan Bisenić
Kriza neodvisnega novinarstva v Srbiji
Vladan Mićunović
»Jeklena« kontrola državnih medijev
Miklós Sükösd
Največ tujega lastništva
Petio Zekov
Waz narekuje pravila bolgarskega časopisnega trga
Milan Šmid
Preizkusni poligon za deregulacijo medijev
German Filkov
Elektronski »bum« v makedonskih medijih
Alexandre Lévy
Smrt neodvisnega informiranja v Srbiji
Dragiša Drašković
Slovenija v očeh srbskih medijev
Brankica Petković
Komu vasi lepo gorijo?
Snježana Milivojević
Politično življenje Srbije v informativnih medijih
Sandra Bašić-Hrvatin
Hard-Core politika in X-rated mediji
Sandra Bašić-Hrvatin
»No Story, Sorry.«
Brankica Petković
Šola profesionalne solidarnosti
Sandra Bašić-Hrvatin
Republika
Veran Matić
Moč in smisel mreže sorodnih medijev
Edicija MediaWatch
Mitja Velikonja
Titostalgija
Novinarski večeri
22.10.2003
Ilinka Todorovski, Aleksander Stanković, Bruno Lopandić
Hrvaška in Slovenija v medijskem ogledalu
29.05.2003
Snježana Milivojević, Dejan Anastasijević
Srbski mediji po atentatu
19.06.2000
Jacek Žakowski, Tomaž Gerden
Vzhodno od "raja"?
18.04.2000
Veton Surroi, Jurij Gustinčič
Kosovo: so se za to borili?
17.02.2000
Velibor Čović, Uroš Lipušček
Dober večer, gospod predsednik
23.04.1999
Anna Zarkova, Mojca Širok
Kaj hoče ženska
10.11.1998
Senad Pećanin, Jani Sever
Politika z drugačnimi sredstvi
30.01.1998
Milka Tadić, Blerim Shala, Blanka Doberšek
Smrt velike Srbije
14.05.1997
Aleksandar Tijanić, Mišo Alkalaj
Novinarstvo in nacionalni interes
sovražni govor in medijski diskurz
Medijska preža
Renata Šribar
Ženski vstop: Vstajništvo in spol v medijih
Melita Zajc
Ne le nevarnosti, glejmo raje prednosti novih prostorov javne komunikacije
Jernej Rovšek
Najbolje, da je odziv takojšen in tam, kjer je bila sovražnost izrečena
Lija Mihelič
Z dvotirno obravnavo nad sovražni govor na spletu
Kaja Jakopič
Profesionalni razpihovalci sovražnega govora na spletu
Renata Šribar
Premalo in preveč spola
Ekskrementi
Renata Šribar
»Diskretne« medijske diskriminacije in prisilni androcentrizmi
Iztok Šori, Veronika Bajt
Novi digitalni mediji, seksualnost in migracije
Ekskrementi
Janez Polajnar
Corruptio optimi pessima ali kako je končalo prvo slovensko gledališče
Lija Mihelič, Miha Glavač
Prijavitelji dojemajo govor kot kazniv v zelo širokem obsegu
Sonja Merljak Zdovc
Spletni komentarji: kako pregnati sovražni govor?
Jernej Rovšek
Splet ne more biti izjema
Danijela Tamše
Bosanski delavec ni več prikazan kot tat služb, je pa zreduciran na nemočno žrtev
Tanja Petrović
Tako evropsko
Roman Kuhar
S sovražnim govorom je križ
Veronika Bajt
Onkraj metodološkega rasizma in privilegija koncepta belskosti
Renata Šribar
Regresija javnega diskurza o spolih, spolni usmerjenosti, starševstvu in družini
Renata Šribar
Portretiranje »levih« političark in potentnost desne politike
Ekskrementi
Eva Vrtačič
(Kulturni) Boj na računalnik
Marko Zajc
Zakaj sodobna homofobija spominja na nekdanji antisemitizem?
Viktor Ivančić
Prodor v odlagališče demonov
Ekskrementi
Mitja Velikonja
»TU JE SLO!« »JEBI GA I MI SMO TU« – (Anti)balkanski grafiti in street art slovenske urbane krajine
[1]
Tomaž Pušnik
Konstrukcija Balkana skozi vic v Sloveniji
Jernej Rovšek
Ali je sovražni govor sploh mogoče omejiti?
Sonja Merljak Zdovc
Samoregulacija spletnih medijev: kodeks, moderiranje in celostna registracija uporabnikov
Vesna Kobal
Čakajoč na »pravega«: reprezentacija samskih žensk v reviji Cosmopolitan
Suzana Oreški
Reprezentacije norosti: Privabljanje gledalcev z omalovaževanjem podobe ljudi, potisnjenih na rob
Suzana Oreški
Diskurzi družbenih avtoritet o duševnem zdravju – ovira vključujočim družbenim praksam
Špela Mihevc
So situacije z mediji, ki bi jih želeli spremeniti
Ekskrementi
Marko Zajc
»Tista neverjetna glupost«
Sonja Merljak Zdovc
Mednarodna nagrada za pogum v novinarstvu Claudii Julieti Duque in Vicky Ntetema
Ekskrementi
Andreja Trdina
Spet doma: zamolčevanje razrednih razlik v konstrukciji slovenske običajnosti
Andrej Motl
Sovražni govor v slovenskih medijih na spletu
Renata Šribar
Globalni monitoring medijev: komaj vsaka peta intervjuvana ekspertna oseba ženskega spola
Andrej Motl
Rasizem na internetu
Gorazd Kovačič
Otroške sanje vrhunskih športnikov in slovenska nacija
Brankica Petković
Slovenija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja 200.000 ljudi
Claire Frachon
Francija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja milijonov ljudi
Ekskrementi
Lana Zdravković
Ljudje niso edine živali, ki se smejijo!
Marko Zajc
»Zamorcev ne bomo umivali«
Suzana Oreški
Hendikep kot parodija – Primer razvedrilne oddaje As ti tud not padu?
Renata Šribar
Spol kot spotika Mladine
Roman Kuhar
V imenu družine potvarjajo podatke
Andraž Teršek
Pasti in spodrsljaji svobode izražanja[1]
Saša Banjanac Lubej
Odgovornost novinarjev v vojni v nekdanji Jugoslaviji – Lustracija, sojenje ali pozaba
Ekskrementi
Viktor Ivančić
Hrvaška in Slovenija: Nacionalistična jugonostalgija
Gojko Bervar
Islam in mediji
Gojko Bervar
Muslimanska skupnost ne obstaja, obstajajo muslimanske skupnosti
Nina A. Vobič
Razprava o gradnji džamije in konstrukti o slovenski kulturni podobi
Vesna Vravnik
Lezbična seksualnost prikazana s fotografijami, gejevska zakrita v karikaturah
Marko Zajc, Janez Polajnar
»Za mastne dohodke lastne«
Ekskrementi
Gorazd Kovačič
Slovenski mediji o Kosovu – skozi prizmo velikih sil
Enisa Brizani
Zakaj RKC na spletni strani ne uprablja izraza Rom, temveč Cigan?
Taja Kramberger
Afera Dreyfus in tiskani mediji
Tanja Petrović
Spomin, izkušnja in raba jezika: primer Jugoslovanske ljudske armade
Robert Bobnič
Nezdrava mitologija tv-oddaje Na zdravje!
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Hvala za trud, toda ostanimo raje pri dejstvih
Ekskrementi
Nena Močnik
Mitološke koncepcije v zahodni Evropi živečih Turkov
Nina A. Vobič
Nelagodje, ko bo »komunistični drugi« postal središče sveta
Lana Zdravković
O pravici, ki jo hočemo uveljaviti
Ana Podvršič
Romi v Grosuplju: Romano Čačipe – Namišljene podobe
Tina Cigler
Romi v Novem mestu: Spregledani pozitivni premiki
Ekskrementi
Renata Šribar
Vloga medijev pri (ne)enakih možnostih žensk za politično participacijo v Sloveniji
Nina Djordjević
Medijske reprezentacije kosovske krize v letu 1999
Jurij Popov
O prostituciji in trgovini z ljudmi površno in senzacionalistično
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Ksenija H. Vidmar
Medijski spektakel o družini Strojan
Lev Centrih
»Cigo iz Ambrusa«, dojenčkov smeh, vrtnice iz srčka in »jedi govna«
Eva Batista, Tea Golob
Medijska podoba centra za tujce – Utiranje poti za kulturni rasizem
Andrea Kosenjak
Podoba Balkancev v slovenskih medijih – Umazani, brezzobi, zli
Roman Kuhar
Kako je začela izhajati »revija, kjer je vse prav«?
Ekskrementi
Renata Šribar
Predvolilni primer medijske spolne diskriminacije
Nataša Čebular
Politizacija v medijih: primer džamije
Emina Zejnić
Lokalne volitve – Medijsko sprenevedanje
Brankica Petković
Romi v medijih – priložnost za ozaveščanje o diskriminaciji
Ekskrementi
Ksenija H. Vidmar
Multikulturna Evropa?
Bashy Quraishy
Danska, kako pogrešam tvojo humanost
Anne Knudsen
Danska: Karikature v luči priseljenske politike
Nika Susman
Francija: dvojna merila boja proti cenzuri
Sonja Merljak
O samocenzuri, cenzuri in ustrahovanju
Admir Baltić
Kaplja čez rob
Gojko Bervar
Evropske mule, karikatura in kodeks
Neva Nahtigal
Ni samo regulacija
Ekskrementi
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Narisani izbrisani
Tonči Kuzmanić
Razkosanje žensk ali l'homme n'existe pas
Lilijana Burcar
»Razočarane feministke, razočarane ženske, razočarani moški«
Kaja Jakopič
Boj proti sovraštvu na medmrežju ali boj z mlini na veter
Alenka Bezjak
Medijske reprezentacije Afrike
Ekskrementi
Gojko Bervar
Mediji in manjšine, Slovenija in Velika Britanija
Renata Šribar
Političarke in medijski stereotipi
Majda Hrženjak
»Materinstvo in kariera« kot oglasna priloga
Lilijana Burcar
Seks v mačo cityju
Ekskrementi
Dušan Rebolj
Mrtvi ilegalci in preplašeni ostali
Gorazd Kovačič
Srce v breznu, amnezija in rasizem
Alenka Kotnik
Mediji o Bršljinu: Učitelj domnevno nasilen, Romi zagotovo
Tanja Taštanoska
Pravica do imena, do jezika in do medija
Iztok Šori
Medijska percepcija smrti Olene Popik
Marko Savić
Globalizacija in nacionalizmi v športu1
Živa Humer, Mojca Sušnik
Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti
Zlatko Skrbiš
Avstralija: Zaliv Guantanamo in politika avstralske pripadnosti1
Ciril Oberstar
Teorija bistvenih stranskih proizvodov razprave – Primer izbrisanih
Maks Kaš
Proizvodnja javnega jezika – Mi o Romih
Ignacio Ramonet
Za svobodne medije*
Ekskrementi
Brankica Petković
Medijski linč – Domnevni posiljevalec osumljen, obtožen in obsojen
Urška Mlinarič
O silhueti džamije in trpljenju Slovencev
Gorazd Kovačič
Izbrisani prikazani kot problem, ne kot oškodovanci
Lea Širok
Medijska slika odstopa italijanskega poslanca v slovenskem parlamentu
Matej Kovačič
Zmago Jelinčič na RGL
Nataša Velikonja
Spopad stališč kot medijski konstrukt
Ekskrementi
Matevž Krivic
Mediji o izbrisanih
Mojca Pajnik
Polarizacija prostitucije: biznis ali javna nemorala
Jasminka Dedić
Hrvaška: Tisk o diskriminaciji Romov
Gorazd Kovačič
Nato: »Zaustavite levico!«
Alenka Kotnik
Islam: Bav bav Alah(1)
Tonči Kuzmanić
Nato: Leninismo, blanquismo e natoismo – senza gusto!
Mojca Pajnik
Islam: Spektakularno o džamiji
Simona Zavratnik Zimic
Islam: Človekove pravice kot ljubiteljska dejavnost
Renata Šribar
Pornografija: Po protipornografskemu ukrepu medijskega inšpektorja
Mojca Pajnik
Pornografija: Ženske med spolnostjo in pornografijo
Brankica Petković
Romi: Lahko je nič ne vedeti o Romih
Lucija Bošnik
Islam v zahodnih medijih
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Brankica Petković
Boj med politiko vključevanja in zavračanja Romov
Roman Kuhar
Homoseksualnost brez obraza
Antipoezija v reviji Maturant&ka
Tonči Kuzmanić
Cannibalismo con gusto ali nacionalna pojedina à la Jelinčič (kulinarična analiza)
Roman Kuhar
Moč besed Borisa Ježa
Špela Šebenik
Protiglobalizacijsko gibanje – medijski konstrukt
Dušan Rebolj
Pritožbe zoper diskriminacijsko poročanje
Peter Stankovič
Nacionalistična prisvojitev nogometnega preporoda v Sloveniji
Roman Kuhar
Pedri, čefurji, pa še rdeče oblečeni
Lea Širok
Italijani in italijanska manjšina v slovenskih medijih
Simona Zavratnik Zimic
(Nove) etnične manjšine v Sloveniji?
Georgios N. Papadakis
Grčija
Mediji brez manjšin
Maria Yaneva
Bolgarija
Romi osovraženi tudi ko so bogati
Gordana Vilović
Hrvaška
Manjšine in novinarska etika
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Lucija Bošnik
Svetovni mediji o 11. septembru in vojni v Afganistanu
Gorazd Kovačič
Za Nato z vsemi sredstvi
Marta Gregorčič
Poročanje Dela o nenasilju v Münchnu
Borut Osonkar
Spontana ideologija novinarstva
Denis Mancevič, Marjana Grčman, Živa Pogačnik
Vojna medijskega spektakla
Lucija Bošnik
Novinarji proti Miloševiću
Polona Movrin
Domneva nedolžnosti v medijih
Alenka Kotnik
Romi v medijih še vedno le kot problem
Majda Hrženjak
Konzervativnost kljub navidezni sodobnosti
Vesna Leskošek
Legalizacija ali dekriminalizacija prostitucije
Matej Kos
Drugačna vizija Pohorja ne dobi medijske pozornosti
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Gorazd Kovačič
Razcvet natoskepticizma v vodilnih medijih
Alenka Kotnik
"Skrajneži" v slovenskih medijih
Roman Kuhar
Geji in lezbijke vam želijo lep dan
Gašper Malej
Legitimiziranje antikulturnega diskurza dr. Ruglja
Nevenka Dobljekar
Položaj žensk v medijih
Sabina Mihelj
Podobe žensk v medijih
Roman Kuhar
Misice kot piščančje horde?
Alenka Kotnik
Otroci in mladostniki v medijih
Igor Ž. Žagar
Kolumnisti sami izbirajo teme
Tanja Keršmanc
Vsaka zavrnitev objave še ni cenzura
Saša Bojc
Slovenski negativni junak Slobodan Milošević
Matthew A. Killmeier
Mobiliziranje ameriške javnosti
Karina Cunder
Vzpon ekološkega novinarstva
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Alenka Kotnik
V slogu očitne agitacije
Mojca Sušnik
»Že tako je malo pravih Slovencev!«
Simon Delakorda
Gola telesa in prazne epruvete
Srečo Dragoš
Umetna oploditev v katoliških medijih
Majda Hrženjak
Legitimiziranje neenakosti
Saša Banjanac Lubej
Sabina Obolnar, Slovenka
Peter Jančič
Zlorabljen medijski interes
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Roman Kuhar
Tabloidna metaforika v črni kroniki Dela – Drugič
Barbara Vodopivec
Tajnice, čistilke, gospodinje…
Dejan Pušenjak
Katarza slovenskih medijev
Alenka Kotnik
Sovražna retorika medijev
Roman Kuhar
V obljubljeni deželi ksenofobije
Bojan Veselinovič
Radijski spot pripravilo uredništvo
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Nikolai Jeffs
Podoba Afrike v slovenskih medijih
Suzana Tratnik
Tabloidna metaforika v črni kroniki Dela
Marjan Ogrinc
Mediji ignorirajo rock
Ekskrementi
Edo Pajk
Ekskrementi
Sebastian Reinfeldt
Mi proti njim
Barbara Kelbl
Rome spet kriminalizirajo
Gregor Belušič
O beguncih površno in brezčutno
Miha Ceglar
Kdo je vandal?
Vine Bešter
Na strani gledalcev
Tonči Kuzmanić
To je mentalni rasizem!
Edo Pajk
Ekskrementi
»Čefurska golazen…«
Edo Pajk
Ekskrementi
Edo Pajk
Ekskrementi
Tonči Kuzmanić
Slovenska košarka ali košarka v Sloveniji
Tonči Kuzmanić
Strah in sovražnost v primeru »Veso«
Boris Čibej
Krivi so uredniki
Tonči Kuzmanić
»Hitler je dobro reševal problem brezposelnosti.«
Edo Pajk
Medijski stereotipi
Retorika begunske politike v Sloveniji
Edicija MediaWatch
Tanja Petrović
Dolga pot domov
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Roman Kuhar
Medijske podobe homoseksualnosti
Majda Hrženjak, Ksenija H. Vidmar, Zalka Drglin, Valerija Vendramin, Jerca Legan
Njena (re)kreacija
Marjeta Doupona Horvat, Jef Verschueren, Igor Ž. Žagar
Pragmatika legitimizacije - ponatis
Karmen Erjavec, Sandra Bašić-Hrvatin, Barbara Kelbl
Mi o Romih
Tonči Kuzmanić
Bitja s pol strešice
Marjeta Doupona Horvat, Jef Verschueren, Igor Ž. Žagar
Pragmatika legitimizacije
Spremljanje nestrpnosti
2004
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
2003
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
Gorazd Kovačič
2002
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
2001
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
Novinarski večeri
05.03.2003
Bashy Quraishy, Christian Moe, Uroš Slak, Ahmed Pašić
O džamijah v Sloveniji
16.10.2001
Melika Salihbeg Bosnawi
Živeti in razumeti islam
13.09.2001
Sanja Sarnavka, Tatjana Božić, Roman Kuhar
Ženske in mediji
27.03.2000
Andreas Unterberger, Ignac Golob
Naš sosed Haider
28.02.2000
Predrag Lucić, Tonči Kuzmanić, Petar Luković
Jezik gneva in sovraštva
22.05.1999
Orhan Galjus, Jožek Horvat, Marjan Dora
Če se rodiš cigan
Omizja
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
24.04.2006
Judit Takacs, Miha Lobnik, Brane Mozetič
Pluralizacija medijev ali kje je prostor za gejevske in lezbične medije?
21.03.2006
Admir Baltić, Ahmed Pašić, Beatriz Bedrija Tomšič Čerkez, Ilinka Todorovski, Ervin Hladnik Milharčič
Omizje o islamu in muslimanih v medijih
18.09.2003
Suzana Tratnik, Tatjana Pirc, Katarina Stojanović, Jani Sever, Gorazd Suhadolnik, Miha Lobnik, Marko Milosavljević, Roman Kuhar
Mediji in homoseksualnost