N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
o   o m i z j i h
s e z n a m
 
2011
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004 14.12.
Gregor Virant, Pavel Gantar, Nataša Pirc-Musar, Jernej Rovšek, Urška Prepeluh, Senka Š. Vrbica, Grega Repovž, Borut Mekina
So informacije javnega značaje res dostopne?

15.03.
Jure Apih, Miran Lesjak, Melita Forstnerič-Hajnšek, Grega Repovž, Iztok Jurančič, Peter Nikolič, Sašo Gazdić, Janez Damjan
S kapitalom nad novinarstvo

 
2003
 
2002
 
2001
 
2000  
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Gregor Virant, Pavel Gantar, Nataša Pirc-Musar, Jernej Rovšek, Urška Prepeluh, Senka Š. Vrbica, Grega Repovž, Borut Mekina
So informacije javnega značaje res dostopne?
Omizje na temo odprtosti in transparentnosti dela državnih organov oz. učinkovitosti in uporabnosti zakona o dostopu do informacij javnega značaja je bilo v torek, 14. decembra 2004 v Informacijsko-dokumentacijskem centru Sveta Evrope v Ljubljani. Omizje, ki je del programa Media Watch, je vodila Brankica Petković.
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) v Sloveniji velja že od marca 2003. Se je v tem času kaj spremenilo glede dostopnosti informacij javnega značaja? So državni in lokalni organi postali bolj odprti in pripravljeni sodelovati z državljani? Ali je v javnosti še prisoten očitek, da ti "nekaj prikrivajo"? Je država zdaj kaj bolj transparentna in odgovorna? Kdo največ uporablja pravico dostopa do informacij javnega značaja? Koliko naj bi bili novinarji v prednosti pri pridobivanju informacij? Koliko se pravico dostopa do informacij javnega značaja uporablja za komercialne namene? Kako delujejo omejitve dostopa do informacij, s katerimi razpolagajo državni organi? Kaj sta "škodni test" in "test javnega interesa"? Kateri državni in lokalni organi slovijo kot najbolj kooperativni in kako pristopiti, kadar to niso? Koliko uslužbenci državnih organov vedo o postopku, in koliko vedo državljani? Kdo bi moral poskrbeti za boljšo seznanjenost? Je ministrstvo za informacijsko družbo opravilo naloge predpisane zakonom? Kdo bo pristojen za spodbujanje in nadzor nad uresničevanjem zakona po ukinitvi tega ministrstva? Kakšne so izkušnje z delovanjem pooblaščenca/pooblaščenke za dostop do informacij javnega značaja? Kakšna je vloga inšpektorja za varstvo osebnih podatkov, kaj lahko storijo sodišča in varuh človekovih pravic? In nenazadnje, kje bi kazalo popraviti zakon o dostopu do informacij javnega značaja?

O teh vprašanjih so razpravljali udeleženci omizja: Gregor Virant, minister za javno upravo, Pavel Gantar, dosedanji minister za informacijsko družbo, Nataša Pirc-Musar, pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja, Jernej Rovšek, namestnik varuha človekovih pravic, Urška Prepeluh, doktorska kandidatka, štipendistka Mirovnega inštituta, Senka Š. Vrbica, pravnica pri Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij, Grega Repovž, predsednik Društva novinarjev Slovenije, in Borut Mekina, novinar Večera.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

dostop do javnih informacij

Medijska preža
Marko Milosavljević, Tanja Kerševan Smokvina
Vpliv digitalizacije na medije v Sloveniji
Lana Zdravković
Ali iščete kaj določenega?
Brankica Petković
Človekove pravice in mediji
Toby Mendel
Uvrstitev Slovenije v mednarodni raziskavi o dostopu do informacij javnega značaja
Saša Banjanac Lubej
Inšpektorat za delo novinarjem odgovarja na svoji spletni strani
Jožica Dorniž
Lokalne novice bodo ljudi vedno zanimale
Goran Novković
Kje so meje pravice? Kje so meje molka?
Nataša Pirc Musar
Pravica vedeti – Prvi mednarodno zavezujoči akt na področju dostopa do javnih informacij na svetu
Toby Mendel
Ali sprejeta konvencija izpolnjuje pričakovanja?
Helen Darbishire
Prepoznavanje pravice
Lana Zdravković
Čigavo predsedovanje? Tako kot Kafkov Grad je slovensko predsedovanje za »navadnega« človeka oddaljeni in nevidni koncentrat EU oblasti in mesto zbiranja EU oblastnikov, ki so oddaljeni in nevidni – Prava politika se dogaja in bi se morala dogajati v javnem prostoru med vsem nami, profesionalni nosilci političnega etstablišmenta pa javni prostor krčijo in se ga otepajo
Andrew Taussig
Organizirajte Glas poslušalca in gledalca
Gorazd Perenič
Na poti od odprtega k preglednemu javnemu sektorju
Nataša Pirc Musar
Zakonske novosti in dostop do informacij za novinarje
Pavel Gantar
Lahkotnost sprememb v dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Neskladje glede zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Lucija Bošnik
Poročanje medijev s sodišč
Urška Prepeluh
Procesni labirint do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Spremeniti sistem varstva osebnih podatkov v Sloveniji
Urška Prepeluh
Dostop do javnih informacij pri organih EU
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Medijska koncentracija v Sloveniji
Milada Mirković
Sprejet zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Ali zakon o dostopu do informacij res ni pomemben za novinarje?
Saša Banjanac Lubej
Novinarji so za direktorje kakor delavci v tovarni
Sonja Merljak
Piarovci so dodatna ovira na poti do informacij
Jernej Rovšek
Je to zakonska podlaga za bolj odprto javno upravo?
Milada Mirković
Pomanjkljivosti predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Senko Pličanič
Ustavna pravica doslej neuresničena
Milada Mirković
Zakon bi moral veljati za vse državne organe
Igor Ž. Žagar
Pet minut za (novinarski) suspenz
Špela Šipek
Ko država prikriva informacije, jo lahko tožimo
Peter Jančič
Ozka zakonska ureditev dostopa do informacij
Barbara Kelbl
Reporterji brez meja
Milada Mirković
(Ne)dostopnost javnih informacij
Saša Banjanac Lubej
Zaupniki, strokovnjaki ali preusmerjevalci klicev?
Edicija MediaWatch
Jernej Rovšek
Zasebno in javno v medijih
Novinarski večeri
29.05.2003
Snježana Milivojević, Dejan Anastasijević
Srbski mediji po atentatu
18.12.1998
Vesna Alaburić, Stojan Zdolšek
Pod udarom zakona
18.02.1998
Jochen Frowein, Igor Mekina
Kako prerezati globoko grlo?
Omizja
14.12.2004
Gregor Virant, Pavel Gantar, Nataša Pirc-Musar, Jernej Rovšek, Urška Prepeluh, Senka Š. Vrbica, Grega Repovž, Borut Mekina
So informacije javnega značaje res dostopne?
27.02.2002
Aljoša Pečan Gruden, Senko Pličanič, Alja Brglez, Marjan Antončič, Špela Šipek
Dostop do informacij javnega značaja