Slovenski novinarji na seminarjih v tujini
V okviru sodelovanja Mirovnega inštituta v Mreži za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi (SEENPM) se Meta Krese usposablja za predavatelja za fotožurnalizem, Rok Kajzer pa za predavatelja za multimedijsko novinarstvo. V kratkem bosta sklenila izobraževanje, ki ga za SEENPM vodijo predavatelji Danske novinarske šole iz Aarhusa. Izobraževanje se je začelo decembra 2002 in so do marca 2003 organizirani seminarji v Sarajevu, Podgorici, Skopju in Tirani. Aprila bosta slovenska udeleženca tega izobraževanja opravila še zadnji, tretji del izobraževanja. Po koncu izobraževanja bosta v Ljubljani v sodelovanju z Mirovnim inštitutom pripravila seminarja za novinarje iz Slovenije.

Konec januarja 2003 se je v okviru dejavnosti mreže SEENPM novinar POP TV Dejan Ljubenovič udeležil seminarja za novinarje, ki spremljajo gospodarstvo. Seminar je bil v Sofiji.

Mirovni inštitut je konec februarja v Ljubljani gostil letno skupščino mreže SEENPM, ki so se je udeležili direktorji medijskih centrov, članov mreže, in številni donatorji ter partnerji iz zahodnoevropskih držav.

Štipendiji za študijski obisk pri Guardianu
Mirovni inštitut in sklad Guardian Foundation bosta predvidoma maja razpisala dve štipendiji za raziskovalna novinarja iz Slovenije. Prejmnika štipendij bo sklad Guardian Foundation dva tedna gostil v Veliki Britaniji. Med študijskim obiskovm bosta delala pri enem od časopisov Guardianove medijske skupine, npr. pri časopisih The Guardian, The Observer ali Manchester Evening News. Med obiskom v Veliki Britaniji bosta novinarja iz Slovenije dobila tudi priložnost za opravljanje svojih novinarskih raziskovalnih projektov.

Izbrana bosta novinarja, ki sta v letu 2002 v Sloveniji objavila izvrstna prispevka na področju raziskovalnega novinarstva. Kandidirali bodo lahko novinarji iz tiskanih ali elektronskih medijev.

Poleg kopije dela, na podlagi katerega novinar kandidira, bo prijava morala vsebovati še kandidatov življenjepis, tri (3) izvode kandidatovih referenčnih prispevkov, osnutek za raziskovalni projekt, ki ga lahko kandidat delno izpelje med obiskom v Veliki Britaniji, urednikovo priporočilo in potrdilo, da kandidat dobro obvlada angleški jezik. Razpis za štipendiji bosta Mirovni inštitut in sklad Guardian Foundation objavila v enem od osrednjih časopisov v Sloveniji predvidoma maja 2003, študijski obisk v Veliki Britaniji pa je načrtovan za drugo polovico leta.

Podiplomski študij novinarstva na Dunaju
http://www.eja.at


Evropska akademija za novinarstvo na Dunaju je objavila razpis za podiplomski študij novinarstva in medijskih študij. Gre za študij, ki obsega izobraževanje za multimedijsko novinarstvo tj. vključuje tiskane medije, radio, televizijo in splet. Je mednarodni študij, združuje teorijo in prakso, namenjen je tudi novinarski refleksiji in omogoča izdelavo novinarskih prispevkov.

Študij obsega 3 semestre, šolnina znaša 2.950 evrov na semester. Akademija lahko izbranim študentom zagotovi štipendije Začetek študija je oktober 2003. Več informacij http://www.eja.at

Druga komunikacijska univerza v Sarajevu
www.unicom.mediaplan.ba
Med 12. in 14. junijem 2003 bo v Sarajevu večdnevni posvet Druga komunikacijska univerza jugovzhodne Evrope, ki ga organizirata Inštitut Media Plan iz Sarajeva in Mednarodna mreža komunikacijskih univerz (International Network of the Communication Universities).

V ospredju Druge komunikacijske univerze jugovzhodne Evrope bo razvoj informacijske družbe v tej regiji, pogoji in infrastrukturne možnosti za informatizacijo medijev, javnega sektorja, izobraževanja in gospodarstva.

Druga komunikacijska univerza bo vljučevala številna predavanja, omizja in delavnice, na katerih bodo sodelovali komunikologi, politologi, medijski delavci, vladni uslužbenci, učitelji, raziskovalci, operaterji telekomunikacij itn. Iz držav jugovzhodne Evrope. Pričakujejo udeležbo predstavnikov držav Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije in Črne gore, Makedonije, Albanija, Bolgarija, Romunija in Moldavije. Pričakuje jo tudi udeležence iz Slovenije, Madžarske, Grčije in Turčije. Več informacij www.unicom.mediaplan.ba

Razpis za novinarsko nagrado Erharda Buseka
www.seemo.at
SEEMO, medijsko združenje za jugovzhodno Evropo, ki deluje znotraj dunajskega Mednarodnega inštituta za tisk, je objavilo razpis za novinarsko nagrado Erharda Buseka, koordinatorja Pakta stabilnosti. Novinarsko nagrado v višino dva tisoč evrov bo prejel novinar, urednik, medijski mededžer ali predavatelj novinarstva iz držav jugovzodne Evrope, ki s svojim delovanjem prispeva k boljšem razumevanju razmer in ljudi v tej regiji ter k odpravljanju etničnih konfliktov in sovraštva.

Prijave za novinarsko nagrado sprejemajo do 15. junija 2003 na sedežu SEEMO na Dunaju oziroma na elektronskem naslovu seemo@journalist.com. Prijavnica je dostopna na www.seemo.at pod rubriko Awards. Več informacij o združenju SEEMO http://www.freemedia.at.

Poletna novinarska akademija v Nemčiji
www.inwent.org
Mednarodni inštitut za novinarstvo iz Berlina organizira poletno novinarsko akademijo v Hamburgu, ki bo od 28. 7. do 22. 8. 2003. Poletna akademija je namenjena promociji svobode tiska, novinarske etike in poklicnih spretnosti. Sprejeli bodo 25 udeležencev - mladih novinarjev (na začetku novinarske kariere ali v zadnjem letniku študija novinarstva) iz Afrike, Amerike, Azije in Evrope. Program bo potekal v angleškem jeziku, udeležba pa je brezplačna. Organizator krije stroške namestitve in prehrane, izjemoma tudi potne stroške. Prijave sprejemajo do 1. 5. 2003 na e-mail: iij@inwent.org.

Najlepša slovenska knjiga v letu 2002
Zbirka Media Watch, ki jo od nastanka leta 1998 oblikuje Robert Žvokelj, ID studio, je konec leta 2002 prejela nagrado za najlepšo slovensko knjigo v letu 2002 v kategoriji znanstvene knjige in učbeniki. Nagrado podeljuje strokovno združenje založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije za izjemno raven oblikovanja slovenske knjige.

»Knjige z znanstvenimi razpravami različnih tematik odlikuje estetska skladnost in prepoznavnost obdelovanja zbirke, funkcionalnost oblikovne zasnove ter zanimiv izbor formata. Zahtevna vsebina je predstavljena bralcu-prijazno s pomočjo navigacije knjige in odličnega obvladovanja tipografskih elementov«, je zapisala žirija v obrazložitvi nagrade.

nazaj