Andreas Unterberger, Ignac Golob
Naš sosed Haider
Gosta novinarskega večera, ki je bil posvečen fenomenu Haider, se nikakor nista mogla poenotiti glede premikov na avstrijski politični sceni. Toda nova voditeljica novinarskih večerov v Galeriji ŠKUC Ksenija Horvat zaradi tega ni imela težav: čeprav je bil pogovor na trenutke zelo polemičen, sta gosta ohranila distanco do obravnavane teme in spoštovanje do sogovornika. Urednik avstrijskega dnevnika “Die Presse” Andreas Unterberger, ki je za svoj časopis rekel, da ni ne provladen ne protivladen, ne pričakuje naraščanja Haiderjeve popularnosti. Spomnil je, da se koroški glavar opravičuje za 70 odstotkov svojih populističnih izjav, ker ugotavlja, da mu samo škodijo. Njegov hitri politični vzpon pa razlaga z dejstvom, da so lahko mladi Avstrijci prvič udejanili tisto, o čemer so jih prej učili v šolah: da se lahko oblast zamenja na volitvah. Mladi ljudje so si želeli spremembe, ki jih je Haider obljubil. Zato je pred sedanjo dunajsko vlado veliko nepopularnih potez. Unterberger je še ocenil, da so evropske vlade s sankcijami in izolacijo samo ponižale Avstrijce in pokazale, da Evropska unija še vedno nima dolgoročnih rešitev za svoje težave. Vzpodbudne pa so bile raziskave javnega mnenja v EU, ki so pokazale, da evropska javnost podpira državljane Avstrije. To pomeni, je ocenil Unterberger, da je evropski duh bolj razširjen med navadnimi državljani EU kot v vladnih inštitucijah. Izkušeni slovenski diplomat, ki je sedaj v pokoju, Ignac Golob, je menil, da je Haiderjeva “krivda” v tem, da je o resničnih problemih EU spregovoril na napačen način. Haider je tudi rezultat sprememb v Evropi - propada konzervativnih strank, ki so pripravile plodna tla za glasove “za” Haiderja. “Okoliščine ustvarjajo ljudi”, je spomnil Golob. Pripomnil je tudi, da blage reakcije slovenske vlade (v primerjavi z evropskimi) na Dunaju niso bile deležne posebne zahvale. Toda gost iz avstrijske prestolnice se s tem ni strinjal: rekel je, da si bodo reakcije slovenske, pa tudi slovaške in madžarske vlade, zapomnili kot korektne, ker pomenijo nadaljevanje dobrososedskih prijateljskih odnosov. Unterberger ob tem ni pozabil spomniti občinstva na Haiderjeve poskuse učenja slovenskega jezika, vendar je od Ignaca Goloba dobil odgovor, da bi bilo za Slovenijo bolj koristno to, da bi Dunaj spoštoval konvencijo o slovenski manjšini na Koroškem.

nazaj