N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
uvodnik
sovražni govor
novinarski profesionalizem
novi zakon o medijih
mediji in pravo
medijski trg
mediji in oglaševanje
preobrazba državnih v javne radiotelevizije
tiskovni svet
ženske v medijih
boj za preživetje radia marš
televizija
recenzije
seminarji in obvestila
ekskrementi
foto
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Mreža medijskih centrov in institutov v jugovzhodni Evropi
Drugega in tretjega marca 2001 je bila v Sofiji druga letna skupščina mreže medijskih centrov in institutov v jugovzhodni Evropi – South East European Network for Professionalisation of the Media (SEENPM - www.seenpm.org). Mreža SEENPM povezuje devetnajst organizacij iz Madžarske, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Jugoslavije (Srbije in Črne gore), Makedonije, Bolgarije, Albanije, Romunije in Moldavije. Sedež tajništva mreže SEENPM je pri Albanskem medijskem inštitutu v Tirani. V okviru mreže SEENPM organizirajo medijski centri v jugovzhodni Evropi vsak mesec tri do štiri seminarje za novinarje iz te regije. Seminarja v marcu o poročanju o človekovih pravicah v Opatiji se je tako iz Slovenije udeležila novinarka Jerca Legan, seminarja o poročanju o drugačnosti v Sofiji novinar in mladi raziskovalec Roman Kuhar, seminarja o menedžmentu radijskih programov v Sofiji odgovorni urednik Koroškega radia Marko Vrečič, seminarja o televizijskem poročanju o gospodarskih temah v Evropski uniji v Sofiji prve dni aprila pa novinarka POP TV Špela Šipek. Medijski centri in instituti, združeni v mreži SEENPM sodelujejo pri izdaji elektronskega biltena Media On Line (izdaja ga organizacija Media Plan iz Sarajeva, naslov spletne strani www.mediaplan.ba), pripravlja regionalni priročnik za poročanje o drugačnosti in izmenjavo radijskih in televizijskih programov. Mirovni inštitut iz Ljubljane s svojim centrom za medijsko politiko je član mreže SEENPM.

izpis

Mednarodna konferenca o raziskovalnem novinarstvu
Od 26. do 29. aprila 2001 bo v Kobenhavnu na Danskem mednarodna konferenca o raziskovalnem novinarstvu in uporabi novih tehnologij pri novinarskem delu. Na konferenci bo več kot sto uglednih urednikov in novinarjev iz vsega sveta spregovorilo o globalizaciji in izzivih za raziskovalno novinarstvo, o medijskem razkrivanju korupcije, o poročanju z vojnih prizorišč, poročanju o organiziranem kriminalu v vzhodni Evropi, poročanju o terorističnih organizacijah in uporniških gibanjih, o poročanju o delu obveščevalnih služb, poročanju o volitvah, o dostopu do informacij in zasebnosti, o razkrivanju manipulacij s strani služb za odnose z javnostmi, poročanju o gospodarskem kriminalu in pranju denarja ter o razkrivanju nepravilnosti na univerzah in v znanstvenih institucijah.

Organizatorji konference so Danska organizacija za raziskovalno novinarstvo, Danska novinarska šola, Evropski novinarski center, Ameriško združenje IRE (Investigative Reporters and Editors), Švedska novinarska organizacija SKUP, Norveška organizacija za kritično in raziskovalno novinarstvo ter Bolgarsko združenje raziskovalnih novinarjev. Na konferenci bo v razpravi o poročanju o volitvah govoril Ali H. Žerdin, urednik Mladine. Kotizacija za udeležence konference je od 250 ameriških dolarjev (za študente) do 400 ameriških dolarjev.

Več informacij o konferenci je dostopnih na spletnih straneh: www.ire.org/training/denmark/2000conf.

izpis

Elektronski bilteni z novicami o svetovnih medijih
Evropski center za novinarstvo (European Journalism Centre) v Maastrichtu pripravlja dnevni servis s povzetki novic o medijih in novinarstvu in spletnimi povezavami na vire informacij. V njihovem dnevnem povzetku novic lahko izveste novosti na svetovnem medijskem trgu, vesti o kršitvah svobode izražanja v posameznih državah, primere cenzure, pregona in nasilja nad novinarji in tudi informacije o priložnostih za usposabljanje novinarjev v Evropi.

Če se želite prijaviti za brezplačno prejemanje servisa informacij Evropskega novinarskega centra, to sporočite prek elektronske pošte ejc04@euronet.nl.

Novice o kršitvah svobode izražanja in pregonu novinarjev v obliki elektronskega biltena pošilja tudi francoska organizacija Reporterji brez meja (Reporters Sans Frontieres). Prijavite se lahko prek elektronske pošte rsf@rsf.fr.

Elektronski bilten o medijih v jugovzhodni Evropi pripravlja tudi londonski Institute for War and Peace Reporting. Prijave sprejemajo prek elektronske pošte info@iwpr.net.

izpis

O sovražnem govoru
V Rovinju na Hrvaškem je od 6. do 8. aprila 2001 bila mednarodna konferenca o sovražnem govoru v medijih v nekdanji Jugoslaviji.

Konferenco so organizirali Hrvaški helsinški odbor in Center za raziskovanje tranzicije in civilne družbe iz Zagreba, ter Pravni center iz Sarajeva.

Podlaga za mednarodno konferenco je nedavno izšla knjiga Mediji in vojna s prispevki raziskovalcev iz Hrvaške in Srbije.

Na konferenci je sodelovalo približno štirideset novinarjev, raziskovalcev in aktivistov v nevladnih organizacijah v državah nekdanje Jugoslavije. Tematske razprave na konferenci so vodili Igor Mandić, Miloš Vasić, Danko Plevnik, Žarko Puhovski, Alija Hodžić, Dubravko Škiljan, Sandra B. Hrvatin in drugi.

Pokrovitelja konference sta bila Zavod za odprto družbo in fundacija Friedrich Ebert Stiftung.

izpis

Seminarji Evropskega centra za novinarstvo
Evropski center za novinarstvo (European Journalism Centre) iz Maastrichta na Nizozemskem organizira v maju 2001 tri seminarje.

Od 7. do 8. maja bo v Bruslju seminar o pregledu delovanja institucij Evropske unije, ki vključuje udeležbo na dnevnem brifingu Evropske komisije, obisk treh pomembnih evropskih institucij in srečanje s poslanci Evropskega parlamenta, diplomati in dopisniki iz Bruslja. Kotizacija za udeležbo na seminarju je 450 evrov.

Od 7. do 9. maja bo v Maastrichtu seminar o delovanju v multimedijsko opremljeni centralni redakciji. Na seminarju bodo obravnavane teme o novinarstvu v spletnih medijih, o spremembi tradicionalne v multimedijsko opremljeno centralno redakcijo in o ločevanju med oglaševalsko in novinarsko dejavnostjo in objavami v novih medijih.

Od 14. do 16. maja bo v Murmansku seminar o novinarstvu in jedrski varnosti. Udeleženci bodo pod vodstvom norveškega novinarja in jedrskega izvedenca Thomasa Nilsena obiskali nekatere ruske jedrske objekte in se srečali z ruskimi jedrskimi strokovnjaki. Kotizacija za udeležbo je 1500 evrov.

Več informacij o seminarjih Evropskega novinarskega centra v Maastrichtu dobite na spletnih straneh: www.ejc.nl/cp/courses.

izpis

Poletna univerza v Amsterdamu in Maastrichtu
Poletna univerza v Amsterdamu in Maastrcihtu bo tudi to poletje organizirala mednarodne tečaje, delavnice, seminarje in predavanja s področja kulturologije, politike in ekonomije, jezikoslovja, medijskih študij in teatrologije.

V okviru medijskih študij bo v Maastrichtu od 11. do 14. julija tečaj o uporabi novih tehnologij pri arhiviranju in zagotavljanju dostopa do informacij o kulturni dediščini. Od 25. do 27. junija bo prav tako v Maastrichtu tečaj o novinarstvu na spletu, od 2. do 4. julija pa tečaj o raziskovalnem novinarstvu.

Od 31. avgusta do 2. septembra bo v Amsterdamu tečaj o potvarjanju informacij in realnosti z uporabo novih tehnologij.

Prijavnica za udeležbo na poletnih tečajih je dostopna na spletnih straneh www.amsu.edu. Poletna šola v Amsterdamu in Maastrichtu lahko pomaga udeležencem pri iskanju namestitve po ugodnih cenah.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

izobraževanje novinarjev, konference in štipendije

Medijska preža
Gorazd Kovačič
Je razlog za razredno zmedenost novinarjev v izobrazbi?
Zala Volčič
Zasidrano v teoriji, usmjerjeno v prakso
Brankica Petković
Konferenca Evropske komisije o svobodi medijev v državah Zahodnega Balkana in Turčiji
Rinaldo DiRicchardi-Muzga
Izobraževanje za romske novinarje na RTV Slovenija
Luna Jurančič Šribar
Srečanje poklicnih in »uličnih« novinarjev
Anita Mikulič
Zakaj bi bili otroci žrtve medijev?
Anita Mikulič
Poglej si z novimi očmi
Seminarji in obvestila
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Mojca Mayr, Eva Plej
Možnost protispektakla
Britanski multikulturalizem, samoregulacija in mediji
Igor Drakulič
Evropska konferenca svobodnih novinarjev: Položaj se slabša
Nikola Janović
Praktične intervencije in teoretske refleksije
Neva Nahtigal
Usposabljanje Romov za profesionalno radijsko novinarstvo
Danijela Đoković
Kreativna komunikacijska akcija Vox Populi – Raziskovanje slovenske identitete
Mediji in avdiovizualna kultura v osnutku nacionalnega kulturnega programa 2004-2007
Kristina Plavšak
V iskanju popolne novinarske šole
Kristina Plavšak
Kako do izobraženih in izurjenih novinarjev?
Bojan Golčar
Medijske komunikacije na mariborski univerzi
Sonja Merljak
Je izobraževanje novinarjev v interesu medijskih hiš?
Petra Šubic
Novinar je »večni« študent brez časa za študij
Bogdan Jugovič
Izobraževanje je za novinarje nuja
Uroš Slak
Študij je obojestranska korist
Janez Sajovic
Nastaja izobraževalni center RTV Slovenija
Peter Frankl
Novinarje učimo ekonomije in ekonomiste novinarstva
Edi Pucer
Nekaj kisika za možgane
Saša Banjanac Lubej
Ovire tudi pri brezplačnem izboraževanju
Sonja Merljak
Poynter - medijska šola za izšolane novinarje
Lucija Bošnik
Šest opornikov k razumevanju islama
Pomoč ameriških novinarjev
Štipendije za magistrski študij novinarstva
Magistrski študij novinarstva Evropske novinarske akademije
Seminar o poročanju o gospodarstvu
Slovenski novinarji na seminarjih v JV Evropi
Seminar o preiskovalnem novinarstvu v Ljubljani
Mednarodne nagrade za preiskovalno novinarstvo
Gojko Bervar
Mreža evropskih tiskovnih svetov
Tomaž Trplan
Evropska konferenca perifernih revij
Razpis za novinarske nagrade
Slovenski novinarji na seminarjih v JV Evropi
Pakt stabilnosti in mediji
Gostujoči uredniki v ZDA
Mojca Lorenčič
Slovenski tisk poroča o problemih, ameriški o ljudeh
Perspectives of Media Policy in South East Europe;
Ljubljana, 22-23 November 2001 (Grand Hotel Union) - Preliminary Agenda
Novinarske štipendije za študijski obisk v ZDA
Slovenski novinarji na seminarjih v jugovzhodni Evropi
Seminar o poročanju o zdravstvu
Konferenca in nagrade Mirror Europe
Podiplomski študij novinarstva
Regionalni bilten Mednarodne federacije novinarjev
Seminarji v jugovzhodni Evropi
Konferenca Freedom Foruma v Zagrebu
Novi štipendijski program Mirovnega inštituta
Medijska politika v jugovzhodni Evropi
Konferenca o interaktivnem založništvu
Nova spletna stran čeških novinarjev
Mreža medijskih centrov in institutov v jugovzhodni Evropi
Mednarodna konferenca o raziskovalnem novinarstvu
O sovražnem govoru
Seminarji Evropskega centra za novinarstvo
Elektronski bilteni z novicami o svetovnih medijih
Poletna univerza v Amsterdamu in Maastrichtu
Karmen Erjavec
Vzgoja za medije
Jolanda Lebar, Suzana Kos
(Ne)izobraževanje na nacionalki
Marko Prpič
Stalno izobraževanje je nujno
Proti evropskem novinarskem kodeksu
Mirko Štular
Ves svet na dlani
Aleš Gaube
Pričakovali smo veliko, dobili pa dosti več
Jerca Legan
Ženske Bližnjega vzhoda
Katja Šeruga
Analitično s terena
Mojca Lorenčič
Izpopolnjevanje pri Reutersu
Erika Repovž
Kdo bo delal selekcijo?
Mojca Širok
Vse se je začelo z nekrologom
Robert Gorjanc
Novi časi, nova vloga
Jože Možina
Urejena pričeska in obleka, a brez blišča
Matjaž Kek
Partnerstvo z mediji
Darijan Košir
Upoštevati, ne pa prenašati