Božidar Zorko, Irma Benko, Marjan Moškon, Bojan Veselinovič, Bojan Petan, Goran Novkovič, Marko Milosavljević
Država in mediji v Sloveniji
Osrednji temi omizja sta bili in državna finančna pomoč medijem v Sloveniji in državni lastniški deleži v medijih. S pomočjo knjige Medijska politika v Sloveniji v devetdesetih, avtorjev Sandre B. Hrvatin in Marka Milosavljevića, ki je junija 2001 izšla v knjižni zbirki Media Watch, so pregledno predstavljeni podatki o lastniških deležih, ki jih ima država v slovenskih medijih preko bank in družb. V nadaljevanju razprave so udeleženci omizja spregovoriti o tem, kako ti lastniški deleži in udeležba državnih bank in družb v lastništvu medijev vplivajo na poslovni položaj zadevnih medijskih hiš oz. na uredniško politiko. Izpostavljena so bila tudi vprašanja, ali namerava država prodati te lastniške deleže, kdo bo o tem odločal in kdaj? Po drugi strani je na omizju tekla razprava o tem, ali naj država zagotavlja finančno pomoč medijem, katerim in v katerih primerih? Zakaj se mediji potegujejo za državno finančno pomoč? Je možno to pomoč urediti le z ustanovitvijo državnih skladov, ali tudi z davčnimi olajšavami?

Na omizju so sodelovali Božidar Zorko, državni sekretar na ministrstvu za kulturo, Irma Benko, predsednica strokovnega združenja nekomercialnih radijskih postaj, Marjan Moškon, predsednik skupščine združenja nekomercialnih TV postaj, Bojan Veselinovič, odgovorni urednik Radia Slovenija, Bojan Petan, predsednik uprave DZS, Goran Novkovič, odgovorni urednik Spleta, revije GV o medijih in oglaševanju, in mag. Marko Milosavljević, asistent na Fakulteti za družbene vede.

Hkrati so s predvajanjem dokumentarnih prispevkov, pripravljenih za to omizje predstavljeni primeri, kako in v kakšnem obsegu je na Madžarskem prisotna državna lastnina v medijih in kako je z državno pomočjo medijem na Nizozemskem. Dokumentarne prispevke sta pripravili Kaja Jakopič in Aleksandra B. Lubej.

Omizje je vodila dr. Sandra B. Hrvatin.

Omizje je v sodelovanju s Cankarjevim domom organiziral Mirovni inštitut, program Media Watch.

nazaj