Aljoša Pečan Gruden, Senko Pličanič, Alja Brglez, Marjan Antončič, Špela Šipek
Dostop do informacij javnega značaja
Na omizju "Dostop do informacij javnega značaja", ki ga je vodila dr. Sandra B. Hrvatin, so predstavniki vlade, pravni izvedenci, novinarji in predstavniki nevladnih organizacij sregovorili tem, kakšne pravice imajo državljani in mediji pri dostopu do informacij javnega značaja, katere informacije državne institucije imajo pravico označiti za tajnost, kakšna je sedanja praksa in kakšno ureditev bo prinesel novi zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

Udeleženci omizja Aljoša Pečan Gruden, generalni sekretar ministrstva za informacijsko družbo, dr. Senko Pličanič, profesor na Pravni fakulteti, avtor predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja, dr. Alja Brglez, direktorica urada vlade za informiranje, Marjan Antončič, pomočnik direktorja službe za informatiko in telekomunikacije pri ministrstvu za notranje zadeve in Špela Šipek, novinarka POP TV, so spregovorili tudi o tem, kdo so nosilci informacij javnega značaja, kdaj lahko zavrnejo dostop do zahtevane informacije javnega značaja, katere informacije morajo posredovati v svetovni splet, kakšne so predvidene pristojnosti Državne komisije za dostop do informacij javnega značaja, ki naj bi bila ustanovljena po sprejetju zakona o dostopu do informacij in kakšna je politika glede varovanja tajnih podatkov v Sloveniji. Udeleženci in razpravljalci iz publike so največ obravnavali predlog zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki ga je pripravilo ministrstvo za informacijsko družbo, vključno z vprašanji, kakšni so roki za odgovor prosilcu informacij, kdo bo poskrbel, da bodo državljani seznanjeni s pravicami in postopki za pridobivanje informacij javnega značaja in koliko se razhajajo pravila dostopa za medije in novinarje, določena v zakonu o medijih, od tistih, ki jih za vse državljane predvideva predlog zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Med razpravo se je izkazalo, da ima tudi Pravno-informacijski center nevladnih organizacij pripravljen predlog zakona o svobodnem dostopu do informacij javnega značaja. Predlog zakona, ki ga je pripravilo ministrstvo za informacijsko družbo je dostopen na spletni strani ministrstva ( http://www.gov.si/mid - v rubriki Novice, novica od 15. 12. 2001), predlog Pravno-informacijskega centra pa na njihovi spletni strani ( http://www.pic.si/.

nazaj