N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
o   v e č e r i h
m a n i f e s t
s e z n a m
g o s t j e / s o g o v o r n i k i
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Mednarodni javni pogovori o novinarstvu in medijih
Mirovni inštitut v Ljubljani organizira v okviru svojega centra za medijsko politiko projekt Novinarski večeri, mesečne javne pogovore o novinarstvu in medijih.

Novinarske večere vodi Ksenija Horvat, novinarka v zunanjepolitični redakciji RTV Slovenija. Namen večerov je promocija novinarstva kot resnega, težkega, odgovornega in včasih tudi privlačnega posla, namenjeni pa so tako novinarjem in študentom novinarstva kot tudi splošni kulturni javnosti.

Poleg novinarjev in medijskih izvedencev iz Slovenije v pogovorih sodelujejo tudi tuji novinarji in strokovnjaki, kar prispeva k izmenjavi izkušenj, znanj in mnenj o novinarskem poklicu, delovanju medijev, medijskih svoboščinah, medijskih zakonodajah, medijskem biznisu, novinarski solidarnosti in podobnih rečeh.

Novinarski večeri naj bi skupaj z drugimi projekti centra za medijsko politiko v okviru Mirovnega inštituta v Ljubljani (projekt Media Watch z biltenom Medijska preža in knjižno zbirko Media Watch, seminarji za novinarje, štipendijski program za gostovanje tujih novinarjev v slovenskih medijih, medijsko sodelovanje v jugovzhodni Evropi itn.) prispevali h kvaliteti novinarstva in medijev v Sloveniji ter k razvoju profesionalne skupnosti in mednarodnih povezav.

Novinarski večeri potekajo v Galeriji ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana, Slovenija, pokroviteljstvo pa zagotavlja tudi Klub ŠKUC. Od aprila 1997 do decembra 2000 je to bil projekt Zavoda za odprto družbo - Slovenija, do pomladi 2000 je novinarske večere vodil novinar Boris Čibej. Do marca 2001 smo organizirali 43 mednarodnih novinarskih večerov, voditelja Boris Čibej in Ksenija Horvat pa sta gostila približno 90 domačih in tujih novinarjev ter medijskih izvedencev.

Brankica Petković

izpis