Novinarske štipendije za študijski obisk v ZDA
Sklad za štipendiranje novinarjev Alfred Friendly (Alfred Friendly Press Fellowships) iz Washingtona je objavil novi razpis, na katerem bodo izbrali dvanajst novinarjev ali urednikov iz držav v razvoju ali držav v tranziciji, ki jim bodo organizirali in financirali šestmesečno študijsko bivanje v Združenih državah Amerike.

Kandidirajo lahko novinarji tiskanih medijev, med 25 in 35 letom starosti, z najmanj tremi leti novinarskih izkušenj v tiskanih medijih in zaposlitvijo pri tiskanem mediji v svoji domovini.

Sklad je od leta 1984 podelil 202 štipendiji novinarjem iz 71 držav.

Prijave sprejemajo do 1. februarja 2002, študijski program pa se prične v juniju 2002. Več informacij je dostopnih na spletni strain www.pressfellowships.org ali po elektronski pošti afpf@aol.com.

nazaj

Slovenski novinarji na seminarjih v jugovzhodni Evropi
Na podlagi sodelovanja Mirovnega inštituta v Mreži za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi, ki jo financirajo danska in švicarska vlada ter Zavod za odprto družbo - Budimpešta, se je od junija do novembra 2001 devet slovenskih novinarjev in drugih medijskih delavcev udeležilo seminarjev in delavnic v tej regiji.

Novinarka oddaje Studio City TV Slovenija Alenka Kotnik se je v Neumu, Bosna in Hercegovina, udeležila seminarja o novinarskem poseganju v človekove pravice. Vodja prodaje pri Delu Revije Miha Vrbinc je v moldavski prestolnici Kišnjev sodeloval na seminarju o menedžmentu v tisku. Direktorica in urednica Radia Triglav Jesenice Rina Klinar se je v Sofiji udeležila seminarja o poročanju o gospodarskih temah. Predstavnica mariborske veje Društva za nenasilno komunikacijo Jelka Šparavec je v Beogradu sodelovala na seminarju o odnosih z mediji in javnostmi. Novinarka Dela Karina Cunder se je v Opatiji udeležila seminarja o poročanju o ekologiji. Klara Debeljak, mlada novinarka Slovenske tiskovne agencije, je v Budvi spremljala predavanja o poročanju o notranjepolitičnih temah, Gita Zadnikar iz intnernega časopisa 24 ur.com pa se je v Bukarešti izpopolnjevala v poročanju s pomočjo interneta. Hkrati sta v okviru dejavnosti omenjene Mreže za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi izpopolnjevanje za predavatelje ("trainers"), ki so ga vodili profesorji Danske šole novinarstva, zaključila dva slovenska novinarja. Urednica 24 ur.com Erika Repovž je postala predavateljica o novinarskem poročanju z uporabo računalniških programov in interneta, novinar Pop TV Edi Pucer pa je pridobil naziv predavatelja o poročanju s pomočjo tehnik preiskovalnega novinarstva. Oba bosta decembra v sodelovanju z Mirovnim inštitutom pripravila delavnici za mlajše novinarje.

nazaj

Seminar o poročanju o zdravstvu
Mirovni inštitut je od 5. do 11. novembra organiziral seminar za 15 novinarjev iz držav jugovzhodne Evrope, ki v tiskanih in elektronskih medijih v svojih državah spremljajo zdravstveno problematiko. Namen seminarja je bil prispevati k poklicnem izpopolnjevanju novinarjev iz te regije in jih hkrati seznaniti z razmerami v Sloveniji na področju zdravstva in medijskega poročanja o zdravstvenih temah.

Novinarjem so predavali Simon Vrhunec, državni sekretar na ministrstvu za zdravje (o reformah slovenskega zdravstva), Milan Krek, direktor urada za droge (o medijski strategiji v boju proti drogam), Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije (o pritožbah v zdravstvenem sisitemu), novinarki Dela Diana Zajec in Radia Slovenija Helena Zupančič pa sta spregovorili o vprašanjih medijskega prostora za zdravstvene teme in novinarske poklicne etike na tem področju. O medijskem poročanju o duševnih stiskah in samomorih je predavala Onja Grad Tekavčič s Psihiatrične klinike v Ljubljani. Gostujočim novinarjem je predaval tudi svetovalec Svetovne zdravstvene organizacije za komuniciranje z javnostmi Franklin Apfel. Udleženci seminarja so so obiskali ministrtsvo za zdravje, Klinični center in nevladno organizacijo AIDS fundacija Robert. Seminar je bil del dejavnosti Mreže za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi (SEENPM).

nazaj