Zavezujem se...
Komisija za medicinsko etiko je pripravila naslednji osnutek obrazca dogovora med zdravnikom in novinarjem. Zasluži si objavo - brez komentarja.

nazaj