O projektu  
  Študije  
  Priporočila projekta  
  Omizje  
  Seminar za aktiviste  
  Orodja za medijske aktiviste  
  Arhiv člankov  
  Koristne povezave  
   
 
     
  O projektu  
     
  Projekt Mediji za državljane obravnava vprašanja medijskega pluralizma in komunikacijskih pravic državljanov ter si prizadeva krepiti zmožnost državljanov, zlasti manjšinskih skupin, za aktivno udeležbo v medijski družbi. Projekt deluje v okviru Mirovnega inštituta v Ljubljani, Slovenija, s podporo Evropske komisije.
 
     
  Zakaj in kako (utemeljitev in opis projekta)  
     
  Komunikacijske pravice državljanov ogrožata medijska koncentracija in nezadostnost medijev v javni lasti in javni službi. Hkrati se zlasti manjšinske skupine soočajo s težavnim dostopom do medijev in neustreznim upodabljanjem v medijih. Na ravni države in tudi na evropski ravni pa ni učinkovitih regulacijskih in samoregulacijskih mehanizmov, ki bi zagotovili medijski pluralizem - raznolikost medijskih vsebin in razpršenost medijskega lastništva – ter odgovorno delovanje medijev.

Naše dejavnosti se osredotočajo na spremljanje (monitoring) in raziskovanje medijske politike in medijskih praks, zagovorništvo, usposabljanje in založniške dejavnosti z namenom prispevati k ozaveščanju javnosti in spremembi medijske politike in medijskih praks. Prizadevamo si za spremembe, ki bi pomenile večjo raznolikost medijskih vsebin, večjo razpršenost medijskega lastništva, bolj verodostojno in odgovorno delovanje medijev, boljši dostop do medijev za manjšine in večjo odzivnost medijev na predloge in pripombe državljanov. Razvijamo tudi dejavnosti, ki krepijo zmožnost državljanov, zlasti manjšinskih skupnosti in mladine, za kritičen in aktiven pristop k medijski dejavnosti.

Projekt vključuje štiri sklope dejavnosti. Prvi vključuje monitoring medijskega lastništva in učinkov, ki jih lastništvo ima na neodvisnost medijev v Sloveniji. Drugi se osredotoča na spremljanje in primerjanje tem, akterjev in govorcev v osrednjih televizijskih poročilih javne televizije in največje komercialne televizije v Sloveniji. Tretji spremlja upodabljanje manjšin, zlasti Romov, muslimanov ter gejev in lezbijk v izbranih lokalnih in nacionalnih medijih v Sloveniji. Četrti sklop pa vse predhodne združi pod eno streho s tem, ko v publikacijah objavi njihove ugotovitve, sproži javno razpravo o njih in jih uporabi pri usposabljanju za aktivno državljanstvo na medijskem področju. Zlasti ta spletna stran Media for Citizens je namenjena predstavitvi ugotovitev treh sklopov monitoringa/spremljanja medijev, preglednem in sprotnem ažuriranju pridobljenih podatkov o medijih, sprožanju razprave o delovanju medijev in spodbujanju državljanov za medijski aktivizem tj. aktivno vključevanje v medijsko družbo.

 
 
Projektni tim
 
Brankica Petkovič
vodja projekta

Sandra Bašic Hrvatin
raziskovalka, poročevalka o spremljanju medijskega lastništva

Roman Kuhar
raziskovalec, poročevalec o spremljanju medijskega upodabljanja manjšin

Marko Prpič
raziskovalec, poročevalec o spremljanju osrednjih televizijskih poročil

Lenart J. Kučič
raziskovalec, sodelavec pri poročilu o spremljanju medijskega lastništva, programski urednik spletne strani Media for Citizens

Tomaž Trplan
izvršni urednik spletne strani

Lana Zdravkovič
pomočnica vodje projekta, sodelavka pri poročilu o spremljanju medijskega lastništva

Olga Vukovic
prevajalka in urednica besedil v angleškem jeziku

Grega Fras
spletno mesto
 
Posvetovalni odbor
 
Ed Klute
direktor, Mira Media, Nizozemska,

Granville Williams
urednik biltena pri Campaign for Press and Broadcasting Freedom, Velika Britanija.
 
Finančna podpora
 


Projekt je omogočila Evropska komisija.
     
     
 

©© 2006 MEDIAWATCH // MEDIA FOR CITIZENS
SOME RIGHTS RESERVED. EXCEPT WHERE OTHERWISE NOTED, THIS SITE IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS LICENSE.

PROJEKT DELUJE V OKVIRU MIROVNEGA INŠTUTA SLOVENIJA. PROJEKT JE OMOGOČILA EVROPSKA KOMISIJA.