Brankica Petković
Donacije dobile zahodne institucije
Trinajst medijskih projektov naj bi prejelo donacije v višini 12 milijonov eurov - Med izvajalci ni lokalnih medijskih institucij
V okviru Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo delujejo tri delovnega omizja. Prvo delovno omizje obravnava vprašanja demokratizacije in človekovih pravic v tej regiji, znotraj njega pa je ustanovljena delovna skupina za medije. Pokroviteljica te skupine je vlada Velike Britanije (tako kot je slovenska vlada pokroviteljica skupine za narodnostne manjšine).

Konec marca je v Bruslju potekala regionalna donatorska konferenca Pakta stabilnosti, kjer se je odločalo o financiranju regionalih projektov. Pomembna kriterija za izbor projektov na medijskem področju, ki naj bi prejeli donacije, sta bila - tako pravijo v pisarni Pakta stabilnosti v Bruslju - možnost hitrega zagona projekta in njegov regionalni pomen. Izbrano je trinajst projektov s skupno finančno »težo« 12.404.000 evrov. V okviru tega zneska je Evropska komisija namenila milijon eurov za projekt »Mostovi za novi Balkan«, ki ga je predlagal European Center for Common Ground v Makedoniji. Poleg tega projekta bodo finančne podpore s strani donatorjev Pakta stabilnosti deležni tudi naslednji: Evropski center za radijsko in televizijsko novinarstvo v Podgorici (s pomočjo BBC World Service); Medijski projekt Sveta Evrope, ki vključuje seminarje in usposabljanja na področju medijske regulacije in medijskega menedžmenta; Razvoj mreže neodvisnih radijskih postaj v organizaciji evropskega združenja AMARC; Radijski projekt za albansko govoreče otroke v Albaniji, na Kosovu, v Črni gori in Makedoniji (s pomočjo BBC); Informacijski servis za jugovzhodno Evropo (SENSE), ustanovljen v Bruslju; Mreža časopisne industrije v jugovzhodni Evropi, s pomočjo Svetovnega združenja časopisov; Televizija za jugovzhodno Evropo, kot projekt združenja CIRCOM Regional; razvoj Radia Kosovo, ki ga je predlagala misija Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) na Kosovu; Alternativna informacijska mreža s sedežem v Parizu; študija za mrežo neodvisnih regionalnih televizij na primeru televizije OBN v Bosni in Hercegovini; Program za medijski razvoj in strategijo, ki ga je predlagal londonski Inštitut za poročanje v vojni in miru; in Konferenca o vlogi medijev pri preprečevanju konfliktov, ki jo pripravlja predstavnik za svobodo tiska v Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

V okviru Pakta stabilnosti pa so od julija 1999 v vseh državah v jugovzhodni Evropi medijske institucije, novinarske organizacije in regionalne mreže medijskih institucij predlagale projekte in načrtovale dejavnosti, pričakujoč finančno podporo svojih vlad in donatorjev Pakta stabilnosti (Evropska komisija, Svetovna banka itn.). Glede na to, da je pisarna Pakta stabilnosti prednost pri financiranju dala medijskim projektom, ki so jih predlagale ali jih bodo izvajale organizacije, ki ne domujejo v prizadeti regiji jugovzhodne Evrope, ampak v zahodni Evropi, je to povzorčilo proteste in očitke o patronatu in ignoriranju lokalnih profesionalnih institucij in medijskih strokovnjakov.

Objavljamo protestno pismo Rezmija Lanija, direktorja Albanskega medijskega inštituta koordinatorju Pakta stabilnosti.

nazaj

Remzi Lani

Pismo koordinatorju Pakta stabilnosti
S tem odprtim pismom bi radi izrazili resno zaskrbljenost zaradi razvoja programov Pakta stabilnosti za podporo medijskim projektom in predstavili nekaj predlogov, kako ta proces izboljšati.

Zastopamo 17 neodvisnih medijskih inštitutov in centrov iz jugovzhodne Evrope, ki so leta 1999 ustanovili mrežo za koordinacijo izobraževanja na področju novinarstva in razvoja svobodnega tiska v regiji. Ta iniciativa temelji na načelih Pakta stabilnosti. Skrbi nas predvsem troje. Prvič, v proces formiranja Pakta stabilnosti niso bili v zadostni meri vključeni medijski strokovnjaki iz same regije. Čeprav je pozitivno, da dialog poteka na ravni vlad, je za izbor in izvedbo ustreznih projektov nujno posvetovanje z lokalnimi akterji.

Kot drugo nas skrbi, da kriteriji za sprejem projektov niso dovolj premišljeni. Poudarjanje projektov s hitrimi učinki odvrača pozornost od dolgoročne zamisli Pakta stabilnosti kot socialnega in političnega procesa. Še bolj zaskrbljujoča plat tega je, da bi taki projekti lahko ogrozili druge pobude za razvoj medijev v regiji in tako izničili investicije, vredne nekaj milijonov evrov, ki so jih med drugimi prispevali tudi donatorji, ki sedaj sodelujejo v procesu Pakta stabilnosti.

Kot tretje se zdi, da imajo prednost v selekciji projekti, ki izvirajo iz zahodnih organizacij (s sedeži v Bruslju, Londonu, Parizu, Strasbourgu, Kölnu, Dusseldorfu, itd.). V teh projektih niso v zadostni meri zastopani lokalni partnerji. Čeprav spoštujemo profesionalizem zahodnih organizacij, odločno zastopamo stališče, da morajo pomembno vlogo pri izgradnji lokalnih kapacitet, ki so osnova za zagotovitev stabilnosti v regiji, prevzeti lokalne organizacije.

Upamo, da bo Pakt stabilnosti podprl naša prizadevanja za vključitev medijske sfere v regiji v evropske profesionalne strukture. Prav tako upamo, da bo Pakt stabilnosti v pomoč pri nadaljnem vzpostavljanju dialoga in sodelovanja med medijskimi profesionalci v regiji in po vsej Evropi.

nazaj