N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
uvodnik
mediji po 11. septembru
poročanje medijev v sloveniji
medijski trg
skupnosti radijski programi
mediji in pravo
tiskovni svet
medijski pregled
mediji v jugovzhodni evropi
študijski obiski
recenzije in prikazi
seminarji in obvestila
ekskrementi
foto
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Novinarske štipendije za študijski obisk v ZDA
Sklad za štipendiranje novinarjev Alfred Friendly (Alfred Friendly Press Fellowships) iz Washingtona je objavil novi razpis, na katerem bodo izbrali dvanajst novinarjev ali urednikov iz držav v razvoju ali držav v tranziciji, ki jim bodo organizirali in financirali šestmesečno študijsko bivanje v Združenih državah Amerike.

Kandidirajo lahko novinarji tiskanih medijev, med 25 in 35 letom starosti, z najmanj tremi leti novinarskih izkušenj v tiskanih medijih in zaposlitvijo pri tiskanem mediji v svoji domovini.

Sklad je od leta 1984 podelil 202 štipendiji novinarjem iz 71 držav.

Prijave sprejemajo do 1. februarja 2002, študijski program pa se prične v juniju 2002. Več informacij je dostopnih na spletni strain www.pressfellowships.org ali po elektronski pošti afpf@aol.com.

izpis

Slovenski novinarji na seminarjih v jugovzhodni Evropi
Na podlagi sodelovanja Mirovnega inštituta v Mreži za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi, ki jo financirajo danska in švicarska vlada ter Zavod za odprto družbo - Budimpešta, se je od junija do novembra 2001 devet slovenskih novinarjev in drugih medijskih delavcev udeležilo seminarjev in delavnic v tej regiji.

Novinarka oddaje Studio City TV Slovenija Alenka Kotnik se je v Neumu, Bosna in Hercegovina, udeležila seminarja o novinarskem poseganju v človekove pravice. Vodja prodaje pri Delu Revije Miha Vrbinc je v moldavski prestolnici Kišnjev sodeloval na seminarju o menedžmentu v tisku. Direktorica in urednica Radia Triglav Jesenice Rina Klinar se je v Sofiji udeležila seminarja o poročanju o gospodarskih temah. Predstavnica mariborske veje Društva za nenasilno komunikacijo Jelka Šparavec je v Beogradu sodelovala na seminarju o odnosih z mediji in javnostmi. Novinarka Dela Karina Cunder se je v Opatiji udeležila seminarja o poročanju o ekologiji. Klara Debeljak, mlada novinarka Slovenske tiskovne agencije, je v Budvi spremljala predavanja o poročanju o notranjepolitičnih temah, Gita Zadnikar iz intnernega časopisa 24 ur.com pa se je v Bukarešti izpopolnjevala v poročanju s pomočjo interneta. Hkrati sta v okviru dejavnosti omenjene Mreže za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi izpopolnjevanje za predavatelje ("trainers"), ki so ga vodili profesorji Danske šole novinarstva, zaključila dva slovenska novinarja. Urednica 24 ur.com Erika Repovž je postala predavateljica o novinarskem poročanju z uporabo računalniških programov in interneta, novinar Pop TV Edi Pucer pa je pridobil naziv predavatelja o poročanju s pomočjo tehnik preiskovalnega novinarstva. Oba bosta decembra v sodelovanju z Mirovnim inštitutom pripravila delavnici za mlajše novinarje.

izpis

Seminar o poročanju o zdravstvu
Mirovni inštitut je od 5. do 11. novembra organiziral seminar za 15 novinarjev iz držav jugovzhodne Evrope, ki v tiskanih in elektronskih medijih v svojih državah spremljajo zdravstveno problematiko. Namen seminarja je bil prispevati k poklicnem izpopolnjevanju novinarjev iz te regije in jih hkrati seznaniti z razmerami v Sloveniji na področju zdravstva in medijskega poročanja o zdravstvenih temah.

Novinarjem so predavali Simon Vrhunec, državni sekretar na ministrstvu za zdravje (o reformah slovenskega zdravstva), Milan Krek, direktor urada za droge (o medijski strategiji v boju proti drogam), Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije (o pritožbah v zdravstvenem sisitemu), novinarki Dela Diana Zajec in Radia Slovenija Helena Zupančič pa sta spregovorili o vprašanjih medijskega prostora za zdravstvene teme in novinarske poklicne etike na tem področju. O medijskem poročanju o duševnih stiskah in samomorih je predavala Onja Grad Tekavčič s Psihiatrične klinike v Ljubljani. Gostujočim novinarjem je predaval tudi svetovalec Svetovne zdravstvene organizacije za komuniciranje z javnostmi Franklin Apfel. Udleženci seminarja so so obiskali ministrtsvo za zdravje, Klinični center in nevladno organizacijo AIDS fundacija Robert. Seminar je bil del dejavnosti Mreže za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi (SEENPM).

izpis

 S O R O D N E   T E M E

izobraževanje novinarjev, konference in štipendije

Medijska preža
Gorazd Kovačič
Je razlog za razredno zmedenost novinarjev v izobrazbi?
Zala Volčič
Zasidrano v teoriji, usmjerjeno v prakso
Brankica Petković
Konferenca Evropske komisije o svobodi medijev v državah Zahodnega Balkana in Turčiji
Rinaldo DiRicchardi-Muzga
Izobraževanje za romske novinarje na RTV Slovenija
Luna Jurančič Šribar
Srečanje poklicnih in »uličnih« novinarjev
Anita Mikulič
Zakaj bi bili otroci žrtve medijev?
Anita Mikulič
Poglej si z novimi očmi
Seminarji in obvestila
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Mojca Mayr, Eva Plej
Možnost protispektakla
Britanski multikulturalizem, samoregulacija in mediji
Igor Drakulič
Evropska konferenca svobodnih novinarjev: Položaj se slabša
Nikola Janović
Praktične intervencije in teoretske refleksije
Neva Nahtigal
Usposabljanje Romov za profesionalno radijsko novinarstvo
Danijela Đoković
Kreativna komunikacijska akcija Vox Populi – Raziskovanje slovenske identitete
Mediji in avdiovizualna kultura v osnutku nacionalnega kulturnega programa 2004-2007
Kristina Plavšak
V iskanju popolne novinarske šole
Kristina Plavšak
Kako do izobraženih in izurjenih novinarjev?
Bojan Golčar
Medijske komunikacije na mariborski univerzi
Sonja Merljak
Je izobraževanje novinarjev v interesu medijskih hiš?
Petra Šubic
Novinar je »večni« študent brez časa za študij
Bogdan Jugovič
Izobraževanje je za novinarje nuja
Uroš Slak
Študij je obojestranska korist
Janez Sajovic
Nastaja izobraževalni center RTV Slovenija
Peter Frankl
Novinarje učimo ekonomije in ekonomiste novinarstva
Edi Pucer
Nekaj kisika za možgane
Saša Banjanac Lubej
Ovire tudi pri brezplačnem izboraževanju
Sonja Merljak
Poynter - medijska šola za izšolane novinarje
Lucija Bošnik
Šest opornikov k razumevanju islama
Pomoč ameriških novinarjev
Štipendije za magistrski študij novinarstva
Magistrski študij novinarstva Evropske novinarske akademije
Seminar o poročanju o gospodarstvu
Slovenski novinarji na seminarjih v JV Evropi
Seminar o preiskovalnem novinarstvu v Ljubljani
Mednarodne nagrade za preiskovalno novinarstvo
Gojko Bervar
Mreža evropskih tiskovnih svetov
Tomaž Trplan
Evropska konferenca perifernih revij
Razpis za novinarske nagrade
Slovenski novinarji na seminarjih v JV Evropi
Pakt stabilnosti in mediji
Gostujoči uredniki v ZDA
Mojca Lorenčič
Slovenski tisk poroča o problemih, ameriški o ljudeh
Perspectives of Media Policy in South East Europe;
Ljubljana, 22-23 November 2001 (Grand Hotel Union) - Preliminary Agenda
Novinarske štipendije za študijski obisk v ZDA
Slovenski novinarji na seminarjih v jugovzhodni Evropi
Seminar o poročanju o zdravstvu
Konferenca in nagrade Mirror Europe
Podiplomski študij novinarstva
Regionalni bilten Mednarodne federacije novinarjev
Seminarji v jugovzhodni Evropi
Konferenca Freedom Foruma v Zagrebu
Novi štipendijski program Mirovnega inštituta
Medijska politika v jugovzhodni Evropi
Konferenca o interaktivnem založništvu
Nova spletna stran čeških novinarjev
Mreža medijskih centrov in institutov v jugovzhodni Evropi
Mednarodna konferenca o raziskovalnem novinarstvu
O sovražnem govoru
Seminarji Evropskega centra za novinarstvo
Elektronski bilteni z novicami o svetovnih medijih
Poletna univerza v Amsterdamu in Maastrichtu
Karmen Erjavec
Vzgoja za medije
Jolanda Lebar, Suzana Kos
(Ne)izobraževanje na nacionalki
Marko Prpič
Stalno izobraževanje je nujno
Proti evropskem novinarskem kodeksu
Mirko Štular
Ves svet na dlani
Aleš Gaube
Pričakovali smo veliko, dobili pa dosti več
Jerca Legan
Ženske Bližnjega vzhoda
Katja Šeruga
Analitično s terena
Mojca Lorenčič
Izpopolnjevanje pri Reutersu
Erika Repovž
Kdo bo delal selekcijo?
Mojca Širok
Vse se je začelo z nekrologom
Robert Gorjanc
Novi časi, nova vloga
Jože Možina
Urejena pričeska in obleka, a brez blišča
Matjaž Kek
Partnerstvo z mediji
Darijan Košir
Upoštevati, ne pa prenašati