Pro Plus
Za POP TV so najbolj pomembni gledalci
Vidik komercialne televizije na poskus prevzema regionalne nekomercialne televizije
Pro Plus, ki pripravlja program POP TV, si že od vsega začetka svojega delovanja prizadeva tudi gledalcem na Dolenjskem omogočiti, da bi imeli enako izbiro domačih televizijskih programov kot večina Slovencev. Zato smo ponudili sodelovanje TV Novo mesto, ki pripravlja regionalni program Vaš kanal.

Menimo, da bi vsi prebivalci morali imeti možnost odločanja, katere programe želijo spremljati. Na naš naslov dobivamo pisma, klice in sporočila iz Dolenjske z vprašanji, zakaj ne storimo kaj, da bi tudi oni lahko gledali POP TV. In gledalci vedo, kako pomembno je, da imajo možnost videti vsaj dve informativni oddaji domačih programov. In če si ne želijo biti zapostavljeni v primerjavi z drugimi regijami v Sloveniji, se nam zdi to zelo upravičeno in legitimno. Tudi rezultati ankete Inštituta za raziskavo medijev v aprilu 1998 so pokazali, da si večina prebivalcev na območju Dolenjske želi videti POP TV. Med vprašanimi, ki že gledajo regionalni program Vaš kanal, jih je kar 90 odstotkov odgovorilo, da želijo spremljati POP TV in občasno Vaš kanal. Ilustrativen je tudi podatek, da si med prebivalci, ki ne morejo spremljati ne Vašega kanala ne POP TV, kar 89 odstotkov želi gledati POP TV.

Pro Plus ponuja tudi lokalnim in regionalnim televizijam programski paket, ki je zanimiv, informativen in zabaven, kar pomeni, da imajo lokalne in regionalne oddaje in vsebine v takem programu veliko večjo gledanost in pomen med gledalci. Zato si Pro Plus nikakor ne prizadeva odpravljati domačih tv hiš ali lokalnih programov, kot želijo nekateri prikazati. Nasprotno! Sodelovanje med Pro Plus in Televizijo Novo mesto bi pomenilo obogatitev programa Vaš kanal, širitev dopisniške mreže informativnega programa POP TV in večji doseg gledanosti. Regionalne oddaje, ki bi jo pripravljal Vaš kanal, bi bila tako s sodelovanjem boljša in odmevnejša, zagotovili bi lahko usposabljanje kadrov in kakovostno produkcijo.

Vendar TV Novo mesto, ki je bila ustanovljena z družbenim denarjem, ne kaže pripravljenosti za sodelovanje. Zato menimo, da se lastniki TV Novo mesto zaradi svojih ozkih interesov odločajo v nasprotju z željami gledalcev na Dolenjskem.

nazaj

Marjan Moškon

Kaj naredi denar
Vidik regionalne nekomercialne televizije na poskus prevzema s strani komercialne televizije
Televizija Novo mesto in njen nekomercialni program Vaš kanal že dobrih osem let orjeta ledino v tovrstnem obveščevanju na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju. Republiška uprava za telekomunikacije pri ministarstvu za promet in zveze je dodelila Televiziji Novo mesto kanal 41 na Trdinovem vrhu, svet za radiodifuzijo pa je potrdil Vašemu kanalu status nekomercialnega (regionalnega) tv programa.

Denar za opremo in oddajnik so vlagale dolenjske in belokrajinske občine in nekatere današnje delniške družbe, ki so predplačila na vložke in kredite namenile za dokapitalizacijo TV Novo mesto ter tako postale decembra 1997 pretežne lastnice podjetja. Glavna naloga in vloga pokrajinskega tv programa Vaš kanal je obravnavanje informativnih, izobraževalnih in drugih družbenih vsebin ob dogajanjih, pomembnih za ljudi z območja, ki ga tako s prispevki kot s signalom pokriva. Samo v redni vsakodnevni informativni oddaji Novice je bilo od začetka rednega oddajanja marca 1990 objavljenih več kot 16.000 prispevkov o aktualnih dogajanjih v tem koncu Slovenije, poleg tega še 2.200 reportaž, kontaktnih oddaj, kmetijskih in gospodinjskih nasvetov, kulturnih, športnih in razvedrilnih oddaj.

Ljudje iz Pro Plus so pozimi 1996 začeli razmišljati o sodelovanju Vašega kanala v »programu« POP TV na podoben način, kot so se dogovorili z MMTV, Tele 59 in TV Robin. Kanal 41 na Trdinovem vrhu, ki je ena najimenitnejših oddajniških točk v Sloveniji, je za pokrivanje južne Slovenije in precejšnjega dela sosednje Hrvaške seveda nenadomestljiv.

Ljudje iz vodstva Pro Plus so prihajali na prepričevanja in pogajanja v Novo mesto k županu na Mestno občino in k predstavnikom bodočih družbenikov iz poslovnih vrst. Pripravili so tudi pogodbo o nekakšnem »time-sharingu«, po kateri naj bi Televizija Novo mesto odstopila POP TV programski čas od 19.20 dalje, ob sobotah in nedeljah pa naj sploh ne bi oddajala svojega programa. Za tako »sodelovanje« so ponujali 20.000 nemških mark na mesec. S predlogom Televizije Novo mesto, da lahko odstopi samo tisti del programskega časa, ko sama ne oddaja, se seveda niso strinjali.

Televizija Novo mesto je takrat med 19.30 in 20. uro predvajala spote s tv prodajo, saj v času TV Dnevnika na TVS in 24 ur na POP TV ni imelo smisla uvrščati drugih, boljših oddaj. Zato je prišlo s Pro Plus do sporazuma o prevzemanju njihove informativne oddaje 24 ur v celoti. Tako je Televizija Novo mesto obogatila program Vaš kanal z dnevno informativno oddajo in omogočila gledalcem južne Slovenije spremljanje alternativne oddaje te vrste, kar so ti dobro sprejeli. V tako sodelovanje je privolil tudi svet za radiodifuzijo.

Televizija Novo mesto (podobno kot vse druge v Sloveniji) ni dobičkonosno podjetje, saj ves zaslužek vlaga v program in opremo. Zato so se zlasti družbeniki iz poslovnih vrst sicer ogrevali za tako »sodelovanje«, kot ga je vsiljeval Pro Plus, čeprav so pozneje spoznali, da bi bila Televizija Novo mesto brez oddajanja v večernem času še ob tisti zaslužek, ki ga lahko ustvari z ekonomskopropagandnimi vložki. To pa bi hkrati pomenilo tudi skorajšnji konec lokalnega glasila.

Pritisk POP TV za »sodelovanje« se je letos po dokapitalizaciji, ko so nekdanji upniki TV Novo mesto prevzeli lastniške deleže, spet močno okrepil. Poleg že znanih razlogov, boljšega pokrivanja Slovenije in predvsem večji gmotni koristi, naj bi njihov prihod na Dolenjsko in v Belo krajino podkrepili še izidi Medianine ankete, po kateri bi skoraj vsi vprašani »želeli gledati tudi POP TV«! Če bi Pro Plus res hoteli ustreči samo tej želji, bi lahko postavili pretvornike na tej in na oni strani Gorjancev, pri Miklavžu oziroma na Veliki Plešivici pri Adlešičih. Razumljivo, da jih taka naložba ne mika, če bi za »Judeževe groše« lahko prek Vašega kanala prišli do frekvence in oddajnika, ki je last TV Novo mesto, na mnogo bolj dragoceni točki.

Šele odločna novinarska opozorila v Dolenskem listu in Delu o namerah tujega kapitala, da prevzame domače lokalno glasilo, so nekoliko zavrla poskuse za zatrtje Vašega kanala. Tako je zadnja skupščina družabnikov Televizije Novo mesto prepustila izbiro za sodelovanje z drugimi televizijami vodstvu podjetja, vendar nevarnost sovražnega prevzema še vedno ni minila. Če hoče kdo izločiti konkurenčno postajo, lahko podkupi »slamnatega moža«, ki bo slej ko prej pripeljal zadevo v »prave roke«. Za dober denar, seveda!

nazaj