O projektu  
  Študije  
  Priporočila projekta  
  Omizje  
  Seminar za aktiviste  
  Orodja za medijske aktiviste  
  Arhiv člankov  
  Koristne povezave  
   
 
SEMINAR ZA AKTIVISTE
MEDIJI ZA DRŽAVLJANE
Ljubljana, Cankarjev dom, dvorana M1, četrtek, 14. 12. 2006
 
  Utrinek iz seminarja
 
   
  Utrinek iz omizja
 
  Brankica Petković
 
  Admir Baltić in Safet Alibegić
 
  Ed Klute in Granville Williams
 
  Granville Williams
 
  Lenart Kučić
 
  Sandra B. Hrvatin, Marko Prpič, Brankica Petković, Lenart Kučić
 
  Sandra B. Hrvatin in Marko Prpič
 
  Ed Klute
Mirovni Inštitut je 14. decembra 2006 v Ljubljani organiziral seminar Mediji za državljane.

Projekt Mediji za državljane (Media for Citizens) obravnava vprašanja medijskega pluralizma in komunikacijskih pravic državljanov ter si prizadeva krepiti zmožnost državljanov, zlasti manjšinskih skupin, za aktivno udeležbo v medijski družbi.

Namen seminarja je bil spodbuditi aktiviste s področja človekovih pravic, manjšin in medijev za aktivno vključevanje v razpravo o medijski politiki in medijskih praksah v Sloveniji, za pridobivanje znanj in veščin za uporabo obstoječih možnosti za dostop in vpliv na medije in medijsko politiko ter za ustvarjanje alternativnih kanalov za medijsko ustvarjanje in sporočanje.

Na seminarju smo predstavili ugotovitve treh raziskav, ki smo jih izvedli v okviru projekta Mediji za državljane, hkrati bomo na podlagi brošure, ki jo pripravljamo pri Mirovnem inštitutu, preučili mehanizme in se dogovorili o možnih nadaljnjih korakih za ozaveščanje in krepitev moči državljanov v razmerju do medijev. Preučili smo, kako je možno aktivno in ustvarjalno uporabiti nove tehnologije in razviti nove, avtonomne oblike medijskega ustvarjanja in razširjanja programskih vsebin, ter se pri tem početju povezovati z drugimi sorodnimi državljanskimi pobudami po svetu.

Na seminarju sta sodelovala tudi predstavnika naših partnerskih nevladnih organizacij iz Velike Britanije in Nizozemske: Ed Klute iz Utrechta, direktor nevladne organizacije Mira Media in evropske mreže Online/More Colour in the Media, ter Granville Williams, predavatelj na univerzi Huddersfield, avtor študij o medijskem lastništvu v Evropi, aktivist Campaign For Press and Broadcasting Freedom iz Velike Britanije. Seminar smo skupaj z njima vodili tudi sodelavci projekta Mediji za državljane: Sandra B. Hrvatin, Lenart J. Kučić, Marko Prpič, Roman Kuhar, Brankica Petković in drugi.

Dosedanje delo v okviru projekta Mediji za državljane, s študijami o medijskem lastništvu, osrednjih televizijskih porocilih in upodabljanju manjšin v medijih v Sloveniji vred, je predstavljeno na spletni strani projekta Mediji za državljane.

 
 
OSNUTEK PROGRAMA
9.00
Zakaj seminar »Mediji za državljane«? - predstavitev namena delavnice
Brankica Petković
9.30
Predstavitev študij, pripravljenih v okviru projekta Mediji za državljane:

Poročanje o dnevnih dogodkih v osrednjih večernih poročilih komercialne in javne televizije
(Marko Prpič, avtor raziskave)

Manjšine v medijih
(Roman Kuhar, avtor raziskave)

Medijsko lastništvo in njegov vpliv na neodvisnost medijev
(Sandra B. Hrvatin, Lenart J. Kučić in Iztok Jurančič, avtorji raziskave)
10.30
Odmor
11.00
Predstavitev zloženke »Mediji za državljane - Priročnik za medijske aktiviste«
Brankica Petković
11.30
Medijski aktivizem v Sloveniji – Primeri dobre prakse
Boris Vezjak, pobudnik medijskega bloga
Renata Šribar
, aktivistka na podrocju regulacije pornografije
Admir Baltić, aktivist na področju medijev bošnjaške skupnosti v Sloveniji
13.00
Kosilo
14.00
Medijski aktivizem v Evropi – Primeri dobre prakse
Ed Klute, direktor nevladne organizacije Mira Media, Utrech, Nizozemska, pobudnik in vodja evropske mreže Online/More Colour in the Media
Granville Williams, avtor študij o medijskem lastništvu v Evropi, aktivist Campaign For Press and Broadcasting Freedom iz Velike Britanije
15.00
Medijski aktivizem in nove tehnologije
Lenart J. Kučić - možnosti, primeri in pobude
16.00
Konec seminarja
     
     
 

©© 2006 MEDIAWATCH // MEDIA FOR CITIZENS
SOME RIGHTS RESERVED. EXCEPT WHERE OTHERWISE NOTED, THIS SITE IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS LICENSE.

PROJEKT DELUJE V OKVIRU MIROVNEGA INŠTUTA SLOVENIJA. PROJEKT JE OMOGOČILA EVROPSKA KOMISIJA.