N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
o   s o d e l o v a n j u
č l a n i
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Člani mreže:

Albanski medijski inštitut v Tirani
Sorosov medijski center v Tirani
Medijski center v Sarajevu
Media Plan v Sarajevu
Organizacija ACCESS v Sofiji
Center za neodvisno novinarstvo v Sofiji
Center za razvoj medijev v Sofiji
Mednarodni center za izobraževanje novinarjev v Opatiji
Organizacija Search for Common Ground v Skopju
Makedonski tiskovni center v Skopju
Združenje neodvisnih elektronskih medijev ANEM v Beogradu in Podgorici
Medijski center v Beogradu
Center za neodvisno novinarstvo v Bukarešti
Šola BBC v Bukarešti
Center za neodvisno novinarstvo v Budimpešti
Center za neodvisno novinarstvo v Kisnevu
Mirovni inštitut v Ljubljani
Forum za medijske iniciative v Beogradu
Medijski inštitut v Podgorici


Parterji in sponzorji mreže:

Danska novinarska šola v Aarhusu
Medijski program mreže Sorosovih fondacij OSI Network

izpis