N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
uvodnik
kodeks rtv slovenija
novi zakon o medijih
analize medijskega poročanja
raziskovalno novinarstvo
intervju in avtorizacija
varstvo novinarjevega vira
katoliška cerkev in mediji
otroci in televizija
novinarsko cestno razsodišče
populizem v avstriji
režimske tv v srbiji
državni mediji na hrvaškem
pakt stabilnosti in mediji
medijski pregled
recenzije
ekskrementi
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Boris Rašeta
Kaj bo z državnimi mediji na Hrvaškem?
Nova oblast ne želi ustvariti popolnoma svobodne medijske tekme - Medijski trg naj bi se preuredil po načelu medstrankarskega dogovora
Po letošnjih parlamentarnih volitvah, na katerih je zmagala koalicija šestih opozicijskih strank, in volitvah za predsednika, na katerih je zmagal Stipe Mesić, se je položaj medijev na Hrvaškem občutno izboljšal. Zdaj lahko z veliko gotovostjo rečemo, da na Hrvaškem sodnih pregonov novinarjev s strani vlade ali posameznih visokih državnih uradnikov ne bo več oziroma da bodo odločitve sodišč izgubile dosedanjo politično dimenzijo. Skoraj popolnoma gotovo je tudi, da nova oblast ne bo več sistematično omejevala svobode tiska. Tudi ogromnih sodnih odškodnin, s katerimi so prej zavestno in načrtno uničevali medije, ne bo več.

Mediji, še posebej zasebni, so danes bolj svobodni kot kadar koli v prejšnjem desetletju in to je najbolj pomemben dosežek volitev: sodstvo so osvobodili političnih pritiskov sojenja proti novinarjem, ustavno sodišče je spremenilo določbe kazenskega zakonika, ki so državnemu tožilcu omogočale, da začne sodni proces po uradni dolžnosti, če sam oceni, da časopisje kleveta ali žali šest najviših državnih uradnikov. Vsekakor pa je stanje še daleč od idealnega. V medijih se bodo pojavile nove težave, saj je že danes jasno, da enostavnih rešitev za probleme, podedovane iz časov vladavine HDZ, ni. Prvi in najpomembnejši vtis je, da nova zmagovalna koalicija - kljub nasprotnim napovedim - ne želi ustvariti popolnoma svobodne medijske tekme, v kateri bi bili mediji osvobojeni kakršnihkoli povezav s strankami in v kateri bi se usmerili samo na čim boljšo prodajo na trgu. Zdi se namreč, da želi nova vlada preurediti medijski prostor po načelu medstrankarskega dogovora, in sicer tako, da bi bili nekateri mediji bližji ali pa znotraj interesne področja ene stranke ali koalicije strank, medtem ko bi bili drugi bližji drugim strankam.

Vlada Ivice Račana je tako na vodilni položaj hrvaške nacionalne televizije (HTV) postavila Mirka Galića, ki sicer ni član Račanove SDP, je pa tej stranki zelo blizu. Vpliv glavne stranke vladajoče koalicije je videti po tem, da je premier Račan v dnevnikih in poročilih veliko bolj prisoten kot predsednik države Stipe Mesić.

HTV največ spremlja vlado in njene uradnike, ker je vlada tista, ki odloča o njeni usodi. V bližnji prihodnosti naj bi bil objavljen javni razpis za urednike na televiziji - Mirko Galić je torej prehodna rešitev. Šele po zaključku razpisa bomo izvedeli, kaj misli nova vlada dejansko narediti s televizijo.

Za zdaj na HTV dela 3500 ljudi. Strokovnjaki ocenjujejo, da jih je celo za desetkrat več, kot bi bilo treba. Z izjemo nekaj zamenjav ljudi, ki jih je postavila Tuđmanova stranka in ki za svoje delo res niso bili sposobni, na televiziji ni bilo večjih sprememb. O dolgoročni politiki vlade do elektronskih medijev bomo lahko sodili šele jeseni. Pri tiskanih medijih je videti, da si Račanova vlada ne želi popolne liberalizacije, kar je posebej opazno pri časniku Vjesnik. Gre za dnevni časopis, ki ga je bivša vlada skoraj uničila, ker ga je spremenila v poluradni bilten HDZ in Franja Tuđmana.

Komu bo vlada prodala Vjesnik?
Vjesnik ima manj kot deset tisoč izvodov naklade, ustvarja velike izgube, financira pa se iz državnega proračuna, iz prihodkov tiskarne, ki je del podjetja in dobro posluje in iz plačanih oglasov Trgovskega sodišča, ki jih lahko po zakonu objavlja samo Vjesnik, zaradi česar so ostali založniki v neenakopravnem položaju.

Račanova vlada ne ve, kaj bi storila z Vjesnikom in 350 zaposlenimi novinarji. Kljub temu je zavrnila ponudbo Iva Pukanića, založnika tednika Nacional, ki je hotel kupiti časopis, vendar brez tiskarne, ki jo je kot podjetje, ki ustvarja dobiček, lahko prodati. Neuradno pa se je izvedelo, da nova vlada ne želi vsak dan trepetati pred Vjesnikovim pisanjem, ker Pukanićev tednik zagovarja ostro in kritično pisanje.

Poleg tega je Nacional blizu predsedniku Mesiću, Račanovemu tekmecu za vpliv in moč, kar je dodatni razlog, zaradi katerega ga vlada ni hotela dati Pukaniću. Račan pa uživa tudi zelo močno podporo najmočnejše hrvaške medijske skupine, Europapress holdinga (EPH) Nina Pavića, ki kot solastnik koncerna WAZ izdaja štirinajst časopisov na Hrvaškem. Nova vlada s takšnim ravnanjem ščiti Pavićev izjemno ugoden tržni položaj, ki bi ga Vjesnik z Ivom Pukanićem zagotovo zamajal. Pukanić je kot agilen in sposoben mladi založnik nevaren konkurent EPH in WAZ, ki sta zaradi prevlade na trgu že malo »sklerotična«.

Formalno je vlada razložila, da ne želi prodati samo dnevnega časopisa, pač pa Vjesnik skupaj s tiskarno, hkrati pa obdržati 25 odstotkov delnic v časopisu. Po nepreverjenih informacijah ima vlada za Vjesnik svoje favorite.

V državni tiskovni agenciji Hina je stanje še hujše. Honorarni sodelavci pogosto stavkajo, izgube so velike, vendar mora država ohraniti edino tiskovno agencijo. Verjetno bodo odpustili odvečne honorarne sodelavce, na vodilno pozicijo pa bi utegnila priti Gordana Grbić, bivša televizijska novinarka in članica SDP.

Odprto je tudi vprašanje dnevnika Slobodna Dalmacija, ki ga je bivša oblast uničila in ki ima sedaj 80 milijonov nemških mark dolgov. Časopis je pred pravnim postopkom čiščenja dolgov, razrešitvijo lastniških odnosov in spremembo vodilne strukture. Toda zdi se, da želi imeti vpliv na Slobodno Dalmacijo Hrvaška socialno liberalna stranka (HSLS), najmočnejša partnerka SDP v novi vladi.

Očitno je torej, da se na Hrvaškem ustvarja model strankokratske medijske scene, kar je zelo slabo, glede na to, da so človeški potenciali v hrvaškem novinarstvu zunaj dosega strankarskih razmišljanj.

Najboljši novinarji omenjenih redakcij ne želijo biti obeski ne SDP ne HSLS ne katerekoli drugi stranke, zato lahko pričakujemo konflikte, saj so ne nazadnje te časopise ustvarili novinarji, ne pa politični voditelji.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

mediji v vzhodni in jugovzhodni Evropi

Medijska preža
Zrinjka Peruško
Kaj je bilo narobe z reformami medijev v postsocialistični Evropi?*
Snežana Trpevska
Razdrobljenost trga v jugovzhodni Evropi in degradacija profesionalnega novinarstva*
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Tarik Jusić
Bosna in Hercegovina: Med stagnacijo in tranzicijo*
Judit Bayer
Nauki medijskih reform v srednji in vzhodni Evropi: Vsaka družba ima tak medijski sistem, kot si ga zasluži*
Brankica Petković
Zakaj primerjati reforme medijskih sistemov?
Saša Banjanac Lubej
Grški vstop na televizijski trg v Sloveniji: Nafta, ladjedelništvo, šport in mediji
Biljana Žikić
S skuterji do televizije:TV Pink Si – TV3 Pink – TV3 Medias
Rastko Močnik
Kaj je vse pomenil izraz »civilna družba«?
Lucio Magri
Revolucija na Zahodu*
Gojko Bervar
Morda smo imeli srečo: nauk posnemanja modelov samoregulacije v državah nekdanje Jugoslavije
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Komunikacijski modeli mirovnih gibanj v bivši Jugoslaviji: avtentični in spregledani
Tanja Petrović
Tako evropsko
Goran Ivanović
Hrvaška televizija in očitki korupcije
Snježana Milivojević
Srbija: Prvo in zadnje poročilo o medijih in korupciji
Ana Frank
Turčija: Mediji kot žrtev zgodovinskih notranjepolitičnih bojev
Goran Ivanović
Ali je WAZ izgubil sapo na Balkanu?
Janez Polajnar
Vse dobro o mrtvih ljudeh, vse slabo o mrtvih državah
[1]
Goran Ivanović
»Krezubi trozubac« danes: kje so pristale tri nekdanje mladinske radijske postaje iz Ljubljane, Zagreba in Beograda?
Zoran Pusić
O sodbah, pričah in krivcih
[1]
Sandra Bašić-Hrvatin
Kronika napadov na hrvaške novinarje
Jovana Mihajlović Trbovc
»Jugosfera« pod televizijo Pink: od pozabe problematične preteklosti do povezovanja v potrošništvu in zabavi
Ines Kuburović
Slovenski mediji o volitvah v Bosni in Hercegovini: Utrjevanje podobe brezperspektivne države
Saša Banjanac Lubej
Maltretiranje bralcev z resnico
Tanja Petrović
Strokovnjaki brez spomina: Slovenija in »zahodni Balkan«
Ivan Čolović
Kaj bi Srbija v Evropi?[1]
Marko Zajc, Janez Polajnar
»Noseč to zapadno kulturo doli na slovanski jug«
Andrej Stopar
Rusija: »V tem primeru ste nas prehiteli!«
Gordan Malić
Hrvaška: Sodni dan neodvisnega časopisnega založništva
Stipe Ćurković
Hrvaška: Mediji, javnost in študentska zasedba fakultet
Kaja Jakopič
Hrvaška: Novinarji kot tarče
Saša Banjanac Lubej
Odgovornost novinarjev v vojni v nekdanji Jugoslaviji – Lustracija, sojenje ali pozaba
Viktor Ivančić
Hrvaška in Slovenija: Nacionalistična jugonostalgija
Sanja Prelević
Fikser – desna roka tujemu novinarju
Saša Panić
Feral Tribune: Ugasnil forum kritične javnosti
Saša Panić
Na silo izgnani s tako imenovanega medijskega trga
Predrag Lucić
Laku moć, voljena Hrvatska
Viktor Ivančić
1996: Kako je bil obrekovan Feral Tribune
Senad Pećanin
Bosna in Hercegovina: Klientelizem in mediji
Snežana Trpevska
Makedonija: Največje televizijske postaje v službi političnih obračunov
Milka Tadić Mijović
Črna gora: Mediji brez distance do vladajočih krogov
Lana Zdravković
Ante Gavranović: Medijska obratnica – Novi čitatelji traže drugačije novine
Boris Čibej
Demokratične čistke
Neva Nahtigal, Nena Skopljanac, Martina Valdetara
Desetletje za vključitev Romov (2005–2015)
Brankica Petković
Raznovrstnost tiskovnih svetov v Evropi
Lana Zdravković
O televiziji v srednji in vzhodni Evropi
Lana Zdravković
Link, revija za razvoj elektronskih medijev
Ksenja Hahonina
Ukrajina Oranžni preobrat
Toni Gabrić
ZaMirZINE
Saša Bojc
Poročilo Mednarodnega tiskovnega inštituta (IPI)
Dušan Rebolj
Mrtvi ilegalci in preplašeni ostali
Regionalna konferenca o koncentraciji lastništva v medijih
Mojca Planšak
FM@dia Forum 2004
Saša Banjanac Lubej
Dopisniki kot bojevniki za nove slovenske trge
Sanja Prelević
O Črni gori črno …
Vlasta Jeseničnik
Rusija: Laž in resnica o Beslanu
Ksenja Hahonina
Rusija: Od Nord Osta do Beslana
Ksenja Hahonina
Rusija: Primer informacijskega boja – poročanje o številu prebivalcev Čečenije
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako WAZ pritiska na novinarje v jugovzhodni Evropi?
Boris Čibej
Rusija: Ponarejeni intervjuji in črni novinarski PR1
Dušan Rebolj
Tuji lastniki medijev v srednji in vzhodni Evropi
Saša Bojc
Regulacija medijskega lastništva v državah vzhodne Evrope
Petar Luković
Srbija: Polemika o soočenju s pretklostjo – Kdo bi še kopal po dreku?
Veran Matić
Srbija: Mediji in »zdravljenje« družbe – nerealna pričakovanja
Beata Klimkiewicz
Poljska
Od liberalizacije do stroge regulacije
Velislava Popova
WAZ osvojil bolgarski časopisni trg
Boris Rašeta
Štirinajst časopisov in distribucijska hiša
Dragan Novaković
WAZ v Beogradu
Petar Luković
Srbija - Povedati fašistu, da je fašist
Snježana Milivojević
Srbija - Molk ne zabriše preteklosti
Aleksandra Maček
Makedonija - Mediji kot "varuhi nacije"
Saša Banjanac Lubej
Hrvaška, Srbija - Konec ilegalnega uvoza tiska
Jasmina Popović
Ko novinarji čistijo stranišča
Zoya Dimitrova
Bolgarija - Preiskovalni novinarji, združite se
Gašper Lubej
Makedonija
Profesionalizem zamenjala etnična lojalnost
Ranko Vujović
Črna gora
Kako medije izmakniti državnem nadzoru
Goran Ivanović
Hrvaška
Nevihta nad Latinico
Tamara Spaić
Seksgate na srbski način
Ahmed Burić
Čigavo je Oslobođenje?
Lucija Bošnik
Novinarji, sodobni gladiatorji
Beata Klimkiewicz
Biti državen ali ne?
Peter Bajomi-Lazar
Cena za državno podporo
Kaja Jakopič, Saša Banjanac Lubej
V etru Nove Evrope
Jan Moláček, Petr Kopecky
Svet in generalni direktor – generatorja krize
Danail Danov
Upor na nacionalnem radiu
Damir Matković
HRT ostaja gospodar medijskega prostora
Peter Bajomi-Lazar
Državna televizija na kolenih
Tadej Labernik
Ukinitev sedanje Radiotelevizije BiH
Ahmed Burić
Reformo diktira mednarodna skupnost
Saša Andonovski
Predlog medijskega zakona kot skrivnost
Denis Latin
Soočenja okrog konkretnih problemov
Snježana Milivojević
Bila je to najbolj umazana kampanja doslej
Milan Milošević
Napovedi so bile točne
Beata Klimkiewicz
Neškodljiva parodija
Gordana Suša
Skozi gozd do nove televizije Srbija
Laszlo Seres, Barbara Bizjak
So javni mediji sredstvo vladanja?
Lucija Bošnik
Načrtno potiskanje v kaos
Snježana Milivojević
Kako uničiti javnost
Sandra Bašić-Hrvatin
Dosje o represiji
Ognjen Tvrtković
Analiza pisanja beograjske Politike
Remzi Lani
Pismo koordinatorju Pakta stabilnosti
Boris Rašeta
Kaj bo z državnimi mediji na Hrvaškem?
Beata Klimkiewicz
Medijski imperij Radio Maryja
Arturas Mankevicius
Ugled in uspeh gresta skupaj
Boris Rašeta
Brutalna akumulacija kapitala
Tatjana Mandić
Nadzorovanje in kaznovanje novinarjev
Gabor Holmai
Državni uradniki morajo prenesti kritiko
Senad Pećanin
Skrivanje za zasebnimi tožbami
Zlatan Karabegović
Razkrivanje nepravilnosti je brez odmeva
Sandra Bašić-Hrvatin
The Baltic Media Monitor
Hrvaške parlamentarne volitve 2000 - monitoring televizije
Dragan Bisenić
Kriza neodvisnega novinarstva v Srbiji
Vladan Mićunović
»Jeklena« kontrola državnih medijev
Miklós Sükösd
Največ tujega lastništva
Petio Zekov
Waz narekuje pravila bolgarskega časopisnega trga
Milan Šmid
Preizkusni poligon za deregulacijo medijev
German Filkov
Elektronski »bum« v makedonskih medijih
Alexandre Lévy
Smrt neodvisnega informiranja v Srbiji
Dragiša Drašković
Slovenija v očeh srbskih medijev
Brankica Petković
Komu vasi lepo gorijo?
Snježana Milivojević
Politično življenje Srbije v informativnih medijih
Sandra Bašić-Hrvatin
Hard-Core politika in X-rated mediji
Sandra Bašić-Hrvatin
»No Story, Sorry.«
Brankica Petković
Šola profesionalne solidarnosti
Sandra Bašić-Hrvatin
Republika
Veran Matić
Moč in smisel mreže sorodnih medijev
Edicija MediaWatch
Mitja Velikonja
Titostalgija
Novinarski večeri
22.10.2003
Ilinka Todorovski, Aleksander Stanković, Bruno Lopandić
Hrvaška in Slovenija v medijskem ogledalu
29.05.2003
Snježana Milivojević, Dejan Anastasijević
Srbski mediji po atentatu
19.06.2000
Jacek Žakowski, Tomaž Gerden
Vzhodno od "raja"?
18.04.2000
Veton Surroi, Jurij Gustinčič
Kosovo: so se za to borili?
17.02.2000
Velibor Čović, Uroš Lipušček
Dober večer, gospod predsednik
23.04.1999
Anna Zarkova, Mojca Širok
Kaj hoče ženska
10.11.1998
Senad Pećanin, Jani Sever
Politika z drugačnimi sredstvi
30.01.1998
Milka Tadić, Blerim Shala, Blanka Doberšek
Smrt velike Srbije
14.05.1997
Aleksandar Tijanić, Mišo Alkalaj
Novinarstvo in nacionalni interes