N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
uvodnik
analize medijskega poročanja
poročanje z vojnih žarišč
medijska politika
medijski trg
medijski pregled
vstop v evropsko unijo
samoregulacija v medijih
mediji, jezik, ideologija
mediji in globalizacija
mediji v svetu
recenzije in prikazi
seminarji in obvestila
ekskrementi
fotografija
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Svetovni dan svobode tiska
Beograd, 3. maj 2004
Unesco bo 3. maja 2004 v Beogradu organiziral mednarodno konferenco v počastitev Svetovnega dneva svobode tiska. Po mednarodni konferenci bo 4. maja 2004 v organizaciji Unesca, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (pisarne za Srbijo in Črno goro) in Medijskega centra Beograd potekala še regionalna konferenca za balkanske države. Regionalna konferenca bo največ pozornosti namenila vprašanjem javnih radiotelevizijskih servisov in koncentracije medijskega lastništva. Več informacij: omisam-media@osce.org.

Svetovni kongres Mednarodnega inštituta za tisk (IPI)
Varšava, 15-18 maj 2004
Od 15. do 18. maja 2004 bo v Vašavi 53. svetovni kongres Mednarodnega inštituta za tisk (International Press Institute, IPI). Dogodek gostijo člani IPI iz Poljske z glavnim in odgovornim urednikom Gazete Wyborcze Adamom Michnikom na čelu. Konges bo zaznamoval vstop 10 držav v Evropsko unijo, med njimi tudi 8 držav srednje in vzhodne Evrope. Zato bodo med temami razprav na kongresu »Srednja in vzhodna Evropa 15 let po padcu komunizma«, »Svoboda tiska v nekdanji Sovjetski zvezi«, »Razprava o prihodnjih mejah Evrope«, »Zavezanost držav, članic mednarodnih organizacij, načelom svobode tiska«, »Globalizacija in investicije v medijsko industrijo« itn. Več informacij: http://www.freemedia.at.

Mednarodna konferenca Mediji proti rasizmu
Tabor, 18.-23. maj 2004
V Taboru na Češkem bo od 18. do 23. maja 2004 mednarodna konferenca o medijih in boju proti rasizmu. Konferenca bo vključila medijske aktiviste in teoretike iz zahodne, srednje in vzhodne Evrope ter iz nekdanje Sovjetske zveze. Namen je ustanoviti mrežo medijskih aktivistov v boju proti rasizmu in ksenofobiji. Organizatorji konference so Evropska mladina za akcijo - EYFA, Češki organizaciji Alarm!!! and Cesta ter beloruska revija Antyfashyk. Več informacij: http://www.eyfa.org/Tabor-May oziroma meeting@eyfa.org.

Ministrska konferenca Sveta Evrope o medijski politiki
Kiev, 25.-26. november 2004
Svet Evrope bo od 25. do 26. novembra 2004 organiziral 7. evropsko ministrsko konferenco o medijski politiki. Konferenca bo potekala pod naslovom »Integracija in raznoličnost: nove meje evropske medijske in komunikacijske politike«. Več informacij: http://www.coe.int/media.

Seminar Romi v medijih
Sofija, 27. april-1. maj 2004
Center za neodvisno novinarstvo iz Sofije organizira od 27. aprila do 1. maja 2004 seminar o dostopu Romov do medijev in poročanju medijev o Romih za 11 novinarjev iz romskih skupnosti v državah jugovzhodne Evrope, vključno s Slovenijo in Madžarsko. Seminar je del dejavnosti v okviru Mreže za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi (SEENPM), ki jo financirajo Open Society Institute, danska in švicarska vlada. Udeleženca iz Slovenije predlaga Mirovni inštitut (Center za medijsko politiko), ki je član mreže SEENPM. Več informacij: Maria Neikova, neikova@hotmail.com.

Seminar Mediji in nasilje na športnih prireditvah
Beograd, 12.-17. april 2004
Beograjski medijski center organizira od 12. do 17. aprila 2004 seminar o poročanju o nasilju na športnih prireditvah za 12 športnih novinarjev iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Moldavije, Romunije, Srbije in Črne gore in Slovenije. Seminar je del dejavnosti v okviru Mreže za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi (SEENPM), ki jo financirajo Open Society Institute, danska in švicarska vlada. Udeleženca iz Slovenije predlaga Mirovni inštitut (Center za medijsko politiko), ki je član mreže SEENPM. Več informacij: http://www.mediacenter.org.yu.

Elektronski arhiv tiskanih medijev v Srbiji in Črni gori
V Beogradu je podjetje Medijska dokumentacija Ebart Consuling začelo ponujati dostop do dokumentacije tiskanih medijev v Srbiji in Črni gori. V bazi imajo približno 200 tisoč klasificiranih člankov od začetka leta 2003 do danes. Dnevno obdelajo približno 600 novih člankov. Članki so v njihovi elektronski dokumentaciji dostopni 48 ur po izidu v tiskani obliki. Mesečna cena dostopa do dokumentacije je 250 evrov. Več informacij na http://www.arhiv.co.yu oziroma na vcurguz@arhiv.co.yu.

Festival lokalnih televizij
Košice, 2.-5. junij 2004
V Košicah na Slovaškem bo od 2. do 5. junija 2004 10. festival lokalnih televizij, na katerem bodo podeljene nagrade za najboljše stvaritve z glavno nagrado festivala Zlati berač vred. Prijave sprejemajo do 10. maja 2004. Kotizacije ni. Več informacij: http://www.festival.sk.

Novinarska delavnica »Ljudje, življenjski slogi in zdravje«
V Sarajevu bo v okviru mreže za profesionalizacijo novinarstva v jugovzhodni Evropi SEENPM od 9. do 11. maja potekala delavnica z naslovom »Ljudje, življenjski slogi in zdravje«. Poleg praktičnih nasvetov za pisanje novinarskih zgodb bo delavnica ponudila tudi vse bolj potrebna znanja o pokrivanju zdravstvenih tem skozi perpektivo običajnih ljudi. Delovnico bodo vodili različni strokovnjaki, ki se že leta ukvarjajo s tem področjem. Na delavnici lahko sodeluje po en novinar iz vsak države včlanjene v mrežo, star največ 35 let z izkušnjami poročanja o življenjskih slogih in zdravstvu. Prijave s kratkim življenjepisom sprejemamo na < href="mailto:tanja.tastanoska@mirovni-institut.si">tanja.tastanoska@mirovni-institut.si.

Slovenski novinarji na seminarjih v JV Evropi
V okviru izobraževanj mreže za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi SEENPM so se letošnjih delavnic že udeležili Jedrt Jež, TV Slovenija, seminarja o poročanju o kulturi v Tirani, Alenka Kotnik, TV Slovenija, delavnice o portetiranju žensk v informativnih programih v Sarajevu, Andrej Stopar, Radio Slovenija, seminarja o Evropski uniji in zunanji politiki EU v Sarajevu, Erik Valenčič, svobodni novinar domujoč na Radiu Študent, delavnice o radijski reportaži v Sofiji. Uroš Volk z Radia Slovenija se bo aprila udeležil seminarja o poročanju o nasilju v športnem novinarstvu, ki ga organizira Medijski center v Begoradu, Uroš Škerl, svobodni novinar, ki piše za Sobotno prilogo Dela, pa delavnice o okoljskem poročanju z ekskurzijo v Omišalj na Krku, kamor naj bi segel novi naftovod v Jadranskem morju. Delavnico organizira Center za izobraževanje novinarjev iz Opatije. Neva Nahtigal, vodja projektnega izobraževanja Romov za radijsko poročanje v okviru Mirovnega inštituta, se bo aprila udeležila delavnice namenjeno temi Romi in mediji, ki bo potekala v Sofiji.

Regionalna konferenca o koncentraciji medijskega lastništva
Bled, 11.-12. junij 2004
Od 11. do 12. junija 2004 bo na Bledu regionalna konferenca o koncentraciji medijskega lastništva in njenem vplivu na svobodo in pluralizem medijev, namenjena državam jugovzhodne Evrope in državam pristopnicam k Evropski uniji. Konferenco organizirata SEENPM - Mreža za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi (Mirovni inštitut kot član mreže) in Svet Evrope (oddelek za medije). Na konferenci bodo sodelovali predstavniki vlad in parlamentov, predstavniki medijev, medijski strokovnjaki in predstavniki nevladnih organizacij iz držav jugovzhodne Evrope in držav pristopnic k EU. Zastopane bodo tudi mednarodne organizacije in raziskovalci medijskih politik, ki preučujejo koncentracijo medijskega lastništva. Predstavljeni bodo podrobni rezultati raziskovalnega projekta SEENPM o vzorcih medijskega lastništva in njihovih učinkih na svobodo in pluralizem medijev v državah jugovzhodne Evrope in državah pristopnicah k EU. Namen konference je preučiti situacijo v teh državah glede na koncentracijo medijskega lastništva in z njo povezanimi problemi ter predlati spremembe politik na tem področju. Konferenca bo potekala v okviru projekta mreže SEENPM o medijskem lastništvu in programa Pakta za stabilnost na področju medijev, ki ga izvaja oddelek za medije Sveta Evrope. Dodatne informacije so dostopne pri Mirovnem inštitutu (kontaktna oseba Brankica Petković, brankica.petkovic@mirovni-institut.si) ali oddelku za medije pri Svetu Evrope (kontaktna oseba Ivan Nikolchev, ivan.nikoltchev@coe.int).

izpis

 S O R O D N E   T E M E

izobraževanje novinarjev, konference in štipendije

Medijska preža
Gorazd Kovačič
Je razlog za razredno zmedenost novinarjev v izobrazbi?
Zala Volčič
Zasidrano v teoriji, usmjerjeno v prakso
Brankica Petković
Konferenca Evropske komisije o svobodi medijev v državah Zahodnega Balkana in Turčiji
Rinaldo DiRicchardi-Muzga
Izobraževanje za romske novinarje na RTV Slovenija
Luna Jurančič Šribar
Srečanje poklicnih in »uličnih« novinarjev
Anita Mikulič
Zakaj bi bili otroci žrtve medijev?
Anita Mikulič
Poglej si z novimi očmi
Seminarji in obvestila
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Mojca Mayr, Eva Plej
Možnost protispektakla
Britanski multikulturalizem, samoregulacija in mediji
Igor Drakulič
Evropska konferenca svobodnih novinarjev: Položaj se slabša
Nikola Janović
Praktične intervencije in teoretske refleksije
Neva Nahtigal
Usposabljanje Romov za profesionalno radijsko novinarstvo
Danijela Đoković
Kreativna komunikacijska akcija Vox Populi – Raziskovanje slovenske identitete
Mediji in avdiovizualna kultura v osnutku nacionalnega kulturnega programa 2004-2007
Kristina Plavšak
V iskanju popolne novinarske šole
Kristina Plavšak
Kako do izobraženih in izurjenih novinarjev?
Bojan Golčar
Medijske komunikacije na mariborski univerzi
Sonja Merljak
Je izobraževanje novinarjev v interesu medijskih hiš?
Petra Šubic
Novinar je »večni« študent brez časa za študij
Bogdan Jugovič
Izobraževanje je za novinarje nuja
Uroš Slak
Študij je obojestranska korist
Janez Sajovic
Nastaja izobraževalni center RTV Slovenija
Peter Frankl
Novinarje učimo ekonomije in ekonomiste novinarstva
Edi Pucer
Nekaj kisika za možgane
Saša Banjanac Lubej
Ovire tudi pri brezplačnem izboraževanju
Sonja Merljak
Poynter - medijska šola za izšolane novinarje
Lucija Bošnik
Šest opornikov k razumevanju islama
Pomoč ameriških novinarjev
Štipendije za magistrski študij novinarstva
Magistrski študij novinarstva Evropske novinarske akademije
Seminar o poročanju o gospodarstvu
Slovenski novinarji na seminarjih v JV Evropi
Seminar o preiskovalnem novinarstvu v Ljubljani
Mednarodne nagrade za preiskovalno novinarstvo
Gojko Bervar
Mreža evropskih tiskovnih svetov
Tomaž Trplan
Evropska konferenca perifernih revij
Razpis za novinarske nagrade
Slovenski novinarji na seminarjih v JV Evropi
Pakt stabilnosti in mediji
Gostujoči uredniki v ZDA
Mojca Lorenčič
Slovenski tisk poroča o problemih, ameriški o ljudeh
Perspectives of Media Policy in South East Europe;
Ljubljana, 22-23 November 2001 (Grand Hotel Union) - Preliminary Agenda
Novinarske štipendije za študijski obisk v ZDA
Slovenski novinarji na seminarjih v jugovzhodni Evropi
Seminar o poročanju o zdravstvu
Konferenca in nagrade Mirror Europe
Podiplomski študij novinarstva
Regionalni bilten Mednarodne federacije novinarjev
Seminarji v jugovzhodni Evropi
Konferenca Freedom Foruma v Zagrebu
Novi štipendijski program Mirovnega inštituta
Medijska politika v jugovzhodni Evropi
Konferenca o interaktivnem založništvu
Nova spletna stran čeških novinarjev
Mreža medijskih centrov in institutov v jugovzhodni Evropi
Mednarodna konferenca o raziskovalnem novinarstvu
O sovražnem govoru
Seminarji Evropskega centra za novinarstvo
Elektronski bilteni z novicami o svetovnih medijih
Poletna univerza v Amsterdamu in Maastrichtu
Karmen Erjavec
Vzgoja za medije
Jolanda Lebar, Suzana Kos
(Ne)izobraževanje na nacionalki
Marko Prpič
Stalno izobraževanje je nujno
Proti evropskem novinarskem kodeksu
Mirko Štular
Ves svet na dlani
Aleš Gaube
Pričakovali smo veliko, dobili pa dosti več
Jerca Legan
Ženske Bližnjega vzhoda
Katja Šeruga
Analitično s terena
Mojca Lorenčič
Izpopolnjevanje pri Reutersu
Erika Repovž
Kdo bo delal selekcijo?
Mojca Širok
Vse se je začelo z nekrologom
Robert Gorjanc
Novi časi, nova vloga
Jože Možina
Urejena pričeska in obleka, a brez blišča
Matjaž Kek
Partnerstvo z mediji
Darijan Košir
Upoštevati, ne pa prenašati