N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
uvodnik
reguliranje medijskega pluralizma
spreminjanje zakona o medijih
kadrovske spremembe v medijih
medijska kronika
it
multikulturalizem in mediji
družba in mediji
v medijih
položaj novinarjev
le monde diplomatique
mediji in manjšine, velika britanija in slovenija
recenzije in prikazi
ekskrementi
fotografija
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Neva Nahtigal
Medijska kronika
December 2005 – april 2006
Medijska politika
 • 2. februarja vlada potrdi predlog zakona o medijih.
 • 8. marca v državnem zboru poteka javna razprava o spremembah zakona. Društvo novinarjev Slovenije opozori na dostop medijev do informacij in ureditev pravice do popravka in odgovora kot najbolj problematična dela zakona. DNS in Mirovni inštitut sta med drugim kritična tudi do predlaganega načina financiranja medijev.


Interesna in profesionalna združenja
 • 7. decembra upravni odbor Združenja za tisk in medije pri GZS oceni, da bi predlagana enotna davčna stopnja prinesla pomembno poslabšanje pogojev za izdajatelje tiskanih medijev in knjigotrške dejavnosti.
 • V Uradnem listu (Ur. l. RS 100/2005) decembra izide sklep komisije za razlago kolektivne pogodbe, ki sta jo oblikovala RTV Slovenija in Sindikat novinarjev Slovenije. Komisija razloži, da kolektivna pogodba izenačuje materialne pravice redno zaposlenih in svobodnih novinarjev.
 • 17. januarja je ustanovljena skupna delovna skupina SNS in Združenja za tisk in medije GZS, namenjena preučitvi vprašanja svobodnih novinarjev oziroma njihove vključitve v novinarsko kolektivno pogodbo, o kateri potekajo pogajanja med SNS in ZTM.
 • 1. marca svet DNS sprejme izjavo o sovražnem govoru v medijih. Urednike in novinarje pozove, naj se sovražnega govora izogibajo, saj je to »v globokem nasprotju s profesionalnimi standardi in etičnimi zapovedmi novinarstva ter slovensko zakonodajo«.
 • Od 7. do 9. aprila na Bledu poteka redna letna skupščine Evropske zveze novinarjev (EFJ). Glavne teme so: kakovostno novinarstvo v korporativni prihodnosti, koncentracija medijskega lastništva, organiziranje znotraj multinacionalk, revizija evropske direktive »Televizija brez meja«, vloga sindikatov v novem medijskem okolju in politika enakosti med spoloma ter vloga medijev v njej. Ob koncu EFJ sprejme izjavo o stanju v Sloveniji, v kateri izraža zaskrbljenost nad vdori politike v medije in vse slabšim socialnih položajem novinarjev.


RTV SLOVENIJA
 • 21. decembra Svet RTV Slovenija namesto programsko-poslovnega načrta za leto 2006 sprejme sklep o mesečnem financiranju na podlagi načrta za leto 2005.
 • 24. januarja v skladu z novim zakonom o RTV Slovenija konstituirajo programski svet.
 • 10. februarja mine 30 let od začetka oddajanja TV Koper-Capodistria.
 • 28. februarja programski svet za novega generalnega direktorja RTV Slovenija izbere Antona Guzeja, predsednika uprave Avto Celje. Guzej ne izpolnjuje enega od razpisnih pogojev – poznavanje problematike RTV-dejavnosti.
 • Istega dne minister Janez Drobnič odrine mikrofon novinarke TV Slovenija Katje Šeruga, ki preverja neuradne informacije o njegovi zamenjavi. Ministrovo dejanje med drugimi obsodijo novinarji TV Slovenija in izvršni odbor DNS. Minister se opraviči, ker je »izgubil živce«.
 • 18. aprila programski svet (na predlog Antona Guzeja) imenuje Vinka Vasleta za direktorja Radia Slovenija in Jožeta Možino za direktorja Televizije Slovenija.


Pro Plus
 • 15. decembra mine deset let od začetka oddajanja programa POP TV.
 • 17. decembra POP TV predvaja sklepno oddajo resničnostnega šova Bar. Po podatkih Pro Plusa jo spremlja 270.000 gledalcev, starejših od 10 let; v zadnji oddaji prejmejo 329.000 klicev (oddan glas je stal 150 tolarjev). Spletna stran Bara naj bi prispevala k 500.000 novim povprečnim obiskom na dan. Neodgovorjena ostanejo vprašanja o domnevnih izkoriščevalskih pogodbah za tekmovalce, prikritem oglaševanju in nepravilnostih pri glasovanju.
 • Februarja ameriška korporacija CME v korist treh bank zastavi svoj 100-odstotni delež v podjetju Produkcija Plus, ki ima v lastni programa POP TV in Kanal A.
 • 7. februarja so Pro Plus, RTV Slovenija in Class 1 dosegli dogovor glede prenosa svetovnega nogometnega prvenstva v Nemčiji. Tekme SP bosta prenašala programa TV Slovenija 2 in Kanal A, TV Slovenija 1 in POP TV pa bosta prvenstvo spremljala v športno-informativnih oddajah.


Druge radijske in televizijske postaje
 • 1. decembra na Prvi TV zamenjajo odgovorno urednico. Namesto Urške Čerče (imenovane oktobra 2004) uprava na mesto glavnega in odgovornega urednika imenuje Tomaža Taškarja. Napovedujejo, da bo v programu več športa, sicer pa naj ne bi bilo večjih programskih sprememb.
 • 3. januarja Ustavno sodišče RS pritrdi Radiu Dur, da so tarife iz pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del neustavne. SAZAS mora nov način določanja tarif oblikovati v pol leta.
 • 27. januarja v Mariboru začne oddajati glasbena televizija Play TV, ki prej že mesec dni poskusno oddaja v Ljubljani. Njen lastnik je Matjaž Kosi.
 • Februarja Jurij Schollmayer za najem posojila zastavi svoj 29-odstotni delež v družbi MTV Adria.
 • 10. februarja začne v Mariboru oddajati nova postaja v mreži Infonet: Radio 1. Direktor je Boštjan Protner, vodja projekta je Sašo Papp, programski direktor Infoneta.
 • 14. februarja TV Paprika predvaja pogovor Mance Zver s predsednikom SNS Zmagom Jelinčičem, v katerem oba govorita o fizičnih kaznih za pedofile. Varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek njune izjave izpostavi kot primer sovražnega govora ter jih pošlje v preučitev tožilstvu in novinarskemu častnemu razsodišču.
 • 3. aprila začne na frekvenci 106,4 (prej frekvenca Radia Gama MM) oddajati program Radio Ekspres, ki na spletni strani napoveduje, da se bo pravi program začel 1. maja, do takrat pa bodo predvajali glasbene uspešnice. 10 dni po začetku oddajanja Radia Ekspres ni mogoče najti v razvidu medijev Ministrstva za kulturo.


ČZP DELO, d. d.
 • 9. decembra Delo po 75 številkah ukine športni dnevnik AS. Uprava oceni, da »časopis v prvi fazi ni dosegel pričakovane ravni prodaje, ki bi srednjeročno zagotavljala uspešnost projekta«.
 • 22. decembra Delo, d. d., prevzame tednik Mag; po objavljenih neuradnih informacijah je cena med 100 in 120 milijoni tolarjev.
 • 23. decembra na skupščini z mesta predsednika nadzornega sveta odstopi Robert Šega in ostane član NS; novi predsednik na predlog KD Group postane Boris Zupančič, nova člana pa dr. Dejan Jelovac in dr. Žan Jan Oplotnik (vsi imenovani za štiri leta). Predsednik uprave KD Group (19,99-odstotni lastnik Dela) Matjaž Gantar po skupščini pove, da bo za KD Group Delo »portfeljska naložba« in ne izključuje možnosti prodaje deleža.
 • 18. januarja aktiv novinarjev Dela in sindikat novinarjev Dela v odprtem pismu zapišeta, da je Delo pod pritiski politike, ki se skriva za lastniki. Postavita štiri zahteve za ureditev razmer in napovesta priprave na stavko, če ne bodo izpolnjene.
 • 20. januarja nadzorni svet sporazumno nekrivdno razreši predsednika uprave Tomaža Peroviča. Odstopita tudi člana uprave Nataša Šuklje Velkavrh in Mitja Vojsk. Zaradi neuspelega razpisa za člana nove, dvočlanske uprave, jima mandat podaljšajo do 14. aprila. Novi predsednik uprave postane Danilo Slivnik (od oktobra član uprave za tehnične zadeve). Sodelavcem napove, da bo novi odgovorni urednik prišel iz Delove hiše.
 • 6. februarja Danilo Slivnik za novega odgovornega urednika predlaga Petra Jančiča, novinarja in urednika pri Večeru. Aktiv novinarjev Dela glasuje proti njegovemu imenovanju (17 glasov za in 133 proti), 28. februarja NS Dela vseeno potrdi njegovo imenovanje. Hkrati podeli nov štiriletni mandat odgovornemu uredniku Slovenskih novic Marjanu Bauerju.
 • 2. marca Peter Jančič prevzame mesto odgovornega urednika.
 • 3. marca Finance objavijo napoved Danila Slivnika, da bo Delo začelo najpozneje do marca prihodnje leto izdajati nov dnevnik: »Narediti mislimo časopis manjšega formata, ki bi bil politično bolj sredinsko usmerjen, manj tog in bolj informativen kot Delo. S tem želimo kljub padanju naklad časopisov širiti svojo ponudbo in ne delati konkurence samim sebi.«
 • Aprila novi odgovorni urednik izpelje več kadrovskih in drugih sprememb. Nekdanji odgovorni urednik Darijan Košir postane njegov pomočnik in urednik gospodarske redakcije. Jančič razreši urednika Sobotne priloge Ervina Hladnika Milharčiča in razpusti redakcijo; SP naj bi sicer dobila novega urednika, vendar naj bi vsebino poslej ustvarjali novinarji vseh redakcij. Izvršni odbor Aktiva novinarjev Dela se odzove z izjavo, v kateri med drugim zapiše, da je Delo najočitnejša žrtev politične čistke med tiskanimi mediji v državi. Jančič očitke zanika.


ČD DNEVNIK, d. d.
 • 15. decembra nadzorni svet Dnevnika na pobudo predsednika Bojana Petana (ki prek družbe DZS obvladuje 51 odstotkov Dnevnika) predsedniku uprave Branku Pavlinu deset mesecev pred iztekom podaljša mandat do oktobra 2011.
 • Marca je potrjen vstop WAZ-a na slovenski medijski trg, vendar še niso uradno znane podrobnosti posla z DZS, 51-odstotnim lastnikom Dnevnika. Po poročanju Financ naj bi WAZ in DZS ustanovila skupno podjetje, na katero bi DZS prenesel pol svojega zdajšnjega deleža v Dnevniku; osrednji načrt naj bi bilo lansiranje tabloida Direkt v Srbiji, BiH in na Hrvaškem. (Aprila Finance pišejo o zastojih v pogajanjih; predsednik uprave DZS Bojan Petan zatrjuje: »Dosegli smo dogovor glede ključnih točk našega sodelovanja, zato pričakujem, da bomo pogovore končali še pred poletjem.«)
 • 7. marca Direkt objavi obdukcijske zapisnike treh deklet, ki so decembra umrla pred klubom Lipa. Prva stran napoveduje »šokantno« poročilo o sledeh narkomanskih igel na vseh treh žrtvah. Njihovi starši vložijo tožbo zoper Direkt. Zahtevajo javno opravičilo na prvi strani tabloida in skupaj 30 milijonov tolarjev odškodnine. Aktiv novinarjev Dnevnika zoper odgovornega urednika Direkta Bojana Požarja vloži pritožbo na novinarsko častno razsodišče.
 • 15. marca okrožno sodišče v Ljubljani obsodi Bojana Požarja na trimesečno pogojno zaporno kazen z enoletnim preizkusnim rokom zaradi razžalitve nekdanjega direktorja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Edvarda Ovna, ko je bil Požar še urednik Bulvarja, priloge Slovenskih novic. Požarjev zagovornik Emil Zakonjšek takoj napove pritožbo na razsodbo.


ČZP VEČER, d. d.
 • 2. decembra višje sodišče v Mariboru zaradi procesne napake razveljavi razsodbo okrožnega sodišča, da ni temeljev odškodninske odgovornosti v tožbi Janka Zakeršnika zoper (nekdanjega) novinarja Mira Petka in časopisno hišo Večer. Tožnik zaradi duševnih bolečin, razžalitve časti in dobrega imena zahteva pet milijonov tolarjev odškodnine ter prepoved pisanja in objavljanja člankov, ki posegajo v njegove osebnostne pravice.
 • 31. januarja »iz osebnih razlogov« odstopi predsednik uprave Večera Mirko Tišma. Poslovni rezultati kažejo, da je ČZP Večer v letu 2005 povečal dobiček iz poslovanja za 32 odstotkov in celotni dobiček za 23,5 odstotka. Čisti dobiček so ocenili na 282 milijonov tolarjev.
 • 28. februarja mine pet let od napada na Mira Petka; primer je še vedno brez epiloga. - 1. marca vodenje uprave Večera prevzame Mirko Predan, ki je bil med leti 1991 in 2000 odgovorni urednik Večera. Napove imenovanje novega odgovornega urednika ter korenito grafično in vsebinsko prenovo časopisa.


ČASNIK FINANCE
 • 15. februarja mine pet let od začetka dnevnega izhajanja Financ.
 • Aprila stopita v veljavo sporazumna razrešitev direktorja Jurija Giacomellija ter združitev funkcij direktorja in odgovornega urednika. Novo funkcijo prevzame dolgoletni odgovorni urednik Financ Peter Frankl.


MLADINA
 • 9. decembra višje sodišče v Ljubljani razveljavi sodbi nižjih sodišč in razsodi, da mora tednik Mladina plačati odškodnino nekdanjemu poslancu Nove Slovenije Jožetu Berniku. Tožnik zato, ker ga je Mladina povezovala z gestapom, zahteva pet milijonov tolarjev. O višini odškodnine bo odločilo okrožno sodišče.


BURDA
 • Decembra Tomaž Drozg in Boštjan Jevšek prodata svoje delnice v podjetju Burda (skupaj 39,9 odstotkov), ki je nastalo iz nekdanje Motomedie. Kupec je nemški Gruner und Jahr, ki je pred tem s finskim Sanoma Magazines International in avstrijsko Styrio Media AG sklenil partnerstvo za skupen nastop na področju revijalnega tiska v balkanski regiji.


DELO PRODAJA
 • 5. decembra nadzorni svet krivdno razreši predsednika uprave družbe Delo Prodaja Jureta Božiča. Za leto dni na njegovo mesto imenuje Marjana Božnika, dotlej člana uprave.
 • Leta 2005 je podjetje ustvarilo za 119 milijonov tolarjev dobička, kar je manj kot petina dobička iz leta prej.


Oglaševanje
 • Po podatkih Mediane je bila skupna bruto vrednost oglaševanja v Sloveniji v letu 2005 83,5 milijarde tolarjev – osem odstotkov več kot leto prej. 55-odstotni delež oglaševalskega kolača je šel televizijam, 11 odstotkov dnevnikom, 10 revijam itd. Tednik Demokracija je z oglasi ustvaril 70 milijonov tolarjev, kar je dvakrat več kot leto pred tem, Mladina pa je leto končala štiri odstotke pod letnim načrtom oglasnih prihodkov.
 • 9. decembra Delo poroča, da je direktorica družbe POP TV, d. o. o, Marjetka Horvat na agencijo za pošto in elektronske komunikacije, svet za radiodifuzijo in ministrstvo za kulturo poslala prijavo, da MTV Adria in TV Paprika kršita zakon o medijih, prva s prekomernim oglaševanjem in kršitvami določb o uporabi slovenskega jezika, druga s prikritim oglaševanjem v poimenovanjih oddaj (Najboljši sosed, Optika Sever, Mladinska knjiga).
 • 14. decembra oglaševalsko razsodišče pritrdi pritožbi družbe Cati zaradi tiskanega oglasa v obliki intervjuja, objavljenega v reviji Manager, ki po mnenju razsodišča ni bil dovolj jasno označen kot plačana vsebina. Naročnik je bila Mediana, izdajatelj Managerja so Finance.
 • V začetku februarja diskontni trgovec Hofer prekine 100 milijonov tolarjev vredno oglaševalsko pogodbo s časopisno hišo Dnevnik. Kot razlog navedejo povišanje cen oglasov, kar na Dnevniku zanikajo.
 • 9. februarja RTV Slovenija zaradi nesprejemljive vsebine do preklica odpove vse objave oglasov za časnik Direkt v vseh svojih programih.
 • 19. marca oglaševalsko razsodišče sprejme sklep, da je Playboy prekršil oglaševalski kodeks s svojimi jumbo plakati razgaljene Rebeke.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

medijski trg

Medijska preža
Janez Polajnar
Medijski skladi nekdaj in zdaj: »Naj se vrne cenzura, ljubša bi nam bila.«
Iztok Jurančič
Bliža se razpad lastniških skupin tiskanih medijev
Sonja Merljak Zdovc
Poslovni modeli in preživetje medijskih hiš
Darja Kocbek
V medijih krizo razlagajo vedno isti ljudje
Blaž Zgaga
Izobčene vrednote
Saša Banjanac Lubej
Z ustanovitvijo medijskih zadrug do delovnih mest po svoji meri
Sandra Bašić-Hrvatin
Slovenija: En korak naprej, dva nazaj*
Zrinjka Peruško
Kaj je bilo narobe z reformami medijev v postsocialistični Evropi?*
Snežana Trpevska
Razdrobljenost trga v jugovzhodni Evropi in degradacija profesionalnega novinarstva*
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Tarik Jusić
Bosna in Hercegovina: Med stagnacijo in tranzicijo*
Judit Bayer
Nauki medijskih reform v srednji in vzhodni Evropi: Vsaka družba ima tak medijski sistem, kot si ga zasluži*
Paolo Mancini
Reforme medijev ne nastanejo v praznem prostoru*
Munkhmandakh Myagmar
So novinarji pobudniki in aktivni udeleženci gibanj za reformo medijev?*
Guillermo Mastrini
Napredne vlade in mediji v Južni Ameriki*
Rodrigo Gómez García
Reforme medijev v Latinski Ameriki: med dekomodifikacijo in marketizacijo javnih komunikacijskih politik*
Larbi Chouikha
Mediji v ogledalu »tunizijske pomladi«: reforme, ki jih je težko izpeljati*
Justin Schlosberg
Reforma lastništva medijev v Veliki Britaniji: kako naprej?*
Brankica Petković
Zakaj primerjati reforme medijskih sistemov?
Iztok Jurančič
Fiskalno uničevanje medijskega prostora
Saša Banjanac Lubej
Grški vstop na televizijski trg v Sloveniji: Nafta, ladjedelništvo, šport in mediji
Biljana Žikić
S skuterji do televizije:TV Pink Si – TV3 Pink – TV3 Medias
Igor Vobič
Piano v Sloveniji: malo muzike, malo denarja
Sonja Merljak Zdovc
Ko spletno uredništvo prosjači svoje kolege iz tiska za kosti
Marko Milosavljević, Tanja Kerševan Smokvina
Vpliv digitalizacije na medije v Sloveniji
Tanja Kerševan Smokvina
Spremljanje vpliva digitalizacije na medije v Sloveniji
Boris Vezjak
Politična pristranost medijev in njena imputacija
Lucio Magri
Revolucija na Zahodu*
Goran Lukič
Postaviti se po robu privatizaciji informacij
Uroš Lubej
Vse drugo nam bodo ministri tvitnili
Lana Zdravković
Ali iščete kaj določenega?
Nenad Jelesijević
Biti nekulturen
Marko Milosavljević
Giganti in palčki slovenskih medijev (če krematorijev raje ne omenjamo)
Andrej Pavlišič
Internet hočejo transformirati v še eno lovišče kapitala
Domen Savič
Zapiranje pašnika: spletna cenzura doma in po svetu
Tomaž Gregorc
Onemogočanje avtonomnih digitalnih praks – »trda plat« zgodbe
Aleksandra K. Kovač
Reševanje tradicionalnih medijev: reševanje industrije ali novinarstva?
Alma M. Sedlar
Mehanizmi zatiranja novinarske sindikalne dejavnosti
Mirt Komel
Sektorji ali bojna polja
Nenad Jelesijević
Odhod iz kulture
Sandra Bašić-Hrvatin
Odnos med mediji in politiko je »pokvarjen«
Simona Habič
Slovenija: Nizka ocena integritete medijev
Goran Ivanović
Hrvaška: Mediji kot zavezniki korupcije
Snježana Milivojević
Srbija: Prvo in zadnje poročilo o medijih in korupciji
Lenart J. Kučić
Iskanje čudežne rešitve
Janez Markeš
V čigavem imenu torej?
Grega Repovž
Gibanje 99 odstotkov ima sporočilo tudi za novinarje
Stefano Lusa
Čas tranzicije brez premisleka o novi vlogi novinarstva
Igor Mekina
Društvo novinarjev Slovenije: kaj je za pokazati v zadnjih 20 letih?
Kaja Jakopič
Razvid propadlih medijev
Goran Ivanović
Ali je WAZ izgubil sapo na Balkanu?
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Bistvo radikalne družbene spremembe je redistribucija moči
Andrej Pavlišič, Nikolai Jeffs
Nujnost radikalnih medijev
Andrej Pavlišič
Stavka, droben medijski eksperiment in možnosti novih medijev
Nenad Jelesijević
Medijske ukane levega kapitalo-parlamentarizma
Nenad Jelesijević
Naslovnice Mladine
Sandra Bašić-Hrvatin
Medijska kriza? Udarec nameriti proti koreninam!
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Neprofitno novinarstvo financirati iz javnih virov
Marko Milosavljević
Neprijetne številke
Iztok Jurančič
Medijska podjetja v primežu gospodarskih in političnih tveganj
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako je privatizacija medijev omogočila privatizacijo politike
Majda Juvan
Včasih je radijski novinar moral biti tam, kjer se kaj dogaja
Igor Vobič
Konec odprtega spleta tudi v slovenskem novinarstvu?
Gorazd Kovačič
Polom reforme medijske zakonodaje
Lenart J. Kučić
Jezdeci medijske apokalipse
Marko Milosavljević
Ali zagotoviti sistemsko pomoč časopisom v času krize? [1]
Sandra Bašić-Hrvatin
Kriza časopisne industrije je posledica napačnih odločitev lastnikov
Brankica Petković
Prispevek k razpravi o novinarstvu
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako rešiti medije?
Igor Bijuklič
Mediji v pospeševanju – Paul Virilio in totalitarnost medijske infrastrukture
Gorazd Kovačič
Štrajk v treh slikah
Jasna Babić
Slovenske glasbene revije
Iztok Jurančič
Kanarčki v rudniku demokracije
Gordan Malić
Hrvaška: Sodni dan neodvisnega časopisnega založništva
Luka Osolnik
Pristop pa tak!
Lucija Petavs
Delo so premagali »kšeftarsko-politični« interesi
Jožica Dorniž
Lokalne novice bodo ljudi vedno zanimale
Gojko Bervar
Veliki mediji so zdavnaj izgubili dušo
Zoran Medved
Poslovni model za lokalne medije: poroka z razlogom
Igor Vobič
Konvergenca v novinarstvu: integracija uredništev v časopisnih hišah Delo in Žurnal
Nikola Janović
Od spektakla do odgovornosti: hrbtna stran oglaševanja
Lana Zdravković
Je bolj škodljiva pornografija ali oglaševanje?
Anuška Delić
Ali lahko kriza stimulira odgovornost medijev?
Sandra Bašić-Hrvatin
Mediji, ponižani v obrt
Boris Čibej
Združene države Amerike: Kako so propadli časopisi
Jože Vogrinc
Spremenimo informativne medije v javna glasila!(1)
Gorazd Kovačič, Lenart J. Kučić
Kriza kot priložnost za revizijo medijskega sistema
Peter Frankl
Mediji v Sloveniji niso opravili nadzora nad »neoliberalnim« dogajanjem
Boštjan Nedoh
Medijska reprezentacija delovnega ljudstva
Marko Zajc, Janez Polajnar
»Za mastne dohodke lastne«
Gojko Bervar
Nevarnost sistemske korupcije
Sanja Prelević
Fikser – desna roka tujemu novinarju
Ferenc Horváth
Perspektive časopisa madžarske manjšine v Sloveniji
Saša Panić
Na silo izgnani s tako imenovanega medijskega trga
Boštjan Nedoh
Antiintelektualizem in destrukcija javne razprave v medijih
Marko Prpič
Raba medijev med študenti[1]
Nika Susman
Francija: Mediji na Sarko(1) pogon. Konec neodvisnega novinarstva?
Tanja Kerševan-Smokvina
Strategija razvoja radijskih in televizijskih programov – bolje pozno kot nikoli?
Miha Krišelj
Digitalizacija in novi frekvenčni spekter – izziva za razvoj radijskih in televizijskih programov
Zoran Trojar
Trendi spletnega oglaševanja
Iztok Jurančič
Pravna zaščita kaznovanih novinarjev – Novinarji kot postranska škoda?
Lev Kreft
Klientelizem kot eksces ali sistem
Senad Pećanin
Bosna in Hercegovina: Klientelizem in mediji
Snežana Trpevska
Makedonija: Največje televizijske postaje v službi političnih obračunov
Milka Tadić Mijović
Črna gora: Mediji brez distance do vladajočih krogov
Sonja Zdovc
Brezplačniki
Miran Zupanič
Bo filmska kultura temeljila na ustvarjalnosti kimavcev?
Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
Pluralnost po meri politike
Renata Šribar
Mobitel, WTF?
Uroš Blatnik
Vloga urednikov v množičnih medijih
Jurij Popov
O prostituciji in trgovini z ljudmi površno in senzacionalistično
Lev Centrih
»Cigo iz Ambrusa«, dojenčkov smeh, vrtnice iz srčka in »jedi govna«
Roman Kuhar
Kako je začela izhajati »revija, kjer je vse prav«?
Lucija Bošnik
Gaspari za guvernerja – Delo vs. Dnevnik
Andrea Kosenjak
Drnovšek in mediji
Jani Sever
Ni medijskih lastnikov brez političnih interesov. Vprašajte odgovorne urednike.
Venčeslav Japelj
Prevzem Primorskih novic
Klavdija Figelj
Kje so pristali novinarji?
Sonja Merljak
Prihodnost časopisov
Iztok Jurančič
Skromna raznolikost v butični ponudbi medijskega trga
Marko Milosavljević
Vrnitev TV 3 – Največ koristi bo še vedno imel Holivud
Brankica Petković
Mediji za državljane
Lana Zdravković
Kakšna javnost so mediji?
Julija Magajna
Kaj bi lahko bilo alternativnega v delovanju medijev?
Sandra Bašić-Hrvatin
Po razpisu za subvencije medijem: Uravnoteženi in komunikativni
Suzana Žilič-Fišer
Javnega interesa ne zagotavlja le RTV Slovenija
Boris Vezjak
Kdo so člani strokovne komisije?
Lou Lichtenberg
Nizozemska: Državna podpora le, če je obstoj medija ogrožen
Tomaž Zaniuk
Radio Študent: Despotizem 1996–2006?
Boris Čibej
Demokratične čistke
Sandra Bašić-Hrvatin
Ali snovalci medijske politike razlikujejo pluralnost, različnost in raznolikost medijev?
Luna Jurančič
Bo Kraljem ulice uspelo?
Neva Nahtigal
Medijska kronika
Neva Nahtigal
Pregled kadrovskih sprememb
Neva Nahtigal
Novinarska avtonomija utopljena v kozarcu piva, temnega
Boris Vezjak
Argumentativno varanje učinkuje politično pristransko
Dejan Pušenjak
Zmagoslavna vrnitev ali poprava krivice
Lucija Bošnik
Dva človeka: eden pred, drugi pa za televizijsko kamero
Ana Kus
Mediji da niso kulturni fenomen, temveč gospodarske družbe
Lenart J. Kučić
Neznanke digitalne televizije
Sandra Bašić-Hrvatin
Čigavo bo Delo?
Renata Šribar
Oglaševanje časopisa Direkt - Nemoč regulacijskih orodij
Poul Erik Nielsen
Brezplačni časopisi - Izziv ali grožnja demokraciji?
Martín Becerra, Guillermo Mastrini
Koncentracija medijskega lastništva
Gojko Bervar
Svoboda in odgovornost
Barbara Bizjak
Založniška industrija v EU
Franja Arlič
Milijarda tolarjev letno za izvajanje zakona o medijih
Boštjan Šaver
Šport, mediji in družbena konstrukcija junaštva - Primer Humar
Gašper Lubej
Lahko bi bilo boljše Dobro jutro
Dušan Rebolj
Orwell se obrača v grobu
Iztok Jurančič
Gospodarski vestnik – Ko mediji obmolknejo
Marko Milosavljević
Novinar Zmago Jelinčič – Plemeniti
Sandra Bašić-Hrvatin
Delničarji pomembnejši od bralcev
Klara Škrinjar
Samostojni in svobodni novinarji v primorskih lokalnih medijih
Maja Breznik
Spletna stran Index prohibitorum
Rina Klinar
Delodajalec – tako odveč a hkrati potreben?
Neva Nahtigal
Zakaj so stavkali novinarji?
Igor Drakulič
(Ne)samostojni in (ne)svobodni?
Neva Nahtigal, Uroš Škerl
Novinarski večer o stavki
Jaka Repanšek
Bo prenovljeni kolektivni pogodbi za novinarje uspelo?
Živa Humer, Mojca Sušnik
Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti
Sandra Bašić-Hrvatin
Zmeda zaradi Zmed-a
Tomaž Dimic
Ali lahko kupiš prispevek v elektronskem mediju posebnega pomena?
Alexander Baratsits
Zahteva za priznanje tretjega medijskega sektorja v Evropi
Regionalna konferenca o koncentraciji lastništva v medijih
Ignatius Haryanto
Indonezija: Iz avtokracije v vojni kapitalizem
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako WAZ pritiska na novinarje v jugovzhodni Evropi?
Branka Bezjak, Matija Stepišnik
Tiranija "radovednosti"
Matija Stepišnik
Kaj sploh lahko štejemo za novinarstvo?
Renata Šribar
Simobilove prsi in Severinin video
Dušan Rebolj
South Park: Egiptovski skakači in svete krave
Aidan White
V viziji nove Evrope so mediji na zadnjem mestu
Lenart J. Kučić
Styria v Sloveniji – kaj pa je Styria?
Boris Rašeta
Styria na Hrvaškem
Gorazd Kovačič
Politika zaposlovanja v medijih in očitano blodenje mladih novinarjev
Sabina Žakelj
Samoregulacija oglaševanja
Nina Nagode
Prikrito oglaševanje v slovenskem tisku
Primož Krašovec
Mediji, propaganda, manipulacija, zarota
Saša Panić
Mediji in gibanje za globalno pravičnost
Peter Preston
Bodo mediji boljši, ko bomo v Evropski uniji?
Sandra Bašić-Hrvatin
Moč medijskih lastnikov v EU
Tomaž Zaniuk
Klic po celostni sanaciji Radia Študent
Saša Banjanac Lubej
Lokalne radijske postaje: Vse novice in oglasi iz istega računalnika
Alenka Kotnik
Sizifove muke sofinanciranja medijev
Mediji in avdiovizualna kultura v osnutku nacionalnega kulturnega programa 2004-2007
Rina Klinar
Medijska raznolikost v nacionalnem programu za kulturo 2004-2007
Brankica Petković
Razpršenost lastništva in raznolikost vsebin
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija: Državno financiranje in naročnina slabi neodvisnost in svobodo televizije
Alison Harcourt
Regulacija medijskega lastništva - slepa ulica EU
Petra Šubic
Skrivnostne poteze DZS
Brankica Petković
Bojan Petan: »Ni prostora za vse«
Lucija Bošnik, Nataša Ručna
Evropski medijski trg - veliki se povezujejo
Suzana Lovec, Katja Šeruga
Koncentracija medijskega lastništva v Evropi, ZDA in globalno
Dušan Rebolj
Tuji lastniki medijev v srednji in vzhodni Evropi
Saša Bojc
Regulacija medijskega lastništva v državah vzhodne Evrope
Miro Petek
Velika Britanija: Lastništvo zagotavlja neodvisnost Guardiana
Saša Bojc
ZDA: Lokalne televizije – na poti k nepomembnosti
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija: Channel 4 kot model javne komercialne televizije
Petra Šubic
Novi lastniki medijev: zakaj je Laško kupil delež v Delu?
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Medijska koncentracija v Sloveniji
Saša Banjanac Lubej
Novinarji so za direktorje kakor delavci v tovarni
Brankica Petković
Romi
Ian Mayes
Naš cilj je biti odgovoren časopis
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Monopoly – družabna igra trgovanja z mediji
Petra Šubic
Nemški časopisni založnik v Sloveniji, slovenski v Makedoniji
Božidar Zorko
Nič več ni zastonj
Poul Erik Nielsen
Danska državna televizijska služba na prodaj
Uroš Urbas
Nemčija: Süddeutsche Zeitung – globoko v rdečih številkah
Tomaž Trplan
K praksi alternativnih medijev: Independent Media Center
Dušan Rebolj
Prihodki radiotelevizij naraščajo
Peter Frankl
Ples ene pomladi?
Polona Bahun
Novinarji - odvečna delovna sila?
Petra Šubic
Boj med Delom in Dnevnikom
Alenka Veler
Otroška periodika in trg
Sonja Merljak
Vse, kar boste gledali ali brali, bo prihajalo od iste korporacije
Tomaž Trplan
K praksi alternativnih medijev
Brankica Petković
Koliko medijev manjšinam?
Natalia Angheli
Moldova
Etnična razpoka med mediji
Marta Palics
Vojvodina
Izgubljen ugled manjšinskih medijev
Suzana Kos
Na drugo stran
Petra Šubic
Kmalu novi časniki?
Barbara Bizjak
Distribucija tiska v Sloveniji
Zoran Trojar
Nova nacionalna raziskava branosti
Saša Banjanac Lubej
Medijski inšpektor - one man band
Bojan Golčar
Radio Marš - konec ali začetek?
Suzana Žilič-Fišer
Neprivlačnost slovenskega televizijskega trga
Petra Šubic
Lastniški premiki
Petra Šubic
Osvajalci južnih medijskih trgov
Gojko Bervar
Kako deluje nemški tiskovni svet?
Petra Šubic
Premirje med Infondom in DZS
Zoran Trojar
Mediji morajo sami financirati raziskave
Tomaž Drozg
Tudi moški berejo
Lucija Bošnik
V naši branži globalizacija ne velja
Petra Oseli
Je TV 3 res »nezaželena« televizija?
Medijski pregled
Bojan Golčar
V reševanje Marša se je vključila občina
Jurij Giacomelli
Bo Financam uspelo?
Petra Oseli
Prodajajo šampon v informativnih oddajah
TV3 bo preživela
Novi dnevnik
RTV Slovenija
Druga in tretja obravnava zakona o medijih
Petra Šubic
Nova razmerja med dnevniki
Matjaž Gerl
Logika kapitala na televizijskem trgu
Kaja Jakopič
Kdo so lastniki Mladine?
Medijski pregled
Medijski pregled
Mojca Pajnik
Boj za vernike tudi z mediji
Peter Frankl
Švedski kapital v Financah
Arturas Mankevicius
Ugled in uspeh gresta skupaj
Boris Rašeta
Brutalna akumulacija kapitala
Grega Repovž
Medijski pregled
Slavko Vizovišek
Selektivno uničevanje časnikov
Sandra Bašić-Hrvatin, Tanja Kerševan-Smokvina
Lastniške mreže slovenskih časopisov in radijskih postaj
Miklós Sükösd
Največ tujega lastništva
Petio Zekov
Waz narekuje pravila bolgarskega časopisnega trga
German Filkov
Elektronski »bum« v makedonskih medijih
Jure Apih
Temelji papirnate hiše
Božidar Zorko
Dnevniki danes in jutri
Branko Bergant
Kako uravnati trg?
Gregor Fras
Riba, imenovana Zofa
Boris Čibej
Vojno novinarstvo
Igor Vezovnik
S poplavo tožb nas poskušajo izločiti
Marjan Jurenec
Hočemo subvencioniranje svojega informativnega programa
Iztok Lipovšek
Koliko in kje se bo oglaševalo, lahko odloča le gospodarstvo
Pro Plus
Za POP TV so najbolj pomembni gledalci
Marjan Moškon
Kaj naredi denar
Branko Podobnik
Boj za zaupanje bralcev
Edicija MediaWatch
Tanja Petrović
Dolga pot domov
Brankica Petković, Marko Prpič, Neva Nahtigal, Sandra Bašić-Hrvatin
Spremljanje in vrednotenje medijev
Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
In temu pravite medijski trg?
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Brankica Petković
Medijsko lastništvo
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijska politika v Sloveniji v devetdesetih
Novinarski večeri
04.03.2004
Peter Preston, Darijan Košir
Kaj dela odgovorni urednik?
24.02.2004
Brigitta Busch, Lajos Bence, Antonio Rocco, Ilija Dimitrievski
Mediji in manjšine
05.12.2002
Serge Halimi, Rastko Močnik
Novinarji – čigavi psi čuvaji?
14.04.2000
Rainer Reichert, Peter Frankl
Medijska industrija v novi Evropi
23.06.1998
Andras Sajo, Sandra Bašić-Hrvatin
Sedma sila na povodcu
29.05.1998
Patrick White, Tadej Labernik
Tiskovne agencije v krizi
Omizja
29.09.2007
Snježana Milivojević, Snežana Trpevska, Sandra Bašić-Hrvatin, Vildana Selimbegović, Milka Tadić, Brankica Petković, Drago Hedl, Željko Bodrožić, Peter Preston, Jani Sever, Aleksandar Damovski, Stjepan Malović, Vanja Sutlić, Mehmed Agović, Dragoljub Vuković, Dubravka Valić Nedeljković, Mirko Štular, Saša Banjanac Lubej
Omizje: Oblike politične instrumentalizacije in klientelizma v medijih v državah jugovzhodne Evrope – primer držav nekdanje Jugoslavije
03.04.2007
Venčeslav Japelj, Barbara Verdnik, Peter Kolšek, Veso Stojanov, Simona Rakuša
Omizje: Tehnologija obvladovanja medijev v Sloveniji
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
24.04.2006
Judit Takacs, Miha Lobnik, Brane Mozetič
Pluralizacija medijev ali kje je prostor za gejevske in lezbične medije?
15.03.2004
Jure Apih, Miran Lesjak, Melita Forstnerič-Hajnšek, Grega Repovž, Iztok Jurančič, Peter Nikolič, Sašo Gazdić, Janez Damjan
S kapitalom nad novinarstvo
06.12.2000
Boris Cekov, Branko Pavlin, Peter Frankl, Branko Čakarmiš, Cene Grčar, Iztok Lipovšek, Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijski lastniki: boj za dobiček ali vpliv na uredniško politiko