N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
uvodnik
mediji in pravo
izobraževanje novinarjev
medijska etika in samoregulacija
fotožurnalizem
črnogorski državni mediji
izzivi za svobodo izražanja
medijske selitve
odzivi
medijska vzgoja
internet
recenzije
ekskrementi
foto
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Marko Prpič
Stalno izobraževanje je nujno
Na RTV Slovenija skrbimo za nenehno izobraževanje naših ljudi
Minulo leto je Zavod RTV Slovenija praznoval dva jubileja, 70. obletnico Radia Slovenija in 40. obletnico Televizije Slovenija. Vrsto let je to bila edina radiodifuzna postaja v Sloveniji in kot takšna je morala skrbeti za vsa potrebna znanja zaposlenih. Tako je hiša že zelo zgodaj poskrbela za interno izobraževanje na vseh področjih. Od elektrotehnikov, ki so skrbeli za oddajnike in mešalne mize, do akustikov in radijskih napovedovalcev. Iz teh prvih zametkov je nastal kar velik center za izobraževanje. Posebno skrb namenjamo izobraževanju ljudi, ki nastopajo pred mikrofonom in pred kamero, saj so to ljudje, ki najbolj soustvarjajo podobo Zavoda RTV Slovenija v našem medijskem prostoru. S prihodom televizije se je zelo razširila paleta poklicev v zavodu, saj v hiši skrbimo za sceno, zunanjo podobo oddaj, masko, osvetlitev in svetlobne efekte, v zadnjih letih pa je veliko novega prinesla digitalizacija medija. Tako se odpira vse več delovnih mest, na katerih je potrebno dobro poznavanje računalnika in računalniških programov. Računalnik spreminja delo vseh zaposlenih, in veliko starejših kolegov se je moralo naučiti novega načina dela.

Skorajda ni poklicne skupine, ki ne bi sama skrbela za prenos znanja na mlade kolege (kamermani, TV maska, osvetljevalci, producenti, organizatorji, tajnice režije, itd.). Kljub temu da gre za obsežen in pomemben segment izobraževanja, bom nekaj več prostora namenil izobraževanju novinarjev.

Posebna skrb velja izobraževanju novinarskega kadra, saj se zavedamo, da sta od njihovega dela odvisna položaj in ugled zavoda in, dolgoročno gledano, tudi usoda javnega servisa v Sloveniji. Zato mladim kolegom pomagamo, da čimprej obvladajo nastop pred mikrofonom ali pred kamero, kar je pogoj za kakovostno delo. Drug pomemben sklop so pogovori s tujimi strokovnjaki, ki redno prihajajo v Zavod RTV Slovenija in izmenjujejo svoje izkušnje z našimi novinarji. Posebno pozornost smo v minulih letih namenili volitvam in nepristranskemu poročanju v predvolilnem času, novinarski etiki, politični angažiranosti novinarjev, ipd. Tako smo letos februarja pripravili posvet na temo »Izkušnje pri uresničevanju funkcije javnega RTV servisa«, na katerem so sodelovali eminentni tuji strokovnjaki Stanley Jones, Saša Rudolf, dr. Alfred Payrleitner, posvet pa je vodila dr. Sandra Bašič Hrvatin.

Zaposleni v Zavodu RTV Slovenija imajo možnost, da svoje znanje izpopolnjujejo v tujini, saj si članice Evropske radiotelevizijske unije (EBU - European Broadcasting Union) medseboj pomagamo pri uresničevanju te pomembne naloge. Večina novinarjev je bila deležna izobraževanja pri kolegih v Veliki Britaniji (BBC), Nemčiji (ARD in ZDF), Avstriji (ORF) in Italiji (RAI). Poleg tega imamo dobre odnose tudi s postajo CNN v Združenih državah Amerike. Zadnja večja skupina je letos junija obiskala kolege v Nemčiji in si ogledala televizijsko realizacijo lokalnih volitev.

Ob tem posamezne radijske in televizijske hiše v Evropi ali tudi druge institucije pripravljajo posebne seminarje, pri katerih lahko sodelujejo naši novinarji. Teme so zelo različne, odvisno od interesa organizatorjev (ruske študije...).

Naša želja je, da bi imeli organizirano izobraževanje na vseh ravneh in da bi vsem zaposlenim omogočili, da dosežejo čim višjo stopnjo izobrazbe. Seveda bodo pri vključevanju v programe imeli prednost tisti, ki bodo pri svojem delu dosegali boljše rezultate. Prav zaradi tega želimo, da je izobraževanje analizirano in usklajeno z centrom za izobraževanje in oddelkom za mednarodne odnose. S tem bomo namreč imeli pregled, hkrati pa omogočili zaposlenim, da se vključijo v razne programe, bodisi doma ali v tujini.

Takšen način izobraževanja zahteva veliko denarja, zato se vodstvo hiše trudi, da bi pridobilo čim več virov financiranja, tudi iz naslova Evropske radiotelevizijske unije, Evropske unije, mednarodnih organizacij in na osnovi bilateralnih odnosov z drugimi članicamu EBU. Dobro organiziran center za izobraževanje bo omogočil vpogled v želje in prizadevanja zaposlenih in kar najbolj optimalno razdelitev pridobljenih sredstev in štipendij. Zato si želimo, da bi tudi sodelovanjer z osi v Ljubljani potekalo po isti poti. Radi bi aktivno sodelovali v procesu izmenjave znanja in zato sami pomagamo kolegom iz drugih radijskih in televizijskih hiš, saj z veseljem pokažemo kaj zmoremo in znamo narediti v Zavodu TRV Slovenija. Zavedamo se, da smo le tako enakopravni in enakovredni člani Evropske radiotelevizijske unije. Naša vrata so odprta tudi štipendistom mednarodnih organizacij in vsako leto gostimo več takšnih štipendistov, seznanjamo jih z načinom dela v naši hiši, kakor tudi s pomenom in funkcijo javnega servisa v slovenskem medijskem prostoru.

V minulih dveh letih smo razširili obseg sodelovanja z obema univerzama. Naši najbolj izkušeni ljudje se vključujejo v izobraževalne procese in tako tudi dodiplomskim študentom omogočamo, da se na praktični ravni srečujejo z radiom in televizijo in sodobno tehnologijo.

izpis

Jolanda Lebar, Suzana Kos

(Ne)izobraževanje na nacionalki
Vodstvu hiše še ni uspelo vzpostaviti sistema izobraževanja zaposlenih.
Vsakdo, ki da kaj na svoje delo, ki ga opravlja z zavzetostjo in veseljem ter z željo, da bi na svojem področju delovanja sledil zahtevam časa in hitremu razvoju na vseh ravneh sodobne družbe, se gotovo zaveda, da je izobraževanje tudi po koncu študija, »uradnega« dela šolanja vsakega posameznika vsekakor nujno. S to »nujo« naj bi se na RTV profesionalno ukvarjale osebe oziroma kar cel oddelek, ki naj bi bil na nacionalki pristojen za izobraževanje zaposlenih. Kolegi, ki so kot poročevalci s sej sveta RTV Slovenija imeli vpogled v finančne načrte hiše, so med postavkami zasledili tudi nekaj desetmilijonsko vsoto, namenjeno izobraževanju zaposlenih. Starejši kolegi pravijo, da se je iz te postavke včasih črpalo denar za tako imenovano trinajsto plačo, med mlajšimi »božičnica« ni znana, a tudi ne kakšni načrti o dodatnem, nujnem izobraževanju zaposlenih.

V kadrovski službi so nam pred meseci na vprašanje, kje bi lahko dobili informacije o kakršnih koli možnostih dodatnega izobraževanja, odgovorili: »Poglejte na oglasno desko.« Spodaj podpisani sva zato poslej skrbno pregledovali vsak papir, ki je bil nanjo obešen, a glej ga zlomka - razen zapisnikov s sej sveta RTV in razpisa posojil za rešitev stanovanjskega vprašanja na oglasni deski nisva našli ničesar, kar bi spominjalo na izobraževanje. Oseba, ki naj bi bila v okviru RTV glavna za izobraževanje, pa je sicer znana tudi kot urednik ene lokalnih radijskih postaj. A pustimo »čudne« podrobnosti. Glede izobraževanja po najinem mnenju je treba ločiti vsaj troje stvari:
  • dodatno praktično izobraževanje, na primer na tujih, bolj razvitih televizijskih in radijskih hišah;
  • pridobitev višje stopnje izobrazbe v okviru uradnih prosvetnih ustanov;
  • seznanjanje z novimi sodobnimi delovnimi sredstvi in privajanje nanje (računalniški avdio sistem DALET….).
Pri možnosti dodatnega praktičnega izobraževanja so radijski novinarji praviloma zapostavljeni. Kar nekaj televizijski novinarskih kolegov in tudi urednikov je bilo namreč v zadnjem času na izpopolnjevanju v eni od ameriških ali britanskih ustanov, po drugi strani na takšnem izpopolnjevanju ni bilo nobenega kolega z nacionalnega radia. (Izjema je lastna iniciativa in organizacija ter seveda zagotovitev finančnih virov, z izdatno pomočjo Open Society Instituta, enega samega kolega iz uredništva Vala 202!) Težko bi rekli, da je težava premajhna zavzetost radijskih novinarjev za tovrstno izobraževanje, govori pa se, da do vodstva hiše pride kar nekaj tovrstnih povabil iz tujine a o tem ne zvemo nič, ne na oglasnih deskah in ne pri naših nadrejenih urednikih .

Morda je razlog povsem enostaven - nihče od odgovornih za izobraževanje zaposlenih ni zainteresiran. Takšno razlago so namreč dobili nekateri kolegi, ki so se zanimali za magistrski študij. »Hiša od magistra ne bo imela nobenih koristi,« se je glasil odgovor. Seveda je sledila tudi dodatna obrazložitev, da denarja za sofinaciranje študija ni, hiša pa lahko ponudi roko le z delnimi kreditnim sofinanciranjem študija. To pomembno dejstvo - pomanjkanje denarja - je krivo, da se celo dogaja, da se novinarji ne udeležujejo in niti kot poročevalci ne spremljajo strokovnih seminarjev s področij, ki jih »pokrivajo«; zaradi pomanjkanja denarja praviloma tudi na službene poti po Sloveniji ne smemo s svojimi avtomobili, saj bi bila kilometrina prevelik strošek. Zanimivo pa je, da se nekateri (predvsem iz vodstva hiše), kljub finančni stiski, lahko na primer udeležujejo raznih mednarodnih dogodkov, srečanj, festivalov in sejmov – od Madžarske do Las Vegasa. Nezainteresiranost vodstva hiše za ureditev sistema nujnega izobraževanja zaposlenih morda temelji na pomanjkanju časa. Verjamemo namreč, da naše vodilne že nekaj let okupira izjemno težka naloga, kako zagotoviti, da nacionalka ne bo utonila v dolgovih; kako zagotoviti, da realizirani prihodki ne bodo vedno nižji od planiranih in da odhodki ne bodo prebijali meje, ki je bila postavljena v finančnem načrtu.

Morda povsem sprejemljiv razlog, če ne bi bili hkrati priča, da se RTV finančno izčrpava zaradi povsem nerazumljivih potez - na primer nakupa dragega sistema nadzorovanja zaposlenih s posebnimi kamerami, ki so nameščene na vhodih v RTV Slovenija, in računalniške opreme za overjanje navzočnosti v hiši, ter prihodov in odhodov iz nje, pri nakupu (po trditvah poznavalcev) nepotrebnega in neustreznega reportažnega avtomobila od znanega zasebnika, pri odsotnosti bolj racionalnega planiranja dela zaposlenih…

izpis

 S O R O D N E   T E M E

izobraževanje novinarjev, konference in štipendije

Medijska preža
Gorazd Kovačič
Je razlog za razredno zmedenost novinarjev v izobrazbi?
Zala Volčič
Zasidrano v teoriji, usmjerjeno v prakso
Brankica Petković
Konferenca Evropske komisije o svobodi medijev v državah Zahodnega Balkana in Turčiji
Rinaldo DiRicchardi-Muzga
Izobraževanje za romske novinarje na RTV Slovenija
Luna Jurančič Šribar
Srečanje poklicnih in »uličnih« novinarjev
Anita Mikulič
Zakaj bi bili otroci žrtve medijev?
Anita Mikulič
Poglej si z novimi očmi
Seminarji in obvestila
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Mojca Mayr, Eva Plej
Možnost protispektakla
Britanski multikulturalizem, samoregulacija in mediji
Igor Drakulič
Evropska konferenca svobodnih novinarjev: Položaj se slabša
Nikola Janović
Praktične intervencije in teoretske refleksije
Neva Nahtigal
Usposabljanje Romov za profesionalno radijsko novinarstvo
Danijela Đoković
Kreativna komunikacijska akcija Vox Populi – Raziskovanje slovenske identitete
Mediji in avdiovizualna kultura v osnutku nacionalnega kulturnega programa 2004-2007
Kristina Plavšak
V iskanju popolne novinarske šole
Kristina Plavšak
Kako do izobraženih in izurjenih novinarjev?
Bojan Golčar
Medijske komunikacije na mariborski univerzi
Sonja Merljak
Je izobraževanje novinarjev v interesu medijskih hiš?
Petra Šubic
Novinar je »večni« študent brez časa za študij
Bogdan Jugovič
Izobraževanje je za novinarje nuja
Uroš Slak
Študij je obojestranska korist
Janez Sajovic
Nastaja izobraževalni center RTV Slovenija
Peter Frankl
Novinarje učimo ekonomije in ekonomiste novinarstva
Edi Pucer
Nekaj kisika za možgane
Saša Banjanac Lubej
Ovire tudi pri brezplačnem izboraževanju
Sonja Merljak
Poynter - medijska šola za izšolane novinarje
Lucija Bošnik
Šest opornikov k razumevanju islama
Pomoč ameriških novinarjev
Štipendije za magistrski študij novinarstva
Magistrski študij novinarstva Evropske novinarske akademije
Seminar o poročanju o gospodarstvu
Slovenski novinarji na seminarjih v JV Evropi
Seminar o preiskovalnem novinarstvu v Ljubljani
Mednarodne nagrade za preiskovalno novinarstvo
Gojko Bervar
Mreža evropskih tiskovnih svetov
Tomaž Trplan
Evropska konferenca perifernih revij
Razpis za novinarske nagrade
Slovenski novinarji na seminarjih v JV Evropi
Pakt stabilnosti in mediji
Gostujoči uredniki v ZDA
Mojca Lorenčič
Slovenski tisk poroča o problemih, ameriški o ljudeh
Perspectives of Media Policy in South East Europe;
Ljubljana, 22-23 November 2001 (Grand Hotel Union) - Preliminary Agenda
Novinarske štipendije za študijski obisk v ZDA
Slovenski novinarji na seminarjih v jugovzhodni Evropi
Seminar o poročanju o zdravstvu
Konferenca in nagrade Mirror Europe
Podiplomski študij novinarstva
Regionalni bilten Mednarodne federacije novinarjev
Seminarji v jugovzhodni Evropi
Konferenca Freedom Foruma v Zagrebu
Novi štipendijski program Mirovnega inštituta
Medijska politika v jugovzhodni Evropi
Konferenca o interaktivnem založništvu
Nova spletna stran čeških novinarjev
Mreža medijskih centrov in institutov v jugovzhodni Evropi
Mednarodna konferenca o raziskovalnem novinarstvu
O sovražnem govoru
Seminarji Evropskega centra za novinarstvo
Elektronski bilteni z novicami o svetovnih medijih
Poletna univerza v Amsterdamu in Maastrichtu
Karmen Erjavec
Vzgoja za medije
Jolanda Lebar, Suzana Kos
(Ne)izobraževanje na nacionalki
Marko Prpič
Stalno izobraževanje je nujno
Proti evropskem novinarskem kodeksu
Mirko Štular
Ves svet na dlani
Aleš Gaube
Pričakovali smo veliko, dobili pa dosti več
Jerca Legan
Ženske Bližnjega vzhoda
Katja Šeruga
Analitično s terena
Mojca Lorenčič
Izpopolnjevanje pri Reutersu
Erika Repovž
Kdo bo delal selekcijo?
Mojca Širok
Vse se je začelo z nekrologom
Robert Gorjanc
Novi časi, nova vloga
Jože Možina
Urejena pričeska in obleka, a brez blišča
Matjaž Kek
Partnerstvo z mediji
Darijan Košir
Upoštevati, ne pa prenašati