N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
uvodnik
slovensko novinarstvo in vojne na balkanu
kršitve medijske svobode
mediji v srbiji
internet in kosovska vojna
lastništvo medijev v vzhodni evropi
analiza medijskega poročanja
avtorizacija
konkurenčna klavzula za novinarje
internet
recenzije in napovedi
ekskrementi
foto
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Polona Križnar
»Pa še kaj lepega o meni zapiši.«
Avtorizacija intervjujev ima svoje meje – če je sploh potrebna
Takoj je jasno, kdo bo intervju na koncu zapletel. Praviloma so to ljudje, ki so nadvse navdušeni nad svojim pojavljanjem v medijih in sumljivo prijazni. Predvsem pa bi radi neformalen pogovor in avtorizacijo. Pokaže se, da avtorizacije nočejo zato, da se ne bi pomotoma ali pa iz nevednosti zapisale kakšne neumnosti ali neresnice, marveč zato, da bi uveljavili svoje zamisli. Formalno so po slovenskem novinarskem kodeksu do avtorizacije upravičeni. Do kod pa ta njihova pravica lahko pripelje, kaže tale bizarni primer. Bil je klasični začetek kompliciranega intervjuja s starejšim gospodom in govorila naj bi o njegovih osebnih izkušnjah. Zelo si je želel biti intervjuvan. Pozneje se je pokazalo, da se njegovi načrti z mojimi ne ujemajo, zato je kar nekaj časa porabil za spraševanje, zakaj k njemu ni prišel kdo drug, mogoče starejši novinar, da bi se pogovarjala o drugih stvareh, na primer o njegovi zadnji knjigi. Na vprašanja je odgovarjal kratko, zbegano in vedno nadaljeval: »Joj, naj ti pomagam, poglej, kaj pa če bi me vprašala tole...« In je začel na dolgo odgovarjati samemu sebi. Potem sem ga spet nekaj vprašala, on pa je spet odgovarjal predvsem na svoja vprašanja. Nato je iz žepa privlekel list papirja in začel brati, to boš vključila tam in tam. V takem primeru imaš dve možnosti, pustiš, da svoje zrecitira, ali pa kratko malo vstaneš in greš. Midva sva se dolgo pogovarjala. Vsake toliko časa je prišla še žena, še ona povedala kakšno pripombo in prinesla malico.

Njegovi samogovori v besedilo niso bili vključeni. Preden je bil tekst končan, je klicaril in spraševal, kako mi gre. Končno je v roke dobil članek. Po njegovi avtorizaciji ni ostal nespremenjen niti en stavek, niti uvod in vprašanja ne. Iz njegovih odgovorov so bili črtani stavki, deli pogovora, in vanje dopisane stvari, o katerih se sploh nisva pogovarjala. »Saj ti verjamem, da sem to rekel, ampak sedaj bi pa malo popravil, ker se meni zdi to bolj pomembno...,« je dejal. Čez vse meje pa je bil njegov klic naslednji dan. Zgodaj zjutraj je poklical: »Si že vnesla spremembe? Veš, ponoči sem premišljeval in ugotovil, da bi moral dodati še to...« In je začel naštevati. Najino komunikacijo pa sva končala takole: »Pa še kaj lepega o meni v uvodu napiši.«

V objavljenem članku je bilo večina popravkov upoštevanih. Ne pa vsi. Na primer stvari, o katerih se nisva pogovarjala, vprašanja niso bila spremenjena, prav tako ne uvod in pa tisti deli pogovora, ki bi spremenili logični potek intervjuja. Po objavi je njegova žena klicala in še enkrat zahtevala originalen tekst. Ni ga dobila, ker se mi je zdelo, da je tako ali tako vnesenih preveč popravkov in da je bil tekst čisto dovolj prijazen do gospoda. Najbrž je zato začel pisati pritožbe čezme – da niso bili vsi popravki vneseni, da se mu zdijo moja vprašanja nepomembna in podobno. Ponavadi je odločitev, do kod lahko greš, prepuščena vsakemu novinarju posebej. V slovenskem novinarskem kodeksu je avtorizaciji posvečeno nekaj vrstic. Pravi, da je intervju neoporečen, šele ko je intervjuvanec, imenujejo ga prizadeti, odobril končno verzijo. Če to časovno ne gre, mora intervjuvanec vedeti, da bodo njegove izjave objavljene v obliki intervjuja. V Evropi tako rekoč le mi in Nemci govorimo o avtorizaciji. Naša zapoved o avtorizaciji je nemški precej podobna. Drugi evropski etični novinarski kodeksi praviloma o tem sploh ne govorijo in tega problema sploh ne poznajo. Edino še Finci pravijo, da moraš ugoditi želji intervjuvanca, da pred objavo preveri svoje izjave. Ampak dovolijo le toliko, da se človek prepriča, da so vprašanja in podatki pravilni. Tudi Norvežani, Švedi in Slovaki se lahko omejijo zgolj na popravke pri dejanskih napakah. Tisti intervjuvanci, ki želijo vedeti, kaj bo objavljeno, to pač lahko, spremenijo pa lahko le podatke. Nekaj takega, kar si pač človek predstavlja z avtorizacijo, če avtorizacija že mora biti.

Nikjer pa ne govorijo o spreminjanju besedila v obliko, ki se zdi primerna intervjuvancem. In to si pri nas nekateri dovolijo. Vsak pisec ima vrsto primerov, v katerih se intervjuvanci preveč vtikajo v besedilo. Pa ne samo v intervjujih. Tudi pri portretih bi nekateri o sebi drugače napisali. Pa pri reportažah. In ne bi popravljali samo svojih izjav, pač pa tudi drugo besedilo in drugačne misli: če bo ona nastopala v tem članku, jaz ne bom, sedaj bi pa drugače povedal, saj sem rekla tako, samo mislila pa nisem tako. Vse, kar novinar ima, je posnetek na traku, ki pa na primer na sodišču tako ali tako nič ne pomaga. Lahko pa se odloči, da prispevka ne bo objavil.

Sicer pa, tako kot je rekel mladenič, ko je razlagal svoje izkušnje o študijskem bivanju v tujini in je zahteval avtorizacijo: »Saj je zate bolje, če avtoriziram. Tako te vsaj tožiti ne morem.« Pa se mi zdi, da ne. S tem se samo precej poceni varuješ. Dolžnost novinarja je, da vedno korektno zapiše tisto, kar mu kdo pove. Če pa tega ne naredi, ima (v tem primeru res) prizadeti šele potem pravne možnosti, da te preganja. Ko polnoleten človek govori o področju, s katerim se več let ukvarja, ali pa o sebi, in je priseben in ve, da gre za javni pogovor, potem bi moral vedeti, o čem govori, da govori z novinarjem in da bo novinar zapisal stvari, ki se mu zdijo pomembne ali zanimive. Torej naj tudi on govori tisto, o čemer je prepričan. Osebna odgovornost novinarja je, kako bo informacijo predstavil in objavil – o tem pa govorijo vsi novinarski kodeksi in drugi novinarski priročniki.

izpis

Sonja Merljak

Neupravičene in odvečne zahteve
Sogovorniki včasih zahtevajo preveč
Zdelo se mi je, da se je zgodil čudež, ko me zdravnica po končanem pogovoru ni vprašala za avtorizacijo. Toda že čez nekaj dni, po tistem času, za katerega je predvidevala, da ga potrebujem za pisanje članka, je pozvonil telefon in moja sogovornica se je pozanimala, ali še kaj potrebujem za pisanje... Pa sem ji odgovorila, da ne, in razložila, da sem članek že oddala. V slušalki sem najprej zaslišala le ne prav glasni »oh«, v katerem je bilo čutiti razočaranje. In potem, da je hotela tekst še prebrati; vsaj tisti del, v katerem nastopa. Ni mi preostalo drugega, navsezadnje sem le hotela ostati v dobrih odnosih z morebitnim virom informacij, in poslala sem ji »njen« del članka. Popravki so bili minimalni; zame popolnoma odvečni in nepomembni, zanjo pa bistveni. Morda je imela tu in tam celo prav, toda večino časa, ki sva ga potem preživeli pri telefonu, sem ji razlagala, da moj stavek pomeni isto kot njen in da je popolnoma razumljiv. Kljub temu sem morala besedo »pregledati« nadomestiti s »preiskati« (prva po njenem prepričanju ni izražala vseh zapletenih testov, ki jih morajo zdravniki opraviti na pacientu). V stavku, ki je stal med narekovajema, za te pa je zdravnica vedela, da ji dajejo pravico do dobesedne izjave, pa sem morala po njeni intervenciji dvakrat zapisati besedo »odvzem,« čeprav bi jo lahko drugič nadomestila z ustreznim zaimkom. Pa vendar. Kompromise je treba sklepati, včasih že zaradi ljubega miru. In gospa zdravnica je bila prav prijazna, na koncu sva se poslovili z nasmeškom na ustnicah. Večina ljudi pa ni tako prijaznih. Tudi ko jim razložim, da sem jim dolžna dati tekst v avtorizacijo, samo če gre za intervju, pri njej vztrajajo, pa čeprav nastopajo samo v dveh vrstah. Tudi zagotovilo, da Milan Kučan, torej predsednik države, ne avtorizira svojih izjav, ne pomaga. Pri tem so najhujši zdravniki, sledijo pa jim znanstveniki. Mislijo, da laiki nismo zmožni dojeti zahtevnih postopkov, del in nalog, ki jih opravljajo, saj se vendar v tem nismo izobraževali. (Še posebno, če vsak dan pišemo o drugi temi.) Ne dojamejo pa, da smo se novinarji izšolali ravno v tem, da zapletene stvari naredimo dovolj preproste in razumljive, saj jih predstavljamo javnosti, v kateri so večinoma nestrokovnjaki. Si predstavljate, da sitnemu zdravniku, ki vas na vsak način hoče prepričati, da o določeni stvari nimate pojma in da ste zato popolnoma nezmožni o njej pisati, ne da bi jo on na koncu sam požegnal, predlagate, da na naslednji zdravniški pregled pripeljete s sabo njegovega kolega? (Poleg tega moramo priznati, da zdravniki tvegajo človeško življenje, kadar naredijo napako, zaradi napake ali pomanjkljivega znanja novinarja – če na primer namesto aortni homgraft napiše del srca in žil –, pa nihče ne umre.) Najbolj absurdna avtorizacija je bila, ko je ravnatelj pasje šole (ki seveda ni pasja šola ampak sektor za šolanje službenih psov MNZ) zahteval avtorizacijo reportaže o njihovih kužkih, in ko vanjo nisem privolila, urgiral pri ministrstvu za notranje zadeve, od koder so poklicali urednika kronike in prosili, naj vendar pošljem reportažo v avtorizacijo. Verjetno so se zbali, da njihovi kužki ne bodo mirno spali, morda celo ne bodo jedli ali pa bodo začeli stavkati in izostajati od pouka, če ne bodo pred objavo prebrali, kaj sem napisala o njihovem šolanju. Najhuje pa je bilo, ko sta se dve psihologinji iz svetovalnega centra odločili, da so moji viri informacij napačno poučeni – čeprav so bili v resnici enako kompetentni, le drugače so razmišljali –, in sta moj članek o spolnih zlorabah otrok popolnoma »razsuli« in na novo napisali. Moji ugovori, da lahko popravljata samo svoj del teksta (pa še v tem bi po pravilih smeli le tisti del, ki je v narekovajih), so bili zaman. Najbolj zanimivo pa je, da sogovorniki, ki bi bili morda najbolj upravičeni do avtorizacije, ker na primer pišemo o intimnih dogodkih iz njihovega življenja, te ne zahtevajo. Kaj torej storiti, da bi se izognili zahtevam po avtorizaciji, ki so večinoma neupravičene in odvečne, predvsem pa zahtevajo veliko dragocenega časa? Neredko se namreč dogaja, da članka ne moremo objaviti (vsaj ne takrat, ko je najaktualnejši), ker oseba, ki je zahtevala avtorizacijo, več ur ali celo dni ni dosegljiva. Naj v časopisu pustimo prazen prostor? Ne, takrat pač tvegamo jezo in razburjenje. Še bolj zanimivo pa je, da odzivov največkrat sploh ni. Kakor da niso opazili, da je bil članek objavljen. Ali pa je bil morda dobro napisan?

izpis

 S O R O D N E   T E M E

profesionalna etika in samoregulacija

Medijska preža
Andrej Pavlišič
Mediji ponovno gradijo legitimnost politike, ki so jo vstaje razgradile
Renata Šribar
Ženski vstop: Vstajništvo in spol v medijih
Jernej Rovšek
Zahteva, da se preveri in zagotovi integriteta tudi v medijski industriji
Renata Šribar
Premalo in preveč spola
Darja Kocbek
V medijih krizo razlagajo vedno isti ljudje
Blaž Zgaga
Izobčene vrednote
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Gregor Strojin
Megleni predlog neposrednih prenosov kazenskih obravnav
Alenka Arko
Opiranje na kodeks in zavedanje, da vplivamo na življenja ljudi
Boris Vezjak
Politična pristranost medijev in njena imputacija
Gojko Bervar
Morda smo imeli srečo: nauk posnemanja modelov samoregulacije v državah nekdanje Jugoslavije
Brankica Petković
Človekove pravice in mediji
Gorazd Kovačič
Medijska vaja hujskanja proti javnemu sektorju in socialni državi
Mirt Komel
Sektorji ali bojna polja
Sandra Bašić-Hrvatin
Odnos med mediji in politiko je »pokvarjen«
Simona Habič
Slovenija: Nizka ocena integritete medijev
Goran Ivanović
Hrvaška televizija in očitki korupcije
Goran Ivanović
Hrvaška: Mediji kot zavezniki korupcije
Snježana Milivojević
Srbija: Prvo in zadnje poročilo o medijih in korupciji
Ranka Ivelja
Kakor da mrtvi v medijih nimajo nobenih pravic
Renata Šribar
Regresija javnega diskurza o spolih, spolni usmerjenosti, starševstvu in družini
Renata Šribar
Portretiranje »levih« političark in potentnost desne politike
Janez Markeš
V čigavem imenu torej?
Grega Repovž
Gibanje 99 odstotkov ima sporočilo tudi za novinarje
Stefano Lusa
Čas tranzicije brez premisleka o novi vlogi novinarstva
Viktor Ivančić
Prodor v odlagališče demonov
Gojko Bervar
Bojan Kranjc: Rupel bo živi spomenik, Janković gostilničar
Mirko Lorenci
Trpki (po)smeh
Darinko Kores Jacks
Za hec? Ne se hecat'!
Andrej Pavlišič, Nikolai Jeffs
Nujnost radikalnih medijev
Andrej Pavlišič
Stavka, droben medijski eksperiment in možnosti novih medijev
Gregor Strojin
Javnost sodnih postopkov v zadevi Patria
Nenad Jelesijević
Medijske ukane levega kapitalo-parlamentarizma
Gorazd Kovačič
Je razlog za razredno zmedenost novinarjev v izobrazbi?
Sandra Bašić-Hrvatin
Medijska kriza? Udarec nameriti proti koreninam!
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Neprofitno novinarstvo financirati iz javnih virov
Eva Vrtačič
Neslane internetne šale z veliko soli
Jernej Rovšek
Ali je sovražni govor sploh mogoče omejiti?
Sonja Merljak Zdovc
Samoregulacija spletnih medijev: kodeks, moderiranje in celostna registracija uporabnikov
Špela Mihevc
So situacije z mediji, ki bi jih želeli spremeniti
Erik Valenčič
Osebna izpoved skesanega dopisnika
Gojko Bervar
Ogledalo medijev
Saša Banjanac Lubej
Novinarji nismo mrhovinarji, če terjamo odgovore od institucij socialne skrbi
Sonja Merljak Zdovc
Novinarji nismo usposobljeni za odkrivanje zlorab otrok
Jernej Rovšek
Čas za soglasje o samoregulacijski obliki medijske industrije
Gojko Bervar
Nova praksa v novinarskem samoomejevanju
Dejan Jontes
Od psov čuvajev do čuvajev psov: Novinarstvo, tabloidizacija in moralna panika
Gorazd Kovačič
Otroške sanje vrhunskih športnikov in slovenska nacija
Sonja Merljak Zdovc
Novinar kot človek
Viktor Ivančić
Devet točk proti raziskovalnemu novinarstvu[1]
Sonja Merljak Zdovc
Novinarska zbornica
Saša Banjanac Lubej
Odgovornost novinarjev v vojni v nekdanji Jugoslaviji – Lustracija, sojenje ali pozaba
Tomaž Klipšteter
(Ne)občutljivost medijev za varstvo zasebnosti
Ranka Ivelja
Pasti »konkretizacije in personalizacije« incesta
William Gore
Nesprejemljivost predlogov za vseevropski sistem urejanja medijske odgovornosti(1)
Daphne Koene
Na Nizozemskem vsak dan bolj cenimo dobro delovanje tiskovnega sveta(1)
Bojan Dobovšek, Jure Škrbec
Novinarji in korupcija
Sonja Merljak Zdovc
Preiskovalci ali razpihovalci: družbena odgovornost novinarjev, ki poročajo o družinskem nasilju
Matic Munc
Na dnu se srečata sociala in mediji
Dušan Rebolj
Ali je prav, da novinarji volijo?
Gorazd Kovačič
So mediji odločili volitve?
Gorazd Kovačič
Slovenski mediji o Kosovu – skozi prizmo velikih sil
Sonja Merljak Zdovc
ZDA: Za Amy Goodman je naloga novinarjev, da gredo tja, kjer vlada molk
Marta Gregorčič
Morebiti pa
Igor Vobič
Medosebna interaktivnost – redkost v slovenskem spletnem novinarstvu
Eva Vrtačič
Svoboda je suženjstvo
Rok Praprotnik
Resnica o vlogi novinarjev v aferi Patria
Ian Mayes
Samoregulacija informativnih medijev: pot do novega razmerja z bralci
Gojko Bervar
Novinarstvo: kaj je prav in kaj ne
Ian Mayes
Cena zgodbe iz prve roke
Ian Mayes
Senegal: oddaljena katastrofa
Ranka Ivelja
Časopisi zahtevajo transparentnost in odgovorno ravnanje od drugih, kaj pa glede tega naredijo sami?
Taja Kramberger
Afera Dreyfus in tiskani mediji
Tanja Petrović
Spomin, izkušnja in raba jezika: primer Jugoslovanske ljudske armade
Lana Zdravković
Za antihumanizem človekovih pravic ali kdo dopušča dve plati enega sveta
Gojko Bervar
Združevanje ali cepljenje novinarskih moči
Gorazd Kovačič
Zunanjepolitično ali svetovno novinarstvo?
Julija Somrak, Aleš Zobec
Selekcija informativnih vsebin na televizijah
Jože Vogrinc
Ostanek sveta: kolateralna škoda poročevalskih rutin
Boštjan Nedoh
Antiintelektualizem in destrukcija javne razprave v medijih
Simón Tecco
Krivična in nevarna demonizacija novinarjev – Odgovor na članek Marte Gregorčič
Boris Vezjak
»Vroči stol« kot paradigma politično pristranske oddaje
Robert Bobnič
Nezdrava mitologija tv-oddaje Na zdravje!
Iztok Jurančič
Virus politične zarote v medijski diagnozi predsednika vlade Janeza Janše
Janez Polajnar, Marko Zajc
»Brcajo, rohne in škripajo z zobmi«
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Hvala za trud, toda ostanimo raje pri dejstvih
Nika Nikolič, Danijela Tamše
Vloga medijev pri marginaliziranju avtonomnih družbenih gibanj
Gorazd Kovačič
Janez Markeš – Izstop iz sence
Sonja Zdovc
Nagrada Saharov sudanskemu borcu za človekove pravice
Gorazd Kovačič
Nežmahova rdeča nit
Marta Gregorčič
Izbrisani – Afirmacija revolucionarnih praks na političnem plakatu?
John Pilger
Svoboda pa prihodnjič
Sonja Zdovc
Brezplačniki
Uroš Blatnik
Vloga urednikov v množičnih medijih
Marta Gregorčič
O diktaturi medijev in kontrarevolucionarnih učinkih
Nina Djordjević
Medijske reprezentacije kosovske krize v letu 1999
Jurij Popov
O prostituciji in trgovini z ljudmi površno in senzacionalistično
Renata Šribar
Pornografizacija spolnosti
Mateja Boldin
Vsebine za odrasle, promocija za otroke
Brankica Petković
NMS – Naš mali svet
Kaja Jakopič
Big Brother: proizvodnja resničnosti
Igor Vobič
Je RTS Janeza Ujčiča res medij, najbolj v »javnem interesu«?
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Ksenija H. Vidmar
Medijski spektakel o družini Strojan
Dejan Pušenjak
Ko je novinar na oblasti
Lucija Bošnik
Gaspari za guvernerja – Delo vs. Dnevnik
Andrea Kosenjak
Drnovšek in mediji
Renata Šribar
Škodljive vsebine na mobilnih telefonih
Renata Šribar
Zaščita otrok in mladoletnikov v noveli zakona o medijih
Ana Jud
Tabloid Direkt, orožje posameznikov
Sonja Merljak
O samocenzuri, cenzuri in ustrahovanju
Britanski multikulturalizem, samoregulacija in mediji
Vili Einspieler
Ključnega pomena je učinkovitost samoregulacije
Neva Nahtigal
Ni samo regulacija
Lana Zdravković
Medijska slika delavskih demonstracij
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Narisani izbrisani
Renata Šribar
Oglaševanje časopisa Direkt - Nemoč regulacijskih orodij
Brankica Petković
Bi lahko zdaj ustanovili tiskovni svet v Sloveniji?
Brankica Petković
Raznovrstnost tiskovnih svetov v Evropi
Brankica Petković
Družba se spreminja in z njo tudi meje sprejemljivega v medijih
Ben Wilson
Nuja samoregulacije v finančnem novinarstvu
Gojko Bervar
Svoboda in odgovornost
Renata Šribar
Destruktivno razmerje med feminizmom in mediji
Vlasta Nussdorfer
Kje so meje medijskega poročanja o kaznivih dejanjih?
Maks Kaš
Ponuditi bralcu, kar bo kupil
Sonja Merljak
Ko so novinarji v moralnih dvomih
Kaja Jakopič
Realna televizija kot laboratorijski eksperiment
Majda Hrženjak
»Materinstvo in kariera« kot oglasna priloga
Tanja Taštanoska
Pravica do imena, do jezika in do medija
Iztok Šori
Medijska percepcija smrti Olene Popik
Boštjan Nedoh
Neoliberalizem kot izhodišče medijskega diskurza o delu
Tomaž Dimic
Ali lahko kupiš prispevek v elektronskem mediju posebnega pomena?
Saša Banjanac Lubej
Dopisniki kot bojevniki za nove slovenske trge
Sanja Prelević
O Črni gori črno …
Sonja Merljak
Mediji in travmatični dogodki
Zlatko Skrbiš
Avstralija: Zaliv Guantanamo in politika avstralske pripadnosti1
Nika Susman
Francija: Kako nadaljevati poročanje iz Iraka?
Branka Bezjak, Matija Stepišnik
Tiranija "radovednosti"
Matija Stepišnik
Kaj sploh lahko štejemo za novinarstvo?
Jernej Rovšek
Nihalo se je od svobode izražanja obrnilo v prid varstvu zasebnosti
Renata Šribar
Simobilove prsi in Severinin video
Janez Tekavc
Odškodninska odgovornost novinarja
Primož Krašovec
Zakaj so mediji nujno nevtralni in kaj je s tem narobe?
Gojko Bervar
Kdaj varuh poklicne etike na slovenski javni radioteleviziji?
Sonja Merljak
Časopisni ombudsmani – da se sliši glas bralcev
Sabina Žakelj
Samoregulacija oglaševanja
Nina Nagode
Prikrito oglaševanje v slovenskem tisku
Maks Kaš
Proizvodnja javnega jezika – Mi o Romih
Primož Krašovec
Mediji, propaganda, manipulacija, zarota
Brankica Petković
Medijski linč – Domnevni posiljevalec osumljen, obtožen in obsojen
Urška Mlinarič
O silhueti džamije in trpljenju Slovencev
Gorazd Kovačič
Izbrisani prikazani kot problem, ne kot oškodovanci
Lea Širok
Medijska slika odstopa italijanskega poslanca v slovenskem parlamentu
Matej Kovačič
Zmago Jelinčič na RGL
Sandra Bašić-Hrvatin
Delo in izbrisani: kdo »zlorablja« medijski prostor?
Vladislav Stres
Preverjeno prevaran
Jaka Repanšek
Kraja avtorskih del: avtorji lajajo, karavana gre dalje
Gojko Bervar
Velika Britanija: Prenova pritožne komisije za tisk?
Gojko Bervar
V zapor zaradi klevete?
Gojko Bervar
Mediji vzbudijo strah, politiki zahtevajo višje kazni
Rok Kajzer
Klevetanje in praksa Novinarskega častnega razsodišča
Neva Nahtigal
»Obrekovalci« pred Evropskim sodiščem
Marta Gregorčič
Medi(k)alije o Živem ščitu
Alenka Kotnik
Poročanje o Iraku: "Naši lepo napredujejo"
Matevž Krivic
Mediji o izbrisanih
Tonči Kuzmanić
Potrošniška ali kapitalska suverenost
Mojca Pajnik
Polarizacija prostitucije: biznis ali javna nemorala
Olga Cvetek
Nasilje v medijih - da ne zatiskamo oči
Nikola Janović
Balkan v podobi
Simona Bandur
Mit o Balkanu v poročilih o umoru Đinđića
Barbara Bizjak
Antiintelektualizem v prispevkih o kulturi
Neva Nahtigal
Pravila brez nadzora
Sonja Merljak
Interni etični kodeksi v medijih
Neva Nahtigal
Sistemi medijske odgovornosti v Sloveniji
Claude-Jean Bertrand
Odličen kodeks, toda …
Claude-Jean Bertrand
Pregled sistemov medijske odgovornosti
Gojko Bervar
Novinarska etika v arabskih državah: tako daleč, a tako znano
Dušan Rebolj
Nianse nasilja: ulovimo in ubijmo Billyja Raya Cyrusa!
Suzana Žilič-Fišer
Urad za komunikacije – nov medijski regulator v Veliki Britaniji
Urša Chitrakar
Ko javna osebnost laže
Saša Bojc
Koregulacija medijev v Evropi – naslednja epizoda Velikega brata iz EU?
Neva Nahtigal
Ombudsmani, največji samotarji z najvišjimi cilji
Novi kodeks slovenskih novinarjev
Peter Jančič
Kako je nastal novi kodeks novinarske etike?
Marko Milosavljević
Zakaj je dobro, da je ukinjena avtorizacija intervjuja
Peter Frankl
Ples ene pomladi?
Boris Vezjak
Primer Petek: simptom zloma medijske avtonomije
Brankica Petković
Kaj smejo početi novinarji?
Gojko Bervar
So-regulacija na pohodu?
Brankica Petković
Kdo se noče pogovarjati o tiskovnem svetu?
Lucija Bošnik
Po čem sta Zahović in Katanec?
Renata Šribar
Nezgode s spolom
Mojca Pajnik
Kaj je ekstra v oddaji Ekstra magazin?
Dragan Petrovec
Poročanje o spolnih zlorabah
Barbara Šurk
Sovražijo novinarje
Aldo Milohnić
Oglaševalska pornografija na Kanalu A in POP TV
Karina Cunder
Delo po novem restriktivno pri oglaševanju vročih linij
Petra Šubic
Pritisk Porsche Slovenija na Delo
Nika Deu
Spoštujemo zakonodajo
Igor Ž. Žagar
Pet minut za (novinarski) suspenz
Gojko Bervar
Kako deluje nemški tiskovni svet?
Grega Repovž
Iskanje lastne pasti
Matthew A. Killmeier
Mobiliziranje ameriške javnosti
Sonja Merljak
Si Američan ali novinar
Zoran Kanduč
Srhljiva ideološka sporočila vojne proti terorizmu
Rastko Močnik
Posredna propaganda
Saša Bojc
Pri Fairu se sprašujejo, kaj sploh je terorizem
Rok Kajzer
Kakovostno, hitro, cenejše
Brankica Petković
Pobuda za ustanovitev tiskovnega sveta v Sloveniji
Borut Bernik Bogataj
Novinarji ne poznajo svojih pravic
Branko Maksimovič
Vrste znanih novinarjev ni v DNS
Gojko Bervar
Kdo je izgubil ugled – društvo ali novinarji?
Grega Repovž
Profesionalizacija je nujna
Roman Kuhar
Tabloidna metaforika v črni kroniki Dela – Drugič
Barbara Bizjak, Barbara Kelbl, Alenka Veler
Modeli tiskovnih svetov
Gojko Bervar
Kdaj bomo ustanovili medijski svet v Sloveniji?
Branko Čakarmiš
Samoregulativni korak slovenskih televizij
Cene Grčar
Beseda velja
Barbara Bizjak
So novinarji podkupljivi?
Špela Šipek
Skaggsova »lekcija« za novinarje
Jaka Repanšek
Svoboda tiska in pošteno sojenje
Janez Tekavc
Medijsko sojenje
Vlado Miheljak
Zloraba v »piarovske« namene
Suzana Tratnik
Kot da prvič slišijo za pravice homoseksualcev
Branko Maksimovič
Ustreznejši bi bil medijski svet
Zoran Medved
Najprej ustanovimo varuha medijskih pravic
Rajko Gerič
Kdo potrebuje tiskovni svet - mediji ali javnost?
Matea Verhovčak
Vprašalnik o tiskovnem svetu
Matevž Krivic
Lastniški poseg v uredniško politiko?
Simona Zatler
Uredniška neodvisnost in ugovor vesti
Mojca Lorenčič
Novinarji pa, kot da so izgubili spomin
Nikolai Jeffs
Podoba Afrike v slovenskih medijih
Lord Wakeham
Globalni novinarski kodeks? Ne, hvala.
Zoran Medved
Nova pravila igre
Uroš Lipušček
Naj to postane notranja ustava
Rosvita Pesek
Strožja pravila za javno RTV
Matevž Krivic
Kdo bo bdel nad uresničevanjem kodeksa?
Sandra Bašić-Hrvatin
Pritožna komisija za tisk - Ljudem služi hitro in brez stroškov
Sandra Bašić-Hrvatin
Vladavina številk
Mojca Pajnik
Boj za vernike tudi z mediji
Jana Nadoh
Posilstvo v dokumentarni drami
Zoran Kanduč
Dramatizacija nasilja na televiziji
Roger Blum
Kdo naj bi nadzoroval medije?
Zoran Medved
Na razpotju
Diana Zajec
Za odličnost v novinarstvu
Ana-Marija Bosak
Zaščititi novinarstvo ali novinarje?
Mojca Širok
Medijske selitve
Boris Čibej
Prihodnost neke iluzije
Marjeta Doupona Horvat
Nedoslednost pri pisanju o Kosovu
Proti evropskem novinarskem kodeksu
Gojko Bervar
Komu koristi samoregulacija?
Sandra Bašić-Hrvatin
Novinarsko častno razsodišče v Sloveniji
Lord Wakeham
Svoboden tisk je odgovoren tisk
V službi javnosti - zaščita ranljivih
Robert Warren
Naše vodilo je resnica
Brian McArthur
Kodeks je del novinarske pogodbe o delu
Par-Arne Jigenius
Ne obstaja en sam evropski model
Alan Chastagnol
Želimo dekriminalizirati tisk v Franciji
Frank Cullen
Zastareli irski zakoni
Licence za novinarje
Lutz Tillmanns
Uspešnost samoregulacije v Nemčiji
Ronald Koven
Svetovna komisija za svobodo tiska
Posvet o samoregulaciji v Saarbrücknu
Borut Mehle
Konkurenčna klavzula po slovensko
Borut Cajnko
Pravila novinarjevega delovanja
Gašper Lubej
Naj bi, menda, govori se...
Polona Križnar
»Pa še kaj lepega o meni zapiši.«
Sonja Merljak
Neupravičene in odvečne zahteve
Tonči Kuzmanić
Holmec: zmaga slovenskih timokratov
Gregor Fras
Riba, imenovana Zofa
Darja Zaviršek
Benettonova telesa
Sandra Bašić-Hrvatin
Trideset let pozneje
Mojca Lorenčič
Mediji o spolnem zlorabljanju
Saša Banjanac Lubej
Zaupniki, strokovnjaki ali preusmerjevalci klicev?
Edo Pajk
Fotoblamaža
Sandra Bašić-Hrvatin
Višja matematika novinarske korektnosti
Sandra Bašić-Hrvatin
Primer Jonesboro
Suzana Žilič-Fišer
Zakaj potrebujemo nadzornika medijskih vsebin
Edo Pajk
»Poroča neki Otto Grum iz Prištine«
Katja Bašič
Ko mediji obmolknejo
Vito Flaker
Duševna bolezen kot novinarska raca
Saš Jovanovski
Razlike so bile v poudarkih
Edo Pajk
Sumljivi državljani
Goran Ivanović
Zgaga nikogaršnja zmaga
Zavezujem se...
Aidan White
Novinarji so del družbe
Branko Podobnik
Boj za zaupanje bralcev
Edicija MediaWatch
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Roman Kuhar
Medijske podobe homoseksualnosti
Dragan Petrovec
Mediji in nasilje
Gojko Bervar
Svoboda neodgovornosti
Matevž Krivic, Simona Zatler
Svoboda tiska in pravice posameznika
Novinarski večeri
21.11.2005
David Brindle, Ervin Hladnik-Milharčič, Stephen Whittle, Mojca Menart
Vloga medijev v večkulturni družbi
04.03.2004
Peter Preston, Darijan Košir
Kaj dela odgovorni urednik?
22.10.2003
Ilinka Todorovski, Aleksander Stanković, Bruno Lopandić
Hrvaška in Slovenija v medijskem ogledalu
05.12.2002
Serge Halimi, Rastko Močnik
Novinarji – čigavi psi čuvaji?
04.09.2000
Gojko Bervar, Claude-Jean Bertrand, Roger Blum
Samoregulacija - up ali pokora sodobnega novinarstva
24.09.1998
Paul Johnson, Darijan Košir
Kaj je novica dneva?
08.05.1998
Joey Skaggs
Kako naplahtati novinarje? Drugič.
24.03.1998
Velimir Veka Ilić, Igor E. Bergant
Šport. Kaj so ti storili!
04.12.1997
Rick Thompson
Nasilje v medijih
25.04.1997
Joey Skaggs
Kako naplahtati novinarje
Omizja
22.04.2008
Zdenka Čebašek Travnik, Uroš Slak, Alma M. Sedlar, Elizabeta Zorman, Zoran Pavlovič, Liana Kalčina, Brankica Petković, Kristina Plavšak Krajnc
Omizje: Poročanje medijev o otrocih
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
02.02.2006
Boris Bergant, Vili Einspieler, Ranka Ivelja, Neva Nahtigal, Admir Baltić
Mediji, samoregulacija in multikulturalizem
18.09.2003
Suzana Tratnik, Tatjana Pirc, Katarina Stojanović, Jani Sever, Gorazd Suhadolnik, Miha Lobnik, Marko Milosavljević, Roman Kuhar
Mediji in homoseksualnost
15.05.2003
Ivan Pal, Sandra Bašić-Hrvatin, Marjan Bauer, Uroš Šoštarič, Tomaž Perovič, Vlado Miheljak
Nasilje, pornografija, mediji in poklicna etika
25.11.2002
Aidan White, Ian Mayes, Grega Repovž, Peter Jančič, Gojko Bervar
Samoregulacija in odgovornost medijev