Razpis fondacije Alfred Friendly Press Fellowships
www.pressfellowships.org
Fondacija Alfred Friendly Press Fellowships ponuja poklicnim novinarjem, ki pišejo za tiskane medije v državah v razvoju in v mladih demokracijah, priložnost petmesečnega usposabljanja pri časopisih v ZDA. Prednost takega štipendiranja je, da ponuja neakademsko, praktično izkušnjo, ki traja daljši čas.

Štipendisti postanejo redni soustvarjalci glasil, pri katerih gostujejo, in sicer kot večnamenski poročevalci. Tako naj bi si pridobili znanje o praksah, merilih in vrednotah ameriškega novinarstva in jih odtlej s pridom uporabljali v svojih deželah.

Merila za pridobitev štipendije so predanost novinarski karieri, znanje angleščine in novinarska pronicljivost.

V poštev pridejo novinarji, ki že opravljajo svoj poklic in so stari od 25 do 35 let. Porobnejše informacije in obrazci za prijavo so na voljo na spletni strani www.pressfellowships.org

Novinarska nagrada za strpnost
www.ifj.org
Mednarodna novinarska zveza je objavila razpis za letošnjo novinarsko nagrado za strpnost. Namen te nagrade je spodbujanje strpnosti v medijih, boj proti rasizmu in diskriminaciji in prispevanje k razumevanju kulturnih, verskih in narodnostnih razlik.

Za nagrado se lahko potegujejo novinarji iz vseh medijskih sektorjev. Podeljuje se za posebne dosežke pri spopadanju z vsemi vrstami diskriminacije, za uredniško neodvisnost, za visoka poklicna in etična merila in za medijsko mnogovrstnost.

Mednarodna novinarska zveza podeljuje nagrado v petih regijah (v latinski Ameriki, v srednji in zahodnji Afriki, v vzhodni in južni Afriki, v južni Aziji in v jugvzhodni Aziji), v katerih je poročanje o manjšinah pogosto težavno in napeto, in sicer na področjih tiska oz. interneta, radia in televizije. Tokrat bo vsaka regija deležna skupne vsote 3.000 evrov (ta vsota bo potem razdeljena med zmagovalce iz posamezne regije), zadnji rok za oddajo prijav pa je 7. januar 2003.

IFJ in Evropska komisija nagradili novinarje
www.ifj.org
Sredi novembra sta Mednarodna novinarska zveza (IFJ) in Evropska komisija v Bruslju podelili nagrade Lorenza Natalija za leto 2002.

Nagrado Lorenza Natalija je leta 1992 v spomin na svojega nekdanjega podpredsednika osnovala Evropska komisija, da bi z njo spodbujala kakovostno novinarstvo. Od leta 1999 jo podeljuje Mednarodna novinarska zveza, največja novinarska organizacija na svetu, ki zastopa več kot 500.000 novinarjev iz več kot 100 držav.

To priznanje je namenjeno novinarjem, ki delujejo v tisku in/ali na internetu in se odlikujejo po pronicljivosti in predanosti poročanju o zadevah, ki se tičejo človekovih pravic v kontekstu razvoja. Nagrajenci prejmejo trofejo in denarno nagrado v znesku 10.000 evrov.

Letošnji nagrajenci so iz Afrike:
 • Raymond Archer (Gana) za članke »Bivši minister vpleten v deportacijskem škandalu«, »Tragedija mladine, deportirane za denar« in »Švedski minister o Amarki škandalu«, objavljene v časopisu The Ghanian Chronicle,
 • Caroline Sorgho (Burkina Faso) za članek »Le Burkina, pivot d‹un odieux commerce«, objavljen v časopisu L‹Evénement,
 • Mervin Sibbuyu Syafunko (Zambija) za članek »Zamolčana zgodba o Gwembe«, objavljen v časopisu The Monitor;


iz Azije in Pacifika:
 • Rommy Fibri (Indonezija) v imenu ekipe glasila TEMPO News Magazine za poročilo »Seks, laži in zabava«,
 • Asha Krishnakumar (Indija) za članek »Tkalci v stiski« in nadaljevanje »Za tkalce«, oba objavljena v glasilu Frontline,
 • Annam Suresh (Indija) za šestnajst člankov o trgovini z otroki in otroški prostituciji, objavljenih na svetovnem spletu (na Wahindiji);


iz Evrope:
 • Henrik Brun in Ulrikke Moustgaard (Danska) za pet člankov o tem, kako so pripadniki danskih mirovnih enot izkoriščali ženske, s katerimi se je trgovalo na Kosovem, objavljenih v glasilu Information,
 • Paul Cullen (Irska) za članka »Beg pred tragedijo Nigerije« in »Trgovina, ki prinaša bedo svojim tovorom«, objavljena v časopisu The Irish Times, Karin Steinberger (Nemčija) za članek »Prodani otroci iz Poipeta«, objavljen v Süddeutsche Zeitung;


iz latinske Amerike in Karibov:
 • Julio César Benegas Vidallet (Paragvaj) za pet člankov o nezakonitem vpoklicevanju mladoletnih Brazilcev v vojsko v Paragvaju,
 • Irma Del Valle Alvarez Rojas (Venezuela) za članke »Atrapados en La Rocca«, »No olvidarán lo que vieron« in »El chichero no llegó a la plaza«, objavljene v glasilu Diario El Universal,
 • Mauri König (Brazilija) za članek »Mentira encobre crime no quartel«, objavljen v O Estado Do Paraná,
 • Mário Magalhães (Brazilija) za članek »A história de Alexandre«, objavljen v glasilu Folha de São Paulo;


iz severne Afrike in Bližnjega vzhoda:
 • Sihem Bensedrine (Tunizija) za članek »Internet, la navigation sous haute surveillance«, objvljen na svetovnem spletu (na Kalimi),
 • Maher Chmaytelli (Libanon) za članka »Kulturni forumi: psevdonimi za nove sirijske politične dejavnosti« in »Sirijski poslanci onemogočijo del načrta, da bni utišali nestrinjanje«, objavljena v glasilih Middle East Times in Daily Star of Beirut ter na spletni strani Middle East Online,
 • Yahia Asad Shukkeir (Jordanija) za članka »Komentar na temo novih pravil o internetnih centrih« in »Potrjevanje legalnosti«, objavljena v glasilu Al Arab Al Yawm.


Slovenski novinarji na seminarjih v tujini
V okviru sodelovanja medijskega programa Mirovnega inštituta v Mreži za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi (SEENPM) so se med septembrom in novembrom nekaj slovenskih novinarjev udeležilo seminarjev in delavnic v jugovzhodni Evropi. Novinarka Radia Slovenija Simeona Rogelj se je v začetku septembra v Sofiji udeležila seminarja o poročanju o mednarodnih finančnih organizacijah. Mateja Košir, novinarka Nedela in namestnica odgovorne urednice Delove priloge Vikend, se je prav tako v Sofiji udeležila seminarja z naslovom Uredniško vodenje časopisa. V Sofiji je bila v drugem terminu tudi Mimi Podkrižnik, novinarka Dela, ki se je udeležila seminarja o poročanju o religiji in verskih skupnostih. V Budimpešti sta seminarja v organizaciji tamkajšnjega Zavoda za odprto družbo udeležila Mirko Štular, novinar Vala 202, in Barbara Hočevar, novinarka Dela, udeležila delavnice o poročanju o človekovih pravicah uporabnikov psihiatričnih storitev. Albanski medijski inštitut je v sodelovanju z albanskim zunanjim ministrstvom na konferenci o samoregulaciji medijev v Tirani gostil tudi slovenska novinarja Vilija Einspielerja in Petra Jančiča, predsednika in člana Novinarskega častnega razsodišča.

Deset mlajših novinarjev, ki so želeli izpopolniti svoje znanje o uporabi interneta v novinarstvu, se je udeležilo seminarja, ki ga je v Ljubljani v organizaciji Mirovnega inštituta pripravila Erika Repovž, urednica 24ur.com. Repovževa je pred tem zaključila izobraževanje za predavateljico o novinarskem poročanju s pomočjo računalnikov (Computer Assisted Reporting, CAR), ki ga je organizirala Mreža SEENPM v sodelovanju z Dansko šolo novinarstva. Konec oktobra se je v Beogradu udeležila tudi nadaljevalnega seminarja (follow up) za predavatelje CAR. Novinar Edi Pucer pa se je konec novembra udeležil nadaljevalnega seminarja za predavatelje o preiskovalnem novinarstvu, ki bo ravno tako v okviru Mreže SEENPM v Opatiji.

Začel se je tudi novi izobraževalni program SEENPM za predavatelje o fotožurnalizmu, ki se ga udeležuje fotorepoterka Meta Krese, ter za predavatelje o multimedijskem novinarstvu, ki se ga udeležuje novinar Dela in urednik E-novinarja, glasila DNS, Rok Kajzer. Oba bosta spomladi svoje znanje prenesla na mlajše slovenske kolege, delavnici pa bo organiziral Mirovni inštitut.

Študijski obisk pri Guardianu
Mirovni inštitut in fundacija Guardian sta organizirala študijski obisk novinarja Večera Mira Petka pri časopisni hiši Guardian. V prvi polovici decembra bo Miro Petek obiskal časopisa Guardian in Observer v Londonu ter regionalni časopis Manchester Evening v Manchestru.

Knjiga Sergea Halimija Novi psi čuvaji
Zavod Maska in Mirovni inštitut sta s pomočjo Francoskega kulturnega centra in Zavoda za odprto družbo konec novembra 2002 izdala knjigo francoskega novinarja Sergea Halimija Novi psi čuvaji.

Serge Halimi je eden od urednikov francoskega mesečnika Le Monde Diplomatique. Knjiga Les nouveaux chiens de garde je konec 1997 izšla pri založbi Liber-Raisons d‹agir, ki objavlja kratke družbene in zlasti medijske analize.

Boris Čibej je v prikazu knjige napisal, da Halimi »v tej ubijalski kritiki sodobnega novinarstva pedantno secira diskurz francoske televizije, radia in časopisja«, vendar »njegova analiza pokaže obče trende v ›zahodnem‹, ›kapitalističnem‹, ›tržnoekonomskem‹ novinarstvu«. Knjiga je »zgled analize tega, kako lasništvo oziroma kapital vpliva na poročanje medijev. Halimi »ponazori tesne povezave med politiko in vodilnimi novinarji in tudi skoraj incestuozna razmerja med samimi vodilnimi francoskimi novinarji«.

Spremno besedo za slovenski prevod knjige Sergea Halimija je napisal Rastko Močnik, ki pravi, da Halimi »opisuje procese, kakršni ta čas potekajo tudi pri nas« in da »z zatonom novinarstva zgineva tudi javnost«.

Knjigo je iz francoskega jezika prevedla Jana Pavlič.

Naslovnica knjige Mit o zmagi levice v reviji Print
V Printu, ameriški reviji za grafično oblikovanje so letos sedmič izdali letni katalog najboljših rešitev v grafičnem oblikovanju v Evropi. V katalog se je iz Slovenije uvrstila tudi oblikovalska rešitev naslovne strani knjige Mit o zmagi levice (The victory of the imaginary left), ki je spomladi 2001 izšla v knjižni zbirki Media Watch Mirovnega inštituta. Oblikovalec te naslovne strani je Robert Žvokelj, ID studio ki je od leta 1998 oblikovalec publikacij, izdanih v okviru projekta Media Watch.

Publikacije Mirovnega inštituta
Mirovni inštitut izdaja več knjižnih zbirk. Knjige je možno kupiti v knjigarnah oziroma naročiti pri Študentski založbi v Ljubljani (telefon: 01 251 03 32, e-pošta: marija.ravnikar@kiss.uni-lj.si). Navajamo seznam zbirk in knjig, ki so na voljo:

I. Zbirka MEDIAWATCH (dvojezična, slovensko-angleška)
Sandra B. Hrvatin, Marko Milosavljević: Medijska politika v Sloveniji v devetdsetih, Regulacija, privatizacija, koncentracija in komercializacija medijev, 2001, cena: 2500 SIT.
Breda Luthar, Tonči A. Kuzmanić, Srečo Dragoš, Mitja Velikonja, Sandra B. Hrvatin, Lenart J. Kučić: Mit o zmagi levice, Mediji in politika med volitvami 2000 v Sloveniji, 2001, cena: 2500 SIT.
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti, 2001, cena: 2900 SIT.
Marjeta Doupona Horvat, Jef Verschueren, Igor Ž. Žagar: Pragmatika legitimizacije, Retorika begunske politike v Sloveniji, 2. izdaja (ponatis), 2001, cena: 2500 SIT.
Sandra B. Hrvatin: Državni ali javni servis, perspektive javne radiotelevizije v Sloveniji, 2002, cena: 2500 SIT.
Gojko Bervar: Svoboda neodgovornosti, Samoomejevanje v medijih v Sloveniji, 2002, cena: 2500 SIT.
Majda Hrženjak, Ksenja H. Vidmar, Zalka Drglin, Valerija Vendramin, Jerca Legan, Urša Skumavc: Njena (re)kreacija, Ženske revije v Sloveniji, 2002, cena: 2900 SIT.

II. Zbirka POLITIKE (dvojezična, slovensko-angleška)
Vlasta Jalušič, Milica G. Antič: Ženske - Politike - Možnosti, Perspektive politike enakih možnosti v srednji in vzhodni Evropi, 2001, cena: 2900 SIT.
Mojca Pajnik, Petra Lesjak-Tušek, Marta Gregorčič: Prebežniki, kdo ste? Izsledki raziskave o prebežnikih v Sloveniji, 2001, cena: 2900 SIT (slovenska izdaja).
Mojca Pajnik, Petra Lesjak-Tušek, Marta Gregorčič: Immigrants, who are you? Research on immigrants in Slovenia, 2002, cena: 2900 SIT (angleška izdaja).
Več avtorjev, ur. Aldo Milohnić: Evropski vratarji, Migracijske in azilne politike v vzhodni Evropi, 2002, cena: 2900 SIT (slovenska izdaja).
Xenophobia and post – socialism, več avtorjev, urednica: Mojca Pajnik, 2002, angleška izdaja, CENA: 2900 SIT.

III. Zbirka EU MONITOR
Tomaž Mastnak, Tonči A. Kuzmanić, Irena Brinar, Natalija Vrečer, Sašo Gazdić, Vera Kozmik Vodušek: Obrazi naše evrope, 2001, cena: 2900 SIT.
Miranda Brataševec: Euro in slovenska podjetja, 2002, cena: 2900 SIT, (slovensko - angleška izdaja).
Matej Lozar: Scenarij za razvoj institucij EU, Pred vrhom v Nici in po njem, 2002, CENA: 2900 SIT, (slovensko - angleška izdaja).

IV. OSI EU MONITORING PROGRAM
Spremljanje pridruževanja EU: Neodvisnost sodstva, brezplačni izvodi, (slovenska izdaja).
Spremljanje pridruževanja EU: Zaščita manjšin, brezplačni izvodi, (slovenska izdaja).


V. Pamfletna zbirka SVETE KRAVE
Tonči A. Kuzmanić: Policija, mediji, uzi in WTC (antiglobalizem in terorizem), 2002, cena: 2500 SIT (slovenska izdaja, delno v angleškem jeziku).
Ur.: Marta Gregorčič, Gorazd Kovačič: Ne NATO – mir nam edajte!, 2002, CENA: 2500 SIT.

VI. POSEBNE IZDAJE
Damjan Lajh: Pakt stabilnosti, Slovenija - nevladne organizacije (evalvacijska študija), 2002, cena: 1500 SIT, (slovensko - angleška izdaja).
Vesna Leskošek, Majda Hrženjak: Spremenjene vloge nevladnih organizacij, 2002, cena: 800 SIT (slovenska izdaja).
Nina Fabjančič, Marta Gregorčič, Gorazd Kovačič: NATO za in proti, Državljanski priročnik, 2002, (slovenska izdaja).

nazaj