N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
uvodnik
svet v medijih
slovensko predsedovanje eu
mediji in politika
medijska politika
recepcija medijev
rtv slovenija
novi mediji v starih medijih
splet
pravica do popravka ali odgovora in inšpektorat za medije
izbrisani - odgovor na članek
analiza medijskih diskurzov
novinarska združenja v sloveniji
literarno novinarstvo
položaj in pravice delavcev v medijski industriji
ekskrementi
fotografija
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Sonja Merljak Zdovc
Novinarstvo, ki se bere kot roman
Literarno novinarstvo ponuja dobro napisane resnične zgodbe, ki podajajo večplastno podobo sveta – Subjektivno novinarstvo je s priznavanjem novinarja kot subjekta v nekem smislu celo bolj pošteno do bralca, kot je korporativna fikcija, ki jo proizvaja konvencionalno novinarstvo
Tretjega decembra lani so v ameriški reviji New Yorker objavili prispevek o reševanju sarajevske Hagade, židovske svete knjige. Podnaslovljen kot dvojno reševanje je pripovedoval drugačno zgodbo o glavnem mestu Bosne in Hercegovine, kot so jo sicer večinoma poznali Američani. Iz običajnih novinarskih prispevkov, še posebej tistih iz sredine devetdesetih let minulega stoletja, ko je Sarajevo domovalo na naslovnicah vseh večjih in pomembnejših časopisov na svetu, je bilo ponavadi razbrati, da gre za mesto na Balkanu, ki ga je zaznamovala vojna, z njo pa še lakota, nasilje, kri, etnično sovraštvo.

Balkan je sicer v kolektivnem spominu angleško govorečega dela sveta toliko povezan z vojnami in nasiljem ter z razpadanjem neke celote, da z glagolom to balkanize v tem jeziku izražajo razdelitev regije v manjše, pogosto sovražne enote. Izraz sicer izhaja iz balkanskih vojn na začetku dvajsetega stoletja, toda dogajanje v devetdesetih letih je njegov pomen le še utrdilo.

Prispevek v New Yorkerju je bil po drugi strani eden tistih redkih novinarskih izdelkov, ki so ameriškim bralcem sporočali, da Balkan ni zgolj klišejski sod smodnika; pripovedoval je, da je bilo Sarajevo pred drugo svetovno vojno eno najbolj kozmopolitskih mest v Evropi. S tem ga je postavil v popolnoma drugačno luč. In potrdil, da je podoba, ki si jo bralci ustvarjajo o neki oddaljeni deželi, v veliki meri odvisna od tega, kako jo predstavijo mediji.

Afrika in Latinska Amerika sta tako v očeh evropskih bralcev pogosto dojeti kot celini, ki ju zaznamujejo lakota, revščina in nasilje. Vsak popotnik, ki ju je kdaj obiskal, pa je lahko skozi lastne oči izkusil, da ni tako. Države se razlikujejo in ponujajo domačinom in tujcem veliko več, med drugim toplino prebivalcev, prečudovito naravo, različne kulturne izkušnje.

Podobno velja za Severno Ameriko oziroma predvsem za ZDA; o tej državi so si bralci, poslušalci in gledalci ustvarili mnenje na podlagi številnih novinarskih prispevkov in, kar je nanje morda še bolj vplivalo, holivudskih filmov. Kdor pa je državo obiskal in v njej celo preživel nekaj časa, pa je lahko kmalu ugotovil, da so ZDA precej bolj zapletene, kot je to razbrati iz medijev, in da so zapleteni tudi razlogi, zakaj je njihova podoba takšna, kot je.

Že dolgo velja, da novinarji ne odsevajo podobe sveta ali da mu najpogosteje niti ne nastavljajo zrcala. V najboljšem primeru konstruirajo realnost. Medijski strokovnjaki in tudi praktiki vedo, da je mit o novinarski objektivnosti zgolj to – mit. Kvečjemu še ideal, za katerega si lahko vsak novinar prizadeva, vendar ga v najboljšem primeru uresniči z resnicoljubnostjo in verodostojnostjo. Kljub temu se je izraz objektivno novinarstvo ohranil; v ameriških strokovnih revijah, denimo, ga uporabljajo, kadar hočejo izpostaviti drugačnost ameriškega novinarstva od evropskega, ali pa, kadar hočejo poudariti razliko med objektivnim, to je v večini primerov klasičnim ali tradicionalnim novinarstvom, in subjektivnim, denimo literarnim novinarstvom. Prav v to vrsto novinarstva sodi prispevek o sarajevski Hagadi iz New Yorkerja.

Literarno novinarstvo ni novo
Literarno novinarstvo temelji na prvinah literature in novinarstva. Literarni novinarji, ki pišejo tako časopisne in revialne prispevke kot knjige, v svojih besedilih med drugim uporabljajo opise prizorišč, realistične dialoge, različna pripovedna stališča in dramsko strukturo besedila. Tako poživijo pripoved o določenem dogodku, ki mora biti sicer resnična.

Literarno novinarstvo ni novo; v ZDA se je pojavilo konec 19. stoletja, ko so tedanji novinarji ugotovili, da na tradicionalni način, s prispevki v obliki obrnjene piramide, ki v uvodu odgovarjajo na osnovna novinarska vprašanja, kaj, kje, kdo, kdaj, zakaj in kako, nato pa dodatne informacije podajajo po njihovi pomembnosti, ne morejo odgovoriti na številna vprašanja tistega časa: denimo, na to, zakaj se vse več prebivalcev seli iz podeželja v mesta? Že v devetnajstem stoletju so torej določeni novinarji spoznali, da je pripoved o nekem pojavu, ki je podana skozi osebne zgodbe, bolj slikovita kot suhoparna statistična poročila. Statistični podatki bralcem niso nič pomenili, pričali so le o anonimni množici ljudi. Z opisovanjem podrobnosti iz življenja priseljencev pa so literarni novinarji bralcem predstavili tisti vidik preseljevanja v ZDA, ki ga uradni zapisniki niso razkrivali. Prav tako so na ta način učinkovito predstavili njihove težave; Jacob A. Riis je denimo v delu Half the Other Half Lives opisoval bedo revežev, ki so se stiskali v razpadajočih, vlažnih in temnih najemniških hišah, in celo spodbudil radikalne zakonske spremembe.

Skozi dvajseto stoletje se je tovrstno pisanje razširilo še v Evropo in celo na druge celine; pojavilo se je v Franciji in Veliki Britaniji, na Danskem in v Nemčiji, na Finskem, Švedskem in Poljskem, v minimalni količini pa celo v Sloveniji.

Novi žurnalizem
Svoj najpomembnejši vrh je literarno novinarstvo doživelo v šestdesetih in sedemdesetih letih dvajsetega stoletja, ko se je predvsem v ZDA pojavil novi žurnalizem. Njegov najvidnejši predstavnik Tom Wolfe, ki je tudi kot prvi začrtal zapovedi za tovrstno pisanje, ga je definiral kot novinarstvo, ki se bere kot roman. Sam je sicer literarne novinarje, ki so delovali v preteklosti, le redko štel za novožurnaliste; večinoma jih je imenoval kot polkandidate. Kljub temu so ameriški znanstveniki, ki so se v zadnjih desetletjih dvajsetega stoletja bolj množično lotili proučevanja literarnega novinarstva oziroma novega žurnalizma, številne pisce, ki so ustvarjali pred novim žurnalizmom, umestili med literarne novinarje. In sicer prav zato, ker so ustvarjali novinarske prispevke, ki so se brali kot romani.

Njihova besedila so vse stoletje domovala tudi v reviji New Yorker. In med številnimi literarnimi novinarji so se vsaj trije v svojih besedilih dotaknili Sarajeva oziroma Bosne in Hercegovine.

Čeprav so kritiki literarnemu novinarstvu očitali odsotnost objektivnosti – v smislu nepristranskosti – oziroma prav pretirano subjektivnost njegovih piscev, ki so v nekaterih prispevkih nastopali celo v prvi osebi, literarno-novinarska besedila presegajo tradicionalna poročila prav zaradi svoje subjektivnosti. Ameriški znanstvenik John Hellmann je v svojem delu Fables of Fact zapisal: »Občudovalci konvencionalnega novinarstva so prikazali konflikt z novim žurnalizmom kot konflikt med objektivnostjo in subjektivnostjo. Dejansko pa je to konflikt med zakrinkanim pogledom in tistim, ki ga nekdo odkrito prizna, ter konflikt med korporativno in osebno fikcijo.«

Subjektivno novinarstvo je tako s priznavanjem novinarja kot subjekta, ki je s svojo osebnostjo in vedenjem omejen pri predstavljanju dogodka, v nekem smislu celo bolj pošteno do bralca, kot je korporativna fikcija, ki jo proizvaja konvencionalno novinarstvo. Odkrito priznava, da mu ne poskuša objektivno predstaviti resnice, ampak zgolj dogodek, kot ga je novinar videl, doživel, preiskal.

Subjektivno novinarstvo
Prispevki literarnih novinarjev, ki so se v svojem pisanju lotili Balkana in Sarajeva, so bili kljub subjektivnosti, torej na nek način bolj pošteni do bralcev od tistih v obliki obrnjene piramide. Tisti, ki so jih prebrali, so po eni strani dobili kompleksnejšo in celovitejšo predstavo o nekem geografskem območju in o dogajanju na njem, kot so jo lahko iz t. i. objektivnih prispevkov v časopisih. Po drugi strani pa so vedeli, da ne berejo Resnice, ampak da dobivajo informacije, kot so jih zbrali in ubesedili novinarji s svojo človeško omejenostjo.

Podobno danes velja za prispevke o državah Afrike ali Latinske Amerike. Prve je izvrstno predstavil literarni novinar Ryszard Kapuściński; druge Gabriel García Márquez. Toda tovrstnih prispevkov je v vodilnih medijih zelo malo; prevladujejo nepristranska poročila o vojaških spopadih, lakoti ali upornikih, zaradi katerih imajo bralci vtis, da sta obe celini nevarni, nestabilni in zato problematični. Na neki subtilni ravni sporočajo, da naj tja ljudje raje ne hodijo, ali pa, da jim je treba pomagati. Slednje pa znajo hitro in dobro izkoristiti politiki in vojaki.

Ameriški filozof in zgodovinar Will Durant je nekoč zapisal: »Civilizacija je potok z bregovi. V potoku je včasih kri ljudi, ki pobijajo, kradejo, vpijejo ali počno druge stvari, o katerih poročajo zgodovinarji; medtem pa na bregovih ljudje neopazno gradijo domove, se ljubijo, vzgajajo otroke, pojejo, pišejo pesmi, rezljajo kipce. Zgodba civilizacije je zgodba o tem, kar se dogaja na bregovih.« Prav o tej zgodbi pišejo literarni novinarji, medtem ko tradicionalni novinarji ostajajo pri zgodbi o krvi v potoku. Kateri od njih so torej bolj »objektivni« in pošteni do bralca?

Zgodba Balkana
Tudi zgodba Balkana ni le zgodba o njegovih vojnah. Je tudi zgodba o ljudeh, ki tam ljubijo, vzgajajo otroke, pojejo in pišejo pesmi, torej zgodba o življenju na bregovih. Predstavili so jo tudi dve novinarki in en novinar, ki so v različnih desetletjih obiskali Balkan.

Prva od omenjenih treh piscev je bila Rebecca West, ki je o tem napisala delo Black Lamb and Grey Falcon (1941). Rebecca West je bilo sicer umetniško ime Cicely Isabel Fairfield, pisateljice in novinarke škotsko-irskega rodu. Truman Capote, tudi sam priznan in na Slovenskem morda najbolj znan novi žurnalist, jo omenja kot eno od pramater tovrstnega pisanja.

Delo je nastalo po treh obiskih Jugoslavije v tridesetih letih dvajsetega stoletja. V njem je Rebecca West pisala o zgodovini in etnografiji Balkana, dotaknila pa se je tudi sence nacizma, ki je tedaj že visela tudi nad tem območjem. Black Lamb and Grey Falcon ima čez tisoč strani. Obsežnost je posledica avtoričinih ambicij in ciljev: po njenem prepričanju v Evropi ne bo moglo biti miru, dokler Balkan ne bo od zunaj in znotraj svoboden.

Delo je doživelo številne pozitivne odmeve in je postalo legendarno, čeprav ni bilo zelo brano. Morda tudi zato ne, ker je izšlo med drugo svetovno vojno. Rebecca West je v njem pisala tudi o konfliktu med Srbi, Bosanci (Muslimani) in Hrvati; bila je prepričana, da je vojna posledica tega konflikta.

Brian Hall je leta 1996 v svojem prispevku o Rebecci West v New Yorkerju zapisal, da se je avtorica postavila na stran Srbov, ki jih je dojemala kot junake tako v njihovih spopadih z Nemci kot z Muslimani in Hrvati. Dodal je, da je njeno delo postalo znova bolj brano leta 1991, ko je izbruhnila nova vojna na tem območju, in da je postalo pomemben vir tako za novinarje kot za politike. Vplivalo je tudi na Roberta D. Kaplana, avtorja dela Balkan Ghosts: A Journey Through History (1993); prav njegovo knjigo je prebral Bill Clinton, ko se je potem odločil, da ne bo tako kmalu umaknil embarga na prodajo orožja bosanski vladi. Brian Hall je še zapisal, da je pravzaprav ironično, kako je delo Rebecce West po čudnem spletu naključij vplivalo na to, da se vojna na Balkanu ni tako kmalu končala.

Niti objektivno niti nepristransko
Literarno novinarstvo Rebecce West torej prav gotovo ni objektivno oziroma nepristransko; avtorica se je odkrito postavila na eno stran. Kljub temu pa bralcem ponuja celovitejši vpogled v neko dogajanje kot običajni novinarski prispevki. Ker je avtorica, kot bi rekel Hellmann, subjekt, ki je s svojo osebnostjo in vedenjem omejen pri predstavljanju dogodka, in zato tudi zmotljiv, je na bralcih, da presodijo, ali je njeno delo zanje verodostojno ali ne. Tudi če so njeni zaključki napačni, bodisi zaradi osebnih prepričanj bodisi zaradi pomanjkljivega razumevanja, ki temelji na omejenem dostopu do virov, so do bralcev bolj pošteni zaradi avtoričine odkrite subjektivnosti, kot so podobni avtoritativni zapisi v tradicionalnem časopisju.

Spomnimo se samo objektivnih, faktografskih novinarskih prispevkov v vodilnih svetovnih časopisih o prisotnosti orožja za množično uničenje, ki ga sicer nikoli niso našli. Zaradi navidezne vsevednosti piscev, ki se niso osebno vpletali v svoje prispevke ne s slogom ne s prvoosebnim pripovedovanjem, so dajali vtis verodostojnosti in resničnosti, pa čeprav se je izkazalo, da takšnega orožja ni. Kasnejše raziskave so pokazale, da je petina Američanov verjela, da so v Iraku našli tovrstno orožje, tudi potem ko se je že vedelo, da ga niso.

Ameriški novinar Michael Herr, ki se je kot reporter udeležil vojne v Vietnamu, je kmalu odkril, da golo opisovanje oziroma poročanje ne more predstaviti realnosti te vojne. Obenem je ta bila za tiste, ki se je niso udeležili, nerazumljiva. Po njegovih besedah so novinarji bolj ali manj imeli na voljo vse podatke, ki so jih želeli; morda jih je bilo celo preveč. Kljub temu pa niso našli primernega načina za poročanje o smrti, to pa je bilo tisto, za kar je po njegovem pri vsej stvari pravzaprav šlo.

Michael Herr je spoznal, da z neosebnim, faktografskim novinarstvom ne bo mogel opisati okoliščin, ki so bile same po sebi neverjetne. Poročanje o vojni, ki ni moglo prikazati resničnosti, se mu je zdelo neustrezno, zato se je odločil, da bo raje pisal o svojih spominih na vojno. Objavil jih je v literarno-novinarskem besedilu Dispatches (1978).

Ostaja na osebni ravni
Podobno je v devetdesetih letih dvajsetega stoletja razmišljal dopisnik časopisa Washington Post Peter Maass, ki je Američanom poskušal predstaviti vojno na Balkanu. Ker v svojih novinarskih prispevkih ni mogel predstaviti celovite podobe razdejanega območja, je napisal knjigo Love Thy Neigbor. Čeprav v svojem delu večkrat citira Rebecco West, se je postavil na nasprotno stališče, saj ni naklonjen srbski strani. Na spletni strani Amazon je eden od bralcev njegovega dela denimo zapisal, da je Maass, ki sicer tenkočutno predstavlja brutalni vsakdanjik prebivalcev Bosne in Hercegovine v času vojne, narobe razumel versko in zgodovinsko realnost regije. Maassa je označil za antisrbskega pisca, ki sicer zastavlja vprašanja o resničnosti zla in o razkroju družbe, obenem pa ne odgovarja nanje. Po mnenju bralca je Maassovo delo dobro napisano in pomembno, vendar kljub temu problematično, saj ostaja na ravni ameriške zgodbe o sicer evropski tragediji.

Mnenje anonimnega bralca dobro nakazuje pomanjkljivost literarnega novinarstva, ki vedno ostaja na osebni ravni. Osebni so viri, ki so pogosto vpleteni v dogajanje in so zato težko pristranski, in pisci, ki prav tako osebno doživljajo to, o čemer poročajo.

Rebecca West se je postavila ne eno stran, Peter Maass na drugo; kdo ima prav, presojajo bralci na podlagi svojih osebnih izkušenj in prepričanj. Popolne in vseobsegajoče resnice ne podaja nihče. Niti tradicionalni novinarji. Toda bralci literarno-novinarskih prispevkov imajo možnost, da se odločijo, ali bodo verjeli subjektivnosti nekega pisca ali ne. Pri tradicionalnem to težje naredijo, saj se pogosto niti ne zavedajo, da dobivajo enoplastno podobo dogajanja.

Tudi tretje delo o Sarajevu in njegovih vojnah omenja Rebecco West: Geraldine Brooks je njeno prispodobo o mestu kot o cvetu, ki se odpira, navedla že v drugem stavku. Avtorica prispevka, ki sicer osebno nastopa v prispevku, se ni opredelila do nobene strani, vpletene, v katero od vojn, ki so divjale na tem območju. Skozi zgodbo družine Derviša Korkuta je zgolj predstavila zapletene odnose v mestu in v državi. Obenem ji je uspel skoraj romaneskni zaplet in zaključek, saj se zgodbi dveh družin, Korkutove in Judinje Mire Papo, ki jo je Derviš Korkut rešil, tako kot je rešil sarajevsko Hagado, prepletata naslednjih petdeset let.

Osebna zgodba dveh družin
Derviš Korkut, ki je bil vse življenje upornik, se tudi po drugi svetovni vojni ni želel pokoriti komunistom. Zato se je moral pozneje na sodišču zagovarjati, saj so ga lažno obtožili, da je pristaš nacistov. To je bila pogosta oblika ustrahovanja vseh (morebitnih) disidentov. Njegova žena je prosila Miro Papo, naj na sodišču pove, kako jo je rešil in tako dokaže, da ni bil nacist. Toda Mira Papo ni pričala, ker ji je to prepovedal njen mož, tedaj pomemben vojaški funkcionar, ki se je bal, da jima bo njeno pričanje škodilo. Miro Papo, ki se je pozneje preselila v Izrael, je njeno nepričanje težilo vse življenje. Toda o njem je molčala. O svoji rešitvi in poznejšem umiku ni povedala niti otrokom. Šele v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je zgodbo zapisala v pismu, ki ga je naslovila na izraelsko organizacijo v sklopu muzeja Yad Vashem. Organizacija je posledično Korkutovo družino uvrstila na seznam zaslužnih, tistih, ki so med vojno pomagali Judom. Takrat so za zgodbo izvedeli tudi Korkutovi otroci.

Ta uvrstitev ne bi bila tako pomembna, če pozneje ne bi rešila življenje najmlajši Korkutovi hčerki. Korkutova žena je v Sarajevo prišla iz Kosova in tudi njena hči se je poročila s Kosovskim Albancem; zaradi vojne v Bosni in Hercegovini se je v devetdesetih letih z družino preselila v to pokrajino, a tudi novi dom se je znašel v vojni. Družina Korkutove hčerke je bila med številnimi begunci, ki so zapustili pokrajino in iskali novo domovino.

Poskusila je v Franciji in na Švedskem, vendar je nikjer niso bili pripravljeni sprejeti. Nato ji je brat svetoval Izrael, kjer je zatočišče tudi končno našla. Ker je izraelska država njeno družino umestila med svoje prijatelje, so jih na letališču pričakali številni novinarji in politiki, ki so jih takoj začeli spraševati, kako se počutijo, zdaj ko so na varnem. Med množico obrazov je bil tudi eden, ki je spregovoril v njihovem domačem jeziku: to je bil sin Mire Papo. Oče je med eno vojno rešil mater, ta je potem med drugo rešila hči. Krog se je sklenil.

Prispevek o reševanju sarajevske Hagade in Mire Papo je skozi osebno zgodbo dveh družin pripovedoval tudi o kozmopolitskem mestu, ki pa je v očeh sveta postalo in ostalo prispodoba krvavega in nesmiselnega nasilja in sovraštva – predvsem zaradi enoplastnih poročil iz bosanske vojne. Toda prav Sarajevo bi moralo postati simbol za sobivanje ljudi različnih nacij in religij. Morda bodo k temu pripomogli prispevki, kot je ta, ki ga je napisala Geraldine Brooks.

Novinarstvo je vedno subjektivno. Nenazadnje zato, ker so predmet njegovega poročanja skoraj vedno in samo ljudje. V literarnem novinarstvu je to bolj očitno, v tradicionalnem bolj prikrito. Katero novinarstvo jim je bližje, najbolje presojajo bralci. In ti so že v raziskavah povedali, da imajo radi dobro napisane resnične zgodbe. Če bi jih lahko brali še pogosteje, bi bila tudi njihova podoba o drugih krajih in ljudeh precej drugačna.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

raziskovalno novinarstvo

Medijska preža
Goran Lukič
Postaviti se po robu privatizaciji informacij
Blaž Zgaga
Novinarsko preiskovanje trgovine z orožjem: Kako je nastala trilogija V imenu države?
Eva Vrtačič, Klemen Ploštajner, Nina Vombergar
Informacija, ideologija, Wikileaks
Vasja Jager
O belih miših in fantomskih smučarjih: kako smo preiskovali nova dejstva v orožarski aferi
Igor Mekina
Z lažjo do resnice?
Viktor Ivančić
Devet točk proti raziskovalnemu novinarstvu[1]
Kaja Jakopič
Hrvaška: Novinarji kot tarče
Sonja Merljak Zdovc
ZDA: Za Amy Goodman je naloga novinarjev, da gredo tja, kjer vlada molk
Andrej Koritnik
Med novinarstvom in literaturo
Miro Samardžija, Julija Sardelić
Preveč se ukvarjamo z visoko formalno politiko, dela na terenu je vedno manj
Sonja Merljak Zdovc
Novinarstvo, ki se bere kot roman
Gojko Bervar
Miheljak o bolezni v hiši
Bojan Golčar
Z inovacijskim novinarstvom do inovativne družbe
Ana Jud
Tabloid Direkt, orožje posameznikov
Roman Kuhar
Mediji v raziskavi o vsakdanjem življenju gejev in lezbijk
Danijela Đoković
Kreativna komunikacijska akcija Vox Populi – Raziskovanje slovenske identitete
Saša Bojc
Kaj je preiskovalno novinarstvo?
Edi Pucer
Dober urednik podpira preiskovalnega novinarja
Petra Kerčmar
Vloga medijev pri aferi Rdeči križ
Sonja Merljak
Lahko ubijete novinarja, a dobili boste na grbo štirideset novih
Zoya Dimitrova
Bolgarija - Preiskovalni novinarji, združite se
Ali H. Žerdin
Lahko kupite volitve?
Blaž Zgaga
Res vemo, kaj je raziskovalno novinarstvo?
Špela Šipek
Novinarji nismo prenašalci doziranih informacij
Aleš Gaube
Zgodba o korupciji
Sandra Bašić-Hrvatin
In novinarje ubijajo, mar ne?
Jani Sever
Novinarstvo brez blišča
Brankica Petković
Finančna usodnost raziskovalnega novinarstva
Raziskovalno novinarstvo je delo ekipe
Novinarski večeri
04.06.1999
Peter Preston, Laurie Flynn, Luke Harding
Vodne gate
08.05.1998
Joey Skaggs
Kako naplahtati novinarje? Drugič.
08.09.1997
Viktor Ivančić, Ali H. Žerdin
Neodgovorno novinarstvo
25.04.1997
Joey Skaggs
Kako naplahtati novinarje
socialni položaj novinarjev
Medijska preža
Jernej Rovšek
Zahteva, da se preveri in zagotovi integriteta tudi v medijski industriji
Blaž Zgaga
Izobčene vrednote
Saša Banjanac Lubej
Z ustanovitvijo medijskih zadrug do delovnih mest po svoji meri
Alma M. Sedlar
Mehanizmi zatiranja novinarske sindikalne dejavnosti
Grega Repovž
Gibanje 99 odstotkov ima sporočilo tudi za novinarje
Stefano Lusa
Čas tranzicije brez premisleka o novi vlogi novinarstva
Igor Mekina
Društvo novinarjev Slovenije: kaj je za pokazati v zadnjih 20 letih?
Kaja Jakopič
Razvid propadlih medijev
Igor Vobič
Pavperizacija spletnih novinarjev v Sloveniji
Gorazd Kovačič
Je razlog za razredno zmedenost novinarjev v izobrazbi?
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Neprofitno novinarstvo financirati iz javnih virov
Majda Juvan
Včasih je radijski novinar moral biti tam, kjer se kaj dogaja
Boštjan Nedoh
Kako stavkati brez materialnih posledic?
Saša Banjanac Lubej
Maltretiranje bralcev z resnico
Sonja Merljak Zdovc
O prihodnosti novinarstva, če ta sploh obstaja
Brankica Petković
Prispevek k razpravi o novinarstvu
Gojko Bervar
Nova oblast in mediji – Kaj se je spremenilo?
Sonja Merljak Zdovc
Novinar kot človek
Gorazd Kovačič
Štrajk v treh slikah
Viktor Ivančić
Devet točk proti raziskovalnemu novinarstvu[1]
Gojko Bervar
Na črnem seznamu
Sonja Merljak Zdovc
Novinarska zbornica
Gordan Malić
Hrvaška: Sodni dan neodvisnega časopisnega založništva
Luka Osolnik
Pristop pa tak!
Gojko Bervar
Veliki mediji so zdavnaj izgubili dušo
Igor Vobič
Konvergenca v novinarstvu: integracija uredništev v časopisnih hišah Delo in Žurnal
Bojan Dobovšek, Jure Škrbec
Novinarji in korupcija
Boštjan Nedoh
Medijska reprezentacija delovnega ljudstva
Rok Praprotnik
Resnica o vlogi novinarjev v aferi Patria
Ranka Ivelja
Časopisi zahtevajo transparentnost in odgovorno ravnanje od drugih, kaj pa glede tega naredijo sami?
Saša Panić
Feral Tribune: Ugasnil forum kritične javnosti
Gojko Bervar
Združevanje ali cepljenje novinarskih moči
Simón Tecco
Krivična in nevarna demonizacija novinarjev – Odgovor na članek Marte Gregorčič
Neva Nahtigal
Problemi s socialno, pravno in profesionalno varnostjo novinarjev v jugovzhodni Evropi
Iztok Jurančič
Dninarstvo na novinarskem trgu delovne sile
Nika Susman
Francija: Mediji na Sarko(1) pogon. Konec neodvisnega novinarstva?
Sonja Merljak Zdovc
Novinarstvo, ki se bere kot roman
Martin Tomažin
Čedalje manj redno zaposlenih v medijih
Brankica Petković
Njihova svoboda, naša pravica
Lana Zdravković
Študentski radijski postaji – neprilagojeni in potrebni
Jani Sever
Ni medijskih lastnikov brez političnih interesov. Vprašajte odgovorne urednike.
Iztok Jurančič
Tehnologije obvladovanja slovenskih medijev v letih 2006–2007
Venčeslav Japelj
Prevzem Primorskih novic
Klavdija Figelj
Kje so pristali novinarji?
Predlog ureditve poklicne avtonomije v kolektivni pogodbi za poklicne novinarje
Boris Vezjak
Poskusi ideologizacije in politično motiviran novinarski suspenz
Jasmina Potokar Rant
Novinarske usode: Delo preko avtorskih pogodb
Tomaž Zaniuk
Radio Študent: Despotizem 1996–2006?
Neva Nahtigal
Kolektivna pogodba za vse novinarje
Igor Drakulič
Svobodni novinarji: kako urediti svoj status?
Brankica Petković
Kadrovski vrtiljak
Neva Nahtigal
Novinarska avtonomija utopljena v kozarcu piva, temnega
Igor Drakulič
Evropska konferenca svobodnih novinarjev: Položaj se slabša
Iztok Jurančič
Pogajanja o novinarski kolektivni pogodbi
Igor Drakulič
Svobodni novinarji podpisali škodljive pogodbe
Jasmina Potokar Rant
Avtorske pravice v pogodbah med mediji in novinarji
Klara Škrinjar
Samostojni in svobodni novinarji v primorskih lokalnih medijih
Brankica Petković
Novinarska stavka – znanilka novega vala medijske tranzicije?
Rina Klinar
Delodajalec – tako odveč a hkrati potreben?
Neva Nahtigal
Zakaj so stavkali novinarji?
Igor Drakulič
(Ne)samostojni in (ne)svobodni?
Neva Nahtigal, Uroš Škerl
Novinarski večer o stavki
Jaka Repanšek
Bo prenovljeni kolektivni pogodbi za novinarje uspelo?
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako WAZ pritiska na novinarje v jugovzhodni Evropi?
Neva Nahtigal
Prenova kolektivne pogodbe za novinarje
Jaka Repanšek
Varovanje avtorskih pravic v kolektivni pogodbi: kako se miš spreminja v mačko
Jaka Repanšek
Avtorske pogodbe zaposlenih v medijih
Sonja Merljak
Piarovci so dodatna ovira na poti do informacij
Gašper Lubej
Ustanovljena sekcija samostojnih in svobodnih novinarjev
Neva Nahtigal
Tehnologija zahteva dodatno zaščito avtorskih pravic
Iztok Jurančič
Novinarski sindikat pred izzivi priprave nove kolektivne pogodbe
Grega Repovž
Leto 2003 – leto medijskega preloma
Sonja Merljak
Je izobraževanje novinarjev v interesu medijskih hiš?
Bogdan Jugovič
Izobraževanje je za novinarje nuja
Polona Bahun
Novinarji - odvečna delovna sila?
Matjaž Pikalo
Kdo bo še pisal?
Gašper Lubej
Ko novinarji delajo brez pogodb in zavarovanja
Neva Nahtigal
Samostojni novinarji so ranljiva skupina delavcev v Evropi
Rajko Gerič
Postali smo javni uslužbenci
Tatjana Pirc
Bodimo uslužbenci javnosti
Ljuba Babič Košir
Vsi na isti veji
Simona Zatler
Vsak je lahko novinar
Hannu-Pekka Laiho
Samostojni novinarji na Finskem
Barbara Bizjak
Stavka na Delu
Mateja Hrastar
Kratek premislek o statusu svobodnjaka
Dejan Pušenjak
Izgubljene novinarjeve utopije
Marinka Boljkovac-Borković
Profesionalna solidarnost je temelj zaščite novinarjev
Brankica Petković
Ko pridejo hudi časi
Novinarski večeri
11.10.2004
Wolfgang Soergel, Simona Rakuša, Edi Pucer, Igor Drakulić
Zakaj novinarska stavka?
05.12.2002
Serge Halimi, Rastko Močnik
Novinarji – čigavi psi čuvaji?
03.10.2002
Arne König, Alenka Burja
Samostojno novinarstvo – stvar izbire ali nuje?
17.03.1998
Aidan White, Marjan Sedmak
Novinarji vseh dežel, združite se!
Omizja
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
15.03.2004
Jure Apih, Miran Lesjak, Melita Forstnerič-Hajnšek, Grega Repovž, Iztok Jurančič, Peter Nikolič, Sašo Gazdić, Janez Damjan
S kapitalom nad novinarstvo