Admir Baltić, Ahmed Pašić, Beatriz Bedrija Tomšič Čerkez, Ilinka Todorovski, Ervin Hladnik Milharčič
Omizje o islamu in muslimanih v medijih
V okviru pobude Evropskega tedna medijev in manjšin je Mirovni inštitut organiziral omizje o islamu in muslimanih v medijih, ki je bilo v torek, 21. marca 2006 v prostorih INDOK centra Sveta Evrope v Ljubljani.
Izhodišče za pogovor so bila dogajanja po objavi karikatur preroka Mohameda v danskem časniku Jyllands-Posten, ki so bila postavljena v kontekst razprave o podobi islama v Evropi ter vlogi medijev pri ustvarjanju in prenašanju te podobe. Kakšne poglede in izkušnje z obravnavanjem islamske vere in kulture v slovenskih medijih imajo uredniki medijev in pripadniki islamske skupnosti v Sloveniji? Ali mediji v Sloveniji prispevajo k nekritičnem prenašanju tez o »medkulturnem trku« in ekskluzivnosti Evrope? In nenazadnje, kako muslimani v Sloveniji vrednotijo svobodo govora?

V razpravi, ki jo je vodil mag. Admir Baltić, sodelavec Mirovnega inštituta, so sodelovali mag. Ahmed Pašić, avtor knjige »Islam in muslimani v Sloveniji« in bivši predsednik islamske skupnosti na Jesenicah, dr. Beatriz Bedrija Tomšič Čerkez, predavateljica uvoda v kulturo islama na Filozofski fakulteti, Ilinka Todorovski, urednica uredništva dnevnoinformativnih oddaj TV Slovenija in Ervin Hladnik Milharčič, urednik Sobotne priloge Dela.

nazaj