O projektu  
  Študije  
  Priporočila projekta  
  Omizje  
  Seminar za aktiviste  
  Orodja za medijske aktiviste  
  Arhiv člankov  
  Koristne povezave  
   
 
  PROJEKT
MEDIJI ZA DRŽAVLJANE
 
   
  Projekt Mediji za državljane obravnava vprašanja medijskega pluralizma in komunikacijskih pravic državljanov ter si prizadeva krepiti zmožnost državljanov, zlasti manjšinskih skupin, za aktivno udeležbo v medijski družbi. Projekt deluje v okviru Mirovnega inštituta v Ljubljani, Slovenija, s podporo Evropske komisije.  
  Več  
  Komunikacijske pravice državljanov ogrožata medijska koncentracija in nezadostnost medijev v javni lasti in javni službi. Hkrati se zlasti manjšinske skupine soočajo s težavnim dostopom do medijev in neustreznim upodabljanjem v medijih. Na ravni države in tudi na evropski ravni pa ni učinkovitih regulacijskih in samoregulacijskih mehanizmov, ki bi zagotovili medijski pluralizem - raznolikost medijskih vsebin in razpršenost medijskega lastništva – ter odgovorno delovanje medijev.

Naše dejavnosti se osredotočajo na spremljanje (monitoring) in raziskovanje medijske politike in medijskih praks, zagovorništvo, usposabljanje in založniške dejavnosti z namenom prispevati k ozaveščanju javnosti in spremembi medijske politike in medijskih praks. Prizadevamo si za spremembe, ki bi pomenile večjo raznolikost medijskih vsebin, večjo razpršenost medijskega lastništva, bolj verodostojno in odgovorno delovanje medijev, boljši dostop do medijev za manjšine in večjo odzivnost medijev na predloge in pripombe državljanov. Razvijamo tudi dejavnosti, ki krepijo zmožnost državljanov, zlasti manjšinskih skupnosti in mladine, za kritičen in aktiven pristop k medijski dejavnosti.

 
 
     
  SEMINAR ZA AKTIVISTE
"MEDIJI ZA DRŽAVLJANE"
Cankarjev dom, dvorana M1
Četrtek, 14. december 2006
 
     
 
Poročanje o dnevnih dogodkih v osrednjih večernih poročilih
Marko Prpič
Od decembra 1995 imajo slovenske televizijske gledalke in gledalci možnost spremljati dve večerni informativni oddaji. V čem sta si oddaji podobni in v čem se razlikujeta? Kdo lahko nagovori slovensko javnost? Koliko so v oddajah 24ur in Dnevnik navzoče civilna družba, manjšine ali marginalne skupine državljanov? O vsem tem piše Marko Prpič v svoji analizi osrednjih dnevnoinformativnih oddaj...
Več PDF (232kb)
 
Medijsko lastništvo in učinki na neodvisnost medijev
Sandra B. Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič
Pri monitoringu medijskega lastništva in učinkov, ki jih ima lastništvo na neodvisnost medijev v Sloveniji, so avtorji Sandra B. Hrvatin, Lenart J. Kučić in Iztok Jurančič obravnavali zlasti vlogo državnih lastniških deležev v medijih, ki so posledica specifične oblike privatizacije v začetku 90. let prejšnjega stoletja...
Več PDF (711kb)
 
Manjšine v medijih
Roman Kuhar
Pri monitoringu prikazovanja manjšin, zlasti Romov, muslimanov, gejev in lezbijk v izbranih lokalnih in nacionalnih medijih v Sloveniji je Roman Kuhar vzel za vzorec februar 2006. S kvantitativno in diskurzivno analizo medijskih tekstov o omenjenih manjšinskih skupinah je ugotavljal, kdo govori, kaj in kako govori, čigavi pogledi in interpretacije se reproducirajo, kakšne so implicitne predpostavke v medijskih tekstih o manjšinskih skupinah in katere diskriminatorne prakse medijski teksti legitimirajo...
Več PDF (255kb)
     
     
 

©© 2006 MEDIAWATCH // MEDIA FOR CITIZENS
SOME RIGHTS RESERVED. EXCEPT WHERE OTHERWISE NOTED, THIS SITE IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS LICENSE.

PROJEKT DELUJE V OKVIRU MIROVNEGA INŠTUTA SLOVENIJA. PROJEKT JE OMOGOČILA EVROPSKA KOMISIJA.