Orhan Galjus, Jožek Horvat, Marjan Dora
Če se rodiš cigan
Novinarski večer, posvečen romskemu žurnalizmu - tokrat v sklopu festivala »Exponto« -, je potekal v znamenju razbijanja splošnih stereotipov o Romih in odkrivanja romskih paradoksov. Tako je občinstvo izvedelo, da v romskem jeziku beseda 'Cigan' ne obstaja, v vseh drugih jezikih pa obstaja in ima povsod isti - pejorativni - pomen. In ker se pri jeziku vse začne, je gost iz Budimpešte in odličen poznavalec romskih medijev Orhan Galjus spomnil, da je prvi romski časopis nastal pred 101 letom. Romom je namreč dolgo zadostovala verbalna komunikacija, sedaj pa se vse bolj zavedajo pomena tiska, radia in televizije. Galjus je zato opozoril na tiho vojno med tistimi romskimi mediji, ki jih vodijo Romi, in tistimi, ki so v lasti Neromov, kajti za slednje se je pogosto izkazalo, da so le orodje sistema. Omenil je Romunijo in Poljsko, kjer sicer obstajajo oddaje, namenjene Romom, vendar pa je v etru slišati samo romsko glasbo. Nadaljnji paradoks je v tem, da je bila vzhodna Evropa glede romskega vprašanja Zahodu za zgled. »Komunistične družbe so drugače od kapitalističnih o Romih razmišljale kot o manjšini,« je dejal Orhan Galjus. Hkrati pa je moral priznati, da v socialistični Jugoslaviji kosovski Romi niso vedeli za slovenske Rome. »Nove demokratične družbe pa Romom niso prinesle demokracije,« je opozoril Galjus. Ocenil je tudi, da so Romi v zahodni Evropi veliko bolj marginalizirani in diskriminirani (v Madridu celo obkroženi z 'berlinskim' zidom) kot, na primer, na Balkanu in v vzhodnih državah, kjer so ljudje do Romov bolj strpni. Izjema je vojna na Kosovem, kjer so se Romi znašli v navzkrižnem ognju med Srbi in Albanci. In kakšni so romski mediji v Sloveniji? Jožek Horvat je opisal, kako iz tedna v teden nastaja »Romskih 60« na Murskem valu, ki poleg novomeškega Studia D edini predvaja program za Rome, vendar pa je »Romskih 60« edina oddaja v Sloveniji, kjer program ustvarjajo sami Romi. »Problem je, da Romi nočejo dajati izjav v romščini, za katero menijo, da ni dovolj knjižna. S tem pa jezik pozabljajo ravno tisti, ki bi ga prvi morali negovati,« je poudaril Horvat. Urednik Murskega vala Marjan Dora je pripomnil, da »Romskih 60« informira Rome in o Romih. »Radi bi razblinili stereotipe, češ da so Romi tisti, ki smrdijo, imajo uši, kolnejo, kradejo itn.,« je povedal Dora. Opozoril je, da so Romi v Sloveniji vedno prvi na seznamu za odpuščanja z delovnih mest. Zato je tudi Orhan Galjus, vodja Romskega medijskega sklada v okviru Sorosevega programa Network Media, kolegom v Sloveniji svetoval, naj se raje ukvarjajo s konkretno - lokalno - romsko tematiko, kot pa da v svojih medijih na dolgo in na široko razglabljajo o zgodovini Romov in romski problematiki na splošno.

nazaj