N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
uvodnik
medijska politika
medijske prakse
novinarji
splet
diskurz o balkanu
manjšine v medijih
medijske reprezentacije
resničnostni šovi
razprave
recenzije in prikazi
zasebno o javnem
ekskrementi
fotografija
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Dejan Jontes
Od psov čuvajev do čuvajev psov: Novinarstvo, tabloidizacija in moralna panika
Primer Baričevič se je v dveh tednih 12-krat uvrstil v informativno oddajo 24 ur, od tega devetkrat kot prva novica – Ključno mesto v moralni paniki igrajo t. i. ljudski hudiči, posameznik ali skupina, ki je označena za hudobno in deviantno, na katero so projicirani "naši najbolj intenzivni občutki o stvareh, ki gredo narobe, in vsi naši strahovi o tem, kaj lahko spodkoplje našo krhko varnost"

Romantična predstava o novinarjih kot psih čuvajih, če je sploh bila kdaj kaj več kot osrednji novinarski mit, je danes na udaru z vseh strani. Po eni strani je visokomodernistična ali klasična novinarska paradigma,[1] kot jo imenuje Dahlgren (1992), tarča teoretičnih kritik, saj temelji na t. i. prenosnem modelu komuniciranja, ki izhaja iz predpostavk o racionalnem prenosu informacij in iz tega procesa izhajajočem oblikovanju mnenj. Kot ustreznejše se je uveljavilo širše pojmovanje, ki tako novinarje kot novice umešča v kulturo, novinarji pa niso le podajalci informacij, ampak sočasno sporočajo, kaj je dobro in slabo ter moralno in nemoralno. Hkrati pa imperativi komercializacije terjajo vedno večjo dramatizacijo, predvsem pri političnih vprašanjih, kar ima pogosto za posledico »lov na posamezne politike« pod pretvezo varovanja javnega interesa (Dahlgren 2009: 51).

Ni dvoma, da sta tabloidizacija in komercializacija eden od odgovorov, s katerim se poskuša novinarstvo izvleči iz krize, sredi katere se je znašlo zaradi kompleksnega sklopa razlogov, vendar pa so posplošene razprave o tabloidizaciji kljub temu problematične, saj je sam termin preveč ohlapen, vrednostno obremenjen in po mnenju kritikov odvrača pozornost od pravih težav novinarstva. Gans (2009) ga, na primer, zato v celoti nadomesti s popularizacijo. Koncept tabloidizacije namreč temelji na problematičnih dihotomijah (zabava-informacija, stil-vsebina, potrošništvo-kultura, trači-politika itd.), ki ne le da utrjujejo sistematično pristranskost proti popularnim in komercialnim medijem, ampak utrjujejo tudi ostale predsodke, predvsem take, ki prve pojme povezujejo z ženskimi vprašanji ter tako »tiho, a neizbežno implicirajo, da sta resna politika in javna sfera v domeni moških« (Hartley, 1996: 27).

Sama po sebi tabloidizacija torej ni toliko problematična, saj so bile takšne lahkotnejše zgodbe vedno del novinarstva. Problematična postane, ko začne nadomeščati ostale dimenzije novinarstva (glej Bird 2009: 49) in ko postane eksluzivističen način poročanja. V nadaljevanju bomo pogledali, kako so v prvih dveh tednih od dogodka v najbolj gledani informativni oddaji »pokrili« zdaj že razvpiti primer Baričevič. Poskušali bomo tudi pokazati, da gre v tem primeru za klasično moralno paniko.

Ikonografija afere: Ko novice srečajo resničnostno televizijo

POP TV je v prvih štirinajstih dneh od dogodka, torej med 2. in 15. februarjem 2010, primeru Baričevič namenila nekaj manj kot eno uro in osem minut, pri čemer nismo upoštevali TV kluba, posvečenega razpravi o tej temi. Če štejemo le novice, so torej temi odmerili za skoraj tri informativne oddaje programskega prostora.

Ena od ključnih značilnosti sodobnih teletabloidov, ki pri poročanju o tem primeru pride še posebno do izraza, je absolutna dominacija vizualnega nad verbalnim. V tem kontekstu ni nepomembna sprememba osrednjega studia na POP TV decembra 2008, ki s kombinacijo velikih zaslonov v ozadju postavlja grafično podobo še bolj v ospredje kot prej. Prvi dan po dogodku, ko so primeru namenili kar 15 minut in šest sekund, vse novice, povezane s primerom, pa so bile osredotočene na krvoločnost nevarnih pasem, nas voditelja tako nagovarjata kar izpred razprtega pasjega gobca. Za razkodiranje pomena novice posledično postane ključna že sama grafična podlaga napovedi novice.

Slika 1: 24 ur, 3. 2. 2010, vir: poptv.si/multimedia/novice-599.html

Takšna »vizualna simulacija realnosti ter vizualno dokazovanje avtentičnosti« (Luthar, 1998: 223) je povezana z narativizacijo dogodkov kot dvodimenzionalnih konfliktov. Te jasno polarizirane melodrame nadomeščajo informiranje o politiki s tematizacijo moralnega reda in nereda v družbi (prav tam). Dramaturški zaplet, okoli katerega je zgrajeno celotno poročanje o primeru Baričevič, ponazarja že napoved prvi dan po tragediji: »Lastnika psov raztrgali bulmastifi, ki bi jih morali usmrtiti že pred štirimi leti. Se to ni zgodilo zaradi povezanosti sinočnje žrtve z vplivneži na pomembnih položajih?« To je klasični razcep med nemočnim, zatiranim in neinformiranim posameznikom na eni strani ter vplivno (politično in ekonomsko) elito na drugi, ki ga te novice preigravajo, tudi ko zgodba dobiva nova razsežnosti (Najbolj plastično ta razcep ponazarja anketa na strani 24ur.com, kjer je na vprašanje »Ali mislite, da je kdo od vplivnežev oviral postopke v primeru smrti Saše Baričeviča?« 87 odstotkov respondentov odgovorilo da, le pet odstotkov pa z ne. Rezultati ankete so bili v eni od novic uporabljeni kot še en »dokaz« za nepravilnosti.)

Kot pravi Glynn (2000: 75), je med ključnimi tabloidnimi strategijami nenehna obljuba odkrivanja prikritih informacij tistim, ki do njih nimajo dostopa. Težnja razkrivanja prikritih ozadij se kaže tako verbalno (»Naši viri razkrivajo …«, »Slika postaja vse bolj jasna …«, »V ozadju dogajanja je …«) kot vizualno. Skorajda ikoničen za poročanje o primeru je postal zaigran posnetek hiše na Oražnovi ulici iz strehe sosednjega bloka, kjer snemalčeva oziroma novinarjeva roka razkrije kup snega in omogoči »pogled v dogajanje«. Posnetek so od začetka drugega tedna dalje, ko je primer dobil tudi politične razsežnosti, uporabljali skoraj vsak dan.

Slika 2: 24 ur, 10. 2. 2010, vir: http://poptv.si/multimedia/novice-605.html

Takšni fiktivni posnetki so podobno kot v policijskih resničnostnih šovih (na primer v Cops in American Detective) kombinirani z dokumentarnimi posnetki s kraja dogajanja, s »spektaklom obsesivne verifikacije in dokumentacije realnosti policijskega dela« (Glynn, 2000: 51). V poročanju o primeru Baričevič je takšen posnetek odnašanje krste iz hiše na Oražnovi, ki ga prvič uporabijo dan po dogodku in se v prihodnjih dveh tednih uporabi vsak dan (razen enkrat), v nekaj primerih celo večkrat v istem prispevku. Podobna in prav tako vsak dan uporabljena sta še posnetka odnašanja vreče (predvidevamo, da z ustreljenim psom) s kraja dogajanja in posnetki okrvavljenega snega na dvorišču.

Bulmastifi kot moralna panika: Od podivjanih psov do (razvratne) elite

Sicer pa lahko primer Baričevič označimo za klasično moralno paniko: pretiran odziv na domnevno grožnjo prevladujočim vrednotam in ustaljenemu redu. Ustreza namreč vsem kriterijem, kot so, na primer, večja zaskrbljenost zaradi določenega obnašanja ali stanja (kot smo pokazali, je prišlo do izredne medijske pozornosti, predlagane so bile zakonske spremembe, povezane s psi), večja sovražnost do »ljudskih hudičev« (do izraza prihaja predvsem na spletnih forumih), disproporcionalnost domnevne grožnje v primerjavi z resnostjo problema in kratkotrajnost (medijski interes je začel naglo upadati že po dveh tednih) (o drugih primerih moralne panike glej Bulc, 2003).

Ključno mesto v moralni paniki igrajo t. i. ljudski hudiči, posameznik ali skupina, ki je označena za hudobno in deviantno, na katero so projicirani »naši najbolj intenzivni občutki o stvareh, ki gredo narobe, in vsi naši strahovi o tem, kaj lahko spodkoplje našo krhko varnost« (Hall in drugi, 1978: 161). Če so za takšno skupino v prvih treh dneh še označeni podivjani psi (in zgolj posredno njihovi neodgovorni lastniki), postane ob poznejšem razvoju dogodkov deviantnež »elita« oziroma »vplivneži«, kot jo imenujejo na POP TV. Že po definiciji enodimenzionalna konstrukcija ljudskih hudičev, ki onemogoča kompleksnejšo obravnavo problemov, doseže vrhunec, ko vodja poslanske skupine največje opozicijske stranke SDS primer Baričevič poveže s sprejemanjem družinskega zakonika, pri katerem je »neobičajno, da se neke posebne zadeve uzakonjajo, špecialni [sic] primeri, ki niso naravni« (24 ur, 12. 2. 2010, vir: poptv.si/multimedia/ 24ur-novice-29.html).

Pri poročanju 24 ur je še posebno pomenljiv verbalni in vizualni prehod od podivjanih psov k žalostnim/ljubečim pasjim pogledom takoj po pojavu suma o spolni zlorabi psov. Prve trdi dni grafično podlago in opremo prispevkov, v katerih se sprašujejo, kaj je storil Baričevič, »… da je bulmastife, te krvoločne pse, po napadih dobil nazaj« (24ur, 3. 2. 2010), brez izjeme zaznamujejo slike podivjanih in pobesnelih psov. Ob tem so »… skušali ugotoviti, koliko je še takšnih tempiranih bomb oziroma nevarnih psov …« (24ur, 3. 2. 2010), prispevki pa se osredotočajo na statistične podatke o ugrizih in napadih tako v Sloveniji kot v Avstriji in Veliki Britaniji.

Slika 3: 24 ur, 3. 2. 2010, vir: poptv.si/multimedia/novice-599.html

Ob prvi omembi suma spolne zlorabe psov 5. februarja se zgodba v celoti obrne, od tedaj naprej so »psi nevarni le, ko je nevaren lastnik« (24ur, 7. 2. 2010), grafična ozadja renčečih in steklih psov pa zamenjajo podobe prijaznih, mirnih, igrivih in družinskih bulmastifov. V prihodnjih dneh sledi vrsta prispevkov, ki poudarjajo miroljubnost teh psov (prispevek o družini s psičko Ruby, prispevek o zaščitnikih živali, ki opozarjajo na paniko …). Posredno tako poskušajo omiliti paniko, ki so jo povzročili s poročanjem v prvih dneh.

Slika 4: 24ur, 7. 2. 2010, vir: poptv.si/multimedia/novice-603.html.

Čeprav sta napovedovalca še enajsti dan ugotavljala, da »nekateri pravijo, da gre za afero desetletja«, se dogodek naslednji dan ni več uvrstil v osrednjo informativno oddajo. Če se je primer v prvih dveh tednih 12-krat uvrstil v oddajo 24 ur, od tega devetkrat kot prva novica, je po tem obdobju zanimanje zanj naglo upadlo in se je med novice dneva uvrstil le še občasno. Kot večina moralnih panik bo primer najbrž čez čas le še zgodovinska opomba.

Kakšne so torej alternative takšnemu pristopu k poročanju? Na eni strani velja opozoriti na nujnost kritike. Schudson (2005: 219) pravi, da novinarstvo nima sistematičnih sredstev za zamejevanje svoje lastne intelektualne ozkosti, kolektivno pa novinarji storijo le malo, da bi podvomili o ključnih predpostavkah, ki jih vodijo pri delu. Zaradi tega je za novinarstvo ključna kritika, ki prevprašuje temeljne teze, v skladu s katerimi novinarstvo deluje in se definira, predvsem pa tistih premis, s katerimi vzdržuje svoj položaj kot privilegiran razlagalec/ustvarjalec realnosti. Predvsem pa lahko novinarji sami največ pripomorejo pri zaustavitvi padanja naklad in gledanosti zaradi bega občinstva na internet – E. Bird (2009) predlaga, naj dejansko začnejo »delati novinarstvo«, premislijo premise objektivnosti, se osredotočijo tudi na zgodbe, ki lahko ponudijo globlje izkustvo, predvsem pa naj zmanjšajo odvisnost od uradnih virov in neodvisno, samostojno raziskujejo in poročajo. Takšno poročanje je v zgornjem primeru kvečjemu uprizarjano, pa še to ne ravno domiselno.

Literatura
Bird, Elizabeth S. (2009): Tabloidization: What is it, and Does it Really Matter? V: B. Zelizer (ur.), The Changing Faces of Journalism: Tabloidization, Technology and Truthiness, 40–50. London: Routledge.
Bulc, Gregor (2003): Serijski morilci – mačk. Moralna panika in mladinsko prestopništvo. Teorija in praksa (40) 2: 245–266.
Dahlgren, Peter (1992): Introduction. V: P. Dahlgren in C. Sparks (ur.) Journalism and Popular Culture, 1–23. London: Sage.
Dahlgren, Peter (2009): Media and Political Engagement. Cambridge: Cambridge University Press.
Gans, Herbert J. (2009): Can Popularization Help the News Media? V: B. Zelizer (ur.), The Changing Faces of Journalism: Tabloidization, Technology and Truthiness, 17–28. London: Routledge.
Glynn, Kevin (2000): Tabloid Culture. Durham: Duke University Press.
Hartley, John (1996): Popular Reality. Journalism, Modernity, Popular Culture. London: Arnold.
Hall, Stuart in drugi (1978): Policing the Crisis: Mugging, the State, and Law and Order. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Luthar, Breda (1998): Poetika in politika tabloidne kulture. Ljubljana: ZPS.
Schudson, Michael (2005): Autonomy From What? V: R. Benson in E. Neveu (ur.) Bourdieu and the Journalistic Field, 214–223. London: Polity.
Sparks, Colin (1995): The Media as a Power for Democracy. Javnost/The Public 2 (1): 45–61.


1 Novinarji so tu obravnavani kot posamezniki z visoko stopnjo poklicnega znanja in čutom za etiko, ki poročajo o dogodkih iz sveta in jih ob upoštevanju vseh poklicnih pravil, med katerimi so najpomembnejši elementi objektivnosti – nepristranskost, distanciranost, ločevanje dejstev in mnenj ter uravnoteženost –, nepopačeno preslikavajo. Novinarstvo je v tej tradiciji razumljeno kot »pes čuvaj«, ki v imenu javnosti opravlja nadzor nad ostalimi nosilci moči v družbi. Sorodni »slogani«, kot te fraze zaradi široke, nekritične in neteoretizirane rabe imenuje Sparks (1995), so še »četrti stan« (ang. fourth estate), značilen za Veliko Britanijo, »četrta moč« oziroma tudi »četrta veja oblasti« (ang. fourth power) ter »sedma sila« (ang. seventh power). Zadnja dva se poleg »psa čuvaja« zamenljivo, ekstenzivno in nekritično uporabljata tudi v slovenskem javnem (in akademskem) diskurzu o novinarstvu.

izpis

Gorazd Kovačič

Otroške sanje vrhunskih športnikov in slovenska nacija
Diskurz Petre Majdič in nekritičnost športnega novinarstva

Sedemnajstega februarja 2010 je Petra Majdič na zimskih olimpijskih igrah v Vancouvru uprizorila eno najbolj dramatičnih športnih dejanj. Zgodba je znana. Smučarska tekačica je bila glavna favoritka za zmago v šprintu, v katerem je bila brez prave konkurence že zadnje tri sezone. Za slovensko športno javnost je bila tudi glavna favoritka za osvojitev medalje, sploh zlate, ki je Slovenija kot samozvana »smučarska nacija« še nima. V ta pričakovanja je udarila nesreča tik pred začetkom tekme. P. Majdič je med ogrevanjem pred kvalifikacijami zdrsnila s proge, padla v nezavarovan jarek ter si zlomila pet reber in predrla pljuča. Kazalo je, da je slovenski šport dobil še eno poraženko, ki jo bo medijska javnost, kot že tolikokrat, razglasila za »moralno zmagovalko«. Vendar je Majdič kot športnica posebnega formata naredila nemogoče in se z bojem do nezavesti prebila do bronaste medalje. Postala je športni in medicinski fenomen in tvorka herojske zgodbe o premoči človeške volje nad naravo in usodo. Športno novinarstvo in športna industrija, ki živita od prodaje fantazij o telesni superzmogljivosti, sta potrebovala ravno takšno zgodbo.

V Sloveniji sta splošno fascinacijo nad to zgodbo okrepila še nacionalni patos in kontekst gospodarske, socialne in politične krize. P. Majdič je s svojim podvigom pridobila vse atribute za simbolno vozlišče različnih hrepenenj in pomiritev frustracij. Medijsko podprt ljudski izbruh čustev so izkoristili politiki. Predsednik republike jo je odlikoval na predlog SNS. Borut Pahor jo je izkoristil za eno od svojih »protikriznih« retoričnih domislic: »Ona je moj velik navdih, ona je lahko naš skupni velik navdih. Imamo težave, a se bomo skozi njih pretolkli in uspeli.« Obrambna ministrica pa mu je skušala slediti: »Petra je s svojim pogumom in vztrajnostjo zgled vsem vojakom ter vojakinjam. Kolajna je priznanje vseh priznanj za bojevnico, na katero smo vsi ponosni.« Petra Majdič je postala nacionalni simbol, kakršnega med športniki že dolgo ni bilo.

Sam olimpijski podvig ni bil edini dejavnik, ki je prispeval k temu, da je Majdič postala ljubljenka ljudstva. Za libidinalno vez med Petro Majdič in nacijo so pomembne tudi njene komunikacijske spretnosti. Komuniciranje postaja vse pomembnejša sestavina vrhunskega športa, vendar so za zdaj še vedno lahko rezultatsko in poslovno uspešne tudi muhaste in občasno odljudne športnice, kakršna je, na primer, Tina Maze. Nimamo podatkov o tem, ali je Majdič kot profesionalka poleg ostalih treningov opravila tudi kakšen tečaj komuniciranja. Zdi se, da gre za spontano zgovornost in za spontano izrekanje misli, občutkov in klišejev – ki pa izvrstno »primejo«. Zakaj »primejo«? V čem je skrivnost retorične učinkovitosti Petre Majdič?

V nadaljevanju bomo predstavili in analizirali štiri ideološke vidike njenega diskurza. Gradivo za to analizo so njene izjave, kot so jih posredovali slovenski mediji v dneh in tednih po osvojitvi kolajne. Izjave bomo uredili po vsebinskih sklopih in komentirali njihovo ideološko sporočilnost. Pri tem bomo uporabili oz. razvili nekaj teorije. Prva, zelo vplivna komponenta retorike P. Majdič je izrazit subjektivizem, ki se navezuje na močen egoizem, ki je normalen pri vrhunskih športnikih. Druga komponenta je prvi nasprotna in jo ublaži ter s tem legitimira. Gre za poudarjanje predanosti timu sodelavcev oz. mikroskupnosti. Tretja, zelo vplivna komponenta, je nacionalizem: poudarjanje, da je individualni športni uspeh namenjen naciji in da je vir ponosa celotne nacije. Četrta je fatalizem, ki v zgodbo o uspehu vplete prijazne nadnaravne sile, ki pa so, kot bomo pokazali, vendarle rezervirane le za »ljudi posebnega kova«.

Ideološke komponente diskurza Petre Majdič
 1. Subjektivizem: ego, želja, sanje

  Sodobni kapitalizem slavi individualizem: individualni boj in uspeh. V vrhunskem športu individualnih panog se individualizem kaže kot ekstremni egoizem želje po zmagi ali po vrhunskem rezultatu. V tveganih športih je izjemna želja po uspehu eden najpogostejših razlogov za smrtonosno prekoračitev meje tveganja. A tudi v številnih neadrenalinskih športih, na primer v alpskem smučanju, stopnjevanje naporov in tveganj zaradi želja po uspehu in zaradi pritiskov športnega industrijskega kompleksa botruje vse številčnejšim poškodbam. Vrhunski šport nastopa kot ideološki aparat, ki gledalcem zbuja želje po vrhunskih uspehih in zmagovanju ter s tem legitimira imperativ tekmovalnosti v gospodarskem in vsakdanjem življenju.

  Subjektivizem je posebna vrsta individualizma oz. zlasti posebna vrsta izrekanja in legitimiranja individualističnega nazora. Pri subjektivizmu gre za to, da subjekt izjave vrednoti svoja dejanja in prepričanja na podlagi svojih osebnih občutkov glede samega sebe in svojih lastnih življenjskih ciljev. Se pravi, sam sebi je glavni medij zaznavanja realnosti in hkrati glavno merilo razsojanja. Subjektivistična osredotočenost na samega sebe, na lastne potrebe in merila je ključna ideologija, ki jo strukturno potrebuje sodobni kapitalizem. Subjektivizem razbremeni posameznikovo percepcijo realnosti obveznosti upoštevati perspektive in občutke drugih. Ljudi izolira od skupnega sveta in jih osredotoči na lastne koristi in lastne frustracije. Ta perspektiva je že dolgo ključna v sferi potrošnje, v neoliberalnem gospodarskem režimu pa je vse vplivnejša tudi pri poslovnežih in prekariziranih delavcih.

  Zgodba Petre Majdič, ki je v želji po športnem rezultatu tvegala zdravje in življenje, dokazuje, da gre za športnico z izjemno močnim egom; morda najmočnejšim po alpinistu Tomažu Humarju, ki je ravno tako večkrat tvegal (in na koncu izgubil) življenje za to, da bi bil najboljši na svetu. Vrsta njenih izjav potrjuje to, da gre za ekstremno egoistko, ki bi kot taka lahko bila neoliberalni ideološki zgled.

  »Ne vem, če bi preživela, če ne bi dobila medalje, a zdaj jo imam in mi je ne more nihče vzeti.« »Da, bilo je vredno.« »Dvajset let delam za to.« In izjava mame Vere: »Vse je podredila tej tekmi, vse v življenju je dala na stran. Živela je samo za ta dan. Njena ogromna želja je premagala vse bolečine.«

  V nekaterih izjavah je Petra Majdič močno poudarjala pomembnost svojih želja za upravičevanje vrhunske motivacije in ekstremnih naporov. Osebne želje so ji nadvse, so sila, ki je močnejša celo od samoohranitvenega nagona.

  »V takih okoliščinah kolajne nisem pričakovala, sem si jo pa močno želela.« »Želja je bila enostavno tako zelo močna.« »To bi naredila še enkrat. Vedela sem, da je to življenjska zgodba in poslednja možnost zame, zato smo tudi vztrajali.« »To je ena posebna medalja, ki ima pri meni težo, in je ne bo nikoli izgubila.«

  Osrednji leitmotiv, s katerim je Majdič upravičevala ne le ekstremni nastop, ampak dvajsetletno ekstremno garanje, pa so »sanje«. »Sanje« so njen najpogostejši pojem v izjavah po osvojitvi olimpijskega brona.

  »To so bile moje otroške sanje. Ko si otroške sanje enkrat izpolniš, je to veliko olajšanje, super občutek.« »Poskušajte najti svoje sanje.« »Moj cilj je učiti organizacije ali mlajše generacije, kot sem jih s svojo potjo, da je treba vztrajati, da so sanje mogoče za vsakega in da meja res ni.«

  In še motiv sanj v kombinaciji z izrecnim tekmovalnim egoizmom.

  »Res je bilo vredno. Če bi lahko, bi zanesljivo še enkrat to naredila. Če se kdo sprašuje, ali je bilo vredno tvegati tudi življenje, lahko povem ja, bilo ga je. Meni šport toliko pomeni, da najverjetneje nikoli v življenju ne bi bila popolnoma srečna, če ne bi imela te kolajne. Glede na to, da so bile to moje sanje, lahko rečem, poskusite najti svoje sanje.« »Ta nagrada je priznanje za vse tisto, za kar sem se sama v več kot dvajsetletni karieri vedno trudila. Vedno sem govorila, da moraš imeti sanje, da jim moraš slediti. Vredno je slediti svojim sanjam.«

  V čem je ideološka sporočilnost sklicevanja na »sanje«? Sanje so metafora za vizijo, ki je človeku naložena in ji mora slediti, da se realizira. Sanje ga spremljajo in se nenehno vračajo kot nezavedni ukaz, dokler niso izpolnjene. Sanje imajo to sijajno ideološko lastnost, da so na ravni občutkov nekaj izrazito subjektivnega, hkrati pa so nekaj prisilnega, ukazovalnega. Pri sanjah gre lahko za ponotranjeni, v subjektivnost prepognjeni zunanji ukaz. Idealni prekarni delavec postfordizma je tisti, ki imperativ kapitalske organizacije, za katero dela, obrne v osebne sanje. Ko zasleduje sanje, v želji po samorealizaciji privoli v vsakršno izkoriščanje in napor, ki sta potrebna za profitno uspešnost delodajalca oz. tistega, ki obvladuje poslovno verigo. Neoliberalni kapitalizem hoče delavce sanjače in potrošnike sanjače, ki vsak zase zasanjani garajo in konzumirajo tako, kot ustreza procesu akumulacije kapitala, nikoli pa ne morejo vzpostaviti skupnega pogleda na svet, kaj šele akcije.
 2. Komunitarizem: ekipa, skupnost prijateljev, družina

  Druga plat diskurza Petre Majdič je nasprotna prvi. Gre za poudarjanje, da nadčloveškega napora ni opravila zase, za svoj ego in uresničitev svojih sanj, temveč iz dolžnosti do skupnosti najbližjih sodelavcev. Servisna ekipa (trener, fizioterapevt, serviser smuči idr.) je v njenih izjavah prikazana kot skupnost, ki je integrirana precej tesneje, kot je to običajno v zgolj najemniških pogodbenih oz. delovnih razmerjih. Medosebne vezi med profesionalnimi sodelavci so prikazane kot izrazito čustvene vezi in kot stvar osebne zvestobe. Petra Majdič govori o svoji ekipi kot o malone družini. Poglejmo simptomatične izjave.

  »To ni moja kolajna, kar nenehno poudarjam, to je bilo za ekipo narejeno. Saj tudi nisem zavestno tekla za medaljo, zase, to je bilo za ekipo. Smo kot en velik tim.« »Nisem želela razočarati svojega trenerja Ivana Hudača, saj je imel tudi on sanje o kolajni, celotne ekipe serviserjev, dolgoletnega trenerja Roberta Slabanje, ki je verjel vame, še preden sem sama, in vseh ljudi doma. Počutila sem se, da mi nikoli ne bi odpustili, če ne bi vsaj poskusila.« »Slovenci smo v smučarskem teku prišli tako daleč zato, ker smo prijatelji. Jaz nisem tekla le zase, nisem tekla zato, ker bi se meni svetila medalja pred očmi. Jaz sem dolgovala tudi vsej ekipi, ki dela z mano. Moj motiv ni bil medalja. Moj motiv je bil, da dam od sebe na tej tekmi maksimum in se ne predam tudi v imenu ekipe, v imenu neke skupne zavesti. Na koncu nam je uspelo.« »To ni moja medalja. Zanjo se nisem borila, kot da se borim jaz, borili smo se vsi. Okoli mene je ogromno ljudi in tudi veliko jih je še v Sloveniji; prejšnji trener in starši.« »Smo tudi družina, smo učitelji za mlajše generacije in moramo pokazati, da se trudimo za višje cilje.«

  Navedene izjave smo razporedili glede na stopnjevanje intimnostnih metafor, s katerimi je športnica prikazala razmerja med sodelavci, do katerih naj bi bila čutila osebno dolžnost nastopiti na tekmi. Ekipa – ekipa, ki je zamišljeno razširjena z nekdanjimi trenerskimi sodelavci – prijatelji – družina. In še vrhunec družinske metaforike, s katero P. Majdič pojasnjuje svojo instinktivno odločitev za tvegani nastop iz dolžnosti.

  »Tudi vi bi verjetno skočili za otroka v vodo in tisti trenutek naredili karkoli. Nisem imela srca, da ne bi vsaj poskusila.«

  V čem je pomen kombiniranja egoističnega diskurza tipa »za uresničitev svojih lastnih sanj bi naredila vse« s komunitarističnim diskurzom, ki zatrjuje, da je smiselno tvegati življenje iz dolžnosti do bližnjih oseb oz. do skupnosti? Če bi športnica poudarjala samo egoistične motive, bi bila njena retorika tvegana. Kaj hitro bi se ji lahko pripetilo to, da bi se javnost obrnila proti njej. Ta obrat bi se lahko zgodil bodisi v obliki moraliziranjem glede neupravičenega tveganja življenja, bodisi v obliki finančnega egoizma.

  V prvem primeru bi šlo za pomisleke, ali je res vredno tvegati življenje za tako plehek cilj, kot je športni rezultat. Če bi javnost razumela športni uspeh kot izključno osebno zadevo športnice, bi se lahko skepsa razvila v pravi plaz moraliziranja o njeni neodgovornosti, ki bi preglasil prvotni ponos nacije na dosežke neke individualke. Njena karizma bi splahnela, tako kot se je to zgodilo Tomažu Humarju, s katerim je cela Slovenija trepetala le prvič, ko se je zaplezal, ko se je ponesrečil v tretje (takrat smrtno), pa je skorajda prevladalo mnenje, češ, »norec je dobil, kar je iskal, in njegova usoda nas ne briga več«.

  Druge vrste obrat bi se lahko sprožil ob vprašanju denarja. Atlet Primož Kozmus je naciji izstavil finančni račun za njen užitek ponosa na domnevne »slovenske športne dosežke«, ki pa so v resnici predvsem individualni dosežki. Zahteval je dosmrtno rento za dobitnike medalj z največjih tekmovanj – in pogorel. Davkoplačevalci, mediji in celo športniki so mu odrekli podporo. Ljudje so ga začeli obtoževati, da terja nekaj neupravičenega in da želi plačilo za brezdelje od zgodnjih srednjih let dalje, medtem ko morajo vsi ostali desetletja trdo delati. Ta primer dokazuje, da je nacionalizacija individualnih športnih uspehov zanimiva toliko časa, dokler je identifikacija s športnikom brezplačna; ko bi morala nacija športniku plačati za možnost identifikacije in ko ta svoje spektakelsko darilo naciji opredeli kot blago, pa se ljubezen nacije do športnika neha.

  Vzrok za krhkost identifikacije ni v preprostem skopuštvu davkoplačevalcev. Vzrok je v tem, da so transparentno blagovni odnosi težko združljivi s skupnostno identifikacijo; načeli trga in skupnosti sta raznorodni. Ekonomija v skupnosti je ekonomija daru, ekonomija podarjenega dela iz ljubezni in dolžnosti. Včasih se vzajemna ekonomija daru sprevrže v ekonomijo neplačanega izkoriščanja. Toda ideologija razdajanja sebe iz ljubezni je tako močna, da lahko v družinah prekrije odnose izkoriščanja. Predvsem pa se zaradi dominacije blagovne ekonomije v naši kulturi zdi, da brezplačna ekonomija v skupnosti sploh ni ekonomija in da tu intimnost nadomešča ekonomijo. Ta iluzija pa se poruši brž, ko v skupnostno brezplačno ekonomijo vstopijo blagovni odnosi. Razmerja med udeleženci postanejo bolj transparentna in ti se, če le imajo možnost, poskušajo izviti iz primeža odvisnosti.

  To velja tudi za razmerje med nacijo in njenimi pripadniki, kadar je to razmerje predstavljeno kot blagovno razmerje: kot razmerje med davčno državo in davkoplačevalci. Kadar ljudje zavzamejo stališče davkoplačevalcev, nacionalna identifikacija stopi v ozadje. Prevladujeta kalkulacija davkoplačevalcev, koliko državnih storitev dobijo za svojo davčno kupnino, in načelno sumničenje porabnikov davčnega denarja (vključno z državnim aparatom), da ga koristijo malomarno in neupravičeno. Drobne utaje davkov pred domnevno prepožrešno državo na vsakem koraku imajo široko uveljavljeno legitimnost. Kadar najpremožnejši poslovneži in športniki preselijo svoje premoženje in dohodke v davčne oaze, jim navadni državljani to zavidajo, hkrati pa jih po tihem razumejo. Tudi sami bi ravnali enako, če bi bili premožni. Ko v tej vsesplošni klimi davčnega eskapizma kdo pomeša zasebni egoizem in državne subvencije, kot v primeru zahteve po renti za vrhunske športnike in ali pa v primeru državnega subvencioniranja nasedlih tajkunskih kreditov, to izzove izbruh ljudskega srda.

  Petra Majdič je nesporna ljubljenka ljudstva kljub svojemu očitnemu egoizmu tudi zato, ker ji uspeva prikazovati svoje egoistične napore, ki vključujejo celo tveganje življenja, kot dejanje iz dolžnosti do skupnosti. Njeno sporočilo je, da napori in uspehi niso namenjeni le njej sami, temveč so hkrati tudi darilo skupnosti. Prezentacija privatnega prisvajanja kot darila širši skupnosti pa po Bourdieuju ustvarja legitimnost prisvajalca. V tem razdelku smo predstavili, kako Majdič izraža svojo privrženost ekipni mikroskupnosti, ki jo predstavlja kot intimno skupnost prijateljev oz. celo kot psevdodružinsko skupnost. V naslednjem razdelku pa bomo analizirali njeno mojstrstvo koketiranja z nacionalno oz. narodno skupnostjo.
 3. Nacionalizem

  Urgentno odločitev za tvegano dejanje iz dolžnosti do najbližjih oseb ali do nemočnega utapljajočega se otroka (kar je ena od metafor Petre Majdič) imamo lahko za trezno in racionalno. Četudi so okoliščine čustveno nabite, je dejanje racionalno. Po premisleku je mogoče soglašati, da bi ga bilo v enakih okoliščinah prav ponoviti. Če pa bi se danes, v mirnih časih, kdo hotel ubiti za slovenski narod ali za Slovenijo, bi ga imeli za norega ali za ekstremista.

  In vendar dobršen del fascinacije javnosti z vrhunskim športom temelji na izjavljanju, da športniki tekmujejo za nacijo. Ne zase, za samopotrditev, za uresničitev »otroških sanj«, za slavo ali denar, temveč za zamišljeno nacionalno skupnost. Te nacionalistične izjave izrekajo športno novinarstvo, piarovski aparati športnih organizacij, naposled pa tudi sami športniki, ki se tržijo naciji. Nacionalizem je glavni medij, prek katerega poteka menjava med športniki kot prodajalci zgodb in med nacionalno publiko kot njihovo plačnico. Poglejmo značilne izjave P. Majdič po osvojitvi olimpijske medalje.

  »To je bilo tudi za tek na smučeh in za vse v Sloveniji, ki so ostali doma in dihali za to.« »Večkrat rečem, da se želim vrniti v Slovenijo z ekipo vseh, da to ni moja medalja. Zanjo se nisem borila, kot da se borim jaz, borili smo se vsi. Okoli mene je ogromno ljudi in tudi veliko jih je še v Sloveniji; prejšnji trener in starši. To je pač naša, slovenska medalja.«

  Še bolj patetične so tiste njene izjave, v katerih poudarja globlji, celo revolucionarni pomen njenih herojskih dosežkov za nacijo. Pravi namreč, da se ne bori le za nacionalno športno statistiko, temveč za čast in samozavest Slovenije in celo za »spremembo narodnega značaja« – kakor je Kocbek v Avnojskih sklepih formuliral poslanstvo kulturne revolucije.

  »Če lahko ena mala punčka iz Slovenije presune celo Kanado, lahko čisto vsak Slovenec doseže, kar si v življenju zastavi in želi. Pravijo, da je Slovenija majhna. Zdaj mi je jasno, da ni. Nismo majhni, majhni smo lahko le v glavah ali v srcih.« »Če sem jaz zmogla, potem zmore vsa Slovenija! Ne se nikoli predat, četudi smo večkrat na kolenih. Vedno lahko vstanemo, vse lahko naredimo.«

  Pripisovanje nacionalističnega pomena športu je strategija trženja športa, in to ne le v primeru davčnih virov (tu je mešanje posla in davkov celo tvegano, na kar smo že opozorili), temveč še zlasti v primeru komercialnih virov. V imenu nacionalne pripadnosti (ali regionalne pripadnosti pri ligaški ekipnih tekmah) so posamezniki pripravljeni kupovati vstopnice in navijaške embleme, plačevati potne stroške in gledati oglase med RTV prenosi tekem. Velikanski športni industrijski kompleks živi od ublagovljanja razmerja med športniki in nacijo (oz. manjšo geografsko identitetno enoto), ki pa se – to je pomembno! – prikazuje kot odnos razširjene družine, se pravi, kot neblagovno razmerje. Za športnike se misli, da telesno garajo iz dolžnosti do nacije in da je telesno naprezanje njihov specifični način izražanja patriotizma: tako rekoč »aktivno državljanstvo«. To žrtvovanje za nacijo analogno uprizorijo tudi navijači, ki so pripravljeni potovati v daljna mesta in dežele, da bi podprli najelitnejše predstavnike nacije in se jim na navijaških tribunah pridružili v skupnem ritualu podarjanja napora naciji.

  Nacionalno evforijo podpihujejo tudi športni novinarji, ki vsak športni boj, najsibo v ekipnih ali v individualnih panogah, vedno interpretirajo kot predstavljanje identitetne skupnosti. Zlasti reporterji komentirajo športne tekme kot tekme cele nacije z drugimi nacijami. Velike tekme razlagajo kot delanje nacionalne zgodovine, a tudi nastope in uspehe »naših« v bolj marginalnih športnih panogah osmišljajo tako, da jim pripisujejo pomen za nacijo. Medalja v individualnem športu je vedno razglašena za »našo« medaljo, za medaljo za »našo domovino«. V ekipnem, ki predstavlja bratstvo v malem, pa sploh. Športno novinarstvo igra osrednjo vlogo pri utrjevanju nacionalne identitete, kadar so politične razmere stabilne in nacija ni mobilizirana zoper neko zunanjo grožnjo.

  Umetelnost športnega novinarstva je v tem, da prevaja formo tekme iz registra boja med posamezniki v register boja med identitetnimi skupnostmi. Polje tekmovanja se prestavi z individualne na kolektivno raven. To, kar konzument športnega novinarstva s tem pridobi, je občutek, da ni vržen v tekmo vsakogar z vsemi ostalimi (trg), temveč je del tekme Vseh z Vsemi (mednarodni odnosi). Športno novinarstvo posamezniku, ki v svojem realnem življenju izkuša krutost tržne tekme posameznikov, jamči za to, da vsaj v simbolni tekmi ni sam, saj se tam skupaj s celotno nacijo bori proti drugi naciji. Skratka, ljudem pričara nekakšno simbolno »socialno varnost« – kar je še posebej učinkovito v razmerah, v katerih jim je vse bolj odvzeta realna socialna varnost. Športni tekmovalec je v tej luči videti kot eden izmed nas ali prvi med enakimi. Njegovo tekmovalno naprezanje ni več videti kot boj za individualne cilje, temveč kot davidovsko samodarovanje naciji. Petra Majdič je medijsko privlačna tudi zato, ker je mojstrica prezentiranja same sebe kot bibličnega Davida, ki se srčno bori v imenu vseh Slovencev in celotne Slovenije.
 4. Fatalizem: usoda, čudež

  Naposled omenimo še eno, bolj iracionalno komponento samoprezentacije Petre Majdič in njene neverjetne olimpijske zgodbe: rabo fatalističnih in religioznih kategorij tipa »čudež«, »usoda«, »višja sila ali volja«. Olimpijskemu uspehu naj bi poleg športničinega lastnega napora, volje in predanosti botrovala naklonjenost nadnaravnega dejavnika.

  »Čudeži se dogajajo in jaz sem ga na koncu doživela.« »Verjamem, da je neka energija, ki nas vse obkroža in da je nekdo hotel povedati nekaj več prek mene. Po navadi naložiš tistemu, ki zdrži več. Očitno je bilo dano meni, da se čez mene pove eno večjo zgodbo – da se pove, da kjer sta neizmerna volja in želja, se vedno najde tudi pot. Vsi smo očitno potrebovali to zgodbo, tudi jaz osebno.«

  Če pogledamo navedeno izjavo natančno, vidimo, da je nadnaravni dejavnik sicer so omogočil športni čudež, vendar pa le v primeru, v katerem je bila tista, ki ji je bil naložen izjemni izziv, tudi sama izjemno pripravljena, vzdržljiva in je imela »neizmerno voljo in željo«. Navadni človek torej ne more računati s tem, da bi ga »usoda« ali »energija« izbrala za religiozni medij, prek katerega bo svetu sporočena »večja zgodba«. Na pomoč prijaznih nadnaravnih sil lahko računa le človek nadčloveških zmogljivosti. Tu ne gre le za pragmatično modrost »Pomagaj si sam in bog ti bo pomagal,« temveč gre za to, da ni sporočilo »nadnaravne sile« nič drugega kot to, da je pot k zmagi »namenjena« tistim z »neizmerno voljo in željo«. Se pravi, »bogovi« posežejo v športno zgodovino le takrat, ko mora zmagati najboljši.

  V tem sporočilu pravzaprav ni nobene teološke poante, temveč gre le za načelo tekmovalnosti, ki je nekoliko ozaljšano s teološko tančico. Torej bi lahko to komponento medijskega diskurza Petre Majdič umestili pod prvo točko, saj gre le za variacijo na temo športnega egoizma, ki se včasih prezentira prek subjektivizma (»slediti samemu sebi«), drugič prek motiva »otroških sanj«, tretjič pa prek »volje višje sile«.

  Diskurz Petre Majdič pravzaprav ni njena individualna posebnost. To je diskurz, ki ga bolj ali manj uspešno uporablja večina športnikov, športni novinarji pa ga večinoma nekritično reproducirajo in potencirajo, sploh med neposrednimi prenosi tekem. V tem smislu je oznaka »diskurz Petre Majdič« preozka in preveč personalna. Petro Majdič smo vzeli le za primer; to pa zato, ker je posebno prepričljiva izjavljalka tega diskurza, saj ga običajno izreka spontano, z iskrenim žarom in v preprosti govorici. Zaveda se, da je medijska osebnost, zato je medijem na voljo vedno, pa če je intimno razpoložena za medijsko nastopanje ali ne. Zaradi vsega tega jo imajo mediji in konzumenti medijev še posebej radi.

  Toda hkrati ta retorika ne bi bila tako učinkovita in všečna, če bi šlo le za tehnično spretnost govorjenja. Uspešna je zato, ker gre vsebinsko za diskurz, ki spretno kombinira ideološki komponenti sodobne vladajoče ideologije. Kombinacija individualizma in komunitarizma, ki jo Petra Majdič izreka v svojem športnem kontekstu, tudi v širšem družbenem okolju tvori uspešno ideološko formulo. Vladajoča ideologija sodobnih družb je namreč zmes neoliberalnega individualizma in nacionalizma. Gre za družbe vse ostrejše tržne tekmovalnosti, ki jih skupaj drži lepilo nacionalne identitete. Športno novinarstvo, ki hkrati poudarja vrline tekmovalnosti in pripadnosti, je ideološki aparat natanko te konstelacije.
Je športno novinarstvo zmožno samorefleksije?

Na tem mestu se s tem vprašanjem ne moremo obsežneje ukvarjati. Odprli ga bomo le s pomočjo gradiv za ta članek. Ker govorimo o primeru olimpijskega brona Petre Majdič, poglejmo, koliko in kakšne kritične glasove je bilo mogoče najti v medijih. Pri tem nas ne zanima enodušno obtoževanje organizatorjev tekme, da niso zadostno poskrbeli za varnost, temveč iščemo širše problemske kritike dogodka. Takšnih kritičnih objav v medijih ni bilo veliko.

Nekateri kolumnisti splošnega profila so se norčevali iz nacionalne evforije in enoumja. Nekateri so pikro opozorili na to, da bodo rezultati teh olimpijskih iger kmalu pozabljeni, saj se bo pozornost preusmerila na naslednje spektakle, na primer na svetovno prvenstvo v nogometu. Športni spektakli se pač periodično reproducirajo in so tako kot druge medijske vsebine narejeni za hitro pozabo, zato olimpijskim medaljam ne bi smeli pripisovati trajnega pomena.

Med športnimi komentatorji je bilo zelo malo tistih, ki so opozorili na problem odgovornosti same Petre Majdič, ki da ne bi smela privoliti v pričakovanje športnega kapitala in nacionalne javnosti in bi se morala odpovedati nastopu s poškodbo. Pa ne le zaradi lastnega zdravja, temveč tudi zaradi nove norme, ki jo je postavila drugim športnikom: »Njen primer bo motivacija novim generacijam športnikov. Govori o tem, da ni dovolj le poškodba, treba je še dlje – za medaljo in nacijo je treba tvegati tudi življenje.« (Milan Hosta, Dnevnik, 19. 2. 2010) Dva meseca po olimpijskih igrah je to priznala tudi Petra Majdič: »Postavila sem precej visoka merila, kje lahko športnik odneha in kje lahko nadaljuje. Za marsikaterega športnika zdaj ne bo več izgovora, da je poškodovan ali da ga kaj boli. Tega si nisem želela.«

To so resna moralna vprašanja. Toda resnici na ljubo smo v medijskem izboru izjav Petre Majdič našli eno samo njeno samokritično izjavo, ki odpira moralne dileme razmerij med športniki, publiko, mediji in kapitalom. Vse ostale, ki so jih mediji izbrali in posredovali javnosti, so usklajene z vladajočo individualistično-nacionalistično ideologijo. Novinarji hočejo promovirati takšno Petro Majdič, ki je ideološko vozlišče sodobne družbe.

Še največ problemskih kritik je s strani športnih komentatorjev letelo na to, da je profesionalni šport postal gladiatorstvo in da športni kapital žrtvuje varnost športnikov za ustvarjanje spektakla. Ugotavljali so, da je »današnja podoba športa odsev naše družbe« (Slavko Jerič, blog) in v tem kontekstu omenili soodgovornost medijev.

Toda če bi kritični športni komentatorji vztrajali pri razmisleku o plehkosti samih športnih medijskih vsebin in o prepletenosti športnega novinarstva in športnega kapitala, bi morali nemara skleniti, da je ta novinarska panoga v celoti v konkubinatu z industrijo spektakla. Športno novinarstvo ne poroča o dogodkih, relevantnih za javnost, temveč ustvarja spektakelske kvazidogodke. V tem smislu ni del novinarstva s poslanstvom, temveč je del industrije zabave. Potemtakem bi bila najbolj poštena poteza ta, da bi se športno »novinarstvo« samoukinilo. Tako daleč pa športni novinarji, ki v Sloveniji sicer prepričljivo gojijo zvrst avtorskega komentarja, ne gredo.

Športno novinarstvo je očitno možno pod tem pogojem, da ne reflektira lastnih protislovij: na primer protislovja med zaslužkarstvom in nacionalnim patosom; in protislovja med kritičnostjo do posameznih profesionalnih napak v športu in med nekritičnostjo do same panoge športnega novinarstva.

Literatura:
L. Althusser: »Ideologija in ideološki aparati države«, v: Izbrani spisi. Ljubljana: Založba /*cf., 2000, str. 53–110.
B. Anderson: Zamišljene skupnosti: o izvoru in širjenju nacionalizma. Ljubljana: SH – Zavod za založniško dejavnost, 1998.
J.-L. Beauvois: Razprava o liberalni sužnosti: analiza podrejanja. Ljubljana: Krtina, 2000.
P. Bourdieu: Praktični čut I. Ljubljana: Studia humanitatis, 2002.
M. Breznik: Kultura danajskih darov: od mecenstva do avtorstva. Ljubljana: Založba Sophia, 2009.
R. Močnik: 3 teorije: ideologija, nacija, institucija. Ljubljana: Založba /*cf., 1999.
R. Močnik: Spisi iz humanistike. Ljubljana: Založba /*cf., 2009.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

profesionalna etika in samoregulacija

Medijska preža
Andrej Pavlišič
Mediji ponovno gradijo legitimnost politike, ki so jo vstaje razgradile
Renata Šribar
Ženski vstop: Vstajništvo in spol v medijih
Jernej Rovšek
Zahteva, da se preveri in zagotovi integriteta tudi v medijski industriji
Renata Šribar
Premalo in preveč spola
Darja Kocbek
V medijih krizo razlagajo vedno isti ljudje
Blaž Zgaga
Izobčene vrednote
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Gregor Strojin
Megleni predlog neposrednih prenosov kazenskih obravnav
Alenka Arko
Opiranje na kodeks in zavedanje, da vplivamo na življenja ljudi
Boris Vezjak
Politična pristranost medijev in njena imputacija
Gojko Bervar
Morda smo imeli srečo: nauk posnemanja modelov samoregulacije v državah nekdanje Jugoslavije
Brankica Petković
Človekove pravice in mediji
Gorazd Kovačič
Medijska vaja hujskanja proti javnemu sektorju in socialni državi
Mirt Komel
Sektorji ali bojna polja
Sandra Bašić-Hrvatin
Odnos med mediji in politiko je »pokvarjen«
Simona Habič
Slovenija: Nizka ocena integritete medijev
Goran Ivanović
Hrvaška televizija in očitki korupcije
Goran Ivanović
Hrvaška: Mediji kot zavezniki korupcije
Snježana Milivojević
Srbija: Prvo in zadnje poročilo o medijih in korupciji
Ranka Ivelja
Kakor da mrtvi v medijih nimajo nobenih pravic
Renata Šribar
Regresija javnega diskurza o spolih, spolni usmerjenosti, starševstvu in družini
Renata Šribar
Portretiranje »levih« političark in potentnost desne politike
Janez Markeš
V čigavem imenu torej?
Grega Repovž
Gibanje 99 odstotkov ima sporočilo tudi za novinarje
Stefano Lusa
Čas tranzicije brez premisleka o novi vlogi novinarstva
Viktor Ivančić
Prodor v odlagališče demonov
Gojko Bervar
Bojan Kranjc: Rupel bo živi spomenik, Janković gostilničar
Mirko Lorenci
Trpki (po)smeh
Darinko Kores Jacks
Za hec? Ne se hecat'!
Andrej Pavlišič, Nikolai Jeffs
Nujnost radikalnih medijev
Andrej Pavlišič
Stavka, droben medijski eksperiment in možnosti novih medijev
Gregor Strojin
Javnost sodnih postopkov v zadevi Patria
Nenad Jelesijević
Medijske ukane levega kapitalo-parlamentarizma
Gorazd Kovačič
Je razlog za razredno zmedenost novinarjev v izobrazbi?
Sandra Bašić-Hrvatin
Medijska kriza? Udarec nameriti proti koreninam!
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Neprofitno novinarstvo financirati iz javnih virov
Eva Vrtačič
Neslane internetne šale z veliko soli
Jernej Rovšek
Ali je sovražni govor sploh mogoče omejiti?
Sonja Merljak Zdovc
Samoregulacija spletnih medijev: kodeks, moderiranje in celostna registracija uporabnikov
Špela Mihevc
So situacije z mediji, ki bi jih želeli spremeniti
Erik Valenčič
Osebna izpoved skesanega dopisnika
Gojko Bervar
Ogledalo medijev
Saša Banjanac Lubej
Novinarji nismo mrhovinarji, če terjamo odgovore od institucij socialne skrbi
Sonja Merljak Zdovc
Novinarji nismo usposobljeni za odkrivanje zlorab otrok
Jernej Rovšek
Čas za soglasje o samoregulacijski obliki medijske industrije
Gojko Bervar
Nova praksa v novinarskem samoomejevanju
Dejan Jontes
Od psov čuvajev do čuvajev psov: Novinarstvo, tabloidizacija in moralna panika
Gorazd Kovačič
Otroške sanje vrhunskih športnikov in slovenska nacija
Sonja Merljak Zdovc
Novinar kot človek
Viktor Ivančić
Devet točk proti raziskovalnemu novinarstvu[1]
Sonja Merljak Zdovc
Novinarska zbornica
Saša Banjanac Lubej
Odgovornost novinarjev v vojni v nekdanji Jugoslaviji – Lustracija, sojenje ali pozaba
Tomaž Klipšteter
(Ne)občutljivost medijev za varstvo zasebnosti
Ranka Ivelja
Pasti »konkretizacije in personalizacije« incesta
William Gore
Nesprejemljivost predlogov za vseevropski sistem urejanja medijske odgovornosti(1)
Daphne Koene
Na Nizozemskem vsak dan bolj cenimo dobro delovanje tiskovnega sveta(1)
Bojan Dobovšek, Jure Škrbec
Novinarji in korupcija
Sonja Merljak Zdovc
Preiskovalci ali razpihovalci: družbena odgovornost novinarjev, ki poročajo o družinskem nasilju
Matic Munc
Na dnu se srečata sociala in mediji
Dušan Rebolj
Ali je prav, da novinarji volijo?
Gorazd Kovačič
So mediji odločili volitve?
Gorazd Kovačič
Slovenski mediji o Kosovu – skozi prizmo velikih sil
Sonja Merljak Zdovc
ZDA: Za Amy Goodman je naloga novinarjev, da gredo tja, kjer vlada molk
Marta Gregorčič
Morebiti pa
Igor Vobič
Medosebna interaktivnost – redkost v slovenskem spletnem novinarstvu
Eva Vrtačič
Svoboda je suženjstvo
Rok Praprotnik
Resnica o vlogi novinarjev v aferi Patria
Ian Mayes
Samoregulacija informativnih medijev: pot do novega razmerja z bralci
Gojko Bervar
Novinarstvo: kaj je prav in kaj ne
Ian Mayes
Cena zgodbe iz prve roke
Ian Mayes
Senegal: oddaljena katastrofa
Ranka Ivelja
Časopisi zahtevajo transparentnost in odgovorno ravnanje od drugih, kaj pa glede tega naredijo sami?
Taja Kramberger
Afera Dreyfus in tiskani mediji
Tanja Petrović
Spomin, izkušnja in raba jezika: primer Jugoslovanske ljudske armade
Lana Zdravković
Za antihumanizem človekovih pravic ali kdo dopušča dve plati enega sveta
Gojko Bervar
Združevanje ali cepljenje novinarskih moči
Gorazd Kovačič
Zunanjepolitično ali svetovno novinarstvo?
Julija Somrak, Aleš Zobec
Selekcija informativnih vsebin na televizijah
Jože Vogrinc
Ostanek sveta: kolateralna škoda poročevalskih rutin
Boštjan Nedoh
Antiintelektualizem in destrukcija javne razprave v medijih
Simón Tecco
Krivična in nevarna demonizacija novinarjev – Odgovor na članek Marte Gregorčič
Boris Vezjak
»Vroči stol« kot paradigma politično pristranske oddaje
Robert Bobnič
Nezdrava mitologija tv-oddaje Na zdravje!
Iztok Jurančič
Virus politične zarote v medijski diagnozi predsednika vlade Janeza Janše
Janez Polajnar, Marko Zajc
»Brcajo, rohne in škripajo z zobmi«
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Hvala za trud, toda ostanimo raje pri dejstvih
Nika Nikolič, Danijela Tamše
Vloga medijev pri marginaliziranju avtonomnih družbenih gibanj
Gorazd Kovačič
Janez Markeš – Izstop iz sence
Sonja Zdovc
Nagrada Saharov sudanskemu borcu za človekove pravice
Gorazd Kovačič
Nežmahova rdeča nit
Marta Gregorčič
Izbrisani – Afirmacija revolucionarnih praks na političnem plakatu?
John Pilger
Svoboda pa prihodnjič
Sonja Zdovc
Brezplačniki
Uroš Blatnik
Vloga urednikov v množičnih medijih
Marta Gregorčič
O diktaturi medijev in kontrarevolucionarnih učinkih
Nina Djordjević
Medijske reprezentacije kosovske krize v letu 1999
Jurij Popov
O prostituciji in trgovini z ljudmi površno in senzacionalistično
Renata Šribar
Pornografizacija spolnosti
Mateja Boldin
Vsebine za odrasle, promocija za otroke
Brankica Petković
NMS – Naš mali svet
Kaja Jakopič
Big Brother: proizvodnja resničnosti
Igor Vobič
Je RTS Janeza Ujčiča res medij, najbolj v »javnem interesu«?
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Ksenija H. Vidmar
Medijski spektakel o družini Strojan
Dejan Pušenjak
Ko je novinar na oblasti
Lucija Bošnik
Gaspari za guvernerja – Delo vs. Dnevnik
Andrea Kosenjak
Drnovšek in mediji
Renata Šribar
Škodljive vsebine na mobilnih telefonih
Renata Šribar
Zaščita otrok in mladoletnikov v noveli zakona o medijih
Ana Jud
Tabloid Direkt, orožje posameznikov
Sonja Merljak
O samocenzuri, cenzuri in ustrahovanju
Britanski multikulturalizem, samoregulacija in mediji
Vili Einspieler
Ključnega pomena je učinkovitost samoregulacije
Neva Nahtigal
Ni samo regulacija
Lana Zdravković
Medijska slika delavskih demonstracij
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Narisani izbrisani
Renata Šribar
Oglaševanje časopisa Direkt - Nemoč regulacijskih orodij
Brankica Petković
Bi lahko zdaj ustanovili tiskovni svet v Sloveniji?
Brankica Petković
Raznovrstnost tiskovnih svetov v Evropi
Brankica Petković
Družba se spreminja in z njo tudi meje sprejemljivega v medijih
Ben Wilson
Nuja samoregulacije v finančnem novinarstvu
Gojko Bervar
Svoboda in odgovornost
Renata Šribar
Destruktivno razmerje med feminizmom in mediji
Vlasta Nussdorfer
Kje so meje medijskega poročanja o kaznivih dejanjih?
Maks Kaš
Ponuditi bralcu, kar bo kupil
Sonja Merljak
Ko so novinarji v moralnih dvomih
Kaja Jakopič
Realna televizija kot laboratorijski eksperiment
Majda Hrženjak
»Materinstvo in kariera« kot oglasna priloga
Tanja Taštanoska
Pravica do imena, do jezika in do medija
Iztok Šori
Medijska percepcija smrti Olene Popik
Boštjan Nedoh
Neoliberalizem kot izhodišče medijskega diskurza o delu
Tomaž Dimic
Ali lahko kupiš prispevek v elektronskem mediju posebnega pomena?
Saša Banjanac Lubej
Dopisniki kot bojevniki za nove slovenske trge
Sanja Prelević
O Črni gori črno …
Sonja Merljak
Mediji in travmatični dogodki
Zlatko Skrbiš
Avstralija: Zaliv Guantanamo in politika avstralske pripadnosti1
Nika Susman
Francija: Kako nadaljevati poročanje iz Iraka?
Branka Bezjak, Matija Stepišnik
Tiranija "radovednosti"
Matija Stepišnik
Kaj sploh lahko štejemo za novinarstvo?
Jernej Rovšek
Nihalo se je od svobode izražanja obrnilo v prid varstvu zasebnosti
Renata Šribar
Simobilove prsi in Severinin video
Janez Tekavc
Odškodninska odgovornost novinarja
Primož Krašovec
Zakaj so mediji nujno nevtralni in kaj je s tem narobe?
Gojko Bervar
Kdaj varuh poklicne etike na slovenski javni radioteleviziji?
Sonja Merljak
Časopisni ombudsmani – da se sliši glas bralcev
Sabina Žakelj
Samoregulacija oglaševanja
Nina Nagode
Prikrito oglaševanje v slovenskem tisku
Maks Kaš
Proizvodnja javnega jezika – Mi o Romih
Primož Krašovec
Mediji, propaganda, manipulacija, zarota
Brankica Petković
Medijski linč – Domnevni posiljevalec osumljen, obtožen in obsojen
Urška Mlinarič
O silhueti džamije in trpljenju Slovencev
Gorazd Kovačič
Izbrisani prikazani kot problem, ne kot oškodovanci
Lea Širok
Medijska slika odstopa italijanskega poslanca v slovenskem parlamentu
Matej Kovačič
Zmago Jelinčič na RGL
Sandra Bašić-Hrvatin
Delo in izbrisani: kdo »zlorablja« medijski prostor?
Vladislav Stres
Preverjeno prevaran
Jaka Repanšek
Kraja avtorskih del: avtorji lajajo, karavana gre dalje
Gojko Bervar
Velika Britanija: Prenova pritožne komisije za tisk?
Gojko Bervar
V zapor zaradi klevete?
Gojko Bervar
Mediji vzbudijo strah, politiki zahtevajo višje kazni
Rok Kajzer
Klevetanje in praksa Novinarskega častnega razsodišča
Neva Nahtigal
»Obrekovalci« pred Evropskim sodiščem
Marta Gregorčič
Medi(k)alije o Živem ščitu
Alenka Kotnik
Poročanje o Iraku: "Naši lepo napredujejo"
Matevž Krivic
Mediji o izbrisanih
Tonči Kuzmanić
Potrošniška ali kapitalska suverenost
Mojca Pajnik
Polarizacija prostitucije: biznis ali javna nemorala
Olga Cvetek
Nasilje v medijih - da ne zatiskamo oči
Nikola Janović
Balkan v podobi
Simona Bandur
Mit o Balkanu v poročilih o umoru Đinđića
Barbara Bizjak
Antiintelektualizem v prispevkih o kulturi
Neva Nahtigal
Pravila brez nadzora
Sonja Merljak
Interni etični kodeksi v medijih
Neva Nahtigal
Sistemi medijske odgovornosti v Sloveniji
Claude-Jean Bertrand
Odličen kodeks, toda …
Claude-Jean Bertrand
Pregled sistemov medijske odgovornosti
Gojko Bervar
Novinarska etika v arabskih državah: tako daleč, a tako znano
Dušan Rebolj
Nianse nasilja: ulovimo in ubijmo Billyja Raya Cyrusa!
Suzana Žilič-Fišer
Urad za komunikacije – nov medijski regulator v Veliki Britaniji
Urša Chitrakar
Ko javna osebnost laže
Saša Bojc
Koregulacija medijev v Evropi – naslednja epizoda Velikega brata iz EU?
Neva Nahtigal
Ombudsmani, največji samotarji z najvišjimi cilji
Novi kodeks slovenskih novinarjev
Peter Jančič
Kako je nastal novi kodeks novinarske etike?
Marko Milosavljević
Zakaj je dobro, da je ukinjena avtorizacija intervjuja
Peter Frankl
Ples ene pomladi?
Boris Vezjak
Primer Petek: simptom zloma medijske avtonomije
Brankica Petković
Kaj smejo početi novinarji?
Gojko Bervar
So-regulacija na pohodu?
Brankica Petković
Kdo se noče pogovarjati o tiskovnem svetu?
Lucija Bošnik
Po čem sta Zahović in Katanec?
Renata Šribar
Nezgode s spolom
Mojca Pajnik
Kaj je ekstra v oddaji Ekstra magazin?
Dragan Petrovec
Poročanje o spolnih zlorabah
Barbara Šurk
Sovražijo novinarje
Aldo Milohnić
Oglaševalska pornografija na Kanalu A in POP TV
Karina Cunder
Delo po novem restriktivno pri oglaševanju vročih linij
Petra Šubic
Pritisk Porsche Slovenija na Delo
Nika Deu
Spoštujemo zakonodajo
Igor Ž. Žagar
Pet minut za (novinarski) suspenz
Gojko Bervar
Kako deluje nemški tiskovni svet?
Grega Repovž
Iskanje lastne pasti
Matthew A. Killmeier
Mobiliziranje ameriške javnosti
Sonja Merljak
Si Američan ali novinar
Zoran Kanduč
Srhljiva ideološka sporočila vojne proti terorizmu
Rastko Močnik
Posredna propaganda
Saša Bojc
Pri Fairu se sprašujejo, kaj sploh je terorizem
Rok Kajzer
Kakovostno, hitro, cenejše
Brankica Petković
Pobuda za ustanovitev tiskovnega sveta v Sloveniji
Borut Bernik Bogataj
Novinarji ne poznajo svojih pravic
Branko Maksimovič
Vrste znanih novinarjev ni v DNS
Gojko Bervar
Kdo je izgubil ugled – društvo ali novinarji?
Grega Repovž
Profesionalizacija je nujna
Roman Kuhar
Tabloidna metaforika v črni kroniki Dela – Drugič
Barbara Bizjak, Barbara Kelbl, Alenka Veler
Modeli tiskovnih svetov
Gojko Bervar
Kdaj bomo ustanovili medijski svet v Sloveniji?
Branko Čakarmiš
Samoregulativni korak slovenskih televizij
Cene Grčar
Beseda velja
Barbara Bizjak
So novinarji podkupljivi?
Špela Šipek
Skaggsova »lekcija« za novinarje
Jaka Repanšek
Svoboda tiska in pošteno sojenje
Janez Tekavc
Medijsko sojenje
Vlado Miheljak
Zloraba v »piarovske« namene
Suzana Tratnik
Kot da prvič slišijo za pravice homoseksualcev
Branko Maksimovič
Ustreznejši bi bil medijski svet
Zoran Medved
Najprej ustanovimo varuha medijskih pravic
Rajko Gerič
Kdo potrebuje tiskovni svet - mediji ali javnost?
Matea Verhovčak
Vprašalnik o tiskovnem svetu
Matevž Krivic
Lastniški poseg v uredniško politiko?
Simona Zatler
Uredniška neodvisnost in ugovor vesti
Mojca Lorenčič
Novinarji pa, kot da so izgubili spomin
Nikolai Jeffs
Podoba Afrike v slovenskih medijih
Lord Wakeham
Globalni novinarski kodeks? Ne, hvala.
Zoran Medved
Nova pravila igre
Uroš Lipušček
Naj to postane notranja ustava
Rosvita Pesek
Strožja pravila za javno RTV
Matevž Krivic
Kdo bo bdel nad uresničevanjem kodeksa?
Sandra Bašić-Hrvatin
Pritožna komisija za tisk - Ljudem služi hitro in brez stroškov
Sandra Bašić-Hrvatin
Vladavina številk
Mojca Pajnik
Boj za vernike tudi z mediji
Jana Nadoh
Posilstvo v dokumentarni drami
Zoran Kanduč
Dramatizacija nasilja na televiziji
Roger Blum
Kdo naj bi nadzoroval medije?
Zoran Medved
Na razpotju
Diana Zajec
Za odličnost v novinarstvu
Ana-Marija Bosak
Zaščititi novinarstvo ali novinarje?
Mojca Širok
Medijske selitve
Boris Čibej
Prihodnost neke iluzije
Marjeta Doupona Horvat
Nedoslednost pri pisanju o Kosovu
Proti evropskem novinarskem kodeksu
Gojko Bervar
Komu koristi samoregulacija?
Sandra Bašić-Hrvatin
Novinarsko častno razsodišče v Sloveniji
Lord Wakeham
Svoboden tisk je odgovoren tisk
V službi javnosti - zaščita ranljivih
Robert Warren
Naše vodilo je resnica
Brian McArthur
Kodeks je del novinarske pogodbe o delu
Par-Arne Jigenius
Ne obstaja en sam evropski model
Alan Chastagnol
Želimo dekriminalizirati tisk v Franciji
Frank Cullen
Zastareli irski zakoni
Licence za novinarje
Lutz Tillmanns
Uspešnost samoregulacije v Nemčiji
Ronald Koven
Svetovna komisija za svobodo tiska
Posvet o samoregulaciji v Saarbrücknu
Borut Mehle
Konkurenčna klavzula po slovensko
Borut Cajnko
Pravila novinarjevega delovanja
Gašper Lubej
Naj bi, menda, govori se...
Polona Križnar
»Pa še kaj lepega o meni zapiši.«
Sonja Merljak
Neupravičene in odvečne zahteve
Tonči Kuzmanić
Holmec: zmaga slovenskih timokratov
Gregor Fras
Riba, imenovana Zofa
Darja Zaviršek
Benettonova telesa
Sandra Bašić-Hrvatin
Trideset let pozneje
Mojca Lorenčič
Mediji o spolnem zlorabljanju
Saša Banjanac Lubej
Zaupniki, strokovnjaki ali preusmerjevalci klicev?
Edo Pajk
Fotoblamaža
Sandra Bašić-Hrvatin
Višja matematika novinarske korektnosti
Sandra Bašić-Hrvatin
Primer Jonesboro
Suzana Žilič-Fišer
Zakaj potrebujemo nadzornika medijskih vsebin
Edo Pajk
»Poroča neki Otto Grum iz Prištine«
Katja Bašič
Ko mediji obmolknejo
Vito Flaker
Duševna bolezen kot novinarska raca
Saš Jovanovski
Razlike so bile v poudarkih
Edo Pajk
Sumljivi državljani
Goran Ivanović
Zgaga nikogaršnja zmaga
Zavezujem se...
Aidan White
Novinarji so del družbe
Branko Podobnik
Boj za zaupanje bralcev
Edicija MediaWatch
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Roman Kuhar
Medijske podobe homoseksualnosti
Dragan Petrovec
Mediji in nasilje
Gojko Bervar
Svoboda neodgovornosti
Matevž Krivic, Simona Zatler
Svoboda tiska in pravice posameznika
Novinarski večeri
21.11.2005
David Brindle, Ervin Hladnik-Milharčič, Stephen Whittle, Mojca Menart
Vloga medijev v večkulturni družbi
04.03.2004
Peter Preston, Darijan Košir
Kaj dela odgovorni urednik?
22.10.2003
Ilinka Todorovski, Aleksander Stanković, Bruno Lopandić
Hrvaška in Slovenija v medijskem ogledalu
05.12.2002
Serge Halimi, Rastko Močnik
Novinarji – čigavi psi čuvaji?
04.09.2000
Gojko Bervar, Claude-Jean Bertrand, Roger Blum
Samoregulacija - up ali pokora sodobnega novinarstva
24.09.1998
Paul Johnson, Darijan Košir
Kaj je novica dneva?
08.05.1998
Joey Skaggs
Kako naplahtati novinarje? Drugič.
24.03.1998
Velimir Veka Ilić, Igor E. Bergant
Šport. Kaj so ti storili!
04.12.1997
Rick Thompson
Nasilje v medijih
25.04.1997
Joey Skaggs
Kako naplahtati novinarje
Omizja
22.04.2008
Zdenka Čebašek Travnik, Uroš Slak, Alma M. Sedlar, Elizabeta Zorman, Zoran Pavlovič, Liana Kalčina, Brankica Petković, Kristina Plavšak Krajnc
Omizje: Poročanje medijev o otrocih
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
02.02.2006
Boris Bergant, Vili Einspieler, Ranka Ivelja, Neva Nahtigal, Admir Baltić
Mediji, samoregulacija in multikulturalizem
18.09.2003
Suzana Tratnik, Tatjana Pirc, Katarina Stojanović, Jani Sever, Gorazd Suhadolnik, Miha Lobnik, Marko Milosavljević, Roman Kuhar
Mediji in homoseksualnost
15.05.2003
Ivan Pal, Sandra Bašić-Hrvatin, Marjan Bauer, Uroš Šoštarič, Tomaž Perovič, Vlado Miheljak
Nasilje, pornografija, mediji in poklicna etika
25.11.2002
Aidan White, Ian Mayes, Grega Repovž, Peter Jančič, Gojko Bervar
Samoregulacija in odgovornost medijev
sovražni govor in medijski diskurz
Medijska preža
Renata Šribar
Ženski vstop: Vstajništvo in spol v medijih
Melita Zajc
Ne le nevarnosti, glejmo raje prednosti novih prostorov javne komunikacije
Jernej Rovšek
Najbolje, da je odziv takojšen in tam, kjer je bila sovražnost izrečena
Lija Mihelič
Z dvotirno obravnavo nad sovražni govor na spletu
Kaja Jakopič
Profesionalni razpihovalci sovražnega govora na spletu
Renata Šribar
Premalo in preveč spola
Ekskrementi
Renata Šribar
»Diskretne« medijske diskriminacije in prisilni androcentrizmi
Iztok Šori, Veronika Bajt
Novi digitalni mediji, seksualnost in migracije
Ekskrementi
Janez Polajnar
Corruptio optimi pessima ali kako je končalo prvo slovensko gledališče
Lija Mihelič, Miha Glavač
Prijavitelji dojemajo govor kot kazniv v zelo širokem obsegu
Sonja Merljak Zdovc
Spletni komentarji: kako pregnati sovražni govor?
Jernej Rovšek
Splet ne more biti izjema
Danijela Tamše
Bosanski delavec ni več prikazan kot tat služb, je pa zreduciran na nemočno žrtev
Tanja Petrović
Tako evropsko
Roman Kuhar
S sovražnim govorom je križ
Veronika Bajt
Onkraj metodološkega rasizma in privilegija koncepta belskosti
Renata Šribar
Regresija javnega diskurza o spolih, spolni usmerjenosti, starševstvu in družini
Renata Šribar
Portretiranje »levih« političark in potentnost desne politike
Ekskrementi
Eva Vrtačič
(Kulturni) Boj na računalnik
Marko Zajc
Zakaj sodobna homofobija spominja na nekdanji antisemitizem?
Viktor Ivančić
Prodor v odlagališče demonov
Ekskrementi
Mitja Velikonja
»TU JE SLO!« »JEBI GA I MI SMO TU« – (Anti)balkanski grafiti in street art slovenske urbane krajine
[1]
Tomaž Pušnik
Konstrukcija Balkana skozi vic v Sloveniji
Jernej Rovšek
Ali je sovražni govor sploh mogoče omejiti?
Sonja Merljak Zdovc
Samoregulacija spletnih medijev: kodeks, moderiranje in celostna registracija uporabnikov
Vesna Kobal
Čakajoč na »pravega«: reprezentacija samskih žensk v reviji Cosmopolitan
Suzana Oreški
Reprezentacije norosti: Privabljanje gledalcev z omalovaževanjem podobe ljudi, potisnjenih na rob
Suzana Oreški
Diskurzi družbenih avtoritet o duševnem zdravju – ovira vključujočim družbenim praksam
Špela Mihevc
So situacije z mediji, ki bi jih želeli spremeniti
Ekskrementi
Marko Zajc
»Tista neverjetna glupost«
Sonja Merljak Zdovc
Mednarodna nagrada za pogum v novinarstvu Claudii Julieti Duque in Vicky Ntetema
Ekskrementi
Andreja Trdina
Spet doma: zamolčevanje razrednih razlik v konstrukciji slovenske običajnosti
Andrej Motl
Sovražni govor v slovenskih medijih na spletu
Renata Šribar
Globalni monitoring medijev: komaj vsaka peta intervjuvana ekspertna oseba ženskega spola
Andrej Motl
Rasizem na internetu
Gorazd Kovačič
Otroške sanje vrhunskih športnikov in slovenska nacija
Brankica Petković
Slovenija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja 200.000 ljudi
Claire Frachon
Francija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja milijonov ljudi
Ekskrementi
Lana Zdravković
Ljudje niso edine živali, ki se smejijo!
Marko Zajc
»Zamorcev ne bomo umivali«
Suzana Oreški
Hendikep kot parodija – Primer razvedrilne oddaje As ti tud not padu?
Renata Šribar
Spol kot spotika Mladine
Roman Kuhar
V imenu družine potvarjajo podatke
Andraž Teršek
Pasti in spodrsljaji svobode izražanja[1]
Saša Banjanac Lubej
Odgovornost novinarjev v vojni v nekdanji Jugoslaviji – Lustracija, sojenje ali pozaba
Ekskrementi
Viktor Ivančić
Hrvaška in Slovenija: Nacionalistična jugonostalgija
Gojko Bervar
Islam in mediji
Gojko Bervar
Muslimanska skupnost ne obstaja, obstajajo muslimanske skupnosti
Nina A. Vobič
Razprava o gradnji džamije in konstrukti o slovenski kulturni podobi
Vesna Vravnik
Lezbična seksualnost prikazana s fotografijami, gejevska zakrita v karikaturah
Marko Zajc, Janez Polajnar
»Za mastne dohodke lastne«
Ekskrementi
Gorazd Kovačič
Slovenski mediji o Kosovu – skozi prizmo velikih sil
Enisa Brizani
Zakaj RKC na spletni strani ne uprablja izraza Rom, temveč Cigan?
Taja Kramberger
Afera Dreyfus in tiskani mediji
Tanja Petrović
Spomin, izkušnja in raba jezika: primer Jugoslovanske ljudske armade
Robert Bobnič
Nezdrava mitologija tv-oddaje Na zdravje!
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Hvala za trud, toda ostanimo raje pri dejstvih
Ekskrementi
Nena Močnik
Mitološke koncepcije v zahodni Evropi živečih Turkov
Nina A. Vobič
Nelagodje, ko bo »komunistični drugi« postal središče sveta
Lana Zdravković
O pravici, ki jo hočemo uveljaviti
Ana Podvršič
Romi v Grosuplju: Romano Čačipe – Namišljene podobe
Tina Cigler
Romi v Novem mestu: Spregledani pozitivni premiki
Ekskrementi
Renata Šribar
Vloga medijev pri (ne)enakih možnostih žensk za politično participacijo v Sloveniji
Nina Djordjević
Medijske reprezentacije kosovske krize v letu 1999
Jurij Popov
O prostituciji in trgovini z ljudmi površno in senzacionalistično
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Ksenija H. Vidmar
Medijski spektakel o družini Strojan
Lev Centrih
»Cigo iz Ambrusa«, dojenčkov smeh, vrtnice iz srčka in »jedi govna«
Eva Batista, Tea Golob
Medijska podoba centra za tujce – Utiranje poti za kulturni rasizem
Andrea Kosenjak
Podoba Balkancev v slovenskih medijih – Umazani, brezzobi, zli
Roman Kuhar
Kako je začela izhajati »revija, kjer je vse prav«?
Ekskrementi
Renata Šribar
Predvolilni primer medijske spolne diskriminacije
Nataša Čebular
Politizacija v medijih: primer džamije
Emina Zejnić
Lokalne volitve – Medijsko sprenevedanje
Brankica Petković
Romi v medijih – priložnost za ozaveščanje o diskriminaciji
Ekskrementi
Ksenija H. Vidmar
Multikulturna Evropa?
Bashy Quraishy
Danska, kako pogrešam tvojo humanost
Anne Knudsen
Danska: Karikature v luči priseljenske politike
Nika Susman
Francija: dvojna merila boja proti cenzuri
Sonja Merljak
O samocenzuri, cenzuri in ustrahovanju
Admir Baltić
Kaplja čez rob
Gojko Bervar
Evropske mule, karikatura in kodeks
Neva Nahtigal
Ni samo regulacija
Ekskrementi
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Narisani izbrisani
Tonči Kuzmanić
Razkosanje žensk ali l'homme n'existe pas
Lilijana Burcar
»Razočarane feministke, razočarane ženske, razočarani moški«
Kaja Jakopič
Boj proti sovraštvu na medmrežju ali boj z mlini na veter
Alenka Bezjak
Medijske reprezentacije Afrike
Ekskrementi
Gojko Bervar
Mediji in manjšine, Slovenija in Velika Britanija
Renata Šribar
Političarke in medijski stereotipi
Majda Hrženjak
»Materinstvo in kariera« kot oglasna priloga
Lilijana Burcar
Seks v mačo cityju
Ekskrementi
Dušan Rebolj
Mrtvi ilegalci in preplašeni ostali
Gorazd Kovačič
Srce v breznu, amnezija in rasizem
Alenka Kotnik
Mediji o Bršljinu: Učitelj domnevno nasilen, Romi zagotovo
Tanja Taštanoska
Pravica do imena, do jezika in do medija
Iztok Šori
Medijska percepcija smrti Olene Popik
Marko Savić
Globalizacija in nacionalizmi v športu1
Živa Humer, Mojca Sušnik
Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti
Zlatko Skrbiš
Avstralija: Zaliv Guantanamo in politika avstralske pripadnosti1
Ciril Oberstar
Teorija bistvenih stranskih proizvodov razprave – Primer izbrisanih
Maks Kaš
Proizvodnja javnega jezika – Mi o Romih
Ignacio Ramonet
Za svobodne medije*
Ekskrementi
Brankica Petković
Medijski linč – Domnevni posiljevalec osumljen, obtožen in obsojen
Urška Mlinarič
O silhueti džamije in trpljenju Slovencev
Gorazd Kovačič
Izbrisani prikazani kot problem, ne kot oškodovanci
Lea Širok
Medijska slika odstopa italijanskega poslanca v slovenskem parlamentu
Matej Kovačič
Zmago Jelinčič na RGL
Nataša Velikonja
Spopad stališč kot medijski konstrukt
Ekskrementi
Matevž Krivic
Mediji o izbrisanih
Mojca Pajnik
Polarizacija prostitucije: biznis ali javna nemorala
Jasminka Dedić
Hrvaška: Tisk o diskriminaciji Romov
Gorazd Kovačič
Nato: »Zaustavite levico!«
Alenka Kotnik
Islam: Bav bav Alah(1)
Tonči Kuzmanić
Nato: Leninismo, blanquismo e natoismo – senza gusto!
Mojca Pajnik
Islam: Spektakularno o džamiji
Simona Zavratnik Zimic
Islam: Človekove pravice kot ljubiteljska dejavnost
Renata Šribar
Pornografija: Po protipornografskemu ukrepu medijskega inšpektorja
Mojca Pajnik
Pornografija: Ženske med spolnostjo in pornografijo
Brankica Petković
Romi: Lahko je nič ne vedeti o Romih
Lucija Bošnik
Islam v zahodnih medijih
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Brankica Petković
Boj med politiko vključevanja in zavračanja Romov
Roman Kuhar
Homoseksualnost brez obraza
Antipoezija v reviji Maturant&ka
Tonči Kuzmanić
Cannibalismo con gusto ali nacionalna pojedina à la Jelinčič (kulinarična analiza)
Roman Kuhar
Moč besed Borisa Ježa
Špela Šebenik
Protiglobalizacijsko gibanje – medijski konstrukt
Dušan Rebolj
Pritožbe zoper diskriminacijsko poročanje
Peter Stankovič
Nacionalistična prisvojitev nogometnega preporoda v Sloveniji
Roman Kuhar
Pedri, čefurji, pa še rdeče oblečeni
Lea Širok
Italijani in italijanska manjšina v slovenskih medijih
Simona Zavratnik Zimic
(Nove) etnične manjšine v Sloveniji?
Georgios N. Papadakis
Grčija
Mediji brez manjšin
Maria Yaneva
Bolgarija
Romi osovraženi tudi ko so bogati
Gordana Vilović
Hrvaška
Manjšine in novinarska etika
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Lucija Bošnik
Svetovni mediji o 11. septembru in vojni v Afganistanu
Gorazd Kovačič
Za Nato z vsemi sredstvi
Marta Gregorčič
Poročanje Dela o nenasilju v Münchnu
Borut Osonkar
Spontana ideologija novinarstva
Denis Mancevič, Marjana Grčman, Živa Pogačnik
Vojna medijskega spektakla
Lucija Bošnik
Novinarji proti Miloševiću
Polona Movrin
Domneva nedolžnosti v medijih
Alenka Kotnik
Romi v medijih še vedno le kot problem
Majda Hrženjak
Konzervativnost kljub navidezni sodobnosti
Vesna Leskošek
Legalizacija ali dekriminalizacija prostitucije
Matej Kos
Drugačna vizija Pohorja ne dobi medijske pozornosti
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Gorazd Kovačič
Razcvet natoskepticizma v vodilnih medijih
Alenka Kotnik
"Skrajneži" v slovenskih medijih
Roman Kuhar
Geji in lezbijke vam želijo lep dan
Gašper Malej
Legitimiziranje antikulturnega diskurza dr. Ruglja
Nevenka Dobljekar
Položaj žensk v medijih
Sabina Mihelj
Podobe žensk v medijih
Roman Kuhar
Misice kot piščančje horde?
Alenka Kotnik
Otroci in mladostniki v medijih
Igor Ž. Žagar
Kolumnisti sami izbirajo teme
Tanja Keršmanc
Vsaka zavrnitev objave še ni cenzura
Saša Bojc
Slovenski negativni junak Slobodan Milošević
Matthew A. Killmeier
Mobiliziranje ameriške javnosti
Karina Cunder
Vzpon ekološkega novinarstva
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Alenka Kotnik
V slogu očitne agitacije
Mojca Sušnik
»Že tako je malo pravih Slovencev!«
Simon Delakorda
Gola telesa in prazne epruvete
Srečo Dragoš
Umetna oploditev v katoliških medijih
Majda Hrženjak
Legitimiziranje neenakosti
Saša Banjanac Lubej
Sabina Obolnar, Slovenka
Peter Jančič
Zlorabljen medijski interes
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Roman Kuhar
Tabloidna metaforika v črni kroniki Dela – Drugič
Barbara Vodopivec
Tajnice, čistilke, gospodinje…
Dejan Pušenjak
Katarza slovenskih medijev
Alenka Kotnik
Sovražna retorika medijev
Roman Kuhar
V obljubljeni deželi ksenofobije
Bojan Veselinovič
Radijski spot pripravilo uredništvo
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Nikolai Jeffs
Podoba Afrike v slovenskih medijih
Suzana Tratnik
Tabloidna metaforika v črni kroniki Dela
Marjan Ogrinc
Mediji ignorirajo rock
Ekskrementi
Edo Pajk
Ekskrementi
Sebastian Reinfeldt
Mi proti njim
Barbara Kelbl
Rome spet kriminalizirajo
Gregor Belušič
O beguncih površno in brezčutno
Miha Ceglar
Kdo je vandal?
Vine Bešter
Na strani gledalcev
Tonči Kuzmanić
To je mentalni rasizem!
Edo Pajk
Ekskrementi
»Čefurska golazen…«
Edo Pajk
Ekskrementi
Edo Pajk
Ekskrementi
Tonči Kuzmanić
Slovenska košarka ali košarka v Sloveniji
Tonči Kuzmanić
Strah in sovražnost v primeru »Veso«
Boris Čibej
Krivi so uredniki
Tonči Kuzmanić
»Hitler je dobro reševal problem brezposelnosti.«
Edo Pajk
Medijski stereotipi
Retorika begunske politike v Sloveniji
Edicija MediaWatch
Tanja Petrović
Dolga pot domov
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Roman Kuhar
Medijske podobe homoseksualnosti
Majda Hrženjak, Ksenija H. Vidmar, Zalka Drglin, Valerija Vendramin, Jerca Legan
Njena (re)kreacija
Marjeta Doupona Horvat, Jef Verschueren, Igor Ž. Žagar
Pragmatika legitimizacije - ponatis
Karmen Erjavec, Sandra Bašić-Hrvatin, Barbara Kelbl
Mi o Romih
Tonči Kuzmanić
Bitja s pol strešice
Marjeta Doupona Horvat, Jef Verschueren, Igor Ž. Žagar
Pragmatika legitimizacije
Spremljanje nestrpnosti
2004
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
2003
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
Gorazd Kovačič
2002
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
2001
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
Novinarski večeri
05.03.2003
Bashy Quraishy, Christian Moe, Uroš Slak, Ahmed Pašić
O džamijah v Sloveniji
16.10.2001
Melika Salihbeg Bosnawi
Živeti in razumeti islam
13.09.2001
Sanja Sarnavka, Tatjana Božić, Roman Kuhar
Ženske in mediji
27.03.2000
Andreas Unterberger, Ignac Golob
Naš sosed Haider
28.02.2000
Predrag Lucić, Tonči Kuzmanić, Petar Luković
Jezik gneva in sovraštva
22.05.1999
Orhan Galjus, Jožek Horvat, Marjan Dora
Če se rodiš cigan
Omizja
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
24.04.2006
Judit Takacs, Miha Lobnik, Brane Mozetič
Pluralizacija medijev ali kje je prostor za gejevske in lezbične medije?
21.03.2006
Admir Baltić, Ahmed Pašić, Beatriz Bedrija Tomšič Čerkez, Ilinka Todorovski, Ervin Hladnik Milharčič
Omizje o islamu in muslimanih v medijih
18.09.2003
Suzana Tratnik, Tatjana Pirc, Katarina Stojanović, Jani Sever, Gorazd Suhadolnik, Miha Lobnik, Marko Milosavljević, Roman Kuhar
Mediji in homoseksualnost