Janez Kocjančič, Božidar Zorko, Vlado Senica, Rajko Gerič, Matevž Krivic, Marko Milosavljević
Perspektive javne radiotelevizije v Sloveniji
Na omizju so predstavniki RTV Slovenija in neodvisni strokovnjaki spregovorili o perspektivah za programski in tehnološki razvoj, uspešno poslovanje in vodenje, ter za avtonomijo in verodostojnost novinarskega dela na RTV Slovenija.

Omizje ni bilo namenjeno obravnavi posameznih zapletov in afer na RTV Slovenija, pač pa je razpravljalo o tem, ali imajo pristojne službe in posamezniki jasno vizijo razvoja javne radiotelevizije v Sloveniji, kakšna je njihova programska, poslovna in kadrovska politika, kakšne reforme in reorganizacije so potrebne za boljše delovanje in ugled.

Na omizju so sodelovali dr. Janez Kocjančič, predsednik sveta RTV Slovenija, Božo Zorko, državni sekretar na ministrstvu za kulturo, Vlado Senica, urednik kulturno-umetniškega programa Radia Slovenija, Rajko Gerič, predsednik Sindikata novinarjev TV Slovenija, mag. Matevž Krivic, nekdanji sodnik ustavnega sodišča, in mag. Marko Milosavljević, asistent na Fakulteti za družbene vede.

Omizje je vodila dr. Sandra Bašić Hrvatin, predsednica sveta za radiodifuzijo, profesorica na Fakulteti za družbe vede in sodelavka programa Media Watch.

Omizje je v sodelovanju s Cankarjevim domom organiziral Mirovni inštitut, program Media Watch.

nazaj