Aidan White
Novinarji so del družbe
Slovenskemu projektu Media Watch ob njegovem začetku delovanja
Pomen projekta Media Watch v Sloveniji - kot tudi drugih tovrstnih pobud širom po Evropi - je v tem, da novinarje opominja, da so del družbe in da je njihovo delo bistvenega pomena za demokracijo. Dober medij odseva tkivo skupnih družbenih, kulturnih in skupnostnih vrednot v družbi. Novinarstvo, ki ne daje natančnih, zanesljivih in pravočasnih informacij, ne izpolnjuje svojega poslanstva, ki je v tem, da kot pes čuvaj bedi nad izvajanjem oblasti, najsibo ta ekonomska ali politična.

Slovenija kot mlada demokracija na pragu članstva v Evropski skupnosti si prizadeva odražati visoke standarde demokracije in družbene kohezije. Tega ni mogoče doseči brez privrženosti svobodi tiska in obrambi človekovih pravic.

Svoboda tiska, enako kot demokracija, nikdar ni dejstvo samo po sebi. Zahteva budnost in predanost. V tem procesu se morajo novinarji izogibati samozadovoljstvu in pasivnosti. Media Watch lahko novinarjem in organizacijam javnega obveščanja pomaga pri dviganju zavesti, spremljanju standardov učinkovitosti in odpravljanju neznanja in negotovosti v poročanju o javnih zadevah. Potreba po oblikovanju javnega zaupanja v sredstva obveščanja je danes večja kot kdaj.

Evropski kontinent je razdeljen na tiste, ki imajo, in one, ki nimajo. V Evropski skupnosti je danes 18,000.000 brezposelnih. Med skupinami prebivalstva, ki so žrtve družbenih pretresov, lahko povsod - tudi v Sloveniji, kjer je brezposelnost okrog 14-odstotna - opazimo negotovost in strah za prihodnost. Posledica tega je naraščanje iskanja odgovorov v političnih skrajnostih. V sredstvih obveščanja opažamo nastajanje nestrpnega novinarstva, ki propagira neutemeljene predsodke proti migrantskim skupnostim in manjšinam.

Naloga medijev je, da se ne pustijo potegniti v ta proces delitve. Novinarji morajo z dviganjem zavesti o nujnosti varovanja osebnih svoboščin, človekovih pravic in družbene pravičnosti ponovno uveljaviti svojo vlogo psov čuvajev demokracije. Hkrati potrebujemo zakone in uredbe, ki bodo ščitili novinarsko kulturo odprtosti in pluralnosti.

Media Watch lahko močno pripomore h gibanju za večjo profesionalnost. Če naj bo to gibanje učinkovito, mora biti raziskovalno delo kaj več od akademskega razmišljanja: mora se dotikati konkretnih vprašanj. Prav zato morajo biti v to delo močno vključeni aktivni novinarji iz Slovenije, ki bi morali biti varuhi novinarskih pravic.

Novinarstvo v Sloveniji je pokazalo, kako lahko sredstva obveščanja pretrgajo s preteklostjo in pozitivno prispevajo k demokraciji in človekovim pravicam. (Ne preseneča, da smo pred petimi leti, ko sta Mednarodna zveza novinarjev in svetovna organizacija izdajateljev fiej iskali sedež za naš solidarnostni center za neodvisne medije na tem področju, izbrali prav Ljubljano.)

Media Watch bo pomembno prispevala k novinarski krajini, če bo javni interes in obrambo družbe trdno umestila v središče medijskega prizorišča. V tem poslanstvu ima polno podporo Mednarodne zveze novinarjev.

nazaj