Svetovni dan svobode tiska
Beograd, 3. maj 2004
Unesco bo 3. maja 2004 v Beogradu organiziral mednarodno konferenco v počastitev Svetovnega dneva svobode tiska. Po mednarodni konferenci bo 4. maja 2004 v organizaciji Unesca, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (pisarne za Srbijo in Črno goro) in Medijskega centra Beograd potekala še regionalna konferenca za balkanske države. Regionalna konferenca bo največ pozornosti namenila vprašanjem javnih radiotelevizijskih servisov in koncentracije medijskega lastništva. Več informacij: omisam-media@osce.org.

Svetovni kongres Mednarodnega inštituta za tisk (IPI)
Varšava, 15-18 maj 2004
Od 15. do 18. maja 2004 bo v Vašavi 53. svetovni kongres Mednarodnega inštituta za tisk (International Press Institute, IPI). Dogodek gostijo člani IPI iz Poljske z glavnim in odgovornim urednikom Gazete Wyborcze Adamom Michnikom na čelu. Konges bo zaznamoval vstop 10 držav v Evropsko unijo, med njimi tudi 8 držav srednje in vzhodne Evrope. Zato bodo med temami razprav na kongresu »Srednja in vzhodna Evropa 15 let po padcu komunizma«, »Svoboda tiska v nekdanji Sovjetski zvezi«, »Razprava o prihodnjih mejah Evrope«, »Zavezanost držav, članic mednarodnih organizacij, načelom svobode tiska«, »Globalizacija in investicije v medijsko industrijo« itn. Več informacij: http://www.freemedia.at.

Mednarodna konferenca Mediji proti rasizmu
Tabor, 18.-23. maj 2004
V Taboru na Češkem bo od 18. do 23. maja 2004 mednarodna konferenca o medijih in boju proti rasizmu. Konferenca bo vključila medijske aktiviste in teoretike iz zahodne, srednje in vzhodne Evrope ter iz nekdanje Sovjetske zveze. Namen je ustanoviti mrežo medijskih aktivistov v boju proti rasizmu in ksenofobiji. Organizatorji konference so Evropska mladina za akcijo - EYFA, Češki organizaciji Alarm!!! and Cesta ter beloruska revija Antyfashyk. Več informacij: http://www.eyfa.org/Tabor-May oziroma meeting@eyfa.org.

Ministrska konferenca Sveta Evrope o medijski politiki
Kiev, 25.-26. november 2004
Svet Evrope bo od 25. do 26. novembra 2004 organiziral 7. evropsko ministrsko konferenco o medijski politiki. Konferenca bo potekala pod naslovom »Integracija in raznoličnost: nove meje evropske medijske in komunikacijske politike«. Več informacij: http://www.coe.int/media.

Seminar Romi v medijih
Sofija, 27. april-1. maj 2004
Center za neodvisno novinarstvo iz Sofije organizira od 27. aprila do 1. maja 2004 seminar o dostopu Romov do medijev in poročanju medijev o Romih za 11 novinarjev iz romskih skupnosti v državah jugovzhodne Evrope, vključno s Slovenijo in Madžarsko. Seminar je del dejavnosti v okviru Mreže za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi (SEENPM), ki jo financirajo Open Society Institute, danska in švicarska vlada. Udeleženca iz Slovenije predlaga Mirovni inštitut (Center za medijsko politiko), ki je član mreže SEENPM. Več informacij: Maria Neikova, neikova@hotmail.com.

Seminar Mediji in nasilje na športnih prireditvah
Beograd, 12.-17. april 2004
Beograjski medijski center organizira od 12. do 17. aprila 2004 seminar o poročanju o nasilju na športnih prireditvah za 12 športnih novinarjev iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Moldavije, Romunije, Srbije in Črne gore in Slovenije. Seminar je del dejavnosti v okviru Mreže za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi (SEENPM), ki jo financirajo Open Society Institute, danska in švicarska vlada. Udeleženca iz Slovenije predlaga Mirovni inštitut (Center za medijsko politiko), ki je član mreže SEENPM. Več informacij: http://www.mediacenter.org.yu.

Elektronski arhiv tiskanih medijev v Srbiji in Črni gori
V Beogradu je podjetje Medijska dokumentacija Ebart Consuling začelo ponujati dostop do dokumentacije tiskanih medijev v Srbiji in Črni gori. V bazi imajo približno 200 tisoč klasificiranih člankov od začetka leta 2003 do danes. Dnevno obdelajo približno 600 novih člankov. Članki so v njihovi elektronski dokumentaciji dostopni 48 ur po izidu v tiskani obliki. Mesečna cena dostopa do dokumentacije je 250 evrov. Več informacij na http://www.arhiv.co.yu oziroma na vcurguz@arhiv.co.yu.

Festival lokalnih televizij
Košice, 2.-5. junij 2004
V Košicah na Slovaškem bo od 2. do 5. junija 2004 10. festival lokalnih televizij, na katerem bodo podeljene nagrade za najboljše stvaritve z glavno nagrado festivala Zlati berač vred. Prijave sprejemajo do 10. maja 2004. Kotizacije ni. Več informacij: http://www.festival.sk.

Novinarska delavnica »Ljudje, življenjski slogi in zdravje«
V Sarajevu bo v okviru mreže za profesionalizacijo novinarstva v jugovzhodni Evropi SEENPM od 9. do 11. maja potekala delavnica z naslovom »Ljudje, življenjski slogi in zdravje«. Poleg praktičnih nasvetov za pisanje novinarskih zgodb bo delavnica ponudila tudi vse bolj potrebna znanja o pokrivanju zdravstvenih tem skozi perpektivo običajnih ljudi. Delovnico bodo vodili različni strokovnjaki, ki se že leta ukvarjajo s tem področjem. Na delavnici lahko sodeluje po en novinar iz vsak države včlanjene v mrežo, star največ 35 let z izkušnjami poročanja o življenjskih slogih in zdravstvu. Prijave s kratkim življenjepisom sprejemamo na < href="mailto:tanja.tastanoska@mirovni-institut.si">tanja.tastanoska@mirovni-institut.si.

Slovenski novinarji na seminarjih v JV Evropi
V okviru izobraževanj mreže za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi SEENPM so se letošnjih delavnic že udeležili Jedrt Jež, TV Slovenija, seminarja o poročanju o kulturi v Tirani, Alenka Kotnik, TV Slovenija, delavnice o portetiranju žensk v informativnih programih v Sarajevu, Andrej Stopar, Radio Slovenija, seminarja o Evropski uniji in zunanji politiki EU v Sarajevu, Erik Valenčič, svobodni novinar domujoč na Radiu Študent, delavnice o radijski reportaži v Sofiji. Uroš Volk z Radia Slovenija se bo aprila udeležil seminarja o poročanju o nasilju v športnem novinarstvu, ki ga organizira Medijski center v Begoradu, Uroš Škerl, svobodni novinar, ki piše za Sobotno prilogo Dela, pa delavnice o okoljskem poročanju z ekskurzijo v Omišalj na Krku, kamor naj bi segel novi naftovod v Jadranskem morju. Delavnico organizira Center za izobraževanje novinarjev iz Opatije. Neva Nahtigal, vodja projektnega izobraževanja Romov za radijsko poročanje v okviru Mirovnega inštituta, se bo aprila udeležila delavnice namenjeno temi Romi in mediji, ki bo potekala v Sofiji.

Regionalna konferenca o koncentraciji medijskega lastništva
Bled, 11.-12. junij 2004
Od 11. do 12. junija 2004 bo na Bledu regionalna konferenca o koncentraciji medijskega lastništva in njenem vplivu na svobodo in pluralizem medijev, namenjena državam jugovzhodne Evrope in državam pristopnicam k Evropski uniji. Konferenco organizirata SEENPM - Mreža za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi (Mirovni inštitut kot član mreže) in Svet Evrope (oddelek za medije). Na konferenci bodo sodelovali predstavniki vlad in parlamentov, predstavniki medijev, medijski strokovnjaki in predstavniki nevladnih organizacij iz držav jugovzhodne Evrope in držav pristopnic k EU. Zastopane bodo tudi mednarodne organizacije in raziskovalci medijskih politik, ki preučujejo koncentracijo medijskega lastništva. Predstavljeni bodo podrobni rezultati raziskovalnega projekta SEENPM o vzorcih medijskega lastništva in njihovih učinkih na svobodo in pluralizem medijev v državah jugovzhodne Evrope in državah pristopnicah k EU. Namen konference je preučiti situacijo v teh državah glede na koncentracijo medijskega lastništva in z njo povezanimi problemi ter predlati spremembe politik na tem področju. Konferenca bo potekala v okviru projekta mreže SEENPM o medijskem lastništvu in programa Pakta za stabilnost na področju medijev, ki ga izvaja oddelek za medije Sveta Evrope. Dodatne informacije so dostopne pri Mirovnem inštitutu (kontaktna oseba Brankica Petković, brankica.petkovic@mirovni-institut.si) ali oddelku za medije pri Svetu Evrope (kontaktna oseba Ivan Nikolchev, ivan.nikoltchev@coe.int).

nazaj