Darren Purcell
Slovenska država na internetu
Razvoj interneta je spodbudil mnoge trditve o prihodnosti demokracije in vladanja. Nekateri menijo, da bo v poenotenem svetu, v katerem živimo, prišlo do konca države. Drugi kažejo na računalniško tehnologijo in omenjajo podobe iz 1984, Orwellovega futurističnega videnja države, ki uporablja komunikacijsko tehnologijo za nadzor.

V tem članku trdim, da lahko država, posamezniki in skupine internet uporabijo tako, da rabi njihovim namenom. Ta prizadevanja preučujem v okviru ustvarjanja prostora, tj. konceptov o reprezentacijah prostora in reprezentacijskih prostorih. Internet omogoča tvorjenje podob prostora, ki se strateško uporabljajo za vplivanje na dojemanje prostora.

V tej tematski študiji obravnavam skupine spletnih strani * slovenske vlade in poskušam pokazati, da država čuti potrebo, da nadzoruje informacije in projicira podobe, s katerimi želi spodbuditi dejavnosti, kot so turizem, investiranje in diplomacija, ter oblikovati razločno državno identiteto. Vladne skupine spletnih strani strani kažejo, da z uporabo simbolov, propagandne kartografije, skrbno formuliranih besedil in druge ikonografije nastajajo reprezentacije prostora in reprezentacijski prostori, ki podpirajo cilje slovenske države v kontekstu njenega položaja v svetovnem kapitalističnem sistemu.

* Angl.: website, za razliko od webpage, kar prevajamo s spletno stranjo. Glej Marko Drpič, Internet priročnik - Dodatek: Slovarček, EMZIN, let. vi/št. 2-4, str. 95. (Op. prev.)

nazaj