N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
uvodnik
javni govor o referendumu
novi zakon o medijih
medijski trg
medijski pregled
mediji in pravo
mediji v svetu
država in mediji - tuje izkušnje
sindikalni boj novinarjev
novinarski profesionalizem
društvo novinarjev
boj za preživetje radia marš
recenzije in prikazi
seminarji in obvestila
ekskrementi
foto
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Konferenca in nagrade Mirror Europe
Mirror Europe vključuje konferenco in nagradni natečaj za novinarje, ki ustvarjajo televizijske in multimedijske prispevke o regionalni pripadnosti in regionalnih temah. Namen organizatorja Mirror Europe – švedskega mesta Umea – je spodbuditi medijsko produkcijo in nove tehnološke prijeme v prid regionalnega razvoja v Evropi.

Konferenca, na kateri bodo predavali Debra Daugherty, CNN World Report, Andy Griffee, BBC, Tim Johnson, TV2, Danska, in Densi Fortier, Canalweb, Francija, bo od 13. do 15. septembra 2001 v Umei.

Nagrade za televizijske in multimedijske programe o regionalnih temah bodo podeljene v naslednjih kategorijah: nagrada Evropskega komiteja za spodbujanje evropskih identitet, nagrada za regionalno produkcijo na področju novih medijev, nagrada za inovacijo v produkciji televizijskih in spletnih izdelkov in televizijska nagrada BBC za televizijske programe, izdelane na regionalni ravni, ki razsvetljujejo pozitivne plati multikulturne družbe.

Mirovni inštitut in TV Slovenija sta na nagradni natečaj prijavila dokumentarni film »V etru nove Evrope« o reformi državnih v javne televizije v osmih državah v vzhodni Evropi.

izpis

Podiplomski študij novinarstva
Tri fakultete iz treh evropskih držav – Danska šola novinarstva iz Aarhusa, Šola novinarstva iz Utrechta na Nizozemskem in Univerza v Cardiffu v Veliki Britaniji – izvajajo skupni podiplomski študij novinarstva z naslovom Evropsko novinarstvo, ki traja eno leto, začne pa se v januarju. Program se izvaja v treh delih in terminih na treh univerzah. Prvi del študija o evropski ekonomiji, zgodovini, politiki in o novinarstvu v digitalni dobi bo od januarja do marca v Utrechtu, drugi del o globalni politiki in poročanju o globalnih spremembah bo od aprila do junija v Aarhusu, in tretji, namenjen pisanju magistrske naloge in sodelovanju z mentorjem, bo od septembra do decembra 2001 v Cardiffu. Več informacij o podiplomskem študiju: www.djh.dk/ international ali po elektronski pošti Inger Munk, Danska šola novinarstva, imu@djh.dk.

izpis

Regionalni bilten Mednarodne federacije novinarjev
Aprila 2001 je Mednarodna federacija novinarjev s sedežem v Bruslju začela izdajati dvomesečni elektronski bilten o medijih in demokraciji v jugovzhodni Evropi. V prvi številki biltena so objavili prispevke o profesionalnih merilih in krizah na javnih radijskih in televizijskih postajah v državah srednje in vzhodne Evrope. V biltenu je objavljen tudi prispevek o prizadevanjih bolgarskih novinarskih organizacij za redno spremljanje problemov novinarske etike, pisanje novega novinarskega kodeksa in zagon skupne komisije za etična vprašanja dveh novinarskih sindikatov v Bolgariji.

izpis

Seminarji v jugovzhodni Evropi
Mreža medijskih centrov in institutov v jugovzhodni Evropi (South East European Network for Professionalisation of the Media – SEENPM) nadaljuje z organizacijo seminarjev za novinarje iz te regije. Seminarja v Sofiji o poročanju o gospodarskih temah se je konec maja udeležila novinarka Financ Lucija Bošnik, junijskega seminarja v Beogradu o poročanju o konfliktih Borut Mehle, novinar Dnevnika, julijskega seminarja o vodenju manjših televizijskih hiš v Sofiji pa Marjan Moškon, urednik TV Novo mesto.

Začetek julija se je Edi Pucer, novinar POP TV udeležil drugega dela usposabljanja za vodenje seminarjev o raziskovalnem novinarstvu.

Konec julija bo v okviru SEENPM v Kišnjevu v Moldaviji seminar o poslovnem vodenju lokalnih časopisov.

Mirovni inštitut iz Ljubljane s svojim centrom za medijsko politiko je član mreže SEENPM.

izpis

Konferenca Freedom Foruma v Zagrebu
Freedom Forum, mednarodna nevladna organizacija s sedežem v Združenih državah Amerike, ki je dejavna na področju svobode izražanja in svobodi tiska, je organizirala 29. junija v Zagrebu konferenco Mediji in politične spremembe v Evropi.

Konference so se udeležili številni ugledni novinarji in ZDA in Evrope, večinoma iz držav jugovzhodne Evrope. Konferenco je odprl predsednik Hrvaške Stjepan Mesić, uvodničar pa je bil Graham Blewitt, namestnik glavne tožilke Haškega sodišča za vojne zločine. Konference se je udeležil novinar Dela Boris Čibej.

izpis

Novi štipendijski program Mirovnega inštituta
Vrsto let je v okviru medijskega programa Zavoda za odprto družbo – Slovenija deloval program gostujočih novinarjev, ki je od leta 1997 omogočil gostovanje v slovenskih medijih za približno 50 novinarjev iz vzhodne in srednje Evrope. Spomladi 2001 se je iztekel zadnji program gostujočih novinarjev, tokrat že v okviru Mirovnega inštituta.

Junija je Mirovni inštitut objavil novi štipendijski program za novinarje in medijske izvedence iz Slovenije za primerjalne študije in študijske obiske v tujini oz. za novinarje in medijske izvedence iz Evropske unije, držav kandidatk za EU in držav jugovzhodne Evrope za primerjalne študije in študijske obiske v Sloveniji. Objavljen je pozivni razpis z rokom za prijave 1. julija 2001. Septembra bodo izbrani štipendisti začeli s študijskimi obiski in analizami problematik, ki so v štipendijskem programu že določene. Določil jih je Mirovni inštitut, obravnavajo predvsem medijsko politiko in razvoj medijev ter novinarstva.

izpis

Medijska politika v jugovzhodni Evropi
V začetku oktobra bo Mirovni inštitut v sodelovanju z medijskim programom mreže Open Society Institute iz Budimpešte organiziral konferenco o medijski politiki v jugovzhodni Evropi. Pričakujejo udeležbo vladnih predstavnikov, medijskih izvedencev in novinarjev iz vseh držav jugovzhodne Evrope, ki bodo razpravljali o dosegih in posledicah dosedanjih reform medijskih sistemov v tej regiji. Organizator načrtuje panelne razprave o zakonodaji, medijskem trgu, svobodi medijev, pravicah novinarjev, ukrepih za večjo verodostojnost medijev in o izobraževanju novinarjev.

Razprave naj bi se sklenile s sprejetjem smernic za boljšo in preglednejšo medijsko politiko v državah jugovzhodne Evrope.

izpis

Konferenca o interaktivnem založništvu
Redna letna konferenca o interaktivnem založništvu bo od 7. do 9. novembra v Zürichu. Organizatorji pričakujejo več kot 300 predstavnikov medijske industrije, ki bodo spregovorili o možnostih povezovanja različnih medijskih prijemov za izboljšanje poslovnih uspehov in dostopa do novih oglaševalcev. Več informacij: www.contentsummit.com.

izpis

Nova spletna stran čeških novinarjev
Češki novinarji so objavili novo spletno stran o temah, ki zadevajo novinarski poklic, poklicno etiko, zakonodajo in medijski trg. Članke bodo objavljali tedensko, omogočena pa bo tudi interaktivna razprava o aktualnih temah.

Naslov spletne strani čeških novinarjev je www.nadaceperoutka.cz/mediareport/. V pripravi spletne strani so sodelovali tudi novinarji, ki so vodili stavko na Češki televiziji. V kratkem naj bi povzetke člankov in razprav prevedli tudi v angleški jezik in objavili na spletni strani.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

izobraževanje novinarjev, konference in štipendije

Medijska preža
Gorazd Kovačič
Je razlog za razredno zmedenost novinarjev v izobrazbi?
Zala Volčič
Zasidrano v teoriji, usmjerjeno v prakso
Brankica Petković
Konferenca Evropske komisije o svobodi medijev v državah Zahodnega Balkana in Turčiji
Rinaldo DiRicchardi-Muzga
Izobraževanje za romske novinarje na RTV Slovenija
Luna Jurančič Šribar
Srečanje poklicnih in »uličnih« novinarjev
Anita Mikulič
Zakaj bi bili otroci žrtve medijev?
Anita Mikulič
Poglej si z novimi očmi
Seminarji in obvestila
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Mojca Mayr, Eva Plej
Možnost protispektakla
Britanski multikulturalizem, samoregulacija in mediji
Igor Drakulič
Evropska konferenca svobodnih novinarjev: Položaj se slabša
Nikola Janović
Praktične intervencije in teoretske refleksije
Neva Nahtigal
Usposabljanje Romov za profesionalno radijsko novinarstvo
Danijela Đoković
Kreativna komunikacijska akcija Vox Populi – Raziskovanje slovenske identitete
Mediji in avdiovizualna kultura v osnutku nacionalnega kulturnega programa 2004-2007
Kristina Plavšak
V iskanju popolne novinarske šole
Kristina Plavšak
Kako do izobraženih in izurjenih novinarjev?
Bojan Golčar
Medijske komunikacije na mariborski univerzi
Sonja Merljak
Je izobraževanje novinarjev v interesu medijskih hiš?
Petra Šubic
Novinar je »večni« študent brez časa za študij
Bogdan Jugovič
Izobraževanje je za novinarje nuja
Uroš Slak
Študij je obojestranska korist
Janez Sajovic
Nastaja izobraževalni center RTV Slovenija
Peter Frankl
Novinarje učimo ekonomije in ekonomiste novinarstva
Edi Pucer
Nekaj kisika za možgane
Saša Banjanac Lubej
Ovire tudi pri brezplačnem izboraževanju
Sonja Merljak
Poynter - medijska šola za izšolane novinarje
Lucija Bošnik
Šest opornikov k razumevanju islama
Pomoč ameriških novinarjev
Štipendije za magistrski študij novinarstva
Magistrski študij novinarstva Evropske novinarske akademije
Seminar o poročanju o gospodarstvu
Slovenski novinarji na seminarjih v JV Evropi
Seminar o preiskovalnem novinarstvu v Ljubljani
Mednarodne nagrade za preiskovalno novinarstvo
Gojko Bervar
Mreža evropskih tiskovnih svetov
Tomaž Trplan
Evropska konferenca perifernih revij
Razpis za novinarske nagrade
Slovenski novinarji na seminarjih v JV Evropi
Pakt stabilnosti in mediji
Gostujoči uredniki v ZDA
Mojca Lorenčič
Slovenski tisk poroča o problemih, ameriški o ljudeh
Perspectives of Media Policy in South East Europe;
Ljubljana, 22-23 November 2001 (Grand Hotel Union) - Preliminary Agenda
Novinarske štipendije za študijski obisk v ZDA
Slovenski novinarji na seminarjih v jugovzhodni Evropi
Seminar o poročanju o zdravstvu
Konferenca in nagrade Mirror Europe
Podiplomski študij novinarstva
Regionalni bilten Mednarodne federacije novinarjev
Seminarji v jugovzhodni Evropi
Konferenca Freedom Foruma v Zagrebu
Novi štipendijski program Mirovnega inštituta
Medijska politika v jugovzhodni Evropi
Konferenca o interaktivnem založništvu
Nova spletna stran čeških novinarjev
Mreža medijskih centrov in institutov v jugovzhodni Evropi
Mednarodna konferenca o raziskovalnem novinarstvu
O sovražnem govoru
Seminarji Evropskega centra za novinarstvo
Elektronski bilteni z novicami o svetovnih medijih
Poletna univerza v Amsterdamu in Maastrichtu
Karmen Erjavec
Vzgoja za medije
Jolanda Lebar, Suzana Kos
(Ne)izobraževanje na nacionalki
Marko Prpič
Stalno izobraževanje je nujno
Proti evropskem novinarskem kodeksu
Mirko Štular
Ves svet na dlani
Aleš Gaube
Pričakovali smo veliko, dobili pa dosti več
Jerca Legan
Ženske Bližnjega vzhoda
Katja Šeruga
Analitično s terena
Mojca Lorenčič
Izpopolnjevanje pri Reutersu
Erika Repovž
Kdo bo delal selekcijo?
Mojca Širok
Vse se je začelo z nekrologom
Robert Gorjanc
Novi časi, nova vloga
Jože Možina
Urejena pričeska in obleka, a brez blišča
Matjaž Kek
Partnerstvo z mediji
Darijan Košir
Upoštevati, ne pa prenašati
internet
Medijska preža
Lenart J. Kučić
Novinarska internetna podoba
Sonja Merljak Zdovc
Poslovni modeli in preživetje medijskih hiš
Melita Zajc
Ne le nevarnosti, glejmo raje prednosti novih prostorov javne komunikacije
Kaja Jakopič
Profesionalni razpihovalci sovražnega govora na spletu
Iztok Šori, Veronika Bajt
Novi digitalni mediji, seksualnost in migracije
Igor Vobič
Piano v Sloveniji: malo muzike, malo denarja
Sonja Merljak Zdovc
Ko spletno uredništvo prosjači svoje kolege iz tiska za kosti
Kaja Jakopič
Twitter volitve?
Marko Milosavljević, Tanja Kerševan Smokvina
Vpliv digitalizacije na medije v Sloveniji
Domen Savič
Internet kot zabloda
Domen Savič
Vzpon in padec informacijskega imperija
Tanja Kerševan Smokvina
Spremljanje vpliva digitalizacije na medije v Sloveniji
Andrej Pavlišič
Internet hočejo transformirati v še eno lovišče kapitala
Domen Savič
Zapiranje pašnika: spletna cenzura doma in po svetu
Tomaž Gregorc
Onemogočanje avtonomnih digitalnih praks – »trda plat« zgodbe
Jurij Smrke
Novinarstvo in/kot tehnologija
Lija Mihelič, Miha Glavač
Prijavitelji dojemajo govor kot kazniv v zelo širokem obsegu
Sonja Merljak Zdovc
Spletni komentarji: kako pregnati sovražni govor?
Jernej Rovšek
Splet ne more biti izjema
Lenart J. Kučić
Iskanje čudežne rešitve
Igor Vobič
Pavperizacija spletnih novinarjev v Sloveniji
Mitar Milutinović
Ne spodbujajte k spremembi temeljnih lastnosti interneta!
Eva Vrtačič, Klemen Ploštajner, Nina Vombergar
Informacija, ideologija, Wikileaks
Sonja Merljak Zdovc
Mobilno, lokalno, socialno
Eva Vrtačič
Fenomen Lana Del Rey: Retro-romantika, porno-šik
Igor Vobič
Konec odprtega spleta tudi v slovenskem novinarstvu?
Eva Vrtačič
Neslane internetne šale z veliko soli
Kaja Jakopič
Pasivni aktivizem: Vloga spletnih omrežij pri vstajah proti diktatorskim režimom
Kaja Jakopič
Wikileaks – brezdomec med virom in medijem
Bojan Anđelković
Časi navduševanja nad virtualnim prostorom, v katerem se lahko potepamo brez identitete, so za nami
Andrej Motl
Sovražni govor v slovenskih medijih na spletu
Timotej Semenič
Demistifikacija pojma spletna televizija
Andrej Motl
Rasizem na internetu
Igor Bijuklič
Mediji v pospeševanju – Paul Virilio in totalitarnost medijske infrastrukture
Igor Vobič
Medijske hiše s spletnim novinarstvom le eksperimentirajo
Vuk Ćosić
Kriza, super
Brankica Petković
Narobe
Igor Vobič
Konvergenca v novinarstvu: integracija uredništev v časopisnih hišah Delo in Žurnal
Eva Vrtačič
E-smrtnost: Patološki narcis in smrt v kiberprostoru
Eva Vrtačič
Internetna socialna obrežja: prijatelji za vedno?
Kaja Jakopič
Otroci na internetu
Sandra Bašić-Hrvatin
Mediji, ponižani v obrt
Igor Vobič
Medosebna interaktivnost – redkost v slovenskem spletnem novinarstvu
Manca Borko
S stapljanjem uredništev v novo dobo novinarstva?
Sonja Merljak Zdovc
Blog kot novinarski odgovor na težave neke lokalne skupnosti
Kaja Jakopič
Volivci v mreži spletnih skupnosti
Igor Vobič
Splet kot zrcalo krize novinarstva?
Kaja Jakopič
Blogam, torej sem … novinar in zvezda
Zvezdan Martič
Medijske hiše srečajo nove medije
Jaka Železnikar
Spletni medij ali spletni podaljšek medija
Igor Vobič
Novinarstvo na spletu – Kdo s(m)o novinarji?
Zoran Trojar
Trendi spletnega oglaševanja
Barbara Kvas
Politični spletkarji – predvolilne kampanje na spletu
Kaja Jakopič
Bum časopisnih spletnih televizij
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Spletne televizije izziv za medijske regulatorje
Brankica Petković
Mediji za državljane
Domen Savič, Barbara Kvas
Demokratični potencial spletnih dnevnikov
Nikola Janović
Praktične intervencije in teoretske refleksije
Kaja Jakopič
Boj proti sovraštvu na medmrežju ali boj z mlini na veter
Miha Ceglar
Katere podatke o uporabnikih lahko zbirajo slovenski operaterji?
Maja Breznik
Spletna stran Index prohibitorum
Toni Gabrić
ZaMirZINE
Kaja Jakopič
Slovenske parlamentarne volitve brez internetne kampanje
Mojca Planšak
FM@dia Forum 2004
Sonja Merljak
Dve postaji za medijske informacije
Zorana Baković
Kitajska: Resnica v rdeči preobleki
Marta Gregorčič
Fuck media. Be the media!
Bibliowwwgrafija
Matjaž Trošt
Izzivi spletnega novinarstva
Rok Kajzer
Kakovostno, hitro, cenejše
Nova spletna stran čeških novinarjev
Suzana Žilič-Fišer
Prihodnost televizije
Barbara Bizjak
Število obiskov razkriva edino Večer
Darren Purcell
Pošljite čim več ljudem
Darren Purcell
Otroška pornografija na internetu
Boris Čibej
Prihodnost neke iluzije
Goran Ivanović
Stara Mat’kurja - dobra juha
Erika Repovž
Nov internet časopis 24ur.com
Vuk Ćosić
Internet in kosovska vojna
Goran Ivanović
Televizija na internetu
Državna propaganda na internetu
Vuk Ćosić
V boju proti državi
Joh Dokler
Brez komunikacije z bralci
Edicija MediaWatch
Darren Purcell
Slovenska država na internetu