Karol Jakubowicz, Werner Rumphorst, Branko Grims, Sašo Gazdić, Boris Bergant, Rosvita Pesek, Tatjana Pirc
Prihodnost javne radiotelevizije v Sloveniji
Omizje o položaju javne RTV, ki je bilo 12. maja 2005 v Cankarjevem domu, je vodila Sandra Bašić-Hrvatin, profesorica na Fakulteti za družbene vede.
Razprava je tekla o vprašanju vloge javne radiotelevizije v Sloveniji. Kakšen je položaj drugih javnih radiotelevizij v Evropi in kakšne vzvode za ohranitev in razvoj javnih radiotelevizij priporočata Svet Evrope, Evropska unija in druge evropske institucije? Kaj bodo prinesle spremembe, ki jih na področju vodenja, financiranja, programskega delovanja, imenovanja urednikov in udeležbe civilne družbe in države pri upravljanju javne radiotelevizije predvideva Predlog zakona o RTVS? Ali so te zakonske rešitve primerljive z drugimi evropskimi državami in z evropskimi standardi? Kaj je še potrebno in možno narediti, da bi javna radiotelevizija v Sloveniji avtonomno, kakovostno in racionalno opravljala svoje poslanstvo?

O teh in sorodnih vprašanjih so razpravljali udeleženci omizja, dr. Karol Jakubowicz, direktor stateškega oddelka poljskega sveta za radiofuzijo, predsedujoči vodilnega odbora za medije pri Svetu Evrope, dr. Werner Rumphorst, direktor pravnega oddelka Evropskega združenja javnih radiotelevizij (EBU), mag. Br.anko Grims, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, dr. Sašo Gazdić, v.d. direktorja direktorata za medije pri Ministrstvu za kulturo RS, Boris Bergant, pomočnik generalnega direktorja RTV Slovenija, mag. Rosvita Pesek, novinarka in urednica na TV Slovenija, in Tatjana Pirc, novinarka in urednica na Radiu Slovenija.

nazaj