Janko Baljak
Anatomija bolečine
Šestintrideseti novinarski večer se je tokrat začel drugače kot običajno - s predvajanjem polurnega dokumentarnega filma srbskega režiserja Janka Baljaka o lanskoletnem Natovem bombardiranju Radiotelevizije Srbija (RTS), v katerem je izgubilo življenje 16 televizijskih uslužbencev. Baljak je s filmom dokazal, da vodstvo RTS, kljub temu da je vedelo, da bo televizija strateška tarča zveze Nato, zaposlene na to ni opozorilo. Tako jih je žrtvovalo, da bi jih lahko uporabilo v medijski vojni z Zahodom. Baljakov film je narejen kot serija pogovorov s sorodniki žrtev, ki se nočejo sprijazniti z dejstvom, da so bili njihovi svojci žrtvovani. Baljak je sicer želel govoriti tudi z vodilnimi v RTS, ki pa so se kljub večkratnim poskusom obdali z molkom. Razmišljal je celo, da bi projekt opustil, vendar je na koncu ugotovil, da je tudi molk lahko stališče. Prvič se mu je tudi zgodilo, da je v svojem profesionalnem življenju jasno postavil na eno stran in se lotil projekta, ki mu je pomenil več kot le film. Reakcija na film je bila po njegovih besedah kolektivna katarza gledalcev in svojcev ter osvoboditev od strahu. To je bil zanj največji dosežek filma. Po Baljakovem mnenju je bila tudi razglasitev RTS za legitimno tarčo napadov nedopusten precedens, vendar se on kot avtor vedno ukvarja s temami v lastnem dvorišču. Tudi zato je posnel film o srbskih zločinih v vojni na Hrvaškem, saj pravi, da se je neokusno ukvarjati z negativnostmi pri drugih narodih, če je dovolj "materiala" na voljo doma. Baljak je govoril tudi o razmerah v Srbiji, kjer po njegovem mnenju ne gre več le za boj za oblast, ampak že za goli obstanek, za vprašanje življenja in smrti. Kljub temu je optimist, saj se bo moralo tudi v Srbiji zgoditi tisto, kar se je zgodilo s padcem Berlinskega zida oziroma tisto, kar se je nedavno zgodilo na Hrvaškem. Beograjski režim se ne more, razen na represijo, nasloniti na nikogar več, zato je le še vprašanje, kako daleč bo šel v uporabi nasilja. Največja želja Janka Baljaka pa je, da bo film prikazan na RTS, ker bo to pomenilo, da se je tudi v Srbijo vrnila demokracija.

nazaj