N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
uvodnik
izobraževanje novinarjev
recenzije
fotožurnalizem v slovenskih časopisih
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Darijan Košir
Upoštevati, ne pa prenašati
Študijski obisk pri londonskem Guardianu
Izmenjava izkušenj, izobraževanje, usposabljanje - kakor koli ga že imenujemo -, kakršnega smo bili deležni štirje slovenski novinarji konec oktobra 1997 na britanskem dnevniku Guardian in njegovem tedniku Observer ter regionalnih časopisih te medijske hiše (Manchester Evening News in drugi), je po moji oceni večplastno koristno in dobrodošlo: prvič kot svojevrstno ›prebijanje plotov‹, torej snemanje tujih izkušenj oziroma načina izdelave osnovnega novinarskega produkta, se pravi informacije oziroma zgodbe - story - kot posamezne enote in časopisa kot konkretnega izdelka; in drugič kot ›podiranje mitov‹ o domnevni zaostalosti vzhodnoevropskega novinarstva za zahodnim oziroma o velikanskih razlikah med načinom ›delanja‹ tega novinarstva na obeh koncih Stare celine.

Torej: tako kot so dobrodošle vse izkušnje, ki jih je mogoče posneti in prenesti na naša tla, tako so pomembna tudi spoznanja o tem, da se je slovensko novinarstvo v času tranzicije izjemno prilagodilo in da ima določene elemente, v katerih ne zaostaja za britanskim.

Kot konkretno izkušnjo pa si gre zapomniti predvsem tole: mehanično prenašanje britanskega modela novinarstva, načina izdelave informacije in časopisa na naša tla je nemogoče in bi bilo proti-produktivno, ker gre za tako različne zgodovinske, kulturne in razvojne kontekste, da so temeljni parametri tu povsem neprimerljivi. Vseeno pa si velja zapomniti vsaj dvoje.

Prvič, britanski časopisi imajo morda med vsemi na svetu najbolj dodelan in izdelan, recimo kar izpopolnjen grafično-dizajnerski model, ki ga velja v določenem času tudi posneti; v mislih imam predvsem uporabo fotografije in oglasov kot sestavnega dela oblikovanja novinarskih strani, dopolnjenih še z drugimi ›triki‹, predvsem vsestransko uporabo tako imenovane info-grafike.

In drugič: za nas zelo uporaben je tudi britanski model zbiranja in izbiranja informacij in člankov (stories); Britanci še zdaleč niso obremenjeni s tem, da bi pokrivali vse dogodke, ki se v enem dnevu zgodijo, kot praviloma počnemo pri nas, ampak se osredotočijo na osnovne izmed njih - basic stories - in jih potem temeljito obdelajo; če poenostavim, lahko se zgodi, da se vsa vsebina časopisa vrti okrog dobrega ducata stories. Kar potem tudi poveže oba momenta: dobra vsebinska izbira in selekcija informacij in stories omogoča tudi povsem drugačen pristop h grafičnemu oblikovanju časopisa in predvsem k stabilni paginaciji (razvrstitvi strani) v časopisu.

V slovenskem modelu, kjer ›moramo‹ pokriti ›vse‹, prihaja do prostorske prezasičenosti časopisa in s tem do objektivnih omejitev pri grafični podobi.

Tretji posnemanja vreden model, ki se je uveljavil v britanskem novinarstvu, so časopisne priloge, ki so uspešna kombinacija tako imenovanega ›tabloidnega‹ (še vedno resnega, a vseeno manj resnega) branja, praviloma z določenega strokovnega ali drugačnega parcialnega področja (znanost, mediji itn.), in pa oglasov s področja, o katerem se piše. Ta simbioza novinarskih in oglasnih prispevkov o določeni temi je tako dovršena, da jo je vredno posnemati že z novinarskega vidika, ker pa je tudi komercialno nenavadno uspešna, pa seveda tudi kot poslovno priložnost. Vendar pa so na teh področjih, kot kažejo britanske izkušje, bolj pomembne pobude oglaševalskega kot novinarskega dela časopisa, zato bi bilo morda koristno v bodoče pripraviti tovrstna izobraževanja v Londonu tudi za oglaševalce iz slovenskih tiskanih medijev.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

izobraževanje novinarjev, konference in štipendije

Medijska preža
Gorazd Kovačič
Je razlog za razredno zmedenost novinarjev v izobrazbi?
Zala Volčič
Zasidrano v teoriji, usmjerjeno v prakso
Brankica Petković
Konferenca Evropske komisije o svobodi medijev v državah Zahodnega Balkana in Turčiji
Rinaldo DiRicchardi-Muzga
Izobraževanje za romske novinarje na RTV Slovenija
Luna Jurančič Šribar
Srečanje poklicnih in »uličnih« novinarjev
Anita Mikulič
Zakaj bi bili otroci žrtve medijev?
Anita Mikulič
Poglej si z novimi očmi
Seminarji in obvestila
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Mojca Mayr, Eva Plej
Možnost protispektakla
Britanski multikulturalizem, samoregulacija in mediji
Igor Drakulič
Evropska konferenca svobodnih novinarjev: Položaj se slabša
Nikola Janović
Praktične intervencije in teoretske refleksije
Neva Nahtigal
Usposabljanje Romov za profesionalno radijsko novinarstvo
Danijela Đoković
Kreativna komunikacijska akcija Vox Populi – Raziskovanje slovenske identitete
Mediji in avdiovizualna kultura v osnutku nacionalnega kulturnega programa 2004-2007
Kristina Plavšak
V iskanju popolne novinarske šole
Kristina Plavšak
Kako do izobraženih in izurjenih novinarjev?
Bojan Golčar
Medijske komunikacije na mariborski univerzi
Sonja Merljak
Je izobraževanje novinarjev v interesu medijskih hiš?
Petra Šubic
Novinar je »večni« študent brez časa za študij
Bogdan Jugovič
Izobraževanje je za novinarje nuja
Uroš Slak
Študij je obojestranska korist
Janez Sajovic
Nastaja izobraževalni center RTV Slovenija
Peter Frankl
Novinarje učimo ekonomije in ekonomiste novinarstva
Edi Pucer
Nekaj kisika za možgane
Saša Banjanac Lubej
Ovire tudi pri brezplačnem izboraževanju
Sonja Merljak
Poynter - medijska šola za izšolane novinarje
Lucija Bošnik
Šest opornikov k razumevanju islama
Pomoč ameriških novinarjev
Štipendije za magistrski študij novinarstva
Magistrski študij novinarstva Evropske novinarske akademije
Seminar o poročanju o gospodarstvu
Slovenski novinarji na seminarjih v JV Evropi
Seminar o preiskovalnem novinarstvu v Ljubljani
Mednarodne nagrade za preiskovalno novinarstvo
Gojko Bervar
Mreža evropskih tiskovnih svetov
Tomaž Trplan
Evropska konferenca perifernih revij
Razpis za novinarske nagrade
Slovenski novinarji na seminarjih v JV Evropi
Pakt stabilnosti in mediji
Gostujoči uredniki v ZDA
Mojca Lorenčič
Slovenski tisk poroča o problemih, ameriški o ljudeh
Perspectives of Media Policy in South East Europe;
Ljubljana, 22-23 November 2001 (Grand Hotel Union) - Preliminary Agenda
Novinarske štipendije za študijski obisk v ZDA
Slovenski novinarji na seminarjih v jugovzhodni Evropi
Seminar o poročanju o zdravstvu
Konferenca in nagrade Mirror Europe
Podiplomski študij novinarstva
Regionalni bilten Mednarodne federacije novinarjev
Seminarji v jugovzhodni Evropi
Konferenca Freedom Foruma v Zagrebu
Novi štipendijski program Mirovnega inštituta
Medijska politika v jugovzhodni Evropi
Konferenca o interaktivnem založništvu
Nova spletna stran čeških novinarjev
Mreža medijskih centrov in institutov v jugovzhodni Evropi
Mednarodna konferenca o raziskovalnem novinarstvu
O sovražnem govoru
Seminarji Evropskega centra za novinarstvo
Elektronski bilteni z novicami o svetovnih medijih
Poletna univerza v Amsterdamu in Maastrichtu
Karmen Erjavec
Vzgoja za medije
Jolanda Lebar, Suzana Kos
(Ne)izobraževanje na nacionalki
Marko Prpič
Stalno izobraževanje je nujno
Proti evropskem novinarskem kodeksu
Mirko Štular
Ves svet na dlani
Aleš Gaube
Pričakovali smo veliko, dobili pa dosti več
Jerca Legan
Ženske Bližnjega vzhoda
Katja Šeruga
Analitično s terena
Mojca Lorenčič
Izpopolnjevanje pri Reutersu
Erika Repovž
Kdo bo delal selekcijo?
Mojca Širok
Vse se je začelo z nekrologom
Robert Gorjanc
Novi časi, nova vloga
Jože Možina
Urejena pričeska in obleka, a brez blišča
Matjaž Kek
Partnerstvo z mediji
Darijan Košir
Upoštevati, ne pa prenašati