N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
uvodnik
kriza in mediji
družinsko nasilje v medijih
medijske reprezentacije
odgovornost in odzivnost medijev
oglaševanje in mediji
evropska direktiva o av medijskih storitvah
novinarji
splet
samoregulacija v medijih
konvencija sveta evrope o dostopu do uradnih dokumentov
svet
politika
ekskrementi
fotografija
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Viktor Ivančić
Hrvaška in Slovenija: Nacionalistična jugonostalgija
Kakor v vsaki balkanski vojni, tudi v medijski, je oficir JLA oseba, ki se ji ni mogoče izogniti. »Dokumentarni posnetek« iz leta 1988, ki ga je povzel Jutarnji list in je senzacionalno rešil uganko meje med Slovenijo in Hrvaško, večinoma vsebuje pogovor med poveljnikom policijskega čolna M44 in oficirjem jugoslovanske vojske – Novinarje, ki umirajo za hrvaške državne interese, bi bilo treba opozoriti, da je žalovanje za Jugoslavijo kočljivo početje. Ne moreš hrepeneti po Jugoslaviji, če prej potvoriš objekt svojega hrepenenja
»Hrvaška je edina država na svetu, ki ima obliko ptice. Niti enega peresca ne sme več izgubiti!« Ta stavek, ki ga je novinarka Hrvaške televizije Branka Šeparović izgovorila sredi marca v oddaji Skrinja (ta se formalno ukvarja z ekologijo in zaščito kulturne dediščine), natančno izraža stanje duha v hrvaških medijih, ko gre za slovensko-hrvaške odnose. V javnih medijih že nekaj mesecev velja stanje splošne pripravljenosti, kar pomeni popolno svobodo romantične ustvarjalnosti in domoljubne domišljije. Avtor tega članka se sprašuje, na kakšne težave bi naleteli pridni kovači domoljubnih metafor, če bi Hrvaška po naključju s svojo zemljepisno obliko spominjala na katero drugo priljubljeno žival, na primer na svinjo ali opico.

Hrvaška pa se je v obliki letečega živega organizma ustalila kot najbolj zlizan kliše za nacionalistično rabo. V veliki meri ga uporabljajo zlasti ob dramatičnih zgodovinskih priložnostih, a ne samo v množičnih medijih. Državni strokovnjaki in pedagogi so poskrbeli, da se je ta slikovita metafora kot dediščina prihodnjih generacij znašla tudi v mnogih šolskih učbenikih.

V prvi polovici 90. let prejšnjega stoletja je zgodovinar Jure Krišto določil, kakšne vrste je omenjena ptica. To je seveda feniks, kar je že takrat napovedovalo poznejšo navado posipanja s pepelom. V strokovnem delu z naslovom Hrvaško dvajseto stoletje zgodovinar najprej ugotavlja, da »zemljepisna oblika Hrvaške spominja na ptico v letu«, ta ptica pa je nedvomno feniks, potem pa konča takole: »Ta ognjena ptica se tokrat zdi veliko močnejša in krepkejša, kar vliva upanje, da bo čez dolga stoletja na krilih severne ravnice ponosno nosila in svetu prikazovala neverjetno lepo obalo s prečistim Jadranskim morjem in njegovimi otoki. Srečno pot, ptica Croatia!«

Malo zatem se je znani analitik Georgij Viktorov v svoji knjigi Gnezdo brez jajc ukvarjal s pojavom »letečih« metafor, ki naj bi opozarjale na skladnost »rodu in grude«, in je iz tega navideznega nesporazuma sklepal, da gre za vzgojo množične zvestobe tvorbi, o kateri ne moremo zanesljivo reči, ali je (samo) administrativna ali (samo) ideološko-mitična. Logično jo je poimenoval »država v oblakih«.

Kakor koli že, v zadnjih dveh desetletjih smo se naučili, da kadar koli v javni prostor prileti »Ptica Croatia«, postanejo razmere skrajno resne, zlasti v varnostnem smislu, zato je gotovo, da bo na vse strani letelo perje. Letelo pa bo tako, da »Hrvaška ne bo smela izgubiti niti enega peresca«. Zgodovinar Krišto je s to metodo oboroževal hrvaško ljudsko voljo proti agresivnim Srbom, novinarka Šeparovićeva pa proti agresivnim Slovencem.

Mediji, postrojeni na zahodni meji
Zdaj ko so se odnosi med Hrvaško in Slovenijo popolnoma zaostrili, so se hrvaški mediji tako rekoč brez izjeme postrojili na zahodni meji države, se razporedili po formacijah in iz orožarne izvlekli bojno retoriko še toplo iz prejšnje vojne. Borut Pahor in drugi slovenski politiki so na časopisnih straneh vsak dan prikazani kot arhetipski hudodelci. Komentatorji obdelujejo vse vidike zgodovinske krivice, ki jo Hrvaška doživlja zaradi blokade pogajanj z Evropsko unijo. Nizajo se dokazi o Piranskem zalivu kot sveti hrvaški tekočini, kjer celo ribe ne uporabljajo trdega, temveč mehki ć. Ankete med lastniki apartmajev ob jadranski obali napovedujejo, da bodo morebitni slovenski turisti dočakani z zmerjanjem in žalitvami, kamenjem in hladnim orožjem. Celo avtorji revijalnih člankov in oddaj ne zamudijo priložnosti za jedke pripombe o »znani slovenski zakompleksanosti«. Pozivi k bojkotu slovenskih izdelkov niso rezervirani samo za pisma bralcem: »Jaz osebno za začetek ne bom kupoval nič slovenskega,« je zapisal komentator Večernjega lista, sicer nekdanji finančni minister …

V že omenjeni oddaji Skrinja, ki, naj ponovimo, gledalcem posreduje teme iz ekologije in zaščite kulturne dediščine, oddajajo pa jo v udarnem večernem terminu, se je novinarki Šeparovićevi posrečilo pripomniti, da »človeške smeti pozabljajo dejstvo, da meje niso začrtane naključno«, da »si bo narod, ki hlepi po tuji zemlji, nakopal večno sramoto«, da »Slovenci sanjajo o celi Istri«, da sta »že Boris Kidrič in Edvard Kardelj Hrvaški vzela ozemlje«, da so bili »še posebej agresivni slovenski partizani, ki so hoteli hrvaške partizane spraviti pod svoje poveljstvo«, da »slovenski državljani ob vsej naši obali gradijo vikende na črno«, da »Hrvati ne morejo več prenašati razmer, v katerih naše ni več naše«, in da bomo na koncu mi, torej Hrvati, »z vsemi sredstvi ohranili našo sveto zemljo …«

Poleg običajne agitacije in parol, pri katerih se ne branijo niti žanra odkritih kletvic, pa je na srečo tudi hladno raziskovalno novinarstvo, ki se ukvarja z dejstvi in dokazi, ne pa z zahrbtnim ideološkim zastraševanjem. Kaj dela hrvaško raziskovalno novinarstvo v razmerah razglašenega vojnega stanja? Krepi splošno bojno pripravljenost, saj meče suha dejstva v vlažne dlani, zaradi česar pa je, kakor bomo videli, prišlo do občudovanja vrednega paradoksa. Zaradi prevelike ljubezni do hrvaške države in njene ozemeljske celovitosti se je vdalo težko ozdravljivi razvadi jugonostalgije.

»Odkritje«, shranjeno v arhivu TV Beograd
Priljubljen primer avtorja tega članka je besedilo, ki ga je zagrebški Jutarnji list objavil 5. marca 2009 in bombastično napovedal na naslovni strani. Gre za »odkritje«, ki so ga še več tednov zatem prežvekovali drugi mediji. Omenjeni časopis je iz »dokumentarnega posnetka«, starega dvajset let, odkril, da je »slovenska policija že leta 1988 spoštovala mejo na sredini Piranskega zaliva«! Čez dve časopisni strani je razprostrta obilica fotografij s kadri iz slovitega posnetka, podpisanih s prevodom. Zaradi poučnosti sem začetek članka prepisal v celoti:

»Približno 0,4 navtične milje od državne meje z Italijo, zahodno od sredinske črte Piranskega zaliva, je patruljni čoln M44 slovenskega ministrstva za notranje zadeve 8. junija 1988 pri krivolovu zasačil italijansko ladjico Pantera prima. Brez težav so jo člani posadke čolna zasegli in jo pospremili v policijsko postajo v Umagu. Ta dogodek je najboljši primer, da je morska meja med Slovenijo in Hrvaško tudi takrat bila natančno na polovici zaliva in da so bile meje med pristaniškimi kapitanijami in pristojnostmi carinskih organov.«

Opisani incident, pojasnjuje Jutarnji list, so posnele kamere Televizije Novi Sad. Posnetek je bil predvajan v oddaji Dovolite, da vas nagovorimo, znani redni oddaji nekdanje JRT, ki je poveličevala uspehe jugoslovanske ljudske armade, zdaj pa je shranjen v programskem arhivu TV Beograd, vključen v filmu Bližnja srečanja na Jadranu. Prizor je res veličasten. Italijanska ladja zasačena pri krivolovu zahodno od sredinske črte v Piranskem zalivu, slovenski policisti jo brez težav ujamejo, potem pa jo, ker je očitno v hrvaških ozemeljskih vodah, torej zahodno od sredinske črte v Piranskem zalivu, pospremijo v hrvaški Umag, ne pa v slovenski Koper. Dokazi so več kakor očitni … Pozornejši bralec, kakršnih novinarji navadno ne pričakujejo, se mora samo vprašati: »Kaj, za vraga, je patruljni čoln slovenskega ministrstva za notranje zadeve delal v hrvaških ozemeljskih vodah?«

Patruljni čoln slovenskega MNZ je seveda križaril po jugoslovanskih ozemeljskih vodah in lovil italijanske ladjice, ki so brez dovoljenja lovile v jugoslovanskih vodah. Raziskovalnemu novinarju Jutarnjega lista pa se ta podrobnost ni zdela vredna, da bi jo poudaril. Zanj je bilo pomembno to, da so italijanske krivolovce privedli v hrvaški Umag, ne pa v slovenski Koper, torej – zalotili so jih na hrvaškem ozemlju. Ni si težko zamisliti, kako bi njihov slovenski kolega, raziskovalni novinar katerega od ljubljanskih dnevnikov, mogel razložiti ta prizor. Italijanske ladjice, ki so jih zasačili pri krivolovu zahodno od sredinske črte v Piranskem zalivu, potem pa jih pripeljali v Umag, so prestrezali patruljni čolni slovenskega MNZ, kar pomeni, da so slovenski policisti že takrat nadzorovali zahodni del Piranskega zaliva, torej je šlo za slovenske ozemeljske vode.

Hrvaška ozemeljska celovitost, dokumentirana na posnetkih TV Novi Sad
Avtorju tega članka ni mar, katera stran bi mogla imeti prav, saj prav gotovo obe strani nimata prav. Kot lastnika hrvaškega potnega lista pa ga neskončno zabava narava samega prizadevanja, ta obupni raziskovalni napor, da bi se hrvaška država obranila z vsemi sredstvi, tudi z merili zanikanja, torej merili nekdanje Jugoslavije. Kaj ni to čudovito! Odločilni dokaz za ozemeljsko suverenost so našli v praksi države, ki te suverenosti ni spoštovala, zato jo je bilo treba zaradi tega s čim večjim prelivanjem krvi razdejati.

Hrvaško borbeno stališče, ki jo predstavlja raziskovalni novinar Jutarnjega lista, je popolnoma jasno in popolnoma shizofreno. Nočemo nič drugega kakor samo toliko samostojnosti, kolikor smo je imeli v dovčerajšnji »ječi narodov« in smo jo skupaj z drugimi bratskimi narodi razkosali, ker v njej nismo mogli biti samostojni. Argumenti so na naši strani, naj trpijo sovražniki, hrvaška ozemeljska celovitost je dokumentirana na posnetkih Televizije Novi Sad, predvajana v oddaji Dovolite, da vas nagovorimo, arhivirana na TV Beograd, z živo besedo pa je o njej pričal tudi oficir JLA, neizpodbitna avtoriteta za to vprašanje, poleg tega pa še Slovenec!

Kakor v vsaki balkanski vojni, tudi v medijski, je oficir JLA oseba, ki se ji ni mogoče izogniti. »Dokumentarni posnetek«, ki ga je povzel Jutarnji list in je senzacionalno rešil uganko meje med Slovenijo in Hrvaško, večinoma vsebuje pogovor med poveljnikom policijskega čolna M44 in oficirjem jugoslovanske vojske – s pripombo novinarja, da sta oba Slovenca! –, potem ko je bila italijanska ribiška ladja zasačena, ko je delala škodo, in odposlana v Umag. Zaradi poučnosti navajam še en odlomek iz članka:

»Približno na tem položaju, približno tri milje od Pirana, smo opazili skupino ladij. Najbližja je bila približno 0,8 navtične milje oddaljena od državne meje. Približali smo se jim na oddaljenost 0,4 navtične milje in jih ujeli,« je povedal poveljnik slovenskega policijskega čolna.

Častnik JLA ga je vprašal, kam so ladjico poslali, slovenski policist pa je povedal, da v Umag.

»Ker je bila v hrvaških ozemeljskih vodah, smo jo spremili do Umaga,« je odgovoril policist, nato pa je častnik JLA pokimal z glavo, kakor da se z njim strinja.

Včerajšnji rabelj, predvčerajšnji zaveznik
In tako je oficir JLA, človek slovenskega rodu, molče, z dostojanstvenim kimanjem z glavo, razkrinkal slovenske imperialne težnje in potrdil, da je hrvaška meja natančno tam, kjer Hrvati trdijo, da je. Dejstvo, da je med drugim ravno zaradi načina, na katerega so oficirji JLA doživljali meje nekdanje Jugoslavije, prišlo do krvave vojne, dejstvo, da so mnogi od njih leta 1991 odobravajoče prikimali z glavami tudi črti razmejitve Virovitica–Karlovac–Karlobag, in so bila zaradi tega požgana mesta, izkopana množična grobišča in so se zlivale reke beguncev, raziskovalnega novinarja Jutarnjega lista ne skrbi prav dosti, saj oficirja JLA iz leta 1988 potrebuje zato, da bi leta 2009 dosegel cilj. Ve, da mobilizacija z množičnimi mediji zaradi nujnih nacionalističnih potreb temelji na spodbujanju pozabe in da cilj opravičuje sredstva.

Včerajšnji rabelj je zdaj predvčerajšnji zaveznik in kot takšen povsem verodostojen. Dočakali pa smo tudi to, da je federativna Jugoslavija postala prava mati hrvaške državne suverenosti, s policijskimi uslužbenci in oficirskim kadrom kot krstnimi botri.

Iz trditve, da je bila v pokojni Jugoslaviji meja med Hrvaško in Slovenijo natančno znana, je seveda izpuščen tisti nenavadni dodatek, da je imela ta meja v Jugoslaviji položaj administrativne formalnosti, oziroma bolje rečeno administrativne odvečnosti, zato je torej vseeno, ali je bila italijanska ribiška ladja pripeljana v Umag ali Koper, kakor je bilo vseeno, ali so jo pri krivolovu ujeli hrvaški ali slovenski policisti. Zdaj je očitno problem, da ne moremo več drug drugega civilizirano aretirati, kakor smo nekoč skupaj aretirali italijanske krivolovce, a ta problem je posledica navade, da se zdaj tisto, kar je bilo v Jugoslaviji postranskega pomena, v njenih naslednicah predstavlja kot edino pomembno.

Jugonostalgiki selektivne vrste
Novinarje, ki umirajo za hrvaške državne interese, bi bilo treba opozoriti, da je žalovanje za Jugoslavijo kočljivo početje. Ne moreš hrepeneti po Jugoslaviji, če prej potvoriš objekt svojega hrepenenja. Ni spodobno biti jugonostalgik selektivne vrste, saj gre za žalovanje za popolnim mejnim redom, ki je vladal v socialistični Jugoslaviji, z dopolnilom, da bi te meje namesto nekdanjih dejstev, ki jim je bil odvzet pomen administrativnih odvečnosti, morali uporabiti za »realne« namene in jih uresničiti v obliki visokih betonskih zidov in bodeče žice.

Kaj pa če je v Jugoslaviji vladal popoln red v tem pogledu ravno zato, ker ni bilo zidov in bodeče žice? Kaj če je bilo vprašanje meja rešeno samo zato, ker so trdili, da to vprašanje ne obstaja? Kaj če je bilo morje med Slovenijo in Hrvaško samo in edino jugoslovansko, igrokazi, v katerih slovenski policisti aretirajo italijanske ribiče in jih privedejo v hrvaški Umag, pa so pomenili samo obliko čudne federalne pedagogike, urjenje bratstva in enotnosti na ravni institucij državne uprave? Kaj če hrvaški in slovenski nacionalisti preprosto ne morejo razumeti, da se je Jugoslavija nekoč iz njih norčevala, tako kakor so se oni pozneje norčevali iz nje?

Avtorju tega članka, ki je sicer sočuten človek, se celo vsiljuje vprašanje, ali Jugoslavije morebiti ne ščitijo tisti, ki jo zaradi svojih trenutnih teženj vedno znova obujajo, zato da bi uprizorili njen novi, »pravilnejši« razpad. Ni pa znano, kdo bi imel avtorske pravice do prahu in pepela (da ni to morda tisti feniks profesorja Krišta?). Mar ni bolj pošteno iskreno sovraštvo kakor lažno spoštovanje, strasten prepir kakor hlinjena gesta, ki je samo podlaga za konflikt?

Hladni raziskovalni postopek Jutarnjega lista se zato ne razlikuje veliko od domoljubne gorečnosti Branke Šeparović, kar pomeni, da se iz zadnje vojne, ko so si mediji na povelje oblačili maskirne uniforme, ni nič naučil. Bojno razpoloženi mediji ne morejo reševati mejnega spora med Hrvaško in Slovenijo, morejo le pridobiti več morebitnih žrtev, če bi stvari šle pozlu, povzročiti morejo samo množično razpoloženje in v kolektivni zavesti do mitičnih razsežnosti napihniti pomen same meje in ozemlja domovine. Glede na to, da ima Hrvaška obliko pernate živali v letu, so sporne točke nekje na območju glave. Tam, kjer so ptičji možgani.

Prevod: Anamarija Urbanija

izpis

Karmen Šterk

Združene države Amerike: Yes we Kant
Idealna propaganda, ki je videti, kot da je ni - Ves motivacijski potencial sintagme Yes We Can je v besedici Yes, ki je ustvarila vtis, da nekje obstajajo mračne sile moči, ki nam bodo s kapitalom ali s prevaro (spet) vzele prav tisto, kar nas konstituira kot Američane
Kaj sploh še reči o predsedniških volitvah v Ameriki, kje še najti razloge za navdušeno množično udeležbo in prepričljivo izvolitev Obame? Gre res vse pripisati zgrešeni Bushevi (zunanji) politiki, kolapsu nepremičninskega sektorja, krizi na svetovnih finančnih trgih, klimatskim spremembam, obljubi radikalno drugačne administracije, preporodu ameriških civilnih gibanj proti diskriminaciji, vzponu »nove« Amerike, ki stoji na ramenih velikanov, kot so Abraham Lincoln, Martin Luther King, John Kennedy in Rosa Parks? Kako se še da pojasniti, kaj se je zgodilo »deželi svobodnih in domovini hrabrih« in kakšni so morebiti še razlogi za to, sploh pa iz perspektive nekoga, ki, kot jaz, ne loči med Dow Jonesom in Donom Johnsonom ter o Sarah Palin ve le to, da je z Aljaske. Kot povprečen Američan, bi se lahko reklo. Pa poglejmo skozi oči tega povprečnega Američana, ki je demokratično in svobodno volil Baracka Obamo.

Ko je nemški filozof Immanuel Kant formuliral idejo svobodnega posameznika, jo je umestil v razsežnosti med moralnim imperativom v nas in zvezdnatim nebom nad nami. Edino avtentično svobodno dejanje je tisto, pravi Kant, ki je storjeno iz zakona dolžnosti in samo zaradi dolžnosti; moreš, ker moraš, du kannst, denn du sollst! Dejanje (z)moreš storiti, ker moraš, ker ne moreš, da ne bi. Svojo moralno dolžnost torej storimo ne zaradi dobrobiti ali blagostanja, ki bi ga ta poteza ustvarila, ampak je edini dobiček to, da ubežimo krivdi, ki bi nastopila, kolikor je ne bi. Ta dobiček je seveda le stranski učinek, »kolateralna škoda«, izgovor, ne pa motiv. Nameni, motivi in učinki, kakor koli dobri naj že so, kompromitirajo zakon dolžnosti in ga iz cilja na sebi naredijo za instrument doseganja ciljev. Samo posameznik, ki se prek podrejanja zakonu dolžnosti odreče mučnim premlevanjem o tem, kaj mora storiti, ali to sploh more in kakšne bodo potem posledice tega dejanja, je svoboden posameznik. Tako Kant.

Moraš, ker moreš
Potrošniška etika sodobne postindustrijske Amerike pa, kot ugotavlja Slavoj Žižek, posamezniku nalaga ravno obraten zakon dolžnosti – moraš, ker moreš. Tudi svoboda se poraja v inverznem razmerju; tokrat je zvezdnato nebo v nas in moralni imperativ nad nami. V današnji družbi imamo opravka z imaginarijem neskončnih možnosti; vse je mogoče, posameznik lahko iz svojega življenja naredi kar koli si želi in ne politika ne država ne biologija ali religija mu v njegovi samorealizaciji ne smejo biti napoti. Vse, kar je nekoč lahko bila opora osebne identitete – barva kože, spol, pripadnost nekemu narodu ali družbenemu razredu, politično ali versko prepričanje –, je začelo najprej delovati kot ovira in nato kot izziv, ki ga je treba premagati, ki ga je človek v osmišljanju svojega življenja, v svojem »osebnostnem razvoju«, dolžan premagati. Ne pustimo se več zapeljati starim kriterijem, konec je velikih zgodb in hegemonskih ideologij, ki so definirale in omejevale posameznikovo izbiro, v nas je zvezdnato nebo, ki smo ga dolžni vedno znova odkrivati in nato izživeti. Edino, kar je nad nami, je moralni imperativ »civiliziranega« načina tolerance, ki represivno veleva, da se »osebnostno razvijamo« tako, da pri tem ne motimo »osebnostnega razvoja« drugega, njegovih neskončnih možnosti. Da (z)moremo vse, je postala naša obveznost, naš imperativ dolžnosti.

Imaginarij izbire
V jedru potrošniške etike torej stoji predstava o posamezniku, ki je sam svoj človek, self-made man, ki ne mari za stare vrednote in avtoritete, do njih celo ohranja skrajno cinično, partikularno pozicijo, zvestobo prisega samo sebi, saj naj bi se vse druge oblike čustvene, intelektualne ali socialne navezanosti neizbežno končale z izdajo, razočaranjem in bolečino. Tako tudi ne more računati na te institucije v zagotavljanju svoje subjektivnosti, potrjevanju svoje identitete. Edini porok posameznikove identitete postane občutek avtentičnosti, občutek, da smo se realizirali v neponovljiv in neprecenljiv original, da smo do vsega uspeli obdržati varno distanco. Izbira med Clintonovo in McCainom bi bila samo izbira med dvema oblikama establishmenta, med dvema hegemonskima ideologijama, kjer je v bistvu vseeno, kaj izberemo, in kjer je zato svoboda izbire nična, možnost avtentičnega dejanja pa odsotna. Z nastopom razlike med McCainom in Obamo pa se je predsedniška tekma prelevila v imaginarij izbire med hegemonsko idejo in svobodnim, avtentičnim, angažiranim dejanjem. Prvi trik volitev je bil v tem pozicioniranju samega obstoja možnosti izbire, da tokrat pa RES imamo izbiro, da RES obstaja razlika med kandidatoma, kar je omogočilo vznik ideje o resnični svobodi izbire, ki je na manifestni ravni oživela kot naracija o zgodovinski prelomnosti trenutka. Kritiki sodobnih postideoloških interpelacijskih praks (kot na primer Sara Ahmed) jasno ponazarjajo, kako se današnji posameznik prepozna v klicu ideologije le, če je ta zakrinkana kot antihegemonska praksa, kot individualistični, avtentični in angažirani nastop zoper ideologijo, ki naj bi bila hegemonska. Da smo osvobojeni ideologij, kar je jedro naše identitete, lahko dokažemo le z dejanjem, ki se kaže kot neideološko dejanje. Prvi trik volitev je bil torej v tem, da so bile volitve prikazane kot izbira med ideologijo in svobodo.

Interpelirano občestvo
Drugi trik volitev je bil v prikazovanju boja med ideologijo in svobodo kot vselej že izgubljenega boja, ki se ga torej niti ne splača boriti. Nemogoče je premagati diskriminatorne prakse rasnih predsodkov, velike korporacije in njihov kapital, pretkane in skorumpirane politike. Obama je svoje govore na vsaki prelomnici najprej svoje tekme za demokratsko nominacijo in potem za mesto predsednika začenjal z: »Rekli so nam, da nikoli ne bomo ... pravijo, da je bilo nemogoče ...« »Ampak,« je v takšni ali drugačni obliki sledilo nadaljevanje, »to je vendar Amerika, v Ameriki je vse mogoče,« in kako že pravi zakon dolžnosti: če moreš, potem moraš, you can, so you must! Parola demokratov ni bila preprosto We can, ampak Yes we can, ki je sintagma, smiselna le kot replika na predhodni You can't. Ves motivacijski potencial sintagme je v besedici Yes, ki je ustvarila vtis, da nekje obstajajo mračne sile moči, ki nam bodo s kapitalom ali s prevaro (spet) vzele prav tisto, kar nas konstituira kot Američane. Yes we can množico interpelira v občestvo iz svoje mitologije, v ljudstvo, ki živi v deželi neskončnih možnosti in si ne pusti vzeti brezmejne svobode. »Biti vreden imena svoje domovine,« tako povprečen Američan, »lahko dosežem le s tem, da dokažem, da je pri nas res vse možno.« Koliko svobode preostane posamezniku, ki se lahko prepozna kot svoboden le v dejanju, ki ga mora storiti, ker more?

Kant bi se ob taki inverziji njegovega imperativa še sam obrnil v grobu, bi pa Edward Bernays zato toliko bolj mirno spal naprej. Bernays je bil tisti Freudov ameriški nečak, ki je pred skoraj 100 leti izumil termin »odnosi z javnostjo« kot evfemizem za (politično) propagando. Dejstvo, da se je iz njegovih knjig učil sam Goebbels, pove veliko. Bernays je ugotovil, da demokratično in svobodno izražanje ljudstva deluje samo v primeru, če je regulirano na način, da ljudstvo le ohranja iluzijo o tem, da je svobodno in demokratično. Začetne vrstice njegove »potlačene« knjige Propaganda iz leta 1928 pravijo takole: »Zavestno in inteligentno manipuliranje z organiziranimi navadami in mnenji množic je pomemben element demokratične družbe. Tisti, ki upravljajo s tem nevidnim družbenim mehanizmom, so nevidna oblast, ki čisto zares vlada naši državi. Vladajo nam ljudje, za katere še nikoli nismo slišali in ki izoblikujejo naša stališča, vodijo naše razmišljanje, določajo naše interese. To je logična posledica načina, na katerega je organizirana naša demokratična družb« (str. 9). Kar ga vodi v neizbežen sklep: »Ni več resnega sociologa, ki bi še verjel, da glas ljudstva izraža kakšno posebno modro ali vzvišeno idejo. Glas ljudstva izraža voljo ljudstva, to pa določajo skupninski vodje, ki jim ljudstvo verjame in tisti ljudje, ki se spoznajo na manipulacijo z javnim mnenjem. Voljo ljudstva sestavljajo predsodki, simboli, klišeji in slogani, ki jim jih posredujejo vodje« (str. 92).

Idealna propaganda, ki je videti, kot da je ni
In tretji trik zadnjih predsedniških volitev? Uspele so se predstaviti kot volitve brez trikov. Bernaysova idealna propaganda je videti, kot da je ni, kot da ne trži nekega produkta ampak ljudem samo omogoča, da si z nakupom uresničijo svojo željo. Trik vseh trikov, ki je zakamufliral vse trike teh volitev, je ta, da marketinški odnosi z javnostjo niso delovali kot evidentna manipulacija in varanje ljudstva, ampak so ljudstvu samo omogočili, da prevara samo sebe. Najslabša lekcija, ki jo lahko potegnemo iz vsega tega, bi bila, da za vse to zdaj krivimo propagando, saj, spet z Bernaysovimi besedami: »Pogosto naletimo na kritiko, da propaganda iz predsednika Združenih držav dela tako pomemben lik, da ga začnejo častiti kot heroja, da ne rečemo kar kot božanstvo. S to kritiko se lahko celo strinjam, ampak kako preprečiti takšno stanje stvari, ki zelo natančno odraža želje nekega dela javnosti? Američani slutijo, kakšno moč ima izvršilna oblast in če javnost teži k temu, da se iz predsednika ustvarja herojski simbol te moči, za to ne gre kriviti propagande, temveč je razloge treba iskati v sami naravi Američanov« (str. 109).

Na koncu bi si lahko celo drznili postaviti tezo, da je ravno izvolitev Obame najboljše zagotovilo, da se v Ameriki ni in ne bo nič spremenilo. Imaginarij povprečnega Američana ni zdaj nič manj črno-bel, samo nekaj tistega, kar je bilo prej navzven belo, je zdaj navzven črno. Drobiž, change, kot je tudi obljubljal demokratski slogan. Če pa bi zmagal McCain, bi morda zopet nastali dvomi o poštenem štetju volilnih glasov, o volilnih manipulacijah, skorumpiranem sistemu, o tem, ali sistem, tak kot je, sploh funkcionira, skratka, ali ZDA sploh so Amerika. Morda bi zadeve kulminirale v dejansko spremembo ali vodile vsaj v resno preizpraševanje temeljnih izhodišč, vrednot in mehanizmov delovanja. Z zmago Obame pa se je le potrdila predstava Američanov o Ameriki; sistem je bil sicer res najbrž malo v krizi, ampak deluje, it is healed, bi rekla Oprah. Deprivilegiran temnopolti deček je uresničil svoj ameriški sen in mi z njim, Amerika, dežela svobodnih in domovina hrabrih, je zmagala, demokracija slavi. In spet je vse dobro in prav in lepo, saj laž se najlepše zamenja z lažjo ...

izpis

Sonja Merljak Zdovc

»Upam, da mu ne bo uspelo«
»Mediji so si prizadevali za organiziran bes proti Obami in demokratom v najbolj dirigirani kampanji črnitve, ki je bila kdaj koli uperjena proti kakšnemu ameriškemu politiku. V luči Obamove zmage bi morda vso zadevo lahko pozabili. To bi bila napaka. Kajti učinki te kampanje ostajajo. Še več, sama kampanja se nadaljuje.«
Hannity: Torej želite, da bi Obama uspel kot predsednik ZDA?

Limbaugh: Ne, želim, da se to ne bi zgodilo.(1)

Sean Hannity in Rush Limbaugh sta prvaka med novinarji desnih, konservativnih medijev v ZDA. Prvi je znani televizijski in radijski voditelj ter politični komentator, ki ga poslušajo po vsej Ameriki, drugi; prav tako politični komentator, je radije. Najbolj znan je po radijski oddaji Teh Rus Limbaugh Show, ki jo pripravlja v svojem domu v Palm Beachu na Floridi, predvajajo pa jo številne radijske postaje po vsej državi.

Njun dialog je potekal v času, ko je bil Barack Obama izvoljen za 44. predsednika Združenih držav Amerike.

Američani so že nekaj časa razdeljeni na tiste, ki pravijo, da so osrednji mediji pristranski, in to v prid demokratske stranke oziroma vsem z liberalnim prepričanjem, in tiste, ki se s tem ne strinjajo. Od zadnjih volitev pa se tisti med njimi, ki se oglašajo na raznih blogih in forumih, delijo še na tiste, ki menijo, da so bili mediji bolj neprizanesljivi do Georgea W. Busha, in tiste, ki menijo, da nič ne prekaša strupenih opazk o Baracku Obami, ki si jih privoščili nekateri desničarski politični komentatorji.

Obstajajo tudi takšni, ki pravijo, da imajo ameriški levičarji na svoji strani Hollywood in tri nacionalne televizijske mreže, glas desnice pa se sliši samo prek kabelske televizijske postaje Fox in radijske oddaje, ki jih vodijo desni komentatorji. Med možnostjo, da se sliši glas levih in desnih, po njihovem ni ravno enačaja.

Konservativnih komentatorjev, kot je Rush Limbaugh, ni veliko, so pa zelo odmevni.

Hujskači
Februarja 2009 je Ed Pilkington, novinar londonskega Guardiana, v svojem prispevku »I hope he fails« (Upam, da mu ne bo uspelo) objavil seznam desničarskih političnih komentatorjev, ki jim je Obama trn v peti. Na prvem mestu je Rush Limbaugh, ki ga vsak teden posluša 14 milijonov Američanov. Možakar je izjemen retorik in njegove govorne sposobnosti občudujejo številni kolegi, pa tudi nasprotniki. Vsak dan govori približno tri ure, in to z minimalno pomočjo zapiskov.

Njegov najtesnejši tekmec za naslov najbolj strupenega desničarskega komentatorja je Bill O'Reilly, voditelj oddaje O'Reilly Factor. Njegovo nasprotovanje Obami naj bi šlo na živce celo lastniku televizijske postaje FoxTV Rupertu Murdochu. Ta, kot v svoji knjigi The Man Who Owns the News opisuje novinar Michel Wolff, Billa O'Reillyja naravnost prezira in tega niti ne poskuša prikriti. Toda O'Reillyu se ni treba bati za službo. Pilkington ugotavlja, da je Murdochu samo do ene stvari bolj, kot mu je do moči in konservativnih vrednot, in sicer do denarja. »Obamamania je dobra za posel in od nje imajo koristi tudi – ali predvsem – njegovi nasprotniki,« piše Ed Pilkington.

O'Reillyju sledi Sean Hannity. Že naključno poslušanje prispevkov v oddaji Hannity's America na Fox News pokaže, da slišijo tisti Američani, ki spremljajo zgolj to oddajo, predvsem mnenja in ne izvedo skoraj nič dejstev. V eni sami oddaji, in sicer 31. marca 2009, je voditelj Sean Hannity najprej govoril o demokratskih kandidatih za vodilna mesta v administraciji, ki so utajili davke; prispevek je pospremil s komentarji, kot je naslednji: »Demokratom je vseeno, če se davki povečajo, saj jih ne plačujejo.« Nato je informacijo o tem, da je vlada poskrbela za spletno stran, ki naj bi ponujala čustveno oporo prizadetim zaradi krize, pa je pospremil z izjavo: »Zakaj smo v tej situaciji? Oni so povzročili ekonomske težave. In zdaj nas rešujejo in ponujajo emocionalnio podporo.« V prispevku o prihodu predsednika Obame na srečanje G-20 v London je antiglobalizacijske demonstrante povezal s teroristi, njihove demonstracije pa predstavil kot demonstracije proti predsedniku ZDA osebno.

Pilkington ni edini, ki se je poglobil v hujskaštvo konservativnih voditeljev. Njihovo ravnanje med volilno kampanjo in po izvolitvi predsednika Obame je v svoji januarsko/februarski številki predstavila tudi ameriška revija za spremljanje medijev Columbia Journalism Review v prispevku Michaela Massinga »Un-American: Have you listened to the right-wing media lately?«(2) Iz komentarjev bralcev pod prispevkom je moč razbrati, da so ga doživljali v kontekstu svojega političnega prepričanja.

Razkrinkati ksenfobe
Micheal Massing je sicer svoj prispevek začel z naslednjimi besedami: »V tednih, ki so sledili volitvam, se je debata vrtela okoli vprašanja, ali so bili mediji pristranski, ali so bili pretirano prijazni do Baracka Obame. Bistveno manj pozornosti je bilo namenjeno drugemu, bolj perečemu vidiku medijskega poročanja, in sicer škodoželjni kampanji desnih medijev, ki je bila uperjena proti demokratskemu kandidatu. Malokdo od tistih, ki niso redno spremljali kombinacije tulečih radijskih voditeljev, lajajočih blogerjev, nagnusnih spletnih strani, zlobnih kolumnistov in ostre ter pristranske oddaje Fox News, si lahko predstavlja, kako podli in strupeni so bili napadi na Obamo. Dan za dnem so si ti mediji prizadevali, da bi ga očrnili. Obtoževali so ga, da je musliman, marksist, radikalec, revolucionar, socialist, komunist, surovina, mafijec, rasist, agent za goljufanje volivcev, zagovornik pravic črncev, učenec verske šole (medrese, op. p.), antisemit, sovražnik Izraela, pajdaš teroristov in celo Antikrist. /.../ Ti mediji so si prizadevali za organiziran bes proti Obami in demokratom v najbolj dirigirani kampanji črnitve, ki je bila kdaj koli uperjena proti kakšnemu ameriškemu politiku. V luči Obamove zmage bi morda vso zadevo lahko pozabili. To bi bila napaka. Kajti učinki te kampanje ostajajo. Še več, sama kampanja se nadaljuje.«

V nadaljevanju prispevka je predstavil primere sovražnega govora v različnih medijih in poudaril, da je bilo med kampanjo s strani desnih medijev predstavljeno, kot da je MSNBC ravnal podobno v odnosu do McCaina in Palinove. Vendar, opozarja Massing, »čeprav sta bila republikanska kandidata izpostavljena pogosto brutalnemu in včasih pretiranemu kritiziranju v osrednjih medijih, ju nikoli niso označili za suroveža ali obtožili, da poskušata narediti iz Amerike fašistično državo. /.../ Ozračje ni bilo videti nič manj strupeno, kot je bilo tisto v Izraelu nekaj mesecev pred umorom Jicaka Rabina leta 1995. To ozračje še vedno obstaja. Obamova izvolitev ni zmanjšala pogostosti ali vneme napadov na Obamo.«

Kaj torej storiti, sprašuje Massing. Za začetek mediji ne bi smeli več poveličevati tovrstnih ekstremistov; Rimbaugh je bil namreč v New York Times Magazine predstavljen kot ameriška ikona. Razkrinkati bi jih morali kot ksenofobe, nestrpneže in fanatike. Zmerne republikance poziva, naj se odrečejo Limbaughejem in Hannityjem in naj jih označijo za to, kar so, neameriški. »Ne dvomim, da se bodo zdaj oglasili tisti na desni, pokazali na svoje veliko občinstvo in dejali, da zgolj dajejo ljudem, kar želijo. Milijoni, ki vključijo radio, da spremljajo njihova sporočila, so močan protiargument pozivom za omejevanje teh voditeljev. Toda skozi zgodovino demagogom nikoli ni manjkalo občinstva. Zato so tako nevarni.«

Denar je najpomembnejši tudi v svetu medijev. Murdoch sicer prezira O'Reillyja, vendar mu ugajajo njegovi ratingi. Bolj kot konservativni politični komentatorji so zato nevarni lastniki medijev, ki jim denar pomeni več kot minimalne novinarske vrednote in več kot osnovna politična kultura, ki jim je prav malo mar, kam vse skupaj pelje. Neuspeh predsednika Obame, ki si je med drugim zastavil za cilj, da bo povezal Američane – po pisanju Eda Pilkingtona te že petnajst let razdvaja politično sovraštvo, ki ga ustvarjajo in razpihujejo prav konservativni radijski in televizijski politični komentatorji –, je lahko še najmanjša škoda, ki se lahko zgodi. Veliko večja bi bila razcepitev ameriškega naroda ali iskanje krivca za težave večine v drugačnih, na primer v muslimanih, marksistih, radikalcih, revolucionarjih, socialistih, komunistih, torej v tistih, s katerimi so hujskači »zmerjali« Obamo. Hujskaštvo, še posebej učinkovito je tisto po radiu, je v preteklosti že pripeljalo do številnih tragedij.

1 Ed Pilkington, I hope he fails. How are the folks at Fox News – and all the other rightwing pundits – coping with the ascension of Barack Obama?, www.guardian.co.uk/world/2009/feb/02/barack-obama-right-wing-pundits.
2 Michael Massing, Un-American: Have you listened to the right-wing media lately?, www.cjr.org/essay/unamerican_1.php.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

mediji v vzhodni in jugovzhodni Evropi

Medijska preža
Zrinjka Peruško
Kaj je bilo narobe z reformami medijev v postsocialistični Evropi?*
Snežana Trpevska
Razdrobljenost trga v jugovzhodni Evropi in degradacija profesionalnega novinarstva*
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Tarik Jusić
Bosna in Hercegovina: Med stagnacijo in tranzicijo*
Judit Bayer
Nauki medijskih reform v srednji in vzhodni Evropi: Vsaka družba ima tak medijski sistem, kot si ga zasluži*
Brankica Petković
Zakaj primerjati reforme medijskih sistemov?
Saša Banjanac Lubej
Grški vstop na televizijski trg v Sloveniji: Nafta, ladjedelništvo, šport in mediji
Biljana Žikić
S skuterji do televizije:TV Pink Si – TV3 Pink – TV3 Medias
Rastko Močnik
Kaj je vse pomenil izraz »civilna družba«?
Lucio Magri
Revolucija na Zahodu*
Gojko Bervar
Morda smo imeli srečo: nauk posnemanja modelov samoregulacije v državah nekdanje Jugoslavije
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Komunikacijski modeli mirovnih gibanj v bivši Jugoslaviji: avtentični in spregledani
Tanja Petrović
Tako evropsko
Goran Ivanović
Hrvaška televizija in očitki korupcije
Snježana Milivojević
Srbija: Prvo in zadnje poročilo o medijih in korupciji
Ana Frank
Turčija: Mediji kot žrtev zgodovinskih notranjepolitičnih bojev
Goran Ivanović
Ali je WAZ izgubil sapo na Balkanu?
Janez Polajnar
Vse dobro o mrtvih ljudeh, vse slabo o mrtvih državah
[1]
Goran Ivanović
»Krezubi trozubac« danes: kje so pristale tri nekdanje mladinske radijske postaje iz Ljubljane, Zagreba in Beograda?
Zoran Pusić
O sodbah, pričah in krivcih
[1]
Sandra Bašić-Hrvatin
Kronika napadov na hrvaške novinarje
Jovana Mihajlović Trbovc
»Jugosfera« pod televizijo Pink: od pozabe problematične preteklosti do povezovanja v potrošništvu in zabavi
Ines Kuburović
Slovenski mediji o volitvah v Bosni in Hercegovini: Utrjevanje podobe brezperspektivne države
Saša Banjanac Lubej
Maltretiranje bralcev z resnico
Tanja Petrović
Strokovnjaki brez spomina: Slovenija in »zahodni Balkan«
Ivan Čolović
Kaj bi Srbija v Evropi?[1]
Marko Zajc, Janez Polajnar
»Noseč to zapadno kulturo doli na slovanski jug«
Andrej Stopar
Rusija: »V tem primeru ste nas prehiteli!«
Gordan Malić
Hrvaška: Sodni dan neodvisnega časopisnega založništva
Stipe Ćurković
Hrvaška: Mediji, javnost in študentska zasedba fakultet
Kaja Jakopič
Hrvaška: Novinarji kot tarče
Saša Banjanac Lubej
Odgovornost novinarjev v vojni v nekdanji Jugoslaviji – Lustracija, sojenje ali pozaba
Viktor Ivančić
Hrvaška in Slovenija: Nacionalistična jugonostalgija
Sanja Prelević
Fikser – desna roka tujemu novinarju
Saša Panić
Feral Tribune: Ugasnil forum kritične javnosti
Saša Panić
Na silo izgnani s tako imenovanega medijskega trga
Predrag Lucić
Laku moć, voljena Hrvatska
Viktor Ivančić
1996: Kako je bil obrekovan Feral Tribune
Senad Pećanin
Bosna in Hercegovina: Klientelizem in mediji
Snežana Trpevska
Makedonija: Največje televizijske postaje v službi političnih obračunov
Milka Tadić Mijović
Črna gora: Mediji brez distance do vladajočih krogov
Lana Zdravković
Ante Gavranović: Medijska obratnica – Novi čitatelji traže drugačije novine
Boris Čibej
Demokratične čistke
Neva Nahtigal, Nena Skopljanac, Martina Valdetara
Desetletje za vključitev Romov (2005–2015)
Brankica Petković
Raznovrstnost tiskovnih svetov v Evropi
Lana Zdravković
O televiziji v srednji in vzhodni Evropi
Lana Zdravković
Link, revija za razvoj elektronskih medijev
Ksenja Hahonina
Ukrajina Oranžni preobrat
Toni Gabrić
ZaMirZINE
Saša Bojc
Poročilo Mednarodnega tiskovnega inštituta (IPI)
Dušan Rebolj
Mrtvi ilegalci in preplašeni ostali
Regionalna konferenca o koncentraciji lastništva v medijih
Mojca Planšak
FM@dia Forum 2004
Saša Banjanac Lubej
Dopisniki kot bojevniki za nove slovenske trge
Sanja Prelević
O Črni gori črno …
Vlasta Jeseničnik
Rusija: Laž in resnica o Beslanu
Ksenja Hahonina
Rusija: Od Nord Osta do Beslana
Ksenja Hahonina
Rusija: Primer informacijskega boja – poročanje o številu prebivalcev Čečenije
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako WAZ pritiska na novinarje v jugovzhodni Evropi?
Boris Čibej
Rusija: Ponarejeni intervjuji in črni novinarski PR1
Dušan Rebolj
Tuji lastniki medijev v srednji in vzhodni Evropi
Saša Bojc
Regulacija medijskega lastništva v državah vzhodne Evrope
Petar Luković
Srbija: Polemika o soočenju s pretklostjo – Kdo bi še kopal po dreku?
Veran Matić
Srbija: Mediji in »zdravljenje« družbe – nerealna pričakovanja
Beata Klimkiewicz
Poljska
Od liberalizacije do stroge regulacije
Velislava Popova
WAZ osvojil bolgarski časopisni trg
Boris Rašeta
Štirinajst časopisov in distribucijska hiša
Dragan Novaković
WAZ v Beogradu
Petar Luković
Srbija - Povedati fašistu, da je fašist
Snježana Milivojević
Srbija - Molk ne zabriše preteklosti
Aleksandra Maček
Makedonija - Mediji kot "varuhi nacije"
Saša Banjanac Lubej
Hrvaška, Srbija - Konec ilegalnega uvoza tiska
Jasmina Popović
Ko novinarji čistijo stranišča
Zoya Dimitrova
Bolgarija - Preiskovalni novinarji, združite se
Gašper Lubej
Makedonija
Profesionalizem zamenjala etnična lojalnost
Ranko Vujović
Črna gora
Kako medije izmakniti državnem nadzoru
Goran Ivanović
Hrvaška
Nevihta nad Latinico
Tamara Spaić
Seksgate na srbski način
Ahmed Burić
Čigavo je Oslobođenje?
Lucija Bošnik
Novinarji, sodobni gladiatorji
Beata Klimkiewicz
Biti državen ali ne?
Peter Bajomi-Lazar
Cena za državno podporo
Kaja Jakopič, Saša Banjanac Lubej
V etru Nove Evrope
Jan Moláček, Petr Kopecky
Svet in generalni direktor – generatorja krize
Danail Danov
Upor na nacionalnem radiu
Damir Matković
HRT ostaja gospodar medijskega prostora
Peter Bajomi-Lazar
Državna televizija na kolenih
Tadej Labernik
Ukinitev sedanje Radiotelevizije BiH
Ahmed Burić
Reformo diktira mednarodna skupnost
Saša Andonovski
Predlog medijskega zakona kot skrivnost
Denis Latin
Soočenja okrog konkretnih problemov
Snježana Milivojević
Bila je to najbolj umazana kampanja doslej
Milan Milošević
Napovedi so bile točne
Beata Klimkiewicz
Neškodljiva parodija
Gordana Suša
Skozi gozd do nove televizije Srbija
Laszlo Seres, Barbara Bizjak
So javni mediji sredstvo vladanja?
Lucija Bošnik
Načrtno potiskanje v kaos
Snježana Milivojević
Kako uničiti javnost
Sandra Bašić-Hrvatin
Dosje o represiji
Ognjen Tvrtković
Analiza pisanja beograjske Politike
Remzi Lani
Pismo koordinatorju Pakta stabilnosti
Boris Rašeta
Kaj bo z državnimi mediji na Hrvaškem?
Beata Klimkiewicz
Medijski imperij Radio Maryja
Arturas Mankevicius
Ugled in uspeh gresta skupaj
Boris Rašeta
Brutalna akumulacija kapitala
Tatjana Mandić
Nadzorovanje in kaznovanje novinarjev
Gabor Holmai
Državni uradniki morajo prenesti kritiko
Senad Pećanin
Skrivanje za zasebnimi tožbami
Zlatan Karabegović
Razkrivanje nepravilnosti je brez odmeva
Sandra Bašić-Hrvatin
The Baltic Media Monitor
Hrvaške parlamentarne volitve 2000 - monitoring televizije
Dragan Bisenić
Kriza neodvisnega novinarstva v Srbiji
Vladan Mićunović
»Jeklena« kontrola državnih medijev
Miklós Sükösd
Največ tujega lastništva
Petio Zekov
Waz narekuje pravila bolgarskega časopisnega trga
Milan Šmid
Preizkusni poligon za deregulacijo medijev
German Filkov
Elektronski »bum« v makedonskih medijih
Alexandre Lévy
Smrt neodvisnega informiranja v Srbiji
Dragiša Drašković
Slovenija v očeh srbskih medijev
Brankica Petković
Komu vasi lepo gorijo?
Snježana Milivojević
Politično življenje Srbije v informativnih medijih
Sandra Bašić-Hrvatin
Hard-Core politika in X-rated mediji
Sandra Bašić-Hrvatin
»No Story, Sorry.«
Brankica Petković
Šola profesionalne solidarnosti
Sandra Bašić-Hrvatin
Republika
Veran Matić
Moč in smisel mreže sorodnih medijev
Edicija MediaWatch
Mitja Velikonja
Titostalgija
Novinarski večeri
22.10.2003
Ilinka Todorovski, Aleksander Stanković, Bruno Lopandić
Hrvaška in Slovenija v medijskem ogledalu
29.05.2003
Snježana Milivojević, Dejan Anastasijević
Srbski mediji po atentatu
19.06.2000
Jacek Žakowski, Tomaž Gerden
Vzhodno od "raja"?
18.04.2000
Veton Surroi, Jurij Gustinčič
Kosovo: so se za to borili?
17.02.2000
Velibor Čović, Uroš Lipušček
Dober večer, gospod predsednik
23.04.1999
Anna Zarkova, Mojca Širok
Kaj hoče ženska
10.11.1998
Senad Pećanin, Jani Sever
Politika z drugačnimi sredstvi
30.01.1998
Milka Tadić, Blerim Shala, Blanka Doberšek
Smrt velike Srbije
14.05.1997
Aleksandar Tijanić, Mišo Alkalaj
Novinarstvo in nacionalni interes
sovražni govor in medijski diskurz
Medijska preža
Renata Šribar
Ženski vstop: Vstajništvo in spol v medijih
Melita Zajc
Ne le nevarnosti, glejmo raje prednosti novih prostorov javne komunikacije
Jernej Rovšek
Najbolje, da je odziv takojšen in tam, kjer je bila sovražnost izrečena
Lija Mihelič
Z dvotirno obravnavo nad sovražni govor na spletu
Kaja Jakopič
Profesionalni razpihovalci sovražnega govora na spletu
Renata Šribar
Premalo in preveč spola
Ekskrementi
Renata Šribar
»Diskretne« medijske diskriminacije in prisilni androcentrizmi
Iztok Šori, Veronika Bajt
Novi digitalni mediji, seksualnost in migracije
Ekskrementi
Janez Polajnar
Corruptio optimi pessima ali kako je končalo prvo slovensko gledališče
Lija Mihelič, Miha Glavač
Prijavitelji dojemajo govor kot kazniv v zelo širokem obsegu
Sonja Merljak Zdovc
Spletni komentarji: kako pregnati sovražni govor?
Jernej Rovšek
Splet ne more biti izjema
Danijela Tamše
Bosanski delavec ni več prikazan kot tat služb, je pa zreduciran na nemočno žrtev
Tanja Petrović
Tako evropsko
Roman Kuhar
S sovražnim govorom je križ
Veronika Bajt
Onkraj metodološkega rasizma in privilegija koncepta belskosti
Renata Šribar
Regresija javnega diskurza o spolih, spolni usmerjenosti, starševstvu in družini
Renata Šribar
Portretiranje »levih« političark in potentnost desne politike
Ekskrementi
Eva Vrtačič
(Kulturni) Boj na računalnik
Marko Zajc
Zakaj sodobna homofobija spominja na nekdanji antisemitizem?
Viktor Ivančić
Prodor v odlagališče demonov
Ekskrementi
Mitja Velikonja
»TU JE SLO!« »JEBI GA I MI SMO TU« – (Anti)balkanski grafiti in street art slovenske urbane krajine
[1]
Tomaž Pušnik
Konstrukcija Balkana skozi vic v Sloveniji
Jernej Rovšek
Ali je sovražni govor sploh mogoče omejiti?
Sonja Merljak Zdovc
Samoregulacija spletnih medijev: kodeks, moderiranje in celostna registracija uporabnikov
Vesna Kobal
Čakajoč na »pravega«: reprezentacija samskih žensk v reviji Cosmopolitan
Suzana Oreški
Reprezentacije norosti: Privabljanje gledalcev z omalovaževanjem podobe ljudi, potisnjenih na rob
Suzana Oreški
Diskurzi družbenih avtoritet o duševnem zdravju – ovira vključujočim družbenim praksam
Špela Mihevc
So situacije z mediji, ki bi jih želeli spremeniti
Ekskrementi
Marko Zajc
»Tista neverjetna glupost«
Sonja Merljak Zdovc
Mednarodna nagrada za pogum v novinarstvu Claudii Julieti Duque in Vicky Ntetema
Ekskrementi
Andreja Trdina
Spet doma: zamolčevanje razrednih razlik v konstrukciji slovenske običajnosti
Andrej Motl
Sovražni govor v slovenskih medijih na spletu
Renata Šribar
Globalni monitoring medijev: komaj vsaka peta intervjuvana ekspertna oseba ženskega spola
Andrej Motl
Rasizem na internetu
Gorazd Kovačič
Otroške sanje vrhunskih športnikov in slovenska nacija
Brankica Petković
Slovenija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja 200.000 ljudi
Claire Frachon
Francija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja milijonov ljudi
Ekskrementi
Lana Zdravković
Ljudje niso edine živali, ki se smejijo!
Marko Zajc
»Zamorcev ne bomo umivali«
Suzana Oreški
Hendikep kot parodija – Primer razvedrilne oddaje As ti tud not padu?
Renata Šribar
Spol kot spotika Mladine
Roman Kuhar
V imenu družine potvarjajo podatke
Andraž Teršek
Pasti in spodrsljaji svobode izražanja[1]
Saša Banjanac Lubej
Odgovornost novinarjev v vojni v nekdanji Jugoslaviji – Lustracija, sojenje ali pozaba
Ekskrementi
Viktor Ivančić
Hrvaška in Slovenija: Nacionalistična jugonostalgija
Gojko Bervar
Islam in mediji
Gojko Bervar
Muslimanska skupnost ne obstaja, obstajajo muslimanske skupnosti
Nina A. Vobič
Razprava o gradnji džamije in konstrukti o slovenski kulturni podobi
Vesna Vravnik
Lezbična seksualnost prikazana s fotografijami, gejevska zakrita v karikaturah
Marko Zajc, Janez Polajnar
»Za mastne dohodke lastne«
Ekskrementi
Gorazd Kovačič
Slovenski mediji o Kosovu – skozi prizmo velikih sil
Enisa Brizani
Zakaj RKC na spletni strani ne uprablja izraza Rom, temveč Cigan?
Taja Kramberger
Afera Dreyfus in tiskani mediji
Tanja Petrović
Spomin, izkušnja in raba jezika: primer Jugoslovanske ljudske armade
Robert Bobnič
Nezdrava mitologija tv-oddaje Na zdravje!
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Hvala za trud, toda ostanimo raje pri dejstvih
Ekskrementi
Nena Močnik
Mitološke koncepcije v zahodni Evropi živečih Turkov
Nina A. Vobič
Nelagodje, ko bo »komunistični drugi« postal središče sveta
Lana Zdravković
O pravici, ki jo hočemo uveljaviti
Ana Podvršič
Romi v Grosuplju: Romano Čačipe – Namišljene podobe
Tina Cigler
Romi v Novem mestu: Spregledani pozitivni premiki
Ekskrementi
Renata Šribar
Vloga medijev pri (ne)enakih možnostih žensk za politično participacijo v Sloveniji
Nina Djordjević
Medijske reprezentacije kosovske krize v letu 1999
Jurij Popov
O prostituciji in trgovini z ljudmi površno in senzacionalistično
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Ksenija H. Vidmar
Medijski spektakel o družini Strojan
Lev Centrih
»Cigo iz Ambrusa«, dojenčkov smeh, vrtnice iz srčka in »jedi govna«
Eva Batista, Tea Golob
Medijska podoba centra za tujce – Utiranje poti za kulturni rasizem
Andrea Kosenjak
Podoba Balkancev v slovenskih medijih – Umazani, brezzobi, zli
Roman Kuhar
Kako je začela izhajati »revija, kjer je vse prav«?
Ekskrementi
Renata Šribar
Predvolilni primer medijske spolne diskriminacije
Nataša Čebular
Politizacija v medijih: primer džamije
Emina Zejnić
Lokalne volitve – Medijsko sprenevedanje
Brankica Petković
Romi v medijih – priložnost za ozaveščanje o diskriminaciji
Ekskrementi
Ksenija H. Vidmar
Multikulturna Evropa?
Bashy Quraishy
Danska, kako pogrešam tvojo humanost
Anne Knudsen
Danska: Karikature v luči priseljenske politike
Nika Susman
Francija: dvojna merila boja proti cenzuri
Sonja Merljak
O samocenzuri, cenzuri in ustrahovanju
Admir Baltić
Kaplja čez rob
Gojko Bervar
Evropske mule, karikatura in kodeks
Neva Nahtigal
Ni samo regulacija
Ekskrementi
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Narisani izbrisani
Tonči Kuzmanić
Razkosanje žensk ali l'homme n'existe pas
Lilijana Burcar
»Razočarane feministke, razočarane ženske, razočarani moški«
Kaja Jakopič
Boj proti sovraštvu na medmrežju ali boj z mlini na veter
Alenka Bezjak
Medijske reprezentacije Afrike
Ekskrementi
Gojko Bervar
Mediji in manjšine, Slovenija in Velika Britanija
Renata Šribar
Političarke in medijski stereotipi
Majda Hrženjak
»Materinstvo in kariera« kot oglasna priloga
Lilijana Burcar
Seks v mačo cityju
Ekskrementi
Dušan Rebolj
Mrtvi ilegalci in preplašeni ostali
Gorazd Kovačič
Srce v breznu, amnezija in rasizem
Alenka Kotnik
Mediji o Bršljinu: Učitelj domnevno nasilen, Romi zagotovo
Tanja Taštanoska
Pravica do imena, do jezika in do medija
Iztok Šori
Medijska percepcija smrti Olene Popik
Marko Savić
Globalizacija in nacionalizmi v športu1
Živa Humer, Mojca Sušnik
Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti
Zlatko Skrbiš
Avstralija: Zaliv Guantanamo in politika avstralske pripadnosti1
Ciril Oberstar
Teorija bistvenih stranskih proizvodov razprave – Primer izbrisanih
Maks Kaš
Proizvodnja javnega jezika – Mi o Romih
Ignacio Ramonet
Za svobodne medije*
Ekskrementi
Brankica Petković
Medijski linč – Domnevni posiljevalec osumljen, obtožen in obsojen
Urška Mlinarič
O silhueti džamije in trpljenju Slovencev
Gorazd Kovačič
Izbrisani prikazani kot problem, ne kot oškodovanci
Lea Širok
Medijska slika odstopa italijanskega poslanca v slovenskem parlamentu
Matej Kovačič
Zmago Jelinčič na RGL
Nataša Velikonja
Spopad stališč kot medijski konstrukt
Ekskrementi
Matevž Krivic
Mediji o izbrisanih
Mojca Pajnik
Polarizacija prostitucije: biznis ali javna nemorala
Jasminka Dedić
Hrvaška: Tisk o diskriminaciji Romov
Gorazd Kovačič
Nato: »Zaustavite levico!«
Alenka Kotnik
Islam: Bav bav Alah(1)
Tonči Kuzmanić
Nato: Leninismo, blanquismo e natoismo – senza gusto!
Mojca Pajnik
Islam: Spektakularno o džamiji
Simona Zavratnik Zimic
Islam: Človekove pravice kot ljubiteljska dejavnost
Renata Šribar
Pornografija: Po protipornografskemu ukrepu medijskega inšpektorja
Mojca Pajnik
Pornografija: Ženske med spolnostjo in pornografijo
Brankica Petković
Romi: Lahko je nič ne vedeti o Romih
Lucija Bošnik
Islam v zahodnih medijih
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Brankica Petković
Boj med politiko vključevanja in zavračanja Romov
Roman Kuhar
Homoseksualnost brez obraza
Antipoezija v reviji Maturant&ka
Tonči Kuzmanić
Cannibalismo con gusto ali nacionalna pojedina à la Jelinčič (kulinarična analiza)
Roman Kuhar
Moč besed Borisa Ježa
Špela Šebenik
Protiglobalizacijsko gibanje – medijski konstrukt
Dušan Rebolj
Pritožbe zoper diskriminacijsko poročanje
Peter Stankovič
Nacionalistična prisvojitev nogometnega preporoda v Sloveniji
Roman Kuhar
Pedri, čefurji, pa še rdeče oblečeni
Lea Širok
Italijani in italijanska manjšina v slovenskih medijih
Simona Zavratnik Zimic
(Nove) etnične manjšine v Sloveniji?
Georgios N. Papadakis
Grčija
Mediji brez manjšin
Maria Yaneva
Bolgarija
Romi osovraženi tudi ko so bogati
Gordana Vilović
Hrvaška
Manjšine in novinarska etika
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Lucija Bošnik
Svetovni mediji o 11. septembru in vojni v Afganistanu
Gorazd Kovačič
Za Nato z vsemi sredstvi
Marta Gregorčič
Poročanje Dela o nenasilju v Münchnu
Borut Osonkar
Spontana ideologija novinarstva
Denis Mancevič, Marjana Grčman, Živa Pogačnik
Vojna medijskega spektakla
Lucija Bošnik
Novinarji proti Miloševiću
Polona Movrin
Domneva nedolžnosti v medijih
Alenka Kotnik
Romi v medijih še vedno le kot problem
Majda Hrženjak
Konzervativnost kljub navidezni sodobnosti
Vesna Leskošek
Legalizacija ali dekriminalizacija prostitucije
Matej Kos
Drugačna vizija Pohorja ne dobi medijske pozornosti
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Gorazd Kovačič
Razcvet natoskepticizma v vodilnih medijih
Alenka Kotnik
"Skrajneži" v slovenskih medijih
Roman Kuhar
Geji in lezbijke vam želijo lep dan
Gašper Malej
Legitimiziranje antikulturnega diskurza dr. Ruglja
Nevenka Dobljekar
Položaj žensk v medijih
Sabina Mihelj
Podobe žensk v medijih
Roman Kuhar
Misice kot piščančje horde?
Alenka Kotnik
Otroci in mladostniki v medijih
Igor Ž. Žagar
Kolumnisti sami izbirajo teme
Tanja Keršmanc
Vsaka zavrnitev objave še ni cenzura
Saša Bojc
Slovenski negativni junak Slobodan Milošević
Matthew A. Killmeier
Mobiliziranje ameriške javnosti
Karina Cunder
Vzpon ekološkega novinarstva
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Alenka Kotnik
V slogu očitne agitacije
Mojca Sušnik
»Že tako je malo pravih Slovencev!«
Simon Delakorda
Gola telesa in prazne epruvete
Srečo Dragoš
Umetna oploditev v katoliških medijih
Majda Hrženjak
Legitimiziranje neenakosti
Saša Banjanac Lubej
Sabina Obolnar, Slovenka
Peter Jančič
Zlorabljen medijski interes
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Roman Kuhar
Tabloidna metaforika v črni kroniki Dela – Drugič
Barbara Vodopivec
Tajnice, čistilke, gospodinje…
Dejan Pušenjak
Katarza slovenskih medijev
Alenka Kotnik
Sovražna retorika medijev
Roman Kuhar
V obljubljeni deželi ksenofobije
Bojan Veselinovič
Radijski spot pripravilo uredništvo
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Nikolai Jeffs
Podoba Afrike v slovenskih medijih
Suzana Tratnik
Tabloidna metaforika v črni kroniki Dela
Marjan Ogrinc
Mediji ignorirajo rock
Ekskrementi
Edo Pajk
Ekskrementi
Sebastian Reinfeldt
Mi proti njim
Barbara Kelbl
Rome spet kriminalizirajo
Gregor Belušič
O beguncih površno in brezčutno
Miha Ceglar
Kdo je vandal?
Vine Bešter
Na strani gledalcev
Tonči Kuzmanić
To je mentalni rasizem!
Edo Pajk
Ekskrementi
»Čefurska golazen…«
Edo Pajk
Ekskrementi
Edo Pajk
Ekskrementi
Tonči Kuzmanić
Slovenska košarka ali košarka v Sloveniji
Tonči Kuzmanić
Strah in sovražnost v primeru »Veso«
Boris Čibej
Krivi so uredniki
Tonči Kuzmanić
»Hitler je dobro reševal problem brezposelnosti.«
Edo Pajk
Medijski stereotipi
Retorika begunske politike v Sloveniji
Edicija MediaWatch
Tanja Petrović
Dolga pot domov
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Roman Kuhar
Medijske podobe homoseksualnosti
Majda Hrženjak, Ksenija H. Vidmar, Zalka Drglin, Valerija Vendramin, Jerca Legan
Njena (re)kreacija
Marjeta Doupona Horvat, Jef Verschueren, Igor Ž. Žagar
Pragmatika legitimizacije - ponatis
Karmen Erjavec, Sandra Bašić-Hrvatin, Barbara Kelbl
Mi o Romih
Tonči Kuzmanić
Bitja s pol strešice
Marjeta Doupona Horvat, Jef Verschueren, Igor Ž. Žagar
Pragmatika legitimizacije
Spremljanje nestrpnosti
2004
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
2003
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
Gorazd Kovačič
2002
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
2001
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
Novinarski večeri
05.03.2003
Bashy Quraishy, Christian Moe, Uroš Slak, Ahmed Pašić
O džamijah v Sloveniji
16.10.2001
Melika Salihbeg Bosnawi
Živeti in razumeti islam
13.09.2001
Sanja Sarnavka, Tatjana Božić, Roman Kuhar
Ženske in mediji
27.03.2000
Andreas Unterberger, Ignac Golob
Naš sosed Haider
28.02.2000
Predrag Lucić, Tonči Kuzmanić, Petar Luković
Jezik gneva in sovraštva
22.05.1999
Orhan Galjus, Jožek Horvat, Marjan Dora
Če se rodiš cigan
Omizja
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
24.04.2006
Judit Takacs, Miha Lobnik, Brane Mozetič
Pluralizacija medijev ali kje je prostor za gejevske in lezbične medije?
21.03.2006
Admir Baltić, Ahmed Pašić, Beatriz Bedrija Tomšič Čerkez, Ilinka Todorovski, Ervin Hladnik Milharčič
Omizje o islamu in muslimanih v medijih
18.09.2003
Suzana Tratnik, Tatjana Pirc, Katarina Stojanović, Jani Sever, Gorazd Suhadolnik, Miha Lobnik, Marko Milosavljević, Roman Kuhar
Mediji in homoseksualnost
mediji v svetu
Medijska preža
Munkhmandakh Myagmar
So novinarji pobudniki in aktivni udeleženci gibanj za reformo medijev?*
Guillermo Mastrini
Napredne vlade in mediji v Južni Ameriki*
Rodrigo Gómez García
Reforme medijev v Latinski Ameriki: med dekomodifikacijo in marketizacijo javnih komunikacijskih politik*
Larbi Chouikha
Mediji v ogledalu »tunizijske pomladi«: reforme, ki jih je težko izpeljati*
Brankica Petković
Zakaj primerjati reforme medijskih sistemov?
Pia Majbritt Jansen
Danska javna radiotelevizija – primerjalna zgodba o uspehu
Boris Čibej
Združene države Amerike: Predsedniške volitve v medijih kot športni spektakel
Mirt Komel
Združene države Amerike: No, You Kant
Boris Čibej
Združene države Amerike: Lisičje novinarstvo
Karmen Šterk
Združene države Amerike: Yes we Kant
Sonja Merljak Zdovc
»Upam, da mu ne bo uspelo«
Boris Čibej
Združene države Amerike: Kako so propadli časopisi
Gorazd Kovačič
Zunanjepolitično ali svetovno novinarstvo?
Jože Vogrinc
Ostanek sveta: kolateralna škoda poročevalskih rutin
Dare Pejić, Neža Prah
Izbor je odvisen od tega, kaj ponujajo agencije
Sonja Zdovc
Nagrada Saharov sudanskemu borcu za človekove pravice
Gojko Bervar
Radijsko tekmovanje Prix Europa 2007
John Pilger
Svoboda pa prihodnjič
Marko Jenšterle
Venezuela: Napoved odvzema frekvence nastarejši zasebni televiziji
Sonja Merljak
Novinarske usode: Jana Schneider, brezdomka
Goran Ivanović
Informacija je v ospredju demokratičnega komuniciranja
Neva Nahtigal, Nena Skopljanac, Martina Valdetara
Desetletje za vključitev Romov (2005–2015)
Borut Osonkar
Altermondializem v Le Monde diplomatique
Marta Gregorčič
Zakaj je Le Monde diplomatique v slovenščini bolj političen od francoskega originala?
Mitja Svete
Pomanjkanje koncepta
Gal Kirn
Celostranske podobe avtomobilov v altermondialnem časopisu?
Martín Becerra, Guillermo Mastrini
Koncentracija medijskega lastništva
Dušan Rebolj
Orwell se obrača v grobu
Gojko Bervar
Mediji in manjšine, Slovenija in Velika Britanija
Ksenja Hahonina
Ukrajina Oranžni preobrat
Brankica Petković, Helmut Peissl
Monopoli premaknejo medije v desno
Mojca Planšak
Skupnostni mediji v Evropi
Maruša Krese
Najboljše, kar lahko da radio
Saša Banjanac Lubej
Avantura, imenovana osrednja Azija
Saša Bojc
Napad na novinarski vir
Metka Dedakovič
4. svetovni vrh o medijih za otroke in mladostnike
Saša Bojc
Danski Media Watch
Ignatius Haryanto
Indonezija: Iz avtokracije v vojni kapitalizem
Dušan Rebolj
South Park: Egiptovski skakači in svete krave
Alenka Kotnik
Makedonija: Konflikt in mediji
Saša Bojc
Novinarstvo: smrtonosno polje
Gojko Bervar
Slovaški Press Watch
Sonja Merljak
Dve postaji za medijske informacije
Nika Susman
Le Monde vrača udarec
Sandra Bašić-Hrvatin, Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija: Huttonova preiskava – javni servis na zatožni klopi
Sonja Merljak
ZDA: Američani o aferi BBC
Neva Nahtigal
Irak: Politični in vojaški interesi teptajo svobodo tiska
Zorana Baković
Kitajska: Resnica v rdeči preobleki
Tanja Taštanoska
Italija: Gasparrijev zakon grožnja demokraciji
Aleksej Simonov
Rusija: Posebnosti ruskega lova na race
Nika Susman
V 80 časopisih okoli sveta
Saša Panić
Mediji in gibanje za globalno pravičnost
Marta Gregorčič
Fuck media. Be the media!
Ignacio Ramonet
Za svobodne medije*
Saša Panić
Mainstream in alternativni mediji v Veliki Britaniji
Shivani Chaudhry
Svetovni socialni forum, kot ga je nekdo občutil
Bibliowwwgrafija
Renata Šribar
Ta lahki predmet manipulacije: oblast in regulacija pornografije
Lucija Bošnik
Nepal: Novinarji med maoisti in oblastjo
Matjaž Manček
Brazilija: Državni in korporativni interesi zapirajo medijski prostor
Alison Harcourt
Regulacija medijskega lastništva - slepa ulica EU
Suzana Lovec, Katja Šeruga
Koncentracija medijskega lastništva v Evropi, ZDA in globalno
Catherine Guichard
Francija: Mediji proti vojni
Jean-Pierre Tailleur
Francija: Korektnost, omadeževana z dezinformacijami
Miro Petek
Velika Britanija: Lastništvo zagotavlja neodvisnost Guardiana
Saša Bojc
ZDA: Lokalne televizije – na poti k nepomembnosti
Uroš Urbas
ZDA: Tudi smešenje predsednika je del demokracije
Jasminka Dedić
Hrvaška: Tisk o diskriminaciji Romov
Ksenija Horvat
John Simpson: Poročila z nikogaršnje zemlje – Poročanje o svetu (1)
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija: Channel 4 kot model javne komercialne televizije
Gojko Bervar
Novinarska etika v arabskih državah: tako daleč, a tako znano
Petar Luković
Srbija: Polemika o soočenju s pretklostjo – Kdo bi še kopal po dreku?
Veran Matić
Srbija: Mediji in »zdravljenje« družbe – nerealna pričakovanja
Gašper Lubej
Svoboda tiska ogrožena povsod po svetu
Lucija Bošnik
Islam v zahodnih medijih
Poul Erik Nielsen
Danska državna televizijska služba na prodaj
Suzana Žilič-Fišer
Urad za komunikacije – nov medijski regulator v Veliki Britaniji
Petra Oseli
Nove socialne dimenzije televizije
Judit Bayer
Madžarska: Položaj medijev po volitvah 2002
Uroš Urbas
Nemčija: Süddeutsche Zeitung – globoko v rdečih številkah
Kaja Jakopič
Lahko si hkrati patriot in novinar
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija
Polemike o novi medijski zakonodaji
Barbara Šurk
Bližnji vzhod
Tudi medijska vojna
Sonja Merljak
ZDA
Patritotizem ameriških medijev
Herta Toth
Madžarska
Ženske v volilni kampanji
Georgios N. Papadakis
Grčija
Mediji brez manjšin
Natalia Angheli
Moldova
Etnična razpoka med mediji
Maria Yaneva
Bolgarija
Romi osovraženi tudi ko so bogati
Gordana Vilović
Hrvaška
Manjšine in novinarska etika
Marta Palics
Vojvodina
Izgubljen ugled manjšinskih medijev
Ksenija Horvat
Josri Fouda
Nikoli se ne bom vključil v propagandno vojno
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Pošast hodi po Evropi
Horst Röper
Nemčija - V nenehnem sporu z uradom za varstvo konkurence
Uroš Urbas
Avstrija - WAZ od Krone Zeitunga zahteva distanco od Haiderja
Velislava Popova
WAZ osvojil bolgarski časopisni trg
Boris Rašeta
Štirinajst časopisov in distribucijska hiša
Dragan Novaković
WAZ v Beogradu
Sebastian Reinfeldt
Avstrija - Haider uničuje demokracijo
Sonja Merljak
ZDA - Navodila urednikom za uporabo novinarjev
Uroš Urbas
Nemčija - Kirchov medijski koncern se ruši
Saša Bojc
ZDA - Pritiski oglaševalcev na lokalne televizije
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija - Nastaja enotni urad za komunikacije
Hannu-Pekka Laiho
Samostojni novinarji na Finskem
Sonja Merljak
Lahko ubijete novinarja, a dobili boste na grbo štirideset novih
Marko Prpič
Zgodovina radiotelevizije v Veliki Britaniji
Lucija Bošnik
Novinarji proti Miloševiću
Vlasta Jeseničnik
Afganistan v naših domovih
Gojko Bervar
Kako deluje nemški tiskovni svet?
Mojca Lorenčič
Slovenski tisk poroča o problemih, ameriški o ljudeh
Saša Bojc
Pri Fairu se sprašujejo, kaj sploh je terorizem
Lucija Bošnik
Digitalna sinergija že, kaj pa kakovostno novinarstvo?
Goran Ivanović
Vpliv ameriškega skupnostnega radia
Špela Mežnar
Parodija je dopustna predelava tujega avtorskega dela
Nadire Mater
Odpustili 3000 medijskih delavcev
Mojca Širok
Nadzorovana neodvisnost
Bernard Nežmah
Naravni spoj med novinarji in oligarhi
Lucija Bošnik
Ameriški mediji – tempirana bomba?
Lucija Bošnik
Novinarji, sodobni gladiatorji
Gašper Lubej
Subvencije medijem v Evropi
Lucija Bošnik
Cene novinarske resnice
Novinarski večeri
25.10.2002
Jean McCollister, Marcel Štefančič jr.
Amerika - koraki k miru ali k vojni ?
04.06.2002
Barbara Šurk, Jure Eržen
Bližnjevzhodna (tudi) medijska vojna
13.05.2002
Rafael Marques
Angola: Ko je cena neodvisnosti tudi življenje
10.05.2002
Josri Fouda
Al Džezira – arabski CNN?
29.10.1999
Nadire Mater
Polnočni ekspres
Omizja
25.11.2002
Aidan White, Ian Mayes, Grega Repovž, Peter Jančič, Gojko Bervar
Samoregulacija in odgovornost medijev