N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
uvodnik
analize medijskega poročanja
svoboda medijskega poročanja
radiotelevizija Slovenija
mediji in pravo
dostop do informacij javnega značaja
samoregulacija v medijih
raziskovalno novinarstvo
medijski pregled
medijski trg
položaj samostojnih novinarjev
mediji in manjšine
intervju
mediji v svetu
recenzije in prikazi
seminarji in obvestila
ekskrementi
fotografija
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Pomoč ameriških novinarjev
Do 15. avgusta 2002 sprejema Mednarodni center za novinarje s sedežem v Washingtonu prijave medijskih hiš in novinarskih organizacij iz celega sveta, ki želijo in potrebujejo pomoč ameriških novinarjev in drugih medijskih delavcev pri izvedbi projektov na področju novinarstva, radijske in televizijske produkcije, grafičnega oblikovanja, oglaševanja, poslovnega vodenja medijskih hiš, razvoja učnih programov za študij novinarstva. Štipendijski program ima naziv Knight Fellowship Program. Doslej je je v okviru tega programa okrog 140 ameriških novinarjev sodelovalo in pomagalo pri projektih v več kot 80 državah sveta. Vse stroške udeležbe in pomoči novinarja iz ZDA, ki zagotavlja podporo izbrani medijski hiši ali novinarski organizaciji v svetu, krije organizator Mednarodni center za novinarjev iz Washingtona. Prijavnice za program so dostopne na Mirovnem inštitutu.

izpis

Štipendije za magistrski študij novinarstva
Univerza Krems na Dunaju in SEEMO, organizacija za medije v jugovzhodni Evropi (del International Press Instituta z Dunaja), sta razpisali štipendije za vpis na magistrski študij novinarstva na omenjeni univerzi v trajanju treh semestrov. Študij se bo začel oktobra in bo v nemškem jeziku. Kandidati morajo imeti dokončano visoko izobrazbo, znati morajo nemško in morajo opraviti sprejemni izpit. Prijave sprejemajo do 15. avgusta. Štipendije krijejo stroške šolnine in bivanja na Dunaju.
Dodatne informacije so na voljo pri Stefanie Bundt z Univerze Krems,
tel. +43 2732 893 2702,
e: bundt@donau-uni.ac.at

izpis

Magistrski študij novinarstva Evropske novinarske akademije
Evropska novinarska akademija z Dunaja vpisuje študente iz zahodne in vzhodne Evrope na podiplomski študij novinarstva in medijskih veščin. Šolnina je 2.950 evrov, vendar kandidati iz vzhodne Evrope lahko zaprosijo za štipendijo. Kandidati morajo imeti dokončano univerzitetno izobrazbo ali večletne izkušnje dela v novinarstvu in morajo znati nemški jezik. Obravnava prijav bo 23. 8. 2002 na Evropski novinarski akademiji na Dunaju.
Dodatne informacije so na voljo pri Moniki Griebel,
tel. +43 1 40 343 40,
e: Monika.Griebel@eja.at


izpis

Seminar o poročanju o gospodarstvu
Od 29. julija do 16. avgusta 2002 organizira fundacija Reuters v Londonu seminar za novinarje iz držav iz vzhodne in srednje Evrope, ki poročajo o gospodarskih temah. Organizator lahko krije stroške udeležbe. Prijavice in dodatne informacije so dostopne na spletni strani fundacije Reuters.

izpis

Slovenski novinarji na seminarjih v JV Evropi
Od februarja do konca junija se je šest slovenskih novinarjev udeležilo seminarjev in delavnic v jugovzhodni Evropi, ki jih organizira mreža medijskih centrov in inštitutov SEENPM. Mirovni inštitut je član te mreže. Novinarka Primorskih novic Mirjana Cerin se je v Beogradu udeležila seminarja o dostopu do informacij javnega značaja, novinarka ljubljanskega dopisništva mariborskega Večera Urška Mlinarič se je v Sofiji udeležila seminarja o poročaju o notranjepolitičnih temah, dopisnica Večera iz Murske Sobote Nataša Gider pa je v Sofiji sodelovala na seminarju o poročanju o gospodarstvu. V Sofiji se je tudi Janez Usenik udeležil seminarja za televizijske novinarje, ki spremljajo gospodarstvo. V začetku junija se je seminarja v Opatiji udeležila Mateja Šoba, predstavnica za stike z javnostmi Dijaške organizacije Slovenije, saj je tema seminarja bila odnosi z mediji za mladinske nevladne organizacije. Anton Weingerl, direktor regionalne Televizije AS s sedežem v Murski Soboti se je v Sofiji udeležil seminarja, namenjenega menedžerjem manjših in srednje velikih televizijskih postaj.


izpis

Seminar o preiskovalnem novinarstvu v Ljubljani
Deset mlajših novinarjev iz slovenskih medijev se je marca udeležilo dveh seminarjev o preiskovalnem novinarstvu, ki ju je v Ljubljani s pomočjo Mirovnega inštituta organiziral Edi Pucer, novinar POP TV. Pucer je pred tem pod vodstvom predavateljev iz Danske šole novinarstva sklenil izobraževanje za trenerja preiskovalnega novinarstva. Izobraževanje trenerjev in seminarji za mlajše novinarje so del dejavnosti Mreže za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi (SEENPM), v kateri sodeluje tudi Mirovni inštitut. Na seminarjih v Ljubljani so mladi novinarji poleg osnovnih definicij in razčlenitve pojmov preiskovalnega novinarstva imeli tudi praktične vaje in naloge.Tudi po seminarju so ohranili stike in sodelovanje.

izpis

Mednarodne nagrade za preiskovalno novinarstvo
Mednarodni konzorcij za preiskovalno novinarstvo (International Consortium on Investigative Reporting) je razpisal letne nagrade za izjemne dosežke v mednarodnem preiskovalnem novinarstvu v višini 20.000 ameriških dolarjev za prvo nagrado in pet nagrad novinarjem, ki pridejo v ožji izbor v višini 1.000 ameriških dolarjev. Nominacije prejemajo do 15. julija 2002. Prijavijo se oz. predlagati je mogoče novinarje iz katere koli države ali medija na svetu. Preiskovalno novinarsko delo, za katerega je predlagana nagrada, mora obsegati vsaj dve državi in mora biti objavljeno v obdobju med junijem 2001 in junijem 2002.

Razpis za raziskovalne štipendije OSI www.osi.hu/ipf Do 1. avgusta 2002 je odprt mednarodni razpis za enoletne raziskovalne štipendije, ki jih vsako leto podeljuje Center for Policy Studies, del Srednjeevropske univerze v Budimpešti. Štipendijski program financira George Soros. Med razpisanimi področji je tudi medijska politika, prijavijo se lahko tudi kandidati iz Slovenije. Pričakujejo prijave raziskovalcev, ki delujejo na inštitutih, univerzah, v nevladnih organizacijah in vladnih agencijah. Izbrani štipendisti bodo začeli izvajati raziskovalne projekte 1. januarja 2003.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

izobraževanje novinarjev, konference in štipendije

Medijska preža
Gorazd Kovačič
Je razlog za razredno zmedenost novinarjev v izobrazbi?
Zala Volčič
Zasidrano v teoriji, usmjerjeno v prakso
Brankica Petković
Konferenca Evropske komisije o svobodi medijev v državah Zahodnega Balkana in Turčiji
Rinaldo DiRicchardi-Muzga
Izobraževanje za romske novinarje na RTV Slovenija
Luna Jurančič Šribar
Srečanje poklicnih in »uličnih« novinarjev
Anita Mikulič
Zakaj bi bili otroci žrtve medijev?
Anita Mikulič
Poglej si z novimi očmi
Seminarji in obvestila
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Mojca Mayr, Eva Plej
Možnost protispektakla
Britanski multikulturalizem, samoregulacija in mediji
Igor Drakulič
Evropska konferenca svobodnih novinarjev: Položaj se slabša
Nikola Janović
Praktične intervencije in teoretske refleksije
Neva Nahtigal
Usposabljanje Romov za profesionalno radijsko novinarstvo
Danijela Đoković
Kreativna komunikacijska akcija Vox Populi – Raziskovanje slovenske identitete
Mediji in avdiovizualna kultura v osnutku nacionalnega kulturnega programa 2004-2007
Kristina Plavšak
V iskanju popolne novinarske šole
Kristina Plavšak
Kako do izobraženih in izurjenih novinarjev?
Bojan Golčar
Medijske komunikacije na mariborski univerzi
Sonja Merljak
Je izobraževanje novinarjev v interesu medijskih hiš?
Petra Šubic
Novinar je »večni« študent brez časa za študij
Bogdan Jugovič
Izobraževanje je za novinarje nuja
Uroš Slak
Študij je obojestranska korist
Janez Sajovic
Nastaja izobraževalni center RTV Slovenija
Peter Frankl
Novinarje učimo ekonomije in ekonomiste novinarstva
Edi Pucer
Nekaj kisika za možgane
Saša Banjanac Lubej
Ovire tudi pri brezplačnem izboraževanju
Sonja Merljak
Poynter - medijska šola za izšolane novinarje
Lucija Bošnik
Šest opornikov k razumevanju islama
Pomoč ameriških novinarjev
Štipendije za magistrski študij novinarstva
Magistrski študij novinarstva Evropske novinarske akademije
Seminar o poročanju o gospodarstvu
Slovenski novinarji na seminarjih v JV Evropi
Seminar o preiskovalnem novinarstvu v Ljubljani
Mednarodne nagrade za preiskovalno novinarstvo
Gojko Bervar
Mreža evropskih tiskovnih svetov
Tomaž Trplan
Evropska konferenca perifernih revij
Razpis za novinarske nagrade
Slovenski novinarji na seminarjih v JV Evropi
Pakt stabilnosti in mediji
Gostujoči uredniki v ZDA
Mojca Lorenčič
Slovenski tisk poroča o problemih, ameriški o ljudeh
Perspectives of Media Policy in South East Europe;
Ljubljana, 22-23 November 2001 (Grand Hotel Union) - Preliminary Agenda
Novinarske štipendije za študijski obisk v ZDA
Slovenski novinarji na seminarjih v jugovzhodni Evropi
Seminar o poročanju o zdravstvu
Konferenca in nagrade Mirror Europe
Podiplomski študij novinarstva
Regionalni bilten Mednarodne federacije novinarjev
Seminarji v jugovzhodni Evropi
Konferenca Freedom Foruma v Zagrebu
Novi štipendijski program Mirovnega inštituta
Medijska politika v jugovzhodni Evropi
Konferenca o interaktivnem založništvu
Nova spletna stran čeških novinarjev
Mreža medijskih centrov in institutov v jugovzhodni Evropi
Mednarodna konferenca o raziskovalnem novinarstvu
O sovražnem govoru
Seminarji Evropskega centra za novinarstvo
Elektronski bilteni z novicami o svetovnih medijih
Poletna univerza v Amsterdamu in Maastrichtu
Karmen Erjavec
Vzgoja za medije
Jolanda Lebar, Suzana Kos
(Ne)izobraževanje na nacionalki
Marko Prpič
Stalno izobraževanje je nujno
Proti evropskem novinarskem kodeksu
Mirko Štular
Ves svet na dlani
Aleš Gaube
Pričakovali smo veliko, dobili pa dosti več
Jerca Legan
Ženske Bližnjega vzhoda
Katja Šeruga
Analitično s terena
Mojca Lorenčič
Izpopolnjevanje pri Reutersu
Erika Repovž
Kdo bo delal selekcijo?
Mojca Širok
Vse se je začelo z nekrologom
Robert Gorjanc
Novi časi, nova vloga
Jože Možina
Urejena pričeska in obleka, a brez blišča
Matjaž Kek
Partnerstvo z mediji
Darijan Košir
Upoštevati, ne pa prenašati