N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
uvodnik
mediji, javno, zasebno
rtv - programi posebnega pomena
novinarska stavka
parlamentarne volitve in mediji
medijski pregled
enakost spolov
podoba sčg v osrednjem časniku
mediji v svetu
šport in mediji
mediji, jezik, ideologija
recenzije in prikazi
seminarji in obvestila
fotografija
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Nova knjiga v zbirki Media Watch


Medijsko lastništvo – Vpliv lastništva na neodvisnost in pluralizem medijev v Sloveniji in drugih post-socialističnih evropskih državah je naslov nove knjige v zbirki Media Watch, ki jo izdaja Mirovni inštitut. Avtorji knjige so Sandra B. Hrvatin, Lenart J. Kučić in Brankica Petković. Knjiga vsebuje regionalni pregled in poročilo o Sloveniji in je eden od rezultatov regionalnega raziskovalnega in zagovorniškega projekta, ki ga je Mirovni inštitut v okviru Mreže za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi (SEENPM) vodil od julija 2003 do junija 2004. Namen projekta je bil raziskati medijsko lastništvo v državah jugovzhodne Evrope in novih članicah Evropske unije iz srednje in vzhodne Evrope s poudarkom na zakonskih okvirih in mehanizmih izvajanja zakonskih določil, privatizaciji, lastniški strukturi orednjih medijev in vplivu lastništva na pluralizem in neodvisnost medijev. Regionalni pregled temelji na poročilih lokalnih raziskovalcev, ki so pripravili poročila o stanju v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, Kosovu, v Latviji, Litvi, Makedoniji, Moldaviji, Črni Gori, na Poljskem, v Romuniji, Srbiji, na Slovaškem in v Sloveniji.

Novinarji iz Slovenije na seminarjih v jugovzhodni Evropi


V okviru Mreže za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi (SEENPM) in s posredovanjem Mirovnega inštituta, člana mreže SEENPM, so se v drugi polovici 2004 poklicnega usposabljanja udeležili: Petra Kern, novinarka revije Lepa in zdrava, ki je sodelovala na seminarju o poročanju o zdravju v Sarajevu; Uroš Volk, novinar Radia Slovenija, ki se je udeležil seminarja v Beogradu o poročanju o nasilju ob športnih dogodkih; Uroš Škerl, novinar Sobotne priloge Dela, ki se je udeležil delavnice o okoljskem poročanju na Hrvaškem; Erika Repovž z Dela, ki je sodelovala na seminarju o spletnih medijih in njihovi samoregulaciji v Budimpešti; Sašo Avsec, sodelavec revije Gea, ki je bil na študijskem obisku jedrske elektrarne Kozludy v Bolgariji; Polonca Korez, novinarka Radia Marš, ki se je udeležila seminarja o poročanju o izobraževanju v Tirani; Nenad Glucks, novinar Žurnala, ki je sodeloval na seminarju o poročanju o drugačnosti v Črni gori; Peter Alešnik, sodelavec Radia Študent, ki je sodeloval na seminarju o ustvarjanju in prodaji medijske blagovne znamke v Beogradu; Petra Drole, novinarka Dnevnika, ki se je udeležila seminarja o poročanju o migracijah v Ljubljani, Zoran Potić, novinar Večera, ki se je udeležil seminarja o okoljskem poročanju v Bosni in Hercegovini; Katja Šeruga, nivinarka Večera, ki se je udeležila seminarja o poročanju o političnih temah v Romuniji, in Lucija Bošnik, novinarka Financ, ki je sodelovala na seminarju o poročanju o korupciji. Maja Ogorevc, novinarka Dnevnika, pa se bo začetek decembra udeležila seminarja o poročanju o nasilju v družini, ki bo v Budimpešti.

Knjiga z izsledki regionalne raziskave o medijskem lastništvu
www.mirovni-institut.si/media_ownership

Junija je Mirovni inštitut izdal knjigo v angleškem jeziku Media Ownership and Its Impact on Media Independence and Pluralism (Medijsko lastništvo in njegov vpliv na neodvisnost in pluralizem medijev), ki obravnava 18 evropskih držav. Knjiga vsebuje izsledke raziskovalno-zagovorniškega projekta, ki ga je od julija 2003 do junija 2004 vodil Mirovni inštitut v okviru Mreže za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi, South East European Network for Profesionalisation of the Media (SEENPM). V projekt so bile vključene tele države: Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Kosovo, Latvija, Litva, Makedonija, Moldavija, Črna gora, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška in Slovenija. V vsaki državi je lokalni raziskovalec pripravil analizo stanja in jo predstavil v svojem raziskovalnem poročilu, nosilci projekta pa smo pripravili še uvodni primerjalni regionalni pregled, potek in učinke privatizacije, lastniško strukturo osrednjih medijev in vpliv vseh the dejavnikov na pluralizem in neodvisnost medijev. Knjiga je dostopna tudi na spletni strani www.mirovni-institut.si/media_ownership.

Seminar o poročanju o migracijah


Mirovni inštitut je v okviru Mreže za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi (SEENPM) organiziral od 14. do 17. oktobra 2004 seminar za 11 novniarjev iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Črne gore, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Moldavije, Romunije, Srbije in Slovenije o poročanju o migracijah v Evropsko unijo. Seminar pod naslovom »Dobrodošli v trdnjavi!« je vključeval obisk azilnega doma, schengenske meje na Obrežju, begunskega centra in centra za tujce v Postojni ter pogovor s predstavniki urada za priseljevanje Vlade Republike Slovenije. Udeleženci so spremljali tudi predavanja o migracijski politiki, delavski zakonodaji, prizadevanjih organizacij za človekove pravice v Sloveniji in o poročanju medijev v Sloveniji o prebežnikih. Pri terenskem delu in pisanju člankov ob koncu seminarja je gostujoče novinarje iz jugovzhodne Evrope vodila novinarka Dela Barbara Hočevar.

Študijski obisk pri Guardianu


V okviru rednega sodelovanja fundacije Guardian in Centra za medijsko politiko pri Mirovnem inštitutu bo novinarka Financ Suzana Kos v začetku decembra na dvotedenskem študijskem obisku v časopisni hiši Guardian. Njen mentor bo urednik gospodarsko-finančne rubrike pri Guardianu Mark Milner.

Konferenca o medijih in manjšinah


Center za sodelovanje Vzhod-vzhod in Center za medijsko politiko Mirovnega inštituta sta v sodelovanju s Centrom za neodvisno novinarstvo iz Budimpešte 12. in 13. novembra 2004 v Ljubljani organizirala mednarodno konferenco Krepitev manjšin v medijih v večkulturnih družbah (Mainstreaming/Empowering Minorities in the Media in Multicultural Societies). V okviru konference je približno 30 udeležencev iz Anglije, Avstrije, Danske, Nizozemske, Švice, Madžarske, Slovaške, Srbije, Moldavije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Poljske in Slovenije razpravljalo o položaju in perspektivah manjšinskih in večjezičnih medijev ter izmenjalo izkušnje uspešnih manjšinskih medijev. Razpravljali so predvsem o dobrih modelih regulatornih in drugih mehanizmov, ki vzpodbujajo razvoj manjšinskih/večjezičnih medijev in manjšinskih vsebin v osrednjih medijih. Kritično so ovrednotili modele in oblike manjšinske medijske produkcije glede na program in produkcijske strategije.

Priprave na ministrsko konferenco Sveta Evrope o medijski politiki
www.coe.int/media

V Kijevu bo od 10. do 11. marca 2005 7. Evropska ministrska konferenca o medijski politiki, na kateri bodo sprejete tri resolucije in akcijski načrt. Komisija Sveta Evrope za množične medije pripravlja resolucijo o svobodi izražanja in obveščanja v kriznih obdobjih, resolucijo o kulturni raznolikosti in medijskem pluralizmu v času globalizacije, in resolucijo o človekovih pravicah in regulaciji medijev in komunikacijskih storitev v informacijski družbi. Hkrati je komisija pripravila tudi akcijski načrt v 35. točkah, kar je podlaga za uresničevanje resolucij. Hkrati je svetovalni odbor Sveta Evrope o medijski raznolikosti objavil poročilo o transnacionlani medijski koncentraciji v Evropi. To poročilo in osnutki dokumentov, ki jih pripravljajo za ministrsko konferenco so dostopni na spletnih straneh Sveta Evrope: .

Štipendijski program za doktorski študij v Romuniji


Fakulteta za novo Evropo iz Bukarešte je objavila razpis za štipendije za doktorski študij humanistike in družbenih ved v študijskem letu 2005/2006. Štipendijski program vključuje mesečno štipendijo v višini 460 evrov v trajanju desetih mesecev in štipendijo v višini 2,560 evrov za enomesečni študijski obisk v tretji državi. Razpis je odprt za študente iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Grčije, Makedonije, Moldavije, Srbije in Črne gore, Slovenije in Turčije. Več informacij: library.nec.ro/regional.

Poročilo Evropske komisije o programskih kvotah evropskih del


Evropska komisija je objavila šesto poročilo o uresničevanju 4. in 5. člena direktive o televiziji brez meja za obdobje 2001-2002. Poročilo vključuje le 15 »starih« držav članic Evropske unije in vsebuje statistične podatke in analize uresničevanja programskih kvot za predvajanje evropskih del in za predvajanje del neodvisnih producentov na televizijah v državah članicah. Skupno število obravnavanih televizijskih kanalov je bilo 472 za leto 2001 in 503 za leto 2002. Po tem je število televizijskih kanalov v 15 državah članicah Evropske unije še naraslo in je v začetku leta 2003 doseglo številko 880. Poročilo št. 11945/04 je dostopno na spletnih straneh Evropske komisije. europa.eu.int/prelex.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

izobraževanje novinarjev, konference in štipendije

Medijska preža
Gorazd Kovačič
Je razlog za razredno zmedenost novinarjev v izobrazbi?
Zala Volčič
Zasidrano v teoriji, usmjerjeno v prakso
Brankica Petković
Konferenca Evropske komisije o svobodi medijev v državah Zahodnega Balkana in Turčiji
Rinaldo DiRicchardi-Muzga
Izobraževanje za romske novinarje na RTV Slovenija
Luna Jurančič Šribar
Srečanje poklicnih in »uličnih« novinarjev
Anita Mikulič
Zakaj bi bili otroci žrtve medijev?
Anita Mikulič
Poglej si z novimi očmi
Seminarji in obvestila
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Mojca Mayr, Eva Plej
Možnost protispektakla
Britanski multikulturalizem, samoregulacija in mediji
Igor Drakulič
Evropska konferenca svobodnih novinarjev: Položaj se slabša
Nikola Janović
Praktične intervencije in teoretske refleksije
Neva Nahtigal
Usposabljanje Romov za profesionalno radijsko novinarstvo
Danijela Đoković
Kreativna komunikacijska akcija Vox Populi – Raziskovanje slovenske identitete
Mediji in avdiovizualna kultura v osnutku nacionalnega kulturnega programa 2004-2007
Kristina Plavšak
V iskanju popolne novinarske šole
Kristina Plavšak
Kako do izobraženih in izurjenih novinarjev?
Bojan Golčar
Medijske komunikacije na mariborski univerzi
Sonja Merljak
Je izobraževanje novinarjev v interesu medijskih hiš?
Petra Šubic
Novinar je »večni« študent brez časa za študij
Bogdan Jugovič
Izobraževanje je za novinarje nuja
Uroš Slak
Študij je obojestranska korist
Janez Sajovic
Nastaja izobraževalni center RTV Slovenija
Peter Frankl
Novinarje učimo ekonomije in ekonomiste novinarstva
Edi Pucer
Nekaj kisika za možgane
Saša Banjanac Lubej
Ovire tudi pri brezplačnem izboraževanju
Sonja Merljak
Poynter - medijska šola za izšolane novinarje
Lucija Bošnik
Šest opornikov k razumevanju islama
Pomoč ameriških novinarjev
Štipendije za magistrski študij novinarstva
Magistrski študij novinarstva Evropske novinarske akademije
Seminar o poročanju o gospodarstvu
Slovenski novinarji na seminarjih v JV Evropi
Seminar o preiskovalnem novinarstvu v Ljubljani
Mednarodne nagrade za preiskovalno novinarstvo
Gojko Bervar
Mreža evropskih tiskovnih svetov
Tomaž Trplan
Evropska konferenca perifernih revij
Razpis za novinarske nagrade
Slovenski novinarji na seminarjih v JV Evropi
Pakt stabilnosti in mediji
Gostujoči uredniki v ZDA
Mojca Lorenčič
Slovenski tisk poroča o problemih, ameriški o ljudeh
Perspectives of Media Policy in South East Europe;
Ljubljana, 22-23 November 2001 (Grand Hotel Union) - Preliminary Agenda
Novinarske štipendije za študijski obisk v ZDA
Slovenski novinarji na seminarjih v jugovzhodni Evropi
Seminar o poročanju o zdravstvu
Konferenca in nagrade Mirror Europe
Podiplomski študij novinarstva
Regionalni bilten Mednarodne federacije novinarjev
Seminarji v jugovzhodni Evropi
Konferenca Freedom Foruma v Zagrebu
Novi štipendijski program Mirovnega inštituta
Medijska politika v jugovzhodni Evropi
Konferenca o interaktivnem založništvu
Nova spletna stran čeških novinarjev
Mreža medijskih centrov in institutov v jugovzhodni Evropi
Mednarodna konferenca o raziskovalnem novinarstvu
O sovražnem govoru
Seminarji Evropskega centra za novinarstvo
Elektronski bilteni z novicami o svetovnih medijih
Poletna univerza v Amsterdamu in Maastrichtu
Karmen Erjavec
Vzgoja za medije
Jolanda Lebar, Suzana Kos
(Ne)izobraževanje na nacionalki
Marko Prpič
Stalno izobraževanje je nujno
Proti evropskem novinarskem kodeksu
Mirko Štular
Ves svet na dlani
Aleš Gaube
Pričakovali smo veliko, dobili pa dosti več
Jerca Legan
Ženske Bližnjega vzhoda
Katja Šeruga
Analitično s terena
Mojca Lorenčič
Izpopolnjevanje pri Reutersu
Erika Repovž
Kdo bo delal selekcijo?
Mojca Širok
Vse se je začelo z nekrologom
Robert Gorjanc
Novi časi, nova vloga
Jože Možina
Urejena pričeska in obleka, a brez blišča
Matjaž Kek
Partnerstvo z mediji
Darijan Košir
Upoštevati, ne pa prenašati