Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
Vabimo vas, da se udeležite omizja Mediji za državljane, ki ga v četrtek, 12. oktobra 2006 od 9.30 do 16.30 ure v Cankarjevem domu v Ljubljani organizira Mirovni inštitut.
Na omizju bomo predstavili ugotovitve treh raziskav, ki smo jih izvedli v okviru projekta Mediji za državljane, in o njih razpravljali s predstavniki medijske industrije, politike in stroke (tudi mednarodne).

Projekt Mediji za državljane (Media for Citizens) obravnava vprašanja medijskega pluralizma in komunikacijskih pravic državljanov ter si prizadeva krepiti zmožnost državljanov, zlasti manjšinskih skupin, za aktivno udeležbo v medijski družbi.

Projekt deluje v okviru Mirovnega inštituta s podporo Evropske komisije. Vključuje štiri sklope dejavnosti. Prvi vključuje monitoring medijskega lastništva in učinkov, ki jih lastništvo ima na neodvisnost medijev v Sloveniji. Drugi se osredotoča na spremljanje in primerjanje tem, akterjev in govorcev v osrednjih televizijskih poročilih javne televizije in največje komercialne televizije v Sloveniji. Tretji spremlja upodabljanje manjšin, zlasti Romov, muslimanov ter gejev in lezbijk v izbranih lokalnih in nacionalnih medijih v Sloveniji. Četrti sklop pa vse predhodne združi pod eno streho s tem, ko v publikacijah objavi njihove ugotovitve, sproži javno razpravo o njih in jih uporabi pri usposabljanju za aktivno državljanstvo na medijskem področju.

V raziskovalnem delu projekta Mediji za državljanje sodelujejo Sandra Bašić Hrvatin, raziskovalka, poročevalka o spremljanju medijskega lastništva; Lenart J. Kučić, novinar, sodelavec pri poročilu o spremljanju medijskega lastništva in programski urednik spletne strani Mediji za državljane; Iztok Jurančič, novinar, predsednik Sindikata novinarjev Slovenije in sodelavec pri poročilu o spremljanju medijskega lastništva; Roman Kuhar, raziskovalec, poročevalec o spremljanju medijskega upodabljanja manjšin in Marko Prpič, raziskovalec in poročevalec o spremljanju osrednjih televizijskih poročil.

Posvetovalni odbor projekta sestavljata predstavnika partnerskih organizacij iz tujine, in sicer Ed Klute, direktor nizozemske nevladne organizacije Mira Media in Granville Williams, urednik biltena pri britanski nevladni organizaciji Campaign for Press and Broadcasting Freedom.

Med tujimi udeleženci omizja bo tudi direktor Nizozemskega medijskega sklada Lou Lichtenberg.

Oglejte si program omizja, na spletni strani projekta Mediji za državljane (mediawatch.mirovni-institut.si/media4citizens) pa so na voljo študije, ki smo jih izdelali po opravljenem spremljanju na treh zgoraj navedenih področjih (osrednja televizijska poročila, manjšine v medijih in medijsko lastništvo).

Študije smo objavili tudi v knjižni zbirki Media Watch, knjiga pa vam je brezplačno na voljo na spletni strani MediaWatch (pod rubriko Edicija MediaWatch).

Zaradi udeležbe tujih gostov bo med omizjem zagotovljeno simultano prevajanje iz angleškega v slovenski jezik in obratno.

nazaj