Pomoč ameriških novinarjev
Do 15. avgusta 2002 sprejema Mednarodni center za novinarje s sedežem v Washingtonu prijave medijskih hiš in novinarskih organizacij iz celega sveta, ki želijo in potrebujejo pomoč ameriških novinarjev in drugih medijskih delavcev pri izvedbi projektov na področju novinarstva, radijske in televizijske produkcije, grafičnega oblikovanja, oglaševanja, poslovnega vodenja medijskih hiš, razvoja učnih programov za študij novinarstva. Štipendijski program ima naziv Knight Fellowship Program. Doslej je je v okviru tega programa okrog 140 ameriških novinarjev sodelovalo in pomagalo pri projektih v več kot 80 državah sveta. Vse stroške udeležbe in pomoči novinarja iz ZDA, ki zagotavlja podporo izbrani medijski hiši ali novinarski organizaciji v svetu, krije organizator Mednarodni center za novinarjev iz Washingtona. Prijavnice za program so dostopne na Mirovnem inštitutu.

nazaj

Štipendije za magistrski študij novinarstva
Univerza Krems na Dunaju in SEEMO, organizacija za medije v jugovzhodni Evropi (del International Press Instituta z Dunaja), sta razpisali štipendije za vpis na magistrski študij novinarstva na omenjeni univerzi v trajanju treh semestrov. Študij se bo začel oktobra in bo v nemškem jeziku. Kandidati morajo imeti dokončano visoko izobrazbo, znati morajo nemško in morajo opraviti sprejemni izpit. Prijave sprejemajo do 15. avgusta. Štipendije krijejo stroške šolnine in bivanja na Dunaju.
Dodatne informacije so na voljo pri Stefanie Bundt z Univerze Krems,
tel. +43 2732 893 2702,
e: bundt@donau-uni.ac.at

nazaj

Magistrski študij novinarstva Evropske novinarske akademije
Evropska novinarska akademija z Dunaja vpisuje študente iz zahodne in vzhodne Evrope na podiplomski študij novinarstva in medijskih veščin. Šolnina je 2.950 evrov, vendar kandidati iz vzhodne Evrope lahko zaprosijo za štipendijo. Kandidati morajo imeti dokončano univerzitetno izobrazbo ali večletne izkušnje dela v novinarstvu in morajo znati nemški jezik. Obravnava prijav bo 23. 8. 2002 na Evropski novinarski akademiji na Dunaju.
Dodatne informacije so na voljo pri Moniki Griebel,
tel. +43 1 40 343 40,
e: Monika.Griebel@eja.at

nazaj

Seminar o poročanju o gospodarstvu
Od 29. julija do 16. avgusta 2002 organizira fundacija Reuters v Londonu seminar za novinarje iz držav iz vzhodne in srednje Evrope, ki poročajo o gospodarskih temah. Organizator lahko krije stroške udeležbe. Prijavice in dodatne informacije so dostopne na spletni strani fundacije Reuters.

nazaj

Slovenski novinarji na seminarjih v JV Evropi
Od februarja do konca junija se je šest slovenskih novinarjev udeležilo seminarjev in delavnic v jugovzhodni Evropi, ki jih organizira mreža medijskih centrov in inštitutov SEENPM. Mirovni inštitut je član te mreže. Novinarka Primorskih novic Mirjana Cerin se je v Beogradu udeležila seminarja o dostopu do informacij javnega značaja, novinarka ljubljanskega dopisništva mariborskega Večera Urška Mlinarič se je v Sofiji udeležila seminarja o poročaju o notranjepolitičnih temah, dopisnica Večera iz Murske Sobote Nataša Gider pa je v Sofiji sodelovala na seminarju o poročanju o gospodarstvu. V Sofiji se je tudi Janez Usenik udeležil seminarja za televizijske novinarje, ki spremljajo gospodarstvo. V začetku junija se je seminarja v Opatiji udeležila Mateja Šoba, predstavnica za stike z javnostmi Dijaške organizacije Slovenije, saj je tema seminarja bila odnosi z mediji za mladinske nevladne organizacije. Anton Weingerl, direktor regionalne Televizije AS s sedežem v Murski Soboti se je v Sofiji udeležil seminarja, namenjenega menedžerjem manjših in srednje velikih televizijskih postaj.

nazaj

Seminar o preiskovalnem novinarstvu v Ljubljani
Deset mlajših novinarjev iz slovenskih medijev se je marca udeležilo dveh seminarjev o preiskovalnem novinarstvu, ki ju je v Ljubljani s pomočjo Mirovnega inštituta organiziral Edi Pucer, novinar POP TV. Pucer je pred tem pod vodstvom predavateljev iz Danske šole novinarstva sklenil izobraževanje za trenerja preiskovalnega novinarstva. Izobraževanje trenerjev in seminarji za mlajše novinarje so del dejavnosti Mreže za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi (SEENPM), v kateri sodeluje tudi Mirovni inštitut. Na seminarjih v Ljubljani so mladi novinarji poleg osnovnih definicij in razčlenitve pojmov preiskovalnega novinarstva imeli tudi praktične vaje in naloge.Tudi po seminarju so ohranili stike in sodelovanje.

nazaj

Mednarodne nagrade za preiskovalno novinarstvo
Mednarodni konzorcij za preiskovalno novinarstvo (International Consortium on Investigative Reporting) je razpisal letne nagrade za izjemne dosežke v mednarodnem preiskovalnem novinarstvu v višini 20.000 ameriških dolarjev za prvo nagrado in pet nagrad novinarjem, ki pridejo v ožji izbor v višini 1.000 ameriških dolarjev. Nominacije prejemajo do 15. julija 2002. Prijavijo se oz. predlagati je mogoče novinarje iz katere koli države ali medija na svetu. Preiskovalno novinarsko delo, za katerega je predlagana nagrada, mora obsegati vsaj dve državi in mora biti objavljeno v obdobju med junijem 2001 in junijem 2002.

Razpis za raziskovalne štipendije OSI www.osi.hu/ipf Do 1. avgusta 2002 je odprt mednarodni razpis za enoletne raziskovalne štipendije, ki jih vsako leto podeljuje Center for Policy Studies, del Srednjeevropske univerze v Budimpešti. Štipendijski program financira George Soros. Med razpisanimi področji je tudi medijska politika, prijavijo se lahko tudi kandidati iz Slovenije. Pričakujejo prijave raziskovalcev, ki delujejo na inštitutih, univerzah, v nevladnih organizacijah in vladnih agencijah. Izbrani štipendisti bodo začeli izvajati raziskovalne projekte 1. januarja 2003.

nazaj