Mirko Galić, Sandra Bašić-Hrvatin
Javne radiotelevizije in učinki zakonodaje
Novinarski večer je bil v četrtek, 15. septembra 2005 ob 17. uri v Cankarjevem domu (Klub CD) v Ljubljani. Vodila ga je Brankica Petković, urednica publikacij Media Watch pri Mirovnem inštitutu.
Kakšna je vloga javnih radiotelevizij in kaj jih razlikuje od drugih medijskih organizacij in podjetij? Kakšni so evropski standardi na področju javnih radiotelevizij in kako jih uresničujejo različne evropske države? Kako na neodvisnost, kakovost in uspešnost delovanja javnih radiotelevizij vpliva zakonodaja? Koliko vpliva na vodenje, upravljanje in programsko delovanje javnih radiotelevizij imajo vlade in parlamenti? Kako je zagotovljena udeležba in nadzor javnosti nad delovanjem in programi javnih radiotelevizij? Kako se je zakonska ureditev, nadzor oblasti in udeležba javnosti spreminjala na Hrvaškem in kako iz zgovorne izkušnje Hrvaške radiotelevizije lahko razumemo spreminjanje zakonodaje v Sloveniji?

O teh in sorodnih vprašanjih sta razpravljala udeleženca novinarskega večera:

Mirko Galić, glavni ravnatelj Hrvaške radiotelevizije (HRT) od leta 2000, ko mu je Sabor (parlament) po političnih spremembah na Hrvaškem zaupal mandat za preobrazbo državne radiotelevizije v javno. Od takrat je Sabor trikrat spremenil zakon o Hrvaški radioteleviziji, s tem tudi način imenovanja in sestavo sveta HRT in tudi pristojnosti glavnega ravnatelja. Leta 2004 ga je tudi tretja sestava sveta HRT izbrala za glavnega ravnatelja in zdaj teče njegov tretji mandat. Pred vodenjem Hrvaške radiotelevizije je bil Galić glavni urednik tednika Globus, konec osemdesetih pa urednik tednika Danas. Več let je bil Vjesnikov dopisnik iz Pariza.

Sandra Bašić Hrvatin, profesorica komunikologije in komunikacijskih pravic na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, predsednica Sveta za radiodifuzijo RS in članica Skupine strokovnjakov za raznolikost medijev pri Svetu Evrope. Za Svet Evrope in Evropsko komisijo opravlja strokovni pregled in ocene zakonov s področja medijev in radiodifuzije v številnih evropskih državah. Je članica uredništva projekta Media Watch pri Mirovnem inštitutu, avtorica knjige Državni ali javni servis (2002) in več drugih knjig, študij in člankov s področja medijev.

nazaj