Chuck Sudetic, Ervin Hladnik-Milharčič
Ko predsodki poročajo
Žal se "Novinarskega večera" osebno ni mogel udeležiti gost - Chuck Sudetic. Občinstvo je lahko samo po telefonu slišalo njegov glas iz daljnega Beograda, od koder ni mogel dopotovati v Ljubljano. Sudeticu je namreč potekla akreditacija pri Sekretarijatu za inormacije ZR Jugoslavije, ki zagotavlja pravico do jugoslovanskega vizuma oziroma dovoljenja za bivanje. Če bi kot ameriški državljan odšel iz ZRJ in prišel v Slovenijo, bi moral znova zaprositi za vizum, in ni bilo gotovo, da bi mu ga jugoslovanske oblasti izdale. Mogoče pa zaplet s Sudeticevim prihodom najbolj prepričljivo govori o temi, ki je bila takrat "na tapeti": "Ko predsodki poročajo". Predsodki zelo vplivajo na življenje in delo vojnih dopisnikov; ne samo tisti, ki jih sami prinesejo v državo, iz katere poročajo, marveč tudi predsodki, ki jih v tej državi najdejo. Milharčič je spregovoril o svojih novinarskih izkušnjah na najbolj razvpitih bojiščih, in o tem, kako je slovenskemu bralcu predstavljal dogajanje med vojno in o tem, kako je izbiral stran, ki ima "prav".

nazaj