Konferenca in nagrade Mirror Europe
Mirror Europe vključuje konferenco in nagradni natečaj za novinarje, ki ustvarjajo televizijske in multimedijske prispevke o regionalni pripadnosti in regionalnih temah. Namen organizatorja Mirror Europe – švedskega mesta Umea – je spodbuditi medijsko produkcijo in nove tehnološke prijeme v prid regionalnega razvoja v Evropi.

Konferenca, na kateri bodo predavali Debra Daugherty, CNN World Report, Andy Griffee, BBC, Tim Johnson, TV2, Danska, in Densi Fortier, Canalweb, Francija, bo od 13. do 15. septembra 2001 v Umei.

Nagrade za televizijske in multimedijske programe o regionalnih temah bodo podeljene v naslednjih kategorijah: nagrada Evropskega komiteja za spodbujanje evropskih identitet, nagrada za regionalno produkcijo na področju novih medijev, nagrada za inovacijo v produkciji televizijskih in spletnih izdelkov in televizijska nagrada BBC za televizijske programe, izdelane na regionalni ravni, ki razsvetljujejo pozitivne plati multikulturne družbe.

Mirovni inštitut in TV Slovenija sta na nagradni natečaj prijavila dokumentarni film »V etru nove Evrope« o reformi državnih v javne televizije v osmih državah v vzhodni Evropi.

nazaj

Podiplomski študij novinarstva
Tri fakultete iz treh evropskih držav – Danska šola novinarstva iz Aarhusa, Šola novinarstva iz Utrechta na Nizozemskem in Univerza v Cardiffu v Veliki Britaniji – izvajajo skupni podiplomski študij novinarstva z naslovom Evropsko novinarstvo, ki traja eno leto, začne pa se v januarju. Program se izvaja v treh delih in terminih na treh univerzah. Prvi del študija o evropski ekonomiji, zgodovini, politiki in o novinarstvu v digitalni dobi bo od januarja do marca v Utrechtu, drugi del o globalni politiki in poročanju o globalnih spremembah bo od aprila do junija v Aarhusu, in tretji, namenjen pisanju magistrske naloge in sodelovanju z mentorjem, bo od septembra do decembra 2001 v Cardiffu. Več informacij o podiplomskem študiju: www.djh.dk/ international ali po elektronski pošti Inger Munk, Danska šola novinarstva, imu@djh.dk.

nazaj

Regionalni bilten Mednarodne federacije novinarjev
Aprila 2001 je Mednarodna federacija novinarjev s sedežem v Bruslju začela izdajati dvomesečni elektronski bilten o medijih in demokraciji v jugovzhodni Evropi. V prvi številki biltena so objavili prispevke o profesionalnih merilih in krizah na javnih radijskih in televizijskih postajah v državah srednje in vzhodne Evrope. V biltenu je objavljen tudi prispevek o prizadevanjih bolgarskih novinarskih organizacij za redno spremljanje problemov novinarske etike, pisanje novega novinarskega kodeksa in zagon skupne komisije za etična vprašanja dveh novinarskih sindikatov v Bolgariji.

nazaj

Seminarji v jugovzhodni Evropi
Mreža medijskih centrov in institutov v jugovzhodni Evropi (South East European Network for Professionalisation of the Media – SEENPM) nadaljuje z organizacijo seminarjev za novinarje iz te regije. Seminarja v Sofiji o poročanju o gospodarskih temah se je konec maja udeležila novinarka Financ Lucija Bošnik, junijskega seminarja v Beogradu o poročanju o konfliktih Borut Mehle, novinar Dnevnika, julijskega seminarja o vodenju manjših televizijskih hiš v Sofiji pa Marjan Moškon, urednik TV Novo mesto.

Začetek julija se je Edi Pucer, novinar POP TV udeležil drugega dela usposabljanja za vodenje seminarjev o raziskovalnem novinarstvu.

Konec julija bo v okviru SEENPM v Kišnjevu v Moldaviji seminar o poslovnem vodenju lokalnih časopisov.

Mirovni inštitut iz Ljubljane s svojim centrom za medijsko politiko je član mreže SEENPM.

nazaj

Konferenca Freedom Foruma v Zagrebu
Freedom Forum, mednarodna nevladna organizacija s sedežem v Združenih državah Amerike, ki je dejavna na področju svobode izražanja in svobodi tiska, je organizirala 29. junija v Zagrebu konferenco Mediji in politične spremembe v Evropi.

Konference so se udeležili številni ugledni novinarji in ZDA in Evrope, večinoma iz držav jugovzhodne Evrope. Konferenco je odprl predsednik Hrvaške Stjepan Mesić, uvodničar pa je bil Graham Blewitt, namestnik glavne tožilke Haškega sodišča za vojne zločine. Konference se je udeležil novinar Dela Boris Čibej.

nazaj

Novi štipendijski program Mirovnega inštituta
Vrsto let je v okviru medijskega programa Zavoda za odprto družbo – Slovenija deloval program gostujočih novinarjev, ki je od leta 1997 omogočil gostovanje v slovenskih medijih za približno 50 novinarjev iz vzhodne in srednje Evrope. Spomladi 2001 se je iztekel zadnji program gostujočih novinarjev, tokrat že v okviru Mirovnega inštituta.

Junija je Mirovni inštitut objavil novi štipendijski program za novinarje in medijske izvedence iz Slovenije za primerjalne študije in študijske obiske v tujini oz. za novinarje in medijske izvedence iz Evropske unije, držav kandidatk za EU in držav jugovzhodne Evrope za primerjalne študije in študijske obiske v Sloveniji. Objavljen je pozivni razpis z rokom za prijave 1. julija 2001. Septembra bodo izbrani štipendisti začeli s študijskimi obiski in analizami problematik, ki so v štipendijskem programu že določene. Določil jih je Mirovni inštitut, obravnavajo predvsem medijsko politiko in razvoj medijev ter novinarstva.

nazaj

Medijska politika v jugovzhodni Evropi
V začetku oktobra bo Mirovni inštitut v sodelovanju z medijskim programom mreže Open Society Institute iz Budimpešte organiziral konferenco o medijski politiki v jugovzhodni Evropi. Pričakujejo udeležbo vladnih predstavnikov, medijskih izvedencev in novinarjev iz vseh držav jugovzhodne Evrope, ki bodo razpravljali o dosegih in posledicah dosedanjih reform medijskih sistemov v tej regiji. Organizator načrtuje panelne razprave o zakonodaji, medijskem trgu, svobodi medijev, pravicah novinarjev, ukrepih za večjo verodostojnost medijev in o izobraževanju novinarjev.

Razprave naj bi se sklenile s sprejetjem smernic za boljšo in preglednejšo medijsko politiko v državah jugovzhodne Evrope.

nazaj

Konferenca o interaktivnem založništvu
Redna letna konferenca o interaktivnem založništvu bo od 7. do 9. novembra v Zürichu. Organizatorji pričakujejo več kot 300 predstavnikov medijske industrije, ki bodo spregovorili o možnostih povezovanja različnih medijskih prijemov za izboljšanje poslovnih uspehov in dostopa do novih oglaševalcev. Več informacij: www.contentsummit.com.

nazaj

Nova spletna stran čeških novinarjev
Češki novinarji so objavili novo spletno stran o temah, ki zadevajo novinarski poklic, poklicno etiko, zakonodajo in medijski trg. Članke bodo objavljali tedensko, omogočena pa bo tudi interaktivna razprava o aktualnih temah.

Naslov spletne strani čeških novinarjev je www.nadaceperoutka.cz/mediareport/. V pripravi spletne strani so sodelovali tudi novinarji, ki so vodili stavko na Češki televiziji. V kratkem naj bi povzetke člankov in razprav prevedli tudi v angleški jezik in objavili na spletni strani.

nazaj