N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
o   v e č e r i h
m a n i f e s t
s e z n a m
 
2005
 
2004
 
2003
 
2002
 
2001
 
2000
 
1999
 
1998
 
1997 18.12.
John Palmer, Edvard Žitnik
Evropa v novinarskih srcih

04.12.
Rick Thompson
Nasilje v medijih

25.09.
Peter Knowles, Tomaž Perovič
Televizija hitre prehrane

08.09.
Viktor Ivančić, Ali H. Žerdin
Neodgovorno novinarstvo

03.07.
Chuck Sudetic, Ervin Hladnik-Milharčič
Ko predsodki poročajo

11.06.
Judah Passow
O Grozotah objektiva

14.05.
Aleksandar Tijanić, Mišo Alkalaj
Novinarstvo in nacionalni interes

25.04.
Joey Skaggs
Kako naplahtati novinarje

 
g o s t j e / s o g o v o r n i k i
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Judah Passow
O Grozotah objektiva
Juddah Passow je v Ljubljani predstavil "Grozote objektiva", in sicer s štirimi fotografskimi sklopi: izraelsko-palestinski konflikt, obleganje Bosanskega Broda, islam v Bosni (Travnik, Zenica in Mostar) ter Split - mesto tik za fronto. "Fotografsko novinarstvo ni mrtvo. Mrtvi so časopisi in revije," meni Passow. Po njegovem dobri fotografi še vedno uspešno dokumentirajo in interpretirajo dogodke, ki oblikujejo svetovno zgodovino. Težava je le v tem, da mediji, ki so nekoč financirali njihovo početje, zdaj namesto realnosti na prvo mesto postavljajo domišljijo. "Novinarstvo je dandanašnji zabava, ki vam jo prodajajo kot informacijo," je kritičen Passow.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

fotožurnalizem

Medijska preža
Nada Žgank, Jure Močnik
Borut Krajnc
Borut Krajnc
Gibanje 15o
Erik Valenčič, Matic Zorman
Nada Žgank, Marcandrea
Borut Peterlin
Borut Krajnc
Mura
Matej Leskovšek
Stanovanjske razmere delavcev migrantov
Feral Tribune: Naslovnice
Meta Krese
Fotoreportaža: Pakistan
Miha Fras
Jure Eržen
Borut Peterlin
Matjaž Kačičnik
Jože Suhadolnik
Domen Pal
Nada Žgank
Francisco Ciavaglia
Marta Gregorčič
»To je bila najbolj napačna odločitev v mojem življenju«
Meta Krese
Luka Cjuha, Borut Krajnc
Jerneja Rebernak, Katja Tootill
Nato: Študentski plakati o vstopu v Nato
Meta Krese
Fotoreporterstvo danes
Bojan Brecelj
Jure Eržen
Denis Luka Sarkić
Meta Krese
Boštjan Slatenšek
Jure Eržen
Opris Mircea
Jože Suhadolnik
Judah Passow
Zlobni načrt
Aleksandra Vajd
Bojan Brecelj
Borut Peterlin
Boštjan Doma
Darijan Košir
Delo se spreminja
Borut Krajnc
Judah Passow
Fotožurnalizem v slovenskih časopisih
Novinarski večeri
13.12.1999
Bojan Brecelj, Jure Eržen
Povečava
11.06.1997
Judah Passow
O Grozotah objektiva