Državna propaganda na internetu
Študija Darrena Purcella v ediciji Media Watch
Razvoj interneta je spodbudil mnoge trditve o prihodnosti demokracije in vladanja. Nekateri menijo, da bo v poenotenem svetu, v katerem živimo, prišlo do konca države. Drugi kažejo na računalniško tehnologijo in omenjajo podobe iz 1984, Orwellovega futurističnega videnja države, ki uporablja komunikacijsko tehnologijo za nadzor. V študiji, ki bo februarja izšla v ediciji Media Watch, Darren Purcell trdi, da lahko država in posamezniki in skupine Internet uporabijo tako, da služi njihovim namenom. Ta prizadevanja preučuje v okviru ustvarjanja prostora, tj. konceptov o reprezentacijah prostora in reprezentacijskih prostorih. Internet omogoča tvorjenje podob prostora, ki se jih strateško uporablja za vplivanje na dojemanje prostora.

V tej tematski študiji Parcell obravnava skupine spletnih strani slovenske vlade in poskuša pokazati, da država čuti potrebo, da nadzoruje informacije in projicira podobe, s katerimi želi spodbuditi dejavnosti, kot so turizem, investiranje in diplomacija, ter oblikovati razločno državno identiteto. Vladne skupine spletnih strani strani kažejo, da s pomočjo uporabe simbolov, propagandne kartografije, skrbno formuliranih besedil in druge ikonografije nastajajo reprezentacije prostora in reprezentacijski prostori, ki podpirajo cilje slovenske države v kontekstu njenega položaja v svetovnem kapitalističnem sistemu.

nazaj