N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
uvodnik
medijski trg
medijska politika
po referendumu
media watch
samoregulacija
dostop do informacij javnega značaja
hramba telekomunikacijskih podatkov
položaj novinarjev
mediji v svetu
dokumentarni film
recenzije in prikazi
seminarji in obvestila
ekskrementi
fotografija
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Evroza - nova knjiga v zbirki Media Watch
Izšla je nova knjiga v zbirki Media Watch pod naslovom Evroza - Kritika novega evrocentrizma, avtorja Mitje Velikonja.

V knjigi avtor analizira načine oblikovanja, delovanja, vsebine in razsežnosti novega evrocentrizma, kakršen se je razvil pri vstopanju Slovenije v Evropsko zvezo in ki je tvoril nekakšen povezujoč, četudi notranje diferenciran hegemonski in dominantni metadiskurz. Avtor je zbral in analiziral ogromno tozadevnega gradiva - vizualno propagando, govore, izjave in intervjuje protagonistov ‘vstopanja’, množičnokulturne artefakte in nenazadnje »evro« izdelke.

Knjiga je v celoti dostopna tudi na spletni strani projekta Media Watch.

Nagrada SEEMO-Dr. Erhard Busek
Letošnjo nagrado za razumevanje v jugovzhodni Evropi na področju medijev, ki jo pod pokroviteljstvom dr. Erharda Buseka podeljuje South East European Media Organisation, podružnica Mednarodnega inštituta za tisk (International Press Institute) je prejela Brankica Petković, urednica Medijske preže in drugih publikacij Media Watch. Podelitev nagrade je bila 21. oktobra na Dunaju.

Vloga medijev v večkulturni družbi
V novembru 2005 so pri Mirovnem inštitutu pričeli z izvajanjem mednarodnega projekta »Prihodnost multikulturnih družb v Evropi in vloga medijev - Dobre politike in prakse iz Združenega kraljestva« (»Future of multicultural societies in Europe and the role of the media - Good policy and practice from the UK«). Namen projekta je odpreti možnost slovenski širši javnosti, ustvarjalcem kulturne in manjšinske politike, medijskim strokovnjakom, novinarjem, predstavnikom manjšinskih in skupnostnih medijev, da se seznanijo z britanskimi mehanizmi javne politike, medijsko prakso, prizadevanji države, medijev, manjšinskih skupnosti in nevladnih organizacij pri razvoju multikulturne družbe in odgovornosti medijev. Med drugim projekt vključuje predavanja novinarjev in strokovnjakov iz Velike Britanije v Sloveniji o medijski in kulturni raznolikosti, obisk slovenskih novinarjev in strokovnjakov iz osrednjih in manjšinskih medijev v medijskih hišah in sorodnih medijskih organizacijah v Veliki Britaniji.

Prva dejavnost je bilo omizje 21. novembra 2005 v Ljubljani, na katerem so sodelovali David Brindle, Guardian, Ervin Hladnik Milharčič, Delo, Stephen Whittle, BBC in Mojca Menart, TV Slovenija. Decembra bosta na študijskem obisku pri Pritožni komisiji za tisk in Guardianu Vili Einspieler, predsednik Novinarskega častnega razsodišča (NČR) in Ranka Ivelja, članica NČR. Po vrsti študijskih obiskov se bo projekt zaključil 9. maja s predavanjem Bhikhu Parekha, uglednega britanskega profesorja, člana lordske zbornice v Britanskem parlamentu, nekdanjega vodjo komisije za prihodnost večetnične Britanije.

Podporo projektu zagotavlja Britansko veleposlaništvo v Ljubljani.

Študijski obisk pri Guardianu
V okviru rednega večletnega sodelovanja med fundacijo Guardian in Mirovnim inštitutom na področju spodbujanja raziskovalnega novinarstva je novembra na dvotedenskem obisku v časopisni hiši Guardian bil Lenart J. Kučić, novinar Dela, urednik strani o informacijski tehnologiji.

Raziskavi o etiki medijske industrije v jugovzhodni Evropi
V okviru Mreže za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi, v kateri sodeluje 17 medijskih inštitutov in centrov iz enajstih držav, sta se zaključila dva raziskovalna projekta. Prvi je obravnaval novinarsko etiko in zajel pet držav: Albanijo, Srbijo in Črno goro, Bolgarijo, Hrvaško, Makedonijo in Bosno in Hercegovino. Drugi projekt je obravnaval etiko medijske industrije in je poleg drugih deset držav vključil tudi Slovenijo. Poročilo za Slovenijo je pripravil Gašper Lubej, novinar STA. Izsledki raziskav so objavljeni v knjigah, o njih pa je tekla razprava na mednarodni konferenci 27. in 28. oktobra v Sofiji.

Monopoli - Družabna igra trgovanja z mediji
Založba Maska je novembra izdala knjigo Sandre B. Hrvatin in Lenarta J. Kučića Monopoli - Družabna igra trgovanja z mediji. Knjiga kritično o obravnava medijske monopole v svetu in v Sloveniji.

Štipendije sklada Roberta Boscha
Sklad Roberta Boscha iz Nemčiji je odprl štipendijski program »Mediji - posredniki med narodi«, ki omogoča izobraževanje v okviru Berlinske novinarske šole za mlade novinarje iz Poljske, Češke, Slovaške, Madžarske in Slovenije med 1. marcem in 31. majem 2006. Več inofrmacij je dostopnih na http://www.bosch-stiftung.de oziroma preko elektronske pošte na info@bosch-stiftung.de.

Novinarska nagrada 2005
Novinarji tiskanih in spletnih medijev iz vseh 25 držav članic EU so vabljeni, da tudi letos sodelujejo v natečaju s članki o boju proti diskriminaciji in spodbujanju raznolikosti na delovnem mestu. Letos lahko v posebni kategoriji prvič sodelujejo tudi fotoreporterji in fotografi. Za Novinarsko nagrado 2005 se lahko potegujejo članki in fotografije, ki so bili ali bodo objavljeni med 1. januarjem in 31. decembrom 2005. Članki so lahko napisani v kateremkoli uradnem jeziku EU, obsegati pa morajo vsaj 4200 znakov. Rok za prijavo člankov in fotografij je 31. december 2005.

Evropska komisija razpisuje natečaj Novinarska nagrada že drugo leto. Lani so bili izmed 246 prijavljenih člankov izbrani trije zmagovalni prispevki iz Francije, Danske in Madžarske. Slovenska zmagovalka natečaja je bila Maja Olup, novinarka časnika Novice iz Slovenskih Konjic, s prispevkom »Slovenske Konjice prijazne do invalidov«. Natečaj Novinarska nagrada sodi v okvir vseevropske kampanje »Za raznolikost. Proti diskriminaciji.«, ki prinaša informacije o evropski in nacionalnih protidiskriminacijskih zakonodajah, hkrati pa na nacionalni ravni promovira pozitivne plati strpnosti, raznolikosti in drugih proti diskriminacijskih vrednot.

Več informacij o nagradi in prijavah je tudi v slovenščini na voljo na spletni strani http://www.stop-discrimination.info Dodatne informacije zagotavlja Meta Maksimovič, predstavnica EU kampanje za Slovenijo, e-pošta: meta.maksimovic@siol.net.

Zloženka in delavnica o dostopu do informacij javnega značaja
http://www.mirovni-institut.si

Mirovni inštitut bo 15. decembra 2005 v prostorih Ljudmile v Ljubljani organiziral delavnico za predstavnike nevladnih organizacij o dostopu do informacij javnega značaja in novostih, ki jih prinaša zakonodaja s tega področja. Delavnico bodo vodili Urška Prepeluh, Jernej Rovšek in Jurij Žurej. Pred začetkom delavnice bo Mirovni inštitut izdal zloženko o dostopu do informacij javnega značaja in jo razposlal nevladnim organizacijam in državnim organom, na katere se obračajo državljani glede dostopa do informacij javnega značaja. Omenjene dejavnosti na podlagi javnega razpisa financira Ministrstvo za javno upravo.

Seminar za vodje centralnih redakcij
http://www.ejc.org

Evropski centrer za novinarstvo organizira od 6. do 8. decembra 2005 v Maastrichtu na Nizozemskem seminar za vodje centralnih redakcij, ki ga bo vodil Per Andersson, nekdanji urednik informativnega programa švedskega Kanala 1. Seminar bo v angleškem jeziku, za udeležbo (s prehrano vred) pa je potrebno odšteti 1.500 evrov.

Štipendije Harvardske univerze
http://www.nieman.harvard.edu

Fundacija za novinarstvo Nieman, ki deluje v okviru Harvardske univerze, je razpisala štipendije za 12 novinarjev, ki želijo študirati eno študijsko leto na tej univerzi in se vključiti v raznovrstne tekoče dejavnosti. Prijavijo se lahko uredniki, fotoreporterji, producenti, ilustratorji, kolumnisti in novinarji, ki imajo najmanj pet let delovnih izkušenj v tiskanih ali elektronskih medijih. Rok za prijavo je 15. december 2005, izbor štipendistov pa bo opravljen do 15. februarja 2005.

Štipendije Srednjeevropske univerze
http://www.ceu.hu/legal http://www.justiceinitiative.org

Srednjeevropska univerza v Budimpešti je razpisala deset štipendij za podiplomski študij človekovih pravic. Štipendisti morajo imeti izkušnje na področju varstva in promocije človekovih pravic in jih mora predlagati nevladna organizacija s tega področja. Prvo leto študija bodo štipendisti študirali na oddelku za pravo Srednjeevropske univerze v Budimpešti, nato pa bodo drugo leto opravljali praktično zagovorniško, svetovalno in izobraževalno delo v okviru nevladnih organizacij, ki so jih nominirale. Za to delo jim bo Srednjeevropska univerza v sodelovanju s programom Justice Initiative zagotovila letno plačo. Prijave sprejemajo do 6. januarja 2006.

Štipendije univerze Yale
http://www.yale.edu/worldfellows

Univerza Yale je objavila razpis za štipendije, namenjene angažiranim intelektualcem iz celega sveta (kandidati ne smejo prihajati le iz Združenih držav Amerike), ki jim bo zagotovljen 13-tedenski program na univerzi. Izbrali bodo 16 do 18 štipendistov, ki bodo v skladu z individualnim programom sodelovali v študijskih dejavnostih univerze, na seminarjih in drugih programih. Dosedanji štipendisti so bili večinoma novinarji ter aktivisti s področja človekovih pravic in varstva okolja. Rok za prijave je 13. januar 2006.

Štipendije Milena Jesenska na Dunaju
http://www.iwm.at

Dunajski inštitut za humanistične vede v sodelovanju z Evropsko kulturno fundacijo vsako leto razpisuje štipendijski program Milena Jesenska, namenjen novinarjem iz Evrope za trimesečno raziskovalno delo in bivanje na inštitutu. V letu 2005 se je program s podporo Bostonske univerze razširil in vključuje tudi dodatne štipendije za ameriške novinarje. V tem letu je šest novinarjev iz Evrope prejelo štipendije Milena Jesenska, med njimi so Naja Bentzen iz Danske, Janina Dragostinova iz Bolgarije, Petr Dudek iz češke sekcije BBC, Diana Ivanova iz Bolgarije, Wojciech Orlinski iz Poljske in Marta Semckova iz Slovaške. Naslednji razpis bo objavljen v začetku 2006.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

izobraževanje novinarjev, konference in štipendije

Medijska preža
Gorazd Kovačič
Je razlog za razredno zmedenost novinarjev v izobrazbi?
Zala Volčič
Zasidrano v teoriji, usmjerjeno v prakso
Brankica Petković
Konferenca Evropske komisije o svobodi medijev v državah Zahodnega Balkana in Turčiji
Rinaldo DiRicchardi-Muzga
Izobraževanje za romske novinarje na RTV Slovenija
Luna Jurančič Šribar
Srečanje poklicnih in »uličnih« novinarjev
Anita Mikulič
Zakaj bi bili otroci žrtve medijev?
Anita Mikulič
Poglej si z novimi očmi
Seminarji in obvestila
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Mojca Mayr, Eva Plej
Možnost protispektakla
Britanski multikulturalizem, samoregulacija in mediji
Igor Drakulič
Evropska konferenca svobodnih novinarjev: Položaj se slabša
Nikola Janović
Praktične intervencije in teoretske refleksije
Neva Nahtigal
Usposabljanje Romov za profesionalno radijsko novinarstvo
Danijela Đoković
Kreativna komunikacijska akcija Vox Populi – Raziskovanje slovenske identitete
Mediji in avdiovizualna kultura v osnutku nacionalnega kulturnega programa 2004-2007
Kristina Plavšak
V iskanju popolne novinarske šole
Kristina Plavšak
Kako do izobraženih in izurjenih novinarjev?
Bojan Golčar
Medijske komunikacije na mariborski univerzi
Sonja Merljak
Je izobraževanje novinarjev v interesu medijskih hiš?
Petra Šubic
Novinar je »večni« študent brez časa za študij
Bogdan Jugovič
Izobraževanje je za novinarje nuja
Uroš Slak
Študij je obojestranska korist
Janez Sajovic
Nastaja izobraževalni center RTV Slovenija
Peter Frankl
Novinarje učimo ekonomije in ekonomiste novinarstva
Edi Pucer
Nekaj kisika za možgane
Saša Banjanac Lubej
Ovire tudi pri brezplačnem izboraževanju
Sonja Merljak
Poynter - medijska šola za izšolane novinarje
Lucija Bošnik
Šest opornikov k razumevanju islama
Pomoč ameriških novinarjev
Štipendije za magistrski študij novinarstva
Magistrski študij novinarstva Evropske novinarske akademije
Seminar o poročanju o gospodarstvu
Slovenski novinarji na seminarjih v JV Evropi
Seminar o preiskovalnem novinarstvu v Ljubljani
Mednarodne nagrade za preiskovalno novinarstvo
Gojko Bervar
Mreža evropskih tiskovnih svetov
Tomaž Trplan
Evropska konferenca perifernih revij
Razpis za novinarske nagrade
Slovenski novinarji na seminarjih v JV Evropi
Pakt stabilnosti in mediji
Gostujoči uredniki v ZDA
Mojca Lorenčič
Slovenski tisk poroča o problemih, ameriški o ljudeh
Perspectives of Media Policy in South East Europe;
Ljubljana, 22-23 November 2001 (Grand Hotel Union) - Preliminary Agenda
Novinarske štipendije za študijski obisk v ZDA
Slovenski novinarji na seminarjih v jugovzhodni Evropi
Seminar o poročanju o zdravstvu
Konferenca in nagrade Mirror Europe
Podiplomski študij novinarstva
Regionalni bilten Mednarodne federacije novinarjev
Seminarji v jugovzhodni Evropi
Konferenca Freedom Foruma v Zagrebu
Novi štipendijski program Mirovnega inštituta
Medijska politika v jugovzhodni Evropi
Konferenca o interaktivnem založništvu
Nova spletna stran čeških novinarjev
Mreža medijskih centrov in institutov v jugovzhodni Evropi
Mednarodna konferenca o raziskovalnem novinarstvu
O sovražnem govoru
Seminarji Evropskega centra za novinarstvo
Elektronski bilteni z novicami o svetovnih medijih
Poletna univerza v Amsterdamu in Maastrichtu
Karmen Erjavec
Vzgoja za medije
Jolanda Lebar, Suzana Kos
(Ne)izobraževanje na nacionalki
Marko Prpič
Stalno izobraževanje je nujno
Proti evropskem novinarskem kodeksu
Mirko Štular
Ves svet na dlani
Aleš Gaube
Pričakovali smo veliko, dobili pa dosti več
Jerca Legan
Ženske Bližnjega vzhoda
Katja Šeruga
Analitično s terena
Mojca Lorenčič
Izpopolnjevanje pri Reutersu
Erika Repovž
Kdo bo delal selekcijo?
Mojca Širok
Vse se je začelo z nekrologom
Robert Gorjanc
Novi časi, nova vloga
Jože Možina
Urejena pričeska in obleka, a brez blišča
Matjaž Kek
Partnerstvo z mediji
Darijan Košir
Upoštevati, ne pa prenašati