UVODNIK

"Dobro" življenje
Ali smo Slovenci nestrpni? To je eno izmed pogostih vprašanj, ki jih zastavljajo novinarke in novinarji. Seveda je odgovor ponavadi nikalen, včasih le delno pritrdilen. Zakaj? Kako odgovoriti na vprašanje, ki je tako splošno in hkrati vnaprej determinira splošen bodisi pritrdilen ali nikalen odgovor? Ali sploh lahko konsistentno odgovorimo na takšno vprašanje? Pred vami je tretje Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti, ki obravnava vprašanje nestrpnosti v slovenskem javnem diskurzu. Nedvomno je, da so ti primeri, ki nikakor niso osamljeni, očitni. Vsako leto, odkar izhaja Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti, je bila kot osrednja izpostavljena ena ‘zgodba o nestrpnosti’. To dokumentirata tako prejšnji dve številki kot tudi ta, ki jo zdaj prebirate. Nekatere zgodbe iz prejšnjih dveh Poročil se nadaljujejo, nekatere so postale dokument tistega obdobja, spet druge so izpostavljene prvič. Tako tudi tokratni prispevki poskušajo zajeti aktualne primere nestrpnosti v letu 2003, hkrati pa tudi teme, ki so širše in ne tako časovno zamejene, pa vendar tesno povezane z vprašanjem nestrpnosti. ...
več

STUDIJE
Srečo Dragoš

Islamofobija na Slovenskem
več

Roman Kuhar

Pravična in nepravična diskriminacija
(Odnos Rimskokatoliške cerkve do homoseksualnosti)
več

Borut Mekina

Izbrisani, prvi polčas: Odločna zmaga desnice
več

Brankica Petković

Ne le sosedje, tudi najboljše sosed ne mara Romov
Sistemsko narekovana in ljudsko podpihovana drugorazrednost neke manjšine.
več

Nataša Velikonja

Svojat proti neoliberalnemu konsenzu
več

Hajrudin Hromadžić

On-line forumi
Dekonstrukcija elektronskega demokratičnega utopizma, primer Mladina
več

Mojca Pajnik

Kanonizacija javnega mnenja
O ustvarjanju javnega mnenja in marginalizaciji drugačnih mnenj
več

Alenka Spacal

Umetnice: "lepe", "nežne" in "intuitivne"
Analiza medijskega poročanja o umetnicah
več

Tonči Kuzmanić

Kaj (ne)strpnost je in kako jo lahko kot koncept uporabljamo/zlorabljamo?
(Napoved nujne, a nemogoče reforme tradicionalnega katolicizma v XXI. stoletju)
več

DOKUMENTI
Voltaire

Toleranca
več